Latest Comments
Monday, 21 June 2010


The General's Shi Yin Gong (Bấthủ Thập Dâm Công) :P1

The General's Shi Yin Gong (Bấthủ Thập Dâm Công)

An Hoang Trung Tuong
*Sức-khỏe 2010-06-20 17:00:00

Thằng Yahoo bầntiện đã xóa Quán Bựa cũ, nên Trung Tướng sẽ kếhoạch nghiêmtúc bốt lại toànbộ Bựa ever tại Quán mới, có edit và update, bắt-đầu từ các bài mấuchốt nhất. Hôm-nay mời chibộ các cô tái-thưởngthức Thập Dâm Công.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Bấthủ Thập Dâm Công, thuật Đếvương Dâmdục

Khang Hy Thanh Thánh Tổ bên Tầu được cưsĩ họ Bạch (hoặc Bách) hiến một ngón luyện công cực hiểm kêu Đế Dâm Thuật, dịch qua tiếng Lừa là Thuật Đếvương Dâmdục.

Nhờ Đế Dâm Thuật, Hy ở ngôi Thanh Đế 60 năm, phụcvụ thànhcông 1,500 cungnữ, đẻ 40 hoàngtử côngchúa, đêm tỉn mươi-mười-lăm nhát dễ như người-ta thổi ba bốn ngọn đèn-cầy.

Đế Dâm Thuật hiểm nhưng đơngiản đến-nỗi con-giai Hy, Ung Chính Thanh Thế Tông, đếch tin vạnnăng của ổng bằng các món thuốc Tây, và tèo sớmsủa bởi lạmdụng Cuổ Rwần Nuểh, một dạng Kích Dương Thang Trung Cổ, do bọn Phổ cungứng.

Cháu-giai Hy, Càng Long Thanh Cao Tông, rút mẹ kinhnghiệm cha ông, miệtmài tu Đế Dâm Thuật suốt 90 năm đời nó, phụcvụ viênmãn 3,000 phitần cả nữ lẫn nam, mà tuần nào cũng phải chơi thêm phò ngoài, cả giai lẫn gái.

Đế Dâm Thuật từng được coi là Hoàng Gia Bí Thuật, cấm truyền khỏi Hoàng Cung, và cấm truyền xuống Bướm Đoi Cách Cách aka đàn-bà.

Nhưng rồi chó-voi chìm-nổi, vai-đít thịnh-suy, Thanh Triều tantác một buổi kia bạcnhạc, Đế Dâm Thuật lạc mẹ vào dângian.

Tới Trung Tướng, Đế Dâm Thuật được nâng thành Thế Dâm Đạo, bổxung và kiệntoàn, chămchút và kiểmnghiệm. Ổng đồnghành Trung Tướng đã 30 năm lẻ.

Nhờ Thế Dâm Đạo, Trung Tướng chưa bao-giờ thăm hiệu-thuốc, tạt bệnh-viện, gọi y-tá, hay hỏi 1080. Chân Trung Tướng chưa bao-giờ chán chạy, và kèn đươngnhiên chưa một giây ngừng thèm hựhự.

Chibộ ham không? Không ham cút về mới mẹ.

Thế Dâm Đạo & Thập Dâm Công

Trung Tướng pháttriển Thế Dâm Đạo với 10 bài-tập, kêu Thập Dâm Công, từ 4 bài Tứ Dâm Công của Đế Dâm Thuật nguyênthủy.

Tứ Dâm Công by Khang Hy gồm:

1. Nhãn Công (Tập Mắt).
2. Thiệt Công (Tập Lưỡi).
3. Nha Công (Tập Răng).
4. Hạ Công (Tập Đít).

Thập Dâm Công by Trung Tướng gồm:

1. Thất Can Công (7 lượt tập Gan).
2. Bát Thận Công (8 lượt tập Thận).
3. Cửu Nhãn Công (9 lượt tập Mắt).
4. Thập Tỹ Công (10 lượt tập Mũi).
5. Thập Nhất Phế Công (11 lượt tập Phổi).
6. Thập Nhị Tâm Công (12 lượt tập Tim).
7. Thập Tam Vị Công (13 lượt tập Dạ).
8. Thập Lục Dương Công (16 lượt tập Kèn).
9. Thập Cửu Tràng Công (19 lượt tập Lòng).
10. Nhị Thập Thất Tì Công (27 lượt tập Lách).

Chú-ý Nhãn Công Trung Tướng khác Nhãn Công Khang Hy.

Mười bài-tập (aka Công) của Thế Dâm Đạo có-thể luyện bấtcứ lúc nào, bấtcứ đâu: trên giường trước ngủ, trong xí đang ỉa, bên bàn chờ ăn, họp nghịtrường, học giảngđường, dõi tivi, vươnvươn vươnvươn everywhere everywhen everything.

