Latest Comments

Tư-vấn Ăn-chơi

Shit-corp #1 Offline Event: Hànhhương Gộc

(1) Ýtưởng

Sau hơn bốn năm mở Quán Bựa và miệtmài truyềnbá Văn Bựa, Tưduy Bựa, Tinhthần Bựa, Trung Tướng bấthủ quyếtđịnh thựchiện một cú offline vĩđại, nhằm thửthách độ-bựa của lũ bộđội văncông-đầu-bò.

Và một chuyến hànhhương được quyếtđịnh tổchức, trúng một mùa quế-hoa dàodạt dàodạt.

(2) Sứmệnh

Hànhhương, không từngữ nào chọnlọc hơn, là sứmệnh của các cô, lũ văncông-đầu-bò, ít nhất một lần trong đời, về Quế Lâm Ngũ Lĩnh hehe nước Tầu. Các cô sẽ quay-lại nơi tổtiên các cô pháttích ngót 4,000 năm trước, ỉa một bãi, đái vài bãi, và tự hỏi, ta là-ai, ta ở-đâu, ta tại-sao, ta thế-nào.

(3) Kiếntrúc

Chuyến hànhhương vĩđại này khởiđộng nhằm ngày thứ Tư, 19 tháng Chín, 2012 (4 tháng Tám, Nhâm Thìn), và chấmdứt nhằm ngày thứ Hai, 24 tháng Chín, 2012 (9 tháng Tám, Nhâm Thìn). Tổngcộng 6 ngày và 5 đêm.

Xuấtphát: Hanoi (Lừa).

Đích: Quế Lâm (Tầu).

Tăngbo: Hữunghịquan (Tầu), Nam Ninh (Tầu).

Kếtthúc: Hanoi (Lừa).

(4) Lịchtrình

(4.1) Ngày #1 (Wednesday), sáng

7h30 các cô xuấtphát tại 206 Trần Quang Khải, Hanoi (Henei, "河内"), thẳng hướng Hữunghịquan (Youyiguan, "友谊关", "友誼關") cửakhẩu biêngiới Lừa Tầu. Cắn-sáng tựtúc somewhere trên đường nha văncông.

11h30 các cô làm thủtục xuấtcảnh và tăngbo tại Hữunghịquan. Chạy tí cho mát rồi cắn-trưa tại Bằng Tường (Pingxiang, "凭祥") thịtrấn biênmậu Tầu China. 13h00 chạy tiếp đi Nam Ninh (Nanning, "南宁").

15h30 các cô tăngbo tại bến-xe Lang Đông aka Lang Đông Trạm (Langdong Bus Terminal, aka Langdong-zhan, "琅东站") thànhphố Nam Ninh tỉnh Quảng Tây (Guangxi, "广西") để đi Quế Lâm (Guilin, "桂林"). Đừng thắcmắc tại-sao 250Km bên Tầu chạy hết 2 tiếng rưỡi, còn 150Km ở Lừa chạy hết 4 tiếng, thế mới tài. Các cô có-thể cắn/bú tại Lang Đông nếu đói như ông chó. Tận 16h30 xe mới chạy tiếp Quế Lâm.

21h00 các cô xuống xe ở Quế Lâm. Sờ dái coi săn không hehe, sau 14 tiếng phi àoào như ông chuột ghẻ. Yêntâm văncông hehe, xe giường-nằm có toalét, ngồi như tầu-bay TU144, dái bìu các cô vẫn đảmbảo sinhđộng.

22h00 các cô nhận phòng kháchsạn, dạo phố, ngủ, hoặc tỉn phò.

(4.21) Ngày #2 (Thursday), sáng

Các cô phải dậy sớm, để thăm các cứđiểm trứdanh nhất của nộithành Quế Lâm, gồm:

(4.21.1) Dung Hồ & Sam Hồ (Banyan Lake & Cedar Lake, aka Rong-hu & Shan-hu, "榕湖杉湖"), hai trong loạt thắngcảnh Lưỡng Giang Tứ Hồ (The Two Rivers and the Four Lakes, aka Liang-jiang-si-hu, "两江四湖"), đặcsản Quế Lâm.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.21.2) Tĩnh Giang Vương Thành (Jingjiang Prince Mansion, aka Jingjiangwang-cheng, "靖江王城"), dinhcơ hoànhtráng của một lãnhtụ nhà Minh (Ming Dynasty, aka Ming-dai, "明代").


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.21.3) Độc Tú Phong (Solitary Beauty Peak, aka Duxiu-feng, "独秀峰"), quả núi xinhxinh mỹmãn địaphận Tĩnh Giang Vương Thành.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.21.4) Núi Phục Ba (Fubo Hill, aka Fubo-shan, "伏波山"), nơi cô Mã Viện aka Phục Ba Tướng Quân đổ mẹ mấy tầu ýzĩ tịchthu được ở Giao Chỉ sau cú dẹp-loạn Hai Ông Trưng xuống sông Ly Giang (Li River, aka Lijiang, "漓江"), vì hehe dỗi. Tại đây, mời các cô điềutra về hang Trả Ngọc aka Hoàn Châu Động (Returned Pearl Cave, aka Huanzhu-dong, "还珠洞"), vách Ngàn Phật aka Thiên Phật Nham (Thousand Buddha Crag, aka Qianfu-yan, "千佛岩"), nồi Ngàn Lính aka Thiên Nhân Oa (Thousand Man Pot, aka Qianren-guo, "千人锅"), đá Thử Kiếm aka Thí Kiếm Thạch (Sword Testing Rock, aka Shijian-shi, "试剑石").


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.21.5) Núi Điệp Thái (Folded Brocade Hill, aka Diecai-shan, "叠彩山"), leo phòi mẹ dãi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.22) Ngày #2 (Thursday), chiều

Các cô cắn-trưa cấptốc rồi cuốc luôn:

(4.22.1) Côngviên Thất Tinh (Seven Star Park, aka Qixing-yuan, "七星公园"), côngviên lớn nhất Quế Lâm, từng vào cả tiểuthuyết và game và phim, với những món không-thể bỏ-qua như hang Thất Tinh aka Thất Tinh Nham (Seven Star Cave, aka Qixing-yan, "七星岩"), núi Lạcđà (Camel Hill, aka Luotuo-shan, "骆驼山"), cầu Hoa (Flower Bridge, aka Hua-qiao, "花桥"), Zoo (Dongwuyuan, "动物园"), etc.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.22.2) Núi Vòi Voi aka Tượng Tĩ Sơn (Elephant Trunk Hill, aka Xiangbi-shan, "象鼻山"), biểutượng Quế Lâm. Các cô sẽ chui/leo những hang Mắt Voi aka Tượng Nhãn Nham (Elephant Eye Cave, aka Xiangyan-yan, "象眼岩") hay Phổ Hiền Tháp (Puxian Pagoda, aka Puxian-ta, "普贤塔").


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.23) Ngày #2 (Thursday), tối

Các cô muốn làm đéo gì thì làm hehe, chảdụ langthang ngắm Lưỡng Giang Tứ Hồ vào đêm.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.31) Ngày #3 (Friday), sáng

Các cô phải dậy sớm again, để thăm các cứđiểm trứdanh nhất quanhquanh Quế Lâm, gồm:

(4.31.1) Tĩnh Giang Lăng (Jingjiang Prince Mausoleums, aka Jingjiangwang-ling, "靖江王陵"), mộphần của lãnhtụ Tĩnh Giang.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.31.2) Phố-cổ Đại Thị aka Đại Thị [Vu] Cổ Trấn (Daxu Ancient Town, aka Dawei-guzhen, "大圩古镇"), nơi hehe cụkỵ Trung Tướng và các cô bonchen 2,000 năm trước, mãi đời Tần (Qin Dynasty, "秦").


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.32) Ngày #3 (Friday), chiều

(4.32.1) Hang Sáo Sậy aka Lô Địch Nham (Reed Flute Cave, aka Ludi-yan, "芦笛岩"), disản thiênnhiên caođẳng miễn khen.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.32.2) Làng-cổ Giang Đầu aka Giang Đầu Thôn (Jiangtou Ancient Village, aka Jiangtou-cun, "江头村"), xóm xưa ngàn tuổi, đời Tống (Song Dynasty, "宋").


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.33) Ngày #3 (Friday), tối

Các cô thảoluận nhóm, về Quế Lâm và những liênquan. Lười thì cắn cứt cắn cứt.

(4.41) Ngày #4 (Saturday), sáng

Các cô sẽ lên thuyền thật sớm, và lội 80Km dọc dòng Ly cốhương, để tới cổ-thành Dương Sóc aka Dương Sóc Huyện (Yangshuo, aka Yangshuo-xian, "阳朔县"). Đừng ngủ-gật, bởi những gì các cô thấy sẽ không-thể quên. Những rặng quế-hoa tám mầu. Những ông vịt-giời bói-cá. Những chỏm núi chỉ mọc trong tranh.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.42) Ngày #4 (Saturday), chiều

Các cô cắn-trưa xong thì giaolưu cấuchí với bọn Tây Mẽo Nhật Hàn ở Phố Tây aka Dương Sóc Tây Nhai (Yangshuo West Street, aka Yangshuo-xijie, "阳朔西街"), mua đồ kỷniệm [dỏm], bú ziệu hànàm [dỏm], hoặc thuê xe-đạp thámhiểm thunglũng [xịn].


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.43) Ngày #4 (Saturday), tối

Mời các cô dự show kịch-đèn dàn bởi con Trương Nghệ Mưu (Zhang Yimou, "张艺谋") bạn thân Trung Tướng, ngay trên sông Ly, mang tên Sửngsốt Cô Ba Lưu aka Ấntượng Lưu Tam Thư (Impression Liu Sanjie Show, aka Yinxiang-liu-sanjie, "印象刘三姐"). Vãi mẹ dắm mới con Miu Trương buồidái.(4.51) Ngày #5 (Sunday), sáng

Các cô sẽ té qua Hưng Bình aka Hưng Bình Cổ Trấn (Xingping Ancient Town, aka Xingping-guzhen, "兴坪古镇"), một tàndư kinhđiển thời Tam Quốc (San-guo, "三国").


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.52) Ngày #5 (Sunday), chiều

Các cô rời Dương Sóc về lại Quế Lâm. Có-thể chọn cỡi thuyền again, hoặc bus nếu muốn phi nhanhnhanh. Muộnmuộn thì mò ra Tiểu Hương Cảng (Little Hong Kong, aka Xiao-xianggang, "小香港") sắm quàcáp, hoặc ghé-thăm Khuhọcxá Lừa 195x-196x thuộc trường Đạihọc Sưphạm Quảng Tây (Guangxi-shifan-daxue, "广西师范大学").


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.53) Ngày #5 (Sunday), tối

Các cô sẽ tiếptục thảoluận về Quế Lâm và những liênquan. Cắn một bữa ngonngon chia-tay.

(4.6) Ngày #6 (Monday), sáng

Cút con bà các cô khỏi hehe Đất Tổ.

Các cô sẽ lên open-bus chạy Nam Ninh từ bến-xe Quế Lâm, tăngbo ở Nam Ninh chạy Hữunghịquan, tăngbo tiếp ở Hữunghịquan chạy Hanoi.

Bus trả các cô tại điểm xuấtphát, 206 Trần Quang Khải, Hanoi Xứ Lừa.

(5) Kếhoạch

Các cô, văncông-đầu-bò, có-thể chọn 1 trong 3 phươngán hànhhương sau:

(5.1) Đánh-lẻ, aka Ta3lo

Các cô sẽ thuê một côngty lữhành bấtkỳ làm visa China dulịch cánhân (aka Visa Form "L"), hoặc tự làm qua sứquán or lãnhsựquán. Giá hiệntại quãng 70 Tơn (aka USD) cho loại thờihạn 3 tháng, dùng 1 lần.

Các cô sẽ mua vé open-bus chạy-suốt Hanoi Quế Lâm tại 206 Trần Quang Khải, Hanoi. Giá hiệntại 880,000 Cụ (aka VND), bao nước bú, không bao cắn. Trên xe có người chỉđạo các cô tăngbo tại Hữunghịquan và Nam Ninh.

Đừng quên in các địadanh Trung Tướng đã liệtkê trong mục (4) ra giấy, cả tiếng Mẽo cả tiếng Tầu. Muốn tới đâu, các cô chìa giấy ý cho bọn bán vé bus/train/boat, rồi trỏ địadanh. Taxi cũng.

Xuống bến-xe Quế Lâm, các cô nhẩy mẹ kháchsạn Á Đô 168 aka "Á Đô 168 Tửu Điếm" (Guilin Yadu 168 Hotel, aka Guilin-yadou-168-jiudian, "桂林亚都168酒店") to đoànhđoành ngay cạnh, đỡ khối tiền taxi. Giá phòng-đôi ổng quãng 120-140 Mao (aka RMB, tầm 20-23 Tơn), bao cắn-sáng, free wifi, everything.

Kháchsạn 3-sao downtown hợplý có:

(i) Zhongshan Hotel, aka Trung Sơn Đại Tửu Điếm (Zhongshan-dajiudian, "中山大酒店"). Số 2 Zhongshan Central Road (Trung Sơn Trung Lộ, aka Zhongshanzhong-lu, "中山中路").

(ii) Sapphire Hotel, aka Lam Bảo Thạch Đại Tửu Điếm (Lanbaoshi-dajiudian, "蓝宝石大酒店"). Số 9 Xicheng Road (Tây Thành Lộ, aka Xicheng-lu, "西城路").

Kháchsạn 3-sao tại phố-cổ Dương Sóc (nơi các cô ngủ một đêm #4, aka Saturday Night) hợplý có:

(i) Huating Holiday Inn, aka Hoa Đình Giả Nhật Tửu Điếm (Huating-jiari-jiudian, "华庭假日酒店"). Số 73 Pantao Road (Bàn Đào Lộ, aka "Phố Đào Khoằm", aka Pantao-lu, "蟠桃路"), gần bến-xe Dương Sóc.

(ii) Yangshuo River View Hotel, aka [Dương Sóc] Vọng Giang Lâu Tửu Điếm ([Yangshuo] Wangjianglou-jiudian, "阳朔望江楼酒店"). Số 15 Binjiang Road (Tân Giang Lộ, aka "Phố Ven Sông", aka Binjiang-lu, "滨江路"), gần Phố Tây trungtâm nhộnnhịp.

Phụcvụ nhucầu đilại thamquan, nếu các cô đông xèng hoặc đông người, thì thuê mẹ một con minivan của kháchsạn, giá quãng 500-700 Mao/ngày (tầm 80-100 Tơn). Trung Tướng thì khuyên các cô cỡi bus, vừa rẻ vừa thânthiện. Muốn thuê phiêndịch (giá quãng 400 Mao/ngày) kháchsạn cũng OK luôn và ngay.

Chiphí cắn/bú bên Tầu rẻ hơn Lừa nên các cô khỏi lolắng, quãng 50 Mao/ngày nhòenhoẹt.

Chặng ngược Hanoi, các cô sẽ mua vé 2 hoặc 3 nhát tăngbo hehe hơi phứctạp, nhưng giá rẻ hơn chặng xuôi Quế Lâm thế mới tài, tổng hết quãng 250 Mao (tầm 40 Tơn or 800,000 Cụ), trong đó Guilin-Nanning (440Km) 100 Mao, và Nanning-Hanoi (340Km) 150 Mao. Đéo mẹ cước vậntải Lừa đắt gần gấp đôi Tầu.

(5.2) Đánh-nhóm

Theo option này, các cô sẽ ủythác Trung Tướng làm visa, mua vé bus, book kháchsạn, thuê minivan hoặc phiêndịch, etc. Vì không là dân chuyênnghiệp, Trung Tướng sẽ charge của các cô 5% quảnlýphí, chủyếu dành cho bọn kếtoán thaotác chuyển/rút/đổi tiền và xăngpháo.

Để ủythác Trung Tướng làm visa, các cô cần nạp hộchiếu, 4 ảnh chândung nền trắng 4x6, và hehe tiền (70+5% Tơn) cho Mr Búa Tạ trước ngày 5/9/2012.

Để ủythác Trung Tướng mua vé một-chiều Hanoi Guilin (aka chặng xuôi), các cô cần nạp hehe tiền (880,000+5% Cụ) cho Mr Búa Tạ trước ngày 9/9/2012.

Các khoảnmục/hoạtđộng khác thì đụng đến đâu thu đến đấy, bằng tiền Mao. Ai không có nhucầu thì miễn.

(5.3) Đánh-tua

Theo option này, Trung Tướng sẽ thuê một cánhân hoặc đơnvị dulịch chuyênnghiệp triểnkhai exactly tua hànhhương do Trung Tướng thiếtkế trên. Chúng sẽ gửi Trung Tướng báo-giá chitiết sau vài ngày nữa.

Advantages: (i) giá làm visa chỉ 35 Tơn/mạng, (ii) có hướngdẫnviên kiêm phiêndịch hầuhạ A-Z, (iii) nạp tiền một-cục khỏi nghĩngợi.

Disadvantages: (i) tổng-phítổn hơi nặng, dựkiến quãng 6.0-6.5 triệu Cụ/mạng, (ii) cần tậphợp bét nhất 12-15 văncông, (iii) nạp tiền rồi thì buộc phải xơi, dù không thích, (iv) không được trảinghiệm "ta3lo", lần sau thèm hànhhương lại phải mua tua.

Các cô chơi option này, Trung Tướng sẽ charge 4.5% quảnlýphí cho kếtoán.

Yêucầu về thờiđiểm nạp tiền và hộchiếu giống mục (5.2).

(6) Tổngquát

Khi một kếhoạch hànhhương được thốngnhất, các cô sẽ được thôngbáo tiếntrình cụthể qua email. Hai ngày trước voyage, văncông sẽ họp-mặt để nhận hộchiếu, vé bus, và nghe phổbiến hehe nhiệmvụ.

(7) Nhắcnhở

(7.1) Các cô phải đổi tiền Mao để chitiêu bên Tầu China, mang Tơn tiêu bển rất thiệt. Xài không hết thì về bán lại.

(7.2) Các cô phải chuẩnbị ngay và luôn thẻ thanhtoán cánhân, either Credit Card or Debit one.

(7.3) Các cô phải mở ngay và luôn tàikhoản cánhân tại ngânhàng support Online Banking, Trung Tướng recommend ACB. Xèng hànhhương sẽ thu qua lối này.

Hẹn gặp nhé, văncông-đầu-bò, mùa quế-hoa dàodạt.

(Jul 25th, 2012)

Page:


120 comments:An Hoang Trung Tuong said...

Hehe Zì bốt mẹ bìnhluận đá-banh vầu trang nài cho máo.

Tạmthời gác các chiện vănchương kinhtài côngnghệ chánhtrị lại, đêm nai (Apr 17th 2012) mời các cô thức coi Real của Zì tỉn bỏn Bai Ờn Mông Chèng trên đất Đức.

Zì là fan Real từ đéo biết bâu lâu gòi hehe, zưng mà chưa bâu-jờ Zì hết yêu bỏn. Thế mới tài.

Trong lịchsử hoánhtráng của Real, Zì thích nhất các con sau đây (theo đúng thứtự):

1- Fernando Redondo

2- Roberto Carlos

3- David Beckham

4- Marcelo Junior

5- Martin Vazquez

6- Clarence Seedorf

7- Zinedine Zidane

8- Iker Casillas

9- Cristiano Ronaldo

10- Claude Makelele

11- Mesut Ozil

Hehe đủ độihình 11 con luôn. Có 1 con thủgôn, 2 con hậuvệ, còn lại tuyền tiềnvệ, không có con tiềnđạo nầu.

King Filter said...

Sẵn bà Zì và các cô tư vứn Qua đọc tên 2 đội Real với Bayern theo tiếng Tây với.

Real đọc là Rê An theo bọn VTV hay đọc Ri ô, Riu,... như trong Real estate.

Bayern Munich đọc sâu? Bai-jen hay Bây-Dên, Mu-nit hay Mu-xèng...

Đù má tên riêng bọn này đọc khó khó là, nhất là bọn Đức mọi

Nguyên Soái Giucop said...

[si="6"][co="#0000FF"] @Con Lọc: Có đéo jì đao. Cả 2 cách đều đúng. 1 cách là đọc theo Anh ngữ, cách còn lại là theo bản ngữ (Đức hoặc Tai Ban Nha) nên khác cách đọc đầu.[/co][/si]

King Filter said...

Cô JobCu,

Thành cô đã tư vứn cũng như không, Qua điếu thõa mãn.

Qua cần thông tin ví như cô có thể nói: Tiếng Đức cô điếu biết, nhưng tiếng Nga Bayern Munich được viết là ..., và được phát âm là ... blah blah.

Qua chờ thêm thông tin từ Bựa Đức nhợn như em Ky, cô Sành... về phát âm tiếng Đức, đặc biệt là từ cô Nhất óc quất 4 ngoại ngữ.

Nguyên Soái Giucop said...

[si="6"][co="#0000FF"] Cơ mẹ khổ, Nguyên Soái đã chỉ cho như vầy mà vẫn còn loăng quoăng.

Đơi, vào đơi rồi cắm headphone vào mà nghe.

Địt mẹ, hỏi sao anh Tướng hai nổi cáo. Dại bao lớp ngại ngữ gòi vẫn vầy.[/co][/si]

King Filter said...

Đới, có phải thế tốt hơn không. Lần sau tư vứn thì phải thông minh hơn tí nhé. Hố hố.

THÀI 9 CÀLỜCÀLÌN said...

địt mẹ thìa chỉ thích mỗi con mô rí nhồ bên bển..chả thích con cầu thủ mặt lồn trâu nào..dưng cơ mờ thàng lampart hay grobba nó sang thì thaì lại ưng..dưng cơ mờ anh rí nhồ hum qa đếu lại đc sức trâu của bọn bay e ...địt ẹm mấy phút đầu định chơi bài oánh nhanh thắng nhanh dưng địt mẹ con bay e nó mạnh mẽ hơn..con rí nhồ thài thấy nó đéo phe lắm trogn các cuộc tỉ thí..dưng nhiền cỏn dẫn dắt đội nào thì đội đó có thành tích giữu sạch lưới cao rất..đụ mà chel nhà thài mùa nài như bùi ..lưới thủng liên tùng tục..dưng bù lại nó chơi bốc phếch...dưng nếu so sánh thfi thài thấy con chel nhà thài đứng thứ 3 là đúng phẩm chất hiện tại...dưng cơ mờ biết đếu đâu ông trời lại thương..

6 son said...
This comment has been removed by a blog administrator.
6 son said...

[si="6"].Zì cung thich renon dô hả!! địt me. tui cũng thích renondo nhất, từ trước tới giờ tôi không thấy có ai đá banh giống như là con cỏn. uy nhi, đoàng hoàng , nhẩn nha, đủng đỉnh, bây giờ có ozill cùng gần phong cách đó- hy vong ozill sẽ được như renondo.....[/si]

An Hoang Trung Tuong said...

Con nầu đăngký tua về thăm cốhương Quế Lâm thì đăngký ở đây:

Thờijan: zo các cô tự chọn. Cứ có 5 con cùng chọn thì hehe tua tiếnhành.

Zì recommend: Đi 5 ngài 4 đêm.

Chifí zựkiến như sau (tỉjá tạm tính tròn 3,000 Cụ/Mao, chứ thựctế hơn mẹ):

(1) Já vé bus jường nằm xịn khứhồi Nụi Quế Lâm:
- Nụi đi Hĩunghịquan: 180K Cụ (60 Mao).
- Hĩunghịquan đi Lam Linh: 360K Cụ (120 Mao).
- Lam Linh đi Quế Lâm: 660K Cụ (220 Mao).
- Khởihành 7h00 tới 21h00 đến nơi. Tổng xèng: 1,200,000x2 bằng 2,400,000 Cụ (aka 800 Mao).

(2) Fí thônghành: 750K Cụ (aka 250 Mao), có-thể ít hơn nếu đàmfán được mới bọn bus.

(3) Kháchsạn 3-sao tại Quế Lâm & Zương Sóc: 450K/đêm (150 Mao) cho 2 Lừa. Tổng 4 đêm mỗi Lừa bằng 450,000x4/2 bằng 900,000 Cụ (aka 300 Mao).

(4) Xèng cắn chung 4 bữa hàng ngài: 150K Cụ/Lừa (50 Mao). Ai không thích cắn chung có-thể tự cắn. Tổng 5 ngài hết 150,000x5 bằng 750,000 Cụ (aka 250 Mao).

Tổngcộng 1 Lừa hết 4,800,000 Cụ. Nếu tự cắn thì trừ mẹ đi 750,000 Cụ. Já xe có-thể zẻ hơn nếu đoàn đông Lừa (khoảng chục con văncông) và đàmfán được mới bọn hãng bus. Nếu muốn có visa xịn thì cũng đàmfán luôn mới bọn bỏn.

Xèng đi thamquan ở Quế Lâm ai thích thì đăngký. Nói-chung hết quãng 500 Mao (aka 1,500,000 Cụ) theo lịchtrình của Zì, bâu-gồm cả vụ thăm fố cổ 2,000 năm, coi kịch-jời chên sông của con Miu Trương Nghệ ở Zương Sóc, xuôi jòng Ly Jang etc. Nếu thuê fiênzịch thì mất thêm quãng 1,500 Mao (4,500,000 Cụ) cho cả đoàn. Hehe zưng Zì khuyên các cô gủ con Cái Khỉ đi cùng mần hướngzẫn zulịch gòi bo cho cỏn đỡ được khối mà lại vui.

Con nầu thích uýnh gốp thì vác gậy theo.

lam said...

Dạ, em củm ơn Zì iu.
Mờ Cái Khỉ có thể đi được vầu lúc nầu Cái Khỉ ui ?
Các Bựa khác thế nầu? Lam thì ok nếu đi từ giữa tháng 9 trở đi.

Bom Dan said...

Di` co' di ko?

Mualaux said...

Anh dứt khoát đăng ký 2 suất cho anh mới vện. Lịch trình theo lịch em Lam vàng son, nửa cuối tháng 9.

Thanks.

NOSIMOTO said...

[si="8"]Anh Zì cho tôi đăng ký mới! Khoảng giữa tháng 9 tôi nhẽ xin nghỉ phép được!

Tôi đánh gốp cũng, nhưng trình còi do ít tập, around 36, hehe.
Anh xem đủ flight đi cho vui!

Tôi thành![/si]

Dặt Dẹo said...

[si="6"][co="blue"]Anh đăng ký một chân, anh thì thời điểm nầu cũng đi được, miễn có thông tin trước 1 tuần, hế hế...[/co][/si]

Phong Nguyễn Thanh said...

cho tôi đi vói, dung tôi ỏ trong nam

Lung Tung said...

[si="6"]Cho tôi đăng ký một chỗ nhé, đi lúc nào cũng được.[/si]

An Hoang Trung Tuong said...

Ui đèo mẹ sắp được chục mạng gòi. Con Cái Khỉ đâu gòi nhở?

An Hoang Trung Tuong said...

Con nầu ở trong Lam thì hehe fải bai ga Bắc trước 1 ngài chứ còn đéo jì nữa

Trym to said...

[si="6"]Em đăng ký đi mới Zì ơi, lúc khặc nào e đi cũng được, thế mới tài.[/si]

caikhi said...

Đéo mẹ, các anh mới chị Lam yêu định đi vầu tháng 9 là chết tôi rồi đấy. Lúc lủng tôi bận mẹ rồi huhu.

Tôi chỉ có thể đi được ngay lúc này, quyết phát đi luôn, thứ 4 tuần sau.

Khoai said...

[si="6"]Cô Khỉ, zậy tháng 11 được hôn, đùmá cô?[/si]

caikhi said...

Không được anh Khoai ạ. Bắt đầu giữa tháng 8 tôi chạy mẹ rồi.

Mờ các anh đi theo kiểu TT vẽ ra ổn mẹ rồi còn gì. Cần đéo gì tôi nữa chớ hehe. Chỉ có tôi là nhục và tiếc vì hông được đi cùng đoàn Bựa.

conlele said...

[si="5"][co="brown"]conlele ở tuốt trong Gồng. Máu về quê Mẹ lắm, nhưng năm nay hết phép rồi.

Nếu TT & Caikhi tổ chức được dịp 2/9 thì conlele đi được. Còn nếu không, chắc phải để dịp Tết Nguyên Đán thôi.

Nếu được dịp 2/9, nhờ TT & Caikhi confirm sớm để tôi còn book vé máy bay.

Cảm ơn TT vĩ đại nhiều.[/co][/si]

Mr Lee said...

Ở DCM đăng ký trong nài à, he he, tôi cũng đăng ký 1 chân đi tua.

gai e gai gia said...

Em cũng đăng ký một vé về quê. Thời gian nào cũng được.

Bĩnh bầu said...

Bĩnh tôi đăng ký 2 suất cho các cụ. Đi trong tháng 9 or 10 đều được, báo trước chục hôm.
Ngoại Bĩnh tôi trước từng chữa bệnh & an dưỡng ở Quế lâm nửa năm hồi 69-70, nên bà ma muốn đến thăm nơi nởi.

QueHanoi said...

Đệt mẹ con Khỉ, tính bài chuồn à. Nội đăng ký 1 suất, báo trước 1 tuần là ok. Hay con Zì làm tua gai đê

An Hoang Trung Tuong said...

Zì buồn ngủ quá địt con mẹ. Để mai Zì lên lịchtrình hànhhương chínhthức đi Quế Lâm cho các cô lũ văncông buồi nhẽo như bún thiu.

Chiến nài nếu Zì gỗi thì Zì sẽ đi cùng các cô, nếu không thì con Búa Tạ đi. Mà nếu hehe bọn Zì đều thuxếp được thì cả bọn Búa Tạ Chiêm Cong lẫn Zì đi tuốt.

Sẽ có nhiều fươngán cho các cô chọnlựa, từ bao trọn-gói A-Z theo kiểu tua (có cả hướngzẫnviên kiêm fiênzịch, zưng đi theo tua zo Zì thiếtkế designed), đến các kiểu option ziêng, để các cô nếu đéo thích đi chung thì có-thể tự đi ziêng. Nếu các cô muốn, Zì cũng sẽ đứng ga thu xèng để mua vé và làm visa cho các cô, với nguyênjá zịchvụ cộng quảnlýfí 5% cho kếtoán đi gút xèng nhận xèng vươnvươn.

Zạo nài mần thônghành Tào gất khó, nên các cô sẽ fải mần visa tuyềnbộ, já đi lẻ là 70 Tơn/Lừa, já đi cả đoàn chỉ 35 Tơn/Lừa nếu đoàn có trên 15 văncông. Các cô có-thể thuê ai mần visa cũng được, hoặc tự lên sứquán xin.

Nếu các cô ủythác Zì mần visa, thì fải nạp hộchiếu cho Búa Tạ trước 2 tuần. Nếu các cô muốn Zì mua vé bus cho các cô chại Nụi Lâm, thì fải nạp xèng qua bank trước 2 tuần cũng.

Já bus nằm hạng sang hiệntại quãng 880,000 Cụ cho chiều Nụi đi Lâm. Chiều ngược lại mua vé tại bến xe bên Tào, zẻ hơn chút. Thôngtin xem thêm ở www.yunde.cn

caikhi said...

Đệt mẹ con Khỉ, tính bài chuồn à. Nội đăng ký 1 suất, báo trước 1 tuần là ok. Hay con Zì làm tua gai đê@ Nụi mặt bướm

Địt mẹ chuồn cái buồi. Ai bố trí đi được thứ 4 tuần tới thì mời liên hệ: 0983 966 366

Hiện nai đã có khoảng 3 mái bai và 2 phi công đồng ý (tạm thời). Nếu cô nầu chưa có hộ chiếu và visa thì mời gửi chứng minh thư bản photo không cần công chứng, kèm 4 ảnh 4x6 nền trắng cho tôi.

Nhờ Trung Tướng lên giùm quả cẩm lang (đi dững đâu, xem gì...). Thành TT trước.

caikhi said...

Xin liêu ý. Chi bựa đi với tôi sẽ:

- Được lo từ A-Z khoản giái thông hành (các cô vưỡn phải giả xèng sau đó, thế vấy tài), tất nhiên nếu ai muốn mần tự cũng ok. Với điều kiện nêu ở trên (tức gửi chứng minh thư và ảnh).
- Đéo lo bị lạc đường và bị đói hehe. Đến Bằng Tường có bằng hữu tôi ra tiếp, đưa đi cắn và mua vé đi Lam Linh giúp. Cần thiết mời cỏn đi cùng dọc đường luôn để trông chừng các cô khỏi lạc.
- Đến QL có bằng hữu khác đón tận bến xe, đưa về khách sạn do cỏn đã bố trí trước.

Nhưng bất lợi thì có nhiều rất, trong đó bất lợi hớn nhất là:
- Không có người am hiểu lịch sử các cái như Trung Tướng, để giảng bài trực tiếp.
- Thì gian cập rập phết. Chỉ còn 1 tuần nữa để lo thu xếp công việc cho ngon ngẻ đặng yên tâm mờ đi.
- Còn nhiều nữa chưa nghĩ ra. Vì vậy, mời các cô suy nghĩ chiến chắn trước khi quyết định.

Khuyến nghị: Đi với Trung Tướng hay hơn. Về mọi khía cạnh.

caikhi said...

À còn nữa. Nếu đi vầu tháng 9 hoặc tháng 10, các cô sẽ được chiêm ngưỡng quế hoa lở bạt ngàn bạt ngàn trên các triền lúi và 2 bên đường. Không khí lúc lủng se lạnh diệu dàng. Các cô nắm tai nhao dạo bước chậm giãi bên dòng Ly Giang, sau đó khi đã chồn chân, bèn tạt mẹ vầu 1 quán cắn đêm bất kỳ. Đồ cắn hơi cay tí dưng ngon, bú chai Quế Lâm đặc sản tửu. Lãng mạn gất.

caikhi said...

Quên mẹ mất. Đấy là đang nói về buổi đêm, sao khi các cô đi thăm thú tẹt ga vầu ban ngài.

QueHanoi said...

So rì con Khỉ nha, nhưng tuần tới mà đi thì Nội không iên tâm lắm . Thôi đăng ký suất đi với con Zì vậy.

Hoai Mien said...

@ Zi iu
Em tính đi đợt đầu mà cập rập quá vì công việc ko thu xếp được. Vây khoảng tháng 9 vậy.

Không đi theo được với phi công trẻ Caikhi em quyết bám theo Chim cong gì đó cho nó vô hại.

Mr Lee said...

Bỏ mẹ rồi, tuần sau em có 2 buổi giảng bài trên Hòa Bình, nhẽ tháng 9 mới đi được.

Thôi thì tháng 9 đi với đội Búa Tạ chiêm cong vại.

lam said...

@ Cái Khỉ,

Ui CK ko đi dc từ cuối tháng 9 trở đi à? Tiếc tiếc là.
Tuần sau thì chị ko đi đc rùi vì cuổi tháng 8 chị có việc qua Mẽo 2 tuần rùi.
Mà cuối tháng 9, đầu tháng10, vào Thu đi QL lại càng đẹp chứ CK nhẻ.

Miumiu said...

Không đi theo được với phi công trẻ Caikhi em quyết bám theo Chim cong gì đó cho nó vô hại.
..................

Còn em thì quyết bám theo Miên cho ló lành.

Em đi với nhế, chuyến tháng 9 để ngắm hoa quế nở trên zòng sông cố hương ĐCM hehe.

Búa Tạ ơi, ghi tên Miu với, 1 suất.

Miumiu said...

Hi Lam Xinh.

Các VS với mái bai cứ đi nhiều nhiều vầu, ắt anh Caikhi sẽ đi theo cho mà xem.

Còn nếu mừ vẫn không, em đồ rầng đây đích thị hehe KhiCai chứ còn giề

lam said...

@ Miu iêu & Miên iêu,

Nếu hai ngừi đi một mình ( ko mang Chóa ) thì Lam cũng đăng ký 1 xuất, còn đi với chóa thì để Lam mang phi công não nuyện theo nha. hihi

tran huyen anh said...

À còn nữa. Nếu đi vầu tháng 9 hoặc tháng 10, các cô sẽ được chiêm ngưỡng quế hoa lở bạt ngàn bạt ngàn trên các triền lúi và 2 bên đường. Không khí lúc lủng se lạnh diệu dàng.@ anh Khỉ.

thời điểm nài đi là đẹp nhứt, nghe anh nói quế hoa bạt ngàn em thích mê mẹ gòi. xong time í em cũng phải đi gõ đầu trẻ con gòi zưng he he vưỡn có thể xin nghỉ vài ngài để đi.

Vại sao anh CaiKhi và Zì kính yêu của em hông cố gắng thu xếp công việc để tổ chấc tua í cho đông vui mờ lại có thể đc coi quế hoa đương ầm ĩ nở.

caikhi said...

@Huyền Anh yêu.

Lý do anh nêu ở trên đã. Mời đọc lại.

tran huyen anh said...

anh Khỉ! em đọc gòi nên vấy tiếc. huhu, ước gì em đc đi cùng các sư tỉ yêu, cùng anh Khỉ và Zì yêu kính lúc Quế hoa bạt ngàn bạt ngàn mà....

NOSIMOTO said...

@caikhi - Anh không đi được đợt tháng 9 tiếc nhỉ!
Đi kiểu anh chính tôi thích rất, gà mờ mà!
Tuần sau thì tôi chịu, ko đi được roài!

@các Vàng Son - các chị rủ phi công đi tẹt ga đê!
Tôi nhẽ ko dám lớ xớ gì, em Thi còi ẻm giết! -:)

Gau said...

Dì ơi, có tour đi vào nửa cuối tháng 8 hay đầu tháng 9 không, cho anh đăng ký hai suất với.

tao lao said...

[si="5"][co="red"]Trung Tướng,

Thiết kế cho anh Tour Thâm Quyến Quảng Châu nầu nầu...

Cám ơn trước[/co][/si]

baominh said...

[si="5"][co="blue"]Tôi đăngkí một xuất với Zì, nhưng tôi đi máibai đến GuiLin. Tôi sẽ có mặt hôm 19, tối 23 tôi bay về, Zì búc cho tôi ở và đi và cắn cùng đoàn. Tôi thành![/co][/si]

Kim chan said...

Zào Zì & All, mọig người bình an,

Chan dang ky 2 người đi THẨN QUYẾN+ QUẢNG CHÂU.
Chan thấy đi trong hè là tốt nhất, vì không bận bịu việc học của chip.

An Hoang Trung Tuong said...

Địađiểm gặp nhau tại Quế Lâm trong suốt chuyến hànhhương là trước sảnh Wuzhou Mansion (Five-continent Building, Ngũ Châu Đại Hạ, Wuzhou-dasha, "五洲大厦"), #6 Central Zhongshan Road [Zhongshan Middle Road] (Trung Sơn Trung Lộ, Zhongshanzhong-lu, "中山中路, 6号").

Đúng 7h00 (AM ofcourse, jờ China) hàng ngài các cô fải có mặt ở đó, tự cắn-sáng từ trước, mà không được chậm địt con mẹ Lừa. Chậm 1 fút fạt 30 Mao (khoảng 100K Cụ). Chậm 5 fút fạt 100 Mao. Chậm 10 fút thì địt mẹ coi như tách đoàn đéo cho đi cùng nữa, vì 7h06 Zì sẽ cho đoàn khởihành địt con mẹ.

Các kháchsạn Zì recommend đều ở sát đó, chỉ tụt từ fòng xuống là tới nơi mẹ nên đừng có thắcmắc.

Sang tới nơi các cô fải mua ngai một cái Sim fôn ở bến-xe để tiện liênlạc, já chỉ 20 Mao thôi địt con mẹ.

Đây là hình tòa-nhà Ngũ Châu Đại Hạ:

[img=http://image.ganjistatic1.com/gjfs02/M00/92/38/wKhzR08rUurNkh5LAADw,sxe8u8844_600-0_6-0.jpg]

Có nhiền thấy chữ Ngũ Châu Tại Hạ trên tường nhà nhả không?

Đây là bảnđồ Quế Lâm downtown, tòa nhà nhả có hình đốm đỏ, nằm gần ngã-ba Lưỡng Giang (aka 2 sông Quế Lâm là Li Giang & Đào Hoa Giang), gần 2 hồ chính Dung Hồ & Sam Hồ, cách tòa thịchính chỉ một đoạn, xung quanh tuyền fố đi-bộ với kháchsạn đầy khách Tai Mẽo.

[img=http://api.map.baidu.com/staticimage?width=634&height=260&center=110.296984,25.276543&zoom=15&markers=110.296984,25.276543]

lam said...

@ Zì iêu ,

1. em đăng ký 2 suất đi QL ạ.
2. Không đi theo nhóm nữa mà tự đi ạ? đi theo nhóm vui chứ Zì.
3. Nếu tự đi : Visa thì tụi em sẽ tự lo vì thời điểm phải nạp HC cho Búa Tạ thì em đang ở Mẽo rùi ạ, nhưng em mún nạp xèng và nhờ Búa Tạ đăng ký vé xe Bus và phòng KS ngay từ bây giờ cho đảm bảo và đỡ đắt được ko ạ? Búa Tạ cứ tính tiền dịch vụ, em ok mà. Nếu được thì em chuyển tiền ( ông cụ) liền ạ.
Zì nói Búa Tạ giúp em vì trước giờ ra nước ngoài em toàn đi theo đoàn nên ko quen đặt ks trên mạng Zì ui.
Cảm ơn Zì nhìu ạ.
Mong hồi âm của Zì.

lam said...

Thêm một tí với các Bựa và Zì TT,

Theo kinh nghịm của dững ngừi đã đi QL thì ko nên đi theo tour của bọn du lịch các bựa ạ. Chỉ tổ phí tiền vì cưỡi ngựa xem hoa lắm, chẳng biết gì ngoài sông , núi, cây cỏ....vì thế Lam thấy nên cố gắng đi cùng Zì TT đợt nài.

Tiếng Anh sang đó chẳng có tác dụng gì nên Lam đang cố gắng dắt lưng một chút tiếng Tầu TT dậy và trong quyển cẩm nang du lịch nè.

Nếu có thời gian, mỗi ngày TT dậy thêm chút tiếng Tầu cần cho du lịch dc ko TT ui.

Raul said...

Trong không khí hành hương hừng hực hướng về đất mẹ Lam Linh, tôi xin hỏi thông tin đi Singapore. Thế mới tài, DCM.
Trước tiên, tôi xin địt cụ các anh chị nào định bảo tôi lười biếng đéo chịu tìm lại những bài trước. DM, tôi vẫn nhớ như in vụ anh Lói chuột chuẩn bị đi Sing và mọi người bàn tán vụ đi Sing. Nhưng đó là ở quán cũ, lại ở trong cồng. Khi sang quán mới, cồng mất sạch. Giờ tìm điếu ra, thế mới tài.
Về đi Sing, hôm nay tôi thấy Tiger airway có vé giá rẻ nên đã book cả 2 vợ chồng đi. Tính lên Agoda.com để book phòng, hostel, nhưng quên mẹ mất địa điểm nào nên book để tiết kiệm chi phí đi lại.
Đấy, yêu cầu của tôi là book ở chỗ nào tiết kiệm chi phí đi lại (có thể giá phòng đắt thêm chút), tôi qua đợt 2/9, khoảng 3 ngày. CACC, đặc biệt cô Lói chuột, cho tôi lời khuyên.

Gau said...

Báo cho mụ Dì biết là tui đã book phòng rồi nha, được tụi Agoda redeem 300K cụ hehe. Tui đi với với vện và ông con 4 tuổi. Đang đặt vé đi hãng China Southern mà tính ra mỗi vé mất 2,800 yuan, tính ra mất 9,3tr/pax mắc tiền quá mụ ơi.

Nguyễn Quan said...
This comment has been removed by the author.
Dặt Dẹo said...

[si="6"][co="blue"]
Anh phát sinh lịch đột xuất, đã cố thu xếp trong tuần vừa rồi dưng không ổn. Thế là phải lỡ chuyến hành hương đất tổ ngắm hoa quế rùi, tiếc tiếc là...
Thoai đành đi đợt khác vại, thành mụ Zì đã cấp đủ thông tin, khi nầu rảnh, anh sẽ đi, hế hế...[/co][/si]

nayel2006 said...

Tình hình đến hẹn lại lên. Mùa lúa năm nay sẽ chiển qua đi phượt bằng bốn bánh.
Lịch đại khái như sau:Plan 1
-Ngày 1: Thứ 6-15h- 21/09/2012: Hà Nội - Đại lộ Thăng Long (hoặc QL 32) - Sơn Tây - Thu Cúc - Văn Chấn - Nghĩa Lộ - Tú Lệ (tầm 230km): Tuỳ các bựa hoặc dừng ở Nghĩa Lộ hoặc dừng ở Tú Lệ.
-Ngày 2: Đi ngắm lúa chụp choẹt các bản ở Tú Lệ-Chiều chạy lên Mù chụp choẹt cũng. Đêm ngủ tại Mù Cang Chải.
-Ngày 3: Thuê xe ôm vào bản mù chơi< Nói thật với các bựa là cái bản mù này chả có đéo gì cả. Thế mới tài. Dưng chả nhẽ lại không vào-Quãng 13km - đi xe ôm mất tầm 6h cả đi lẫn về- he he>
Trưa quay ra Tú Lệ ăn cơm- Chiều về Thủ đô rồng lộn.
-------------------
Plan 2:
-Ngày 21/9/2012: Xuất phát lúc 6h00 sáng đi: Đi theo: Hà Nội - Đại lộ Thăng Long (hoặc QL 32) - Sơn Tây - Thu Cúc - Văn Chấn - Nghĩa Lộ - Tú Lệ (tầm 230km). Ăn trưa tại Tú Lệ. Nghỉ ngơi, ngắm cảnh tại Tú Lệ. Chạy tiếp: Tú Lệ - Kim (La Pán Tẩn) - MCC (khoảng 60km). lòng vòng các bản khác: Dế su Phình, Chế Cu Nha...Ngủ đêm tại MCC.
-Ngày 22/9/2012: Chụp choẹt tại Mù và hú hí.Chiều chạy về Nghĩa Lộ ngủ đêm.
-Ngày 23/9/2012: Nghĩa Lộ - Bản Hốc (nằm tại TT Văn Chấn - H Nghĩa Lộ: tổng đg khoảng 100km). Nghỉ tại Bản Hốc: Tắm suối nước nóng (lấy tinh thần về HN), ăn trưa,hú hí cũng. Rùi tiếp tục đi: Bản Hốc - Thu Cúc - Sơn Tây - Hà Nội.
----------------
Tổng chiều dài đi khoảng: 600km-650km
===============
Xế : kèn mặt ngựa- A Tơ hifi- A Đăm gay
Ôm: Mới có mỗi anh .Sợ vãi nhưng mà kệ mẹ:D

nayel2006 said...

À a bổ xung là còn 4 chỗ nữa nhé. Có vs nầu hóng không?:D

Soc nau said...

Đợt hành hương này có VS nào đi một mình không, cho tui share phòng với. Tui đã có đặt phòng ở Quế Lâm và Dương Sóc rồi, nhưng có thể cancel được. VS nào muốn ở chung với tui thì hú với nhé. Hẹn gặp ở mùa hoa quế dạt dào.

Lung Tung said...

[si="5"]Tôi vừa đặt phòng khách sạn tại Quế Lâm và Dương Sóc rồi, ai đi một mình muốn share phòng thì báo với tôi nhé. Email:vanquanthon@gmail.com [/si]

Soc nau said...

Chú Tửng, tui cũng có nhu cầu share phòng nhưng chỉ share phòng với vàng son thôi chú ơi.

An Hoang Trung Tuong said...

Zì khuyên các cô đi zulịch nên se fòng kháchsạn nam-nữ cho cânbằng sinhthái (nếu các cô đi lẻ). Các cô không nhấtthiết fải có tình-ý jì mới nhao, càng không cần fải có quanhệ sinhlý, mới có-thể se fòng ngủ nhớ chưa. Thậmchí ngủ chung jường (zưng không nên chung chăn nha, gất khó cưỡng cámzỗ) cũng chả có vướnđề đéo jì cả.

Nên nhớ luật Tào xử các án hiếpzâm gất kinhkhủng, kểcả các cô là khách ngoạiquốc. Nếu con bầnnông nầu cốtình hiếpzâm vàng son khi ẻm không muốn và chốngcự, thì tội có-thể đến tửhình, zù nạnnhân chả bị sao cả. Mà cũng đéo cần nhânchứng vậtchứng jì nhiều đâu nhế. Mời gúc.

Bọn Khoai Tai đi zulịch bụi gòi se fòng (và se cả jường) mới nhao như nài là gất thường, chứ đéo fải chúng là cặp-đôi đâu nha. Nhiều khi chúng chả quenbiết đéo jì bỗngzưng vớ được nhao là gọi về se fòng cho tiếtkiệm và thêm vuivẻ.

Zưng Lừa chưa (hiếm) có thói-quen nài. Vướnđề là gái Lừa sợ bị hiếp (aka jaocấu khi không có cảmtình), mà lại đéo biết bẩuvệ chính mình, cũng đéo zám chống khi bị gạgẫm hoặc cưỡngđoạt (có-thể các ẻm cũng muốn).

Vì nhẽ nài, mà khi ở chung jường hoặc chung fòng, thì bọn bầnnông (jai Lừa) mặcđịnh nghĩ là sẽ fải hiếp đốitác (gái Lừa) bằng được.

Vướnđề gốc là Luật Lừa như cái đầu-buồi. Khi gái Lừa ở chung fòng jai Lừa zẫn đến bị hiếp, thì Tòa Lừa mặcđịnh là gái Lừa cũng đồngtình hoặc đồnglõa, nên xử bọn bầnnông hiếpzâm gất nhẹ tội, hoặc thậmchí đéo xử.

Nói về Luật Lừa là muốn điên mẹ.

PS. Trong bài "Woman In Love" Zì có kể chiện thời Zì sinhviên ngủ cùng mới em vàngson Lừa bạn thân Zì (ngủ cùng jường, cùng chăn, và cùng cửi-truồng luôn) trong nhà-nghỉ Sô Liên cả tuần liền mà ẻm nhấtkhoát không cho Zì tỉn. Mời đọc lại.

Đấy mới là vàngson hiệnđại chứ. Nếu đã không/chưa muốn tỉn nhao, thì việc jì các em fải xuềxòa camchịu fómặc, gòi sau đó lại ấmức bựcbội?

Soc nau said...

Tất nhiên là ở với cùng phái thì vẫn thấy comfortable hơn, nhưng ở với em Tửng thì cũng không sao, tui nghe lời chỉ dạy của Dì, nếu có chuyện gì thì tui điểm chỉ ngay cái đầu lao Dì đới.

Soc nau said...

Tui book qua Agoda giá như sau:
+Guilin Zhongshan Hotel Standard Twin Room. Room charge: 98.43 (3 nights)
+Guilin Zhongshan Hotel Standard Twin Room. Room charge: 32.81 (1 night)
+Yangshuo River View Hotel
Standard Twin Room without River View. Room charged: 28.31 (1 night)
Bựa nào có nhu cầu thì share mới tui nha

An Hoang Trung Tuong said...

Em Sóc Nâu sứngđáng Bựa hànlâm kinhđiển gòi đó Zì khen

Meomeo said...

Em khuyên các bựa nếu ai ngủ ngáy thì đừng rủ dê sê phòng nghe.
Có một lần vợ chồng em cho một giai Lừa đíu hề quen bít ngủ ở nhà một đêm. Cỏn ngủ phòng bên cạnh. Em cứ sợ cỏn lạ nhà ko ngủ được, thế mà vợ chồng em vừa G9 cỏn rồi bước vào phòng mình là cỏn ngáy khồng khộc khồng khộc như tàu hỏa vật vã rời sân ga. Pa ma em cũng ngáy to mà thua cỏn nhiều boong, nằm phòng bên cạnh mà em có cảm giác giường cỏn phải rung động vì tiếng ngáy của cỏn. Chó em nói cỏn chưa bao giờ thấy ai ngáy như con quỷ thế, em cũng. Cả đêm vợ chồng em ko ngủ, chỉ nằm thủ thỉ rùi cười cỏn. Đến sáng cỏn hỏi em "Đêm anh gáy to vợ chồng em có ngủ được ko?", em nói có.
Em có một con bạn (giai), trước cỏn thích em, rủ em đi Venise chơi. Cũng thuê 1 phòng khách sạn, ngủ cùng giường nhưng chẳng làm đíu gì, vì em ko yêu cỏn, cỏn cũng chẳng dám. Em còn đang luyên thuyên, chưa hết câu đã thấy cỏn thổi cái gì cứ phù phù phù phù. Hóa ra có người khi ngủ ko ngáy mà thổi.
Tốt hơn nên tránh sê phòng với cả 2 đối tượng này. Đi du lịch hồi hương hành xác mà đêm về còn "nghe nhạc hiệu đoán chương trình" thì chỉ tổ đập đầu vào gối chết, thà bị hiếp còn hơn.

An Hoang Trung Tuong said...

@em Méo

Đã se fòng thì fải hỏi và đặt trước các điềukiện với người se chứ? Hehe bắt-quả-tang em chưa se fòng bâu-jờ nhế.

Chảzụ không sex abusement, không ngái, không bú ziệu đêm, không bật đèn sáng.. Tấtcả đều fải thỏathuận cả đấy, trừ khi em chiệu được any khoản.

Zì có lần ở Cannes của em se fòng mới một vàngson người Ý tầm 50 tuổi vì trông em ý zễ-thương, mà kháchsạn hết fòng gòi. Ẻm hỏi Zì có cần điềukiện Zì không. Zì nói không. Ẻm bẩu thế thì tốt, chị cũng không.

Thế thôi gòi cả đêm hai đứa ngủ ngon choét. Chả biết ẻm có ngái không nữa vì Zì ngủ quên mẹ.

An Hoang Trung Tuong said...

Con bạn của em Méo thổi fùfù đó là cỏn khó ngủ vì sex đấy. Cỏn hãm quá nên không chiệu được chiện nằm cạnh gái mà không làm jì nên không ngủ nủi thế thôi. Cỏn thổi fùfù (hoặc bật môi kêu fựcfực) là để tránh fát ga tiếng thở-zài. Zì hehe đã gặp vụ nài gòi nên biết hơi bị gõ.

Meomeo said...

"Đã se fòng thì fải hỏi và đặt trước các điềukiện với người se chứ? Hehe bắt-quả-tang em chưa se fòng bâu-jờ nhế.

Chảzụ không sex abusement, không ngái, không bú ziệu đêm, không bật đèn sáng.. Tấtcả đều fải thỏathuận cả đấy, trừ khi em chiệu được any khoản." @Zì

Zì phải nói thế cho những ai muốn se phòng bít, chứ Lừa chưa có thói quen này nên cứ rủ nhau rồi lại chẳng thỏa thuận gì
Em cồng phơm là chưa bao giờ se phòng, toàn được giai bao thôi, nên tối phải ngủ cùng để trả công, nhưng ko phải công nào cũng phải trả bằng sex

Còn con bạn em thổi phù phù em nghỉ ko phải vì hãm sex đâu Zì ạ. Hôm đó có thể cỏn bứt rứt một chút thật, sau rồi thôi. Cỏn thổi thật đấy. Vì sau em làm mối cỏn cho con bạn gái bần nông Lừa của em, giờ tụi có 2 nhóc rồi. Con bạn em nói chồng cỏn vẫn thổi phù phù mà, giờ thì sex thoải con gà mái rồi
Có người ngủ thổi thật đấy Zì

Soc nau said...

Dzì, còn một tuần nữa là đến giờ G rồi sao chưa thấy bốt số điện thoại của Búa Tạ dzậy. Bớ Búa Tạ, Chim cong hiện hồn lên cho tui hỏi vài câu bên Gui lỉn đê.

Bĩnh bầu said...
This comment has been removed by the author.
Bĩnh bầu said...

Lâu quá lu bu Bĩnh tôi không vào Quán, hôm nay mới sực nhớ vụ đi QL vội vào phân ưu chút. Hai cụ đúng dịp đó lại có việc ở quê nên không đi được, cứ tiếc hùi hụi, dặn Bĩnh tôi đăng ký cho dịp khác.

Chi bộ đi lần đầu nếu thành công rực rỡ, thể nào chả tổ chức thêm các đợt khác, nếu thời gian phù hợp Bĩnh tôi đăng ký cho các cụ sau. So rỳ!

Soc nau said...

Truy tìm Búa tạ/ Chim Cong/ Trung tướng. Most wanted. Số điện thoại cho tui liên lạc đâu? Thành tập đoàn Lừa KOA gấp.

gai e gai gia said...

Sáng mai GE lên đường.
Gia nhập đoàn.
Cũng đã đăng tin Truy tìm Búa Tạ.
Hẹn Chiều tối mai sẽ vầu lại Quán.
Hè hè.
Có các thành viên nào trong đoàn cùng đi, ta liên lạc nhóm nhế!

gai e gai gia said...

GE sáng mai cũng lên đường đơi.
Truy tìm Búa từ sáng gòi.
Tối mai chắc tới nơi.
Tiện lúc nầu là bốt tin lên lúc ấy.
Hẹn gặp Sóc nâu và cả đoàn lừa bên đó nhế!
Có Búa thì vui.
Không Búa thì đời vẫn tươi mờ! VS đi chơi, vui tốt, Hề hề.

Anh Cừu Đen said...

Zì tư vấn cho anh quả đi du lịch trăng mật Hường Kông với nhá. Thành mụ.

Glory King said...

Trung Tướng làm ơn tư vấn cho chị cách tốt nhất để có một chiếc áo dress suit (chỉ áo thôi, quần đã có) kiểu dáng đẹp, giá phải chăng.

Mục đích: chị sắp tham dự một event sang trọng tại khách sạn Inter Continental trong Goong.

Dáng người chị: nói chung như quặc, cao nhõn 1m65, chân ngắn đcm.

Cám ơn Trung Tướng.

Glory King said...

Chị thích áo vest đó màu đen, thưa Trung Tướng.

Cũng phiền Trung Tướng tư vấn cho chị luôn loại màu khăn (handkerchief) trang trí trong túi áo (pocket square) cho buổi hôm đó luôn.

Chị có một dress shirt mào tiếm. Chị sẽ mặc áo đó.

Như vậy là vest đen, shirt tiếm. Thế nhé Trung Tướng.

Thank you very much.

An Hoang Trung Tuong said...

@con Kinh Lói Chuột mặt buồi

Zì đã nói cách chọn suit aka Véttông cho Lừa gòi mà?

- Lếu cô đúng u60 jàhói Cácmác như cô khai, thì mới bận vét mào đen. Còn thì fải mào sáng, hoặc sọc, hoặc kẻ, đi cùng mới quần thẫm-mào. Hoặc lếu cứ thích vét mào đeo thì quần fải mào sáng. Xám nhạt, hoặc tươngtự.

- Đcm Lừa đi mua vét mai sẵn thì khó như mút buồi. Nên ga tiệm chọn vải gòi đặt tailoring.

- Sơmi tiếm thì được. Càvạt lụa to-bản cho tươitắn fôngtrần. Lếu mặc đơ-culơ thì sơmi nên hợp mào mới quần.

- Tuổi trẻ thì bận vét ve to, tuổi jà thì bận vét ve bé. Vét cũng nên có tà (2 hoặc 3 đều được) trông cho lịchlãm. Vét chỉ nên tốiđa 3 khuy. Đừng nghe tưvấn đểu mặc vét nhiều khuy trông như jắckét. Vét nên có đủ 3 túi, zù 2 túi sườn có-thể chỉ cần nhõn cái nắp, aka Túi Zỏm. Đừng nghe tưvấn đểu mặc vét 1 túi trông như con Mù Căng Trải.

- Đến kháchsạn sang thì không nên bận quần-bò hoặc kaki.

- Khăn nhét ở túi có cũng được không cũng được. Lếu thích thì chọn mẹ quả khăn mào vàng-nhạt cho khác người.

Tyler Durden said...

Con Lói dự tiệc tối hay tiệc ngày? Phải viết rõ mới tư vấn được chứ?

P/S: Bà Zì tư vấn như \./, thế cho nhanh.

Tyler Durden said...

Người có 1m65 mà cũng đòi đú pocket square, bỏ ngay và luôn đi con Lói.

Bây giờ đi may luôn cái blazer màu navy thì vẫn còn kịp. Báo trước giá là 1 củ.

Á mà định mang giày gì? Đừng nói là sneakers nha con ml.

An Hoang Trung Tuong said...

Ui đcm con Tí Đen bầnnông súi tinhoa mặc Blazer kìa. Lại còn mào Navy nữa chứ hêhe

Glory King said...

Trung Tướng Kính Yêu.

Tôi đã đọc, và đã hiểu. Song thắc mắc gất chi tiết không nên mặc vét đen lếu không phải U60.

Như con diễn viên nài năm nay mới 23 nài:

[img=http://cdn04.cdn.justjared.com/wp-content/uploads/2011/07/radcliffe-hallows/daniel-radcliffe-rupert-grint-deathly-hallows-premiere-16.jpg]

Mà đây là tiệc tối nha Trung Tướng.

@con Đần (Tyler Durden)

lếu cô cảm thấy có gì cần góp ý cho chị, thì cứ phát ngôn. Hành vi ném cứt hội nghị của cô gất không Công Chính, chị chê đcm.

Glory King said...

À mà chị cũng đéo phân biệt được giữa Blazer với Dress Coat (vest) huhu.

Trung Tướng khai sáng cho chị với, please!

An Hoang Trung Tuong said...

@con Lói

Lừa thânthể nhỏbé mảnhkhảnh, mà còn trẻ, thì mặc vét đen là gất không nên. Mào đen zành cho bọn bệvệ, hơi jà chút. Nếu không thì kiểucách fải făngtazi gất fứctạp.

Chảzụ, xe Royce thì đafần mào đen, còn Ferrari mào đen thì bán cho chó.

[img=http://carmotorsport.net/wp-content/uploads/2012/10/Black-Ferrari.jpg]

Glory King said...

Chị tính may áo kiểu này (đúng như Trung Tướng tả), Người duyệt coi:

[img=http://ecx.images-amazon.com/images/I/415fuiQjnXL._SY445_.jpg]


An Hoang Trung Tuong said...

Kiểu của con Lói trông jà quá. Lếu quyết mặc thế thì chơi quần mào sáng. Muốn nủibật thì mặc mẹ quần mào trắng, jầy trắng.

[img=http://www.christopherscustom.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/SUMMER-BLAZER...WHITE-PANTS-W-BK-BLAZER.jpg]

Dragon Fly said...

Zì Mọi Tư vấn rắc rối, Lói nó chọn màu đen cà-vạt bé mặc véc ôm người như hình con trên là hợp thời trang lúc này rồi còn đéo.
Chỉ được cái vẽ vời làm Lói nó mất phương hướng. Trong Nam mấy khi dùng véc. May màu đen cho nó tiện. Hệ Hệ

Tyler Durden said...

Suit là một bộ gồm 2 thành phần là Jacket (áo ngoài, phân biệt với áo trong Shirt) và Trouser (quần)được may với cùng một chất vải. Suit chuyên dùng đi tiệc đêm gọi là Tuxedo.

Suit thì được phép may từ nhiều loại vải, với nhiều màu khác nhau. Còn với Tuxedo, thường chỉ có màu đen (black), xanh thẫm (Midnight Blue).

Blazer là để chỉ loại jacket may như suit jacket, nhưng để mặc với các loại quần khác màu và chất liệu, nói chung là thường ngày hơn (casual). Một blazer nguyên thủy thường có nút đồng và vải màu xanh hải quân (navy).

Glory King said...

Trung Tướng duyệt kiểu nài chứ?

[img=http://ecx.images-amazon.com/images/I/41bH%2BIbcyZL.jpg]

Tyler Durden said...

Bà Zì post hình thằng tây mặc quần trắng làm tôi bật cười mẹ. Tiệc tối trong nhà mà mặc quần trắng thì đích thị là gay mẹ.

An Hoang Trung Tuong said...

Kiểu cuối được gòi đấy. Zưng cẩnthận cái quần jeans

Glory King said...

Thì tôi chỉ bảo là chọn áo thôi mà, dĩ nhiên đéo ai vô nơi sang trọng mà lại mặc Jeans, nhất là cái Jeans đó.

Cám ơn Trung Tướng. Tôi sẽ tiếp tục cập nhật đcm.

Lừa mà, luôn phải học làm ông Người, thế mới chó.

Áng Vũng said...
This comment has been removed by the author.
Áng Vũng said...

[fo: size="6"]Chết cười với con Lói teen teen răng vẩu còn đòi mặc shirt [fo: color="#cc33cc"]tím[/fo]. Nghe con Zì vẩu U60 biết đéo gi về fashion, anh chê. Đkm đi ì ven thì vóc 1m65 Lừa toàn phần như chú thì cứ sơmi trắng, jeans hoặc pants đen, giày da đen mà chơi. Nhớ đeo cái belt cho phù hợp nhé con kia, đừng có mà mang cái này[/fo]
[fo: size="6"][img=http://static.eway.vn/public/ware/pictures_fullsize/dhj1222047526.jpg][/fo]
[fo: size="6"]với cái này [/fo]
[fo: size="6"][img=http://levi.imageg.net/graphics/product_images/pLEVI1-14515830t330x400.jpg][/fo]
[fo: size="6"]nhớ chưa con gẳm. Đkm nhìn mấy cái belt mấy thằng Lừa Thái bình đeo rõ tởm. Bottom chú như cái ảnh trên vs sơmi trắng thì bá đạo cmnr. Mà đi giày mõm nhọm hơn một tý cũng đẹp.
Fashion chú phải hỏi anh, hỏi Zì mà ăn \!/.[/fo]

Mr. Tran said...

Con Lói nên mặc nguyên bộ suits mà đen, hoặc ghi xám. Sơ mi trắng, ca-vát vạt nhỏ, sẫm màu, hoặc sáng, tùy da mặt và màu suits.

Có thể đi giày màu nâu sẫm, đang mốt. Nhưng nhớ có con thắt lưng cùng màu.

Suits thì nên chọn loại ôm vừa thân người. Chân ngắn thì mặc quần hơi ôm, cho chân có vẻ dài ra. Túi áo không nên bỏ nhiều đồ, hỏng dáng áo. Chọn loại 1 khuy thì trẻ và thời trang, 2 khuy thì lịch sự. Lúc đứng thì áo phải cài khuy, loại 2 khuy thì chỉ cần cài khuy trên là được.

Thanh niên thì nên mặc áo sơ-mi dáng slim fit, tay cài khuy, chứ đừng dùng măng-séc. Nhớ là phẳng phiu, vì có thể sẽ có lúc cởi ra.

Nhớ đeo đồng hồ, chọn loại cho phù hợp. Nếu chưa có ô tô thì đi taxi, để quần áo không xộc xệch và ám mùi khói xe do chạy Uây Tàu.


Điều cuối cùng, nếu event không cấm, nên có 1 Vàng Son đi cùng.Anh MTMT đéo biết gì về thời trang đâu.

Mr. Tran said...

Đoạn trên anh biên thiếu.

Ý là sơ-mi phải phẳng phiu, vì có thể có lúc cởi áo khoác ra.

Đoạn đầu là suits "màu đen", not "mà đen".

Tạm tư vấn thế đã nhế!

Thieu Soai said...

Cô Chạn nói chuẩn đới, tuy nhiên thời trang của cổ hợp hơn ở tuổi 3X.

Chị Lói sắm một bộ như cô Chạn nói để dùng được nhiều năm sau nữa khi lên hàng ba mươi nếu cô ít xèng hoặc ít khi dùng đến. Nên là loại 2 khuy vì sẽ không bao giờ lỗi mốt.

Màu đen rất thông dụng cho nhiều thứ như dạ tiệc, đám cưới, đám tang, etc.

Mặc áo sơ mi trắng mở nút cổ ra, không đeo cà vạt người khác sẽ thấy cô trẻ trung hơn ở tuổi 2X.

Con Zì tư vấn như lồn ở lĩnh vực nài.

Thieu Soai said...
This comment has been removed by the author.
Thieu Soai said...

Cồng trên ý của tôi là: Mặc áo sơ mi trắng, hoặc xanh lam nhạt, hoặc hường nhạt mở nút cổ ra, không đeo cà vạt người khác sẽ thấy cô mạnh mẽ, đĩnh đạc hơn ở tuổi 2X.
Đéo có thanh củi.

6 son said...

Chị Lói sao không mặc như Con nầy nhẩy. Záng vóc cũng same same.[im]http://anh.eva.vn/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303109110-a2.jpg[/im]

6 son said...

