Latest Comments
Monday, 14 April 2014


The General's Shi Yin Gong (Bấthủ Thập Dâm Công)

Thằng Yahoo bầntiện đã xóa Quán Bựa cũ, nên Trung Tướng sẽ kếhoạch nghiêmtúc bốt lại toànbộ Bựa ever tại Quán mới, có edit và update, bắt-đầu từ các bài mấuchốt nhất. Hôm-nay mời chibộ các cô tái-thưởngthức Thập Dâm Công.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Bấthủ Thập Dâm Công, thuật Đếvương Dâmdục

Khang Hy Thanh Thánh Tổ bên Tầu được cưsĩ họ Bạch (hoặc Bách) hiến một ngón luyện công cực hiểm kêu Đế Dâm Thuật, dịch qua tiếng Lừa là Thuật Đếvương Dâmdục.

Nhờ Đế Dâm Thuật, Hy ở ngôi Thanh Đế 60 năm, phụcvụ thànhcông 1,500 cungnữ, đẻ 40 hoàngtử côngchúa, đêm tỉn mươi-mười-lăm nhát dễ như người-ta thổi ba bốn ngọn đèn-cầy.

Đế Dâm Thuật hiểm nhưng đơngiản đến-nỗi con-giai Hy, Ung Chính Thanh Thế Tông, đếch tin vạnnăng của ổng bằng các món thuốc Tây, và tèo sớmsủa bởi lạmdụng Cuổ Rwần Nuểh, một dạng Kích Dương Thang Trung Cổ, do bọn Phổ cungứng.

Cháu-giai Hy, Càng Long Thanh Cao Tông, rút mẹ kinhnghiệm cha ông, miệtmài tu Đế Dâm Thuật suốt 90 năm đời nó, phụcvụ viênmãn 3,000 phitần cả nữ lẫn nam, mà tuần nào cũng phải chơi thêm phò ngoài, cả giai lẫn gái.

Đế Dâm Thuật từng được coi là Hoàng Gia Bí Thuật, cấm truyền khỏi Hoàng Cung, và cấm truyền xuống Bướm Đoi Cách Cách aka đàn-bà.

Nhưng rồi chó-voi chìm-nổi, vai-đít thịnh-suy, Thanh Triều tantác một buổi kia bạcnhạc, Đế Dâm Thuật lạc mẹ vào dângian.

Tới Trung Tướng, Đế Dâm Thuật được nâng thành Thế Dâm Đạo, bổxung và kiệntoàn, chămchút và kiểmnghiệm. Ổng đồnghành Trung Tướng đã 30 năm lẻ.

Nhờ Thế Dâm Đạo, Trung Tướng chưa bao-giờ thăm hiệu-thuốc, tạt bệnh-viện, gọi y-tá, hay hỏi 1080. Chân Trung Tướng chưa bao-giờ chán chạy, và kèn đươngnhiên chưa một giây ngừng thèm hựhự.

Chibộ ham không? Không ham cút về mới mẹ.

Thế Dâm Đạo & Thập Dâm Công

Trung Tướng pháttriển Thế Dâm Đạo với 10 bài-tập, kêu Thập Dâm Công, từ 4 bài Tứ Dâm Công của Đế Dâm Thuật nguyênthủy.

Tứ Dâm Công by Khang Hy gồm:

1. Nhãn Công (Tập Mắt).
2. Thiệt Công (Tập Lưỡi).
3. Nha Công (Tập Răng).
4. Hạ Công (Tập Đít).

Thập Dâm Công by Trung Tướng gồm:

1. Thất Can Công (7 lượt tập Gan).
2. Bát Thận Công (8 lượt tập Thận).
3. Cửu Nhãn Công (9 lượt tập Mắt).
4. Thập Tỹ Công (10 lượt tập Mũi).
5. Thập Nhất Phế Công (11 lượt tập Phổi).
6. Thập Nhị Tâm Công (12 lượt tập Tim).
7. Thập Tam Vị Công (13 lượt tập Dạ).
8. Thập Lục Dương Công (16 lượt tập Kèn).
9. Thập Cửu Tràng Công (19 lượt tập Lòng).
10. Nhị Thập Thất Tì Công (27 lượt tập Lách).

Chú-ý Nhãn Công Trung Tướng khác Nhãn Công Khang Hy.

Mười bài-tập (aka Công) của Thế Dâm Đạo có-thể luyện bấtcứ lúc nào, bấtcứ đâu: trên giường trước ngủ, trong xí đang ỉa, bên bàn chờ ăn, họp nghịtrường, học giảngđường, dõi tivi, vươnvươn vươnvươn everywhere everywhen everything.

Không cần dụngcụ thiếtbị, không nhọc sức, không mất thờigian, không tốn xèng, Thập Dâm Công điêuluyện cách bấthủ.

Chibộ ham không? Không ham cút về mới mẹ.

Bấthủ Thập Dâm Công

Ai cũng có-thể và nên Công, bất-kể giớitính, tuổitác, nghềnghiệp, họcvấn, tínngưỡng..

Liền-ông, liền-bà, gay-lét. Già-hói, hóa-phụ, trẻ-trâu. Con-buôn, xe-ôm, bộđội-bắn-đòm. Giáosư, sinhviên, mù-chữ. Tinlành, Caođài, Hòahảo.. Công ôkê tuốt.

::Triếtlý::

Nộitạng (aka Tạng) Ông Người nằm tọt nộibộ nó, nhưng liênlạc ngoạivi nó qua một giácquan (aka Quan), gọi là Khai Khiếu.

Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ.

Thế Dâm Đạo chủtrương, muốn Công một Tạng, phải Động Quan tươngứng, gọi là Thông Khiếu.

Mười bài Dâm Công là mười phép Thông Khiếu.

(1) Thất Can Công

::Triếtlý::

Tim, Phổi trụctrặc ít ảnhhưởng nặng các phủtạng khác. Nhưng Gan trụctrặc khiến toàn cơthể bầyhầy. Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ.

Ở Lừa, Gan càng dễ trụctrặc. Mọi độc-hại hạng nhất Quả-đất, từ khíquyển, núi-sông, đồng-ruộng.. đều tích cả vào gan Lừa. Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ.

Vậy Gan cần Công đầutiên.

Gan khai-khiếu ra Mắt. Gan ốm thì quáng-gà, mắt mờ, mắt sưng, mắt nóng, mắt đỏ. Gan viêm thì mắt vàng. Tên nào để mắt lèmnhèm, mắt hột, chắc-ăn hư mẹ Gan.

::Công::

(i) Rắm chặt hai mắt.

(ii) Mắt Trái đảo nhìn trái, Mắt Phải giữ đứng nguyên.

(iii) Mắt Phải đảo nhìn phải, Mắt Trái giữ đứng nguyên.

(iv) Tiếp Mắt Trái, Mắt Phải, Mắt Trái, Mắt Phải.. đủ 7 lượt.

(v) Hé mắt, thở dài 3 hơi. Lại rắm mắt, đảo 7 lượt nữa. Lần này Mắt Phải làm trước.

(vi) Lặp (v) thêm lần nữa. Lần này Mắt Trái làm trước. Tổngcộng 3x7 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Người mới tập dùng ngón-tay đè giữ một mắt khi đảo mắt kia.

(ii) Cốgắng bỏ thói trên càng chóng càng tốt.

(2) Bát Thận Công

::Triếtlý::

Thận Ông Người đóng vaitrò gần như Gan nó. Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ.

Thận cần Công ngay sau Gan.

Thận khai-khiếu ra Lưỡi. Thận ốm thì lưỡi sưng, lưỡi nóng, lưỡi xanh, lưỡi tưa, lưỡi hột. Thận suy thì lưỡi vàng. Tên nào nghiện nốc đồ quá bỏng quá cay, chắc-ăn hỏng mẹ Thận.

::Công::

(i) Khép mồm.

(ii) Kẹp Lưỡi giữa răng.

(iii) Nuốt bọt khan 8 lượt. Tổngcộng 8 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Người mới tập dùng ngón-tay đè giữ yếthầu.

(ii) Công liêntục không ngắcngứ. Chưa quen sẽ rất mệt.

(3) Cửu Nhãn Công

::Triếtlý::

Nhãn Công không là tập Mắt, mà nộithất Mắt, Tai, Sọ, Thóp.

Nhãn Công liênđới Tràng Công, một Bí Dâm Công (không published), nên Trung Tướng không giảithích triếtlý. Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ.

::Công::

(i) Mở căng mắt.

(ii) Một ngón-tay cái (either phải/trái) bấm mạnh Rốn.

(iii) Hít/Thở thật dài 9 hơi. Tổngcộng 9 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Khi thở, ngón-tay vẫn keep bấm rốn.

(ii) Mắt mở bành, cấm chớp, đến hết 9 lượt Công.

(4) Thập Tỹ Công

Tỹ Công là bài khó bậc nhất Thập Dâm Công, nhưng hiệuquả mau nhất và dễ thấy nhất.

::Triếtlý::

Tỹ Công không là tập Mũi, mà nộithất Mũi, Xoang, Họng.

Ở Ông Người, và any độngvật, Mũi là Kèn Mirror, aka Gương Của Buồi.

Voi mũi dài hơn chân, thì kèn lê chấm đất, đục một bưởng nửa ngày, tinh phụt một phê 30 phút.

Gà Vịt Ngan kèn nhẽo tựa dây-thun, nhẩy một quắn 2 giây, tinh vẩy loãng hơn ỉa chẩy, thì hehe không mũi.

Tây Đen mũi bự sưtử, thì kèn bằng gốc tre, bão chín cú một trưa.

Lừa Vàng mũi bẹt đườiươi, thì kèn như quẩy nhúng, hai tuần mưa một bãi.

Sungsướng: mũi nở, kèn cương.

Chánchường: kèn chùn, mũi tắc.

::Công::

(i) Ngậm mồm.

(ii) Hít hơi. Ngưng thở.

(iii) Vận cơ bẹn mút mạnh Kèn vào bụng. Nhả hơi.

(iv) Lặp (ii) và (iii) 10 lượt. Tổngcộng 10 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Chỉ mút kèn, không mút đít.

(ii) Liền-bà không kèn, thì mút thớt aka bướm.

(5) Thập Nhất Phế Công

Phế Công khó và hiệuquả như Tỹ Công.

::Triếtlý::

Phổi là Tạng vấtvả nhất và lớn nhất cơthể. Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ.

Phổi khai-khiếu ra Đít. Phổi ốm thì đít xanh, đít nóng, đít nẻ. Phổi trụy thì đít vàng. Tên nào lòi rom, chắc-ăn lép Phổi.

::Công::

(i) Mở mồm vừa-phải.

(ii) Nhả hơi. Ngưng thở.

(iii) Vận cơ Đít rặn mạnh như rặn ỉa táo.

(iv) Hít hơi. Mút Đít vào bụng.

(v) Lặp (ii) đến (iv) 11 lượt. Tổngcộng 11 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Chỉ rặn & mút đít, không rặn & mút kèn.

(ii) Người bị trĩ mút đít 3 phát sau rặn.

(6) Thập Nhị Tâm Công

::Triếtlý::

Tim là Tạng cầnmẫn nhất và lựclưỡng nhất cơthể. Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ.

Tim khai-khiếu ra Răng Lợi. Tim ốm thì răng sâu, răng hồng, răng túa máu, lợi bợt, lợi tím, lợi lõm thân. Tim đau thì răng vàng lợi vàng. Tên nào rụng tiệt răng, chắc-ăn Tim ngọnguậy như bọ-gậy.

::Công::

(i) Ngậm mồm.

(ii) Rít đầy bụng hơi. Nín thở.

(iii) Nghiến mạnh Răng hai hàm 12 lượt.

(iv) Há mồm. Phả hơi sạch bụng.

(v) Lặp (i) đến (iv) 3 lần. Tổngcộng 3x12 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Người mới tập có-thể dùng một bàn-tay siết hàm dưới.

(ii) Cốgắng vậndụng cơ cổ để nghiến răng thay cơ hàm.

(7) Thập Tam Vị Công

Như đã hứa, Thập Tam Vị Công tạmthời là Bí Dâm Công, chỉ côngbố sau either:

(i) Năm-mươi năm, hoặc.

(ii) Trung Tướng sắm tầu-bay riêng, hoặc.

(iii) Trung Tướng lần đầu cỡi Caotốc Hanoi Somewhere, hoặc.

(iv) Lừa dứt thói Cốpbết Hồnnhiên, ăn-cắp cười khìkhì, thảnnhiên nhận trítuệ người khác là của mình, không một tíchtắc áynáy.

(8) Thập Lục Dương Công

Đây hẳn là Công được mong nhất. Nhưng hehe, nó giảnđơn như Ông Tơn, xứng đạidiện Dâm Công.

::Triếtlý::

Coi Thập Tỹ Công.

::Công::

(i) Mắt mở. Thở bìnhthường. Thưthái toàn thân.

(ii) Chụm hai bàn-tay áp Sống Mũi, giữa hai mắt, như kiểu cúng-cụ.

(iii) Mắt trái nhìn kịch tầm trái, mắt phải nhìn kịch tầm phải.

(iv) Vuốt mạnh & nhanh hai bàn-tay dọc Mũi, trên xuống dưới.

(v) Lặp (ii) đến (iv) 16 lượt.

(vi) Lặp (v) 3 lần. Tổngcộng 3x16 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Người chột hay mù, Dương Công không đổi.

(ii) Cốgắng giữ hai mắt nhìn hai phía suốt Bài.

(9) Thập Cửu Tràng Công

Như đã hứa, Thập Cửu Tràng Công tạmthời là Bí Dâm Công, như Thập Tam Vị Công, chưa côngbố.

(10) Nhị Thập Thất Tì Công

Tì Công vôcùng đắcdụng cho Lừa hiệnđại. Nó trị tiểu-đường bốc hơn Insulin, sure.

::Triếtlý::

Tì Công không là tập Lách, mà tổnghợp Lách, Mật, Tụy, vươnvươn.

Lách Mật Tụy khai khiếu ra Mặt. Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ. Hỏi thằng Gúc ý.

::Công::

(i) Mắt rắm. Thở đều.

(ii) Đặt hai cườm bàn-tay vào hai hốc Mắt, làm như sắp bưng thủ lên.

(iii) Di mạnh & chậm hai cườm tay miết Mắt, tay trái sang trái, tay phải sang phải, đồngthời.

(iv) Lặp (ii) và (iii), nhưng ở Mép thay-vì Mắt.

(v) Lặp (ii) và (iii) ở Mắt, again.

(vi) Lặp (ii) và (iii) ở Trán.

(vii) Lặp (ii) và (iii) ở Mắt, again.

(viii) Lặp (ii) và (iii) ở Mép, again.

(ix) Tuầntự Mắt-Mép-Mắt-Trán-Mắt etc, 27 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Công khởi từ Mắt, và kết tại Mắt.

(ii) Tổngcộng Mắt hưởng 14 công, Mép 7 công, Trán 6 công.

Kết

Trung Tướng chúc chibộ các cô Công vuivẻ, khỏe để yêu chồng yêu con, yêu chó yêu vện, yêu xèng Ông Tơn Ông Mao Ông Cụ, đéo cần tạ-ơn Trung Tướng hehe sến lắm.

(@2006)

Bonus 1: Thơ Dâm Công

Can Thận Nhãn Tỹ Phế
Tâm Vị Dương Tràng Tì
Gan Thận Mắt Mũi Phổi
Tim Dạ Kèn Lòng Mề

Gan công Tròng Mắt
Thận công Lõi Mồm
Mắt công Hõm Rốn
Mũi công Cuống Kèn

Phổi công Lỗ Đít
Tim công Răng Nhai
Dạ công XX
Kèn công Mũi Dài

Lòng công ZZ
Mề công Trán Môi
Thế Dâm mười món
Dễ như vung buồi

Bonus 2: Thảoluận về Dâm Công tại Quán Bựa cũ

Dâm Công, bài 1.
Dâm Công, bài 2.
Dâm Công, bài 3.
Dâm Công, bài 4.

Page:


4,863 comments:«Oldest   ‹Older   201 – 400 of 4863   Newer›   Newest»
daubac vodanh said...

@ cô Ủm

Luyện cắn bú thế nào, cô giảng thím nghe với.

Thành thành

Ủm...Ủm...Ủm... said...

Có bài cắn bú tinh hoa trong quán cũ đó, thím gúc đi

Tùng Lốp said...

[si="5"][co="#336600"] chào cacc mlt, hôm qua lang thang cả ngày nên tôi chả có thời gian bam quán.

Như thường lệ tôi lại bam he he. hôm qua tôi mí con vện đi picnic ở cái công viên tuyền hoa anh đào, đẹp đẹp là:


[img=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t31.0-8/10010688_668402456557442_4579658068748381832_o.jpg]


[img=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t31.0-8/1941473_668402423224112_7775385218881869802_o.jpg]


[img=https://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t31.0-8/10003704_668402466557441_4507664656164805895_o.jpg]


[img=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t31.0-8/1836723_668404149890606_1974090887419638343_o.jpg]


[img=https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t31.0-8/893963_668402113224143_7942411636224601166_o.jpg]


[img=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t31.0-8/1956729_668402116557476_4259376795740538546_o.jpg]


[img=https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t31.0-8/1522798_668402396557448_3067896358008584596_o.jpg]


[img=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t31.0-8/980549_668402446557443_4238113069196487458_o.jpg]


[img=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t31.0-8/1961894_668404083223946_1447174263215372070_o.jpg]


[img=https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/t31.0-8/10010394_668402189890802_5576264973439018600_o.jpg]


[img=https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/t31.0-8/1978548_668402226557465_1531630747609836000_o.jpg]
[/co][/si]

Xoong Thủng said...

Ngoài dạy cắn bú, zâm công, có anh mlt trâu nào luyện bếtinh của Zì kèn teo ko, món này đéo dễ nhưng tập đc rồi thì tỉn vện đéo biết mệt he he he

daubac vodanh said...

cô Ủm nếu biết thì gửi link cắn bú luôn đi, gúc nhọc quá.

nếu cô không có thì đành chịu dzậy, dù sao cũng thành cô.

daubac vodanh said...

Phụ hoạ cô Tùng lốp về xứ Hoa Anh Đào, hình do thím Vợ Đánh chụp nhá.

Trong thâm tâm, thím xem vùng đất này như quê hương thứ hai dzậy. Đó là thị trấn Teshow vùng cực Bắc Nhật xa xôi.

Nó đây

[img=http://i567.photobucket.com/albums/ss114/huyinfo/imagejpg4.jpg]

Hannah said...

Tùng Lốp said... (203)

Ui chao, hoa đẹp quá Lốp ơi! Cơ mà hết hoa thì nó có quả ko vậy?

daubac vodanh said...

Góc phố yên bình

[img=http://i567.photobucket.com/albums/ss114/huyinfo/imagejpg1-6.jpg]

daubac vodanh said...

Công viên thơ mộng

[img=http://i567.photobucket.com/albums/ss114/huyinfo/imagejpg2-2.jpg]

Cây 1.000 năm tuổi đơi

[img=http://i567.photobucket.com/albums/ss114/huyinfo/imagejpg3-2.jpg]

MADONNALILY - MADONNALILY said...

daubac vodanh said... (201)
------------
Post cho Vợ Đánh và Bựa nào chưa đọc này:

To eat, to drink, to shit, to piss (#1
----------
MADONNALILY - MADONNALILY said...

Giảng bài của Zì

(1) Ăn (aka Đớp)

Các cô fải nhớ: Chỉ ăn khi thật đói, và không được ăn quá no. Hãy luôn nhẩm 2 câu đầu của Kinh.Tại sâu fải thế Zì sẽ nói trong fần sau của bài. Nếu bụng chỉ hơi đoi đói, thì các cô nhịn mẹ luôn đi, tí nữa ăn.

Địt mẹ cái lýthuyết “ăn ra chiều ra bữa” là ngón nghề của bọn bầnnông muôn đời nghèotúng, vì đéo có đủ thức ăn để lairai mỗi người một bữa nên chúng mới nghĩ ra trò bắt mọi người fải ăn đúng bữa. Khi ăn mà các cô ních cho đẫytễ, thì đíchthị là thói bầnnông đéo chữa được.

Ăn xong bụng fình anhách, lục-fủ-ngũ-tạng hoạtđộng hết mẹ côngsuất mà đéo tiêuhóa nủi đám thứcăn thừathãi, và chúng đafần thành mẹ cứt thối rinh.

Chỉ ăn 1/2 khảnăng các cô thôi nhớ chưa. Jảzụ các cô có thể ăn 3 bát cơm, 4 miếng thịt, thì chỉ sới 1.5 bát và nhặt 2 miếng thịt.Tí nữa nếu lại đói thì chén tiếp.

-(2) Uống (aka Bú)
Các cô fải nhớ: Chưa khát đã fải bú nước, và cứ bú đã đời đéo cần hãm. Điều nầy trái ngược hẳn mới việc Ăn (Đớp).

Hãy luôn nhẩm 2 câu tiếp của Kinh. Tại sâu fải thế Zì sẽ nói trong fần sau của bài. Địt mẹ các cô chờ cho khát khô cổ mới đi bú nước, thì địt mẹ Zì đảmbẩu các cô sẽ có đủ các thứ tật bịnh trong nộithất khi mới qua tuổi 40, và rất rất chóng jà.

Bú nước cứ bú thoảimái đéo sợ loãng máu và cao huyếtáp như cô Roai nói đâu. Địt mẹ Roai fảnđộng vửa vửa thôi. Đéo jì máu loãng lại cần ápsuất cao hơn máu đặc bâujờ. Chỉ đừng có cố ních nước đến mức ọe ra là được.

(Còn)

MADONNALILY - MADONNALILY said...

(Tiếp)
--------------
-(3) Ỉa
Các cô fải nhớ: Chỉ ỉa khi thật mót, và chỉ ỉa 2/3 số cứt liutrữ trong ruột jà. Hãy luôn nhẩm 2 câu tiếp của Kinh.

Tại sâu fải thế Zì sẽ nói trong fần sau của bài. Địt mẹ các cô chưa mót ỉa đã chạy đi ỉa thì chỉ tốn thờijan vôích, và rất zễ bị táo, trĩ, cùng các bịnh khuvực hạbộ như xương chậu, ruột, zạzầy, bóngđái. Hãy để thật mót rùi mới đi ỉa, và ỉa thì cũng chẳng cần rặn.

Khi các cô mót quá thì cứt nó tự fụt ra cần đéo jì fải rặn.

Ỉa lưnglửng zạ: Như Zì thì chỉ ỉa một fát, nghĩa là khi miếng cứt đầutiên vửa thoát hết khỏi lỗ đít, thì Zì rửa đít, ngừng ỉa luôn. Các cô khi chưa quen thì có thể chờ fọt thêm fát nữa.

Zưng nhấtkhoát không ngồi rặn cho đến cạn mẹ hết cả cứt trong ruột. Cứt ở trong ruột thêm vài tiếng không kịp có hại jì cả, mà còn có lợi, Zì sẽ nói ở fần sau của bài.

-(4) Đái
Các cô fải nhớ: Chưa mót đái đã fải đi đái, và đái thì rặn vôtư, cho kiệt mẹ nước thì thôi. Cái nầy ngược mới sự ỉa.

Hãy luôn nhẩm 2 câu cuối (trước câu Niệm) của Kinh. Tại sâu fải thế Zì sẽ nói trong fần sau của bài.

Địt mẹ các cô mà chờ mót đái cứng bụng mới chạy đái thì trước hết là khảnăng viêm khuvực hạbộ là cực cao (các kiểu bóngđái, niệuđạo, tiềnliệt, buồi, zái..), sau đó đến các loại bịnh thận gan như sỏi thận, viêm gan.., rùi đến các loại bịnh sinhzục (vôsinh, zitinh..) sẽ hànhhạ các cô sướng thì thôi.

Đái mà không hết nước thì cũng zễ bị các bịnh tươngtự. Thôi cái nầy để nói sau.
(Còn)

MADONNALILY - MADONNALILY said...

Tiếp
--------------
(5) Tổngquan

Hầu như các cô đều côngnhận là 4 bài Đớp Bú Ỉa Đái của Zì thì ai cũng biết, chả có đéo jì mới.

Zưng có một điều các cô đéo nhận ra, là zù các cô biết rõ 4 trò đó, zưng zo các cô không tụng Kinh, nên các cô hầu như đéo thựchiện đủ như yêucầu. Cụtỉ nhất là các cô khi ỉa thì thường rặn cho sướng đít, rặn đến đau cả vành đít mới thôi.

Cô nầu cãi? Thứ nữa, là các cô chỉ đi bú nước khi khát khô cổ. Nếu các cô bận việc thì nhịn bú nước cả tiếng là chiện thường. Rùi lúc sắp bú nước thì đến bữa cơm trưa, thế là húp vội bát canh cho hết khát, rùi đéo thèm bú nước nữa.

Cô nầu cãi? Thứ nữa, là các cô chỉ đi đái khi mót đến sưng mẹ bụng xoắn mẹ kèn. Còn Zì thì cứ mỗi 1h là ra toilét đi đái và tiệnthể rửa tay rửa mặt súc miệng luôn. Chả mót đái cứ đứng vạch buồi ra là thể nầu cũng đái được một bãi.

Cô nầu cãi? Đấy là chưa thèm nói chiện các cô mà gặp bữa ăn ngon ngon thì đánh chén vãi mả luôn, đéo biết jời đất jì nữa, đéo bâujờ jữ nủi cái mồm.Rùi chiện các cô đái lắtnhắt nữa. Đái chưa hết nước đã vẩy buồi về.

Cô nầu cãi?Thế nên việc lập thành hẳn Kinh để các cô luôn nhớ kỹ trong lòng là cầnthiết, và có thế thì các cô mới thựchiện được 4 nghề Đớp Bú Ỉa Đái đúng bàibản.

Zì ghét nhất mấy cô mồm thì bẩu, ui 4 bài ý thì đéo ai chả biết. Thế zưng các cô cứ nghĩ xem đã thựchiện được mấy % của chúng? Và đã chơi được bâunhiêu năm rùi? Không đơnjản đâu.

Thế nên các cô mới là lũ Simacai. Cái đéo jì cũng biết một tí, mà đéo cái nầu biết cho đến đầu đến đũa.À thế bijờ các cô đã rửa đít 100% sau khi ỉa chưa?

Địt mẹ vụ ý mà chưa xong thì các cô làm được cái buồi jì?
-----------

Đôn Lò said...

Thứ 2 chắc ai cũng mệt, xem tí hài đi giả trí nhẻ. Nhớ đừng ăn hoawch uống khi xem.

[youtube=http://youtu.be/RosZNAYYpiA]

Hannah said...

MADONNALILY - MADONNALILY said... (211)
Thành Ly đã gửi lại, tôi vào quán muộn nên giờ mới biết. Sẽ áp dụng, hi vọng có thể áp dụng hàng ngày thành thói quen.

daubac vodanh said...

Cảm ơn vs Lyly, nàng & con Chuối quả xứng danh là học trò cưng của con Zì, hự hự.

Đứa con gái 3 tuổi của thím nó khó ỉa, nhiều khi 2-3 ngày mới ỉa được, khi ỉa ra cục phân khá bự, có khi rướm máu nữa, bé đau đớn & sợ ỉa.

Đi khám Nhi Đồng thì bác sĩ khuyên nên cho uống nhiều nước. Quả là mật độ ỉa của bé có ít thưa hơn, nhưng bé vẫn rặn đau...cha già Vợ Đánh thiệt là phiền càng thêm não.

Trang Hoàng said...

Thím Vợ Đánh mua mứt mận của Gerber cho em bé ăn. Lâu dài thì cho uống nhiều nước ép bưởi.

Trang Hoàng said...
This comment has been removed by the author.
Phonghip said...

Tôi chồi lên đây cacc ạ

Địt mẹ nhớ Zì đéo chịu. zì chồi lên làm mẹ 4 còng đi

Địt mẹ con lói chuột ..
Địt mẹ con ngáo đá

Hannah said...

daubac vodanh said... (216)

Anh xoa vùng bụng theo chiều kim đồng hồ cho bé sau khi ăn tầm 1-2 giờ nhé, mỗi ngày xoa khoảng 3 lượt, 5 phút/lượt. Kết hợp uống nhiều nước, có thể cho bé uống nước trà Hipp vì nước trắng không hấp dẫn bọn trẻ con lắm. Hồi thằng cu lớn nhà tôi nhỏ nhỏ cũng gặp tình trạng như thế, nhưng đến tầm 5 tuổi thì bạn ấy đã học được cách ăn rau nhiều hơn nên giờ không có vấn đề gì nữa.

Tùng Lốp said...

Bonus thêm hoa trắng.
Cần gì đến Nhật, ở Paris mua này đi đâu cũng thấy anh đào, nhưng không đúng kiểu bằng chỗ thím Vợ Đánh bốt.

Cái công viên tôi đi rộng vãi mả. đi cả ngày không hết. Bọn Pháp này rảnh thật, bỏn có Hàn chục công viên, rừng núi các cái rộng bạt ngàn chả làm đéo gì chỉ để đi dạo, ngắm cảnh.


[img=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t31.0-8/1932596_668402279890793_1142418291719553364w _o.jpg]


[img=https://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t31.0-8/10258381_668402356557452_7657335505573350169_o.jpg]


[img=https://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t31.0-8/10265553_668402386557449_8655846060970287637_o.jpg]


[img=https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t31.0-8/1522798_668402396557448_3067896358008584596_o.jpg]


[img=https://fbcdn-photos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-0/10256531_10201667837120613_5016900088235170080_n.jpg]

6 son said...

Bùn cừi ngày đi học có Con bẹn cùng phòng mấy hôm đéo ỉa được.
Mặt Cỏn tái mét, nhăn nhóa như ông Khỉ cắn Gừng.
Tui chạy za chợ 2 văn Phạm zặt zẹo chỗ đám bán hoa quả xin quả Đu Đủ chín như thối bỏ vầu túi bóng về cho CỎn hốc.
CỎn hốc chừng 15 phút thì chạy đéo kịp.
Cứt từ zữa háng tuôn 1 zòng theo bước chân Cỏn za tịn Hố Xí.

daubac vodanh said...

Cảm ơn vs Trang Hoang.

Địa điểm kinh doanh mứt mận Gerber tận Nụi, thím thử alo thì 1 số hotline off, 1 số thì reng quoài không nhấc !

Ở Gòng có nơi nào bán không ?

Ủm...Ủm...Ủm... said...

@ Thím Vợ Đánh

Kể từ lúc tự biết chùi điết tôi đã thấy máu sau mỗi lần chùi. Đến lúc 22-23 tuổi thì bắt đầu bị trĩ nặng, sợ ỉa kinh khủng. Tôi cố gắng ăn nhiều rau, uống nhiều nước nhưng cũng chỉ đỡ chút chút đcm.

Chại thể dục mỗi sáng cũng là một cách để ỉa tốt, dưng cũng chỉ đỡ đau 1 phần địt mẹ.

À có tí kinh nghiệm khi ỉa bị chải máu: ỉa xong rửa sạch sẽ rồi bôi 1 chút Tetracyclin mỡ vào đầu ngón tai rồi đưa vào điết mà ngoái hehe. Làm vầy sẽ đỡ đau cho lần ỉa sau.

Sau đó Dâm Công, ngài tối thiểu 1h liên tục. 2 tháng sau khỏi mẹ.

6 son said...

Thím Vợ đánh hãy cho Mini bú nhiều sinh tố Đu Đủ.
Bú bột sắn zây.
Cắn Súp.

QUANRE17 said...

Zì Buồi Mềm Bất Hủ, anh Lão Bựa buồi ngan hay anh mlt bất kỳ. Tư vấn zùm Zượng, xem trong tháng này zọn về nhà mới ngày nào thì tốt có được ko.???

chet tiet said...

mụ ly cung cấp thêm cái tắm khô thế nào nhỉ, tác dụng của nó là gì, tôi muốn khoẻ người không dùng thuốc

daubac vodanh said...

Cảm ơn vs Hana,

Chắc chắn trong tuần này thím Vợ Đánh sẽ cho mua ngay các loại nước uống Hipp, nước ép bưởi & mứt mận Gerber (nếu có bán tại Gòng).

Thật ra bác sĩ cũng chỉ cách xoa bụng bé như cô chỉ, nhưng hoặc người lớn quên, hoặc bé không chịu.

Con bé này khó ăn, khó uống & khó bảo (chắc có gien Lợn Lòi con ? hehe)

Cảm ơn cô Hana lần nữa nhá.

MADONNALILY - MADONNALILY said...

daubac vodanh said... (216)

Cảm ơn vs Lyly, nàng & con Chuối quả xứng danh là học trò cưng của con Zì, hự hự.
--------------
@Anh Vợ Đánh làm Ly cười ngất ngư nãy giờ vì cụm từ "học trò cưng của con Zì". Tsk những lời ưu ái của anh ạ. Nhưng mà, cụm từ "học trò cưng" (@Vợ Đánh)chỉ đúng với Chuối thôi - not Ly nhé, hehe.

Ly thường vui vui khi thi thoảng giúp được ai thông tin nào họ đang cần, nhưng chưa or không biết tìm ở đâu, mà chẳng may Ly lại sẵn biết, sẵn nhớ thôi.

Chứ Ly làm gì có tí tẹo "tinh hoa" nào, mà có cửa lọt vào list "học trò" của Zì ạ. Zì vĩ đại bất hủ không có cái kiểu trò lười biếng, cứng đầu, bần nông 1 cục, nghe tai phải chui qua tái trái, và chỉ hóng là tài như Ly đâu anh ui.

Cho Ly đính chính lời Vợ Đánh tí tẹo thế nha.

Chúc cả nhà tối đầu tuần mới nhiều phấn chấn!


QUANRE17 said...

daubac vodanh said... (223)

Các loại mứt hoa quả nhập ngoại trong siêu thị nhiều vô biên con gẳm ợ, mua bao nhiêu mà chả có, đcm.

daubac vodanh said...

@ Thần Địt 6 Son:

Cảm ơn cô, con bé nhà thím cũng được cho ăn đu đủ, vẫn khó ỉa. Sắn dây e rằng con bé khó uống, nhưng cứ thử xem...

@ Ủm:

Vợ Đánh không bị mà baby bị cô ơi, nó mới 3 tuổi sao chơi Dâm công đặng ?! dù sao cũng cảm ơn cô.

Củ ChuốiTây said...
This comment has been removed by the author.
Củ ChuốiTây said...

@ Vợ đánh

Anh khen làm tôi ưng lắm , cũng nhận ngay. he he.

Cảm ơn anh đã hàng phóng lời khen.

Củ ChuốiTây said...

tsb thèng đánh mái: hào phóng nót hàng phóng.

Nhat Linh said...

Bá Lý tập dâm công sao thành hượt tinh, đỡ mất công quay tay, tài tài là!

Anh Úm là đại sứ của món Dâm công này, biến nó thành mẹ Thần Công chứ k đùa! Nể anh quá.

Lính có chia sẽ bài tập này cho Thầy Chùa, lúc đầu cũng ngại định biên lại. Nhưng nghĩ Thầy cũng là người thôi, đọc thẳng của Trung Tướng sẽ hiệu quả hơn nên dẫn link luôn. May mà k bị phàn nàn gì! Hí hí.

Lính tập thấy ít đau ốm vặt. Tỉn tốt hơn về tần suất cũng như chất lượng. Cảm ơn Trung Tướng!

daubac vodanh said...

@ con Rẻ tài địt

Đành rằng thế, nhưng cũng phải hỏi loại cụ tỷ nào để cho con bé ăn/ uống chứ ! Than trời aka thời trang & sức khoẻ ăn uống là thím Vợ Đánh cực dốt, thật !

Con vện thím ló cũng đầu tắt mặt nám nên mọi chuyện lo baby dường như khoáng hết cho Osin, tmt (thế mới thảm).

Nghĩ mà thương con bé quá điiiii

Bum's Blog said...

Thím Vợ Đánh!

Mứt mận gerber ở mấy hàng bán đồ cho bé bi kiểu gì cũng có ạ. Cứ cho ăn đều đặn 2 hộp/tuần. Giá hơi mắc hình như 40k/hộp be. Trước con nhà em cũng tìm đủ phương cách rồi cuối cùng chỉ có loại này trị được.

Hoa quả Hipp thì Thím không nên mua vì hầu hết các loại hoa quả đóng hộp của Hipp đều có ở Việt Nam nên cho bé ăn tươi luôn chứ ăn đóng hộp làm gì.

Quả mận tây thì Việt Nam không trồng, ở mấy hàng hoa quả nhập khẩu thì rất nhiều. Nếu có hàng nào uy tín, Thím mua về cho bé ăn sống, hấp chín hoặc làm mứt đều rất tốt. Còn nếu sợ quả mua không sạch thì cứ đồ hộp gerber mà xơi Thím ạ.

daubac vodanh said...

Nhân tiện cô Tùng xèng bam về công viên mênh mang ở Pháp lợn.

Thì quê hương thứ hai thím Vợ Đánh, là thị trấn Teshow Nhật, cũng rộng bạt ngàn không kém. Là một vùng đất tận vùng cực Bắc nước Nhật ở đảo Hokkaido.

Từ đảo chính Kyushu (các cities Osaka, Tokyo....) có thể đi tàu điện cao tốc xuyên biển đến đảo Hokkaido. Tuyến đường hầm xuyên biển này dài 35km, sâu 200m so với mặt nước biển (tức là từ mặt biển đến đáy là 100m, họ đào sâu thêm 100m nữa và đặt 2 line ray dưới đó, đây là công trình thế kỷ đạt ky luc Guiness, mời Gúc, để thím lục lại các hình chụp sơ đồ tuyến cao tốc này)

daubac vodanh said...

Một vùng đất rộng bạt ngàn như thế nhưng dân số chỉ có 5k người, 90% là người già, tmt (thế mới thương).

Bọn trẻ chạy lên các thành phố lớn sống hết, còn lại toàn người già, họ chủ yếu làm nghề đánh cá, nhưng tuổi tác không cho phép họ làm nghề nữa.... hậu quả là hàng trăm chiếc tàu cá, tuy còn rất mới, nằm phơi sương như thế này

[img=http://i567.photobucket.com/albums/ss114/huyinfo/imagejpg2-3.jpg]

daubac vodanh said...

Và họ chỉ mong bán được tàu với giá cao hơn sắt vụn tí ! mịe, thím thề đéo phét, hự hự.

Bạn có thể mua 1 ha đất chỉ với giá vài ngàn $ nhưng phải được sự chấp thuận của Làng. Riêng thím Vợ Đánh có thể dễ dàng mua được nhưng thím không mua vì không biết mua để làm gì ! Thím lại không thích thiên di sang Nhật, tmt (thế mới thảm).

Đây là một cái hotel be bé con Vợ Đánh thường xuyên ở mỗi năm 1-2 lần, hehe

[img=http://i567.photobucket.com/albums/ss114/huyinfo/imagejpg1-7.jpg]

ngắn đuôi Con mèo said...

Đây này bác vợ đánh

http://hanghieuchobe.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=23&Itemid=10023

ngắn đuôi Con mèo said...

Nhớ không nhầm thì lúc trước bác vợ đánh có nhu cầu mua gạch xuất khẩu. Chẳng hay bác có còn nhu cầu không và bác cần gạch loại nào ạ!

daubac vodanh said...

Hình là 2 chú gấu thiệt 100% bị lột da đấy nhé.

Ông chủ hotel này có giấy phép săn bắn, thỉnh thoảng Vợ Đánh cũng được ổng rủ đi hunting, thú phết.

Ở đây Hươu aka Deer nhiều vô thiên lủng, chúng sinh sôi tự nhiên, người ta ước tính hàng năm quãng 600k con được sinh ra & lớn lên. Chúng nhiều và tàn phá mùa màng đến nổi chính phủ liên bang Nhật cấp ngân sách cho vùng 60 triệu Yen aka JPY chỉ để trả công cho chừng 10 thợ săn (có giấy phép) hàng ngày vào rừng mà hunting.

Còn gấu thì không được phép săn bắn nhưng đám bần nông Nhật vẫn bắn trộm (như hình).

Ở Hokkaido, với thành phố lớn nhất là Sapporo, thì thịt hươu & trừu là đặt sản đấy nhé, con Ketui biết vào còng phơm cái, con gẳm nhà hàng, hự hự

Meo hoang said...

À vâng tôi lại trồi lên đây thưa cacc...
Đầu tiên tôi xin cảm ơn các bạn Bựa đã chia sẻ chuyện ja đình Lớn của tôi bên fb mà tôi ko đáp lại được 1 lời nào vì chạy cả ngày. Bây jo mới có chút thời jan lên quán.

Các bạn hãy nhận của tôi 1 lạy...đa tạ.

Tôi đang hoang mang quá các anh chị ạ đcm....!!!!

JoJo said...

Hôm nai anh JoJo tranh thủ cồng ziềm hàng vàng son Lừa tí chút mới được.

Chiện 1:
Thật, lâu lắm cuối tuần gòi anh JoJo mới đi BigC vừa chơi vừa mua sắm tí đỉnh linh tinh. Sắp về thì nhớ ga bánh mì BigC vừa ngon vừa rẻ lại còn dài nữa nên anh ghé lại xếp hàng như thi thoảng vẫn xếp hàng ăn phở Bát Đàn.

Có một vàng son phốp pháp, trông lam lũ chạy như chạy cờ bỏ từng bó bánh mì vầu cái xe chứa đồ, vửa xong chuyến nọ đã chại ngai lại chỗ bán đón chuyến khác (chắc có đồng đội giữ chỗ đăng ký đón hàng, hehe). Chắc mua lát đem ga phố bán í mà. Thế nhưng, khi vàng son chại đi đón hàng, bỏ lại đến nửa xe bánh chơ vơ thì lập tức đầu tiên là một, gòi sao đó là vài vàng son khác trông khá là sạch sẽ, mắt trước mắt sao "thó" ngai vài cây bánh "vô chủ" dù họ biết thừa chủ nhân của xe bánh đó đang chạy cờ, xe vơi nhanh dù vàng son kia vẫn liên tục bổ sung. Trông vừa tức cười, vừa bực mình bởi nó giống một câu châm ngôn gì gì đó ...
Vàng son Lừa ơi ...

Cắt cồng kiếm tí doanh số.

daubac vodanh said...

@ cô Bum, Cô Mèo

Cảm ơn thông tin hai cô giúp, ngày mai thím sẽ lệnh cho kiểm tra & mua ngay & luôn.

Đúng là trước đây thằng partner Ấn mọi nó nhờ tìm giúp gạch xây dựng cho thị trường Mã, thím cũng đã hỏi nhiều nơi, nhất là tại LongAn & Đồng Nai, thì được biết giá chung gạch nung là tầm 450-500 đ/ cục giao sỉ. Thím giới thiệu trực tiếp bỏn đéo chịu vì không tin tưởng, bỏn muốn thím lo trọn gói..... hehe, thím dí kẹc làm, mịe việc thím còn lo đéo xuể, đâu rỗi hơi ôm đồm cho rách việc, hehe chảnh chó tí.

daubac vodanh said...

Thôi thím dừng bam, ngủ thôi.

mịe, con vện tin tin mặc đồ ngủ khêu gợi quá, tập Dâm công thôi nào, hự hự.

Meo hoang said...

Đấy đcm đầu mới cả óc, cứ đang nói cái nọ lại dọ sang cái kia đcm...

Ko biết con Dì có loanh quanh đây ko thì xin nghe 1 lời đề nghị hết sức nghiêm túc của tôi nhé.

Tôi ko hề sĩ diện hão hay oai cái lồn j đâu nhưng tôi tha thiết đề nghị Dì địt mẹ hãy thả ngay 2 anh Nghiện Lồn và anh Danh Ẩn ra tù đcm.

Còn nếu thực sự ko thả được vì lý do lồn nào đó thì xin Dì hãy cộng tất cả ngày tù còn lại của 2 anh trên và tính cho tôi, tôi xin chịu khóa mõm tiếp tục vì đcm 2 anh đó hoàn toàn ko có lỗi j hết mà tôi mới là thằng gây nên chuyện từ đầu đcm.

Dì hãy cư xử sao cho công bằng vì tiêu chí Qúa Bựa nếu tôi ko nhầm là có hướng tới sự công bằng và tự do ngôn luận địt mẹ. Cho dù đây chỉ là chốn ảo nhưng với tôi thì cũng đéo bao jo chấp nhận được đạp lên đầu kẻ khác để nịnh lồn ai đó hoặc VÌ MÌNH mà làm ảnh hưởng liên lụy đến ai đó...

Hết sức nghiêm túc Dì nhé, thực sự đcm chính Dì đang làm tôi hoang mang kinh người địt mẹ....

thì Bựa Bựa said...

Khi được hỏi: tại sao 80 tuổi mà bà vẫn nhảy "ngon" zdữ vậy?

Nữ vũ công đã trả lời: Ta tập Bấthủ thập dâmcông. hì hì

[youtube=hjHnWz3EyHs]

JoJo said...

Chiện 2:

Chiều hôm nai anh JoJo tranh thủ cắt tóc, dù tóc cũng chưa quá dài, nhưng cắt cho đỡ tốn dầu gội đầu chứ.

