Latest Comments
Tuesday, 22 October 2013

Vietnam tattoo (Vietnam sămtrổ)

Vietnam sămtrổ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Saochép nhậtký hànhtrình của Marco Polo, một duđãng Venezia lừngdanh (*1). Đảmbảo mọi sựkiện trungthực.

(1)

Chúng tôi tới vịnh Halong ban đêm (*2). Dù người hoatiêu kiêm thôngngôn của chúng tôi, anh Tampao gốc Hantooc, đã cảnhbáo những nguyhiểm quanh khuvực, tôi vẫn không ngờ nó phứctạp quá (*3).

Núi đá nhọn mọc khắp biển, chọc thẳng từ đáy nước, như cactus samạc Bắc Phi, càng lúc càng dày, và chúng tôi không dám bơi tiếp (*4).