Latest Comments
Wednesday, 21 May 2008


Now moved (Quán dọn xong)

Quán Bựa cũ tại Yahoo đã bị dẹp. Bản lưutrữ được con Lìu Tìu fully saved tại địachỉ dựphòng Wordpress:

http://quanbua2.wordpress.com/

Mời các cô sinhhoạt tại Quán Mới này, với những tínhnăng blogging vượt-trội. Ai nhớ Quán Cũ thì vào Wordpress đọc tạm, nhưng vui-lòng không comment.

Chúc maymắn và thànhcông.
Page: