Latest Comments
Wednesday, 10 April 2013

Sexing-up (Khiêudâm)

Khiêudâm


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Mũi mama chun như mép ông khỉ zoo khi y nói, Trung Tướng, ngườingợm gì chua quá, ra giếng tắm đi nhé, mẹ lên bệnhxá (*1).

Thursday, 4 April 2013

Fast MBA: 1st Season Coming (Fast MBA: Khóa Một)

Khaitrương Khóa Một Fast MBA

Mời văncông đã đăngký thamgia khóahọc Fast MBA No1 thanhtoán họcphí để chươngtrình đẳngcấp của chúngta được bắtđầu.

Các cô cóthể thựchiện thủtục thanhtoán online tại trang Thamgia Fast MBA hoặc Mua Hàng Quán Bựa.

Các cô cũng cóthể chọn hìnhthức thanhtoán trọngói (Course Full Tuition) hoặc từngphần (Module Partial Tuition) tùy điềukiện & sởthích.