Latest Comments
Saturday, 27 October 2012

UK 192x (Anh Quốc 192x)

Anh Quốc 192x


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Này là nhậtký hình của con Ănglê Gộc tên Stan Brook, cho các văncông búzù nhìn một góc Anh Quốc đầu thếkỷ XX. Nguồn: sycamorehall.co.uk. Trung Tướng lược-dịch và bìnhluận.

(1)

Con bộđội đứng bìa-trái hàng-trên hình đây, là ông-pa anh, sĩquan Horace Brook:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Đấy đội-tuyển football của lựclượng Hậucần Hoànggia trong Thế-chiến I (WW1).

(2)

Bà-ma anh đây:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(3)

Đây những thiệp papa tự chếtạo rồi gửi mama qua kỳ WW1 thanhtao:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(4)

Đây đệtử của papa tại West Burton 192x:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Hai trong số ý tới tận tháng 11/2004 vẫn được bọn nhà-nghề chiêudụng, tại Bainbridge Workhouse.

(5)

Mama với anh đây:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Anh là con nhiđồng tóc xoăn vàng, không phải con trángniên đeo mũ-phớt.

(6)

Đây xe chở sữa quê anh:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Ngàyngày, con xe ý vậnđộng sữa-tươi từ Aldersons tới, để nhândân bản anh đun thành phômát (*1).

(7)

Quýông đáng-mến đây thường đi longrong quanh vùng tìm nơi treo-cổ:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Anh ý trangbị một cái móc sắt sau lưng nhằm bảovệ cổ khi treo. Thựctế, cổ anh ý chưa bao-giờ gẫy.

(8)

Mama anh làm trọngtài một trận đấu-bốc tại Leyburn nhé:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(9)

Anh với papa niên 1924 đây:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Con xe-tải là Ford Model-T. Năm nẳm, papa hành-nghề vậnđộng xăng-dầu mạn Wensleydale. Xăng-dầu ý đựng bởi những can 2-galông xếp đầy con Ford, kêu là Shellmex.

(10)

Đây anh với mama tại West Burton niên 1927-1928:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Con xe đáng-thương ý tựdưng sụn mẹ trục trước, anh phấnkhích rất.

(11)

Đây chú Eddie Alderson anh, từ Walden cỡi xe-máy mới tậu sang anh chơi:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Chú Ed chở nhiđồng bọn anh chạy vòngvòng khắp bản. Anh ngồi sát lưng chú.

(12)

Anh 10 tuổi đây, đứng ké một con Austin đỏm-dáng, tại West Burton:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(13)

Đây tờ-rơi chươngtrình cắn-mừng đám-cưới bạc hoànggia niên 1935 quê anh:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Trích: 1pm khaimạc. 2pm đấu ném gối (pillow-fight), độcthân vs giađình, trai vs gái. 10pm khiêuvũ tựdo. Nhớ mặc ngộnghĩnh và vỗ-tay luônluôn.

(14)

Lễ cắn-mừng cụtỷ đây:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Anh là con nhiđồng caocao hóatrang giống cây đèn-đường. Niên 1935 đèn-đường Anh Quốc mới bắt-đầu được dùng nha văncông.

(15)

Trinhnữ quê anh dự lễ cắn-mừng 1935 đây:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Chúng đang dọn cốc bú ziệu, và khoe những quả đầm yêu vãi.

(16)

Tiếptục cắn-mừng 1935 nhé:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Nhiđồng bọn anh diễuhành dọc bản. Anh bận đồ trắng phía-trái hình, đã tháo mẹ quả đèn-đường khỏi lưng. Đúng bốn niên sau, anh nhập-lính và ra thẳng chiếntrường.

(@2012)

(*1) Bản: Aka Village, làng Ănglê, tiếng Mẽo.

(Sticked) Đẳngcấp Văn Bựa & Quán Bựa
(Sticked) Shit-corp Sitemap 2012/10/19

Tuesday, 23 October 2012

Seducing a ghost (Gọi ma)

Gọi ma


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Ma là gì? Trung Tướng sẽ không vội giảng đcmnc, thế mới tài.

Văncông vôthần các cô đasố không tin ma, dù sợ ma lòi pha. Trung Tướng không sợ ma mấy, nhưng tin ma 100%.

Bài đây Trung Tướng hướngdẫn các cô cách dụ ma về nhà mình cưtrú sinhhoạt, như một trảinghiệm huyềnbí.

Nhà có ma sẽ vướng vài bấtlợi, tỷnhư khó đổi chủ (bánchác, chuyểnnhượng, thậmchí cho-thuê), bởi, một ông ma nghiêmtúc thường trungthành, ông ý xuhướng quậy những chủ-nhà sau, nhiều khi rất khốcliệt. Bù-lại, ma-nhà bảovệ chủ mình triệtđể, có-thể tới-mức cựcđoan. Các cô sẽ khỏi lo mất-trộm, tainạn, hoặc cắm-sừng, đạikhái thế. Hãy cânnhắc trước khi thựchành.

Có 3 phươngpháp dụ ma cơbản đã được kiểmchứng: dụ bùa, dụ bái, dụ hình. Trung Tướng sẽ lầnlượt thuyếttrình.

(1) Phươngpháp Dụ Ma Bùa or Dụ Bùa

Thường dângian yểm bùa quanh nhà để trấn/chặn/đuổi ma, hầu ngăn các ông ý không trêutròng pháphách. Các loại bùa thôngdụng gồm:

(1.1) Bùa bài-vong, chuyên dùng đuổi ma/quỷ núp sẵn trong nhà, chảdụ những ông ma do thằng chủ cũ nuôi, rồi khi bán/chuyển nhà hắn quên gọi các ông theo:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(1.2) Bùa yểm-tà or trấn-trạch, chuyên dùng trấn tà/ma/quỷ/quái cho các côngtrình mới xây, kể-cả chùa, đền, đình, miếu:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(1.3) Bùa trấn-tang, chuyên dùng ngăn những ông ma vui-tính ham bắt người búaxua vôtráchnhiệm. Nhà mới chịu-tang thường đánh bùa này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Các bùa trấn-ma thường được dán/treo tại những vịtrí thoángđãng phonglưu quantrọng như ban-thờ, vòm-cổng, xà-ngang, trái-nhà, etc.

Gọi ma bằng phươngpháp Dụ Bùa rất giảndị. Các cô lấy chính mấy bùa đấy (mua ở phố Hàng Mã, hoặc in từ minhhọa của Trung Tướng, có-thể phóng-to thu-nhỏ bao-nhiêu tùy-thích), rồi dán/đính lộn-ngược (upside-down) hoặc úp-mặt (face-off) vào một chỗ kínđáo, như góc-hiên-sau, chấnsong cửa-sổ, vai-giường, lưng-tủ, bồn-cầu, etc. Lúc dán bùa, các cô nhớ vẽ quanh nó một vòng-tròn vôhình xuôi-chiều kim-đồnghồ bằng ngón-út bàn-tay-phải (aka Vòng Ma), và không cần khấn/niệm gì. That's all.

Trung Tướng hứa, các cô sẽ gặp ma sau chỉ 3-4 đêm.

(2) Phươngpháp Dụ Ma Bái or Dụ Bái

(Mời đọc tiếp trong all Paiboxes)

(@2011)

Saturday, 20 October 2012

October cunt-folklore (Hồnnhiên cadao)

Hồnnhiên cadao


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Vănhóa Lừa-tộc các cô mạnhmẽ và quyếnrũ ở các thểloại dângian hồnnhiên, ngoài-ra thì khắm hơn cứt.

Trung Tướng giớithiệu tới các cô vài cadao hồnnhiên tiêubiểu của quầnchúng cầnlao Bắc Kỳ, nhân ngày Gái Lừa, Oct 20th, 2012.

(1) Môtíp "Chiều Chiều Ra Đứng"

Môtíp này khá thường gặp trong cadao Bắc Kỳ, chuyên môtả các hànhvi và tâmtrạng bấtngờ độtxuất.

(1.1)

"Chiều-chiều ra đứng hiên nhà
"Gió nồm lồng-lộng thổi qua lỗ lồn

Bài này, với chỉ hai câu lụcbát, đủ cho các cô tràntrề cảmđộng sảngkhoái về một chiều hè (hoặc thu) nôngthôn anbình thảnhthơi, tuy hơi ngoa-ngôn.

Lỗ lồn, dù của một ông voi, cũng khó giống cái cửa-sổ mở-toang để gió nồm có-thể thổi qua và lồnglộng. Nhưng hehe, thế mới mát chứ. Mát mẹ đến lòng đến ruột.

(1.2)

"Chiều-chiều ra đứng đầu thôn
"Trai non mót vợ tìm lồn xôn-xao

Bài này, cũng gọngàng hai câu lụcbát, lại thựctế và giảndị trái hẳn bài trên. Nhưng hìnhảnh và âmthanh và liêntưởng nó không-hề kém chút nào.

Trai non đươngnhiên thiếu vợ. Nhưng thiếu tới-nỗi mót vợ như mót ỉa thì thật quá hồnnhiên. Hồnnhiên ý khiến các anh phải xônxao tìm lồn (not "tìm gái", thế mới mót chứ) như chọn cá ở ngoài chợ-huyện. Cụthể và chínhxác.

(1.3)

"Chiều-chiều ra đứng bờ ao
"Hàng đàn muỗi đói nó lao vào lồn

Bài này hồnnhiên vôđối mẹ. Ra bờ ao buổi chiều, thì bị muỗi đói bu đốt là đúng rồi.

Nhưng hehe, cô-bé tâmsự bị muỗi nhằm trúng mẹ chỗ hiểm. Hơi đoảng, và thế mới chânthành.

(2) Môtíp "Anh Đi Anh Nhớ"

Môtíp này cũng khá thường gặp trong cadao Bắc Kỳ, chuyên môtả tâmtrạng bângkhuâng hoặc dadiết của người đi xa.

(2.1)

"Anh đi anh nhớ dòng kênh
"Đêm trăng em tắm tênh-hênh mu lồn

Bài này nhẹnhàng manmác, không có nhiều vẻ buồn-thương, nhưng cảmgiác nhớnhung là rất thật.

Trung Tướng không rõràng cô-gái tắm trăng kia bơi/lội hay trồng-chuối kiểu gì mà hở mẹ cả mu lồn. Nhưng rõràng, khi nhớnhung, chàng-trai có quyền tưởngtượng phóngkhoáng tíđỉnh.

(2.2)

"Anh đi anh nhớ đồi chè
"Trưa hè trốn nắng em khoe lông lồn

Bài này khá giống bài trên, nhưng đã ở mức tinhvi hơn hẳn.

Hànhđộng khoe lông lồn không thường thấy nơi các gái đoantrang, nhất là khoe giữa đồi chè, trưa hè, một lần trốn nắng. Họ có-thể khỏathân, thủdâm, giaocấu, thậmchí khoe lồn lúc thíchhợp chốn thíchhợp. Nhưng khoe lông lồn dưới nắng đồi chè, nhẽ là quà của uyênương. Xin chúc-mừng, gã-trai maymắn và đáng-yêu.

(2.3)

"Anh đi anh nhớ quê-nhà
"Nhớ canh rau dút, nhớ cà om dưa
"Nhớ hoa duối, nhớ khói chùa
"Nhớ đen mầu mắt, nhớ chua mùi lồn

Bài này đỉnh-cao mẹ. Phần bìnhluận Trung Tướng nhường các cô, lũ văncông búdù hôi-nách.

Xin chúc-mừng, các Vàngson.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(@2012)

(Sticked) Đẳngcấp Văn Bựa & Quán Bựa
(Sticked) Shit-corp Sitemap 2012/10/19

Friday, 19 October 2012

The General in Yangshuo (Trung Tướng tại Dương Sóc) #2

Trung Tướng tại Dương Sóc (Tiếp)


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(11)

Yangshuo Guangxi China không là một thịtrấn giầusang. Những con xe-đạp thồ cócghẻ vẫn oanhliệt vậnhành ngàyngày như một chủng phươngtiện kiếm-ăn cơbản. Mấy con dưới đây mang mác Phượnghoàng 198x, đóng thùng 199x, chưa nghỉ-hưu:


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Xe ý lãnh tráchnhiệm chuyênchở phần-lớn hànghóa buônbán tại những con phố bộhành lát đá xanh, tiếng China là Jie ("Nhai") chứ không phải Lu ("Lộ") như thôngthường. Những phố này cấm xe-máy xe-hơi, nên xe-thồ hẳn là lựachọn chínhđáng:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Hàng bán tại các phố bộhành Yangshuo chủyếu là đồ thủcông như túi vải, mũ cói, mõ gỗ, tượng đồng, và cả tranh/ảnh lãnhtụ Mao Trạch Đông. Các cô thấy không?

(12)

Yangshuo nằm bên dòng Ly Giang. Để tậndụng ưuđãi thiênnhiên đẳngcấp, bọn trùm trấn đã khônkhéo khaikhẩn vôkhối ngoằnngoèo suối và gậpghềnh thác, tấtnhiên nhântạo, nhưng mỹthuật thânthiện và vệsinh, tuồn-chảy êmđềm nước xuống triền sông:


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Và hoàntoàn xây đá-tảng, đéo chơi bêtông. Các cô thấy không?


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(13)

Vậntải côngcộng Yangshuo không phongphú, bởi hầu-như chỉ có bus-điện hoạtđộng. Thịtrấn quá nhỏ để taxi hoặc tầu-hỏa hoặc phicơ tranhgiành ít % thịphần:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Tuy-thế, bus-điện không là phươngtiện giaothông chínhyếu của Yangshuo. Vaitrò này thuộc-về xe-đạp:


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Khắp các vỉa-hè Yangshuo, đâu cũng ngồnngộn xe-đạp cho thuê ("Xuất Tô"). Với giá thuê tầm 20-50 Khoai/con/ngày, xe-đạp đè-bẹp luôn cả xe-điện và xe-máy:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(14)

Ahaha đây rồi đây rồi, Yangshuo Xi Jie ("Dương Sóc Tây Nhai"), phố bộhành trứdanh nhất China:


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Khẩuhiệu chống Mẽo & Nhật tưngbừng đầu phố, ngay cạnh trạm Cam Phường:


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


"Mạc Vong Quốc Sỉ, Tẩy Chay Nhật Mỹ Hóa, Điếu Ngư Đảo Thị Trung Quốc Đích". "Fucking Japanese Government, Fucking USA Government". Tung mẹ haha dắm.

Nhưng, thựctế, đéo con-dở nào quantâm Nhật nor Mẽo. Chúng khoái cắn-bú đúđởn hơn:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(Còn tiếp)

(@2012)

(Sticked) Đẳngcấp Văn Bựa & Quán Bựa
(Sticked) Shit-corp Sitemap 2012/10/19

Monday, 8 October 2012

Hey ya gold (Vàng ơi)

Vàng ơi


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Vàng thựctế chỉ là một kimloại mầu, không quá hiếm trên quả-đất các cô. Về độ đắtđỏ, vàng thua xa kimcương, nọc-rắn, đồ-cổ, nhiều nguyêntố hoặc hợpchất khác, nhưng vượt xa vỏ-sò, da-bò, lá-đa, và nhiều lìutìu thường-gặp khác. Về côngdụng, vàng không hơn nhôm, sắt, gỗ, nhưng hơn hẳn óc Lừa mạng Lừa.

Đéo hiểu tự bao-giờ, vàng được quầnchúng nơinơi dùng để địnhgiá và thanhtoán khi mua-bán hànghóa vậtphẩm dịchvụ, đảmnhận chứcnăng tiền thay những lá-đa da-bò vỏ-sò. Rồi tiền-giấy khaisinh và pháttriển, vàng vẫn được dùng như một bảochứng tiền, đôi-lúc thay luôn tiền.

Đến tận chỗ này, vàng vẫn là một kimloại mầu đủ hiếm trên quả-đất, với trọnvẹn chứcnăng hữuhình của ổng.

Khi tiền của một chánhphủ lìutìu khan-thiếu, bởi lắm lýdo chínhđáng và không chínhđáng, các lãnhtụ in mẹ thêm tiền. Giấy thì lãnhtụ thiếu đéo gì, có phỏng? Lạmphát bắt-đầu.

Nhưng khi tiền của một tay-to, như Mẽo hoặc EU, khan-thiếu, thì các lãnhtụ đẳngcấp lại đéo muốn mình lạmphát khốcliệt như quân lìutìu. Chúng bèn in chút-xíu tiền thôi, còn hehe chúng "in" vàng instead, thế mới tài.

Đến chỗ này, "vàng" không còn là một kimloại nữa, mà là một trong 3 món sau.

(1) Vàng vậtchất or vàng vậtlý (Physical Gold). Đây là vàng thật, thứ kimloại các cô yêumến, nguyêntố #79 của Bảng Tuầnhoàn Hóahọc, kíhiệu Au.

Lượng vàng vậtchất toàn quả-đất các cô, không kể số vẫn vùi dưới mỏ, hiện đạt quãng 170,000 tấn, tươngđương quãng 10,000 tỷ Ông Tơn, bằng quãng 2/3 thunhập một năm nước Mẽo.

Vàng vảng chủyếu nằm mẹ trong đồ trangsức, quãng 90,000 tấn (52%). Các ngânhàng quốcgia giữ 30,000 tấn (18%). Vàng traođổi, như vàng-thỏi vàng-xu vàng-miếng etc, chiếm ít hơn tẹo (16%). Các ngành côngnghiệp thì ngốn 20,000 tấn (12%).

Như-vậy, lượng vàng-tiền (aka vàng-coi-như-tiền) của quả-đất các cô chưa đạt tới 60,000 tấn, tức 3,500 tỷ Ông Tơn, tròmtrèm thunhập một năm nước Đức.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(2) Vàng-giấy or chứngchỉ vàng (Gold Certificates). Đây là vàng do các lãnhtụ, đẳngcấp-or-not, in ra, để quầnchúng xài thay vàng vậtchất, vốn cồngkềnh và dễ mất-cắp. Thựcchất ổng là 100% giấy.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Về nguyêntắc, các cô có-thể đổi vàng-giấy lấy vàng-kimloại đút túi, bấtcứ lúc nào, bấtcứ tại đâu. Nhưng đúng thế không? Hehe Trung Tướng giảithích sẽ, trong Paibox only.

Các lãnhtụ đẳngcấp in vàng-giấy thểthức nào? Trung Tướng giảithích sẽ, trong Paibox too.

Thờiđiểm nào vàng-giấy phải chết? Trung Tướng giảithích sẽ, trong Paibox again.

Trên các chợ vàng quốctế, các cô đang buôn vàng-giấy, chứ moi cặc ra vàng xịn aka vàng-kimloại nhé.

Vì là giấy, nên giátrị vàng-giấy đươngnhiên có xuhướng biếnthiên kiểu chùi-đít. Tộinghiệp các cô.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Lượng vàng-giấy hiện lưuhành khắp quả-đất các cô là nhiêu? Hehe Trung Tướng biết đéo, đấy hẳn là bímật tuyệtđối, nhẽ Chúa cũng chả biết. Trung Tướng chỉ chắcchắn, số vàng-giấy các cô đang tiêu vượt rất xa 3,500 tỷ Ông Tơn. Riêng volume chợ vàng London đã 5,500 tỷ Ông Tơn mẹ (*1).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(3) Vàng-số or vàng-ảo (Digital Gold or Cyber Gold).

Vàng-giấy hoạtđộng mạnhmẽ đến-nỗi hehe ổng đẻ mẹ ra vàng-số. Đạikhái, vàng-số là vàng-giấy vôhình, là con-hoang của vàng-giấy, nghĩa-là vàng chỉ tồntại trên máy-tính và mạng máy-tính hehe thế mới tài.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Khác vàng-giấy hữuhình, vàng-số có-thể pháthành bởi anybody. Không cần in bằng máy chuyêndụng và gán serial-number, càng không cần đào mỏ hay lọc quặng, không bị hạnchế về quyphạm phápluật hoặc nănglực sảnxuất, vàng-số của các cô sẽ đá vàng-vậtchất xuống mẹ hố-xí.

Một mùa kia, Trung Tướng pháthành vàng-số cũng. Trung Tướng hehe hứa, mỗi cồng Bựa sẽ nhận một "ao" vàng, còn mỗi đăngký Bựa sẽ hưởng một "chỉ". Phê không văncông?


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(Mời đọc tiếp trong all Paiboxes)

(@2012)

(*1) Sosánh: Tiền-mặt Ông Tơn đang lưuhành 900 tỷ.

(Sticked) Shit-corp Sitemap 2012/10/19