Latest Comments
Thursday, 27 March 2014

Feeling of honesty (Cảmgiác côngchính)

Cảmgiác côngchính


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Trung Tướng chịu rửa-tội vào một Đêm Vọng Phục Sinh cách nay đã khá nhiều mùa (*1). Khi Cha Xứ tưới nước-thánh lên sọ Trung Tướng và nói, Paulus, cha rửa con, nhân-danh Cha, và Con, và Thánh Thần (*2). Thì Trung Tướng hiểu, mình từ phút này sẽ cần có cảmgiác của một người côngchính. Cảmgiác thôi, không phải Hànhvi, càng không phải Tưcách. Nhưng điều nhẹnhõm ý, thựctế, đến chẳng đơnthuần.

Sunday, 9 March 2014

Following cops (Theo chân hìnhsự)

Trích Ngũ Niên Sách 2014

Theo chân hìnhsự

Chú Bựa là chú Trung Tướng.

Là chú họ, Bựa không già hơn Trung Tướng mấy. Lắm bận nhỡ mồm, Trung Tướng toàn kêu y bằng mày, xưng anh. Bựa không phiền.

Bựa học trường cảnhsát Suối Hai đâu quãng 197x, xong về Tỉnh Lẻ làm hìnhsự (*0.1). Mấy chục năm múc nhau với tộiphạm đủ dạng đủ cấp, Bựa không dính nhát đạn đường dao nào của bọn bỏn, mà toàn bị đồngđội làm thịt, đủ ngón đủ bài (*0.2).

Bựa được đềbạt sếp hìnhsự Tỉnh Lẻ cũng lâu rồi (*0.3).

Loạt phóngsự này của Trung Tướng chép từ những cú rong chơi cùng Bựa.

À quên, Bựa giàu khỏi tả, sởhữu vài biệtthự rộng như dinh thượngthư, xepháo gáigung nhiều khỏi tính.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Theo chân hìnhsự No1: Đánh Hôi