Latest Comments
Monday, 26 August 2013

The pro 2: Gone away (Tay chuyên 2: Đã rời khỏi)

Đã rời khỏi


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Thằng Tai Cáo nhặt được Gái lần nó chạy hàng muộn lên Langson (*1).

Quãng 7h tối, Gái vẫn mộtmình ven quốclộ, trên quả vali nhựa Samsonite China bebé (*2). Vali này Trung Tướng cũng đã thấy mấy bận.

Gái không đợi ai. Khi Tai Cáo mở xe và nói em vào nào, Gái nghe liền.

Sunday, 11 August 2013

Pissing on the wound (Đái giữa vết-thương)

Đái giữa vết-thương


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Hànhtrình (The Journey)

Từ mùa Bức Tường được dựng chớpnhoáng tháng 8 niên 1961 tới mùa nó sụp tantành thành trầmngâm dĩvãng tháng 12 niên 1989, quãng 5,000 côngdân Bên Đông đã tìm lối vượt nó sang Bên Tây (*1). Dù 700 số chúng xơi đạn GDR nát đầulâu và 300 dính mini-mìn USSR trọn đời quècụt, nhưng 4,000 cònlại vẫn maymắn hóa siêunhân của một thuở oaihùng (*2).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net