Latest Comments

Tư-vấn Kinh-doanh

Thôngbáo đặtcọc order mua sách Bựa Ngũ Niên.

Khi nhận đủ 299 order (MOQ), Trung Tướng mới in sách. Nếu không có đủ order, kếhoạch xuấtbản sẽ bị hủy, khoản deposit này sẽ được hoàntrả.

Có ba lựachọn: sách bìa da giấy kinhthánh vellum (leather hardcover book), sách bìa da giấy kinhthánh kèm chứngthư và bản mềm (leather hardcover book full option), sách bìa carton giấy carbon (paper hardcover book).

Sách dày 650 trang, kíchthước 10x15cm, in mực đen, font Tahoma cỡ 7 hoặc 8, có búttích của Trung Tướng và sốhiệu sách ở trang 1.

Giá một cuốn bìa da giấy kinhthánh là $48.85.

Giá một cuốn bìa da giấy kinhthánh kèm chứngthư là $68.85.

Giá một cuốn bìa da giấy kinhthánh kèm chứngthư và bản mềm là $108.85.

Giá một cuốn bìa carton giấy carbon là $35.85.

Tiền cọc tươngứng là $8.85, $18.85, $5.85. Sách kèm chứngthư và kèm bản mềm yêucầu deposit ngang nhau. Giá trên chưa gồm phí shipping cost.

Deposit for printed book


Package option:
Book register number:


Hình chụp bản bông (proof printing):Order listings

Danhsách đăngký mua sách Bựa Ngũ Niên Chọnlọc 2008-2013

Số đã đặt cọc: 299 (100% có chủ)