Mặc Com pờ le te mần chi cho nóng nực.
Chị cứ mần thế nầy cho tươi trẻ suối nguồn nè:
[im]http://tinmoinhat.vn/wp-content/uploads/2012/08/saoviet-giaoduc.net_.vn1_.jpg[/im]

Cọp Già Gác Kiếm said...

@ Cô Lói: Cô để ý 2 chiện, (Cọp tư dzấn Cô ở Goong, đéo phải ở Nụi hay Tai nhé, khác nhao đấy...!)

(1) Mức độ nghiêm chỉnh của event: nếu là một buổi tiệc cuối năm hay tiệc cưới sẽ khác buổi ra mắt sản phẩm của công ty cô..., hay sẽ khác nếu là buổi cô đi với con vện tin tin

(2) Vị trí của cô trong event ấy, chỉ là một nhân viên lìu tìu, khác với cấp quan trong hơn như manager hoặc rể phụ, hoặc ô là cây đinh của event (aka ông chủ, chú rễ...)
Địt mẹ, cô thấy thằng tài xế ăn mặc mướt mát hơn thằng chủ chưa, thằng đó làm bền lắm đó...!
(cắt cồng)

Mr. Tran said...

Hôm qua cồng bằng điện thoại nên không chèn ảnh được.


Con Lói đồn có thể tham khảo cách ăn mặc của con nài:

[im]http://cdn03.cdn.justjared.com/wp-content/uploads/2012/02/radcliffe-paris/daniel-radcliffe-woman-black-paris-post-baby-body-04.jpg[/im]


[im]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Daniel_Radcliffe%2C_2011.jpg/200px-Daniel_Radcliffe%2C_2011.jpg[/im]Hai đứa có vẻ giống nhau về tuổi và ngoại hình (đều lùn)

Cọp Già Gác Kiếm said...

Thường nếu là event nghiêm chỉnh thì cô phải mặc suit, caravat đầy đủ...,

[im]http://img08.taobaocdn.com/bao/uploaded/i8/T1Ej6TXo4dXXajIoIT_013336.jpg_310x310.jpg[/im]

nếu ít nghiêm hơn thì cô khỏi thắt caravat,

[im]http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1i1CRXapbXXbEMWYb_123133.jpg[/im]

còn tự do hơn thì cô chơi mẹ blazer

[im]http://uncrate.com/p/2006/09/armani-tweed-blazer.jpg[/im]

(cắt cồng)

Mr. Tran said...

Con Lói đồn đi tiệc ở Inter Continental, anh Cọp gãy kiếm ạ.

Vào chỗ dư vại, nhẽ phải tươm tất bảnh bao formal rùi. Ca-vat thì có thể cân nhắc, xài hoặc không, tùy điều kiện, hoàn cảnh. Nhưng diện nguyên bộ suits, nhẽ là nên làm.

[im]http://www.highsnobiety.com/files/2012/12/buyers-guide-suits-01-630x419.jpg[/im]


Thôi anh lượn. Chúc con Lói ăn diện chuẩn chỉnh, mời được 1 em Vàng Son đi event cùng cho nó phấn khởi.

Cọp Già Gác Kiếm said...

nếu ô là Nhân viên lìu tìu thì nên chơi màu đen hay sậm, đéo nên nổi bật...

[im]http://solo10.vcmedia.vn/thumb_in/765x0/i:product-244648-33891/ao-vest-nam-suit-blz-599-1.jpg[/im]

còn lên quan trọng cấp trung trung thì máu sắc tươi sáng hơn tí,

[im]http://img08.taobaocdn.com/bao/uploaded/i8/T1wYyoXeJIXXaqamQ3_051229.jpg[/im]

còn địt mẹ, cô làm cây đinh thì muốn mặc gì đéo được

[im]http://www.manchic.com/photos/uncategorized/2008/07/28/vman11preview002.jpg[/im]

hay là

[im]http://www.2luxury2.com/wp-content/uploads/2011/10/james-franco-gucci_made_to_measure2011.jpg[/im]

hay vầy cũng được

[im]http://www.worldart.com.au/images/the-sad-clown1.jpg[/im]

Tyler Durden said...

Suit thì phải may đo mới đẹp. Chứ hàng may sẵn của Lừa thì vứt mẹ cho nhanh. Tôi có một bộ suit may sẵn của Brook's Brothers bên Mẽo đem về mặc rất ổn, dưng do tôi cao 1m74 nên dễ mặc chứ 1m65 thì khó.

May đo suit có giá khá rẻ so với thế giới, nhưng vẫn khá đắt với tintin như con Lói. Tuy nhiên cũng nên may một bộ. Tôi khuyên lại lần nữa, màu navy.

Giày thì sang đây mà mua(nếu có điều kiện): http://splendid.com.vn/?mod=detail&id=176&catid=126

Thieu Soai said...

Chị Lói nếu đông xèng như anh Zòi thì cần đéo gì các cô tư vấn. Làm một lúc vài chục bộ kính thưa các loại, đại khái vại.

Trong trường hợp này chị (Lói)cần một bộ sẽ dùng trong nhiều sự kiện về sau nữa. Nên tậu màu đen là ổn nhất, phù hợp cho các kiểu.

Tyler Durden said...

Xám than (Charcoal Gray)là first choice, đừng chơi black.

Lò A Bùng said...

Ui trời mưa kiểu đái láu nhớ vện nhớ nghé quá, buồn buồn thảm thảm là.

Làm chút thời trang cho tươi trẻ nầu.

[im]http://static.zara.net/photos//2012/I/0/2/p/1564/368/807/1564368807_1_1_3.jpg[/im]

Con Lói muốn check thêm thì vào đây
http://www.zara.com/webapp/wcs/stores/servlet/category/sg/en/zara-W2012-s/346006/Blazers

Nó sale quanh năm dcmnc tmt.

Glory King said...

Cám ơn các cô đã tư vấn cách công chính. Đặc biệt là hehe cô Chạn. Chị khen.

Lò A Bùng said...

Nùn thì đây.
[im]http://media.topman.com/wcsstore/TopMan/images/catalog/BUNDLE_87J74EBUR87W74EBUR_large.jpg[/im]

mua ở đây.
http://sg.topman.com/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogNavigationSearchResultCmd?catalogId=35103&storeId=13083&langId=-1&viewAllFlag=false&sort_field=Relevance&categoryId=798389&parent_categoryId=749291&beginIndex=1&pageSize=20#catalogId=35103&storeId=13083&langId=-1&viewAllFlag=false&sort_field=Relevance&categoryId=798389&parent_categoryId=749291&beginIndex=1&pageSize=20&refinements=category~[798390|798389]&noOfRefinements=1

Glory King said...

Cám ơn cô Bùng. Tối chị sẽ up vài bộ chị coi được bên Amazon Mẽo (định mua bển).

Không biết áo vét có chỉnh sửa được không, các cô? Chả hạn rộng thì sửa thành không rộng?

Glory King said...

^

Hoặc ngắn thì chỉnh thành hông ngắn?

Thieu Soai said...

Chị Lói vào trang nài Macy

Có rất nhiều mẫu và size để lựa chọn. Quần thì nó để dài về nhà mình mới lên lai.

Chọn từng phần riêng biệt và nó có chỉ dẫn cách chọn size cho phù hợp.

Hàng của thằng này thuộc loại trung cấp và tương đối rẻ.

Sành said...

@anh Lói
Tôi rất thích phong cách này của anh gì ở trên.
[im]http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1i1CRXapbXXbEMWYb_123133.jpg[/im]
Trong một đám đông thằng nào cũng thắt cà-vạt xích chó thì anh mặc theo mô típ này bỗng nhiên lại nổi bật, nhìn vừa phong lưu lại vừa lãng tử chất nghệ.
Áo xơ mi bên trong có thể là bất cứ màu gì nhưng phải bó chẽn, không được rộng thùng thình.
Giày dứt khoát phải là màu tối và bóng.
Khi mua đồ trên Amazon thường nó có số đo cho độ dài cánh tay, vai và thân áo. Anh nên đo số đo của mình xem cái nào vừa thì mua, nhưng nếu không vừa thì có thể đem ra tiệm sửa lại.
Quần áo vừa vặn là điều quan trọng nhất làm nên vẻ đẹp lịch lãm chứ hàng hiệu đắt tiền mà không vừa cũng vứt.

Tyler Durden said...

Tôi thấy cô Lói ra mẹ tiệm may Gồng mà may cho xong. Không nghe tôi thì chỉ cắn cứt.

Glory King said...

Chị đơi gòi văn công.

Chị cám ơn các quý cô Ti Đần (Tyler Durden), Sành, Soái, Bùng, Lài và Chạn Khắm, vì sự công chính đáng trân trọng của các cô.

ctnp123 said...

Vest, chị Lói đừng mua may sẵn nha. Với chiều cao 1m65, chị sẽ như một cái mắc áo rẻ tiền, dù với bộ vía đắt tiền thương hiệu lớn. Và quên ngay chuyện sửa đi, quần áo sửa không bao giờ đẹp được.

Cứ tiềm kiểu trên gúc rồi mang ra tiệm kêu chúng may cho.

Nhiều tiền thì ra tiệm lớn ví dụ Cao Minh, ít thì những tiệm nhỏ. Hồi hổi tôi may ở tiệm lồn gì đéo nhớ đối diện Lan Anh. Cũng tạm được.

Nếu event không quá long trọng, không nhất thiết phải mang ca - vát. Gồng ăn mặc không hoành rổm roảng như Nụi, nổi bật quá nó chỏi, đéo hay.

Không nghe tôi thì cắn cứt.

baominh said...

[fo: size="5" face="sans-serif" color="#000066"]Anh sắp sang London công tác khoảng 1 tuần, sẽ có khoảng 2 ngày rỗi, cô nào có thể giới thiệu cho anh những địa diểm MUST GO của London được không ? Anh Thành trước.[/fo]Share this post please batoong

Post a Comment