Latest Comments
Wednesday, 21 May 2014

Shit-corp six-year review (Bựa Quán lục-niên báocáo)

Bựa Quán lục-niên báocáo


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Nay tròn sáu niên Trung Tướng khaitrương Quán Bựa.

Vài dòng báocáo.

(1) Bựa Thốngkê

Mùa Bựa 2013-2014 đong như này:

Bài-biên mới: 23. Trungbình 15.8 ngày/bài. Giảm quá nặng đcm quá nặng.

Cồng mới: 62,900. Giảm 2,400 cồng so mùa trước. Trungbình 2,700 cồng/bài, hoặc 170 cồng/ngày. Kỷlục 700 cồng/ngày và thườngxuyên 5,000 cồng/bài.

Viều mới: 2,720,000. Trungbình 7,500 viều/ngày. Tăng quãng 10%. Kỷlục 25,000 viều/ngày.

Khách mới: 2,600 con/ngày (aka 945,000 con/năm). Tăng quãng 10%.

Phânvùng địalý khách Bựa như này:

- Lừa: 81%,
- Mẽo Mít: 9.5%,
- Pháp Lốp: 2.5%,
- Nam Dương: 1.5%,
- Đức Sành: 1.0%,
- Úc Điên: 1.0%,
- Canada: 1.0%,
- Nam Hàn: 1.0%,
- Tiệp Bửn: 1.0%,
- Nhật Bửn: 0.5%.

Bựa Lừa, Bựa Mẽo, Bựa Pháp đều tăng, trong khi các Bựa khác giảm. Đặcbiệt bọn Bựa Nam Dương từ đâu ra lắm thế?

(2) Bựa Côngnghiệp

Năm qua Trung Tướng tái-vậnhành dựán in sách Bựa, từng bỏ ngang từ 2010. Đã có tròn 300 văncông đặt mua Bựa Ngũ Niên Sách, bấthủ của muônđời. Khóa Fast-MBA thứ hai cũng đang hoạtđộng nhẹnhàng nhẹnhàng.

Do Paibox chưa đạt số bài camkết (hiện còn thiếu 12 ông), nên Trung Tướng tiếptục mở Paibox cho những cánhân đã đóng phí thườngniên, và chưa thu tiền cho năm mới.

Chúc-mừng Lục Niên Bựa Quán.

(3) Thôngbáo khaigiảng Fast-MBA Khóa III

Khóa III Fast-MBA đã đủ điềukiện khaigiảng, dựkiến vào ngày 31 tháng Năm 2014.

Các văncông sau đã nạp toànphần họcphí:

(04) ...9898@gmail.com,
(03) ...drok@gmail.com,
(02) ...gmta@gmail.com,
(01) ...thao@hotmail.com.

Các văncông sau đã nạp họcphí Economics:

(01) ...acha@gmail.com.

Và các văncông sau đã đăngký dự khóa III:

(27) ...8888@gmail.com,
(26) ...0987@gmail.com,
(25) ...h710@gmail.com,
(24) ...agic@gmail.com,
(23) Pepsti (by Chuoi),
(22) ...dang@gmail.com,
(21) ...nvan@gmail.com,
(20) ...duy9@gmail.com,
(19) ...acha@gmail.com,
(18) ...c.son@dobla.com,
(17) ...c.son@dobla.com,
(16) ...1712@gmail.com,
(15) ...ag28@gmail.com,
(14) ...9iis@gmail.com,
(13) ...rose.vn@gmail.com,
(12) ...19ei@ed.ritsumei.ac.jp,
(11) ...gcg1@gmail.com,
(10) ...nhmt@gmail.com,
(09) Binh Bau (by Chuoi),
(08) ...1808@gmail.com,
(07) ...cbat@gmail.com,
(06) ...ngoi@gmail.com,
(05) ...drok@gmail.com,
(04) ...tuan@gmail.com,
(03) ...gmta@gmail.com,
(02) ...minh@gmail.com,
(01) ...tphu@gmail.com.

Các văncông sau đã đăngký khóa II nhưng chưa kịp thamgia, liệu có muốn join khóa III không ta:

(04) ...an2k@gmail.com,
(03) ...ngnv@gmail.com,
(02) ...hang@yahoo.com (aka Daddy),
(01) ...9999@yahoo.com.

Văncông lưu-ý email trên danhsách là Paypal Account, không phải email đăngký họcviên.

Các cô vui lòng duyệt danhsách, có gì nhầm báo sớm cho Zì đít to kínhyêu.

Giaodịch thanhtoán họcphí được chàođón chínhthức từ hôm nay.

Xin cám ơn và chúc chân cứng đá mềm.

(May 21st, 2014)

Tuesday, 6 May 2014

Everlasting (Mãimãi)

Mãimãi


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(1)

Quãng giữa 199x, Trung Tướng quen con Oanini.

Oanini xuất-thân không thựcsự đànghoàng. Nó từng học trường caocấp chấtnghệ ABC, nhưng bị tốngkhứ trước khi kịp tốtnghiệp, từng thamgia ca-múa-đoàn XYZ, nhưng bị khaitrừ trước khi kịp nhận biênchế quốcdoanh (*1). Gianghồ đồn Oanini thường cắm-sừng phunhân các chứcsắc ria thưa tóc xám nơi nó côngtác, và bị chính các anh này trừngphạt. Rốt cuộc, tại niênđộ tròmtrèm 21, Oanini thành cave taychuyên (*2).

Trung Tướng chưa từng gặp một danhca giọng nuột như Oanini, dù cũng sometimes giáp-mặt Aivan và Lezung, Kamvan và Paoyin, vài diva nữa (*3). Lưu-ý, tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.