Latest Comments
Saturday, 19 May 2012


Pop Finance (Tàichính Bìnhdân)

Tàichính Bìnhdân

Loạt bài Pop Finance, aka Tàichính Bìnhdân, như tên gọi, sẽ hướngdẫn lũ Simacai các cô sơlược nắm some kháiniệm & nghiệpvụ tàichính & kếtoán cănbản, theo lối bìnhdân, nhằm hỗtrợ các cô tựtin thamgia một-số hoạtđộng tàichính phổthông tổngquát như chứngkhoán, đầutư, ngânhàng, hoặc các hoạtđộng quảnlý doanhnghiệp.

Vì bìnhdân, nên Pop Finance không chủtâm xây-nhà-từ-móng, mà xây mẹ từ mái. Gặp cái-gì khó hiểu, các cô cứ hỏi. Nếu Trung Tướng quên trả-lời, thì bọn Đầu Bò sẽ.

Bài 1: Bảng Cânđối Tàisản


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Bảng Cânđối Tàisản (CĐTS), aka Cânđối Kếtoán, aka Balance Sheet, là báocáo tàichính quantrọng nhất của any doanhnghiệp, thường được lập cuối mỗi quý, bởi bộphận lìutìu kếtoán-tàichính.

Trên Quả-đất tồntại vài mẹo kếtoán tiêuchuẩn, như kếtoán Mẽo, kếtoán Pháp, kếtoán Sô Liên. Lừa các cô theo Sô Liên, nhưng kếtoán mostly chơi jôngjống Mẽo hehe thế mới tài. Trung Tướng nói [mostly], do Lừa không hoàntoàn xài kếtoán Mẽo.

Tùy các mẹo đấy, mà bảng CĐTS tròn-méo khác nhau, nhưng tựutrung, ông ý trông như này này:

ChỉtiêuGiátrị
1Tàisản1,860,000
1.1Tàisản Lưuđộng1,350,000
1.1.1Tiền Mặt50,000
1.1.2Tiền Gửi Ngânhàng300,000
1.1.3Phải-thu Của Khách-hàng520,000
1.1.4Hànghóa Tồn-kho480,000
1.2Tàisản Cốđịnh510,000
1.2.1Đấtđai, Nhà, Xưởng170,000
1.2.2Thiếtbị, Máymóc280,000
1.2.3Sángchế, Côngnghệ10,000
1.2.4Khấuhao(5,000)
1.2.5Đầutư Chứngkhoán25,000
1.2.6Góp Vốn Liêndoanh30,000
2Nguồn-vốn1,860,000
2.1Nợ1,320,000
2.1.1Nợ Ngắn-hạn1,120,000
2.1.1.1* Vay Ngắn-hạn40,000
2.1.1.2* Phải-trả Người-bán960,000
2.1.1.3* Phải-trả Nhânviên100,000
2.1.1.4* Phải-trả Ngânsách20,000
2.1.2Nợ Dài-hạn200,000
2.1.2.1* Vay Dài-hạn80,000
2.1.2.2* Vốn Góp Liêndoanh120,000
2.2Vốn Chủ-sởhữu540,000
2.2.1Vốn Đầutư500,000
2.2.2Quỹ Doanhnghiệp70,000
2.2.3Lợinhuận Còn-lại(30,000)

(Đơnvị: Triệu VND)

Một bảng CĐTS thựctế có-thể thêm vài cột hay vài dòng. Đừng bậntâm.

Bài 2: Nộidung Bảng CĐTS

Một bảng CĐTS gồm 2 phần, thểhiện sức-khỏe tàichính một doanhnghiệp, là [1] Tàisản (Assets), và [2] Nguồn-vốn (Liabilities & Equity).

Giátrị 2 phần này bằng nhau (exampled 1,860,000 triệu VND), tức Tàisản luôn bằng Nguồn-vốn. Hiểnnhiên rồi, bởi Tàisản là biểuhiện vậtchất của Nguồn-vốn.

Phần "Nguồn-vốn" baogồm 2 mảng, là Nợ (Liabilities), và Vốn của chủ doanhnghiệp (Equity, aka Vốn Chủ-sởhữu). Như vậy, doanhnghiệp coi nợnần là vốnliếng của mình, và vốnliếng cũng là nợnần hehe. Hãy nhớ kỹ điều ý, nha các cô. Ổng đơngiản, nhưng nghiêmtúc.

Mảng "Nợ" trong "Nguồn-vốn" gồm 2 nhóm, là Nợ Ngắn-hạn (Current Liabilities), và Nợ Dài-hạn (Long-Term Liabilities). Tại-sao phải phânđịnh vạchvòi ngắn/dài? Để doanhnghiệp chủđộng về nhucầu tiềnnong tại từng thờiđiểm cụthể, lũ Simacai ạ.

Nợ Ngắn-hạn gồm các khoản như: số tiền vay nóng (ngânhàng, đốitác) cho các dựán business ngắn-hạn, số tiền sẽ phải trả người-bán (hànghóa, dịchvụ), số tiền sẽ phải trả lương/thưởng nhânviên, số tiền sẽ phải trả thuế etc. Các khoản ngắn-hạn ("dưới 12 tháng") này luôn thổi lửa rừngrực vào đít các cô, mát lắm hehe. Tiền nợ dài-hạn nhưng sắp đến hạn thanhtoán cũng coi như nợ ngắn-hạn, thế mới tài.

Nợ Dài-hạn gồm các khoản như: số tiền vay ngânhàng dài-hạn (tỷdụ vay mua trả-góp ôtô, tầu-thủy, vănphòng), số tiền nhận liêndoanh liênkết etc.

Mảng "Vốn Chủ-sởhữu" trong "Nguồn-vốn" gồm các khoản như: số vốn đầutư của chủ doanhnghiệp, số tiền quỹ doanhnghiệp (tỷdụ quỹ R&D, quỹ dựphòng, quỹ phúclợi etc), số lợinhuận chưa phânphối (Retained Earnings, aka Lợinhuận Còn-lại).

Ở bảng CĐTS mẫu trên, khoản Lợinhuận Còn-lại bằng 30,000 triệu VND, nhưng đặt trong dấu ngoặc-đơn. Đó là một quytắc kếtoán thôngdụng, khi người-ta muốn viết một số âm, ý rằng côngty mẫu đang bị lỗ hehe.

Phần "Tàisản" trong bảng CĐTS baogồm 2 nhóm, là Tàisản Lưuđộng (Current Assets), và Tàisản Cốđịnh (Fixed Assets). Hai thứ này naná Nợ Ngắn-hạn và Nợ Dài-hạn bên "Nguồn-vốn".

Tàisản Lưuđộng là những món dễ-tiêu, như tiền-mặt, tiền-ngânhàng, vàng, bạc, và những món dễ chuyển thành tiền hoặc dùng thanhtoán nợnần, như các khoản phải-thu của khách-hàng, vậttư hànghóa tồn-kho etc.

Tàisản Cốđịnh, tên khác là Tàisản Dài-hạn (Long-term Assets), hiểnnhiên là những món tàisản "không-lưuđộng" hehe. Điểnhình như đấtđai, nhà, xưởng, ôtô, máymóc, bằng phátminh sángchế, chứngkhoán, tiền góp liêndoanh etc.

Tàisản Cốđịnh có đặcđiểm chung, là hehe Đếm Cua Trong Lỗ. Một quả building nơi bảng CĐTS ghi giátrị 170 tỷ Cụ, nhưng may-be ổng chẳng bán nổi lấy 1/10.

Chú-ý, món [1.2.6] Góp Vốn Liêndoanh ngược với món [2.1.2.2] Vốn Góp Liêndoanh, nghe chưa Simacai? Một cái là tiền mang đi (Tàisản), cái kia là tiền nhận về (Nợ).

Chú-ý nữa, món [1.2.4] Khấuhao bị Trung Tướng tô mầu đỏ. Đừng đụng ổng vội, nghe chưa Simacai?

Bài 3: Phântích Bảng CĐTS


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(@2010)

Tags: bảng cân-đối tài-sản, cân-đối kế-toán, tài-chính bình-dân, tài-chính căn-bản.

Page:


277 comments:1 – 200 of 277   Newer›   Newest»
doccocauhoa said...

Xin chào chi bộ. Theo dõi đã lâu,hôm ny mới dám mạo muội tham gia vì được tem. Quá đã,quá đã

Mr. Tran said...

Tàisản Cốđịnh có đặcđiểm chung, là hehe Đếm Cua Trong Lỗ. Một quả building nơi bảng CĐTS ghi giátrị 170 tỷ Cụ, nhưng may-be ổng chẳng bán nổi lấy 1/10.
@Quý anh MTMT


Hình như có 1 chiêu là "định giá lại Tài sản để Tái cấu trúc hệ thống tài chính gì gì" hay đại khái thế mỗi khi cần huy động vốn hay gì đó tương tự phải không, thưa quý anh MTMT?


Chủ đề này hay, tôi xin chân chọng hóng. Hy vọng anh không thiết trình như mèo mửa!
Chân chọng.

DG said...

Địt mả cụ bọn lầu chôn phát nhưn ngày sanh ông Cụ bạn cậu, hehe.

Cậu đang ở Lầu Kay, tiễn đưa một vàng son già hói về mới cụ Mác cụ Lê, nhưn tiện làm quả cóc, bốt tặng bọn lầu chôn vại.

Những tiếng chiêng nguyện hồn
Tiễn đưa, một số phận
Chào thôi, một đời nhân gian, một đời lận đận
Chẳng biết ra đi, hay lại quay về...

Tây Bắc một ngày, nắng, gió phủ phê
Những chiếc mũ xô, những bàn chân đất
Những tiếng khóc tỉ tê, những giọng cười chân thật
Chẳng biết ra đi, hay lại quay về...

Đời người, một giấc ngủ mê
Chiêm bao, cho thêm mộng mị
Thảng thốt, một loài chim quý
Sáng mai lảnh lót sau hè...

BẦN NÔNG LỪA said...

Anh nghĩ nhiều bựa gất quan tâm vụ nài, Còn Dì giảng cho giỏi vầu thì câu được nhiều vìu đái.

Tất cả các bảng bấu cấu đề nghị Dì nên chọn mẩu tiếng việt cho dễ hiểu, trong đai nhiều vàng son làm kế toán phếch, có thể hiếp Dì.

Nên tập chung giải thích chức năng và ý nghĩa của các thuật ngữ chiên môn và ý nghĩa của chúng trong các bảng cân đối kế toán, BC kết quả hoạt động kinh doanh, BC lưu chiễn tiền tệ, các chỉ số nợ, chỉ số tài chính, vơn vơn,...

Và quan chọng là cách đọc các bản bấu cấu nêu chên để thẩm du tình hình tài chính của 1 cty khi muốn đào tư vào chúng, hai mua mẹ chúng, như vại mới hấp diêm khà khà.

Hoai Mien said...

Phần "Nguồn-vốn" baogồm 2 mảng, là Nợ (Liabilities), và Vốn của chủ doanhnghiệp (Equity, aka Vốn Chủ-sởhữu). Như vậy, doanhnghiệp coi nợnần là vốnliếng của mình, và vốnliếng cũng là nợnần hehe. Hãy nhớ kỹ điều ý, nha các cô. Ổng đơngiản, nhưng nghiêmtúc.@ Zì iu
Vì sao doanh nghiêp coi Nợ nần là vốn liếng:
Chả ai bỗng dưng cho vay nếu không có tài sản thế chấp. Tài sản đó có thể hữu hình hay vô hình.
Khi mình vay ít mình là con nợ nhưng vay nhiều lại thành chủ nợ.

Miumiu said...

Các khoản ngắn-hạn ("dưới 12 tháng") này luôn thổi lửa rừngrực vào đít các cô, mát lắm hehe.
......
Zì viết hay lắm. Em khen hơi thừa, nhưng kệ, cứ khen hì hì

Miumiu said...

Để kiểm tra sức khoẻ DN chớ tin tuyệt đối vào mấy cái Bấu cấu tài chính (BCTC) nha các lồng chí.
Trước khi công bố rộng rãi, em í đã được tô son điểm phấn òi, đừng thấy ngon lành cành đào mà tưởng mùa xuân, mất thóc như bỡn liền.
Thôi, mì tôm nở rồi, em chén đã, tối hóng Zì giảng tiếp.
Hic, Ông Cụ oánh Miu dữ quá đi.

pín said...

Em Cam máikhám chơi trò rẻ tiền nhé, ảnh lính bác Thiệu thì nhiều vô đối vì có phóng viên đi theo tác-nghiệp, lính bác Duẩn tuyềnchui trong rừng, hoạt động ban đêm, chơi muỗi cái quần đùi, áo còn đéo thèm thì moi đâu ra ảnh kiểu đó tiênnhân em Máikhám, chơi bời đéo lịch sự tý nào, mai-thai còn đc ghi chép lại thậm chí cho học sinh tập đọc địt mẹ những vụ khủng bố của quân cô cụ, gúc phát ra đầy như oánh bom khách sạn, đánh bom sứ quán, giết ngụy tề, giết tai-sai bán nước, địt mẹ tuyền rình rình chúng đang uống diệu đánh đề là cát mẹ thủ cấp, cô có cần tôi gúc cho cô ko ?

tiên nhân cô lính của bên cô thì hai ho cái mẹ gì khà khà , địt mẹ con cụ trùm khủng bố nhát nhân ngài sinh dởm địt mẹ.

pín said...

@ anh đéo gì ở bài trước nói về điện hộtnhưn:
Như con Dì mồm lồn đã nói đâu đó lâu rồi, hễ địt mẹ TW xây cái gì cho dân là phải hoanh-nghênh nhiệt-liệt địt mẹ. Chúng xây mất 10 đồng thì khai thành 20 kệ con mẹ chúng, nhưng xong rồi thì dân đen có cái mà dùng như tào cao-tốc, nhà mái thủy-điện hạtnhân điện địt mẹ, chúng moi đâu ra tiền là việc chúng, chúng ăn bao nhiêu kệ con mẹ chúng, địt mẹ bọn Lừa ngu như chó, cứ a dua với con Diện Hán Nôm thì chỉ có máo-lồn mà húp địt mẹ.
Tôi nhớ câu nói ở bài đéo gì của Dì mồm lồn về lát đá bờ hồ địt mẹ, cái phần đc lát đá ở đài phun nước đẹp đẹp là, đi mát cả bàn chân, nếu vàng son mặc vái thì đi mát cả lồn, thế mà lũ dân Nụi súc vật nghe a dua phản đối, TW gí lồn làm thêm nữa, thế là tôi đi đến đoạn qua bán kem Thủytạ thì dãm ngai phải ông ghạch vênh phọt mẹ nước lên chân, địt mẹ cáo cáo là, lũ a dua đi mẹ chúng mài 1 vòng hồ thì thấy địt mẹ bật ngu thì nước luộc lồn cũng đéo có mà húp !!!
Ngu đéo có quà.

Anonymous said...

Hà hà, Cam sẽ iu tiên dạy dỗ Pín chu đáo cẩn thận hơn ku Trần.

Nghe này, bộ đội Zuẩn ló mặt ra là bị rải thảm B52 tắp lự, còn đâu thời giờ gây tội ác hở ku.

Zuẩn bộ đội gây tội ác thầm lặng trong bóng đêm nên phóng viên kg thể chụp ảnh? Tiên sư ku, ngu ít thôi, trên đất miền Nam mà làm thế thì nhân dân tự tay chặt đầu hắn, đem ra tố cáo với cả thế giới chứ không phải âm thầm đào hằng nghìn km địa đạo để nuôi giấu hắn suốt 20 năm trời đâu.

Còn các vụ đánh bom lính Mỹ, thủ tiêu tay sai, VC hoàn toàn công khai nhận về mình. Vì đó là các mục tiêu chiến tranh. Học cách phân biệt các khái niệm như kẻ thù - đối tượng cần tiêu diệt - nạn nhân chiến tranh - dân thường vô tội trước đi rồi hẵng ba hoa lịch sử với gáo sư Cam.

pín said...