Chợt nhớ ga gần nhà có quán chàng Câm vỉa hè ngã 3 khu tập thể cắt cũng được, thế là đi bộ sang đường ngồi ghế đợi tới lượt. Giữa lòng ngã 3 khu tập thể đó hình thành một cái chợ cóc nhỏ, anh JoJo nhiền người mua kẻ bán. Có một vàng son bịt mặt kiểu nin-ja đội mũ, mặc váy lòa xòa nửa đùi mầu hơi tối có chấm hoa ngồi dạng chân trên cái Spacy trắng mua hàng. Bỗng anh JoJo giật mình vì thái lủng lẳng dưới chiếc váy đó một đùm, nhìn kỹ thì ga là túi đậu phụ được treo vào móc yên xe trong váy. Bỗng nhiên vàng son đưa tay trái gãi đùi, mỗi lần gãi lên là kéo cả vái theo lên rất cao. Nói thực, tí nữa là anh JoJo ói, một cảm giác tởm lợm buồn nôn nó cứ nôn nao trong người ...

Anh JoJo biết các vàng son quán bựa thì không bao giờ như thế, nhưng anh cũng xiên lỗi các tình yêu một tiếng nhé. Phái đẹp của tôi ơi, xin đừng làm như thế :)

Meo hoang said...
This comment has been removed by the author.
Đôn Lò said...

Anh Mèo Hoang,

Tôi thật, chỗ này toàn người trên 18 tuổi (ấy là tôi đoán thế). Lớn rồi phải biết việc mình làm anh ạ. Con Zì khóa bọn kia chả phải vì tại anh đâu. Mà là vì bọn kia chống lại chính sách (củ lồn) của cỏn.

Còn anh, địt mẹ U50 thật không đấy hay U15?

JoJo said...

Lời bố cáo:

Anh JoJo đã post món hàng là quà liu niệm cuản UBCKNN lên FB https://www.facebook.com/jojo.lords gòi, con bựa nầu quan tâm có thể vầu xem, con bựa nầu thích hãy nhanh tai đăng ký. Lệ cũ áp dụng vẫn: người nhận thanh toán cước phí chuyển phát, donate tùy tâm vẫn nếu thích, không có cũng không sao.

Nhắn một bựa: bộ đội của anh JoJo đã chuyển hàng gòi đó nha, cỏn bẩu cỏn tự ý yêu cầu biu điện đóng gói đơn giản, gọn nhẹ tiết kiệm tối đa cước phí CPN cho người nhận gòi nha. :)
Mai anh lấy số vận đơn anh gửi qua email cho mà theo dõi nha.

G9!

Meo hoang said...
This comment has been removed by the author.
Meo hoang said...

Đôn Lò 252...
Địt mẹ thành anh, tôi vẫn biết tôi đang nói j anh ạ. Còn anh muốn nghĩ tôi là U bao nhiêu cũng hoàn toàn là CÁ NHÂN anh và tôi vẫn tôn trọng đcm.

Lúc nào cũng xoen xoét đây chỉ là chốn ảo vui chơi này kia, vậy sao phải dùng thủ đoạn để làm đéo j ko biết địt mẹ...???

Chốt lại : TÔI KHINH, đcm nói chiện khác.

Địt mẹ jo tôi đéo biết nói chiện j khi mà chiện tôi kể là chiện thật, tôi là người tham ra câu chiện. Có sao tôi kể vậy ko lẽ jo tôi phải bốc phét ra 1 câu chiện bố láo ăn cắp vớ vẩn mà chỉ để vừa lòng bỏn đcm ??? Tôi hoang mang rất địt mẹ.

tran Anh said...

Úi dồi, coi mấy tấm hình Hoa anh đào của Tùng Lốp mà thấy thèm thuồng ham hố quá đi huhu.

Meo hoang said...

Lan man chút vậy thôi, chứ địt mẹ tôi đang bận bỏ con mẹ ra, làm đéo có time đâu ra mà pam. Địt mẹ mấy con mặt lồn cứ vô tư mà nổ trên dời dưới bể đi nhé địt mẹ.

Tôi biết, sự có mặt của tôi cùng ngôn ngữ quá chợ búa thô tục làm ảnh hưởng đến IDOL của bọn trong mắt 1 vài vàng son vậy nên bọn thích rình cắn trộm làm tôi nủi điên rồi bị khóa mõm lắm đcm .

Vô tư đi các chú nhé, nhiều anh khen, ít anh phê bình địt mẹ.

Gà Chíp said...

[si=6]
hê hê chào anh kitty hoảng dở lại.

nhắc để anh nghiệm "Mặt anh đéo show trên quán tuền chụp lưng, dưng địt mẹ anh show hình khách hàng, bạn, đồng nghiệp anh lên vô tư, địt mệ anh đéo có óc à"

con lồn nào nói tôi chỉ ghi lại

hê hê tmt

tran Anh said...

ô hô, anh Mèo Hoang có gì bức xúc thế anh. Chơi vui, học hỏi và spam cho thư thái mà nhỉ

"Tôi biết, sự có mặt của tôi cùng ngôn ngữ quá chợ búa thô tục làm ảnh hưởng đến IDOL của bọn trong mắt 1 vài vàng son vậy nên bọn thích rình cắn trộm làm tôi nủi điên rồi bị khóa mõm lắm đcm . " @ Meo Hoang -> cái này Mẫu hông ưng nha, hơi chủ quan, Mẫu nghĩ vậy he he

Tùng Lốp said...

[si="5"][co="#336600"]@ Chị Huyền Anh: ử mưu làm
Chuyến thoát lừa đi chị. he he.

Lâu lắm mới thấy chị cồng.
[/co][/si]

tran Anh said...

ui, cũng cố mà Ủ nhưng nó tuyền lên men ý he he. Tks cô Lốp, tại độ này lưởi type, tuyền hóng thôi, mà nay nhìn thấy mấy cái hình đẹp quá hok chịu nổi :D

thì Bựa Bựa said...

Nhạc đêm khuya, hì hì

[youtube=QN1SeiOWfB8]

thì Bựa Bựa said...

Cũng là một kiếp người tên "Tùng", hì hì

[youtube=W_eGohe8umI]

Bali said...

Ảnh hoa của cuôn Lốp đẹp. Nhiều người nghĩ đơn giản đó là anh đào hoặc hoa đào, nhưng thực chất những khu vườn/rừng như vậy thường có ít nhất 5 loại cây chính: anh đào, hoa đào, hoa mơ, hoa mận, và hoa táo.

Nhưng mà anh đào ở nước nào cũng vậy, phải có chút gì Nhật bản vào mới thấy chuẩn nhỉ. Ví dụ vườn hoa anh đào ở Pháp, nhưng nếu có vài cái cờ phướn hoặc câu đối Nhật thấy duyên hẳn lên. Nhẽ đó là do văn hóa, ta gắn hoa anh đào với Nhật rồi.

Cuôn Lốp đi cánh đồng hoa oải hương bao giờ chửa?

Tùng Lốp said...

[si="5"][co="#336600"] @ Anh Li: anh nói chuẩn, phải có tí Nhật vào nó mí duyên. Vườn vưởn còn có cái đèn đá đặc trưng vườn Nhật nữa nhưng lúc đó view không đẹp nên tôi không chụp, tôi liền thò máy chụp qua cái lỗ của đèn đẻn, thành ra cái hình trên kia đó. He he.

Còn cánh đồng Lavender năm ngoái tôi định xuống Aix đi rồi đó chứ, nhưng không xin nghỉ sớm được, tận cuối tháng 8 thì làm gì còn. năm nay thì chịu rồi. nhẽ năm nữa, lúc đó mini nhà tôi biết chạy rồi thì chụp cho nó.
[/co][/si]

Tùng Lốp said...

[si="5"][co="#336600"] Địt cụ con Bựa Bựa, chết cười, con vện anh suốt ngày mở cha này, hôm nay thì đến ông.
Dcmnc.
[/co][/si]

Anh Gia said...

HỊ HỊ.

CÔLI...Có nhắc đến tên một loài hoa "Oải hương" A mới nhớ lần đi Anh đó,hị hị.

A hái một nắm hoa tim tím có rất sẵn ở xung quanh,mùi hoa ngai ngái nồng nồng...Bỏ vầu va li mang về. Nai đã 3năm gòi,mớ hoa đã khô một số hạt nhỏ rơi ra nhưng mùi hương vẫn ngào ngạt,nồng nồng!

Gấu A thì giờ toàn sài dầu oải hương...Hôm nầu A nhức đầu,sụt sịt,đổ chút tinh dầu Oải hương vô bồn tắm rồi ngâm mình...Mệt mỏi tan biến,sảng khoái vô cùng!

KHÀ KHÀ...

DragonFly said...

Morning, sáng ra anh triết phát rồi đái ỉa, tắm rửa, đi cày nầu. Chân lý đới các Lợn Lòi ạ. Hệ Hệ
[im]https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/10174854_647018038706134_3154032379844035417_n.jpg[/im]

Hoa vang said...

Đính chính với thiếm Vợ Đánh là Tokyo&Osaka nằm ở Honsyu(本州)chứ hổng phẩy Kyusyu(九州) nha.Tôi thèm một chuyến tới Hokkaido quá thiếm ạ.

Hoa vang said...

Đú với cuôn Tùng Lốp tí hoa,năm nay dịp cuối tuần toàn mưa gió sướt mướt,bà con mất cả dịp ngắm hoa
[img=https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1.0-9/10176195_240638562788038_588188228_n.jpg]

Hoa vang said...

Trời tối sấm sầm thì chỉnh máy chế độ nào hở chàng Tùng phồng
[img=https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1.0-9/1978879_240637252788169_1560567217_n.jpg]

Hoa vang said...

Mụ Dì bốt lại bài cũ,thấy hiện lên những hồn cũ Trạn,Fa,Gét,DG,Dòi...thấy bồi hồi phết,cacc có khỏe không?

MBTradingVN said...

Câu triết của anh Lài nguyên mẩu đâu phải như vậy, chắc anh đã bỏ công dịch ra rồi chỉnh sửa cho đối tượng cần hiểu nhỉ???

Mít said...

Khiếp, đi chơi mấy ngày về mà các mụ bam đọc đau cả hai pha. Em Ngác đâu cho chị Mít ly sinh tố "Testicle" (aka Avocado) béo ngậy lấy ca-lo-ri đi em hố hố

Giờ sang chuyện baby sister nhà em Ngác. Nếu Mít không lầm thì ẻm học Finance ở University of VA? Business Program của trường này có reputation tốt, đó hầu như là một lợi thế để đi xin intern/co-op trong khi còn đang học hay xin việc làm về sau.

Là sinh viên mới ra trường, bằng cử nhân (?), em gái kiếm được việc làm là rất tốt, nhưng Mít không nghĩ em ấy sẽ được giao việc gì quan trọng đâu.

Nếu Mít là ẻm, Mít sẽ nhân cơ hội vàng đang là employee của Duke University, xin đi học lên bằng MBA ngay và luôn. Có những trường đại học có policy cho nhân viên của trường được đi học thêm với tuition được giảm bớt. Thêm cái MBA của Duke, ẻm sẽ có nhiều cơ hội để tiến xa hơn nữa.

Đói bụng dồi. Đi ăn cơm cái.

MADONNALILY - MADONNALILY said...

chet tiet said... (227)
mụ ly cung cấp thêm cái tắm khô thế nào nhỉ, tác dụng của nó là gì, tôi muốn khoẻ người không dùng thuốc
-----------------------
@ chet tiet: Tối qua Ly rời Quán sớm nên giờ mới đọc được cồng này của chet tiet.

Vụ tắm khô trong trí nhớ của Ly chẳng thấy có dữ liệu nhiều gì về lời Zì mới chán chứ.

Chỉ nhớ, Zì có giới thiệu tắm khô aka Can Dục Công nằm trong Thập Minh Công (luyện cơ bắp, gân móng, xương cốt, da dẻ). Nhưng Thập Minh Công - Ly nhớ là Zì chưa post, hay có post ở đâu đó rồi mà Ly không đọc nên không nhớ chỗ nào? Bựa nào nhớ Zì post ở đâu thì giới thiệu giùm nhé.

Còn riêng cách tắm khô, thì đã từng Zì nói sơ sơ tại cồng 71 của chính bài này á, có thể lần ngược lên để đọc lại. Ly trích luôn ra đây giùm chettiet nhé:

“Món Can Dục nài cực đơnjản: lúc gảnh thì ngồi tĩnhtâm và vuốt mạnh ngoài za. Tắm Khô (Can Dục) thì tậptrung 3 vùng chính sau: Mu-bàn-tai, Mu-bàn-chưn, và Gáy/Cổ.” (@AHTT)

Đấy, sorry vì Ly chẳng nhớ gì nhiều về vụ tắm khô, nên chả có nhiều thông tin cho chet tiet. Quán có nhiều Bựa quan tâm đến những bài sức khỏe của Zì, nên có lẽ sẽ có ai đó nhớ được vụ tắm khô hơn Ly.
MADONNALILY - MADONNALILY said...
This comment has been removed by the author.
MADONNALILY - MADONNALILY said...

MADONNALILY - MADONNALILY said... (276)

@Zì:

Ly nhớ năm 2010 khi đọc cồng của Zì giảng về chi tiết mua bán nước sinh hoạt thời thiên đàng - liên quan đến nhân vật Nhược trong tác phẩm "Xóm thối", Zì có hứa hẹn sẽ post tiểu luận "Thiênđàng: Tắm Khô Mát Mẻ" và bảo tắm khô công nghệ độc đáo của thời thiên dàng.

Bẵng đi từ hồi đó đến giờ, hình như Zì vui miệng hứa thật nhiều, rồi thất hứa thật nhiều hay sao ấy nhờ, hehe. Nhẽ anh hùng không cần giữ lời hứa???(@nhời by ai đó, hehe).

Còn nếu Zì đã từng post tiểu luận này ở đâu rồi mà cá nhân Ly không nhớ, thì sorry Ly phàn nàn không đúng nha.

chú Hải said...

Các cô Bựa
Anh ở miền Tai không Lông, cụ thể vùng giàu trái cây và thóc lúa nhứt trong miền Tai.

Anh đi long nhong hết cụ nửa đời, giờ có hướng về xứ để phụng dưỡng ba má và làm cái trang trại mini, nuôi mỗi thứ dăm con, cây trái trồng đôi ba loại ngon ngon: bưởi da xanh, mận hồng đào...

Có cô nào có tư vấn gì cho anh không? :v

koolarsenal said...
This comment has been removed by the author.
nhudaubuoi_tb said...

http://www.zeronews.us/2014/04/cap-nhat-ve-tinh-hinh-dich-soi-42014.html?m=0

Đúng ước muốn của con Lói và một số con Bựa trong nài nhé. Giống nòi Lừa sắp bị tiệt rồi, vui không chúng mài?

Dang Vo said...

…Với lão thì cuộc sống này quá nhọc nhằn òi. Người xưa nói : Hãy an nghỉ.
@Lão Bựa.

[si=”7”] Đang chiện về sứckhỏe, nghe Bựa già thanthở sao buồinguồi buồi nguồi… Lão giống Ônganh2 tôi.

Vuitươilên chửibới vungvít đi Lão.
Trăng chỉ tròn vài hôm thôi, rồi lại khuyết.
Lão cứ mởmồm ra là Giừ rồi Giừ rồi.
Đích đi tớiđâu là do Lão tựđặt ra đấy thây.
Tập Công chỉ là nuốtkhí & bậpzăng, zắmmắt & đảotròng các cái… mà lão cũng đế thèm liếcqua!

Lão nhớ bảovệ máunão:
- Sáng chà chiều gụ vừa đủ. Đừng bỏ gụ!
- Cờ chơi nên thua nhiều hơn thắng.
- Muốngì thì tựlàm đừng nhờ Osin.

Tôi có bạngià trên 70, tấtcả bộphận máimóc đều chạitốt và sẵnsàng chạithêm 30 niên nữa.
Ôngbô tôi gần 90 niên, vẫn dậysớm đềuđặn tự xoabóp Đầu-Gáy-Tay-Chân-Lưng-Bụng. Nhà not Osin.
Nên so với ôngbô tôi, Lão Bựa chỉ Tintin.
Chúc Lão tiếp tục túctắc vuichơi với đời nhé! [/si]

Ngơ Ngác said...

Thành chị Mít phản động, em sẽ bàn thêm với nó vụ học lên cao. Em chả biết nó được giao việc qué gì, mà chuyên ngành của nó có nói thì em cũng có hiều chó đâu hê hê hê. Em chỉ biết cả lương cả thưởng của nó là 72k/năm sau thuế thì còn quãng hơn 40k. Tiên sư quân tư bản bóc lột, thuế má chó gì gần nửa thu nhập, thiên đàng xhcn em muốn đóng thuế bâu nhiêu thì đóng, tùy theo độ công chính của doanh nghiệp hê hê hê hê.

Đây đây mời chị, bơ xay sinh tố, hoặc dầm za xúc với bánh đa (bánh tráng) nướng thì ngon tuyệt.

[img=http://www.bepngon.com/images/thumbs/0000001156_300.jpeg]

Lão Bựa said...

Dang Vo said... (281)

Thanks cô nhế.

Hannah said...

Ngơ Ngác said... (282)

Úi chu choa, chị đang thèm bơ quá thể mà phải vừa đổ cả mớ vào thùng rác vì bơ mua ở siêu thị ngoài Nụi đắt rõ đắt nhưng mà ăn thì đắng ghét cái cuống họng! Vào Nam ăn bơ dầm sao ngon đến miếng cuối cùng mà bơ bán ngoài Nụi hầu như lần nào mua về, lựa từ đủ các típ mua hàng ngon mà vẫn bị đắng dù nó có chín mềm! Chán!

Thôi, lại chuyển sang gặm tạm quả ổi Hải Dương vậy!

Ngơ Ngác said...

Con nhudaubuoi ngu nhẻ,chị trù bần nông rủ nhau chết tốt chứ tầng lớp nhi đồng thì liên quan gì, mini mà biết chơi quán Bựa thì được iu ái hơn cà vs mới già hói chứ con ngẫn nài.
Sau nài mini chị mà biết đọc phát là chị cho vô Quán Bựa điểm danh luôn, hê hê hê, đùa thôi chứ nó vô đây xong về gọi chị là con mạt lòn chao kia thì chết chị.

Hannah said...

Bum's Blog said... (237)

Trà hoa quả chứ ko phải hoa quả đóng hộp bạn ơi! Hipp có 1 loạt các loại trà dành cho trẻ em (và những sp khác nữa), uống rất thích (thực ra người lớn uống cũng quá tốt chỉ tội hơi mắc).

Ngơ Ngác said...

Trên em quanh năm có bơ chị Na ợ, nhưng vào mùa thì rẻ hơn, trái mùa cũng đắt lòi ra. Hồi em còn bé em nhớ bơ chỉ vào mùa mới có, không hiểu sao gần đây lại có trái quanh năm nhẻ.

Nguyen Sang said...

Lâu lắm chả viết gì ở Quán Bựa. Cái chính là không biết nói cái gì.

Bây giờ tôi thụ động tới mức nói chuyện cũng cần định hướng rồi.

Dang Vo said...

Chú Hải về cấy mẹ cái vườn ao ở đất gì đéo cần thơ thẩn, rồi hỏi Hanal cách làm quả đón khách cho Withlocal nhẽ hay.

Ngài ngài vợ chú nấu cơm đãi khách còn chú đồ chữ tặng khách.

Dang Vo said...

So dì Hannah, not hanai.

Nguyen Sang said...

Việt Nam có mấy dịch nguy hiểm cho trẻ em.
Sốt xuất huyết, chân tay miệng, gần đây là sởi.
Hình như năm nào cũng đi kha khá.
Môi trường sống của chúng ra thê thảm quá rồi.

Hannah said...

daubac vodanh said... (228)

Thím (or Vện or Oshin) hãy bầy trò vui vẻ chút cho bọn mini để bọn bỏn chịu nằm im để người lớn xoa bụng nhế, kiểu như chơi trò chơi ấy. Vừa xoa bụng chúng chủng vừa nắn 2 chân cho nó thẳng tưng ra, ép 3 điểm chạm nhau. Vừa làm vừa chơi ú òa, rồi hát mấy bài vè ngắn ngắn, đảm bảo bọn bỏn sẽ thích mà.

Con gái tui hồi nhỏ chân cũng cong veo, rồi ngày nào VC tui cũng lôi ra nắn chân, massage, rồi cho bé bi đi học múa, cô giáo dạy múa tập trung bắt bé bi giữ các động tác khép chân thẳng nhiều hơn... Bây giờ 7 tủi, chân thẳng tưng, người khá dẻo, có thể xoạc, uốn cong người, nằm gập ngang... rất tốt! Coi như 1 môn tập thể dục vậy chứ không hướng bé bi theo môn nghệ thuật chiên nghiệp.

Nguyen Sang said...

Tôi nhớ mấy năm trước, VN xoắn lên về dịch cúm gia cầm. Bà gì bên WHO khi ấy vẫn cảnh báo rằng sốt xuất huyết mới là dịch bệnh đáng lo ngại nhất ở VN.
Giờ thì công nhận chuẩn. Đây mới là dịch bệnh gây chết nhiều nhất là tốt tiền nhất xứ Lừa.

Mít said...

Cuối tuần rồi đi camping ở Casper Wilderness Park. Sáng dậy đi hiking trên con đường mòn, hai bên là đồng cỏ dại cao đến đầu gối và xanh mượt. Mùa này chưa nóng quá chứ đến hè thì cháy vàng hết.

[img=http://i852.photobucket.com/albums/ab82/mit_vn10/2014-04-13095557_zps04c404dd.jpg]

[img=http://i852.photobucket.com/albums/ab82/mit_vn10/2014-04-13092502_zps9122b97a.jpg]

Dang Vo said...

Lão Bựa.
Tôi toàn hóng zữngchiện Lão đi buôn/tù/lính. Chânthực và phóngkhoáng. Thành Lão nhiều.
Lão cứ sống với quákhứ zưng đừng tặc lưỡi choqua hiệntại.
Kể chuyện bắnđòm tiếp đi Lão, gõ phím nhiềungón cũng là cách matxa đầungóntai zất tốt đới.

Hannah said...

JoJo said... (245)

Cảm ơn thím JoJo đã nhắc nhở, thím là người có óc quan sát rất tinh tế. Theo tôi thì bánh mì BigC chỉ rẻ hơn những siêu thị khác chút đỉnh, chứ ko ngon hơn là bao. Nhưng vì nó có thương hiệu nên mọi người hay mua, chứ hồi xưa tôi đi BigC cũng ko bao giờ có kiên nhẫn xếp hàng dài dằng dặc chỉ để mua vài cái bánh Baguette về rồi thể nào cũng ăn được một đoạn và để lăn lóc phần còn lại. Lâu rồi tôi ko còn đi BigC vì chả có time mà gửi xe tít tắp, chờ thanh toán rõ lâu vả lại một loạt hệ thống super market của bọn tư bẩn khác tràn vào khắp ngõ cùng thôn hẻm nên chọn chỗ gần để đi thôi.

Vụ treo thức ăn ngay dưới cái móc dưới đít của các nàng đi xe tay ga mắc tiền thì đúng là nhiều vô thiên lủng, nhìn phản cảm và ghê họng vô cùng (aha... tui đơi vô sản, tuyền đi bộ, thỉnh thoảng mượn được cái xe Giấc Mơ của chó nên có gì để lên giỏ xe hết).

Nguyen Sang said...

Bánh mì BigC bán bên ngoài vòng quanh siêu thị thỉ đâu phải là bánh của BigC.
Họ bán 13K/ chiếc to.

nhudaubuoi_tb said...

@Em Ngác: anh đâu có nói em đâu sao em nỡ chửi anh. Anh đang hỏi con Lói ( muốn dùng nuke cho đi hết giống Lừa ) và một số con ủng hộ ( trong đó có anh )thôi mà.

Mít said...

@ em Ngác #282

Thành em. Gớm nom ly sinh tố ngon thật đấy. hí hí

Lương lậu ở bên này chúng chặt đẹp mình về thuế em ợ. Bóc lột kinh thôi dồi.

Mít có hai đứa cousins ở North Carolina, một làm psychologist, một làm sĩ quan bắn đòm của Đế Quốc. Nhà cửa không đắt đỏ dư ở đây hay San Jose, nên bỏn sống cũng phong lưu.

Thongdic said...
This comment has been removed by the author.
Cam Ho Đào said...

Cô Hải Dớ có đất chưa? Nếu có cô cho cái Gmap đặng các anh có cái mà 4 vấn. Nếu chưa thì:

- Cô nên thuê (thuê nhế, mua mắc, ko cần) đất nào tiện cho du lịch. Để làm du lịch, chứ trồng cấy thì không hiệu quả bằng, chưa kể liệu cô có làm nổi hông, năm nay cô 27 gòi (1/2 kiếp lừa tự khai)?

Cam Ho Đào said...

Cô có kiến thức về tôn záo (là thứ anh gấc là gato). Cô nên phát huy sở trường đó, thay vì sở đoản là cuốc đất trồng xoài rồi được mùa mấc giá.

Thiên di được thì thiên. Nếu hông, hãy yêu lấy thứ mà mình đang có, mà Tay Lông nó rất cần biết.

Hãy thu nhỏ những gì mình có để bán cho Tây.

Đờn Ca Tài Tử là phi vật thể gồi. Thiết kế sân khấu, ca và thu xèng.

Trái cây thì tìm nhà cung cấp, trồng vài dãy lấy bóng mát và làm hàng thây.

Ngơ Ngác said...

Chị mắng yêu, mắng yêu đấy mà hê hê hê hê.

Cam Ho Đào said...

Cô lấy mẹ thương hiệu Hải Dớ cũng được. Bọn đồng hương cô cũng nhiều con bựa vãi cả thương hiệu đấy thây.

Nên làm dịch vụ các cô ạ. Sản xuất phải lâu dài. Đời ngắn lắm, phải cướp mới có được chính quyền.

Lão Bựa said...

Lại kể chuyện bắn đòm phát.

Giữa năm 1972 do quân ta đảo ngũ nhiều quá nên tiểu đoàn của lão chuyển mẹ sang pháo phòng không. Cả đại đội lão có khoảng gần chục mống ở lại đi B.

Vì quân ta khi di chuyển hết sức bí mật nên bọn lão chả biết gì. Từ Nga Sơn Thanh Hóa chuyển đến Thạch Thành Thanh Hóa. Xa phết.

Đến nơi nghe thấy toàn đơn vị chuyển sang phòng không làm bọn lão sững sờ. Đi lính chỉ mong ra trận nay phải ở lại. Cứ như bị lừa.

Hồi còn trẻ con xem phim thấy quân ta cầm tiểu liên bắn liên thanh thấy khoái và thần tượng lắm. Bây giờ sang pháo cao xạ thì thất vọng toàn tập. Lão rủ mấy thằng trốn về đơn vị cũ để đi B.

Cắt phát.

Cam Ho Đào said...

Cô nên nhắm vào Tay Long thôi. Lũ lừ a cụt tai khai mõm chúng nó chỉ đớp chứ phi vật thể với chúng nó là đống phân.

Cần thì dịch mẹ ca từ sang tiếng Mẽo.

Tình anh bán chiếu - Love of the sleeping mat seller man.

Đại khái thế.

Cam Ho Đào said...

Lôi kéo được 1 khách hàng là vô cùng quan trọng. ĐM lôi được rồi mà giết chết khách là vô cùng hệ trọng.


Địt cụ lũ lừa hung hăng.

[img=http://ptit.edu.vn/wps/wcm/connect/fd7b660041cbaf98bec4bec2c8cf82ad/1/2013.11.12.dichbenhnongmong.jpg]

Lão Bựa said...

Tiếp...

Cả bọn ăn cơm tối xong, uống nước chè vui vẻ. Đúng 8h quân tư trang gọn gàng trốn mẹ ra khỏi đơn vị ở rừng cao su.

Đúng là đen. Đcm đen @Pín.

Đang lầm lũi đi thì cán bộ đại đội và mấy tay tiểu đội trưởng chặn ngang đường.
- Các đồng chí đi đâu?
- Bọn tôi về đơn vị cũ để đi B. Lão cứng cỏi nói.

Thôi thì là mà rằng thì là: Chúng tôi đến đây giao quân. Mọi thứ đã hoàn thành tốt đẹp. Bây giờ các đồng chí bỏ đi thì làm sao chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ và sẽ bị nhận kỷ luật.

ĐKM, bộ khung huấn luyện sống với nhau 6 tháng mà phải xuống giọng thế cũng tội.

Thế là bọn lão quay trở lại. Và đó là những ngày đầu tiên của binh chủng mới.

He he. Nếu các văn công thích nghe thì lão sẽ kể tiếp. Không thì thôi.

Đôn Lò said...

Ngác EY,

Độ rày em cứ càng ngài càng duyên. Văn vẻ nuột nà, khúc chiết vừa lòng anh lắm. Anh biết phận chỉ dám đứng đằng xa. Nhưng xa thì xa anh cứ ông ổng chõ vào 1 câu. Được thì để bụng để lòng, không được em cũng cứ lờ lớ lơ nhé:

Anh yêu em con mẹ nó rồi.

Anh Gia said...

HỊ HỊ...A NGOAN-ĐỒNG!

NỔ TÍP ĐI A! KHÀ KHÀ.

A VỪA XỈA GĂNG VỪA UỐNG CHÈ BỒM VỪA HÓNG...

-ĐỚI,CỨ HUỴCH TOẸT GA DƯ CON LÒ NÀI CÓ PHỞI NGON KO!

DKM,THÈM RỎ RỚT GA MỜ CÒN LÀM HÀNG...KHÀ KHÀ!

ĐÉO NÓI PHÉT CHỨ MẪU NGƯỜI E NGÁO NÀ ĐIỀU HAM MÚN ĐC GIAO CÁO CỦA RẤT RẤT NHIỀU CON ĐỰC TRÊN QUÁN NÀI,TMT.

'KHÀ KHÀ'

Củ ChuốiTây said...

@ Lão Bựa

Kể tiếp đi, Chuối hóng chuyện bắn đòm ông Cụ của lão.

Hôm qua, có ông bác hàng xóm sang nhà chơi, ổng kể đi lính từ 75-81, suốt từ đại thắng mả mẹ dề tới tận Pát vi her - Cam bốt. Khiếp phết

Sống chết mong mannh, giết địch cái là giương lê xọc vầu balo xem còn thứ dề cho vâò mồm không?

Mời lão bựa lên bục! khà khà.

Anh Gia said...

Lũ Đực gằm hãy thử hềnh dung ga một ngài nầu đó,E NGÁO nà hậu phương vững chắc của mềnh...KHÀ KHÀ.

EMẺM mạnh mẽ,cá tính trong(sinh hoạt).Dịu dàng,ngon lành khi vuốt ve.Nũng nịu ngúng nguẩy khi khoe hàng,,,KHÀ KHÀ.

Thôi! A đéo vẽ đường nữa,dcm,tự nghĩ đi.

KHÀ KHÀ,,,!!!

Củ ChuốiTây said...

@ Đôn Lò

Năm tháng 6 2012 đi Cao nguyên nhà cô, vui phết.

Đường rộng, núi cao trập trùng, trập trùng.Dòng chữ cao nguyên địa chất Đồng Văn

[img=http://hanoimoi.com.vn/Uploads/anhthu/2013/4/15/DONGVAN.jpg]

nom zư
[img=http://www.acclaimimages.com/_gallery/_SM/0037-0612-1317-1426_SM.jpg]

Thích mắt phết.

Anh Gia said...

CỦ-CHUỐI.

CHỮ ĐÓ NÀ PHOTOSOP HAY NÀ THIỆT ĐÓ?

KHÀ KHÀ!

Hannah said...

Anh Gia said... (314)

Chữ thiệt đó chứ Anh Già! Ngay trên đường vào công viên địa chất Đồng Văn mà. Hôm tôi đi trời mưa mù quá mà có cái máy ảnh du lịch nên ko chụp được rõ như ảnh của anh Tây.

Anh Gia said...

VẬY HẢ! THÀNH HAN-NAH NHÉ.

CHỮ ĐÓ CHẮC MỚI GẦN ĐÂY THÔI NHỈ, A NHỚ HỒI 81,82 A QUA ĐÓ ĐÂU THẤY GÌ!

KHÀ KHÀ...

Nguyen Tuan Anh said...

Tôi thấy 2 anh Phang phập với Lão bựa thảo luận là ăn ớt rất tốt. Nhưng tôi có người nhà bị bệnh trĩ, đi khám bác sĩ thì bác sĩ lại bảo không được ăn ớt nữa.
Vậy thì nên ăn hay không?

Hannah said...

Cao nguyên Đồng Văn đơi: Một vạt hoa tam giác mạch nhỏ nhỏ và vô số dân phượt từ Nụi lên, đúng là 1 mét vuông 5 thằng chụp ảnh!

[img=https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/1375755_676027275743640_819324755_n.jpg]

Trẻ con rất biết cách tập trung ra những điểm có du khách vì chúng sẽ được cho quà, sách vở, kẹo bánh

[img=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/1391742_676030409076660_1133562642_n.jpg]

Anh Gia said...

CÔ A-TUẤN.

LÍ THÌ NÀ VẬY, DƯNG CHÉN ỚT THOẢI MÁI ĐI.

A TRĨ LÒI 2 MẤY NIÊN GÒI,A KỆ MỊA, KHÀ KHÀ!

THỜI GIAN ĐẦU NÓ CÒN TỰ THỤT VẦU KHI ỈA XONG,GIỜ THÌ TOÀN PHẢI TÌM TOALET NẦU CÓ VÒI NƯỚC,DKM VỪA RỬA VỪA ẤN VẦU. NGOÀI RA KHI ĐI XA HỊ HỊ LÚC ĐÉO NẦU CŨNG CÓ TÍP PÊ-NÊ-XI-LIN MỠ TRÊN XE.KHÀ KHÀ.

THẾ MỜ NGON PHẾT,BIA,GỤ ĐỀU,CHUA CAY THOẢI MÁI DKM.

KHÀ KHÀ!!!

Hannah said...

Tôi rất thích món rau này trên Mèo Vạc: Ngọn rau đậu Hà Lan. Quả đậu thì chuyển về xuôi bán, còn ngọn thì chưa thấy xuất hiện ở chợ Nụi. Ngọn đậu nhúng lẩu ăn ngon tuyệt!

[img=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1.0-9/1392691_676034245742943_900111705_n.jpg]

Còn món rau ngọn mướp đắng thì chưa được thử, nhưng thấy chị bán rau bảo xào với thịtbò hoặc nấu canh cũng rất ngon:

[img=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/t1.0-9/1392691_676034249076276_609593289_n.jpg?oh=9bff9b3d1d4f8b74ec8eb9f2fdb58ce9&oe=53DBED63&__gda__=1405635893_c2f63a7b67313a69cdfd24b94d4bdfa5]

Bánh phở đây - màu trắng xỉn (sure là công nghệ cho chất tẩy và chất ướp xác formol chưa lên đến đây)

[img=https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/1385632_676036142409420_1307362146_n.jpg]

Thắng cố đây, nhưng tôi nhát chết, ko dám ăn thử.

[img=https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1.0-9/999296_676036835742684_1251562873_n.jpg]

Anh Gia said...

NGÁO UI!

Lên sân khấu đi!
Đừng đỏ mặt,e thẹn nhẻ.

KHÀ KHÀ!

p/s E ra chào khán giả cái! để A còn đi ngáo đơi.

KHÀ KHÀ...

Hannah said...

1 m vuông 5 thằng chụp ảnh!

[img=https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/v/t1.0-9/1391692_676038509075850_14600501_n.jpg?oh=339708ae340cc1432c85df03c3e78e9b&oe=53D94EFC]

Mỏm đá kia mới được Hà Giang láng xi măng xây tường bao để có chỗ cho du khách posing một cách an toàn rồi!

[img=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1.0-9/1382197_676037232409311_167685138_n.jpg]

Củ ChuốiTây said...

khà khà.

thành chị Hanah.

Năm nẳm 2012, đi 1100km trong vòng 4 ngày. Nghĩ lại mà vưỡn còn hãi.

Bắt đầu từ Lạng Sơn, đi vòng qua Bắc Kạn, lên Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng rồi lại về Lạng Sơn

Để tối rảnh về chém tiếp nha.

Anh Tây đi hát quan họ phát.

Khà khà.

Củ ChuốiTây said...

Quăng thêm phát ảnh

[img=https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-ash2/v/t1.0-9/314783_349338631802943_370287634_n.jpg?oh=a060e0f7025d622dc9a25dd050095309&oe=53C7A75C]

DoL said...

Dì yêu ơi anh bị dị ứng phấn hoa nhẽ do lười công.
Anh chả bị bệnh gì cả nhưng cứ công công công nhớ công nào làm công đấy.
Mả mẹ mùa xuân ba di nam nay nắng, hoa nhiều nên mẹt anh xưng như ồn châu. Thuốc rồi nhưng chưa xuống, công đủ liên tục vẫn không xuống chỉ đỡ.
Dì yêu chỉ công nào cho mạnh cho khỏi chứ vác cái mặt ồn này đi cày nhẽ đéo đẹp cho dân lừa tí nào.
Thành Dì.

Nhân đây vừa Thành con Cha Chù phát.
Con này năm nẳm chỉ uống nước lá cây Bơ tươi ổn định đường huyết. Anh xui mấy thằng em dùng thử thì thấy rất tốt, dưng dímia chúng nó beer diệu như miễn phí nên hôm qua lại bảo hết tác dụng.

Nguyen Tuan Anh said...

Thành Anh Gia said... (319)
Sao anh không tập dâm công cho hết trĩ nhẻ?

Nguyen Tuan Anh said...

Nhân cacc bốt hoa, tôi cũng té nước theo mưa vài ảnh hoa lan chụp bằng điện thoại
[img=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/1375647_685458108133065_72893272_n.jpg]
[img=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/1375647_685458108133065_72893272_n.jpg]
[img=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/1385185_685458024799740_1641402949_n.jpg]
[img=https://scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/548332_685457911466418_1655701657_n.jpg
[img=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/264531_685457861466423_1389340890_n.jpg]
[img=https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/1392043_685457774799765_835437187_n.jpg]

Nguyen Tuan Anh said...

bam continue
[img=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/1380445_685457721466437_1027165699_n.jpg]
[img=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/1002001_685457668133109_1425918692_n.jpg]
[img=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/62728_685457624799780_346808494_n.jpg]
[img=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/1385177_685457158133160_679115705_n.jpg]
[img=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/603117_685457054799837_96468396_n.jpg]

Nguyen Tuan Anh said...

continuing
[img=https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/l/t1.0-9/1000614_685456904799852_713964787_n.jpg]
[img=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/1394449_685456778133198_412635532_n.jpg]
[img=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/v/t1.0-9/1525_685456654799877_1757201_n.jpg?oh=f31fc91fc258ddc4a4533fc83aeb276e&oe=53CBD729&__gda__=1405713622_454115fa55be59d98355d4eeb026a439]
[img=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/1395953_685456594799883_564577186_n.jpg]
[img=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/601345_685456528133223_1222107299_n.jpg]

Nguyen Tuan Anh said...

the end
[img=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/602258_685456374799905_563471937_n.jpg]

Đây là hoa trong National Orchid Garden Singapore

6 son said...

Can Dục Công.

Mòn nầy cực đơnjản: lúc gảnh thì ngồi tĩnhtâm và vuốt mạnh ngoài za.
Tắm Khô (Can Dục) thì tậptrung 3 vùng chính sau: Mu-bàn-tai, Mu-bàn-chưn, và Gáy/Cổ.” (@AHTT).
Tưởng zề chứ món nầy tui tập hàng ngày mà.
Món nầy bên ngành Phu Hồ gọi là miết mạch.
Khi tập Can Dục Công thì ta phải ngồi bệt đít xuống nền đất or đá or.... vì khi đến cao trào là hay ngã ngửa.

Le said...

[si="6"]Phụ họa thêm về chương trình chăm sóc sức khỏe Bựa viên
Dắm luận

Blah Blah[/si]

Le said...

[si="6"]Tôi xin lỗi thừa chữ "Blah Blah" ở cồng trên[/si]

Le said...

[si="6"]Nhời Zì:Luyện Bếtinh

Link gốc

An Hoang Trung Tuong (849)

Địt mẹ đây là lần cuốicùng Zì zậy các cô Bếtinh. Địt mẹ nếu các cô không nhớ thì đéo bâu-jờ Zì nói lại thêm một lần nữa. Người đéo đâu mà ngu như ông chó, trínhớ ngắn như ông jun.

Để luyện Bếtinh, các cô fải thủzâm aka Quai Tai. Quai đến khi lên đỉnh, thì bẻ buồi xuống fía đít, đồngthời mần 3 nhát Tỹ Công (Mút Kèn Không Mút Đít). Mọi tinhkhí các cô không fọt ga ngoài, mà fọt ngược vầu trong xươngtủy hehe thế mới tài.

Lúc đầu luyện thì fải bẻ buồi khá mạnh. Zưng khi quen gòi thì chỉ cần bẻ nhẹ fát là cửa-tinh bị đóng mẹ lại, sau đó Tỹ Công cho tinh chải ngược vầu tiêm hehe.

Đến khi thànhthục, các cô sẽ ápzụng vầu làm-tình thựcthụ. Khi lên đỉnh xong chừng 1 jây, thì gướn người lên để bẻ buồi, đồng thời Tỹ Công.

Zì thì thậmchí đéo cần gướn người, mà chỉ cần không "đẩy xe bò" nữa hehe thế mới tài, là đã đóng xong cửa-tinh.

Tuynhiên việc bếtinh không fải jữ được 100% tinh đâu nha các cô. Vưỡn còn một số ít tinhbinh bấttrị fóng được ga ngoài. Chiện nài bìnhthường, không nên lolắng.

Thế nên Bếtinh không fải là biệnfáp tránh-thai, mà là biệnfáp gènluyện thểlực và tínhzục, júp các cô luôn thỏamãn mà lại hehe đéo fungfí tinhkhí của cơthể.

Sau một quả bếtinh, thì mất chừng 30 fút để buồi các cô fụchồi, và hehe tấtnhiên các cô lại có-thể mần tiếp quả khác. Một ngài 10 quả cũng chả fải là nhiều.


An Hoang Trung Tuong (859)

Mới đầu luyện thì bẻ buồi vừafải thôi. Đéo mẹ bẻ khục một fát thì gẫy buồi thật chứ chả đùa. Chỉ cần jữ tai (hand) một chút là ổn.

Tấtnhiên như thế thì tinhkhí sẽ thấtthoát hơi nhiều, aka Bế Chưa Chuẩn, zưng đừng có lolắng.

Zầnzần các cô sẽ tự kiểmsoát được mứcđộ bẻ như nầu là vừa đủ, không thừa không thiếu.

Có cô chỉ cần bẻ khẽ, có cô lại fải bẻ mạnh hơn. Nói chung là cứ làm đi gòi khắc biết.

Nhớ là lúc luyện Bếtinh thì fải mở mắt nha. Cứ rắm chặt mắt như lúc tỉn nhao là hỏng mẹ nghệthuật, đéo biết bâu-jờ mới thuầnthục được.

Khi nầu các cô lên đỉnh fê lòi kèn xong, mà sờ đầu buồi vưỡn khô như sờ cùi tai, là tạm đạt yêucầu.

Tấtnhiên khi tỉn nhao thật thì buồi không khô như thế, zưng "bế" vậy là đủ gòi.

/si]

Le said...

[si="6"]
Tôi quên mất có lời muốn nói với thím Vợ Đánh.

Thím đừng để con cho người giúp việc chăm sóc, dạy dỗ nhiều. Nhiều trường hợp trẻ em tự kỷ, đái dầm kéo dài, hay ốm đau... là do thiếu sự chăm sóc của bố/mẹ.

Tôi có bạn cũng để con ở nhà, con bị tự kỷ cả năm trời. Khi phát hiện ra, mẹ ở nhà, chơi với con học cách chữa bệnh cho con, con mới hòa đồng trở lại.

Vài lời chân thành.
[/si]

Nguyen Tuan Anh said...

Zì cho tôi hỏi: Thất Can Công sao 1 lần công thì mắt trái lại làm 2 nhát, còn mắt phải làm nhõn 1 nhát? Mắt trái tại sao luôn công gấp đôi mắt phải?

6 son said...

Ngác em.
Xem cầy nầy gần nhà e có không.
Đào về đun nước bú tốt lắm.[img=http://img.kenh13.info/f/2014/02/cay-thuoc-chua-benh-gan-3_zpsecc758e6.jpg]

Bĩnh bầu said...

Lạc hậu quá, quán sang bài mới mà Bĩnh tôi còn lí nhí khoe ở bài cũ. Phải bê sang đây khoe với mấy mụ hôm nọ Bĩnh tôi khuyên vào trứng hehe gato:

Sáng nay Bĩnh tôi hoàn thành việc thoát hàng khỏi Trứng, bảo toàn ví tiền. Nhẹ cả người...

Nếu tỉnh táo rút từ cuối tháng 3 khi khối Ngoại thoái vốn thì thành quả của Bĩnh tôi đủ mua con Escape, nhưng giờ chỉ đủ cho con Getz. 2 tháng bỏ quán ấp trứng, kể cũng ko tồi.

Giờ Bĩnh tôi lại tha hồ chém gió trên quán, chờ đợt trứng tới. Nhưng nhẽ còn lâu. Nga- Uy cờ ren lùng nhùng thế kia mờ.

Nguyen Tuan Anh said...

Zì hay anh nào đã công rồi cho tôi hỏi mới: tôi mần thất can công xong thì khi liếc măts tôi thấy đau con ngươi. Có phải do mới tập tôi giữ con ngươi nên bị thế?
Không thấy Zì nói gì khi kết thúc 1 công. Như vậy sau 1 công muốn nghỉ thế nào thì nghỉ? Tuy nhiên Cửu nhãn công lại yêu cầu mở mắt liền mạch cả 9 công?

Lão Bựa said...

Lại chuyện bắn đòm nhế.

Khi quay trở lại đơn vị ở rừng cao su thì cuộc sống khổ rất. Xa chợ, xa dân cư và không khí của rừng cao su rất khó chịu.

Cũng may là sau khoảng một tháng đơn vị đi nhận vũ khí. Riêng bọn lão thì ở lại (khoảng 20 tên) để đi học vũ khí khí tài mới. Quân hồi vô phèng, thiếu sự lãnh đạo và giám sát. Bọn lão toàn vác AK47 với mấy băng đạn vào rừng đi săn. Chả thấy con thú nào nên cứ chim chóc mà nện. Cũng được nhiều chim phết nhưng không mang về ăn được vì sức công phá đã làm chúng nát bét. Lắm hôm không săn được con nào, có tên ngồi chắc chắn trên một thân cây và ghì súng bắn đến ngã ngửa.

AK47 mà bắn cả băng thì súng sẽ nảy tung lên đến mức khó kiểm soát. Một lính trận từng trải sẽ chỉ bắn 2 viên một. Pằng pằng, pằng pằng. Đối phương nghe thấy bắn như vậy sẽ biết mình chuyên nghiệp đến đâu và họ cũng nể phết đấy. Đó là lời của trung đội trưởng của lão đã từng trải nhiều trận chiến.

Cắt phát.

Bộ Đội Bắn Đòm said...

Tiếp đê anh Lão bựa, có tôi đang hóng đơi

Bali said...

@ Lão Bựa: anh cũng hát múa phụ họa với lão 1 tí, về chiến trận.

Như anh nói rồi, sư phụ anh là nhà văn Đặng Đình Túy sống ở Pháp. Trước đi lính VNCH, làm phiên dịch bàn giấy trong LLĐB- lực lượng đặc biệt. Sư phụ là con nhà tiểu tư sản, buôn bán nhỏ kiêm quan lại ở Huế. Khi nhỏ, sư phụ hát nhạc lính của Pháp, nhạc lính của Hoa kiều, hình như bài Đoàn kết là sức mạnh. Sư phụ kể, khi ấy chơi trận giả với lũ trẻ con hàng xóm, chỉ muốn xung phong bắn giết chém thật oai.

Đến khi sau này đánh nhau với Cộng sản, phải giương súng thật, sư phụ chỉ ước gì đó là trận giả. Chỉ chơi thôi, máu chảy đầu rơi chỉ là dàn dựng, rồi lại đứng lên ai về nhà nấy.

Bộ Đội Bắn Đòm said...

Đòm đòm 2 nhái là điểm xạ Lão bựa nhẩy. Trong điểm xạ khi ghì bangs vầu vai nheo mắt ngắm vầu ngực bọn giặc mà xiết cò thì viên thứ 2 chắc chắn vào mẹt. Chết tốt.

Trong truy kích hình như có bài ak lia ngang khi bắn liên thanh nữa thì phải

Lão Bựa said...

Tiếp...

Sau ít ngày không công ăn việc làm chỉ biết đi săn - May không bắn nhầm vào nhau và vào ai, he he.

Bọn lão được cử đi học về khí tài là ra đa và máy đo xa để đồng bộ với pháo cao xạ. Địa điểm học là ở Gia Viễn Ninh Bình.

Sau đó bọn lão chuyển về Duy Tiên Nam Hà để chờ khí tài.

Buồn cười lắm nhế. Bọn Mẽo đánh nhau cũng như bọn Lào. Cứ 11h30 là bọn chúng bay đến ném bom xuống cầu Phủ Lý. Đơn vị bảo vệ cầu Phủ Lý chỉ có mấy ụ pháo cao xạ cũng bắn lên ầm ầm. Xong loạt bom chúng cút và quân ta lại sinh hoạt bình thường cho đến 11h30 hôm sau. Như một thói quen vậy. Lão không thấy thằng nào bị rơi hay bị chết cả. He he.

Cắt phát.

Lão Bựa said...

Bộ Đội Bắn Đòm said... (343)

Chỉ bắn điểm xạ thôi. Không có lia ngang đâu. Bọn lão đã học hết 8 bài mà.

Thường thì bọn lính tăng cường cho các mặt trận lúc đó chỉ học có 3 bài thôi. Nhưng tiểu đoàn bọn lão thì chúng thính như ma. Cứ chuẩn bị đến lúc di chuyển là chúng trốn mẹ. Đơn vị lúc đó không đủ quân để đi. Sau đợt ấy bọn nó lại lên đơn vị và kiểm điểm các cái. Toàn những lý do trời ơi đất hỡi như tang ma, cưới hỏi, đau ốm và ... nhớ nhà. Nhắng phết.

Lão Bựa said...

Bali said... (342)

Đúng như em nói đấy. Hồi lão về đơn vị vừa ở Lào về. Chúng kể là đánh nhau có giờ giấc hẳn hoi.

Sáng 7h30 ra công sự bắn nhau. Ngồi dưới hầm và giơ súng lên bóp cò. Trúng hay không kệ mẹ.

11h trưa nghỉ đi ăn cơm và ngủ trưa. Chiều 2h đậy bắn nhau tiếp đến 5h thì nghỉ. Tối tắm giặt và ăn cơm xong đi nhởi. Ta địch như nhau. Mai lại thế. Bọn lính Thái Lan sang giúp cũng chơi kiểu đó luôn.

Nhẽ cứ như thế lại vui em Bali nhở. Nhưng VC sang không thế. Đánh bất kể đêm hôm, giờ giấc. Vàng Pao và quân Thái lan chạy mất dép. Công nhận VC chơi bẩn thật, he he.

Lão Bựa said...

Tiếp...

Sau khi có khí tài bọn lão về Nam Định bảo vệ nhà máy dệt. ĐKM xây đắp cái công sự cho cái máy ra đa k8-60 nhọc phết. Dân quân du kích và bộ đội xây mấy ngày mới xong.

Tập luyện đồng bộ hoàn chỉnh xong và chờ máy bay Mỹ đến. Lưu ý là các đơn vị cao xạ 37 ly không có khí tài này, chỉ có những đơn vị 57 ly mới có nhế.

Công nhận chiến đấu điện tử khoái phết. Mình phát hiện ra chúng và các khẩu pháo cao xạ sẽ nhả đạn theo nút nhấn của đại đội trưởng ngồi cùng.

Không biết sao chả trúng mẹ gì. Bắn toàn trượt vì không thấy trúng chiếc máy bay nào. Trung đoàn trưởng điên tiết: Dựng màn đạn lên mà bắn. Lúc đó chỉ có nhấn nút và nhấn nút, lão ra ngó thấy trời sáng rực như ban ngày. Lát sau yên ắng bọn lão ra khỏi khí tài và ngưởi thấy toàn mùi thuốc súng.

Cắt phát.

Lão Bựa said...

Tiếp...

Những trận chiến ấy bình thường như đi chơi dạo vậy.

Nhưng trận chiến ở bến Đò Quan mới thảm. Chiều hôm đó lúc đang chia cơm, mà lại là ăn tươi (đơn vị vừa thịt một con lợn). Anh em đang phấn khởi ra xem chia thức ăn. Bỗng còi báo động vang lên. Mọi người vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Bọn Mẽo bay qua bình thường để đi đánh Nụi.

Nhẽ chúng thất bại hay gì đó. Khi chúng quay lại đơn vị bắn lên lia chia. Chúng điên tiết quăng một loạt bom bi rồi chạy mất. Quân ta tổn thất khá nặng vì có ụ pháo nếm nguyên mấy quả bom bi. Các đồng đội không ai bị chết nhưng bị thương rất nặng.

Bữa ăn tươi bị trúng bom tan nát. Cả bọn vừa đó vừa phải cùng dân quân du kích cấp cứu thương binh và phá hầm công sự để chuyển trận địa. Gần sáng mới tạm xong. Mỗi thằng một gói lương khô mà ngậm ngùi thương đồng đội và thương mình. ĐKM.

Lão Bựa said...

Bữa ăn tươi bị trúng bom tan nát. Cả bọn vừa đói

Tại thằng đánh máy.

Lão Bựa said...

Nói chung cuộc đời chiến trận của lão không hề va chạm với lính VNCH mà chỉ với bọn không quân Mỹ thôi. Gian nan phết.

Gà Chíp said...

[si=6]@Bĩnh bầu

Cô hay quá, đầu năm tôi bẵng quên là chứng ngon, dm để tiền trong ngân hàng chả đc mấy đồng, gì chứ đầu tư 1 con escape là ok, vài 3 con thì suy nghĩ lại, dm khi nào vào hàng đc cô buzz tôi phát, nhẽ tháng 6?

Tùng Lốp said...

[si="5"][co="#336600"] Tặng Anh Già đồng hương.


[img=https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t31.0-8/1077506_539944142736608_721856773_o.jpg]


[img=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t31.0-8/1074355_539944192736603_1312837218_o.jpg][img=https://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t31.0-8/1072154_539946292736393_1368470589_o.jpg]

Bao giờ tôi đi đến đây tôi lại chụp tặng anh, anh Già nhớ sống đến lúc đó nha.

[img=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/t34.0-12/1081140_538870286177327_2090008348_n.jpg?oh=b78f3ce6edc7e6e022ac11a519ed6124&oe=534FAC70&__gda__=1397714374_c83d12e78bec746dac9b3debeeeaa207]
[/co][/si]

Lão Bựa said...

Nói về trận chiến 12 ngày đêm.

Hôm đó bọn lão phát hiện có một tốp máy bay đi vào. Chiếc máy bay B52 là điểm sáng to nhất, xung quanh chúng là rất nhiều điểm sáng nhỏ - đó là lũ bảo vệ.

Lúc đó chúng cách thành phố Nam Định quãng 20 km. Lão tổ trưởng đã từng chinh chiến ở Hàm Rồng Thanh Hóa và đã từng nếm trải những trận bom B52 bật nói: ĐKM nó mà thả xuống đây thì đéo biết thế nào. Nếu nó cách mình 18 km và nó lượn vòng là xong luôn.

May quá, nó cứ đi thẳng. Hắn nói: Bọn bỏn đánh Nụi òi. Nếu bỏn đánh ở đây thì không biết sao.

Trận đó Khâm Thiên tan nát. Bọn lão thì hú hồn hú vía. ĐKM B52 mà rải thảm thì không có cửa sống đâu. Cứ 4m một quả đấy. Ngồi trong hầm gần loạt rải thảm mà như ở trong thùng phuy bị lắc và nghe pháo đùng nổ nhế.

Lão Bựa said...

Thôi lão đi đánh cờ rồi đi bộ với mấy em. Lảm nhảm thế dủ òi.

BB lũ bựa nhế.

chet tiet said...

Lão bựa, sóng ra đa nó ảnh hưởng đến đàn ông lắm, không biết đồng đội của lão có ai bị không?

MBTradingVN said...

Lão Bựa đang kể chuyện bỏ đi đâu đấy...kể về trải nghiệm B52 tiếp đi chứ he he he

Lão Bựa said...

chet tiet said... (355)

He he. Đúng như thế. Toàn sinh con gái, thậm chí có thằng vô sinh. Sao cô biết nhở?

Lão Bựa said...

Sau đó bọn lão chuyển trận địa về Ninh Bình ở núi Cánh Diều.

ĐKM. Bọn nó đi đánh Nụi không sao, thua quay về gặp bọn lão trút giận. Chúng thả bom loạn xạ như kiểu lấy thành tích. Mệt phết với cái bọn lắm tiền nhiều của này.

Bọn lão cứ bắn thẳng không cần biết chúng thế nào. Cứ khi có lệnh bắn là nhấn thoải mái (lời thằng bạn đã mất). Nhưng hình như giời phù hộ vì sau đó không có trận nào có ai bị thương vong cả. He he.

Ngơ Ngác said...

Em đai em đai, đcm em không phẩy người thường, em nhẽ thánh mẹ gòy cacc hiểu không? Cho lên những lời nịnh đầm, tâng bốc nà quá đỗi bình thường nuôn, ai khen gì nịnh gì em nhận hết tmt hê hê hê hê.

Nhà em khu đô thị chả có cây buồi zái gì mọc nủi a Són ợ, hơn chục niên trước sao lưng nhà em còn là quả đồi, giờ bỏn ủi hết mẹ, xây cất tùm lum, ngoài cây cột điện za chả còn cây gì.

6 son said...

Máy bay mà đương qoét sóng zada mà Con nầu lượn qua trước mũi là coi như Lòng Lọc đất đuôi.

Lão Bựa said...

ĐKM bọn khựa. K8-60 của chúng dùng như khẹc. Đang đánh ngon thì hỏng mẹ. Thợ quân chủng xuống chữa xong đánh được vài trận lại hỏng. Chữa hoài ah.

Sau chán không thấy sửa được nữa thì bọn lão trực tiếp xuống các khẩu đội chiến đấu trực tiếp.

Hồi ở Nam Định đơn vị lão bắn rơi 1 máy bay. Cả đơn vị đang hân hoan nghĩ là sẽ được thưởng một con bò. Thế nào mà không phải. Công đó dành cho bọn tỉnh đội mới đau. ĐKM bệnh thành tích đã có từ lúc đó òi. Con bò đã sang nhầm chuồng. He he.

Lão Bựa said...

Thôi, lão đi tọa. Kệ mẹ các cô tán nhảm. Mai lão duyệt nhế. Cứ liệu cái thần hồn. Bố láo bố toét lão cho phát đá vào chân tình (chi thứ 5) nhế. BB.

Bộ Đội Bắn Đòm said...

Lốp phồng...
Đcm bộ ảnh của anh đẹp và mènh màng quá đi. Khen anh mãi cũng nhàm tôi chửi anh phát cho khí thế ha ha... Đcm

Ở Lừa tôi cũng đi nhiều nơi, ngắm cũng nhều cảnh mà bọn bần nông cho là đẹp tỉ dư : ruộng bậc thang, con đò cắm sào nơi bến sông quê... Vân vân và ... Như phân đcm. Nói thật tôi dí cặc chụp những cảnh đấy vì cá nhân tôi chả thấy nó đẹp đéo gì. Cái đẹp mà thể hiện sự lạc hậu và nghèo đói bên trong là tôi đéo ưng.

Cái đẹp chỉ hoàn mĩ khi nó thể hiện được sự sung túc, văn minh và ấm no phỏng anh?

Bộ Đội Bắn Đòm said...

Thế đéo nào quán con Rì hôm nai hiu hắt như lồn phò hưu trí thế nhở.
Cô Mèo hoang mãn hạn chưa sao đéo thấy vào bam chiện rang hồ cỏ?

daubac vodanh said...

Thím Vợ Đánh lại trồi lên nhọc nhằn đơi.

@ cô Le & vs Hana

Cảm ơn đã quan tâm & chỉ dẫn bé bi nhà thím.

