Latest Comments
Monday, 14 April 2014


The General's Shi Yin Gong (Bấthủ Thập Dâm Công)

Thằng Yahoo bầntiện đã xóa Quán Bựa cũ, nên Trung Tướng sẽ kếhoạch nghiêmtúc bốt lại toànbộ Bựa ever tại Quán mới, có edit và update, bắt-đầu từ các bài mấuchốt nhất. Hôm-nay mời chibộ các cô tái-thưởngthức Thập Dâm Công.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Bấthủ Thập Dâm Công, thuật Đếvương Dâmdục

Khang Hy Thanh Thánh Tổ bên Tầu được cưsĩ họ Bạch (hoặc Bách) hiến một ngón luyện công cực hiểm kêu Đế Dâm Thuật, dịch qua tiếng Lừa là Thuật Đếvương Dâmdục.

Nhờ Đế Dâm Thuật, Hy ở ngôi Thanh Đế 60 năm, phụcvụ thànhcông 1,500 cungnữ, đẻ 40 hoàngtử côngchúa, đêm tỉn mươi-mười-lăm nhát dễ như người-ta thổi ba bốn ngọn đèn-cầy.

Đế Dâm Thuật hiểm nhưng đơngiản đến-nỗi con-giai Hy, Ung Chính Thanh Thế Tông, đếch tin vạnnăng của ổng bằng các món thuốc Tây, và tèo sớmsủa bởi lạmdụng Cuổ Rwần Nuểh, một dạng Kích Dương Thang Trung Cổ, do bọn Phổ cungứng.

Cháu-giai Hy, Càng Long Thanh Cao Tông, rút mẹ kinhnghiệm cha ông, miệtmài tu Đế Dâm Thuật suốt 90 năm đời nó, phụcvụ viênmãn 3,000 phitần cả nữ lẫn nam, mà tuần nào cũng phải chơi thêm phò ngoài, cả giai lẫn gái.

Đế Dâm Thuật từng được coi là Hoàng Gia Bí Thuật, cấm truyền khỏi Hoàng Cung, và cấm truyền xuống Bướm Đoi Cách Cách aka đàn-bà.

Nhưng rồi chó-voi chìm-nổi, vai-đít thịnh-suy, Thanh Triều tantác một buổi kia bạcnhạc, Đế Dâm Thuật lạc mẹ vào dângian.

Tới Trung Tướng, Đế Dâm Thuật được nâng thành Thế Dâm Đạo, bổxung và kiệntoàn, chămchút và kiểmnghiệm. Ổng đồnghành Trung Tướng đã 30 năm lẻ.

Nhờ Thế Dâm Đạo, Trung Tướng chưa bao-giờ thăm hiệu-thuốc, tạt bệnh-viện, gọi y-tá, hay hỏi 1080. Chân Trung Tướng chưa bao-giờ chán chạy, và kèn đươngnhiên chưa một giây ngừng thèm hựhự.

Chibộ ham không? Không ham cút về mới mẹ.

Thế Dâm Đạo & Thập Dâm Công

Trung Tướng pháttriển Thế Dâm Đạo với 10 bài-tập, kêu Thập Dâm Công, từ 4 bài Tứ Dâm Công của Đế Dâm Thuật nguyênthủy.

Tứ Dâm Công by Khang Hy gồm:

1. Nhãn Công (Tập Mắt).
2. Thiệt Công (Tập Lưỡi).
3. Nha Công (Tập Răng).
4. Hạ Công (Tập Đít).

Thập Dâm Công by Trung Tướng gồm:

1. Thất Can Công (7 lượt tập Gan).
2. Bát Thận Công (8 lượt tập Thận).
3. Cửu Nhãn Công (9 lượt tập Mắt).
4. Thập Tỹ Công (10 lượt tập Mũi).
5. Thập Nhất Phế Công (11 lượt tập Phổi).
6. Thập Nhị Tâm Công (12 lượt tập Tim).
7. Thập Tam Vị Công (13 lượt tập Dạ).
8. Thập Lục Dương Công (16 lượt tập Kèn).
9. Thập Cửu Tràng Công (19 lượt tập Lòng).
10. Nhị Thập Thất Tì Công (27 lượt tập Lách).

Chú-ý Nhãn Công Trung Tướng khác Nhãn Công Khang Hy.

Mười bài-tập (aka Công) của Thế Dâm Đạo có-thể luyện bấtcứ lúc nào, bấtcứ đâu: trên giường trước ngủ, trong xí đang ỉa, bên bàn chờ ăn, họp nghịtrường, học giảngđường, dõi tivi, vươnvươn vươnvươn everywhere everywhen everything.

Không cần dụngcụ thiếtbị, không nhọc sức, không mất thờigian, không tốn xèng, Thập Dâm Công điêuluyện cách bấthủ.

Chibộ ham không? Không ham cút về mới mẹ.

Bấthủ Thập Dâm Công

Ai cũng có-thể và nên Công, bất-kể giớitính, tuổitác, nghềnghiệp, họcvấn, tínngưỡng..

Liền-ông, liền-bà, gay-lét. Già-hói, hóa-phụ, trẻ-trâu. Con-buôn, xe-ôm, bộđội-bắn-đòm. Giáosư, sinhviên, mù-chữ. Tinlành, Caođài, Hòahảo.. Công ôkê tuốt.

::Triếtlý::

Nộitạng (aka Tạng) Ông Người nằm tọt nộibộ nó, nhưng liênlạc ngoạivi nó qua một giácquan (aka Quan), gọi là Khai Khiếu.

Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ.

Thế Dâm Đạo chủtrương, muốn Công một Tạng, phải Động Quan tươngứng, gọi là Thông Khiếu.

Mười bài Dâm Công là mười phép Thông Khiếu.

(1) Thất Can Công

::Triếtlý::

Tim, Phổi trụctrặc ít ảnhhưởng nặng các phủtạng khác. Nhưng Gan trụctrặc khiến toàn cơthể bầyhầy. Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ.

Ở Lừa, Gan càng dễ trụctrặc. Mọi độc-hại hạng nhất Quả-đất, từ khíquyển, núi-sông, đồng-ruộng.. đều tích cả vào gan Lừa. Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ.

Vậy Gan cần Công đầutiên.

Gan khai-khiếu ra Mắt. Gan ốm thì quáng-gà, mắt mờ, mắt sưng, mắt nóng, mắt đỏ. Gan viêm thì mắt vàng. Tên nào để mắt lèmnhèm, mắt hột, chắc-ăn hư mẹ Gan.

::Công::

(i) Rắm chặt hai mắt.

(ii) Mắt Trái đảo nhìn trái, Mắt Phải giữ đứng nguyên.

(iii) Mắt Phải đảo nhìn phải, Mắt Trái giữ đứng nguyên.

(iv) Tiếp Mắt Trái, Mắt Phải, Mắt Trái, Mắt Phải.. đủ 7 lượt.

(v) Hé mắt, thở dài 3 hơi. Lại rắm mắt, đảo 7 lượt nữa. Lần này Mắt Phải làm trước.

(vi) Lặp (v) thêm lần nữa. Lần này Mắt Trái làm trước. Tổngcộng 3x7 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Người mới tập dùng ngón-tay đè giữ một mắt khi đảo mắt kia.

(ii) Cốgắng bỏ thói trên càng chóng càng tốt.

(2) Bát Thận Công

::Triếtlý::

Thận Ông Người đóng vaitrò gần như Gan nó. Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ.

Thận cần Công ngay sau Gan.

Thận khai-khiếu ra Lưỡi. Thận ốm thì lưỡi sưng, lưỡi nóng, lưỡi xanh, lưỡi tưa, lưỡi hột. Thận suy thì lưỡi vàng. Tên nào nghiện nốc đồ quá bỏng quá cay, chắc-ăn hỏng mẹ Thận.

::Công::

(i) Khép mồm.

(ii) Kẹp Lưỡi giữa răng.

(iii) Nuốt bọt khan 8 lượt. Tổngcộng 8 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Người mới tập dùng ngón-tay đè giữ yếthầu.

(ii) Công liêntục không ngắcngứ. Chưa quen sẽ rất mệt.

(3) Cửu Nhãn Công

::Triếtlý::

Nhãn Công không là tập Mắt, mà nộithất Mắt, Tai, Sọ, Thóp.

Nhãn Công liênđới Tràng Công, một Bí Dâm Công (không published), nên Trung Tướng không giảithích triếtlý. Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ.

::Công::

(i) Mở căng mắt.

(ii) Một ngón-tay cái (either phải/trái) bấm mạnh Rốn.

(iii) Hít/Thở thật dài 9 hơi. Tổngcộng 9 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Khi thở, ngón-tay vẫn keep bấm rốn.

(ii) Mắt mở bành, cấm chớp, đến hết 9 lượt Công.

(4) Thập Tỹ Công

Tỹ Công là bài khó bậc nhất Thập Dâm Công, nhưng hiệuquả mau nhất và dễ thấy nhất.

::Triếtlý::

Tỹ Công không là tập Mũi, mà nộithất Mũi, Xoang, Họng.

Ở Ông Người, và any độngvật, Mũi là Kèn Mirror, aka Gương Của Buồi.

Voi mũi dài hơn chân, thì kèn lê chấm đất, đục một bưởng nửa ngày, tinh phụt một phê 30 phút.

Gà Vịt Ngan kèn nhẽo tựa dây-thun, nhẩy một quắn 2 giây, tinh vẩy loãng hơn ỉa chẩy, thì hehe không mũi.

Tây Đen mũi bự sưtử, thì kèn bằng gốc tre, bão chín cú một trưa.

Lừa Vàng mũi bẹt đườiươi, thì kèn như quẩy nhúng, hai tuần mưa một bãi.

Sungsướng: mũi nở, kèn cương.

Chánchường: kèn chùn, mũi tắc.

::Công::

(i) Ngậm mồm.

(ii) Hít hơi. Ngưng thở.

(iii) Vận cơ bẹn mút mạnh Kèn vào bụng. Nhả hơi.

(iv) Lặp (ii) và (iii) 10 lượt. Tổngcộng 10 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Chỉ mút kèn, không mút đít.

(ii) Liền-bà không kèn, thì mút thớt aka bướm.

(5) Thập Nhất Phế Công

Phế Công khó và hiệuquả như Tỹ Công.

::Triếtlý::

Phổi là Tạng vấtvả nhất và lớn nhất cơthể. Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ.

Phổi khai-khiếu ra Đít. Phổi ốm thì đít xanh, đít nóng, đít nẻ. Phổi trụy thì đít vàng. Tên nào lòi rom, chắc-ăn lép Phổi.

::Công::

(i) Mở mồm vừa-phải.

(ii) Nhả hơi. Ngưng thở.

(iii) Vận cơ Đít rặn mạnh như rặn ỉa táo.

(iv) Hít hơi. Mút Đít vào bụng.

(v) Lặp (ii) đến (iv) 11 lượt. Tổngcộng 11 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Chỉ rặn & mút đít, không rặn & mút kèn.

(ii) Người bị trĩ mút đít 3 phát sau rặn.

(6) Thập Nhị Tâm Công

::Triếtlý::

Tim là Tạng cầnmẫn nhất và lựclưỡng nhất cơthể. Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ.

Tim khai-khiếu ra Răng Lợi. Tim ốm thì răng sâu, răng hồng, răng túa máu, lợi bợt, lợi tím, lợi lõm thân. Tim đau thì răng vàng lợi vàng. Tên nào rụng tiệt răng, chắc-ăn Tim ngọnguậy như bọ-gậy.

::Công::

(i) Ngậm mồm.

(ii) Rít đầy bụng hơi. Nín thở.

(iii) Nghiến mạnh Răng hai hàm 12 lượt.

(iv) Há mồm. Phả hơi sạch bụng.

(v) Lặp (i) đến (iv) 3 lần. Tổngcộng 3x12 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Người mới tập có-thể dùng một bàn-tay siết hàm dưới.

(ii) Cốgắng vậndụng cơ cổ để nghiến răng thay cơ hàm.

(7) Thập Tam Vị Công

Như đã hứa, Thập Tam Vị Công tạmthời là Bí Dâm Công, chỉ côngbố sau either:

(i) Năm-mươi năm, hoặc.

(ii) Trung Tướng sắm tầu-bay riêng, hoặc.

(iii) Trung Tướng lần đầu cỡi Caotốc Hanoi Somewhere, hoặc.

(iv) Lừa dứt thói Cốpbết Hồnnhiên, ăn-cắp cười khìkhì, thảnnhiên nhận trítuệ người khác là của mình, không một tíchtắc áynáy.

(8) Thập Lục Dương Công

Đây hẳn là Công được mong nhất. Nhưng hehe, nó giảnđơn như Ông Tơn, xứng đạidiện Dâm Công.

::Triếtlý::

Coi Thập Tỹ Công.

::Công::

(i) Mắt mở. Thở bìnhthường. Thưthái toàn thân.

(ii) Chụm hai bàn-tay áp Sống Mũi, giữa hai mắt, như kiểu cúng-cụ.

(iii) Mắt trái nhìn kịch tầm trái, mắt phải nhìn kịch tầm phải.

(iv) Vuốt mạnh & nhanh hai bàn-tay dọc Mũi, trên xuống dưới.

(v) Lặp (ii) đến (iv) 16 lượt.

(vi) Lặp (v) 3 lần. Tổngcộng 3x16 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Người chột hay mù, Dương Công không đổi.

(ii) Cốgắng giữ hai mắt nhìn hai phía suốt Bài.

(9) Thập Cửu Tràng Công

Như đã hứa, Thập Cửu Tràng Công tạmthời là Bí Dâm Công, như Thập Tam Vị Công, chưa côngbố.

(10) Nhị Thập Thất Tì Công

Tì Công vôcùng đắcdụng cho Lừa hiệnđại. Nó trị tiểu-đường bốc hơn Insulin, sure.

::Triếtlý::

Tì Công không là tập Lách, mà tổnghợp Lách, Mật, Tụy, vươnvươn.

Lách Mật Tụy khai khiếu ra Mặt. Đừng hỏi tại-sao, Trung Tướng chưởi chết-cụ giờ. Hỏi thằng Gúc ý.

::Công::

(i) Mắt rắm. Thở đều.

(ii) Đặt hai cườm bàn-tay vào hai hốc Mắt, làm như sắp bưng thủ lên.

(iii) Di mạnh & chậm hai cườm tay miết Mắt, tay trái sang trái, tay phải sang phải, đồngthời.

(iv) Lặp (ii) và (iii), nhưng ở Mép thay-vì Mắt.

(v) Lặp (ii) và (iii) ở Mắt, again.

(vi) Lặp (ii) và (iii) ở Trán.

(vii) Lặp (ii) và (iii) ở Mắt, again.

(viii) Lặp (ii) và (iii) ở Mép, again.

(ix) Tuầntự Mắt-Mép-Mắt-Trán-Mắt etc, 27 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Công khởi từ Mắt, và kết tại Mắt.

(ii) Tổngcộng Mắt hưởng 14 công, Mép 7 công, Trán 6 công.

Kết

Trung Tướng chúc chibộ các cô Công vuivẻ, khỏe để yêu chồng yêu con, yêu chó yêu vện, yêu xèng Ông Tơn Ông Mao Ông Cụ, đéo cần tạ-ơn Trung Tướng hehe sến lắm.

(@2006)

Bonus 1: Thơ Dâm Công

Can Thận Nhãn Tỹ Phế
Tâm Vị Dương Tràng Tì
Gan Thận Mắt Mũi Phổi
Tim Dạ Kèn Lòng Mề

Gan công Tròng Mắt
Thận công Lõi Mồm
Mắt công Hõm Rốn
Mũi công Cuống Kèn

Phổi công Lỗ Đít
Tim công Răng Nhai
Dạ công XX
Kèn công Mũi Dài

Lòng công ZZ
Mề công Trán Môi
Thế Dâm mười món
Dễ như vung buồi

Bonus 2: Thảoluận về Dâm Công tại Quán Bựa cũ

Dâm Công, bài 1.
Dâm Công, bài 2.
Dâm Công, bài 3.
Dâm Công, bài 4.

Page:


4,863 comments:1 – 200 of 4863   Newer›   Newest»
Anonymous said...

[si="5"][co="blue"] Dzì thối: (7) Thập Tam Vị Công

Như đã hứa, Thập Tam Vị Công tạmthời là Bí Dâm Công, chỉ côngbố sau either:

(i) Năm-mươi năm, hoặc.

(ii) Trung Tướng sắm tầu-bay riêng, hoặc.

(iii) Trung Tướng lần đầu cỡi Caotốc Hanoi Somewhere, hoặc.

(iv) Lừa dứt thói Cốpbết Hồnnhiên, ăn-cắp cười khìkhì, thảnnhiên nhận trítuệ người khác là của mình, không một tíchtắc áynáy. [/co][/si]

Mịa, 50 niên nữa lúc đó đến kid nhà tôi còn đéo biết có sống đến lúc đó mà chiêm nghiệm liệu xứ lừa có cao tốc hai
không, nữa là già hói như Dzì kèn teo. Thôi tặng Dzì quả nài, mái bai cá nhân đới:
[im]http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bientapkhoahoc/20120323/may%20bay%20giay%201.jpg[/im]

chandoi said...

Thôi ! Zụ nài con chịu. Đang điều trị
hãm cường dương,hạ công dâm.

Anonymous said...

[si="6"]@ Zì kính yêu

Tôi bắt đầu tập Dâm Công từ năm 2011 nhưng bập bõm. Từ tết tới giờ tôi tập nghiêm túc ngày 30 - 50 lượt, và gần như không bỏ tập ngày nào.

Hiện tại có rất nhiều biến chuyển (à mà tôi là một ổ bệnh nhé): nhịp tim, trĩ, đại tràng, viêm họng mãn, viêm amidan mãn...

Mặc dù có nhiều biến chuyển nhưng tôi sẽ tập nghiêm túc trong 2 năm để kiểm nghiệm và sẽ làm report đầy đủ về tác dụng của Dâm Công đối với tôi (đầu 2014 hehe).

Nhân dịp Zì bốt lại Dâm Công tôi xin trồi lên thành Zì phát nhé.[/si]

Nguyễn Tinh Tế said...

Anh Zì Lỗn cho tôi hỏi có phải nếu gan yếu có ảnh hưởng đến chức năng hấp thụ chất ghinh giưỡng trong thức ăn do đó cắn nhiều nhưng vưỡn gầy??

Như vậy thì phải tập bài công đầu tiên hả?

Tôi có thói quen bú thuốc tuy không nhiều mới lại thức khuya thường xuyên, bữa thì lúc nhớ thì cắn hông thì thôi đcm.

Mà gan yếu thì tập thể giục cho gan chứ he he tập mắt ảnh hưởng cái đéo gì đến gan nhẩy? Cứ như bịnh trĩ thì phải siêng c73 tạ vậy he he nghe cứ là lạ là?

Unknown said...

Mụmủ vờ dỗi chi Bựa, mụcđích bót bài mới lấn đất huyện G,do huyện Y cưỡngchế mất kuán cũ chứ đéo.
Chửa tập Dâm Công bâu giờ, tuy đã lưu. Giờ giàhói yếu mẹ òi, Tao cóp thêm mẩu thơ DC về, rồi thử tập xem sao.

Unknown said...

@con Tế Điên cám-hấp đầu bò

Cô cắn nhiều zưng vưỡn gầy, là bởi nhiều nguyênnhân, trong đó gan là một, tuy không quá quantrọng.

Nếu gan cô có vướnđề, thì khi khám bácsĩ sẽ biết ngai và luôn, cầnđéo jì hỏi khơikhơi thế? Tiếc xèng khám bịnh địnhkỳ hả con ngẫn?

Công là việc fải làm trước khi các Tạng yếu. Chứ một khi ổng đã hỏng mẹ gòi, thì Công không còn nhiều táczụng trựctiếp đâu nha bọn văncông đầu bò.

Nếu ví cơthể các cô như một con xe, thì Công jống hànhvi bảozưỡng khoahọc & thườngxuyên vậy. Việc bảozưỡng nghiêmtúc cẩnthận có-thể kéo-zài tuổi thọ một con xe lên gấp đôi là chiện thường, và khiến cỏn ít thậmchí không bâu-jờ hỏng vặt.

Tuynhiên có một số bịnh Công có-thể chữa khỏi hẳn mà đéo cần any thuốc. Cái nài Zì nói nhiều gòi.

Mót Ị said...

[si="6"]@Con Tế
Con Zì nó nói rồi. Mắt nó thông với gan. Muốn chữa gan mà éo muốn thuốc thì tập công liên quan tới mắt thôi. Không nhẽ theo cỏn thì phải moi gan ra chà chà chà cho hết sơ đù móa

Còn muốn chữa trĩ thì tập tạ là đúng. Tập tạ thì phải gồng người. Mà ông người gồng lên thì cơ đít nó thắt lại. Hết trĩ đù móa con nài[/si]

Unknown said...

@mụ Ủm jàhói vãi Đòm

Mụ nài Công kiểu jì mà kếhoạch đến tận 2014 mới có táczụng? Đến đầu 2013 mà mụ không hết hoặc ngớt bịnh thì chặt mẹ đầulâu Zì đi.

Unknown said...

Côngnhận con Tế Điên thắcmắc ngu. Đúng là con văncông đầu bò.

Unknown said...

Nếu các cô bị gan nhẹnhẹ như xơ nhẹ, suy nhẹ, thậmchí zính siêuvi B or C, thì các Công sau đây sẽ có hiệuquả không ngờ:

- Can Công
- Thận Công
- Nhãn Công
- Tỹ Công
- Fế Công
- Tâm Công

Nhớ là đủ 6 món đó nghe chưa. Chứ một mình Can Công không ăn-thua.

Tấtnhiên đừng để gan nát mẹ như cái sợ-mướp gòi mới Công nha. Lúc đó Công cho đỡ đao thôi chứ chữa đéo jì nữa.

Anonymous said...

[si="6"]@Zì

Khỏi, thế mới tài.

15 ngày hết đau họng, hết amidan (hai cái nài đau nhẽ 20 niên rồi); 2 tháng tập thì hình như khỏi mẹ. Xoang bị 10 niên, nay đã đỡ nhiều; Đau đầu do thay đổi thời tiết thì hình như cũng khỏi mẹ...

Nhưng tôi vẫn cứ chếch 2 niên mới được. Thế mới tài.[/si]

Unknown said...

Trước Zì có con bạn tựzưng bị Đao Tiêm (heartache). Thường đang ngủ thì Tiêm cỏn co thắt lại, đaođớn kinhhoàng, tưởng chết đến nơi. Bácsĩ Tiêm khám mãi mà đéo tiềm ga bịnh đéo jì.

Zì mới bẩu cỏn, mài thử đi khám găng-hàm coi sao.

Hehe hóa ga cỏn có cái găng khôn mọc lệch hehe, mãi đéo trồi ga được.

Nhasĩ đục mẹ ông găng vứt đi. Thế là hết Đao Tiêm.

Unknown said...

Hehe hôm nay con vện yêu của Zì gởi cho Zì cái linh nài nài nài.

Gòi hỏi, em có bị như thế hông đấy hehehe yêu thế chứ.

Đéo mẹ chắc bọn Vilafôn là bạn của con Tế Điên Ngẫn fỏng? Đéo mẹ chỉ zững cái đầulâu đầnđộn tuyệtđối mới nghĩ ga cái zịchvụ văncông đầu bò đó.

Zì có vôsố cách kiếm xèng từ mobile, zưng Zì đéo nói đâu hehe.

Nguyên Soái Giucop said...

[si="6"][co="#0000FF"] Đang théc méc ko biết con Tế ngẫn chui gúc ở fò-rum nào bị đổ cứt vô alô nên bệnh haha. Thôi mở miệng thế là mầng lắm gòi, mầng lắm gòi. Mở miệng cho Nguyên Soái thới cỏn có ăn ít đạm![/co][/si]

Unknown said...

Đủ móa bọn đầu bò chuigúc mẹ đâu hết gòi?

Mọi hôm thì lúc nầu cũng có con hỏi về bịnhtật, gòi Công Quạ..

Hôm nai bốt đúng bài thì khâu mẹ mõm lại. Thôi Zì đi nằm chútđỉnh đây. Nếu tí Zì zậy thì Zì jảng bài, còn nếu ngủ quên thì thôi kệ mẹ lũ văncông.

Unknown said...

A quên, tối gòi bốt chút nhạc đêm.

Chủđề hôm nai là pop-197x.

(1) Sixty Years On ("Sáo Mươi Năm Cuộc Đời")
by Elton John

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=mUMtS5nS-DA]

QUANRE17 said...

Đcm...nói za thì bảo mình là lười, mới lại fụ lòng tốt của TT đã chỉ dại zâm công, nhưng tôi đéo tài nầu luyên được "thập dâm công bất hủ" của TT.
Dẫu chỉ là một bài, mặc zù thời jan của tôi zất nhều, vì bây chừ tôi đương mần ông tiên thời jan mà , tôi chán tôi quá, đệt cuồn mệ tôi chỉ đươc mỗi cái tài liếm lxxx là ko ai bằng....

chandoi said...

Thần địt thì tập dâm công hàng ngày, tập nữa mà có tac dụng ngược à. Quấn rẻ khà khà !!!

nayel2006 said...

[si="6"]TT cho tôi hỏi. Tôi ngày cắn 2.5 bao thuốc. Bú ngày 2 bữa. Bia uống cả ngày. Tôi cần tập cái gì thưa TT kèn teo[/si]

Unknown said...

Tiếptục nhạc đêm chủđề pop-197x.

(2) Something In The Way She Moves ("Cỏn Vác Cái Đéo Jì Thế")

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=hLoe35y73Ss&feature=related]

Unknown said...

Tiếptục nhạc đêm chủđề pop-197x.

(3) The Best Of My Love ("Fần Ngọt Nhất Của Zì Cho Em")
by The Eagles

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=vAoNKK32FiU]

Unknown said...

Tiếptục nhạc đêm chủđề pop-197x.

(4) New Kid In Town ("Zì Như Thằng Nhóc Langthang")
by The Eagles

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=YYhIhi6_-fg&feature=related]

Unknown said...

Tiếptục nhạc đêm chủđề pop-197x.

(5) I Can't Tell you Why ("Zì Đéo Biết Nói Sao")
by The Eagles

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ahtxrccNliM&feature=related]

Unknown said...

Tiếptục nhạc đêm chủđề pop-197x.

(6) Still Loving You ("Zưng Zì Vưỡn Yêu Em")
by The Scorpions

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=SUMcA--ejOc&feature=related]

Unknown said...

Tiếptục nhạc đêm chủđề pop-197x.

(7) Holiday ("Trong Cả Kỳ Nghỉ")
by The Scorpions

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=V2smLdYfe-o&feature=related]

Unknown said...

Tiếptục nhạc đêm chủđề pop-197x.

(8) When The Smoke Is Going Down ("Khi Khói Chiều Lan Tỏa")
by The Scorpions

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=akUJ-Cd0hxw&feature=related]

Unknown said...

Tiếptục nhạc đêm chủđề pop-197x.

(9) Stairway to Heaven ("Đó Hẳn Là Lối Lên Thiênđàng")
by Led Zeppelin

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=BcL---4xQYA&feature=related]

Anonymous said...

[si="4"]May cho Khang Hy quá là tỉn nhiều, nhưng có thái-y hầu hạ ngày đêm, cắt cho những thuốc bổ nên còn được thế. Và cái may trường thọ của ông cũng là cái không may cho lũ con nhấp nhỏm đợi ngày nối ngôi. Đến nỗi có đứa muốn... tạo phản. Nói như thời này là "cướp chính quyền". Cả với Càng Long cũng thế.

Nhưng tỉn với cung-phi khúm núm lo lắng thì làm sao được bằng tỉn với kẻ bán hoa hoặc các người không quen biết gì cả. Thế mới có việc con của Từ-Hy, một Hoàng-Đế, chán với cung-phi mẹ tuyển cho, chẳng thèm chơi ở cung. Mỗi tối theo (hoặc bắt) cấm quân dẫn mình đi tìm gái ở ngoài hoàng cung. Việc gì phải đến sẽ đến, hắn bị giang mai, lở loét mà chết đau đớn.

Việc này các cụ ham không? Ham thì mua sẵn bảo hiểm nhân thọ cùng với chỗ thiêu hoặc chôn chước cho chắc nào.

Tập Dâm Công vào nhưng hàng ngày ngồi lâu không hoạt động, cùng rượu. thuốc lá vào cũng như không. À khác chứ, có lẽ sống thêm được vài năm so với tên không luyện gì nhở.

Ơ, tốt thế mà bên TQ vẫn có cái loại thuốc ranh làm bằng sừng tê giác, pín của hải-cẩu, hoặc gần đây thứ gì nhập lậu vào Nam-Hàn. Hải Quan xứ ấy nói là có trộn thịt thai-nhi. Bảo là để cường dương nhở. Nhưng TQ bảo là làm gì có, chỉ trộn với placenta thôi.[/si]

Miumiu said...

Có bài công nào làm chân thật dài mới da thật trắng hông, Zì bốt luôn lên đây, em tập đặng thay đổi cả nội ngoại thất luôn thể hì hì

Hoai Mien said...
This comment has been removed by the author.
Hoai Mien said...

Đọc cái link này này

Zì yêu quí.

Đọc xong link này, cái ý tưởng mở trường ngày xưa còn không Zì? Một ngành kinh doanh siêu lợi nhuận và cũng chẳng kém tính nhân văn nếu mình có tâm huyết. Cùng làm một đề án đi Zì iu.

Hoai Mien said...

Có bài công nào làm chân thật dài mới da thật trắng hông, Zì bốt luôn lên đây, em tập đặng thay đổi cả nội ngoại thất luôn thể hì hì@ Miu iu
Hỏi thăm xem:

Con ngựa - chân dài đến nách
Con lợn - trắng như lợn cạo

Xem chúng công thế nào chứ Miu?

