Latest Comments
Wednesday, 21 May 2008


THANKS PAGE

Quán Bựa của An Hoàng Trung Tướng & Partners cảm-ơn quý-cô quý-anh đã ủnghộ.

Tinhthần Bựa bấtdiệt muônnăm.

Chúc quý-cô quý-anh chân cứng đá mềm công thành danh toại.

An Hoàng Trung Tướng & Partners
Page:


7 comments:Khoai said...

Your transaction ID for this payment is: 2M8375635J5405314.

Cô Hai cho anh đăngký mua sách bìa-da giấy-kinhthánh.

Số nào cũng đặng.

King Filter said...

Qua đã chuyển tiền xong, các cô check và confirm nhé:

Feb 21, 2014 10:43:43 GMT+07:00
Transaction ID: 3JL135246V033764D

Bìa da giấy Kinh Thánh.

Mark Nguyen said...

Dzì cho em số nào cũng được, transaction ID của em: 7B395463RC657724J

Unknown said...

Zì Lộn;

Anh mới chuyển đc 1 cuốn, rồi thẻ lại thế đéo j j. đcm,..

Đây: transaction ID for this payment is: 6DV59822VA448150K.
We'll send a confirmation email to ***hot@gmail.com.

Lát, Anh tiếp - đcm cái thằng Paypal.

Sư Tổ said...

[si="5"]Zì ơi tôi mới chuyển khoản rồi. Trans ID: 5BJ04169EE959013W [/si]

Sư Tổ said...

[si="5"]Zì ơi tôi mới chuyển khoản rồi. Trans ID: 5BJ04169EE959013W.

Bản có chứng thư không bản mềm Zì nhé. [/si]

Unknown said...

@ Zì Lộn; anh Hói;

Tôi vừa book thêm cho thằng cu em 1 cuốn sách Zì, đây:
Your transaction ID for this payment is: 8GV44607AL841733U.
We'll send a confirmation email to ****ot@gmail.com. This transaction will appear on your statement as PayPal *KOA GROUP.

Các Anh xét giúp vì bận quá, đéo buk trc đc, đcm..Share this post please batoong

Post a Comment