Em Cam mai-khắm:
Nhân dân miền Nam mà biết chặt tai +sản đem tố cáo với toàn thế giới thì giờ nài Cam lấp ló ở đây thế đéo đc, địt mẹ anh chán em rồi Cam máikhám khà khà .

pín said...

cuối tuần anh đưa vợ con đi chơi uống diệu, anh đéo chơi với em Cam nữa, anh dang65 thần địt vàogiảng cho em Cam máikhám 1 bài, anh cẩn thận con nài nhủi nhanh như lươn địt mẹ .
Nhể Cam nhể ?

Nguyễn Tinh Tế said...
This comment has been removed by the author.
Nguyễn Tinh Tế said...

Ơ đậu má ở bài cũ chưa chưởi xong mà nhải qua bài mới dồi?

Anh mặt lồn nầu ở bển chưởi tôi cai cú hông phải lối or some fucking things like that?

Đậu con mẹ anh em sinh hoạt chung quán tôi thích còn chưởi bỏ mẹ nhao được hà cớ gì kiệm lời mới lũ súc vật ngoài kia hả? Lừa thì ôi dồi ôi chưởi đéo bâu giờ là đủ thế mới tài.

Đậu má đến chưởi mà còn phải đợi định hướng thì tự cắn lồn mà chết đi có nghe chưa con mặt lồn trao nầu chưởi anh đó??

chandoi said...

Anh không cần chứng minh. Nhưng anh biết bài VC đổ hô cho Ngụy là cái bài bẩn chính trị Cam ạ. Anh không hơn thua với em chổ nài và anh bảo đảm là VC pháo vào.

Còn chiện trúng vào trường nhiều khi cũng là chuyện may rủi. Anh tự hào là những người học sinh đi biểu tình vụ việc trên.

Sau 73 Gia đình anh còn chạy quanh liên tỉnh để né pháo VC anh lạ gì. Ngụy( chứ không phải Mẽo, Hàn) có xấu kiểu gì cũng không bao giờ pháo vào trường học của chính con em họ (pháo không bắn được quá gần mà cũng không quá xa < 20km).

Đó là chân lý. Nên tôn trọng những mất mát của người khác bằng tấm lòng nhân văn , chứ không phải hơn thua.

Nhìn nhận sai lầm quá khứ trên thế giới là cơm bữa nhưng VN hiện tại thì không bao giờ( kể cả những chiện vặt vãnh đánh đấm vừa qua) và mãi mãi sẽ như vậy, em lạ gì.


Nếu em sống trong hoàn cảnh này em sẽ hiểu, còn chứng minh?

Chỉ có mỗi việc con nào cắm cờ dinh độc lập mà còn giả dối bao nhiêu sách báo,bằng khen,huy chương lộn tùng phèo cả lên thì anh làm sao chứng minh đây. Tìm thèn nó bắn thật sự cũng chưa chắc gì đã thật.

wanderingsoul said...

Gây tội ác với đồng loại dù phe nào cũng ghê tởm cả thưa cô Loa. Nhưng bên thì cho tự do thể hiện hình ảnh, bình luận để người dân được quyền phản đối
Còn bên kia dấu tội ác như mèo dấu cứt, khóa miệng dân và lính bằng bắt bớ tù đày, gây tai nạn, trong tối cổ vũ tội ác của quân mình, thò đầu ra ngoài ánh sáng lu loa kết tội kẻ khác nhưng công khai đào tạo tổ chức khủng bố gọi bằng cái tên hay ho “biệt động thành”. Chỉ đến phút chót nắm được phần thắng thì lột mặt nạ đạp lên mọi thứ nhân tâm, đạo đức... và giờ đây họ chẳng thèm dấu sự hèn ác và tham lam.
. Thưa cô, bỉ ổi và khốn nạn là ở đó, cô ạ.

Unknown said...

Các cô cãi nhao về tội ác chiến chanh thì về bài cũ mà chiến tiếp. Sang bài mới aka lịch sử sang trang rồi. Chủ đề này đang hay, các cô để anh hóng với.

wanderingsoul said...

Tôi cũng như cô, thưa cô Loa, được sinh ra và lớn lên ở chế độ XHCN tươi đẹp, chẳng kịp được biết chế độ Ngụy thế nào, nên trong đầu tôi hồi nhỏ, cũng như cô, cũng được nhồi một mớ hình ảnh oai hùng hay ho của các vị “dũng sĩ diệt Mỹ” nhà ta, đến khi tình cờ trường bắt học tiểu sử ông anh hùng Lê Độ, con nhỏ bạn tôi mới bảo: Ông này họ hàng nhà nó, nhưng nghe cha chú nó kể, anh em ông ta cũng giống các vị đầu gấu thời này. Thất học, lặn ngụp dưới sông cướp cá ở ghe thuyền, trộm cắp vặt và tổ chức đánh nhau. “Ổng chết, cả xóm mừng”, nhưng mấy ông em còn lại nhờ chuyển qua chế độ “ngàn lần hơn tư bổn” được thể càng gấu hơn.
Thưa cô, một chế độ dựa vào lực lượng đầu gấu làm thanh kiếm, lá chắn để tồn tại và thống trị thì đặt tên nó là gì nhỉ, cho đúng bản chất nó?

chandoi said...

Em Cam đừng nhắc lại sự hy sinh của dân miền nam giúp đở cho cuộc chiến nài. Cái được,hưởng thụ của sự hi sinh đó thuộc về ai? Đất nước này đang ở vị trí nào trên trái đất(Thu nhập,dân sinh,quỹ phúc lợi...). Anh không phản đối em đang đi theo con đường của họ, nhưng đừng lợi dụng họ nữa cho những chiện tương tự. En nhé !!!

Unknown said...

Zì đã zìa gòi đây bọn văncông.

Để tối, khi Quán đông người, và chờ coi trungkết C1, thì Zì sẽ jảng tiếp về Tàichiếng Bìnhzân. Jờ con văncông nầu muốn hỏi jì thì cứ đặt câu-hỏi trước đi, lúc lủng Zì jả-nhời một thể.

Zì đang tiềm lại thơ-mái Zì chếtác thời mồma Cà Fò hehe về Ông Cụ để bốt hầu các cô cho dzui.

Unknown said...

Các cô nên nhớ, trước Sep 2nd 1945 thì Lừa chưa có fôngtrào khủngbố. Vài vụ lẻtẻ không tính.

Zưng sau ngài ngải, thì Ông Cụ coi khủngbố là một fần binhfáp cáchmạng.

Khủngbố của Ông Cụ thì vôcùng đazạng và hiểm.

1. Khủngbố côngkhai. Điểnhình như vụ Ông Cụ cử bộđội cô Jáp vầu tỉn trụsở Quốc Dân Đảng ở fố Ôn Như Hầu (gòi đổ lỗi cho Kháng Huỳnh Thúc, tên bùnhìn tộinghiệp). Chả có lýzo đéo jì cả. Thế mới tài.

2. Khủngbố jữa đám đông. Các cô có-thể tiềm đọc hồiký Nghĩa Trần Đại về vụ cỏn chếtậu trái lịuđạn Lừa đầutiên (Lịuđạn nổ jiết Lừa, chứ hông fải Lịuđạn online nghe chưa).

Hehe để thử lịuđạn mới, con Nghĩa cho bộđội nấp chên tầng 2 ở một nhà fố Hàng Trống, chờ thằng tướng Pháp (thằng jì quên mẹ tên, có biệthự ziêng jờ là trụsở báo Nhânzân) buổi sáng đi làm qua thì ném mẹ đạn đản vầu xe thẳng hehe.

Bộđội quýnhquáng thế đéo nầu mà cả mấy trái đạn đều gơi mẹ xuống fố, fía sau xe thằng Pháp vài chục mét, và hehe đéo nổ.

Con Nghĩa tiếc vụ đó lắm, và về chếtạo bằng được lịuđạn xịn.