Không cần dụngcụ thiếtbị, không nhọc sức, không mất thờigian, không tốn xèng, Thập Dâm Công điêuluyện cách bấthủ.

Chibộ ham không? Không ham cút về mới mẹ.

Bấthủ Thập Dâm Công

Ai cũng có-thể và nên Công, bất-kể giớitính, tuổitác, nghềnghiệp, họcvấn, tínngưỡng..

Liền-ông, liền-bà, gay-lét. Già-hói, hóa-phụ, trẻ-trâu. Con-buôn, xe-ôm, bộđội-bắn-đòm. Giáosư, sinhviên, mù-chữ. Tinlành, Caođài, Hòahảo.. Công ôkê tuốt.

::Triếtlý::

Nộitạng (aka Tạng) Ông Người nằm tọt nộibộ nó, nhưng liênlạc ngoạivi nó qua một giácquan (aka Quan), gọi là Khai Khiếu.

Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ.

Thế Dâm Đạo chủtrương, muốn Công một Tạng, phải Động Quan tươngứng, gọi là Thông Khiếu.

Mười bài Dâm Công là mười phép Thông Khiếu.

(1) Thất Can Công

::Triếtlý::

Tim, Phổi trụctrặc ít ảnhhưởng nặng các phủtạng khác. Nhưng Gan trụctrặc khiến toàn cơthể bầyhầy. Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ.

Ở Lừa, Gan càng dễ trụctrặc. Mọi độc-hại hạng nhất Quả-đất, từ khíquyển, núi-sông, đồng-ruộng.. đều tích cả vào gan Lừa. Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ.

Vậy Gan cần Công đầutiên.

Gan khai-khiếu ra Mắt. Gan ốm thì quáng-gà, mắt mờ, mắt sưng, mắt nóng, mắt đỏ. Gan viêm thì mắt vàng. Tên nào để mắt lèmnhèm, mắt hột, chắc-ăn hư mẹ Gan.

::Công::

(i) Rắm chặt hai mắt.

(ii) Mắt Trái đảo nhìn trái, Mắt Phải giữ đứng nguyên.

(iii) Mắt Phải đảo nhìn phải, Mắt Trái giữ đứng nguyên.

(iv) Tiếp Mắt Trái, Mắt Phải, Mắt Trái, Mắt Phải.. đủ 7 lượt.

(v) Hé mắt, thở dài 3 hơi. Lại rắm mắt, đảo 7 lượt nữa. Lần này Mắt Phải làm trước.

(vi) Lặp (v) thêm lần nữa. Lần này Mắt Trái làm trước. Tổngcộng 3x7 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Người mới tập dùng ngón-tay đè giữ một mắt khi đảo mắt kia.

(ii) Cốgắng bỏ thói trên càng chóng càng tốt.

(2) Bát Thận Công

::Triếtlý::

Thận Ông Người đóng vaitrò gần như Gan nó. Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ.

Thận cần Công ngay sau Gan.

Thận khai-khiếu ra Lưỡi. Thận ốm thì lưỡi sưng, lưỡi nóng, lưỡi xanh, lưỡi tưa, lưỡi hột. Thận suy thì lưỡi vàng. Tên nào nghiện nốc đồ quá bỏng quá cay, chắc-ăn hỏng mẹ Thận.

::Công::

(i) Khép mồm.

(ii) Kẹp Lưỡi giữa răng.

(iii) Nuốt bọt khan 8 lượt. Tổngcộng 8 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Người mới tập dùng ngón-tay đè giữ yếthầu.

(ii) Công liêntục không ngắcngứ. Chưa quen sẽ rất mệt.

(3) Cửu Nhãn Công

::Triếtlý::

Nhãn Công không là tập Mắt, mà nộithất Mắt, Tai, Sọ, Thóp.

Nhãn Công liênđới Tràng Công, một Bí Dâm Công (không published), nên Trung Tướng không giảithích triếtlý. Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ.

::Công::

(i) Mở căng mắt.

(ii) Một ngón-tay cái (either phải/trái) bấm mạnh Rốn.

(iii) Hít/Thở thật dài 9 hơi. Tổngcộng 9 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Khi thở, ngón-tay vẫn keep bấm rốn.

(ii) Mắt mở bành, cấm chớp, đến hết 9 lượt Công.

(4) Thập Tỹ Công

Tỹ Công là bài khó bậc nhất Thập Dâm Công, nhưng hiệuquả mau nhất và dễ thấy nhất.

::Triếtlý::

Tỹ Công không là tập Mũi, mà nộithất Mũi, Xoang, Họng.

Ở Ông Người, và any độngvật, Mũi là Kèn Mirror, aka Gương Của Buồi.

Voi mũi dài hơn chân, thì kèn lê chấm đất, đục một bưởng nửa ngày, tinh phụt một phê 30 phút.

