Latest Comments
Monday, 27 May 2013

The accidents (Tainạn) 1-2-3

Tainạn No1: Tiền ziệu


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Hạt Mít là giámđốc xínghiệp quốcdoanh Phòphạch, già mẹ, nhưng xíxọn phết, mê vănnghệ vănngung amatơ đéo chịu (*1).

Thuồng Luồng là bạn thân Trung Tướng, lính của Hạt Mít, cửnhân, tốtnghiệp Tổnghợp khoa Cứtđái phải giấu tên, trẻ khắm, nhưng chómá phết, ham côngdanh côngdung thựcdụng đéo chịu (*2).

Tuesday, 21 May 2013

Shit-corp five-year review (Bựa Quán ngũ-niên tổng-kết)

Bựa Quán ngũ-niên tổng-kết


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Nay chẵn năm niên Trung Tướng khaitrương Quán Bựa.

Vài dòng báocáo.

Sunday, 19 May 2013

Dog story (Chuyện chó) #2

Chuyện No2


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Hồi 20-lâu-rồi, vì mộtchút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm (*1).

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ-ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*2). Nước ổng đặc nhưthể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thốitha tuyệtđối (*3).