Đấy, khủngbố luôn jữa fố đông người nha. Chả thèm tránh zân oan, thế mới tài. Ai sui nấy chiệu. Vì tổquốc các cô không nên càmgàm.

3. Khủngbố ngay trong nhà đươngsự, trước mặt vợchồng concái hoặc bạnbè. Mà tuyền chơi kiểu đâm zao vầu ngực, kèm thêm tờ jấy Kết Tội Bán Nước, thế mới hiểm. Mời gúc.

4. Nhiều nhiều nữa.

Đấy là tuyền chiện đã được chính jáokhoa, tiểuthuyết, hoặc Lá Cải của Ông Cụ cồngfơm gòi nha, không fải zo bọn đếquốc hai fảnđộng đơmđặt jì đâu.

Unknown said...

Thủpháp tranhbiện của em Cam, bấtzi bấtzịch, trước sao như một, là: khi đốithủ vạch ga một đặcđiểm tệhại của "Ông Cụ" (aka Fe Cam), thì em Cam không chứngminh điều ngược lại (ie "Ông Cụ không tệhại"), mà chưng ga một hànhđộng tệhại của "Fảnđộng", ý gằng hehe chúng mài cũng có tốtđẹp đéo jì đâu.

Đó cũng là fongcách chung của HVB.

Unknown said...

Thơ-mái của Zì từ thời Cà Fò nài:


Bỗng đâu sét đánh ngang tai
Bác Nông trúng cử lần hai mất rồi
Con cún khóc đứng khóc ngồi
Mẹ ơi đi chợ mua em đồng riềng
Riềng riềng con mẹ nhà mày
Vui vẻ cái gì mà nay thịt chó?
Bác Nông đích thị người Tày
Bác là con của mẹ Tày bố Kinh
Ngày xưa bố bác hy sinh
Không người nâng đỡ bác đành đi tu
nghiệp ở nước bạn Nga Xô
Học xong một phát về ngay nước mình
Bác về lãnh đạo người Kinh
Khắp vùng Bắc Thái gái xinh trai giòn
Bác làm được ngót chục năm
Đánh đùng một phát chuyển sang Hà Nội
Đầu tiên làm ở quốc hội
Sau được bổ nhiệm làm tổng bí thư
Oai hơn bố bác ngày xưa
Hôm nay tái cử lại càng oai hơn
Chúc bác chân cứng đá mềm
Lãnh đạo đất nước thêm năm năm nữa.

BẦN NÔNG LỪA said...

Đù moá các cô lại cải nhâu tiếp về chính nghĩa của cuộc chiến đã qua hử, ôi địt còn mẽ, chính nghĩa luôn thuộc về kẽ chiến thắng, và lịch sử sẽ do kẽ thắng viết nên, bà Dì bất hủ hoá kèn hỏng đã giảng nhiều lần gồi, các cô cãi nhâu cái buồi.

Phe ông Cụ không chơi bẩn thì có mà thắng cái buồi nhá, nhưng mà thắng gòi thì nói gì chã được, chân lý thuộc về kẽ thắng, kẽ mạnh nhá.

Anh đồng ý với quan điểm của con Pín, tối về anh sẽ biên thêm việc mượn tiền để ăn, đù moá lừa đéo có quà.

Lucky said...

Tham luận : Sến

1 Làm đúng hay sai, khi nhiền vào lịch sử, cần tôn trọng sự thật!

Ví dụ: cô Le đã ký cái giấy này, "Aktion 4" đã diễn ra. Nhưng địt mẹ, lũ thắng trận bơm vá ác chiến quá thui! Nhưng sự thật, nó có tồn tại!
[im]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Aktion_brand.jpg/414px-Aktion_brand.jpg[/im]

Và ngày nay, đi qua địa điểm đó có cái này:
[im]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Gedenkstele_Tiergartenstr_4_%28Tierg%29_Aktion_T4.JPG/384px-Gedenkstele_Tiergartenstr_4_%28Tierg%29_Aktion_T4.JPG[/im]

Để lũ sinh sau biết zằng, chổ đó, trước đây đã có cái đó ,cái khác, địt mẹ, chúng mày đéo được phép phủ nhận, hoặc ỉa lên lịch sử nhế! Nhớ đó mà hành sử cho nó ok sau này!

2 Biết xin lỗi về sai phạm của mình!

Ví dụ :

Ở nhà , " xin lỗi con, mama muộn giờ, để con chờ, dù đã phone cho con biết trước việc đến muộn!"

Hay xem bọn Nhựt bửn gập người xin lỗi vụ cầu Cần Thơ khi có sự cố:
[im]http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=218708[/im]

Địt mẹ, đéo biết lỗi từ đâu, nhưng người quản lý có trách nhiệm, phải biết gập đầu xin lỗi như thế. Đéo được chày chối cãi hay đổ lỗi!

3 Tôn trọng văn hóa khác, cách tốt nhất là hiểu văn hóa người ta!

[im]http://a9.vietbao.vn/images/vn965/quoc-te/65181765-small_242632.JPG[/im]

Có giề xấu nào? Sỹ diện cuốc gia, dân tộc có phải lúc đéo nào cũng nhất đâu!

[im]http://4vietnam.org/vne/2009/BanDocViet/BanDocViet/HongLinh/NguyenMinhTriet.png[/im]

Sao lại zạng chân za, ngồi kỳ vậy?

DG said...

Con mụ mậu dịch viên diềm hàng em Cam bẩn tưởi đéo chiệu được, đúng là mồm lồn!

Tranh luận thế thì đã sao? Mày chửi bố xấu, bố chấng minh mày cũng chẳng tốt đẹp gì, thế là sai à.

Địt mẹ thân phò mà mở mồm ra là chửi con nhà ta đéo biết giữ trinh tiết!

Kệ mẹ nó Cam yêu, cậu vưỡn hóng cồng em đều, thế mới tài!

Unknown said...

Zì mới gắn thêm con caotờ (Visitors Counter) ở zưới các bài và trang-chủ từ 4 hôm nai.

Theo đó, thờijan gần đây mỗi ngài Quán Bựa có đềuđều 2,000 khách (Unique Visitors, đếm theo IP Address của bọn văncông đầu bò) và quãng 5,500 hits (aka Pageviews aka Vìu aka Viều).

Như vậy so mới Quán cũ, số "khách" ở Quán mới tăng khoảng gấp 2, nhưng "viều" thì lại jảm non nửa. Ở Quán Cũ, mỗi ngày có tầm xấpxỉ 1,000 khách, và quãng 9,000 viều.

Khách Quán Bựa hiệntại có 83% là Lừa tại Lừa, 7% là Lừa tại Mẽo, và 10% là Lừa tại các nơi khác.

Bọn văncông đầu bò 40% zùng Firefox, 30% zùng Chrome, 10% zùng Safari, 10% zùng MSIE.

Về mái-tính của văncông đầu bò, thì 80% là PC chại Windoze, 13% là đồ ziđộng (như Aifôn, Aibát, điệnthoại..), và 4% là Mac. Các con số nài zo Blogspot cungcấp.

Như vậy có một số ngạcnhiên:

- Khách Quán tăng độtngột, zưng bỏn zừng ở Quán không nhiều. Chắc bỏn chỉ đọc bài trong trang chủ, chứ không đọc cồng như ở Quán cũ.

- Bọn văncông đầu bò xài MSIE rất ít, trái hẳn với thônglệ quốctế.

- Bọn văncông đầu bò zùng mobile device hơi bị đông (đặcbiệt Aibát). Đây nhẽ là một xuhướng để Zì cảithiện fụcvụ.

Unknown said...

Con văncông bầnnông Đóc Ghẻ đúng là loại buồi lợn, chứ đéo được đến đẳngcấp Đầu Bò.

Kiểu phảnbiện của em Cam là kiểu bật nhốnhăng của người yếu lýluận, và thua cuộc thấy gõ. Zù có-thể vướnđề em Cam bảovệ chưa chắc đã sai, zưng cách nói của ẻm chỉ khiến người-ta nghĩ ổng chắcchắn sai hehe.

Tỉnhư khi một bọn nói, gằng con Messi (thủmôn đội banh Barca) đá banh như cặc, vì cỏn không biết chơi chưn fải, không biết uýnh đầu, không rành đá fạt, thường tiểusảo ăn-vạ..

Thì em Cam, một fan của Messi, thay vì cãi Messi gất jỏi ở khâu chớp cơhội, ghi bàn, lừa banh, vươnvươn, để thừa bùđắp các nhượcđiểm kia, thì ẻm lại cãi gằng, chúng-mài có biết đá banh đéo đâu mà chê Quả Banh Vàng như Messi. Hoặc tệ hơn, ẻm lýluận, gằng con Granero (thủmôn đội banh Real) của chúng-mài cũng có biết uýnh đầu mới đá fạt đéo đâu sao chúng-mài chê Messi cái buồi chị đây hehe.

Đạikhái thế. Đó gọi là kiểu lýluận Úp Sọt. Nghĩa là khi đốithủ vác ga một sọt cứt để đổ vầu loa em Cam, thì ẻm lật mẹ cái sọt xuống (khiến nó không có cứt đổ vầu mình hehe), chứ không tiềm một sọt cứt khác (hoặc thậmchí một núi cứt) để ụp vầu mặt đốithủ.

Kiểu lýluận nài luôn yếu thế, và luôn khiến người trunglập cười lănlộn, vì tính hàihước của ổng.

Unknown said...

Hồi Zì đi học, ở cùng kýtúc XYZ mới bọn Sô Liên hehe.

Bọn Lừa ở kýtúc đó chiên có trò tự nấu cắn buổi tối, gòi vứt gác thối-inh vầu thùng gác nhỏ trong toalét côngcộng (kýtúc cũ của Sô Liên zùng toalét chung). Mà gác cắn của bọn Lừa thì các cô lạ đéo jì. Tuyền sươngsẩu, cơm thiu, gao thừa, canh cặn.. Khắm vãi Chạn.

Con trưởng kýtúc, tên Bêchia, tức lắm, zưng zình mãi mà đéo tóm được con Lừa nầu để fạt.

Một hôm con Bêchia fáthiện một mảnh báo Tiền Fông gói đồ-ăn thừa trong thùng gác, thế là cỏn cười hahaha, tóm con Khungkhung, đơnvịtrưởng Lừa vầu toalét.

Con Bêchia chưởi, địt cụ chúng-mài nha, bố bắt-quả-tang chúng-mài vứt đồ thối vầu thùng gác nha. Bằngchứng đây. Và hehe tấtnhiên cỏn chỉ vầu mảnh báo Tiền Fông trong thùng thủng.

Con Khungkhung đéo nói jì, bớibới một hồi, gòi cười hahaha. Cỏn đã tiềm thấy một mảnh báo Sô Liên trong thùng gác, các cô ạ.

Chiện sau đó chắc các cô cũng đoán ga: con Khungkhung cãi făng, gằng chính bọn Sô Liên chúng mài cũng vứt gác vầu thùng thủng đó thôi.

Kếtcục là hehe con Bêchia và bọn Sô Liên đéo làm được jì con Khungkhung và bọn Lừa. Chỉ có điều, mỗi ngài chúng lại thêm ghét Lừa. Ghét như ghét cứt vậy.

Con Đóc Ghẻ mới em Cam nhớ bài học nài nghe chưa. Thắnglợi fútchốc không fải là thắnglợi vĩnhviễn đâu.

Nguyễn Tinh Tế said...

[im]http://img407.imageshack.us/img407/4818/themoitai.png[/im]

Unknown said...

Đủ máo bọn văncông cụt tai đầu bò.

Bài bốt mấy ngài, mà đéo con nầu thắcmắc đéo jì?

Không nhẽ Zì biên zễ hiểu đến thế, hoặc vướnđề Zì đưa ga đơnjản đến thế, tới nỗi các cô đéo có jì thắcmắc?

Đủ máo các cô chứ. Zì biết đafần các cô, nếu không mần ngạch kếtoán tàichính, thì zí buồi vầu mấy thứ nài. Coi như đó đéo fải là việc của mình.

Thậmchí có zững cô, là chủ zoanhnghiệp hẳnhoi, mà cũng đéo gành zững thứ đó. Bỏn fóthác mẹ cho đám kếtoán, với lậpluận "bố mài đã trả lương cho chúng nó, thì bố mài đéo cần fải nghĩ hộ chúng nó".

Đủ máo. Zì chiệu các cô gòi.

Nếu các cô chưa là chủ zoanhnghiệp, mà các cô đéo quantâm đến tàichính, thì sau nài các cô làm chủ (hoặc promote thành sếp) thế đéo nầu được?

Hoặc nếu các cô đã là chủ zoanhnghiệp, mà các cô fóthác cho nhânviên như thế, thì khi bị móc hết xèng (hoặc đơnjản hơn, bị thua lỗ) mà các cô đéo biết, thì các cô làm sao?

Đã có con chủ zoanhnghiệp mếumáo với Zì, gằng hợpđồng đéo nầu của em cũng mua 1 bán 2, thế mà em đéo bâu-jờ có xèng cả, cuối năm thấy tuyền lỗ mới lỗ.

Hehe đó là zo các cô coi tàichính là việc của người khác, trách đéo ai được nữa.

Unknown said...

Các cô hãi nhiền hình minhhọa No1 ở đầu bài biên. Hình đó mang tính kháiquát gất cao, để các cô hiểu về một bảng CĐTS.

Đó là CĐTS của một zoanhnghiệp bé xíu, một quầy bán nước chanh (Lemonade).

Ở Lừa, thì hehe cả một tiệm tạphóa với hàng trăm thậmchí hàng ngàn mặt-hàng, Lừa cũng đéo thèm lập bảng CĐTS.

Bỏn chỉ cần một cái sổ thu-chi. Mua cái jì thì ghi vầu sổ. Bán cái jì cũng ghi vầu sổ. Ngoài ga thêm các khoản mình nợ người-bán, và người-mua nợ mình. Chấm hết.

Lừa đéo cần biết lỗ-lãi. Đéo cần quantâm đến luồng-tiền. Và tấtnhiên bỏn đéo thể có tươnglai được.

Vì bỏn là Lừa.

BẦN NÔNG LỪA said...

So với việc lừa xứng đáng được ăn nuke, uống thuốc chuột , hay bị tạt acid, hoặc bị lọt đèo lọt sông hay bị ông xe tông thì việc dân lừa chết vì vỡ nợ, hay thay đổi chính trị do vỡ nợ nó nhân văn hơn gất nhiều nha các cô.

Vì thế anh khuyên các cô nên vui mừng nhãy nhót nhiều vào khi có nhiều dự án do mượn nợ xây nên như cao tốc, sân bay, cầu cảng, khu công nghiệp, dự án sinh thái, cứ mượn nợ như ODA, WB, IMF vơn vơn càng mượn nhiều thì càng mau thay đổi.

Không mượn nợ thì lấy buồi ra mà xây nhá, cho dù chúng có ăn chặng tham nhũng thì sao? Không ăn thì lấy chó gì mà ra dự án. Và bọn chống đối chính con bà nó xác là bọn gato, chỉ tội cho thứ lừa ngai thơ ăn buồi hò theo bọn gato, địt còn mẽ bọn lừa.

Các cô xem Hylap nhé, cho dù chúng có vỡ nợ thì vẫn hơn cả ngàn lần của lừa, địt còn mẽ các con lừa.

Unknown said...

Trong bảng CĐTS của "quầy nước chanh", cũng có đủ zững zanhmục quantrọng:

Tàisản Liuđộng có: xèng-mặt (Cash, cả xèng jấy và xèng ngânhàng), và chanh trong kho (Lemon Inventory).

Tàisản Cốđịnh có: mái fa nước chanh nhãnhiệu Lear (nguyênjá lúc mua 1,000,000 Cụ), và fần giátrị đã khấuhao từ mái mải.

Nợ Ngắn-hạn có: xèng nợ côngty bán mái fa nước chanh Lear nói trên hehe. Chắc bọn nài bán chiệu cuối năm nai mới lấy xèng.