Gà Vịt Ngan kèn nhẽo tựa dây-thun, nhẩy một quắn 2 giây, tinh vẩy loãng hơn ỉa chẩy, thì hehe không mũi.

Tây Đen mũi bự sưtử, thì kèn bằng gốc tre, bão chín cú một trưa.

Lừa Vàng mũi bẹt đườiươi, thì kèn như quẩy nhúng, hai tuần mưa một bãi.

Sungsướng: mũi nở, kèn cương.

Chánchường: kèn chùn, mũi tắc.

::Công::

(i) Ngậm mồm.

(ii) Hít hơi. Ngưng thở.

(iii) Vận cơ bẹn mút mạnh Kèn vào bụng. Nhả hơi.

(iv) Lặp (ii) và (iii) 10 lượt. Tổngcộng 10 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Chỉ mút kèn, không mút đít.

(ii) Liền-bà không kèn, thì mút thớt aka bướm.

(5) Thập Nhất Phế Công

Phế Công khó và hiệuquả như Tỹ Công.

::Triếtlý::

Phổi là Tạng vấtvả nhất và lớn nhất cơthể. Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ.

Phổi khai-khiếu ra Đít. Phổi ốm thì đít xanh, đít nóng, đít nẻ. Phổi trụy thì đít vàng. Tên nào lòi rom, chắc-ăn lép Phổi.

::Công::

(i) Mở mồm vừa-phải.

(ii) Nhả hơi. Ngưng thở.

(iii) Vận cơ Đít rặn mạnh như rặn ỉa táo.

(iv) Hít hơi. Mút Đít vào bụng.

(v) Lặp (ii) đến (iv) 11 lượt. Tổngcộng 11 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Chỉ rặn & mút đít, không rặn & mút kèn.

(ii) Người bị trĩ mút đít 3 phát sau rặn.

(6) Thập Nhị Tâm Công

::Triếtlý::

Tim là Tạng cầnmẫn nhất và lựclưỡng nhất cơthể. Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ.

Tim khai-khiếu ra Răng Lợi. Tim ốm thì răng sâu, răng hồng, răng túa máu, lợi bợt, lợi tím, lợi lõm thân. Tim đau thì răng vàng lợi vàng. Tên nào rụng tiệt răng, chắc-ăn Tim ngọnguậy như bọ-gậy.

::Công::

(i) Ngậm mồm.

(ii) Rít đầy bụng hơi. Nín thở.

(iii) Nghiến mạnh Răng hai hàm 12 lượt.

(iv) Há mồm. Phả hơi sạch bụng.

(v) Lặp (i) đến (iv) 3 lần. Tổngcộng 3x12 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Người mới tập có-thể dùng một bàn-tay siết hàm dưới.

(ii) Cốgắng vậndụng cơ cổ để nghiến răng thay cơ hàm.

(7) Thập Tam Vị Công

Như đã hứa, Thập Tam Vị Công tạmthời là Bí Dâm Công, chỉ côngbố sau either:

(i) Năm-mươi năm, hoặc.

(ii) Trung Tướng sắm tầu-bay riêng, hoặc.

(iii) Trung Tướng lần đầu cỡi Caotốc Hanoi Somewhere, hoặc.

(iv) Lừa dứt thói Cốpbết Hồnnhiên, ăn-cắp cười khìkhì, thảnnhiên nhận trítuệ người khác là của mình, không một tíchtắc áynáy.

(8) Thập Lục Dương Công

Đây hẳn là Công được mong nhất. Nhưng hehe, nó giảnđơn như Ông Tơn, xứng đạidiện Dâm Công.

::Triếtlý::

Coi Thập Tỹ Công.

::Công::

(i) Mắt mở. Thở bìnhthường. Thưthái toàn thân.

(ii) Chụm hai bàn-tay áp Sống Mũi, giữa hai mắt, như kiểu cúng-cụ.

(iii) Mắt trái nhìn kịch tầm trái, mắt phải nhìn kịch tầm phải.

(iv) Vuốt mạnh & nhanh hai bàn-tay dọc Mũi, trên xuống dưới.

(v) Lặp (ii) đến (iv) 16 lượt.

(vi) Lặp (v) 3 lần. Tổngcộng 3x16 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Người chột hay mù, Dương Công không đổi.

(ii) Cốgắng giữ hai mắt nhìn hai phía suốt Bài.

(9) Thập Cửu Tràng Công

Như đã hứa, Thập Cửu Tràng Công tạmthời là Bí Dâm Công, như Thập Tam Vị Công, chưa côngbố.

(10) Nhị Thập Thất Tì Công

Tì Công vôcùng đắcdụng cho Lừa hiệnđại. Nó trị tiểu-đường bốc hơn Insulin, sure.

::Triếtlý::

Tì Công không là tập Lách, mà tổnghợp Lách, Mật, Tụy, vươnvươn.