Cứ bước từ trong truyện cổ tích nàng Bạch Tuyết bước ra là đẹp tuốt luốt hết. Nice day.

Miumiu said...

Ắt xìiiiiiiiiiiiiiiii
Miu hông coá ngưỡng mộ vẻ đẹp chân ngựa mới cả da lợn đâu.
Miu cũng hông biết ngôn ngữ của chúng chủng, Miên iu?
Bắt quả tang Miên đá điểu Miu nhá há há

Hoai Mien said...

Bắt quả tang Miên đá điểu Miu nhá há há@Miu
Hông đá đấm gì Miu ơi. Tại Miên tưởng nó công thường xuyên mỗi tội mình không cùng ngôn ngữ để hiểu...Hehe, đùa vui nha.

wanderingsoul said...

Zì yêu, vểnh tai nghe rùi chỉ em chút. Bé em đang tuổi mười nhăm, lưng - mặt tự dưng bị mụn đầu đen rất kinh. Đi thầy đông tay y các loại chi chít rùi mà không khỏi, bảo là mụn trứng cá tuổi dậy thì, nhưng nặn không ra. Nó tắm nhiều lần trong ngày và tự massage trong nước thì da mặt lâu nay có đỡ nhưng không khỏi hoàn toàn. Da trắng nhưng bé không dám mặc áo hở vai dù chỉ trong nhà. Em khổ tâm lắm nhưng chẳng biết chữa bằng cách nào. Zì giúp em cái. Kiss Zì trả ơn.

Mr. Tran said...

Tôi hóng hớt được cái nài:


Thập Cửu Tràng Công


Nguyên lý: Tràng Khai khiếu ra Tai. Tràng khỏe tai khô, nghe tốt, sạch sẽ, thơm tho. Tràng bệnh, tai chảy nước, nghễnh ngãng, thối um.


Công:
(1) Mắt trái nhìn tai trái, dùng cơ tai giật tai phải 5 lần.
(2) Đổi mắt phải nhìn tai phải, giật tai trái 5 lần.
(3) Tổng cộng 19 công hết bài.

Công bắt đầu từ mắt trái nhìn tai trái, giật tai phải; kết thúc cũng như vậy.P/S: Hàng trôi nổi, đợi anh MTMT kiểm chứng.

DG said...

Cậu đã giở lại, kiêu sa và đài các rạng ngời khà khà.

Cậu chầu các nhân dân lầu chôn tềnh thương mến thương của cậu nhế, địt mẹ nhân dân phát cho thơm mồm.

Ủng hộ vụ PR mới của con đĩ mậu dịch viên, dưng cậu thật là vưỡn tiếc quán cũ đéo chiệu được. Bao nhiêu trước tác của cậu trong trỏng, địt mẹ!

Nhắc đến chiện nài, lại phải chưởi con Tế mặt \./ mới cả con Cốp đầu bò phát, đéo kiếu được cho cậu quả ổ cứng đã hỏng, mẹ bọn IT nửa mùa khà khà!

Bắt đầu chương chềnh câu viều, hum nai cậu sẽ bốt dần loạt chiện, chiện biên dựa theo một sự việc có thật, hoành tráng, đình đám trong suốt thời gian qua, chiện cô Năm Roi mới cả Long phẩn, 2 thằng bựa đệ cậu, vửa bị tỉn tùm lum hehe.

Liêu í, đọc chiện phải động não, trong chiện có dững chi tiết ất ơ dưng là cả một bí mật về sự kiện nài, hế hế nổ thế mới gọi là nổ.

“Chiện làng mình”, sin phép được bát đào, địt mẹ bọn lầu chôn ngồi iêm, uýnh dắm nhẹ nhàng để còn nghe chiện!

DG said...

Làng mình, bao năm thanh bình êm đềm, khoan thai, dễ chịu, như ngoáy tai, như rửa đít.

Bụp phát đổ đốn, xảy bao chuyện, hết sốc thuốc đồng dưới, đến hai chú nửa nạc nửa mỡ hồn cô dáng cậu, con cháu mụ Tềnh, trùm chè vặt, dưa lê, kiêm trưởng loa mồm dốc chợ, hai công dân iêu tú, rủ nhau sang làng hàng xóm thó cây cảnh, rửng mỡ thế nầu thuốn đít nhau nhát choạc choạc, mấy thằng nghiện tự vệ bên bển túm được, lột quần áo, tẩn 1 trận, tống mẹ vầu kho làng nguyên trưa!

Án ghi, hiếp dâm tội, địt không phải lối, thôi đéo mẹ vầu hộp tạm trú với tội này, xem như héo!

Y rằng, tin tức cứ dồn dập dồn dập, như liên khu báo về! Con cháo mụ Tềnh mồm, tên Năm Roi, Long Phẩn, dính chưởng òi, dính chưởng òi, dã man dã man!

Làng ra rả, mồm này qua mồm khác, rầng hinh phạt của hai tù nhân thuốn đít lậu trái phép, nghe mô tả, rung rợn dư chiện phản động kháo nhau đám tù phải trị tù trái, tức tù lương tâm hehe, lương tâm là gì thì mình biết đéo, làng hô thế thì cứ thế nổ!

Hỏng hết hàng, hỏng hết hàng, rặt những trò man dạ, dã man con ngan “như thời trung cổ”, nầu gạch đặc buộc cà bên phải, bắt đứng lên ngồi xuống, hát người ơ người ở đừng về tông La thứ, nầu dép tổ ong nện bòm bọp vầu nguyên củ, mặt mũi vưỡn phải tươi như bềnh mênh ban sớm, tao nhã nhất, là trò “lợn mán thủi Saxphone Đại bàng”, đến lúc mặt giời lên quá ngọn sào, vãi! tởm! Nói chung là đi đâu cũng thấy làng lắc đầu quầy quậy, thằng biết cũng như không biết, đều vãi, tởm!

Ra “tù”, về với cộng đồng, tàn một đời hoa, nức nở ba đời bướm, hehe!

(Còn dưng cắt mẹ cồng, thế mới tài.)

DG said...

(Tiếp chiện.)

Làng mình xôn xao, hóng nhiệt liệt như chó hóng tát ao, trước có đến nỗi đâu, nay nhờ ơn Đoảng ơn Chánh Phủ có mạng, có in tẹc nét, rôm rả hẳn!

Làng lập cả câu lạc bộ bình luận, nhan nhản diễn đàn, chuyện um củ tỏi lên, không có thì ta dựng, hết rồi ta lại dựng, Liền ông nầu, liền bà nầu, già nầu, trẻ nầu, thằng nầu, con nầu có năng khiếu dựng chuyện, tham gia hết.

Có cụ hói, đương kim trưởng hội Hít hốp dưỡng sinh, chương trình thể dục lên khuôn xong rùi, tập thế nào tránh nguy cơ bị trụy tim, tai biến, tiểu đường, gút giếc này nọ, dư nầu để giở thành very good?…lên khuôn sẵn rùi, thế mẹ nầu hôm hai thằng nửa nạc nửa mỡ ấy về, cụ vứt mẹ hết?

Kể cũng lạ, các cụ, chúa thích buôn, thấy hội trưởng cứ nửa kín nửa hở về cái bệnh, bọn liền ông giao cấu với nhau như nào, liền bà giúp nhau thủ dâm ra sao, mặt các cụ thuỗn ra, tò mò quá. Mấy cái vụ dưỡng sinh dẹp sang môt bên, đéo mẹ không tập trước thì sau, đái đường hay đái chợ đều là đái ỉa cả, cứ để đấy. Vội đéo!

Mấy chú Thanh Niên Tuổi trẻ cũng mất dạy, cứ có tí địt bọp là nứng loạn cả lên. Bệnh hoạn nhỡ tí, thì kệ con mẹ nó, coi như giúp nó, đằng này cứ một đồn mười, mười thổi ra một trăm, bình thường chỉ mỗi chiện quân thù tàn ác bắt thủi saxphone, bọp phát đưa tin thành quân thù làng bên bắt quân ta thổi đúng quả lẩu bưởi (mình nói tế nhị theo kiểu hở hàm ếch, lẩu tức lậu, bưởi tức …bưởi hehe tộ sư bọn đang đọc nhát cho thơm mồm!!!).

(Còn dưng cắt mẹ cồng, thế mới tài.)

DG said...

(Tiếp chiện.)

Mả cụ cái đôi đĩ đực kia cũng ngu, về làng, lu loa lên rầng, mấy thằng làng bên bắt chúng iêm thủi vêu cả mõm. Lúc nó túm, iêm có kêu toáng lên rầng iêm làng mình, iêm con cháo mệ Tềnh, iêm được cử công cán nắm tình hình giồng hoa cây cảnh, thế mà hu hu hu thế mà hu hu hu.., kể đến đó, cả hai con đĩ này cùng đồng loạt rấm rức như không thể kể tiếp được nữa, thế rùi nó hò nhau định kéo cả làng mình sang oánh làng hàng xóm, à thế mới tài!

Mả cha nó, mình thừa biết, bọn í toàn cao thủ, có mà oánh vầu đít!

Mất dạy nhất là thằng xã đội trưởng, tên Nguyên, vửa húng vửa ta đây, nhìn hai chú đang hăng, kích kích mấy câu thế đéo nầu đang dựng vừa vừa, dựng bọp phát thẳng đứng, đúng rùi, iêm phải là anh hùng, iêm phải là quật khởi, đéo ai lại để hồ sơ iêm dính chàm vụ Saxphone, phỏng anh? iêm phải là “nạn nhân lương tâm” của bọn bên kia mới xứng, phải oánh!

Thế là cả làng cũng bàn nhau tìm kế sách để oánh thật, bố mẹ 2 thằng kia thì nhục không có chỗ chui, nhưng vẫn phải ra trình bày với làng, nức nở, nhà iêm đói, 2 cháu nó sang bên đó đánh giậm, mới cả cũng nhân tiện giúp làng nghiên cứu nốt mô hình giồng hoa cây cảnh. Hôm hai cháu nó đi, em có báo mồm qua bác trưởng thôn rùi, cứ coi như nó đi công cán, ai dè…

Nói đến đây mụ lại hứt hứt, hai cháu nó lành lắm, như cục đất, hôm rồi thằng Phẩn còn chịu khó chạy ra cái đầm làng ta đang tranh nhau với làng nó, chụp cái ảnh rõ đẹp, đặng hô hào tinh thần làng ta chiến đấu giành đầm, ngoan lắm cơ.

Loay hoay nghiên cứu giồng hoa cây cảnh thế nầu, cháu Phẩn bị đỉa chui mẹ vầu đít, thằng Roi chắc sợ bẩn tay nên ghé mõm vầu, ai dè sự thể nó dư này. Thôi thì cũng là con cháu làng cả, cứ để làng bên nó bắt nạt, ăn hiếp mãi cũng nhục lắm. Hôm nay là hai thằng nhà tôi, nói dại chứ rồi sẽ đến con nhà các ông bà nữa…

(Còn dưng cắt mẹ cồng, thế mới tài.)

DG said...

(Tiếp chiện.)

Mụ Tềnh hứt hứt hứt, cả làng nghe xong cứ rậm rựt rậm rựt!

Làng ào lên nhao nhao, tiên sư chúng nó, ức hiếp người quá đáng. Chúng nó đến để uýnh dậm, để “nghiên cứu tình hình giồng hoa cây cảnh” chứ nó ăn cắp, ăn trộm gì đâu mà đánh con người ta vậy. Sưng hết cả Mồm lên rồi. Hai thằng nãy giờ đứng núp kin kín trong xó nhà, nghe làng vậy, cũng ỏn ẻn vác mặt ra, trông rõ tội nghiệp. Nói nhiều lắm, nhưng làng như cái chợ vỡ, nghe câu đực câu cái, mỗi ông 1 ý, người thì bàn nhau mang gậy gộc sang đánh hội đồng cái thằng dám bảo người làng ông pê đê, ăn mảnh. Mấy ông nông dân lại hiến kế, cứ nhằm vào nhà cái thằng có ruộng, cây cảnh mà chơi. Chỉ đánh mình nó thôi chứ đánh cả làng thì khó thắng lắm…hehe loạn cả đầu lâu!

Cuối cùng, ông trưởng hội khuyến học đứng lên, từ tốn: “Làng mình trước nay toàn nhà vệ sinh lộ thiên, lại cũng nhiều nhà nuôi lợn, cứt cũng nhiều nhưng chả để làm gì, để cũng thối lắm. Phí! Hay cả làng mình mang cứt sang đổ mẹ bên ấy, để chúng nó phải ngửi, ối đứa bị ung thư, ít ra cũng bị ỉa chảy hoặc đau mắt hột”. Cả làng vỗ tay rần rần, đúng là khuyến học có khác. Cao mưu.

Những ngày sau đó, làng nô nức như Festival, nào nồi hông, nào xô chậu, nào quang gánh, nườm nượp gồng gánh xách cứt đổ về cánh đồng cây cảnh làng bên. Nào thì của người già, Trẻ tuổi, Thanh niên, Nông dân, nam phụ lão ấu, lợn, trâu, bò thôi thì đủ cả.

(Còn dưng đéo bốt nữa, thế mới tài.)

Đứa nầu muốn xem tiếp vầu đây, cậu kiếm tí viều lận lưng khà khà.

http://blog.yahoo.com/_4QCS7HYLDQN2Y4LO3IFGTJZIDA/articles/254982/index

Lý Toét said...

Để ủng hộ cậu DG tớ đã có bài phê bình 2 đ/c phóng viên vô tổ chức. Xem bài [co="red"][u]Làm báo vô kỷ luật, thiếu hiệp đồng[/u][/co].

Tung Tung said...

@BOM:

Ơ. Dì sao cho bọn này ăn đồ xào để trong tủ lạnh mấy năm thế này.

Lần sau, có xào lại bài cũ nhớ lập bảng corrigendum (hoặc highlight) cho bọn Bựa biết Dì revised những gì chứ.

Tiên sư bố dì. Nhưng phải công nhận dâm công của Dì cũng hiệu nghiệm đấy. Nhưng tập cái công gì mút kèn không mút đít khó bỏ mẹ.

@Khovilo aka 65:

Dâm công là những bài tập cho sức khỏe nói chung chứ đâu c1o chuyện tập xong lửa dục bừng bừng nổi dây mà anh hehehe lo. Đương nhiên là sức khỏe tốt thì địt cũng tốt.

Thầy tu còn luyện tập cho khỏe mạnh chứ.

Lý Toét said...

Zì Bựa nhà nó đã chình bài: Tập 10 Dâm Công đối mới Cơ thể cũng như bảo chì định kỳ mới Xe kộ. Bảo chì không júp cái Xe của các cô tốt lên mà nó chỉ giúp cái Xe của các cô có khả năng đốt nhiều xăng hơn, hút nhiều không khí hơn trước khi thành sắt vụn.

P/S: Khuyến cáo trên không bao gồm xe bị chái do xăng.

Lý Toét said...

Khi cơ thể các cô đau, khi đó các cô đang có bệnh. Khi nào hết bệnh, khi đó hết đau, thế mới tài.

Đau đâu công đó. Uống diệu, đau đầu nhưng thèm tỉn. Lý do là vì cái mũi nó không được uống giống như cái mồm nên nó thèm. Cái sự thèm nó được thông khiếu nên trở nên thèm tỉn.

Vậy: Bú nhiều dứt khoát phải Tỉn, tỉn quyết liệt.

Anonymous said...

[si="5"][co="cyan"]
Cô @CLGT:
TT cho tôi hỏi. Tôi ngày cắn 2.5 bao thuốc. Bú ngày 2 bữa. Bia uống cả ngày. Tôi cần tập cái gì thưa TT kèn teo [/co][/si]

Theo tôi cô điếu cần tập tành gì, mà nên tăng cường độ ăn chơi hưởng thụ dầm dề với vện và kids cho những ngài còn khoẻ. Tiền tuất nhớ đóng nhiều vào. Ngoài ra còn những ước mơ con con gì thì cố gắng làm nốt đi. Điếu có bài công gì giúp cô được đâu. Nhớ sống thật tốt với con cháu để khi yếu thì có người lau rửa cho cô.

mahankita said...

Con Zì cho anh hỏi nhát.

Anh bị đau gót chưn và gan bàn chưn bên phải?

Về chiều thỉnh thoảng nhiền hơi mờ một chút thì tập các công nầu?

Anh cũng có trẹo chứng rối loạn cương dương dcm

Có công gì chữa được hông?

Anonymous said...

[si="6"]@ Em Soul

Cu đệ tôi 22 tuổi, mặt và lưng đầy mụn (mụn mủ, đầu đen các loại), lưng mụn như quả mít. Công đều đặn hơn 2 tháng thì mất tiêu. Nó công tất cả các bài, ngày khoảng 20 lượt[/si]

mahankita said...

Cu đệ tôi 22 tuổi, mặt và lưng đầy mụn (mụn mủ, đầu đen các loại), lưng mụn như quả mít. Công đều đặn hơn 2 tháng thì mất tiêu. Nó công tất cả các bài, ngày khoảng 20 lượt[/si@ Cô Ủm

Cô tính lượt công thế nào? 20 lượt cho tất cả các công?

Anonymous said...

[si="6"]@ mahankita

Một lượt là tuần tự 8 công Zì dạy; 20 lượt là 8x20=160 công hehe.

Xin đính chính là thằng đệ hết sạch mụn lưng nhưng mặt vẫn còn một chút, nhưng cũng giảm được tới 90% roài. Thế mới tài![/si]

nayel2006 said...

[si="6"]Cô jin: Thành thành. Để a sớm về quê đặt chỗ:D[/si]

mahankita said...

Một lượt là tuần tự 8 công Zì dạy; 20 lượt là 8x20=160 công hehe.@ Ủm

ui nhều thế cơ à? Anh tập bữa đực bữa cái, hehe.ở chỗ đông người mờ cứ công bọn lừa nó cứ nhiền nhiền dcm

Anh tuyền chơi một công 3 nhát cho hết 8 công 3 x 8 = 24 công. ít quá nhẻ?

Anonymous said...

[si="6"]ít quá nhẻ? @Kita

Tôi với thằng đệ bị xoang nên tập nhiều chút. Nếu cô không bị bệnh gì thì 3 lượt/ngày nhẽ được? Mà tôi biết đâu đấy, đợi bà Zì cồng phơm xem hehe.[/si]

Unknown said...

Lão BOM cho hỏi, gần-đây tôi bú bia-hơi cứ buốt chưn-răng. Nghiến răng theo Quạ của lão thì hehe đỡ tí. Coi dư tiện-thể luyện tiêm mờ, khà khà

Dưng mờ mái hum-nai lợi sưng mẹ rùi. Quạ bằng cái đéo jì bai-jờ, nhẽ luyện cách bóp ông tiêm, khà khà?

chandoi said...

Đù móa. Nói như cô Fa. Đau chim thì bốp mũi, đau mũi thì bốp chim cho mấy chục công trên ngày, có mà ngủm cù tèo sớm. Rồi đàn bà bốp cái gì đây . khà khà !!!

Tung Tung said...

@ Fa, @ Chán đời:

Địt mẹ cười tóe đái với cồng các anh.

Quạ gì thì quạ, đừng quạ bài của con Chạn, xong tẩu hỏa nhập ma, điên điên khùng như con Chạn khắm thì khổ.

Anonymous said...

@Fa : buốt chưn zăng là hiện tượng bị tụt lợi để lộ cổ chưn răng, chỗ chổ nài bị mòn mất lớp men bao phủ bên ngoài nên khi ăn đồ lạnh rất buốt , (có khi hít gió vào cũng buốt)
Khẩn trương đi nha sĩ xử lý ngay ,họ sẽ hàn lại chỗ chưn zăng bị mòn thì sẽ hết buốt và uống thuốc cho hết viêm lợi
Nếu cô chịu khó Công ngay từ cách đây 2 năm thì chắc là đã không bị [(-)]

Mr. Tran said...

Các anh cứ đùa. Quý anh MTMT trước có khoe là vẫy được tai như cún nên tôi đoan chắc trong 2 món Công còn lại sẽ có ít nhứt 1 bài liên quan đến vẫy tai.


Anh MTMT cồng phơm giúp được không, thưa quý anh?

Mr. Tran said...

Thưa quý anh Fà giò,

Buốt răng nhẽ do anh đã lâu không lấy cao? Hoặc lười đánh răng? Hoặc nhá đồ quá cứng, quá lạnh nhiều làm hỏng mẹ men răng?

Đến nha sỹ anh Fà giò ạ. Không chữa được thì nhổ hết, làm nguyên bộ nhá mới cho ngầu khà khà

Anonymous said...

Cồng fơm là Tâm công của Zì rất có tác dụng. Em từ xưa đã bị nhịp tim không đều,điện tâm đồ mấy lần đều jống nhao, thỉnh thoảng bị những cơn đau nhoi nhói ở vùng tim .
Từ hồi Zì xuấtbản bộ Công này, em đã tập theo (ngày nào cũng tập nhưng số lần công/ngày không nhiều)thì đã hết hẳn hiện tượng nhoi nhói ở vùng tim. còn nhịp tim có đều chưa thì em chưa đo lại nên ko biết.(Đang khỏe mạnh ai dở hoi mà đi bệnh viện đo đếm làm jì hehe..)

mahankita said...

@ Con Fa,

Anh cũng bị như cô, cổ chân răng bị mòn và rất hay chải máo lợi, dcm.

Ra nha sỹ hàn ròi nhưng được một thời gian nó lại bung mẹ ra hehe.

Giờ anh kệ mẹ, cứ sáng súc miệng nước muối là hết khà khà

Unknown said...

Bọn văn-công-đầu-bò nài jờ muốn mần lang-băm hết hử, hehe

Hàm-răng bê-ni-xi-lin của tôi thì đéo đẹp-đẽ jì, dưng cũng chửa đến nỗi sâu, viêm, chải máo, vươn vươn

Jờ mới bị

Dưng í tôi hỏi lão BOM là

Bẩu-dưỡng Tiêm Fủi vươn vươn aka nụi-thất bằng cách Quạ Răng Đít vươn vươn aka ngoại-thất

Vại có Quạ để bẩu-dưỡng ngoại-thất hông hai cứ mần vệ-sinh thông-thường thui? Mần thế nhẽ đéo bất-hủ lắm, khà khà

Unknown said...

@ Trần Mấn:

Vàng đương xuống, mần nguyên bộ nhá cho ló long-lanh óng-ánh nhấp-nhánh nhẽ hông fẩy là một í-tưởng tồi, khà khà

Miumiu said...

Quý anh Fa có hàng tiền đạo giống Miu òi.
Ngoại thất hơi xấu, nhưng kết cấu ổn.
Keng cái chúc mừng bộ nhá màu thuốc pháo của anh em mềnh nha hìhì

Unknown said...

Zì đây òi

Zì sẽ jả-nhời bọn văncông đầu bò từ chên xuống rưới.

King Filter said...

Qua đang công cán ở các xứ mọi, tranh thủ vào đây thông báo phát. Mạng mủng chán quá.

Nếu mạng tốt hơn qua sẽ tường thuật nhiều chuyện, còn không thì đợi tuần sau Qua có hứng sẽ kể nhé.

Chúc chi bộ tập công khỏe mạnh.

Nguyễn Vĩnh Tường said...

[si="5"][co="red"]@ con Fa: Răng con Fa bị ố Tetracycline? Nhẽ cỏn sinh 1975 - 1977? Già hói mẹ rùi nhể?
@ con Trần Mấn: Đừng có nghe con Fa xúi đểu làm răng vàng nghe. Có chiện thế này. Có con lừa nọ nhà đông xèng, muốn khoe giàu liền nhờ nha sĩ vặt trụi răng của cỏn và lắp răng vàng vô. Để khoe hàm răng vàng, cỏn nghĩ ra trò đi bán tôm he để mỗi khi cỏn rao "Ai mua tôm he" thì cỏn nhe bộ nhá ra cho thiên hạ coi cho máu. Thế rùi được một thời gian thằng cỏn thất thế gia sản bán hết, tệ đến nỗi cỏn phải vặt dần từ cái răng đi bán để cắn dần. Xấu hổ quá, cỏn phải chuyển nghề từ bán tôm he sang bán mắm để mỗi lần rao "Ai mua mắm" thì mím cái mõm lại vì rặt vặt mẹ hết rồi. Gương tày liếp đấy con Mấn nhé! Cậu chưởi tổ cha con Fa phát, thâm như chó![/co][/si]

Unknown said...

@con Quấn Zẻ

Lười thì chỉ có 1 là cắn cứt 2 là liếm lìn, chứ còn khuyêngăn cô được cái buồi jì nữa.

Unknown said...

@con Ti (CLGT?)

Con nài chọn cái tên đéo jì mà sấusí thế? Đủi đi. Zì gọi được tên cô thì Zì mới jả-nhời được cho cô chứ.

Unknown said...

@em Miu Yêu

Cứ Công vầu là tứckhắc chưn zài za trắng. Hehe zưng là ở đời F1 F2 của em thôi.

Unknown said...

@em Sầu Yêu

Các bịnh nộitiết như của em (tuổi tintin, nhiều mụn) chữa không khỏi bằng các thểloại đông-tây-y kếthợp, thì chỉ còn nước chơi Dâm Công mà thôi.

Em nhớ Dâm Công đủ các món, không bỏ sót món nầu trong Bát Công (hehe nghĩa là Thập Dâm Công bỏ bớt 2 ngón bítruyền hehe).

Ngoài-ga, nên luyện thêm Can Dục Công, nghĩa là món Tắm Khô trong Thập Minh Công của Zì.

Món Can Dục nài cực đơnjản: lúc gảnh thì ngồi tĩnhtâm và vuốt mạnh ngoài za.

Tắm Khô (Can Dục) thì tậptrung 3 vùng chính sau: Mu-bàn-tai, Mu-bàn-chưn, và Gáy/Cổ.

Cùng với Công, em cần bú thật nhiều nước, ăn nhiều gao mào đen & đỏ, bú thêm Vitamin tổnghợp mỗi ngày 1000mg.

Unknown said...

@con Tửng

Đéo mẹ đọc lại bài quantrọng mà cũng kêu là sao hả con đầu bò lườibiếng như ông lợn cạo?

Unknown said...

@mụ Toét

Dâm Công chứcnăng chính là bảotrì cơthể (mostly Nộitạng) và júp cơthể có khảnăng chốngchọi mới các loại bịnhtật, tuynhiên với nhiều loại bịnh mà Zì đã nói nhiều lần, Dâm Công cũng có chứcnăng lâmsàng, y-như các loại thuốc Tây vậy.

wanderingsoul said...

Mụ Ủm.. ủn ỉn gì đóa, thành mụ. Trẻ con nó không chịu tập công quạ gì cả mụ ạ. Chúng hiếu động nên chỉ thích nhảy nhót thôi, thế mới khổ. Mụ có kinh nghiệm công chỉ em cách làm lác mắt sang hai bên xem thử (thập lục dương công). Các món khác, đặc biệt thập tỷ công hiệu nghiệm thật. Em chuyên kỹ thuật massage, bấm huyệt, thấy các động tác d…công này có tác dụng như khai huyệt ở các vị trí không thể dùng tay ấy, các vị ạ.

Mr. Tran said...

Anh Tường ra giè nhầm hàng thế nào ý nhể. Anh Fà giò có bẩu tôi nhổ dăng trồng dăng vàng đéo đâu anh? Ngược lại chứ. Anh Fà giò đương có vấn đề dăng miệng, not me, thưa quý anh.Quý anh MTMT giả nhời tôi vụ "vẫy tai" của Công nhát, thưa quý anh!

Unknown said...

@con Ma Hận Kí Tá tên đéo jì như bọn Nhựtbản đầu bò

Cô Đao gót chưn fải và gan chưn fải? Thế là thoáihóa một số đốt-sống lưng gòi.

Nguyênnhân: ngồi một chỗ quá nhiều. Ít vượnđộng.

Lại thêm mắt mờ, loạn-zương.

Không Dâm Công thì còn làm đéo jì nữa jờ.

Khẩntrương thựchiện:

(1) Dâm Công đầyđủ các bài không bỏ bài nầu, ngài tốithiểu 20 lần.

(2) 15 fút đi bú nước một lần 100cc. 30 fút đi đái đồngthời gửa tai (washing hands) một lần. Không mót đái và không bửn tai cũng fải làm đúng như vậy. Đừng có thắcmắc.

(3) Mua thêm một quả tạ nặng tầm bằng 1/3 trọnglượng cơthể cô về nhà, chiều và tối thì vác tạ tả lên vai, gòi cúi đầu gập bụng lên-xuống 1/3 số tuổi cô. Một tối mần ít nhất 5 lần như thế. Chảzụ cô nặng 60 cân và 30 tuổi, thì cô fải mua tạ 20Kg, và cõng tạ (bằng gáy) 10 nhát một lần.

(4) Sau 1 tháng vầu đây thôngbáo kếtquả.

Unknown said...

@mụ Ủm

Zì côngfơm vụ đệ của mụ chữa nộitiết tuyền bằng Dâm Công. Nhiều đệ của Zì cũng.

Unknown said...

@bọn Đầu Bò

Mụ Ủm nói 20 lượt công là 20 lượt cho tấtcả các bài Công hoànchỉnh từ #1 đến #10.

Mới tập mà một ngài chơi được 20 lượt là ngoan đấy, Zì khen.

Ziêng Zì thì ngày cả trăm lượt. Đéo thèm đếm. Thậmchí có loại như Thận Công, Vị Công, Tỹ Công thì Zì luyện không ngưngnghỉ, kểcả khi đang làm-việc hoặc đang đi ỉa hoặc đang cắn cơm. Còn Can Công thì Zì cứ 5 fút chơi một cuốc.

wanderingsoul said...

Zì đúng là hói đến bóng láng. Đã bảo là hỏi cho bé thì chập cả mẹ với con vào một. Nhưng thôi cũng được, tự lọc ra vậy, trẻ con tuổi dậy thì thể chất tốt ai lại cần vitamine nhể, có nên không? Thế còn tay bé bị ra mồ hôi nhẹ thì sao hả Zì? Cũng công tổng hợp tuốt hả? Hay khởi đầu bằng món luyện tim (nghiến răng lợi)?
Em muốn dẫn dắt bé từng món một cho nó thấy công hiệu cụ thể, xong mới lướt qua toàn bài.

Anonymous said...

[si="6"]@ Em Soul

Cái quả lác mắt này tôi chưa luyện tốt, em phải hỏi bà Zì thôi.

@ Zì
Dương Công tốt cho kèn Lừa đực, vậy Lừa cái tập được gì?[/si]

Unknown said...

@con Kí Tá

Con nài Công kiểu jì mà người khác lại nhiền được?

Zững Công như Tỳ Công (vuốt mặt) hoặc Dương Công (vuốt mũi) thì không nên làm chỗ đông người. Còn các công khác thì đéo ảnhhưởng đến ai cả. Thậmchí người ta còn chả biết các cô đang Công.

Tuynhiên khi đã thànhthục Công Pháp như Zì, thì các cô có-thể Công mà đéo cần đến tai (hands).

Dì có-thể chơi Dương Công bằng cách vẩy mũi mình từ fải qua trái như vòi voi, hoặc quăng lên quật xuống. Nhãn Công thì Zì cũng không cần bấm ngón-tai vầu bụng. Zì vửa thít bụng như có ngón-tai bấm vầu, lại vửa thở-hít bìnhthường.

Tỳ Công (Vuốt Mặt 27 nhát) mà không zùng tai là khó nhất. Cái nài đòihỏi kỳcông. Zì sẽ zậy sau.

Unknown said...

@mụ Ủm

Dâm Công tốt cho cả Đực lẫn Cái. Trong bài Zì đã nói gòi đó thôi.

Unknown said...

@mụ Ủm

Chữa mấy cái như Xoang mới Trĩ mới Zịứng mới Cậnthị, Ù-tai, Quáng-gà.. thì Dâm Công là vôđối khỏi nghĩ.

Ziêng với Xoang/Trĩ thì các cô đéo cần fải mổ nghe chưa. Kể cả bịnh mãn gòi cũng chữa được tuốt.

Zì đã nói Zì bị Trĩ mới Viêm Mũi Zịứng từ thuở trẻ-con đi sơtán, thế mà vài năm Công (thời lâu lắm gòi) chữa sạchsẽ không còn zấuvết.

Unknown said...

@con Fa Âmhộ

Con nài Zì nói đéo bâu-jờ ăn-nhời nên jờ Zì đéo jả-nhời cô nữa.

wanderingsoul said...

@Mahanki: Đau gót chưn, gan bàn chưn có thể do dãn tĩnh mạch. Ngoài tập D…công, phần xoa bóp bàn chưn: Nắm chặt gót, bóp vặn bàn chưn, lắc, vê, rút từng ngón chưn. Dùng mu bàn tay áp huyệt dũng tuyền (lòng bàn chưn) xoa nóng lên. ngón tay cái hơi ấn xuống hai huyệt (lõm) hai bên cổ chưn xoa khoảng nửa phút rồi di dần lên bóp cẳng chân… tối ngủ ngoáy chân, nằm ngửa đạp xe đạp vưn vưn…

Dương Thường Trực said...

[si="5"][co="red"]Lần đầu cồng quán nên trước tiên chào tuyền chi bộ phát....
Tớ thấy phương pháp nài có vẻ hai hai...nên cứ tập..bởi có mất mịa rì đâu...đằng nầu chả tèo.! Nhưng muốn tập cho đúng bài bản nên tớ phải hỏi cho rõ..! Bệnh của tớ thế nài:
1. Hồi đẻ tớ, bô lão tớ nghiện thuốc phiện nặng..thành ra tớ sinh ra vs hệ miễn dịch kém hơn người bình thường.
2. Nhớn lên...do nhiều chấn động (đéo phải di chứng do chiến tranh bởi tớ đéo phải đi lính, thế mới tài..)...tớ đã phải mổ 1 lần đại phẫu... cũng do bẩm sinh tớ đã yếu đường ruột...tớ cũng đã mang vết tích K trong người, cũng do cơ địa tớ tạm thích nghi với nó nên Trời cho sống. Bạch cầu khá cao, nên mỗi khi cơ thể suy yếu là sự đề kháng sẽ kém.... Nên, vừa rồi bị cảm nặng nó đánh vào nội tạng cơ thể: phổi, đường ruột, đại tràng, xương cốt đều tổn thương...! Tớ đã phải dùng kháng sinh liều cao đặc trị..! Do tớ chủ quan nên ăn cơm, canh cá, rau sống, thịt quay hơi nhiều và sớm ...làm bộ bài tiết ko làm việc đủ khỏe nên lại thêm 1 trận gần chết nữa..!
Thêm nữa...tớ cũng bị tiền đình...! Nói chung thời tiết thay đổi là tớ dặt dẹo..! Vậy đồng ý là sẽ tập hết...zưng quan trọng là nhấn vào bài công nầu vs bệnh của tớ...!

Thân ái và quyết thắng,
[/co][/si]

mahankita said...

Thành Zì nhế,

Để Anh công và làm theo nhưng gì Zì chỉ đạo và sẽ bấu cáo chi bộ sau.

các công kín thì đương nhiên Anh công không có ai nhiền thái cả, dưng khi về nhà cứ công tới tỹ công là bùn ngủ không chiệu được và anh ngủ luôn khà khà.

giờ mờ công ngày đủ 20 công nhẽ khó quá?

Alehap said...

Công có chữa được tâm bệnh không anh Hoàng ơi!

Unknown said...

Zì cồngfơm mới con Chạn Khắm là Zì vẫy được cả 2 tai như ông cún, zưng Zì đéo cồngfơm jì về Tràng Công đâu đấy.

Ngoài tai (ears), Zì cũng vẫy được cả mũi, và za-mặt, za-gáy, za-bẹn, za bàn-tai (hand-skin), za bàn-chưn..

Zì cũng có-thể mở & khép rún, như là há/ngậm mồm vậy.

Ngoài-ga, Zì có-thể nuốt cả một hạt lạc bự vầu lỗ kèn (sâu khoảng 10cm), gòi nhè ga. Cái nài hầu-như là một bíquyết vôđối.

Unknown said...

@em Hấp Yêu

Công chủyếu để chữa tâm-bịnh mà em.

Unknown said...

@em Thi Cồi Yêu

Đang khỏemạnh thì thithoảng cũng nên đi khám tổngthể em ạ.

Zì khuyên các cô khám địnhkỳ ở zững nơi có uytín (bỏn khám là khám, chứ không khám để bán thuốc hoặc chữa bịnh). Ở Nụi là bịnhviện Việt Pháp.

Nếu các cô U35 thì 1 năm khám 1 lần. Còn trên đó thì 6 tháng 1 lần.

Alehap said...

Làm thế nào để em hết chán đời bây giờ. Công những loại gì?

Unknown said...

Đủ móa hai chải máo lợi là chớm bị tiêm chứ còn đéo jì nữa. Fải Tâm Công thôi chứ còn thắcmắc đéo jì.

Mr. Tran said...

Đèo mẹ nghe anh MTMT kể kỳ năng mà tôi hú hết hồn. Kinh đéo chịu. Quả phi phàm ngoạn mục.


Có câu nài tôi hỏi anh từ Quán cũ mà đéo thấy anh giả nhời. Nay tiện đây tôi xin hỏi lại nhát, mong anh giả nhời:

27 Tỳ công có khả năng chữa đái đường hay chỉ có tác dụng phòng?
Kính anh!

Anonymous said...

[si="6"]Cô Ký Tá kèn sáo có vấn đề thì nên tập Công nhiều vào. Sau 2 tháng tập tôi thấy thèm tỉn + tỉn khỏe hơn hẳn đấy[/si]

Miumiu said...

Dì có-thể chơi Dương Công bằng cách vẩy mũi mình từ fải qua trái như vòi voi, hoặc quăng lên quật xuống.
.................
Zì, sâu cho Vàng Son sem quả vảy mũi đê Zì. Thấy mới tin.

Mr. Tran said...

Em Hấp diêm nhẽ nên tập [Lói Công] công xem sao!


Hoặc tìm 1 anh dư nài:

[im]http://phamleuyen.files.wordpress.com/2011/05/smile-nu-cuoi.jpg[/im]

mahankita said...

@ Cô Ủm,

Tôi công từ khi con Zì bốt thập dâm công nam 2010 nhưng một ngày công nhẽ ít quá nên thấy một số bịnh thì khỏi như trĩ, đái rắt, viêm mũi, nhưng lại bị vôi hoa cột sống như con Zì nói,tỉn thì vẫn thèm dưng hoạt tinh, hoạc đang lên tự dưng xuống mẹ hehe.

Đỵt mẹ đao khổ rất.

Simacai said...

Zì kèn to ơi, Zì cho 1 hột lạc vào sâu lỗ đái 10cm để chơi bài chặn ông tinhtinh à. Món nài hai Zì hướng zẫn thêm tí nữa đi, nhiều anh em muốn hóng lăm.

Unknown said...

@em Sầu

Tai bébi nhà em ga bù hôi thì cũng fải Dâm Công thôi, chú-ý mần nhiều Tâm Công, Thận Công, Tỳ Công.

Ngoài ga fải Tắm Khô hehe Zì đã nói trên gòi đó.

Unknown said...

@mụ Gét jàhói

Như mụ nói thì mụ fải luyện đủ hết bộ Dâm Công, không chừa bài nầu cả.

Unknown said...

@em Hấp Yêu

Muốn nhanh hết chán đời thì có 2 cách:

1- Là đong thật nhiều xèng.

2- Là yêu thật nhiều.

Cách 1 thì fụthuộc vầu nhiều thứ. Zưng cách 2 là tươngđối zễ. Em không cần yêu nhiều người, mà chọn 1 người gòi yêu nó thật nhiều hehe.

Khi yêu, đừng nặngnề các chiện như đạođức, tậpquán, ja fong.. Zững thứ nài tuyệtđối sáchvở, và vônghĩa trong cuộc-sống hôm-nai.

Yêu cũng không đồngnghĩa mới sex.

Zì nói thế thôi, còn lại tùy em tự quyếtđịnh.

Unknown said...

@con Chạn Khắm

Chữa khỏi hẳn đái-đường bằng Dâm Công thì Zì chưa có điềukiện kiểmchứng. Gất thànhthật thúnhận như vậy.

Zưng hãm bịnh bỉnh fát chậm lại thì Zì cồngfơm. Một bôlão bạn Zì bị tiểu-đường jaiđoạn cuối đã 5-6 năm nai (chại thận 3 ngài một nhát, thở oxygen liêntục từ nhiều năm gòi), zưng vưỡn sống ngon, một ngài vưỡn đi bộ được chừng 1km. Và cắn thì hehe còn khỏe hơn cả Zì.

Nhờ Dâm Công đấy cô ạ.

Unknown said...

Thôi Zì xuống đường chút.

Zì gưởi chút nhạc cho các Vàng Son mới con vện tintin nhế hehe.

Lay Back In The Arms Of Someone ("Em Hãy Ngã Vầu Tay Ai Đó")

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=WxAZU7PK8OA]

Mr. Tran said...

Ô-kê. Cảm ơn quý anh!


Mần tý nhạc Khoai Tây nhế hế hế

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=bD8vqYVUPr8]

chandoi said...

@ Hấp:Chandoi X Chandoi = No Chandoi

Nó là tam lục công dâm đó. Trên thập công dâm nhiều boang !!!

Dương Thường Trực said...

[si="5"][co="red"]Thành con Zì...! Ở Nụi, pệnh viện nầu tớ cũng đã từng thử qua...! Vs 1 ông người khỏe mạnh đi khám định kỳ cứ 3 or 6 tháng là gất tốt...!
Song, khám ở đâu cũng zứa kể cả các cô ở tỉnh lẻ...trừ khi thằng pác sẽ tỉnh pẩu cô bị ung thư or đại loại thì cô mới phải xuống Nụi or Gồng vào bệnh viện đặc trị để kiểm tra và xét nghiệm lại.! Khám định kỳ mà vầu Việt Pháp thì vầu nếu các cô thừa xèng, còn đéo cóa thì vầu các pệnh viện tư ngoài cũng được...! Đợt rồi, tớ đưa con cháu đến khám tim trỏng (Việt Pháp), nhưng đéo bị sao..mà còn phải khám thêm gan và soi não..vì con bác sĩ cỏn chuẩn đoán nhầm, mà đẳng cấp của bác sĩ là ở chuẩn đoán, đéo mẹ...nó phải nhìn con bệnh nhân mà suy ra đúng 80-90% bệnh mới là bác sĩ giỏi...! Tớ cũng mổ thoát vị đĩa đệm ở trỏng (bác sĩ Pháp làm) cách nay phải hơn chục năm...đéo mẹ, nằm ở trỏng thì sướng đê mê...bởi các cô đéo bâu giờ phải hưởi nước đái or đại loại...!
Nên tớ khuyên...đi khám định kỳ thì ở đâu cũng được...! Còn nếu đã phải nằm viện thì vầu mẹ Việt Pháp nằm cho sướng...tội đéo gì..!

Thôi, tớ đi cắn cơm đơi..! Tặng chi bộ bài nhạc: COMMENT CA VA (Em có khỏe không?
[http://www.youtube.com/watch?v=YjAMnGEltY4] ([/co][/si]

BẦN NÔNG LỪA said...

Hai bài tỷ công và phế công của Zì giống bài tập Kegel giúp tăng sức chiến đấu cho bựa và bài tập khí cộng trị bịnh trĩ. Nhẽ Zì copy của bọn chúng gòi thêm thắt vào hố hố.

Bài tập Kegel giống tỷ Công của Zì, nhưng Zì đã chế biến và thêm khí công vào gất sáng tạo, anh khen! Quang chọng là Zì đéo chỉ rõ là co kèn vào như thế nào, đù móa các cô cô không đúng cơ PC thì có mà tập cả đời.

Bài tập khí công chống trĩ khí công chống trĩ nài giống bài phế công của Zì nhưng bọn chúng chỉ chi tiết hơn cách trị bệnh trĩ.

Bonus Video luyện khí công đơn giản cũng có một chiu là tụt hậu môn vào trong giống bài phế công của Zì nài.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=_taNZfYAEYc]

Unknown said...

@con Fa Âmhộ

Con nài Zì nói đéo bâu-jờ ăn-nhời nên jờ Zì đéo jả-nhời cô nữa.@ BOM

Địt mẹ thế nài đéo được òi, thua mẹ ông Kụ cả chục bông

Thái khó tí đã nản thía à, fẩy tiên-triền liên-tục liên-tục để thiết-fục tôi ăn-nhời mới đúng chớ

Khi-nầu cả-lò bựa liu-triền câu vè

Hoan-hô anh Budifa
Trước anh theo địch sâu ra hàng mềnh

thì sự-nghiệp của lão mới thực-sự là bất-hủ, khà khà

Unknown said...

Ố la la, thái xiêu-nhưn BOM quẳng-cấu món vẫy tai vẫy đuôi vãi ông trao ông bò hai hai là

Nhẽ fẩy Quạ nghiêm-túc thật. Cứ tưởng-tượng hai tai đương bận bóp dzú mờ vưỡn vẫy da để đuổi được ông duồi ông muỗi thì còn jì bằng, hố hố

BOM, tôi thích bẹn rùi đới, khà khà

CaiKhi said...

@Fa

Nếu anh bị chảy máo chưn găng, tôi nghi anh bị cái gọi là “viêm cao chân răng”. Sở dĩ tôi biết vì ông Pa tôi bị cũng. Bịnh nầy cứ thi thoảng nó lại chẩy máu và sưng lợi lên, rùi khi lợi xẹp xuống thì răng và lợi anh lại xa nhau 1 tí. Dần dần khi anh có tí tuổi, nó sẽ rụng mẹ răng.

Nếu đúng anh bị bệnh bểnh, thì chuyển bị mần bộ găng gả. Nhanh thôi.

@Trung Tướng

Tôi tập dâm công kể từ khi Trung Tướng công bố. Nhưng tôi thành thực không cồng phơm là nó khỏi bịnh nầy bịnh kia hay không. Vì lại thành thực mà nói thì tôi chả thấy tôi có cái bịnh đéo gì, để mà tập rồi khỏi rồi công nhận là vì dâm công mờ khỏi. Chả hạn thế.

Tuy nhiên. Tôi không chắc tôi tập đúng. Vì khi tập can công, tôi chỉ có thể tượng tượng rằng mình đã giữ iêm 1 mắt, còn mắt kia đảo trái (hoặc phải).

Mút đít không mút kèn cũng vậy.

master said...
This comment has been removed by the author.
master said...

[si="6"]Có công nào chữa đau dạ dày không con Zì? Hay phải luyện đủ cả 10 công? Địt mẹ diệu bia nhiều lúc oải quá mà công việc đéo bỏ được[/si]

yamakuto said...

[si="6"]Tồng chí Fa cần ăn thêm nhìu rau xanh, củ quả, bệnh dăng miệng cũng liên quan mật thiết đến thiếu sinh tố đới
Diêng về Dâm Công, Kuto NGHĨ DẰNG DẤT TỐT DẤT TỐT, dưng với những người đã mang bệnh và cơ thể íu đúi, thấp khí, tập sẽ có kết quả, chứ còn loại đang sức khỏe trâu bò thì tập sẽ khó thấy hiệu năng......[/si]

Anonymous said...

Công nhận chủ đề sức khỏe, công kiếc của Zì rộn ràng thật.

Ui thế, "Lay Back In The Arms Of Someone ("Em Hãy Ngã Vầu Tay Ai Đó")" - cũng được xem là một loại công hả Zì kính mến???.

Vàng son nghe nhời Zì mà công bài "ngã vầu tay ai đó này", quá bằng đổ thóc giống ra ăn.

À tiện thể, Zì cho C.P hỏi cái, thế còn cái bệnh sến - có bài công nào dành để chữa bệnh sến không hở Zì?

Tks Zì trước.

Anonymous said...

Chúc mừng sinh nhật Vàng Son đầu tiên của Quán Bựa. Chúc thêm một tuổi đời mênh mông lạc quan và tin yêu cuộc sống. Có người bạn chân thành, nhiệt tình như thế, TT thật hạnh phúc, may mắn.

Nhớ Hê - hoa rau muống giản dị và bao dung. Lời chúc muộn vì bận lâu không vào Quán, xin lỗi!

[im]http://www.buddy.vn/upload/files/raumuong.jpg[/im]

chandoi said...

Đù móa con cu to. Tập đéo gì chả tốt. hít thở,hít thở còn tốt huống hồ công. Mấy thầy tu tập công nó lấy kèn kéo cả cái xe. Chỉ có tập làm ông Lừa là đéo tốt khà khà..

wanderingsoul said...

@CP. Nhìn Zì đủ biết CP. à. Khi luyện DC đến mức thành xiu nhưn như Zì sẽ bị hói toàn phần (ngoại thất) và sến toàn tập (nội thất).

yamakuto said...

[si="6"]Đù mà anh Chan dòi nói đúng đúng là, ý Ku to là tùy từng thời điểm, thể trạng mà có cách luyện tập thích hợp, cỡ như già hói sinh 60 trở về trước, thì rõ là tập chạy, tạ, đấm bom, hít đất, xà ngang..dõ là hơi bị quá sức, lúc đới thì dâm công dõ oki, coàn với bọn trẻ, múa vài bài quyền, hay chạy, hay hít đất, hít xà, hay nâng tạ hự hự, rĩ nhiên sẽ tác dụng nhanh và luôn!
Nên nhớ là dù theo cách lào thì diệu và thuốc lá lun là kẻ thù của sức khỏe......[/si]

Unknown said...

Chết cười Zì trồi lên thì con vện tintin của Zì đi ngủ bố nó mất gòi hehe thế mới tài.

Để yêm Zì coi gòi jả-nhời bọn văncông nầu.

Unknown said...

@em Fúc Yêu

Bịnh sến thì cứ đến thăm Zì sau 18h mỗi ngài, Zì sẽ chữa khỏi ngai và luôn hehe.

Unknown said...

@em Sầu Yêu

Zì cạo trọc đầu cho hết tóc chứ Zì có hói đâu mà em nỡ ziềm-hàng Zì thế hử em?

Unknown said...

@all

Con nầu cậy khỏe đéo chiệu Công, đến khi có bịnh thì đừng có mà gọi Zì nha. Tầm U40 như con Fa Âmhộ, con Bín Nghé, con Sáu Són, con Quấn Zẻ.. thì biết tai nhao ngai và luôn.

QUANRE17 said...

TT kính yêu !
Vừa rồi tôi cho vợ tôi xem " bất hủ thập zâm công" của TT,
nó zất thích, nó bắt tôi chép vào jấy để mang tơi chỗ làm tập TT ạ..

đcm tôi có khi cũng phải cố tập thôi, cũng 43t rồi chứ còn trẻ chung đéo giề nữa đao thưa TT.

Unknown said...

Bạn Tao, cả nhà nó (trừ bà ma) tai vẫy như voi luôn, chả tập tành đéo gì cả.
Mờ cái nầy bẩm sinh, dưng cũng thấy hơi qoai qoái, vì cỏn có nhiều tài lẻ dị phết.
Mụ Zì biết vẫy tai, mút thớt do công hai bẩm sinh đặc dị?

Anonymous said...

Chầu Dzì bựa và các cô ngài mới mai mắn như ý. Dzì bựa, cho tôi hỏi bài công nào giúp giảm ngáy mà không phải tập nhiều vì thời gian tôi thực sự ít, tôi chỉ thi thoảng đảo qua được quán khi ngồi làm báo cáo ở văn phòng, còn đâu là phải chạy. Vào hè là mùa tôi năm nào cũng bận nhất. Muốn gúc lại những cồng về ngái mà còn không có thời gian vả lại việc gúc cồng vào thằng yahoo (giờ đã die) và wordpress có vẻ không tốt lắm.
Tôi làm theo tư vấn của chị Lam về uống dầu Olive, tôi đã uống được 3 hôm nhưng có vẻ ngái to hơn vì vện tát nhiều hơn và bắt tôi dừng việc uống dầu.
Liệu Thập tỹ công (công thứ 4) có giúp gì được cho tôi không? Việc mút mạnh kèn vào bụng như thế nào có thể giảng rõ hơn được không? Có phải là hóp phần bụng gần kèn vào không? Thành Dzì trước.

AKA phoỏng said...

CHào CHi Bộ
ĐỌc nhiều mà đéo còm được,chỉ vì máy bị lỗi thằng cu Filefox tức bỏ mệ. Đang bị yếu sinh lý đọc bài này thấy hay vãi, cố gắng luyện chưởng để bắn cho tốt đây.

caconsacnuoc said...

Hay nhưng còn thiếu đầu ra đầu vào như xăng nhớt ra sao, tuổi nào, giờ nào, máy nào thì xăng nào...

Zạ Lồn said...

Ịt mẽ, chào con Zì. Éo biết xưng hô thế nào cho phải, tôi, hóng nhiều, h đang say, mịa, nổi lên chào con Zì phát, nhân thành Zì vì +zc, tôi luyện 3 tháng, hết mịa mồ hôi tay. Thành...thành....
Nhưn tiện, còn đôi bài công, ịt mịa...đến h nào Zì mới "phóng" nốt ta????

Bá Lý said...

Hôm nai sin phép TT tôi cóp bết mấy phần trong Thập Dâm Công bất hủ đã công bố, đặng truyền bá cho mấy già hói bạn tôi Công.

Bỏn kêu ca he he địt mẹ thời gian đéo đâu mà Công kiếc, còn bận đong xèng, bú diệu đá phò. Bỏn chưa liếc qua, địt mẹ, mỗi công chỉ độ một/ vài phút, có thể thực hiện ở bất cứ đâu. Tôi tin, bỏn sẽ thực hiện.

Các Công còn đương nằm trong bí mật, TT xem bao giờ bốt nốt vại? Hai TT mở mẹ khóa huấn luyện đi, thuê mẹ hẳn chỗ ngon ngon, tôi sẽ lôi bỏn đến học.

Thành TT rất.

Bá Lý said...

Tôi đao lưng, Trung Tướng kêu tập Thạch Hóa Công và Can Dục Công, dưng tôi không tiềm thái bài công nài.

CACC ai biết chỉ giúp.

Thành thành.

mi amor said...

Zì cho em hỏi trĩ thì tập dững công nào, lại có con phó cái đéo giáo xư ở 60 Haonam tiêm xơ 600/phát, tiêm nhiều phát, người bẩu khỏi, người bẩu bip là sâu?

Unknown said...

mấy anh em nói chuyện buồn cười quá.

có nhu cầu mua xe đạp điện qua bên mình nhé http://xedapgap.com/

ngoan said...

Kính thưa Zì Kèn Khủng.

Tôi bị nhiễm Viêm gan siêu vi B nhõn 20 năm rồi. Đợt này khám thì men gan tăng mẹ lên, cụ thể chỉ số GGT cao gấp 3 bình thường. Trong khi 2 chỉ số AST (SGOT) và ALT (SGPT) thì bình thường. Không hiểu tập dâm công thì có giảm được đà tăng của men gan và trở lại bình thường không Zì.

Mong Zì chiếu cố.

Unknown said...

Zi` ui, em đang tập mấy món công này của zi`, khó phết đấy chứ chả đùa. Cái trò mút kèn mà không đít, đít mà không kèn cứ loạn tứ tung cả lên. Thường thường đa phần mọi người mút cả kèn cả đít cùng lúc, tập cho riêng từng cái không đơn giản. Thui vì sức khỏe ránh cố xem sao.

Em hỏi Zi` thêm phát, có cách nào giảm mỡ bụng hem? Trước đây e bia rượu nhiều, lười vận động nên vòng 2 chửa vượt mặt, giờ thỉnh thoảng chạy bộ mà vẫn không giảm. Zi` có cách j cho bớt vòng 2 đc không ? Thành zi` rất.

Thì Bựa Bựa said...

ồi dồi ôi

qua bài mới - mà lại cũ - lại thành mới rồi à

Ngác em, mấy cái cồng ta vứt ở bài cũ, em qua đó đọc rồi cho ta hay nhé.

Anonymous said...

@ All
CACC công mần đéo giề nhở!
Khi đang sống ở Lừa (Mặcdù, ở ngoài Lừa thì đéo cần công , vẫn sống TỐT!)
Địtmẹ, công cho lắm vào, rùi xáng ra, 2 bánh nó đụng nhẹ, thế là : TÈO (Còn đéo tèo thì: Họa đeo!) Địtmẹ! Họa đeo!
Bảo trọng!!!

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Chúc mầng em gái em Ngác nha. Nhớ bẩu ẻm đọc và chơi quán Bựa nha.

Anonymous said...

Thiệt là rảnh C wa' đi chứ hả?!

[img=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/10003921_1414126985517105_6442910152981423630_n.jpg]

[img=https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/1609803_1414127068850430_2125367989667272280_n.jpg]

[img=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/10253882_1414127115517092_6554607943426860517_n.jpg]

[img=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/1557652_1414127255517078_6179330387213758337_n.jpg]

[img=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/10252019_1414127292183741_6505447408356868807_n.jpg]

[img=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/10153785_1414127532183717_2658251904400787331_n.jpg]

Út Nai èn Út núc All!

Kid said...


Zâmcông nó làm em nổi mụn Zì ơi! :(

Lão Bựa said...

ĐKM. Mailbox của lão đầy nhóc những câu hỏi như con Đĩ. Soi một lá số mệt hết cả người.

Unknown said...


Đúng bài bất hủ em kết nhất của Zì. Em liu lại bài nài gòi, tks Zì yêu rất nhiều.

Nhân thể, lâu không mò mặt lên cồng, em chào chi bộ phát trước khi đi ngủ he he!

Ja said...
This comment has been removed by the author.
No said...


Các con vận dâm công
Bổn do Hoàng Tướng soạn
Nếu zữa chừng đứt đoạn
Vận TÂM CÔNG Phaolo!

Thì Bựa Bựa said...

EM, (not ketui and now not Bia also)

Ta yêu em và vì thế ta chỉ mong em được hạnh phúc,

Dù hạnh phúc ấy là do thằng mả mẹ nào đó mang lại cho em, hì hì

Miễn chỉ cần nó làm em sướng là ta cũng cảm nhận thấy sướng âm ỉ rồi, hì hì

EM,

Đừng đau khổ như thế nữa, vì khi em đau khổ ta cũng cảm nhận được sự đau khổ dằn vặt trong trái tim ta, hì hì

EM,

Nhẽ ta sẽ hạnh phúc bên người vợ mới cưới trong thời gian đầu

Và rồi chắc chắn sau một thời gian ta cũng sẽ đau khổ bởi cô ấy, hì hì

---------------

Thôi, ta muốn nói với em nhiều lắm, nhưng ngàn lời nói chi bằng chẳng nói lời nào nhẽ hay hơn, hì hì

[youtube=seRbNKbEVLQ]

Thì Bựa Bựa said...

Thức trọn đêm nay để nhớ thương em,

Sương rơi lạnh căm cảnh vật im lìm,

Ước gì nhà mình chung vách,

Ước gì mình đừng ngăn cách,

Hai đứa mình khoét vách chui qua, hì hì


[youtube=gQsiRtFcLKU]

Miumiu said...

thì Bựa Bựa said... (145)

thì Bựa Bựa said... (146)

Như thằng hâm, nhưng đáng yêu hì hì

Unknown said...

Cám ơn Dì đã post lại bài này.Bài tôi tâm đắc nhất

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Thì Bựa Bựa said...

Miumiu said... (147)
--------------

Thành Miumiu đã quan tâm.

Chuyện tình của ta nếu theo đúng kịch bản của thằng đạo diễn mất dạy thì nó phải như này:

[youtube=4FHpmn-KYec]

Nhưng Chúa đã xuất hiện, và ta nghĩ rằng cồng 146 chính là kịch bản mà Chúa đã tạo cho ta, hì hì (cười đau khổ)

Tình yêu - chia lìa - ngang trái - hạnh phúc - nhớ mong - ảo mộng - bất ngờ - sự thật - ... tất cả đan xen vào nhau, tạo nên cho con người ta nhiều chất liệu để vẽ lên cuộc sống muôn màu tươi đẹp và đầy sinh động.

Yêu nhau nhưng bị cấm cản, đến viết thư cho nhau cũng không được, đành chia sẻ nơi chốn công cộng là điều không ai muốn.

-----------------------

Ta chấm dứt chuyện tình cảm cá nhân của ta ở đây, xin các bựa đừng bình luận gì thêm.

Giờ ta kính mong Zì ban lại cho ta cái tem mõm thối vì ta đã đi qua, đã trải nghiệm và hiểu giá trị của giai đoạn tiền mãn tin.

Thành Zì và bựa quán ờ lót

Meo hoang said...

test phat dcm

Meo hoang said...

Tôi đây đcm mấy hôm nay nhà có chiện nên đéo để ý đến hạn tù, cảm ơn anh Lão Bựa đã nhắc nhở nên mới nhớ đã HẾT ÁN đcm.

Tôi dí lồn thèm nịnh thằng con cặc nào hết nhưng vẫn cúi đầu chước sự Nghĩa Cả của 1 số huynh đệ mà từ từ tôi sẽ nhắc tên, trong thời jan tôi lao tù đã ko mắc thói bẩn tưởi "Thượng đội hạ đạp".

Bonus : Lão Bựa đúng chật bộ đội già vẫn " huynh đệ chi binh " @ Cậu Xập...haha đcm à vâng....

Meo hoang said...

Trong lúc lao tù tôi định hết án sẽ xuất hiện thía này để đi thanh toán nợ nần với vài con trên này....haha

[img=http://tattooton.com/wp-content/uploads/2013/12/Polynesian-Chest-Tattoo.jpg]

Đùa anh chị tý thôi, gia đình lớn tôi có chiện buồn. Ông anh cả tôi bị tai biến nên mất đột ngột, hưởng dương 58t. Hai ngày nay tôi về quê ( cách Nụi 30 km ) để lo cho anh phần mộ cạnh phụ huynh.
Vậy nên tôi sẽ xuất hiện thía này...haha.

[img=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/s261x260/10168230_1455354224700000_5246634628289967072_n.jpg]

Tôi đang vào nhà thờ làm thủ tục đưa anh ra vườn Thánh để anh về bên nước Chúa.
Tôi đứng chước tượng ông Thánh AN - TÔN...nhẩm lạ bài kinh...

Meo hoang said...

3H tỉnh giấc đéo ngủ lại được , thôi tạm thời 3 cồng tráng miệng đã...

Thân chào chi bộ chó.

Có lời khen anh Buồi mềm giữ đúng án tù 1 tuần, đcm với tôi nói mà nuốt lời ko thả tôi đúng hẹn thì tôi sẽ cho nhà anh Buồi Mềm " sáng " nhất phố đêm nay, đcm anh Buồi mềm nghe rõ hả....hehe.

Meo hoang said...

Tẹo nữa quên...

Thanks anh Cường Quê, 1 bựa viên ít cồng quán chiều nay đưa gia đình lên thăm tôi...
Thật áy náy vô cùng vì anh đón tôi ở Nụi như thế vậy mà anh lên tôi ko có 1 ly nước uống, đơn jan là tôi đang ở quê làm thủ tục cho anh trai tôi. Một lần nữa xin lỗi và cảm ơn anh Cường Quê và Vện.

Tin tin nhà anh CQ.(Ảnh từ fb CQ)

[img=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/p526x296/10152441_752229484797905_4960066125214913002_n.jpg]

Cáo lỗi và hẹn anh dịp khác nha...

Củ Chuối Tây said...

@ Mèo hoang

À vâng, chào mừng anh trở về, tsb anh lại cồng bá đạo zư xưa. Với đủ các thể loại trên zời dưới bể.

[img=http://media.thethaovanhoa.vn/2013/09/12/09/06/anh-hung.jpg]

Khà khà.

Lão Bựa said...

Chia buồn chuyện gia đình với cô Mèo H nha.

Chúc mừng cô trở lại.

Anonymous said...

Đầu tuần, làm tí chuyện hài nhể!
Hôm bữa, EM vừa trong toilet ra, thấy khứa bảo vệ với tay chủ thầu XD.
EM nói:
“Hổng biết sao chứ!? Dạonày, súng ống EM lâu hổng xài, nên lâulâu EM đem ra lauchùi thì súng cướp cò, đạn vãi tung tóe! Địtmẹ, tung tóe!
Mấy anh có bị thế không? EM lo wa’ đi!”
Hai ảnh trả lời:
“Của chú sao đó chứ! Của tụi anh có thế đâu nhờ! Súngống, đạnđủng bắn đúngnơi đúngchỗ lắm mà!
Chắc chú bị giề rùi!”
EM mới bâng wơ:
“Hay, của 2 anh hết mẹ nó đạn rùi!
Mẹ, chưa đến 60 mà đã thế, nhẽ đâu nhanh thế!...”
Hai khứa cười phớ lớ…
Địtmẹ, đời là mấy nhờ! Kekekek!!!
Chúc chi bộ đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc, mần ăn ngon nghẻ!

PS: Tuầnnày, là tuầnThánh rùi, nên EM sẽ dừng spam
Hẹn chibộ Chúanhật nầy (Phục Sinh)!

[img=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/10157219_1414273582169112_7814277493979258625_n.jpg]

[img=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/984033_1414274085502395_8703428388762967593_n.jpg]

[img=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/10153205_1414274405502363_8984317474243843516_n.jpg]

[img=https://scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1.0-9/1533841_1414274715502332_5224209664397299837_n.jpg]

HAVE A NICE DAY, ALL!!!

ironcrossfreedom said...

To Zì (Muộn Một Ngày)

Palm Sunday
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=kzlqBXQm-wM]

Phang_Phập said...

[si="6"]- Trước tiên, anh Mìn chào cả lò nhá thay lời DCM nhé, cả con Dì mồm thối nữa nhé...
- Chào Dượng, Pín, Trạn,...và cacc mtl...anh thấy chủ đề sức khoẻ này hào hứng và hay ho phết, đặc biệt là lũ mồm buồi ăn uống cắn bú kiểu rừng rú lâm tặc dư anh Phập mìn, con Sau Son, Con Pín mlt, Dượng...
- Các con dời nhẽ U40 thì bắt đầu lắm bệnh tật rồi nhẻ, lời khuyên của anh là 1 niên đi 2 lần thử máu, khám sức khoẻ, có thời gian chơi được cả tuần, tiếc đéo gì nửa ngày phỏng...

[/si]

Phang_Phập said...

[si="3"]
- Các thói quen bệnh tật cũng do ăn uống cắn bú mà ra, dcm nhục. Thể thao thì ko chơi môn j cũng là 1 trong dững nguyên nhưn...
- Dưng bắt đầu đến tuổi lày, tuổi U40 là anh phải giảm chế độ ăn uống cắn bú tý ti...giảm ăn tiết canh, lolotica, thịt chó, thịt rừng...
==> Cacc muốn sức khoẻ tốt nên dùng mấy món này hàng ngày: ỚT-TỎI-GỪNG nhá, ăn cơm mà ko có bát ớt và tỏi Lý Sơn ăn sống thì anh nuốt đéo được bát cơm nào,..ra quán việc đầu tiên là bảo thái cho anh đĩa ớt tỏi gừng sống...Nên nhà anh ăn cơm mà dân tình ko quen đéo ăn nổi, anh đéo biết ăn cay và nóng từ lúc nào, con anh giờ vẫn vậy...
==> Trong này có nhiều tên mần bác sỹ: theo anh nghĩ là ăn nhiều ớt cay tỏi sống và gừng sống là nguyên nhân làm giảm bệnh tật của mỗi ông người chắc đúng phỏng...Vì hồi xưa anh đang mần Lâm tặc ở rừng thì bọn chủ nó giao cho tập tài liệu, trong đó có nói ăn ớt chống ngã nước, ngộ độc và bị côn trùng thịt thành bệnh...đại khái thế, còn ăn tỏi thì nhiều kháng sinh, cũng giúp ít bệnh tật...và gừng thì trung hoà axit trong dạ dày, cái này a chịu..chưa điều nghiên, tý điều nghiên phát xem nào...
-Và ròng rã từ bé, anh ko nhớ, dưng từ tầm 6,7 tuổi anh đã cắn ớt tỏi bùm bụp rồi đến h tốc độ ăn càng ngày càng cao, một bữa cơm kiểu j cũng hết 10 quả ớt và 1 nhánh tỏi sống...
Đây, bát nước chấm của anh dùng riêng...
[im]https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/10247227_618145721597502_7827953582789433363_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/1609769_618145704930837_64787412526202641_n.jpg[/im]
Đương diên có con sẽ hỏi thế dcm mồm thối um thế thì hôn vàng son thế nào, dcm tỏi nó nặng mùi, cách chữa đơn giản, cắn bú xong mà đi hôn vàng son thì lấy 1 nhúm chè khô Thái Nguyên ngậm sau đó nhai 1 lúc trong mồm rồi đi oánh răng, ngậm thêm tý nước súc miệng Lisrin nữa là mõm lại thơm dư thường...
[/si]

Phang_Phập said...

[im]https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/1609769_618145704930837_64787412526202641_n.jpg[/im]

Lão Bựa said...

He he. Cô Phập làm gần như lão. Nhưng phải làm theo cách này:

Ăn tỏi rất tốt. Tất nhiên òi. Nhưng cách làm như nào mới quan trọng.

Đầu tiên bóc hay đập dập tỏi tùy khả năng mình có ăn hết hay không và để trong chén quãng 15 phút. Vì sao thì đi mà gúc, lười đéo có quà. Sau đó vắt 1/2 quả chanh vào cùng với tương ớt tự làm. Tương ớt tự làm như nào thì đi mà gúc. ĐKM.

Món gia vị này ăn liên tục đến khi xuống lỗ nhế.

Đảm bảo trẻ, khỏe và ít bệnh tật. Lão tuy hơn sáu xập thật nhưng nhiều tên trên dưới năm mươi còn già hơn nhiều boong đấy. Thề đéo phét đâu.

Phang_Phập said...

[si="6"]
Cũng có 1 thói quen nữa anh duy trì từ bé, dcm, hồi hổi 18 tháng thì anh về quê sống cùng ông bà rồi, đéo biết được là từ 18 tháng đến 4 tuổi anh tắm nước nóng ko đéo biết, dưng 5 tuổi là anh biết và nhớ là đã tắm nước lạnh rồi, nhà ông bà anh mạn núi, dcm, đào sâu tận phải 20-30 m mới có nước, khi tắm thì sau mỗi lần đi chăn bò về là dời tối mẹ rồi, đéo quan trọng là đông hay hè, ra giếng múc nước tắm bùm bụp...mà nước giếng thì lạnh khác đéo j nước đá tủ lạnh...ròng rã ròng rã cho đến tận bây giờ...Anh tắm nước lạnh trước khi vô Blog bên Yahoo của con Dì Trung tướng mồm thối dư sau: Đầu tiên anh dùng nước rửa chân, sau đó rửa tay và rửa mặt, sau đó thì xoa nước vô ngực,tiếp theo xoa nước sau lưng, lúc này người anh ướt hết rồi, anh xối nước ào ào, gội đầu, rửa sạch chim cò oánh răng rửa mặt là đi mần thôi...sau khi đọc của con Dì anh thấy tắm khô sau tắm nước hiệu quả hơn hẳn...
- Sau gần 30 niên tắm nước lạnh anh thấy anh đéo bao giờ bị viêm họng, dời lạnh bú bia đá cũng đéo bao h bị, đéo bao h bị viêm a-mi-dan j và he he he Da mặt thì mịn như mông em bé...[/si]

Phang_Phập said...

[si="3"]
Thành quả của ăn nhiều ỚT-TỎI SỐNG -GỪNG và 30 niên tắm nước lạnh đây...

Cứ Xuân thu nhị kỳ anh một năm 2 lần đi khám sức khoẻ, còn 1,5 tháng nữa là anh lại tục tiệp kiểm tra, xem lũ Bựa U40 nhu CaiKhi Sauson Pín mlt Bá Lý...có con nào chuẫn dư anh này không, các chỉ số dcm như thanh niên mới lớn...

[im]https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/1607070_618145684930839_4428713461308523715_n.jpg/im]
[/si]

Phang_Phập said...


[im]https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/1607070_618145684930839_4428713461308523715_n.jpg[/im]

Phang_Phập said...

[si="4"] @ Lão Bựa: A Phập mìn ăn tói như sau: anh lấy 1 nhánh bóc vỏ rồi cho vào ớt, cắt 10 quả ớt cay vào cùng rồi đổ nước mắm Tứ Tuyệt Bình Thuận vào trước khi măm khoảng 20 phút, a thấy nước mắm Tứ Tuyệt Bình Thuận ngon hơn Phú Quốc...
- a thường ăn tỏi Lý Sơn, hết lại nhờ đệ gửi ra, dạo này có tỏi 1 nhánh Mộc Châu Sơn la quê anh Sauson cũng ngon cực... [/si]

Lão Bựa said...

Kết quả xét nghiệm của lão đây. Bây giờ không tin nữa đâu. Chúng nhân bản hay mô đi phê ra thì xong mẹ.

[img=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/q79/s720x720/10269425_1392417824372672_3381331603832469778_n.jpg]

@Cô Phập: Lão cũng dùng tỏi Lý Sơn nhưng lão hay dùng theo sách tàu. He he cứ chưởi chúng nhưng vẫn làm theo chúng đấy. SLGB.

Phang_Phập said...

[si="4"] Ui, lâu lắm rùi ko vào Blog Phang Phập của anh, vẫn còn, anh tưởng mất con mẹ nó rùi chơ Phang Phập [/si]

Phang_Phập said...

[si="5"] Các chỉ số của 20/12/2013 của anh toàn 1 nửa đéo ảnh hưởng gì, ví dụ:
-Chỉ số axit Uric của anh nhõn 200/420
- Choleterol 2.86/5.2
- Triglyxerin chỉ là 1.2/2.5
Nói chung ngon, hum nai 14/4 rùi, còn 1, 5 tháng nữa tức là 30/6/2014 anh lại đi khám lần nữa, 6 tháng khám 1 lần ko nói nhiều, dcm
Phang Phập [/si]

Củ Chuối Tây said...
This comment has been removed by a blog administrator.
chuoitieu said...

Địt mẹ, con Zì lồn đã phán gằng: "Gà Vịt Ngan kèn nhẽo tựa dây-thun, nhẩy một quắn 2 giây, tinh vẩy loãng hơn ỉa chẩy, thì hehe không mũi."

Thầy hùi bé tẹo đã từng nuôi gà, vịt, ngan. Đương nhiên thầy gất hay để ý khi chúng gao fối. Chiêm ngan, vịt thì có, dưng gà thì làm đéo có chiêm?

Củ Chuối Tây said...

Thành thực sory các văn công Bựa.

Bài hôm qua quên chưa đặt chế độ Share. Giờ thì đã.

Mời mời.

Liberation (Giải-phóng)

Ngược link, bốt lại. khà khà.

Ngọc Xồm said...

Thành anh Tế điên bông hoa trắng xinh đẹp, nhẽ anh là người đầu tiên phán em diệu dàng hê hê hê hê.

Thành cacc đã quan tâm, liu ý đến con em đầu bò lỳ như ông chó của em hê hê hê, bao năm qua nó có hề nghe theo ai bâu giờ, nên thôi em mặc xác, có vấp ngã mới mao trưởng thành.

@2Bựa: anh zông zài như zái ông ngựa một hồi em đèo hiểu anh nói cái mother fucking gì hết á.

Email anh Pẹp tí hỏi : msmarch31@gmail.com

Bá Lý said...

Ơ đéo nào lại bốt bài cũ hả mụ Hói?

Các món công nài, Bá chả thuần thục từ tám hoánh mẹ. Các bài công hiện nai, Bá đều có thể thực hiện, mà không zùng tới tai (hands) zư Trung Tướng, thế mới tài.

Chiêu Tai Công aka Quai Tai jờ đơi Bá có thể thực hiện, mà hehe đéo fải dung tai nữa, vẫn sướng như thường.

Các cô, lếu chả zụ gặp em Ngác mái chua bận đầm đỏ sát bẹn, áo cổ trễ lòi vú núng nính, đương tha thẩn bờ bể, thể đéo nào cũng mát trước mát sau chại vầu WC gòi quai tai miệt mài, có fỏng? Lếu luyện thành Tai Công, các cô chả fải dùng đến tai (hands) để quai lữa, hehe hẳn là 1 jải nghiệm tao nhã.

Củ Chuối Tây said...

@ anh Lee

gớm, phục anh rất. tsb. Nhẽ anh Lee cũng điều tra vụ Mĩ Đình. tao nhã nà. khà khà.

[img=http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-10-06/1286364345-no-phao-hoa-1.jpg]
Unknown said...

HỊ HỊ...DCC LŨ GẰM.

A THÌA CHỈ CÓ MỘT KHÁT KHAO-MỘT ƯỚC AO NÀ ĐC GIAO CÁO VỨI TẤT CẢ NHỮNG VS MỀNH THÍT! KHà KHÀ...

A CHẢ NHÂN VĂN HAY CAO SIÊU CỦ KẶC GIỀ.

GÍ QUẶC VẦU SỐNG NÂU,CHẢ CÔNG KIẾC ĐÉO GIỀ. MẶC CHO SỐ PHẬN ĐƯA ĐẨY.

KHÀ KHÀ...

Đôn Lò said...

@ Anh Lee,

Nhẽ con Lói mừng lắm khi anh luyện xong Tai Công. Mỗi lần Tai Công anh nhớ đứng ra ban công. Và xứ Lừa:

[img=https://danluan.org/files/u2/atomic-bomb-explosion.jpg]

QUANRE17 said...

Mr Lee said... (175)

Nếu luyện thành Tai-Công, thì nhìn thấy em Ngác mái thơm , đéo cần phải Quai-Tai cũng Nên-Đỉnh hả anh Bá mặt Nồn ngan.???

Unknown said...

Tập thập dâm công thấy 1 số cơ quan cũng tốt nhưng kèn vẫn mềm theo thời gian, chán vãi.

Vợ Đánh said...

Anh Già Lợn Lòi nói vô trách nhiệm thế thím Vợ Đánh đéo ưng cái bụng nhé.

Mịe, Lợn Lòi phải luôn chăm chút sức khoẻ, mình mà tèo thì hàng trăm con Lợn Máng khốn khó theo.

Ghê gớm là tài sản này Dượng nó phá banh hết, hự hự.

Còn không biết Dâm công mau mau, hehe.

King Filter said...

Bỏ ra mấy ngày liên tiếp đọc miệt mài, miệt mài giờ mới đuổi kịp cồng các cô, mệt mệt là.

Lâu quá không gặp lại em Cam, bây giờ em ở nao?

[img=http://1.bp.blogspot.com/_9dx46VRmYtM/TRX1-qo3ElI/AAAAAAAAAys/_JYM-OUCrKg/s1600/yinglakchin.jpg]

King Filter said...

Lợn lòi đấu với sư tử:

[youtube=AOfU8kqxZe4]

Unknown said...

HỊ HỊ!!!

ĐỚI, CÓ PHẨY THẾ MỨI NÀ XMEN KO...DKM.

KHÀ KHÀ! CÁC CÔ HÃI CÔNG CHÍNH,CÔNG NHẬN E NGÁO IDOL NÀ MỸ NHÂN MÀ CHÚNG MỀNH MÚN WAY TAI NHỨT QUÁN NÀI...ĐÚNG HEM???

ĐKM, BỌN ZÁT CHẾT,THÈM MỜ ĐÉO DÁM NÓI!

NGÁO UI! ACHƯỞI BỌN ĐÉO CÔNG CHÍNH ZƯ VẠI E ƯNG CÁI BỤNG HEM?

KHÀ KHÀ!

QUANRE17 said...

Hôm zồi định jới thiệu cho con Nghệ mới quen Thập zâm công, để thị luyện. Nhưng anh Buồi Mềm biên kiểu bựa, toàn thụt Kèn ,mí cả thít đít...ko được nhã cho nắm, nên Zượng nại thôi. Giá anh Buồi Mềm biên soạn lại chút thì hay...Đặng Zượng mang za lấy le mí Nghệ cũng đỡ ngại, heheer.

Unknown said...

GÃ-ĐẦU-BẠC.
----------
GÁN CHO A TRÁCH NHIỆM LỚN LAO THẾ...A ĐÉO LÀM ĐC ĐÂU!

DKM...LỢN-LÒI.CHẾT OAI HÙNG TRONG VIỆC SINH TỒN.
CHẾT TỨC TƯỞI TRƯỚC HỌNG SÚNG THỢ SĂN,,,TÌNH THẾ NÀO LƠN-LÒI CŨNG LAO TỚI,KO BAO GIỜ BỎ CHẠY,TMT.

'KHÀ KHÀ'

Ngọc Xồm said...

Vầng, chởi tốc mả cụ hết lên đê, nhằm bảo toàn sinh lực cho bựa nhân nhẽ từ nai em đéo bốt hình nên nữa hê hê hê hê hê.

Lão Bựa said...

Cô anh Già hôm nay lên quán sớm nhở. Dạo này spam kinh.

Bali said...

con mèo hoảng xuất hiện cái là anh lại cười khanh khách khanh khách. Cồng của mèo hoảng có đủ thứ trên trời dưới bể thật, nó lạ.
Quê con cỏn cách HN những 30 kms?

Chủ nhật tới mềnh màng lễ phục sinh, các cửa hàng bên đây bán rất nhiều sô cô la đủ kiểu. Ấy anh lại tay xách valise đi việc công việc nước.

@ chị Lão Bựa làm nào đến nỗi bị dán tem tin tin quần xanh áo đỏ tóc ruộm vàng? Nhìn hài quá.

Lão Bựa said...

Các cô còn trẻ nên tập công cung các cái. Lão dừ mẹ òi tập làm đéo.

Cứ nhìn mấy cụ thì biết. Sống với tuổi già cô đơn dù không tật bệnh gì thì chán bỏ bu. Con cháu đi làm hết, một mình ở với osin. Lắm lúc cần gọi nó hết cả hơi mà không thấy.

Mà lạ lắm nhế. Càng già lại càng sợ chết, hay dỗi và tham ăn. Mọi giác quan đều suy giảm quá nhiều. Ở nhà mà như ở viện. Chuyện xưa thì nhớ vanh cách, chuyện mới xảy ra quên mẹ. TMT.

Với lão thì cuộc sống này quá nhọc nhằn òi. Người xưa nói : Hãy an nghỉ.

Quả là chính xác tăm tăm.

Lão Bựa said...

Bali said... (189)

Em Bali. Bọn nghiện nó gán cho lão đấy chứ. Mỗi lần post là phải copy, cut and paste rất mất time. Thôi kệ, tin tin cũng được. Vui là chính mà.

Lão cũng nhiều chuyện trong cuộc đời nhưng không có duyên kể chuyện.

Anonymous said...

Thế là hơn 3 năm tôi luyện Công rồi hehe. Kết luận của tôi là: kỳ lạ hehe địt cmnc.

Kết quả (tổng hợp của tôi & thằng đệ):

- Trĩ 30 niên đã khỏi
- Viêm họng hạt >30 niên đã khỏi
- Amiđan mãn >30 niên đã khỏi
- Xoang >10 niên đã khỏi
- Mụn nhọt trấng cá các kiểu: công 15 ngài là hết


Dưng: Nghỉ tập khoảng 3 tuần là bị lại đcm đối với xoang, các món còn lại khoảng 3 tháng là bị lại.

Suy ra: muốn khỏi phải công miệt mài miệt mài niên lọ qua niên kia dư bin ê ni chai dơ hehe.

Anonymous said...

Địt mẹ trước đây tôi đéo thể nào uống được nước đá, bia lạnh. Muốn uống thì làm một hớp, ngậm một lúc cho ấm lên rồi mới dám luốt, bây giờ thì tì tì hehe.

Nhớ một lần cách đây 2 niên trong một chiều mùa đông Nụi thằng đệ rủ đi đám cưới bằng uây tào. Ngồi nhà thấy trời âm ấm nên tôi chỉ mặc một cái áo khoác mỏng. Địt cụ đi được khoảng 10 km thì 2 ông amiđan bắt đầu sưng. Tôi hoảng hồn vì theo hehe scenario cũ ngài hôm sau sẽ đéo luốt được and sốt nhẹ, đéo giữ gìn thì phải tống kháng sinh dăm hôm mới ổn.

Quãng đường cả đi cả dìa còn khoảng 70 cây lô mếch nữa.

Đang cám cảnh thì bỗng trí thông minh vụt sáng, tôi quyết định Công thử coi có tác dụng gì không và tập nhõn thận công, do tôi nghĩ nó là món tốt nhất trong trường hợp nài, mà chỉ có thận công là tôi có thể tập trên mọi địa hình.

Khoảng 10 phút sau thấy chả còn đau mẹ, ngạc nhiên chưa! Được đà tiến lên, lúc về tôi công liên tục. Tới nhà tắm một nhát, nước lạnh đương nhiên. Chả còn đau tí đéo hehe.

Anonymous said...

Đối với tôi cảm giác khỏi xoang mới là sướng nhất. Đêm nằm nghiêng bên nào cũng được mà đéo lo bị tịt mũi 1 bên, thở đéo mất sức, và nhất là được ngưởi lại các mùi mà hơn chục niên qua chỉ còn trong tâm tưởng hehe.

À, tôi tập mỗi ngài 1-1.5h liên tù tì. Sau hơn 3 niên tập, sức khỏe tôi tốt hơn hẳn đéo phét. Mà tôi vẫn chưa tập chuẩn đâu, trong Bát Dâm Công thì chỉ được Thận Công, Nhãn Công, Tâm Công, Tì Công là tập chuẩn; Tỹ Công tàm tạm; Can Công, Phế Công, Dương Công tập dư cặc hehe do đéo chỉnh được mắt.

Cái khó là Công đối với tôi là một nhiệm vụ nên thi thoảng có việc bận hai bỗng dưng ngại bỏ tập vài hôm là tự dưng chán. Địt mẹ cố lắm mới tập lại được.

Mụ Zì cứ 5 phút lại Công được 1 nháy nên tôi đoán đó hẳn là một liềm vui của mủ.

Thành Zì rất rất.

P/S. Nhiều hôm một mình công trong phòng đéo thèm bật điện bỗng nghĩ tới hình ảnh mủ đang Dương Công với ông mũi tự lắc dư vòi ông voi làm tôi cười sằng sặc như thằng điên đcm hehe.

Anonymous said...

Cô Ngoan,

Viêm gan B thì công đi, liên tục mỗi ngài ít nhất 1h. 3 tháng sau éo hạ tôi cắn cứt.

Anonymous said...

Tôi cũng luyện món cắn bú tinh hoa của mụ Zì, đã giảm từ 75kg xuống 60 ngon lành. Địt mẹ bây giờ đi công tác tới chỗ bẩn bẩn bố dí cặc ăn, chẳng lo hạ đường huyết nữa. Đéo như trước, đéo ăn là hoa mắt chóng mặt ngai.

Anonymous said...

Anh cũng đéo bao giờ tắm nước nóng dưng đéo giống con Phập mìn, anh bị amiđan từ lúc 6-7 tuổi gì đó, cả họng mãn nữa địt mẹ.

Anh tắm là dội nước ào ào, mọi mùa. Đéo thấy lạnh. Cơ mà cũng đang tiến hành tập tắm kiểu mụ Zì có tuổi òi mà hehe

Vợ Đánh said...

@ Zì sa lông: cho thím hỏi về cách giảm cân với.

Thím Vợ Đánh tự thấy mình mập, cao 1.68m thui nhưng nặng 78kg và có chiều hướng tăng cân nữa, mịe khổ !

Công việc thường xuyên căng thẳng, ít time (Lợn Lòi mà hehe) nên ít thể dục, thể thao.

Hầu như không / rất ít nhậu nhẹt, tự thấy ăn không nhiều nhưng vẫn tăng cân !

Hỏi, có cách tập / công nào giúp giảm cân nhanh không ?

Thành trước nhá.

Đôn Lò said...

Zì ranh,

Lò muốn đem tất cả các yếu thuật về sức khỏe của Zì (Dâm công, Minh công, Cắn bú, ỉa đái…) để cho pama, anh chị em xài. Trong nhà Lò ai cũng có bệnh, toàn kiểu xoang, khớp, cận, thối tai, hay cảm, rức củ sọ, chim cò, trĩ…. như Zì đã kể. Nhưng Lò mà copy & Paste nguyên văn lời Zì ra thì vỡ mặt lồn ngay.

Cũng đã tự chép lại theo lối văn “trong sáng hàn lâm”, nhưng xong đọc như cứt Lò thề. Lò cũng đéo hiểu luôn. Chắc tại Lò ngu mãn tính.

Hay là Zì ngồi biên lại cho thường nhân không bựa đọc đi, để Lò theo chân truyền bá. Kể cả Zì thu xèng Lò cũng rất Ok. Vì Sức Khỏe là gốc tất cả.

Anonymous said...

Thím Vợ Đánh luyện cắn bú tinh hoa đi. Trước tôi 75kg, 1.65 mét nha. Thế mà giờ ổn định 60-61 kg òi. Cũng đéo háu ăn như trước nữa hehe.Share this post please batoong«Oldest ‹Older   1 – 200 of 4863   Newer› Newest»

Post a Comment