Vốn Sởhĩu có: xèng đầutư ban đầu của ông-chủ (1,200,000 Cụ), và lợinhuận còn-lại (bảng CĐTS thểhiện quầy nước chanh vưỡn đang lỗ hehe).

Lũ văncông nhiền thấy chưa?

Unknown said...

Zì đút buồi vầu độcthoại nữa, Zì đi chatchit mới con vện tintin gòi bú zin-tôlích gòi chờ banh C1.

BẦN NÔNG LỪA said...

Dì mồm lòn, đệt còn mẽ Dì sâu hàng thực tế cái bảng cân đối kế toán đúng chuẩn mực của lừa gòi mới có bựa vào tham luận chứ. Dì sâu cái bảng dư buồi thì tham luận chó gì.

Dì không có thì nhờ em Miu hay em Hấp chế biến ra một bảng gòi sâu lên, đệt còn mẽ, có nhiều chò trong cái bảng nài.

Hãy lấy cụ thể một cái gòi cùng tham luận, phân tích tốt xấu thế nào nhé.

Anonymous said...

Đủ máo con Lông Lừa.

Zì có zậy cho ziêng Lừa đéo đâu mà fải lấy vízụ Lừa hả con đầu bò?

Mà Zì nói gòi, ở đâu thì cái bảng CĐTS nó cũng naná thế thôi.

DG said...

Địt mẹ con mặt lồn mệu dịch xem em Cam múa vụ con Vươn Phồng chưa lồn mẹ?

Cả quán bựa này xúm vầu úp sọt em ẻm, làm lồn gì có đứa nầu lý luận cho ra hồn?

Đa phần bật kiểu lấy số lấy má địt mẹ!

Thế thỉ việc lồn gỉ phải minh với chứng, và cũng thời gian lồn đâu mà chiều cho hết gà rừng, e Cam có được quyền khóa ních xóa cồng đéo đâu!

Khánh said...

Hum nay sinh nhật ông Cụ, Zì nói tiếp về tử vi ông Cụ đi.

Nguyên Soái Giucop said...

[si="6"][co="#0000FF"] Con Đóc được, Nguyên Soái khen. Con nài đúng là đảng viên trung kiên, được!

Em Cam bật bỏ mịa đi, sợ điếu gì. Đa fần các con Bựa nói khơi khơi, nói lấy được, anh chán đéo thèm dây vào.

Tụi tủi diềm em Cam, điều nài chấng tỏ em dất nổi tiếng và uy tín. Mỗi nhời của em bọn Bựa và cả chủ Quán kỳ vọng như lời vàng, ý ngọc, fải hoàn thiện, fải logic, fải vươn vươn.

Anh bẩu vệ em. Thằng nầu chưởi em quá, chưởi khơi khơi ko lý do chính đáng, anh vầu bốc mả tổ nó lên, địt con mẹ.
[/co][/si]

Nguyên Soái Giucop said...

[si="6"][co="#0000FF"] @ Con Khánh: Tử vi cái buồi! Đang kinh tài lại tử vi. Chiều thế đéo nầu hết chã non, chã ngọng.

Mà con Tè đao gòi? Hôm gì nổ choang choác về thuế xuất, nhập cơ mà. Hôm nai chẳng thới cồng nầu, dcm.

Mà anh Tướng thử thai đổi cách tiếp cận xem sao. Nên nhớ bọn Bựa, Lừa nhìn rất ngắn và ích kỷ. Chỉ cái jì có lợi cho bỏn trước mắt, bỏn làm ngai và luôn.[/co][/si]

chandoi said...

Tôi đi chơi cuối tuần mới về. Chắc có lẽ cuối tuần nên CACC bựa bận chơi bời nên chẳng thấy thét mét gì cái bài BCTC của mụ Zì.

Riêng tôi về BCTC nó cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của một khoản thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.

2 loại báo cáo tài chính hiện hành trên Lừa, thật và không thật.

Tôi chỉ chú ý bốn điễm mấu chốt của báo cáo tài chính thật:

Có:
Phải thu khách hàng.
Hàng hóa tồn kho.

Nợ;
Vay ngắn hạn.
Phải trả cho người bán.

Nếu một đất nước luật pháp nghiêm minh, sòng phẳng thì không bàn , còn ở Lừa Giá trị có này rất mơ hồ (Đếm cua).

Trong mục: phải thu khách hàng đúng ra phải chia làm 4 cột:

Nợ xấu: (Ở Lừa kể cả khách hàng là chính phủ nợ cũng có thể mất trắng)
Nợ khó đòi: ( Cái này hơi bị nhiều, nhất là thời điểm hiệu ứng dây chuyền hiện nay)
Nợ không lãi : Nợ tốt nhưng có thời hạn trả nhất định.
Nợ có lãi: Nợ này cân đối được với lãi vay ngắn hạn.
Ngoài ra còn có cột chi phí trong quá trình thu hồi nợ (hành chính, tòa án…)

Với những mục trên dẫn đến báo cáo tài chính bị sai lệch con số thật về khoảng phải thu khách hàng.

Tương tự hàng tồn kho cũng ảnh hưởng ( + -). Nguy hiểm nhất là hàng hóa tồn kho có quy định thời hạn sử dụng.

Phần nợ:

Vay ngân hàng ngắn hạn + lãi lại là nợ tốt của ngân hàng và luôn phát sinh dương và liên quan đến mục phải thu khách hàng để luân chuyển đồng tiền.

Phải trả cho người bán cũng vậy nhưng có thể thỏa thuận thời gian không thỏa thuận được giá trị.

Kết: Báo cáo tài chính cũng chỉ thể hiện tính tương đối của hiệu quả kinh doanh cho người đọc. Thực tế doanh nghiệp ở Lừa nhiều khi kết quả cuối thật phủ phàng.

Anonymous said...

Há há há, cu Vinh có dấu hiệu chiếm đoạt 200 trẹo ủng hộ Vươn Hoa Cải. Zời ơi, mỗi ngày như mọi ngày, sáng mở mắt ra hổng thấy biểu tình chiếm Ba Đình, tối nhắm mắt lại vẫn Đảng chễm chệ lãnh đạo theo điều 4 hiến pháp, buồn chán tưởng phẩy đập đầu chết đi được thì kịch hay bỗng tới.

Là lá la la, kiếm cái đòn kê ngồi chờ xem kịch.

Anonymous said...

TT cứ tiếp tục đi Tài Chánh Bình Dân đi, Cam hóng. Người viết chân lý quá nên bọn bựa chưa diềm hàng được đấy thôi.

Ui, xem phin Tung Của, thấy bọn Tàu cha dạy bọn Tàu con kinh doanh từ thưở nằm nôi mà thèm rỏ dãi. Chúng bài bản từng nốt một trên bàn tính, sổ sách ghi chép minh bạch từng khoản một từ đầu vào đến đầu ra. Thế mới hiểu vì sao China Town thâu tóm thiên hạ từ thuở con đường tơ lụa.

Lũ Lừa tinh tướng quen thói ngoác mồm ra chửi Tàu. Giá học được chút tinh hoa "phi thương bất phú" Tung Của thì phận Lừa ắt cũng kịp sánh vai cùng các cường quất năm châu. Đằng này chúng phủi tất, chỉ chí thú chụp giựt, kèn cựa, dối trá, gian lận, bôi xóa, nửa tấm giấy lận lưng chửa có, nói chi đến sổ sách kế toán lẫn hệ thống tài chính. Ngu thì nghèo mãi, tận 4000 năm rồi.

Anonymous said...

@DG: Cam không hề chứng minh theo kiểu, mày xấu thì trách chi tao không tốt. Cam vạch ra những cái vô lý trong lập luận của bọn bựa thiếu iot thôi. Còn khi muốn khoe tao tốt, Cam luôn dẫn ra chứng cớ rõ ràng.

Nhân tiện hỏi cậu 1 câu, tại sao thô tục mới Cam khi rip-lai còm trong entry "Vô phúc"? Khai mau, chiện gì xảy ra:

a- bị hack nick
b- tưởng nhầm con Cám
c- nhân dịp trả thù dân tộc

Nếu (a) + (b)thì a lê hấp cho qua. Nếu (c)thì tiên sư cậu, Cam dí vào qua lóc chơi nữa.

chandoi said...

