Latest Comments
Tuesday, 25 June 2013

Curly-bearded single-legged (Râu-xoắn một-chân)

Râu-xoắn một-chân


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Bôlão thường nằm/ngồi chăn bátánh cuối dốc Patiomkin, mạn trái nếu nhìn từ biển (*1).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Đó là một địađiểm nhạycảm, hànhkhất không đượcphép tùytiện bénmảng (*2). Chínhquyền thànhphố thường xua camnhông muitrần hốt sạchsẽ những mụnnhọt chếđộ, nếu có, quanhquất khuvực 1Km bánkính (*3).

Sunday, 16 June 2013

Nearly killed (Suýt bị giết)

Suýt bị giết


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Thuở Trung Tướng X tuổi (X<10) và con Trung Tá X-2 tuổi, Pama mua tặng hai anhem 5 ông ngan baby, nói hai-đứa chia nhau chăm các ông đẻ nhiều trấng bán lấy tiền đỡ bốmẹ (*1).

Saturday, 8 June 2013

The pro (Tay chuyên)

Tay chuyên


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Quãng 199x thằng Liepapan dính taibiến máu não, suýt từtrần dũngmãnh (*1).

Liepapan là lãnhtụ ngành thểthao hoặc vănhóa, đã hưutrí, năm ý đâu 64-65, caolớn phươngphi, tưduy lỗilạc, thật phíphạm.