Latest Comments
Tuesday, 23 July 2013

Dog story (Chuyện chó) #1

Chuyện No1: Thủythủ Bắckinh


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Tết năm nao quên mẹ, Chị Thọt được đồngnghiệp tặng một cậu chó lai Bắc Kinh (*1).

Chị Thọt là hàngxóm Trung Tướng, sống mộtmình, pama mất cả, không chồng, không con nuôi, không con đẻ, anh em ruột dường-như cũng chẳng còn.

Monday, 15 July 2013

Digital coupon (Coupon điệntử)

Coupon điệntử


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Sửdụng coupon là kỹthuật marketing cơbản nhất của nhândân khắp quảđất, xuấthiện trước thuậtngữ marketing thậmchí trăm năm.

Thursday, 4 July 2013

Applied economics (Kinhtếhọc ứngdụng) #6

Thôngbáo triểnkhai họcphần FMBA Marketing Ứngdụng


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Lớp Fast-MBA Khóa Một đã hoàntất họcphần No1 Kinhtếhọc Ứngdụng, và chuẩnbị triểnkhai họcphần No2 Marketing Ứngdụng, trong tuần tới.