Kịch nài ở Lừa xem hoài.Chỉ cần bước ra đường đã được xem và nhiều khi mình lại là nhân vật trong vở kịch.
Cướp ngày,phong bì,ăn chặn hổ trợ bão lụt, tham nhũng.....Lớn có bé có.
Nếu thật cũng là hệ lụy xã hội đầy rẫy thối thối thôi.
Nhưng cũng muốn coi thêm , hư thực thế nào mà em Cam mừng như trúng số thế.

Anonymous said...

@Soái: Pháo 2 bình 5, Thuận Pháo Tranh Vương. Đỏ đi trước.

Rốt said...

Zì ui: em click vào bài 3 thì thấy báo là your current account does not have access to view this page. Không hiểu tại sao?

Bù bà bù bựa said...

[si="5"][co="red"]DCM Dì Tướng nói tài chén khơi khơi vậy với cái công ty buôn chanh với thông số kỹ thuật chả ăn nhằm mẹ gì với hiện tại thì điếu ai hiểu được.

Phải bắt đầu như thế nài:

dịt mẹ bọn văn công đầu bò:

Mài định kiếm tiền bằng cách đầu tư vào lĩnh vực nào?

a. Dịch vụ (bán cafe, nhà nghỉ, nhà hàng....)

b. Sản xuất (lũ đào bò chúng mài chỉ nên nuôi lợn, là hợp ....)

c. Thương mại (mở cửa hàng bán lẻ, đại lý xe mái,....)

so on.

Nếu con đàu bò nào chọn b,c thì cứ tà tà chờ để giảng đến đó đã.

Còn thèng nào chọn a thì hãi coi báo cáo tài chén tiêu chuẩn của một thèng đang kinh doanh để hiểu chúng nó đang làm gì nài:

Dùng lại cái bảng phía trên của Dì Tướng để chứng minh là cấu trúc của các bảng giống nhau sêm sêm. Vấn đề là phải hiểu vấn đề hehe.

Chỉtiêu Giátrị (triệu đồng)
1 Tàisản 720
1.1 Tàisản Lưuđộng 40
1.1.1 Tiền Mặt 10
1.1.2 Tiền Gửi Ngânhàng 0
1.1.3 Phải thu của khách hàng 0
1.1.4 Hànghóa Tồn-kho 30
1.2 Tàisản Cốđịnh 680
1.2.1 Đấtđai, Nhà, Xưởng 350
1.2.2 Thiếtbị, Máymóc 150
1.2.3 Sángchế, Côngnghệ
1.2.4 Khấuhao 0
1.2.5 Đầutư Chứngkhoán
1.2.6 Trả trước tiền mặt bằng (nhà 6 tháng) 180
2 Nguồn-vốn 720
2.1 Nợ 335
2.1.1 Nợ Ngắn-hạn 135
2.1.1.1 * Vay Ngắn-hạn 50
2.1.1.2 * Phải-trả Người-bán 63
2.1.1.3 * Phải-trả Nhânviên 20
2.1.1.4 * Phải-trả Ngânsách 2
2.1.2 Nợ Dài-hạn 200
2.1.2.1 * Vay Dài-hạn 200
2.1.2.2 * Vốn Góp Liêndoanh
2.2 Vốn Chủ-sởhữu 185
2.2.1 Vốn Đầutư 200
2.2.2 Quỹ Doanhnghiệp
2.2.3 Lợinhuận Còn-lại -15

(Đơnvị: Triệu VND)

Đây là nhà hàng bán bia hơi Hà Nội của bạn Pín với tổng đầu tư bạn Pín gia cát dự 500 trẹo (nhưng sự thực thì đéo phải thế)

Hiểu như sau:

1. Tài sản lưu động: bạn Pín trong túi chỉ còn 10 trẹo tiền mặt cộng với 30 triệu tiền hàng (bia và thịt chó) trong kho. Bạn Pín đéo thèm gửi tiền vào ngân hàng (0) bởi vì bố mài thích thế.

2. Tài sản cố định:

Bạn Pín vì dự kiến mở cái nhà hàng 500 trẹo nên bạn Pín xây cất ở đó hết 350 trẹo và 150 trẹo trang thiết bị (bàn ghế nồi niêu).

Đai là số tiền kê theo sổ sách chứ đéo ai mua lại với giá đó hoặc nó còn như vại không (khấu hao) cho nên Dì Tướng mới nói là Đếm Cua Trong Lỗ.

chưa hết bạn Pín phải trả trước tiền thuê nhà 6 tháng mỗi tháng 30 trẹo thành (180).

DCM vậy là nhà hàng bia hơi của bạn Pín có giá trị tài sản tổng là 720 trẹo. Và bạn Pín hy vọng nó mang lại nguồn thu trong mùa hè đỏ lửa này ở Hà Nội.

II. Bây giờ nói đến mặt kia (Nguồn vốn)

Bạn Pín lấy đâu ra tiền (720 trẹo) đầu tư cho cái tiệm bia nài?

he he cùng đọc nào:

đầu tiên là những khoản nợ mát đít (ngắn hạn) 135 trẹo:

bạn Pín cầm đồ (cái gì tôi biết đéo đao) vay nóng được 50 trẹo

(chắc để trả tiền hàng và tiền lương tháng trước roài he he)

cộng với nợ nhà cung cấp (bia và thịt chóa) 63 trẹo.

cộng với trả mấy em nhân viên 20 trẹo lương

và phí bảo kê 2 trẹo (đéo ai lại nói trắng thế nên dùng mục * Phải-trả Ngânsách )

Tổng cộng lại 135 trẹo bạn Pín phải lo ngai và luôn.

2. Nợ dài hạn:
Bạn Pín xuân tình nhiều nên được cô người yêu 17 nhai được cả sụn cho vay 200 trẹo lúc đéo nào trả cũng được (hoặc trả bằng cái đéo nào cũng được he he).

3. vốn chủ sở hữu (185)

Thực ra ban đầu bạn Pín đã có 200 tiền mặt để mở nhà hàng nài. Nhưng ĐCM kết quả kinh doanh (-15) đã véo của bạn Pín đi một it.


Và thế là các con văn công đầu bò đã đọc xong bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp dịch vụ ăn uống rồi đó.

Chưa hiểu gì thì hỏi đê để Dì Tướng hoặc những thèng đầu bò khác nói lại cho rõ.


[/co][/si]

Bù bà bù bựa said...

[si="5"][co="red"]
ui. cóp bết giờ đọc lại cồng thái dài vãi Pín
[/co][/si]

Choi Choi said...

[si="5"]Nói về mẹo kế toán hiện nay thì có 2 nhóm chính là Chuẩn quốc tế, gọi là IFRS, do thằng UK dẫn đầu, được cả Châu Âu và thế giới đi theo. Nhóm kia là chuẩn Mẽo gọi là US GAP. Nhóm Mẽo chỉ có mỗi mình tển làm đại diện nhưng vì với số lượng và quy mô doanh nghiệp hùng hậu mà chuẩn của bỏn trở thành một thế lực. Thằng Quốc tế và Mẽo khác nhau thế nào biết đéo đâu. Thấy bẩu nếu thằng Mẽo theo Chuẩn quốc tế thì những vụ như Enron và Worldcom đã được phát hiện sớm và đã ngăn chặn được cái trò treo các “tài sản” lởm lên bảng cân đối kế toán.[/si]

Rốt said...

@Zì: em cũng từng đi học thử một khóa kế toán 3 tháng cho biết. Nhưng có lẽ cả thầy lẫn trò đều dốt lại không thực hành nên giờ chả còn lại gì trong đầu. Đợt này em chịu khó học lại.

Lý Toét said...