Lách Mật Tụy khai khiếu ra Mặt. Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ. Hỏi thằng Gúc ý.

::Công::

(i) Mắt rắm. Thở đều.

(ii) Đặt hai cườm bàn-tay vào hai hốc Mắt, làm như sắp bưng thủ lên.

(iii) Di mạnh & chậm hai cườm tay miết Mắt, tay trái sang trái, tay phải sang phải, đồngthời.

(iv) Lặp (ii) và (iii), nhưng ở Mép thay-vì Mắt.

(v) Lặp (ii) và (iii) ở Mắt, again.

(vi) Lặp (ii) và (iii) ở Trán.

(vii) Lặp (ii) và (iii) ở Mắt, again.

(viii) Lặp (ii) và (iii) ở Mép, again.

(ix) Tuầntự Mắt-Mép-Mắt-Trán-Mắt etc, 27 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Công khởi từ Mắt, và kết tại Mắt.

(ii) Tổngcộng Mắt hưởng 14 công, Mép 7 công, Trán 6 công.

Kết

Trung Tướng chúc chibộ các cô Công vuivẻ, khỏe để yêu chồng yêu con, yêu chó yêu vện, yêu xèng Ông Tơn Ông Mao Ông Cụ, đéo cần tạ-ơn Trung Tướng hehe sến lắm.

(@2006)

Bonus 1: Thơ Dâm Công

Can Thận Nhãn Tỹ Phế
Tâm Vị Dương Tràng Tì
Gan Thận Mắt Mũi Phổi
Tim Dạ Kèn Lòng Mề

Gan công Tròng Mắt
Thận công Lõi Mồm
Mắt công Hõm Rốn
Mũi công Cuống Kèn

Phổi công Lỗ Đít
Tim công Răng Nhai
Dạ công XX
Kèn công Mũi Dài

Lòng công ZZ
Mề công Trán Môi
Thế Dâm mười món
Dễ như vung buồi

Bonus 2: Thảoluận về Dâm Công tại Quán Bựa cũ

Dâm Công, bài 1.
Dâm Công, bài 2.
Dâm Công, bài 3.
Dâm Công, bài 4.5 Comments (Page 1/1)

 An Hoang Trung Tuong (1)

Thưviện Sức-khỏe ở Quán Bựa cũ đây:

http://quanbua2.wordpress.com/category/sc-khe

Các bài quantrọng gồm:

Thập Dâm Công bấthủ, bài 1.

Thập Dâm Công bấthủ, bài 2.

Thập Dâm Công bấthủ, bài 3.

Thập Dâm Công bấthủ, bài 4.

Xem 5,000 thảoluận Thập Dâm Công bản revised 2014, Full Issue.

Cắn Bú Ỉa Đái tinhhoa, bài 1.

Thập Trí Công bấthủ, bài 1.


 Bazi Lốp (2)

Zì mới bốt bài này đấy à?!!!'nn

 Nguoi Ha Loi (3)

Em Mèo méo Meo: bên chị chúng hay ruộm màu cho hoa tươi, vì thế hoa có nhìu màu độc đáo lắm, tỷ zư màu xanh da chời pha tiêm tiếm cho các hoa hồng hoặc cúc đại đóa hoặc màu vàng cho các thể loại mà truyền thống chỉ có màu đỏ. Có khi ruộm mà cánh hoa còn chút màu nguyên thủy ở nơi sát với nhụy. Còn ruộm thế lào thì chị hông bít.

 anh hai Bựa (4)

Khổ thân Zì quá, cứ phải pót đi pót lại.

Cũng khổ thân thập zâm công bất hủ, trày mình tróc vỏ để đến với đời.

Có khi nào quán die là tại hôm trước Zì cho treo 2 cái pano quảng cáo không.

Hay có khi nào là do có link dẫn đến các web thu tiền như paibox không.

Thương và tiếc công sức cho Zì và cả nhà thật đấy.

Nhưng nhẽ như thế cũng có cái hay là giúp chúng ta luôn tự đổi mới và tự nhìn lại được chính mình.

Chúc Zì và các cộng sự mạnh khỏe.


 Tỷ Phú Say Lìng (5)

Zì ơi bỏ mẹ tôi gòi. Hôm nai tôi đo huyết áp có 102/63 mạch 44. Người đo sợ mái hỏng, đo bằng tai thì mạch là 46. Trước đây tôi vẫn khỏe mạnh, huyết áp bình thường. Bây giờ tôi cũng đương khỏe khoắn mà.

Về Zâm công mấy năm trước tôi luyện tương đối, 2 niên nai thì lười hơn. Nên chắc k phải do công mà nhịp giảm thế. Liệu tôi có tèo sớm sủa k đây Zì?

À tôi đang nhịn ăn dài ngày nhế Zì.
Page: