Latest Comments
Tuesday, 17 June 2014

NOW MOVE (SANG QUÁN MỚI)

Quán Bựa 2012-2014 vừa gặp một số lộnxộn và bị khóa trong vài ngày.

Nay ông ý lại hoạtđộng ngonlành như trước, nhưng Zì Trung Tướng kínhyêu của các cô tiếptục muốn các cô sinhhoạt vuichơi tại Quán mới, coi việc đã qua là một cú refresh tinhthần Bựa muôn năm.

Xin chúc chân cứng đá mềm công thành danh toại.

Địachỉ Quán mới đây thưa quý cô văncông xuchiêng:

http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/

Saturday, 7 June 2014

Crusaders (Viẽnchinh bộđội)

Viẽnchinh bộđội


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(1)

Thằng Manukato bôlão Trung Tướng đẻ mười con, tèo ba, còn bảy. Nhà nó Khamthien phố, Hanoi thị, Backy xứ, trải ngót trăm năm (*1).

Thằng Tunamato là con lớn của Manukato. Xét vaivế giađình, nó là anh Trung Tướng, một dạng sibling xa (*2).

Sunday, 1 June 2014

Do take my finger (Hãy nắm ngón tay em)

Hãy nắm ngón tay em


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(1)

Thằng Yashacuto, như thói thường, là bạn Trung Tướng.

Yashacuto kén gái, 38 tuối nó mới đong được con vện đầu, em Hanavuto dân downtown, thua nó tròn một giáp (*1).

Hanavuto dòngdõi trâmanh, mặt xinh vú nhọn trầmtrồ, chân cao mông dày trầmtrồ, đang học PhD bên Mẽo (*2).