Sốhiệu & Tên & Loại sách

#001  Vip  {LC&C}
#002  Toi_vua [1]  {LC&C}
#003  Toi_vua [2]  {LC&C}
#004  lam (Maria Lam Khe FB)  {LC}
#005  baominh [1]  {LC&C}
#006  Mít  {LC}
#007  Ton Dong [1]  {LC}
#008  0 (...820148@gmail..)  {Paper}
#009  Blue8819  {LC}
#010  ironcrossfreedom [1]  {LC&C}
#011  Thieu Soai  {LC}
#012  Vamp-kid  {LC}
#013  Bon chen  {LC}
#014  Meomeo (Thuy Raugi FB)  {LC&C}
#015  Khanh Toan Luong [1]  {LC}
#016  Sói Xám  {LC}
#017  (...giang69@yahoo..)  {LC}
#018  binh tran  {LC}
#019  Mr Lee  {Paper}
#020  ironcrossfreedom [2]  {LC&C}
#021  Chi Sinhf Vuong  {LC&C}
#022  Chó [2]  {LC}
#023  Ja  {LC&C}
#024  Saigon Catinat  {LC}
#025  Khanh Toan Luong [2]  {LC}
#026  To Nga (...ad98@gmail..)  {LC}
#027  Lý Toét [2]  {Paper}
#028  Don Chun  {LC}
#029  Manga  {LC}
#030  Bộng Mỡ  {LC&C}
#031  Ngau Pín for his friend  {LC}
#032  Tacdatacvang  {LC}
#033  Lang Thang  {LC&C}
#034  manfromrussia [1]  {LC&C}
#035  Hoa vang (by Chuoi)  {LC}
#036  tieu thithi  {LC}
#037  Nam Van  {LC}
#038  Tu Vu (...aic@gmail..)  {LC}
#039  Ba Bích (by Chuoi)  {LC}
#040  Tướng Khoái (by Chuoi)  {LC}
#041  Lý Toét [1]  {LC&C}
#042  XâyxậpZì  {LC&C}
#043  Meo hoang  {Paper}
#044  mylee  {LC&C}
#045  manfromrussia [2]  {LC&C}
#046  Hugh [2]  {LC}
#047  Lằng Nhằng  {LC}
#048  MrSimacai  {Paper}
#049  Hồng Quân  {Paper}
#050  Gaugau Gau  {LC}
#051  mientai haylua  {LC}
#052  Hugh [3]  {LC}
#053  Hoai Mien  {LC}
#054  King Filter  {LC}
#055  Ankihu BAM  {LC}
#056  bom bia  {LC}
#057  Pao Vangz  {LC&C}
#058  Kao nguyen [1]  {LC}
#059  Kao nguyen [2]  {LC}
#060  Miêu Nữ  {LC}
#061  Thi Thuy Linh Nguyen FB  {Paper}
#062  Chó [3]  {LC}
#063  3Anna  {LC}
#064  Jade Ng [1]  {LC}
#065  Song Moc  {LC&C}
#066  Bĩnh bầu  {LC}
#067  Hugh [4]  {LC}
#068  Cậu Hai  {LC}
#069  Huy Go (Kiasu)  {LC}
#070  Trần Đần (...quy77@gmail..)  {LC&C}
#071  Điệp Liên Tú  {LC}
#072  lau ngudai  {LC}
#073  Thanh So (...vquang@yahoo..)  {LC}
#074  Đời Culi  {LC&C}
#075  gialang  {LC}
#076  ngắn đuôi Con mèo  {LC}
#077  Rô xinh  {LC}
#078  thì Bựa Bựa (by Chuoi)  {LC}
#079  Fort Minable  {LC}
#080  Deobietj  {LC}
#081  quancu  {LC&C}
#082  Thanh Nghiem (by Chuoi)  {LC}
#083  gioăng  {LC&C}
#084  CủChuốiTây  {LC&C}
#085  Khoai  {LC}
#086  Tùng Lốp  {Paper}
#087  cunconbkhp (...bkvnf@yahoo..)  {Paper}
#088  Dad Nguyen  {LC}
#089  dozer Bull  {LC}
#090  long  {LC&C}
#091  Chó [1]  {LC}
#092  master  {LC}
#093  caikhi  {LC}
#094  Nguyen Sang  {LC}
#095  Rốt  {LC}
#096  Ngau Pín  {Paper}
#097  cu Tí (...nvt4@gmail..)  {LC}
#098  jerrylouis  {LC}
#099  Ech ngoi day gieng  {LC}
#100  Thang Le [1]  {LC}
#101  Bát Giới  {LC}
#102  Sất  {LC&C}
#103  A Choen  {LC}
#104  Hugh [5]  {LC}
#105  Sư Tổ (...minh1991@gmail..)  {LC&C}
#106  I Vy  {LC}
#107  Trịnh Tiến Bình (by Don Chun)  {LC}
#108  Ong Tre  {LC&C}
#109  daubac vodanh  {LC}
#110  Toilatao (by Chuoi)  {LC}
#111  QueHanoi (by Chuoi)  {LC}
#112  teoem (...quang@yahoo..)  {LC}
#113  Mót Ị  {Paper}
#114  Hanh Ngoc  {Paper}
#115  Jade Ng [2]  {LC&C}
#116  Vua Bịp (...htd@gmail..)  {LC}
#117  Con Cam  {LC}
#118  Son Pham (by Chuoi)  {LC}
#119  babyblue (...ocbao@gmail..)  {LC&C}
#120  cao.boi.tejas  {Paper}
#121  Chep Chep Chep  {LC}
#122  (...hcu@yahoo..)  {Paper}
#123  comat [1]  {LC&C}
#124  (...nguyent@hotmail..)  {LC&C}
#125  Gấu và Sóc Nâu  {LC&C}
#126  Netizen  {LC&C}
#127  Bùi Dũng FB  {LC}
#128  Anh Già (by Chuoi)  {LC&C}
#129  cun con lon ton  {LC&C}
#130  frank fantom  {Paper}
#131  Catbuper  {LC}
#132  Maria  {LC&C}
#133  Anh Chí (...saiko@gmail..)  {Paper}
#134  Nguyễn Chí Long FB  {LC&C}
#135  Đông Tư  {LC}
#136  do bo phe cu  {LC}
#137  Liu Tiu  {LC&C}
#138  (...huydang@gmail..)  {LC}
#139  bethoong  {LC}
#140  loki (...canh@gmail..)  {LC}
#141  Nhat Linh [1]  {LC}
#142  (...enlo2000@yahoo..)  {LC}
#143  Nguyen Nguyen Tran  {LC&C}
#144  Pepsti (by Chuoi)  {Paper}
#145  vangson.donkey  {LC}
#146  vô ngã (...kieule@yahoo..)  {LC}
#147  Khuong Duc [2]  {LC&C}
#148  (...huybinh1@gmail..)  {LC}
#149  (...nebulas@gmail..)  {LC}
#150  letai (by Chuoi)  {LC}
#151  Thien Di  {LC&C}
#152  Gió  {LC&C}
#153  (...dinh8@gmail..)  {Paper}
#154  (...emtrai@gmail..)  {LC}
#155  Phuong Duong  {LC}
#156  Mu Sic SG (by Cho)  {LC}
#157  Mu Sic SG for Chu Chu (by Cho)  {Paper}
#158  (...lethu6872@gmail..)  {LC}
#159  Trung Úy (...uy29@gmail..)  {LC}
#160  Tuong Can  {LC&C}
#161  Monsoon Tran  {LC&C}
#162  Dũng Hoàng Anh  {LC&C}
#163  Thang Le [2]  {LC&C}
#164  Thanh Le (...1175@gmail..)  {LC}
#165  Tam Bat Dinh (by Chuoi)  {LC}
#166  Hugh [6]  {LC}
#167  leanh dang  {LC&C}
#168  Phonghip  {LC&C}
#169  GaTay (by Don Chun)  {Paper}
#170  Thang Le [3]  {Paper}
#171  Nhat Linh [2]  {LC&C}
#172  Hugh [7]  {LC}
#173  ngoan (Son Ngoc)  {LC}
#174  (...ngs@hotmail..)  {LC&C}
#175  van chinh nguyen (by Chuoi)  {LC}
#176  (...phanminh@gmail..)  {LC}
#177  something good (by Linh Le)  {Paper}
#178  adam (...duy9@gmail..)  {LC}
#179  Day-dreaming  {LC}
#180  (...ntd@yahoo.com.vn)  {Paper}
#181  Bien Man  {LC&C}
#182  KPAnh (Mualaux)  {LC&C}
#183  Đào Mỏ (by Chuoi)  {LC}
#184  Alimare Rose Blossom FB  {LC&C}
#185  quang (...quanghuy@gmail..)  {LC}
#186  BlackOwl  {LC}
#187  HuongdieuHN  {LC&C}
#188  Cờ Lôn  {LC}
#189  tania ozawa  {LC}
#190  (...linh1@yahoo..)  {LC}
#191  Lisieux  {LC}
#192  Đôn Lò (by Chó)  {LC}
#193  an nam mit (...luong@yahoo..)  {LC}
#194  Nguyen Minh Quan (Bia333) [1]  {Paper}
#195  RedArrow (by Chuoi)  {LC&C}
#196  Pantalon IV  {LC&C}
#197  Sergei Novosky (...giti@yahoo..)  {LC}
#198  Tuonglai513  {LC}
#199  gõ đầu trẻ  {LC&C}
#200  Son Le Ngoc (...son@dobla..)  {LC&C}
#201  bus zus  {LC}
#202  (...thanh912@gmail..)  {LC}
#203  Nguyen Minh Quan (Bia333) [2]  {Paper}