Thật ra bé vẫn luôn trong vòng 'phủ sóng' của Ba mẹ, nhất là vện vì Vợ Đánh thường xuyên di chuyển & công cán. Bé vẫn được đi chơi mỗi tuần, gặp các bé đồng lứa... nó cũng hiếu động & hoà đồng.

Thím chưa thấy biểu hiện / dấu hiệu tự kỷ nào....

Việc bày trò của vs Hána khá thú vị, những người lớn chăm sóc bé lại thiếu sáng tạo & lười tuy thím vẫn thấy tình thương yêu của họ dành cho bé.

daubac vodanh said...

Nhân chủ đề sức khoẻ, thím Vợ Đánh thấy giờ giấc làm việc của Lừa như quặc. Nó không tạo điều kiện cho người ta vui chơi & rèn luyện sức khoẻ.

Phổ biến là 7:30 - 8:00 (Gồng) bắt đầu làm việc, các tỉnh miền Tai not lông còn sớm hơn, 7:00. Chiều 16:00 - 17:00 là nghỉ.

Việc nghỉ quá sớm, mà chủ yếu tạo điều kiện cho 'học thêm' & 'ngủ sớm' khiến nhiều x-men thừa thải time & thúc đẩy tụ tập, x-men ngoài việc ăn nhậu thì biết chơi nơi nao ? mịe nhất là bia rượu Lừa thuộc hàng Top rẻ nhất thế giới.

Việc giờ làm sớm không khuyến khích người ta chơi khuya & tập thể dục sáng, có phỏng ?

Thím Vợ Đánh chưa thấy một quốc gia nào, từ Tây sang Đông, có giờ làm /nghỉ sớm như Lừa.

Đôn Lò said...

Lò cám ơn Anh Chuối Phong. Và Lò cám ơn vàng son Hannah nàng hỡi. Lò xin phép được hôn lên mu….. bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Cả hai đã up ảnh về quê Lò.
Lò bam mấy cái ảnh về Cao nguyên đá luôn:

[img=https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/v/t1.0-9/284891_480948311935053_347802117_n.jpg?oh=e339f2f8c7ad5c5151f5e9ad03a7e51a&oe=53DD6BC9]

[img=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/p417x417/428049_552100854819798_107383665_n.jpg]
[img=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/p417x417/155416_530902450272972_817093605_n.jpg]

[img=https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/p417x417/537395_563189140377636_1832135785_n.jpg]

daubac vodanh said...

Và thím cũng chưa thấy hình phạt nào nhẹ nhàng cho hành vi uống rượu bia khi lái xe như xứ Lừa.

Ngay cả đất Mẹ sát bên, hành vi uống rượu/ bia khi lái xe, nếu bị phát hiện, sẽ bị phạt tù rất nặng dù anh ta chưa gây tai nạn.

Lừa thì sinh mạng không bằng con chó, xin lỗi ông chó ! hehe, nên nhậu nhẹt cứ thoải mái con gà mái. Có dạo công an làm căng vụ đo nồng độ cồn nhưng rồi đâu vẫn vào đấy.

Đôn Lò said...

Công nhận với anh Vợ Đánh, Lò ở bên này thấy cũng đúng. Dân Ấn phi xe còn hôn loạn gấp mấy lần Lừa, thế mà từ hôm sang đến giờ Lò gặp mỗi 1 vụ quệt xe. Cũng tại dân Ấn không diệu bia anh ạ.

HITS said...

Bali said... (342)
Ôi giời, nghe bọn nhà văn thì dư buồi. Địt mẹ đã làm gì thì phải làm tốt nhất có thể. Bắn nhao thì phải bắn cho ra hồn.
Còn lũ địt mẹ nói này nói nọ lượn mẹ cho nhanh. Giống dư tôi không bắn anh sao anh bắn tôi? dcm. Lũ gẵm.

Bĩnh bầu said...

Gà Chíp said... (351)

@Bĩnh bầu

Cô hay quá, đầu năm tôi bẵng quên là chứng ngon, dm để tiền trong ngân hàng chả đc mấy đồng, gì chứ đầu tư 1 con escape là ok, vài 3 con thì suy nghĩ lại, dm khi nào vào hàng đc cô buzz tôi phát, nhẽ tháng 6?

Mụ Gà Chíp, lúc ấy nhờ mụ úp mở, hay mụ nầu ấy nhỉ, nên Bĩnh tôi mới ghé mắt nhìn qua trứng, và mới gặt hái. Tất cả cũng nhờ đọc được tin úp mở vĩ mô ngon trên quán.

Thank chủ quán tạo sân chơi. Thank mụ(...?) đã úp mở.

HITS said...

daubac vodanh said... (366)
Vại mới hiểm, nhiều người muốn vậy và số ít người được hưởng tmt hehe.
Khác mẹ gì ngài xưa Pháp nhợn cho hút phiện thoải mái. hehe.
Mà lợn lòi thì thấy ngay cái đó chứ nhể?

Hannah said...

Một bản nhạc Ấn sôi động vui vẻ hay ho cho các bựa cú đêm:

[youtube=http://youtu.be/MIlOIaHBZ18]

Bĩnh bầu said...

Ảnh của mụ Tùng, Mụ Tuấn Anh, Mụ Lò đẹp kinh.

Bĩnh tôi đi ngó nghiêng nhiều phết, mỗi tội trình chớp còi.

Nhẽ phảy đi học một lớp chăng. Chứ nhìn ảnh mờ gato tợn.

daubac vodanh said...

@ Cô Đo xxx

Giò làm phổ biến ỏ Ấn là 9:30-10:00. Tầm 18:00 - 18:30 nghỉ.

Bọn x-men Ấn không nhậu tại các quán lộ thiên như Lừa, rượu bia & thuốc lá không được khuyến khích nơi công cộng và tuyệt đối cấm khi ở nhà.

Bỏn vẫn tụ tập rượu bia tại các quán bar trong hotels, điều khôi hài là tuyệt nhiên không có bóng hồng nào trong các bar đó, dù là nữ khách hay nữ phục vụ.

Việc rượu bia thường chỉ có cấp quản lý trở lên mới uống, bần nông thì không, vì bia rất đắt. 1 chai bia King Fisher tàm 60 rubi, khoảng 1.7$

Giao thông tuy hỗn loạn nhưng rất ít tai nạn, tmt (thế mới tài), xe hơi lại rẻ nên bỏn không care lắm nếu có va quẹt, hự hự

Hannah said...

Lâu lẩu lầu lâu ngồi quán trà với bạn bè gặp nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Trúc Quỳnh. Anh Quỳnh nói chuyện rất hay, khi thấy trong quán có tới 4 cô em xinh tươi thì bắt đầu cao hứng. Anh bảo: Phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau được ví với các châu lục như thế này:
- Phụ nữ tuổi từ 15-18: Châu Phi: Hoang dã, chưa được khám phá nhiều.
- Từ 19-21: Châu Mĩ: Cuồng nhiệt.
- Từ 22-30: Châu Á: Rất dịu dàng, bí ẩn, lôi cuốn, nhiều người muốn khám phá.
- Từ 31-40: Châu Âu (sau 2 lần đại chiến) - giàu có, mạnh mẽ (nhưng đã bị bắn phá tơi bời).
- Trên 40: Châu Đại Dương - lạnh lẽo, khô khan, ít người đủ can đảm phiêu lưu!

Các bựa giàu kinh nghiệm thấy có đúng không ợ?

Xu Lua said...

Các anh chị mlt cho tư vấn cho tôi về sức khỏe tí.

Chừng tháng nai ông buồi tôi hình dư có vứn đề, thỉnh thoảng tôi có cảm giác nhột nhột như kiến bò bên trong, khi đi tiểu thì ban đầu nước bắn tóe ra, nhiều khi bắn lên ướt cả đầu khấc, chứ hông đi gọn gàng thành vòi như vẫn.

Tôi vạch lỗ ra kiểm tra thì hông có hiện tượng chải mủ hoặc có dấu vết gì lạ, bên trong vẫn đỏ hồng và sáng bóng như gương.

Lúc đầu tôi ngờ có vứn đề từ cô bồ miền Tai, bởi sau mấy tháng hông gặp bữa đó tôi chủ quan hông đeo bao khi ịt. Sau tôi cũng chú ý theo dõi thì thấy máy móc của cô vẫn ngon, nó hồng hào sạch sẽ và đặc biệt rất thơm, không có mùi vị gì lạ.

Về khả năng địt bọp thì vẫn bình thường, chỉ khó chịu ở chỗ nó thỉnh thoảng ngứa ngứa vậy thôi.

tran Anh said...

Mấy Zai giờ cứ bốt hoa hoét nom đĩ thõa đáng yêu nhẻ? có nơi nào đẹp up lên cho em hưởng ké mí cho gato cả thể nhế.

Cao nguyên nhà cuôn Đôn đẹp nhẻ, Mẫu chửa đến đó bao giờ, nghe đến mấy mùa hoa Tam giác mạch mà ham hố quá đy, híc híc

Hannah said...

daubac vodanh said... (375)

Aha. tôi xin phép được đínhchính thím chút. Ở bar or pub có phụ nữ nha. Mấy cô bạn Costa Rica của tôi hồi hổi đi bar, pub suốt, bọnchúng show ảnh thấy chả thiếu phụ nữ cuồng nhiệt trong pub đâu. Tôi cũng có được mời đi pub bên đó, tuy ít khách nữ nhưng vẫn có, có cả người Ấn lẫn khách du lịch. Có thể lúc thím vào chưa có khách nữ nào lui tới thôi.HITS said...

http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/chinh-khach-khac-kho-tong-thong-ngheo-nhat-the-gioi-20140413214619711.htm

hehe.

HITS said...

Hannah said... (379)
Nghe làm gì lợn lòi hehe học thì ok. Vại mới là lợi lòi.

Đôn Lò said...

À vâng anh Vợ Đánh chuẩn cả. Nói không rượu bia là ý nói dân Ấn nó ít uống, uống cũng không đến nỗi sai nhòe bò ra đường như ông chó ghẻ. Tôi chưa hề thấy anh Ấn mọi nào có mùi diệu (hôi thì có he he đcm).

Nhẽ tôn giáo, giáo lý nó nghiêm khắc là 1 điều hay. Tôi ra quán diệu thì chủ yếu diệu Tây và bia Tây. Đắt lòi kèn.

daubac vodanh said...

vs Hana,

Phụ nữ Ấn đi pub là không phổ biến. Nếu có chồng, họ bị ràng buộc trách nhiệm, nếu chửa chồng thì họ lại hay vào mấy tiệm Fast food để hò hẹn/ tìm chồng, tmt (thế mới thương).

Còn mấy pub trong hotel 4-5 sao thì phụ nữ Ân đầy ! họ làm gái đấy, hehe

Du khách lại là một câu chuyện khác.

Đôn Lò said...

Ui Mẫu mái thơn lừng. Lỗ ( aka núm đồng xèng) sâu hoắm sang nhà Lò chơi với Lò đi

tran Anh said...

He he, đéo có time Lò ợ. Hè thì chả phải mùa Tam giác mạch. Thành cô, nếu có dịp, sẽ sang đương ziên !

HITS said...

Lão Bựa said... (190)
Chốc mừng Lão hehehe

HITS said...

Đôn Lò said... (382)
Anh chưa gặp, nó say đầy. Cái gì ko chắc chắn đừng khẵn định. hehe. Mới cưỡi ngựa xem hoa thì rằng tôi đã bít, Chối. hehe

Adagio said...

Bạn Mít và các bạn khác cho mình hỏi chút:

Hiện ở Lừa đang có dịch sởi và biến chứng là khá phức tạp. Mình có mini được 10 tháng tuổi, lo lắng rất.

Mình chưa cho mini tiêm vac xin sởi. Đưa đi vào thời điểm này sợ lại nhiễm lan thì bỏ mẹ.

Bạn Mít bên Mẽo có thể cho mình biết ý kiến về vac xin sởi được không? Đọc thấy nhiều thông tin trái chiều quá. Liệu có thật cần thiết phải tiêm không?

Thanks!

Adagio said...

Làm phận Lừa bần nông gặp những quả dịch dẹo như này mới thấm thía thân tiểu nhược.

Như bạn Nguyen Sang nói, môi trường sống của Lừa, đặc biệt Nụi là tệ quá rùi. Đéo biết phòng tránh thế nào cho hiệu quả nữa.

HITS said...

Hannah said... (376)
Cái nài lâu rùi VS, còn thằng to nhất: USA sao ko ví? hehe

HITS said...

Adagio said... (388)
Nên tiêm, trả lời nhanh lun.

Adagio said...

Con NhudaubuoiTB ngậm mõm chó lại. Cho dù thân Lừa như các cô và tôi có là sự nhầm lẫn của Chúa đi nữa thì bọn mini cũng đéo có tội tình gì. Đừng trù ẻo ngu thế.

Ngày xưa bạn Y Cà Pháo từng muốn thanh lý giống Lừa cũng chỉ muốn cầm AK nã vào bọn nào trên 15 tuổi thôi. Bọn dưới đó vẫn có cơ để không còn là Lừa.

Thậm xưng đéo phải lối.

Adagio said...

@bạn HITS:

Tôi thấy có thông tin một nhóm Mẽo đã tìm ra vac xin Sởi có liên quan đến bệnh tự kỷ và các bệnh về dạ dày. Đọc hãi hãi là.

Một số cho rằng vac xin là quả lừa thế kỷ mà Lừa phải nhận???

HITS said...

Adagio said... (393)
Không phải, cái đó chuyện khác. Theo dõi chuyện đó lại là khác hoàn toàn. hehe hiểm chổ đó.

HITS said...

@Adagio said... (393)
Phải hiểu vắc xin nó là cái gì? Còn những báo đăng thì ai biết dc nó như nào? Thực ra nó là sao. Đcm bó tay hehe.

thoat lua said...

Dì ơi, luyện công nhiều có bị chuyển giới như Dì không hả Dì?

HITS said...

Adagio said... (392)
Y cà pháo con mẹ gì đó chỉ biết cầm aka thì đã đéo biết gì rồi, biết mỗi AK nhể? hehe. Quan tâm làm đéo.

Đôn Lò said...

He he Anh Hít Sờ,

Thì Lò cũng nói là từ lúc Lò sang và những cái đã thấy thoai. Đâu dám khẳng định toàn zân nó thế.

Hôm rồi Lò chui vào xóm liều, kiểu như ổ chuột bên mình ý. Toàn lều lúp xúp bằng vải nilon, bìa các tông, vải rách, thậm chí cả rác các loại. Thấy bửn thỉu hôi hám hơn cả Lừa. Ở cùng Bò dê cừu luôn he he. Nhẽ đời như thế mà không được bú diệu triền miên có khi còn khổ bằng vạn Lừa.

Cá nhân Lò thấy xã hội Ấn mà không có phân chia đẳng cấp và thành tín với tôn giáo thì sụp đổ lâu rồi. Có khi còn Lừa hơn cả Lừa.

HITS said...

thoat lua said... (396)
Không hehe.

Adagio said...

HITS said... (394)

Thanks bạn HITS.

Đéo có chuyên môn nên đọc cũng khó.Share this post please batoong«Oldest ‹Older   201 – 400 of 4863   Newer› Newest»

Post a Comment