Latest Comments
Friday, 22 February 2013

Take me to the morrow (Hãy mang em tới ngày mai)

Hãy mang em tới ngày mai


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Khi Anastasia dẫn Gái đến Trung Tướng, Gái vẫn sụtsùi không lýdo (*1).

Anastasia chỉ nói, kệ nó Trung Tướng, đừng thua nó. Rồi chị đi khỏi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Trung Tướng nói, Xenia, thiênthần, ai giết cô mà nghẹnngào nghẹnngào? Ngậm miệng. Ra biển nào (*2).

Trung Tướng kéo Gái lên bus #12, chuyển train #27, cuốc-bộ thêm 1Km, liếm sạch bốn cốc kem Hảiâu, qua côngviên Shevchenko, ra biển (*3).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


***

Trung Tướng nói, Xenia, thiênthần, ngồi đùi anh.

Gái nói, không. Thằng Petia Kalanko bắt em ngồi đùi nó, em tát cho phát.

Trung Tướng nói, vậy nằm vai anh.

Gái ngả nằm, vòng tay ôm bụng Trung Tướng. Tóc Gái dày khét vàngvàng hunghung, đuôi-mắt còn dính dử sáng. Trung Tướng nhấm nước-bọt đầu ngón-út, chùi nhẹnhẹ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Gái nói, Trung Tướng, ru em.

Trung Tướng xoa lưng Gái, hát sesẽ:

Cô nữsinh bénhỏ,
Bìnhminh rạngđông,
Anh yêu cô đã,
Nơi bờ sông,
Anh với cô ngồi cùng,
Ngửi mùi đêm,
Anh hôn cô đã,
Chiếntranh cháy bùng,
Anh từbiệt cô,
Vì quêhương,
Anh vào trậnbinh tànkhốc,
Vì laođộng bìnhyên của Bố,
Vì bữatối hạnhphúc của Mẹ,
Vì máinhà Ukrainsky êmđềm,
Vì những đồngbằng Dniepr,
Nơi bờ sông,
Anh với cô ngồi cùng,
Ngửi mùi đêm,
Anh hôn cô đã (*4).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Gái nói, nữa, em thích.

Trung Tướng nói, thời anh phụcvụ ở quận Tagor Tagon, anh được tiểuđoàn cấp một cây Garand 1941, hai kẹp đạn 14 viên (*5).

Cây súng của anh dài như mùa mưa, vỏ ốp gỗ tếch điềmđạm rất điềmđạm (*6). Bọn-anh thường gác nó trên nóc doanhtrại, để phơi quânphục cả tiểuđoàn, thậmchí phơi giúp lánggiềng. Anh nhét nòng nó một ông ve-sầu râu đỏ, rồi nút bằng một lóng mía khô (*7). Buổi-chiều, lúc anh chuốt 14 viên đạn cho sángloáng, ông ve kêu meemee moomoo gragra, nghe như tiếng kèn chùa Hindus, thì thằng Trăng Âmthầm bắtđầu ca bài cảilương Cò Bay Rừng Độc Huyhoàng (*8).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Gái nói, anh bộđội?

Trung Tướng nói, ừa, bộđội. Bọn-anh nghĩavụ chặn phiếnquân Visi độtnhập thànhphố (*9). Thằng Trăng Âmthầm vừa ca vừa khóc sủi bongbóng mũi, nhưthể thổi kẹo caosu, nứcnở nứcnở. Nó nhớ vợ chắc? Nó nuôi một ông ngỗng ba-tai trong thùng đạn úp ngược, tên Fasim Pasim (*10). Ông ý từng mổ hết một bãi phân ngựa màu lá-bàng, xong quệt mỏ chân anh.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Gái nói, khiếp, em thích.

Trung Tướng nói, ừa. Đận nọ, có 7 Visi tấncông doanhtrại. Chúng nã AK47 pầm-pầm-pầm pầm-pầm-pầm, gào, Maratu Nakhati Capati Seku, nghĩa là, hàng thì sống, chống thì chết (*11). Bọn-anh núp dưới hầm, tung tạcđạn zầm-zầm-zầm zầm-zầm-zầm (*12). Rốtcuộc, 6 Visi chạy mất. Tên cuốicùng bị tóm, bởi nó mải nhai trộm cơm rang trong bếp tiểuđoàn (*13).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Gái cười, hihi, em thích.

Trung Tướng nói, ừa. Bọn-anh quyếtđịnh tửhình tên Visi. Tiểuđoàn bốc-thăm, anh nhận tráchnhiệm bắn nó.

Anh sắp trùm một bao-tải lên sọ nó. Nó hô, Sangti Cangtu Koko, nghĩa là, lãnhtụ Koko muônnăm (*14). Mồm nó thối như trứng ung. Anh cười hahaha.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Gái cười hahaha, anh bắn không?

Trung Tướng nói, không. Hehe. Anh tiếc 14 viên đạn sángloáng, thơmphức, như răng cô. Há nào, Xenia, thiênthần. Hôn nào.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Gái nói, nếu em yêu anh, anh cưới em chứ?

Trung Tướng nói, nhấtđịnh.

Gái nói, cưới em, anh mang em tới đâu?

Trung Tướng nói, tới Ngày Mai.

Gái nói, chủnhật anh xin mẹ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


***

Chủnhật, Trung Tướng đến Anastasia. Chị bận việc, vắng nhà.

Gái không mở cửa, dòm Trung Tướng qua chấnsong, nói, sao anh ngủ với mẹ em?

Trung Tướng muốn phântrần, rằng Anastasia mới 29, chưa chồng. Nhưng Trung Tướng nói, Xenia, thiênthần, anh yêu cô.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(@1997)

(*1) Anastasia: Aka Anna, Ana, Nastia, Tasia, Tasenka, tên thôngdụng gái Nga nôngthôn. Ýnghĩa: Tươitrẻ, Sinhđộng.

(*2) Xenia: Aka Ksenia, Xena, Zina, tên thôngdụng gái Nga nôngthôn. Ýnghĩa: Hiếukhách, Ấmáp.

(*3) Kem Hảiâu: Một loại kem-cốc Sô Liên 197x.

Côngviên Shevchenko: Côngviên lớn nhất XYZ, thànhphố Sô Liên lìutìu, nơi Trung Tướng langthang 197x-198x.

Côngviên Shevchenko trải quãng chục kilômét ven biển Chiornoe, từng chứngkiến vôvàn hẹnhò bấthủ của Trung Tướng vĩđại đcm.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*4) Phỏng-dịch cakhúc Studentochka, aka Cô Nữsinh Bénhỏ, tácgiả vôdanh.

Ukrainsky: Aka Ukraine, quốcgia lớn Đông Âu, từng thuộc Sô Liên.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Dniepr: Aka Dnieper River, sông lớn xứ Ukraine.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*5) Tagor Tagon: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Garand 1941: Aka M1 Rifle, Garăng, súng-trường Mẽo.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(*6) Gỗ tếch thường được dùng làm báng-súng & má-súng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*7) Ve-sầu Râu Đỏ: Aka Cồcộ, một loài súcsinh côntrùng nhiệtđới, mùa-hè kêu inhỏi inhỏi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(*8) Hindus: Aka Hinduism, Ấngiáo.

Trăng Âmthầm: Nhânvật truyện Phía Mùa Đông Của Trái Núi, một bộđội Nam Kỳ sến.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*9) Phiếnquân Visi: Thếlực khủngbố trứdanh, tươngtự Taliban.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*10) Ngỗng Ba-tai: Loài súcsinh hưcấu.

Fasim Pasim: Nhânvật truyện Phía Mùa Đông Của Trái Núi, một chiếnbinh dũngcảm.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*11) AK47: Aka AK Rifle Type-47, súng-trường Sô Liên.

Hàng thì sống, chống thì chết: Với phiếnquân Visi, hàng (surrender) hay chống (fight) đều chết tốt.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*12) Tạcđạn: Aka Lựuđạn, Thủpháo, Grenade.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*13) Phiếnquân Visi trứdanh bởi đói. Chúng nonê thì chúng đéo chiếnđấu.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*14) Lãnhtụ Koko: Thánh của phiếnquân Visi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(Sticked) Đẳngcấp Văn Bựa & Quán Bựa

Thursday, 14 February 2013

Memory (Kýức)

Kýức


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Tết 200x (x>5), thằng Calaofo đệ Trung Tướng từ thuở 197x gạ Trung Tướng chơi nhà nó. Nó nói vợ nó dẫn nhândân mini thăm quê-ngoại 5 ngày, và nó tựdo, như ông dê đực (*1).

Calaofo nài, Trung Tướng mày phải đến. Rủ con Nimnim, mới con Manman nữa, nhé Trung Tướng.

Nimnim từng là vện Trung Tướng, cách đã 20++ năm (*2). Còn Manman là bạn thân Nimnim, và từng là vện Calaofo. Cả-hai Trung Tướng ít gặp. Chúng đều chồngcon bậnrộn, giàlão sồsề, chẳng tẹoteo lãngmạn.

Trung Tướng nói, con Manman ôkê, thế con Nimnim làm đéo gì? Mày nịnh anh hả?

Calaofo nói, anh xin mày Trung Tướng. Anh có quà đặcsản cho chúng-mày.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


***

Calaofo chả khác vài thậpniên trước baonhiêu. Nó vẫn không giầu, không khéo, không mạnhmẽ khốcliệt, nhưng khiêmnhường & tậntâm. Manman vện nó, trái-lại, sắcsảo & hờihợt. Nimnim giống Manman như cùng gen, chúng không thuộc dòng đànbà lýtưởng.

Calaofo loayhoay dọn-ăn. Chủyếu đồ-nguội kiểu Nhật. Rồi bốn đứa bú zin-tôlích, cắn nho khô, nghe nhạc Youtube (*3). Chẳng đặcsản nào.

Quãng 20h15, Calaofo trìnhbày một hộp mứt 197x.

Trung Tướng kêu, uiui mứt Thiênđàng. Đặcsản mày đây hả Calaofo (*4).

Calaofo nói, anh giữ 30 năm đấy.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


***

Hộp mứt dẹt và thuôn, hìnhdạng tươngtự cục gạch-mộc, thôthiển cũng hệt cục gạch-mộc. Vỏ bìa mỏng và loanglổ, đenđen xámxám, in trangtrí hoa đào và chùm pháo nổ tóe, đơnsơ như nét vẽ nhiđồng (*5).

Trung Tướng bóc mứt. Đó hẳn là thứ mứt tổnghợp truyềnthống 196x, gồm lộnxộn mứt lạc, mứt bí, mứt dừa, mứt gừng, mứt khoai, mứt sen, hai trái táo-tàu rănreo, và một trái hồng-ngâm bẹp rúm (*6).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Con Nimnim nhón một viên mứt sen, thậntrọng nhấm thử, mắt gườmgườm, mép chunchun. Trung Tướng dọa, hầy, chết này.

Nimnim không chết. Mứt 30-năm không dứtkhoát độc bằng bả chó. Nó kêu, uiui, bở-bục, nhạt-toẹt, như nhai đất.

Con Manman nói, em không ăn, nhé.

Trung Tướng nói, mứt sen đẳngcấp nhất Thiênđàng. Hộp chuẩn chỉ có 5 viên (*7).

Nimnim tãi đống mứt, đếm 1-2-3-4, kêu, Trung Tướng bốcphét, em đếm 8-9 viên nè chàng.

Trung Tướng phán, mứt dỏm.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Calaofo nói, nhà anh 19-bảy-mấy cạnh một đầm sen.

Mùa sen tàn, mama anh cỡi thuyền-thúng bơi vòngvòng quanh đầm, hái cơman sen héo, về phơi đầy sân (*8). Buổi tối, anh bẻ củ sen lấy hạt, để mama hong qualoa bếp than, lựa hạt mẩy nạp côngty Xuấtkhẩu, hạt lép nạp côngty Thựcphẩm (*9). Anh bóp củ sen, phòi mẹ 3 ông rắn vàng nhũn. Các ông ý tuồn tay anh, rơi bịch, chết dẻo như sợi bún. Anh quăng các ông vào bếp, cháy thơm, như nem. Mama anh chửi, quân ôndịch (*10). Ôndịch là mẹ gì nhở? Anh chưa baogiờ ăn mứt sen trước 1990, Tết hoặc không, anh chỉ ăn mứt gừng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Manman nói, em sợ rắn. Em 19-bảy-mấy học gần Đình Ngọc Hà (*11).

Sau lớp em có hai cái ao méo. Một ao rất nhiều rắn-nước. Một ao lại toàn cungquăng, tụi-em gọi là con sắp-thành-tôm, vì nó trông như con tôm non, với đôi râu dài thật dài (*12). Bọn giai lớp em hay bắt gái tụi-em vớt con sắp-thành-tôm, để chúng nuôi rắn huhu. Rắn ý không ăn con sắp-thành-tôm, cũng chả ăn gì, nhưng chúng cứ ép tụi-em cống huhu. Em sợ quắt tai luôn. Rồi thằng Paocong 6A2 biết, nó đe chặt mẹ dép giai nào nạt em. Tình-đầu em đấy, hehe (*13).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Nimnim nói, tình-đầu em tặng em túi mứt sen nửa kýlô hahaha. Nhưng em cảmđộng.

Nó mang em túi mứt, buộc cái nịt xanh. Thêm bó cẩmchướng đỏ, cặp mùxoa carô, lá thiếp 8/3 biên câu thơ sến: ngọtngào anh gửi riêng em, chuacay anh niệm thâu-đêm một-mình, hahaha (*14). Đúng chiều chủnhật.

Trung Tướng giậtnảy. Sến ý, chính Trung Tướng sángtác, đcm, và cẩmchướng, và mùxoa. Ngoài Nimnim, Trung Tướng tặng cả con Ongong, con Gingin, con Nana.

Nimnim nói, thơthẩn cóc bịp được em, hahaha, em cảmđộng vì cái nịt xanh buộc túi mứt (*15). Em tưởngtượng nó giảndị, chânthành, ngốcnghếch. Rốtcuộc nó chẳng ngốcnghếch. Nó phá-trinh em sau 1 tháng, tuổi 16, trong Báchthảo (*16).

Trung Tướng giậtnảy. Trung Tướng quanhệ Nimnim tầm mười-lăm mười-sáu, lần đầu exactly trong Báchthảo, nhưng maymắn, không phá-trinh (*17).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


***

Mứt 30-năm đặcsản Calaofo chán thêthảm. Trừ mứt gừng còn vị gừng caycay, các món khác thảy bở-bục hoặc nát-bét, nhạt-toẹt, như mứt sen con Nimnim thử.

Qua tuần, Calaofo phone Trung Tướng, vặn, thật mứt sen chỉ có 5 viên?

Trung Tướng cười khekhekhe, mày thiếtkế mứt 30 tuổi, phỏng Calaofo?

Nó đáp, anh vừa ngủ Manman, lần đầu (*18).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(@2012)

(*1) Nhândân Mini: Aka Connít, Nhiđồng, Children, thuậtngữ Văn Bựa 200x.

Quê-ngoại: Aka Wife's Home.

(*2) Vện: Aka Wife, Lover, thuậtngữ Văn Bựa 200x.

(*3) Zin-tôlích: Aka Gin Tonic Cocktail, thuậtngữ Văn Bựa 200x.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Youtube: Aka Youtube.com, kênh thôngtin media bìnhdân 200x.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*4) Thiênđàng: Thuậtngữ Văn Bựa, chỉ thờikỳ sinhđộng 1917-1987 ở Sô Liên, 1945-1986 ở Đông Âu, và 1955-1988 ở Lừa.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*5) Hộp mứt Thiênđàng cựckỳ thôthiển xấuxí.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*6) Hộp mứt Thiênđàng thường chứa: mứt lạc, mứt bí, mứt dừa, mứt gừng, mứt khoai, mứt sen, hai trái táo-tàu, và một trái hồng-ngâm.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*7) Mứt-sen là hàng đẳngcấp hiếmhoi tại Thiênđàng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*8) Thuyền-thúng: Aka Thuyền-tre, hình tròn, đan bằng tre, trọngtải 1 người.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*9) Củ-sen: Chínhxác là Đài-sen, trong có hạt-sen.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Côngty Xuấtkhẩu: Nơi nhândân Thiênđàng nạp nôngsản ngonlành dành cho xuấtkhẩu và lãnhtụ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Côngty Thựcphẩm: Nơi nhândân Thiênđàng nạp nôngsản thiuthối dành cho tiêudùng nộiđịa và quầnchúng cầnlao.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*10) Quân Ôndịch: Thànhngữ chửi nhiđồng của nhândân Bắc Lừa Thiênđàng.

(*11) Đình Ngọc Hà: Aka Đình Làng Ngọc Hà, sau Mả Cụ, địadanh quantrọng Hanoi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*12) Cungquăng: Một loài súcsinh tíhon sống trong ao/hồ Bắc Lừa.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*13) Paocong 6A2: Aka Thằng Paocong lớp 6A2.

"Chặt-mẹ-dép" là lối đedọa gianghồ nhất Bắc Lừa 197x. Dép thời thởi quý như xe Honda.

Tình-đầu: Aka The First Lover.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*14) Cẩmchướng: Aka Carnation, hoa quýtộc Bắc Lừa 197x-198x.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Mùxoa Carô: Aka Checkered Handkerchief, trangsức quýtộc Bắc Lừa 197x-198x.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Thiếp 8/3: Aka Women's Day Card.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Thơ Sến: Aka Shit Poem, thuậtngữ Văn Bựa 200x.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*15) Mứt-sen nguyênbản đónggói bằng túi nhựa dán kín. Túi mứt buộc nịt hehehe đươngnhiên là hàng sansẻ của bầnnông.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*16) Báchthảo: Aka Hanoi Botanic Garden.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*17) Quanhệ: Aka Địt, Múc, Ngủ, Tỉn, Giaocấu, Giaohợp, Mâymưa, Ânái, Hủhóa, Sinhhoạt, Tằngtịu.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(*18) Ngủ: Aka Địt, Múc, Tỉn, Giaocấu, Giaohợp, Mâymưa, Ânái, Hủhóa, Quanhệ, Sinhhoạt, Tằngtịu.

(Sticked) Đẳngcấp Văn Bựa & Quán Bựa