Latest Comments
Friday, 31 January 2014

Floating penis (Dươngvật bềnhbồng)

Dươngvật bềnhbồng


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(1)

Chínhxác, đó là một chiếc dươngvật.

Trung Tướng không nhớ nó là dươngvật trâu hay dê, nhưng hầunhư không phải dươngvật người.

Sunday, 5 January 2014

The three academic language skills (Ba kỹnăng ngônngữ hànlâm)

Ba kỹnăng ngônngữ hànlâm


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


A. Kỹnăng ngônngữ giớithiệu

(1) Bài này chứa một trong những nộidung khoahọc quantrọng nhất ever Trung Tướng vĩđại phóng tới văncông xuchiêng.

This entry contains one of the most important scientific contents yet sent ever by the great General to you fucking soutien amateurs.

(2) Khi học ngoạingữ, các cô thường được tuyêntruyền về bốn kỹnăng ngônngữ cơbản, là nghe, nói, đọc, viết.

When learning a foreign language you fucking amateurs are often forced to sustain the concepts of four basic language skills: listening, speaking, reading, writing.