#204  Khuong Duc [1]  {LC}
#205  Lục Huyền Cầm Thủ  {LC}
#206  Nhân còi (...nhan@gmail..)  {LC&C}
#207  sputnik Anna  {LC}
#208  Quang Luu (...wangpp@gmail..)  {Paper}
#209  MaDog (...anhbn@gmail..)  {LC}
#210  Kha Ngu (replaced Tam Sau)  {LC}
#211  Raul (...manh@gmail..)  {LC}
#212  Long Phan FB  {LC&C}
#213  Hugh [8]  {LC}
#214  đầu tôm  {LC}
#215  Danh Ẩn (...anh710@gmail..)  {LC}
#216  (...huy@yahoo..)  {LC}
#217  Hugh [9]  {LC}
#218  dienbienphu win  {LC&C}
#219  (...ngnn@gmail..)  {LC}
#220  Krishna (by Chó)  {LC}
#221  Gai Ngoan (...bac1988@gmail..)  {LC&C}
#222  Tom Tom (...ocnguyen@yahoo..)  {LC}
#223  Con Kiến (...hai312@gmail..)  {LC&C}
#224  Hoai Thy Tran FB (by Chuoi)  {Paper}
#225  AIVANHO (by Chuoi)  {Paper}
#226  Ngỗng Béo (by Chuoi)  {LC}
#227  Chó [4]  {LC}
#228  Bần Nông Lừa (by Netizen)  {LC&C}
#229  Chó [5]  {LC}
#230  Chó [6]  {LC}
#231  Chó [7]  {LC}
#232  Chó [8]  {LC}
#233  (...bxd@gmail..) [1]  {Paper}
#234  comat [2]  {LC}
#235  Hóng  {LC}
#236  Vuong Nghia (by Chuoi)  {LC}
#237  Adagio  {LC}
#238  Kheo Leo  {LC}
#239  Trinh Phong Thien (by Chuoi)  {LC}
#240  Chó [9]  {LC}
#241  Merkava  {LC&C}
#242  Hugh [1]  {LC}
#243  Hugh [10]  {LC}
#244  HOTMAN  {LC}
#245  Chó [10]  {LC}
#246  Miumiu (by Chuoi)  {LC&C}
#247  Lua Rat  {LC}
#248  Truc Bui (...truc@gmail..)  {LC}
#249  Hoang Van Do (...hv@hd..)  {LC}
#250  leloi  {Paper}
#251  Xachien Nguyen  {LC}
#252  PaChi  {LC&C}
#253  Thai Son Vo (...oanacc@yahoo..)  {LC}
#254  Phong Vân  {LC}
#255  cafecafao  {LC&C}
#256  Ton Dong [2]  {LC}
#257  Thich Bao Hiem  {LC&C}
#258  Italiano  {LC}
#259  Chó [11]  {LC}
#260  (...bxd@gmail..) [2]  {LC}
#261  Paktran76 (by Chuoi)  {Paper}
#262  Minh Dam Le  {LC&C}
#263  HappyHeart (...fhf@gmail..)  {LC}
#264  Lười Mèo  {LC}
#265  tmtung2001  {LC&C}
#266  Mark Nguyen (...salon@gmail..)  {LC}
#267  Cò Con  {LC&C}
#268  Hung Bui (...bm06@gmail..)  {Paper}
#269  Cuongtran Tran (Con Lat Dat)  {LC}
#270  Duy Hieu (…duyhieu@gmail..)  {LC}
#271  Po Tam  {LC}
#272  (...mta@gmail..)  {LC&C}
#273  Ba Lap (...en1978@gmail..)  {LC&C}
#274  Hugh [11]  {LC}
#275  (...lyhpc@gmail..)  {LC}
#276  Hugh [12]  {LC}
#277  Xoong Thủng  {LC&C}
#278  Hoàng Còi (by Chuoi)  {Paper}
#279  Vu Van Oai FB  {LC}
#280  baominh [2]  {LC}
#281  Ottawa  {LC&C}
#282  Simacai  {LC&C}
#283  alex xander (...h1808@gmail..)  {LC}
#284  Lít Delete  {LC&C}
#285  Anh Văn (...model@yahoo..)  {LC&C}
#286  QUANRE17  {LC&C}
#287  Trà Trảm Mã (by Chuoi)  {Paper}
#288  Ông Bò He He  {LC&C}
#289  David Nguyen  {LC&C}
#290  TNK (...khang@gmail..)  {LC}
#291  Son Vo (…sontq@yahoo..)  {Paper}
#292  thangquan (by Chuoi)  {LC&C}
#293  (...bxd@gmail..) [3]  {LC&C}
#294  Daddy (...thang@yahoo..)  {LC&C}
#295  Danco  {Paper}
#296  Suapa (...anh@gmail..)  {Paper}
#297  LNVT  {LC}
#298  Nguoi Ha Loi  {LC}
#299  pe^te^211  {LC}
Page:


621 comments:«Oldest   ‹Older   601 – 621 of 621
Đôn Lò said...

Đã pót bên kia nhưng qua đây thấy Zì kêu phải pót bên này nên bê cồng sang bên này:

Zi lốn: Tôi mua sách số hiệu 192. Con Chó đề bô xít giúp và trả tiền giúp. Tôi đã côm bờ lên vì số 192 ghi Don Lo chứ không phải Đôn Lò 1 lần gòi. Phiền Zì sửa giúp đcm đéo cám ơn tmt @ Pín he he.

Chuối Gió said...

Trang TVKD bị sao vậy ta?

609 cồng rồi mà không đọc được các cồng từ 600?

Cô Búa Tạ chỉ đạo bộ đội xem giúp nha.

Đôn Lò said...

Hình như bị lỗi do Búa Tạ xóa 1 số cồng thôi Anh Chuối. Lỗi này tôi gặp vài lần gòi.

Mẹ nó tôi đọc cả năm gòi chưa hết quán cũ. Ngày nào cũng 2 tiếng. Nhẽ tôi thôi đéo đọc nữa thôi.

Day-dreaming said...

Thanks Zì
Thế thì Zì chuyển khoản đặt cọc đấy sang vụ sách ngũ niên này cho ảnh đi.

Chờ tin Zì. Anh này nhanh quá mà hóa chậm.

Tam Sau said...

TO KOA GROUP
TOI XIN BO VI LY DO CA NHAN...RAT TIEC VI DIEU NAY..TOI KHONG DU KHA NANG THANH TOAN CHO SACH 5NAM QUAN BUA...
SAU TAM

Nebula My said...

Số hiệu sách tôi đăng ký ngày 10/2 là số 206, ngày 14/2 tôi đã đặt cọc rồi. Hôm nay tôi vào thấy số sách của tôi chuyển thành 149, số 206 của tôi lại là tên người khác
Có nhầm lẫn gì không
Nếu không lấy lại được số 206 thì tôi dùng số 149 vậy

Hoa Vu Thanh said...

ZI OI, EM DA DANG KY SACH CUA ZI VA DAT COC NGAY TU THANG 02 AH. SO DANG KY CUA EM LA 40. ZI XEM LAI GIUP EM VOI. NAY NHIN LAI DANH SACH KHONG THAY TEN EM AH

Feb 14, 2014 15:51:34 GMT+07:00
Transaction ID: 1JE70757CL720333G

Description Unit price Qty Amount
Printed book order deposit
, Package option: Leather hardcover book , Book register number: $8.85 USD 1 $8.85 USD
Subtotal $8.85 USD
Total $8.85 USD
Payment $8.85 USD
Charge will appear on your credit card statement as "PAYPAL *KOA GROUP"
Payment sent to an.hoang.trung.tuong.hanoi@gmail.com

Ong Tre said...

[si="6"][co="#0066FF"]Chúc mừng Dì, đã có đủ 100% văn công đặt cọc sách)[/co][/si]

An Hoang Trung Tuong said...

Day-dreaming said... [fo: color="#FF9966"](604)[/fo]

Okay, Zì sẽ chuyển đăngký của cô Tam Sau vừa bỏ cọc sang cho cô Kha Ngu (#210). Đợi chút Zì coi có ýkiến fảnhồi jì không đã nha. Zì sẽ refund khoản cọc cũ để các cô pay cọc lại.

Tam Sau said... [fo: color="#FF9966"](605)[/fo]

So sorry. Thành cô. Chúc cô chân cứng đá mềm.

Nebula My said... [fo: color="#FF9966"](606)[/fo]

Sorry. Trong transaction payment cọc của cô không có ghi sốhiệu sách đăngký từ trước, cũng không có ghi nick-name Quán Bựa, nên cô đã được gán một số random không đúng yêucầu. Cô có thể đàmfán mới cô Nhân Còi đang zùng số #206 để đủi lại.

Hoa Vu Thanh said... [fo: color="#FF9966"](607)[/fo]

So sorry. Cô cũng jống cô Nebula My, quên ghi số sách đăngký khi điền form thanhtoán cọc. Và cô đã được gán sách số #154, với email thanhtoán là (...emtrai@gmail.com) đó. Tên cô là Ng.S.Tr. đúng không?

Ong Tre said... [fo: color="#FF9966"](608)[/fo]

Zì thành cô. Chúc cô chân cứng đá mềm.

Hoa Vu Thanh said...

DUNG ROI. TEN EM LA NG.S.TR, EMAIL: ....emtrai@gmail.com

CAM ON ZI NHIEU NHA
RAT MONG DUOC CAM TREN TAY CUON SACH CUA ZI TRONG THOI GIAN SOM NHAT

thì Bựa Bựa said...

Địt cụ cô Hugh, có muốn bán sách ko thì bảo.

Để khách hàng vào tận nhà ta đây lày:

thangmatlon1102@gmail.com: Hi cô
Tôi có nhucầu mua sách Ngũ niên, đã nhắntin trên quán cho cô Hugh nhưng ko thấy giả lời lồn gì cả. Nhờ cô kết nối tôi với cô cổ âm hộ giúp tôi
Thành cô!

Tam Sau said...

ZI OI,EM KHONG CO Y KIEN GI HET TUY ZI BAN CHO AI CUNG OK AH..

TỐ NGA said...

Zì ơi,
em đã order book số hiệu #282 (Package option: Leather hardcover book , Book register number: 282) nhưng giờ số hiệu sách của em lại là 026 (theo danh sách). Zì confirm giúp em nhe. Thành Zì rất.

An Hoang Trung Tuong said...

TỐ NGA said... (613)

Em order muộn quá, nên con Simacai đã lấy số 282 trước em rồi.

Số 026 khi ấy có một văncông bỏ cuộc nên đã được gán cho em.

Em vui lòng nhận đại nha, hoặc chờ đủi mới con Simacai sau vậy.

TỐ NGA said...

Zì vĩ đại, em sẽ theo sắp sếp của Zì vậy ;-)

Thằng mặt lồn said...

[si="6"][co="#0000099"]Anh "leanh dang" có thể đổi số 167 lấy số 166 (Tôi mua của anh Hugh) của tôi được không? Đa tạ anh trước[/co][/si]

Ta Maki said...

@ con Zì Lộn;

Thằng Hugh là thằng mặt cặc nào?? mà anh lại tẩy cái sô 104 của tôi, zao hắn?? đcm cái nhà anh.

Anh xét ngay trường hợp này, ko là anh đéo yên vs tôi đâu, đcm,..
Và nữa, trong danh sách mua Sách - anh chuyển tên các order của tôi về nick đc ko/ anh mặt lồn tru, đcm anh thêm lần nữa, nói mãi mà đéo đc là sao, là sao????

htt07 said...

Zì ui, hôm trước anh có đặt 1 cuốn chưa cọc. Đi công tác về mới biết Zì đã chuyển người khác. Giờ làm sao làm sao?

Anh có lời này, quán đã đạt 5 triệu chứng tỏ số Fan trung thành không thể ít dc. Con số 300 đầu sách để các bựa viên sưu tâm làm kỷ vật là quá ít.

Yêu cầu Zì xét lại tăng thêm số lượng sách cho những trường hợp các bựa viên vì mưu sinh ít có thường xuyên vào quán, nhưng nhu cầu cần một kỷ vật của Zì, đó cũng là yêu cầu chính đáng.

Nếu được vậy, anh xin gửi đủ lun cho gì. Paypal anh đã chạy bon bon rồi.

do bo phe cu said...

Dì Vĩ thị Đại cho tôi hỏi sách ngũ niên ngoài việc tiết lộ đầy đủ thập dâm công, thì những bài công khác trong cái đéo gì Minh công như Trí công này nọ có được in luôn ko?

Nếu được thì Dì Đại cho vào sách luôn đi nhể, đọc phần sức khỏe của Dì không đầy đủ toàn đầu thừa đuôi thẹo che che đậy đậy úp úp mở mở đéo ra làm sao cả tôi thật.

Netizen said...

Ơ mụ Gì này, đã đủ số đặt cọc rồi, sao hông phát hành sách đi hỉ ?
Đợt nghỉ 5 ngày này mà có sách đọc là ngon luôn ! Mụ mần trễ cmnr !

cunconbkhp said...

Sao sách vẫn chửa ra lò thế thưa zì, con hóng mãiShare this post please batoong«Oldest ‹Older   601 – 621 of 621   Newer› Newest»

Post a Comment