Mụ Bựa gơi ý mà các cô không để ý à,

Nào là chủ doanh nghiệp, nào là kệ mẹ con kế toán viên nó làm, nào buôn một bán hai mà không biết nó đi đâu,

Hỏi là giả nhời đấy thây,

Bảng CĐTS là đối tượng mà ông chủ muốn nắm, con kế toán phải mần. Trong Kinh doanh việc đầu tiên là phải bảo toàn vốn, rồi mới tính đến có lãi. Mà vốn có bảo toàn hai không phải soi ở cái ông CĐTS này, bên Có. Còn bên Nợ để làm gì xin mời gúc.

Thế các ông Tập đoàn của Lừa có bảo toàn vốn không, trả lời là có. Thế "sai phạm" ở chỗ nào, ở cái chỗ "đếm cua trong lỗ" ấy. Thí dụ bạn Vi La Lai, bạn ý còn nguyên trong sổ mấy chục triệu đô lái ụ tàu chế tạo năm 65, nhưng trạng thái vật chất của nó là vô dụng hai nói cách khác là sắt vụn chớ hông phải cái ụ tàu.

Choi Choi said...

[si="5"]Đối với bọn giãy giãy chết, tiêu chuẩn cao nhất để lập báo cáo và xem xét báo cáo có ngon lành hay không là chuẩn mực kế toán do mấy thằng của Ủy ban báo cáo tài chính ban hành. Còn ở Lừa có một hệ thống lằng nhằng gồm luật kế toán, chuẩn mực kế toán, thông tư hướng dẫn, chế độ kế toán và các công văn của bộ tài chánh mà nội dung của chúng đá nhau tanh tách. Khi muốn lừa bịp thiên hạ các ông lớn chỉ cần xinCông văn hướng dẫn của Bộ tài chính là có thể lách qua cửa tử. Các chuẩn mực được đem đi chùi đít hết, đến bọn kiểm toán cũng không dám ho hoe hoặc dựa vào đó để nhắm mắt làm ngơ.[/si]

Choi Choi said...

[si="5"]Trong lãnh vực tài chánh thì Lừa có sự khác biệt cực lớn với giãy chết. Ví dụ dư lày: Soái đang nắm 2.000 tỷ trái phiếu Vi na xin. Là tư bổn thì Soái phải ghi nhận khoản bốc hơi 70% ngay lập tức khi đánh hơi thấy khả năng và giá trị thu hồi chỉ đạt 30%. Nếu Soái là Lừa thì không phải trích lập tẹo nào vì có thể cho rằng khoản này 2 năm nữa mới đến hạn. Nếu có đến hạn thì anh Ba cũng đã có công văn cho phép Soái trích lập chi phí theo khả năng chịu nhiệt. Do vậy các ngân hàng có tầm hoạt động quốc tế hoặc huy động vốn ở thị trường quốc tế như Vietcombank hàng năm đều phải lập 2 báo cáo tài chánh, một theo Quốc tế, một theo Vịt[/si]

Unknown said...

Hehe Zì vửa ngủ zậy và đang bú trà nóng kèm sữa-chua lạnh chuẩnbị coi đá banh. Zì đéo bú zin-tôlích vì như thế mới tài hehe.

Con Bù Bựa thamluận tốt Zì khen. Jảnzị và zễ-hiểu jống tính Zì. Con Tè Hoa có cái jì haiho cứ bốt lên cho bọn Bựa hóng, bỏn đéo hiểu thì hỏi, gòi Zì sẽ jảng đủ máo.

Con Chân Zòi chui-gúc hơi quá sâu khiến bọn văncông đầu bò khó hiểu, Zì chưa khen.

Em Gốt aka Hồng Vàng yêu của Zì lập zoanhnghiệp chưa mà không chiệu nghiền kếtoán tàichính thế em?

Là zân kinhzoanh, either Sales or Purchasing or Marketing, thì đều nên nắm vững tàichính. Không cẩnthận các em kiếm được 10 Cụ về côngty thì bọn khác véo mẹ 12 Cụ.

Đêm nai Zì thả thằng Baiờn Môngchèng thắng chung-cuộc 20 Tơn hehe thế mới tài. Zạo nài khủnghoảng chỉ thả minhhọa títẹo thế thôi.

Anonymous said...

Hehe ước-mơ cho Lừa xơi hạt-nhân đã bắt-đầu thành hiện-thực nài:

http://vozforums.com/showthread.php?t=2799419

BẦN NÔNG LỪA said...

Đệt còn mẽ bọn bựa, không lấy cụ thể một vidu chuẩn mực kế toán lừa để phân tích thì có mà noái cái buồi anh đai nài các cô, đù moá con nào siêng vào các trang CK lôi ra một bảng đi, gòi hãy nói.

Đệt còn mẽ phải có cái cụ thể mới noái được nha con Dì mồm lòn chao, đừng có mà sạo lìn, phải có số đầu kỳ, cuối kỳ báo cấu mới so sánh, phân tích.

Cái bảng CDTS chỉ là cái tổng hợp hầm bà lằng mới ga cái đoá, nó phải có các báo cáo chi tiết cho từng khoảng mục cấu thành mổi cái dòng trong cái bảng củ lòn đoá. Nhiền cái bảng tổng chỉ biết tổng quát, còn muốn biết bọn chúng có mông má không thì nhìn cái bảng báo cấu chi tiết nhá.

Theo chuẩn mực kế toán thì tồn kho hay nợ hay tài sản lòn chao gì thì đều được kiểm tra và định giá lại tại mổi kỳ bấu cấu,chỉ có bọn chúng bao che và dấu nhâu thôi, chứ thanh tra hay bọn kiểm toán vầu chúng mốc ga sạch, vấn đề là chúng có muốn móc ga không thôi.

Còn doanh nghiệp tư nhân và hạch toán bấu cấu theo chuẩn mực hiên nai thì có mà đi ăn buồi ăn buồi nha các cô, bỡi vậy bponj thuế và kiểm toán chúng vẫn sống phẽ cho dù kinh tế khó khăn cở nầu, thế mới tài.

Choi Choi said...

[si="5"]Tài chánh kế toán đôi khi rất ảo diệu. Ví như A Són mua ipad, xe máy, chung cư làm quà tặng vện. Khi lập báo cáo cho mình, A Son hoặc xông xênh coi đó là vện phí ngay và luôn; hoặc bủn xỉn coi đó là khoản đầu tư (tài sản), phân bổ dần theo các lần tỉn vện. Đó là cách các doanh nghiệp chơi trò ảo thuật với báo cáo của họ. Vấn đề không có gì đáng nói cho đến một ngày kia vện của A Son theo thằng khác, giá trị khoản đầu tư của A Són về mo. Các ông Lừa bà Lừa trước khi đầu tư cần nhìn kỹ vào bảng cân đối tài sản để biết những “tài sản đã về mo” như vậy mà trả giá cho đúng.[/si]

Unknown said...

Con Lông Lừa câm cái mồm đi. Chả có tí tính sưfạm đéo nầu cả.

Bảng CĐTS Lừa xịn trên mạng thiếu đéo jì, kể cả của bọn gấu như HAGL hai VinCom đủ máo.

Xem vầu đó thì bọn đang tậptọe học tàichánh có mà hiểu cái cặc ý. Số thì zài, mục thì nhiều. Ăn buồi cho nhanh.

Đây địt mẹ bấucấu tàichánh 2011 của thằng Hoàng Anh đây:

http://www.hagl.com.vn/Group_Files/DetailFile/201111112149204920

Con Lông Lừa thích fán jì thì fán đi. Nói mãi lảinhải.

Unknown said...

Một vízụ cho bọn ngơngáo nài.

Lá Cải loa gằng thằng Hoàng Anh nợ 15 ngàn tỷ Cụ. Lũ đầu bò nghe thế thì vãi mẹ đái.

Zưng 15 ngàn tỷ ý có đáng sợ thật không, thì các cô fải nhiền vầu bấucấu tàichánh đã qua kiểmtoán xịn của HAGL.

Nếu các cô là cổđông của HAGL, thì việc nhiền & hiểu các bấucấu đó gất quantrọng, để các cô quyếtđịnh bán hai jữ cổfiếu thẳng, sau khi trên thịtrường gộ lên "tin sấu" kiểu như nợ 15 ngàn tỷ.

Đó là thứ các cô cần học. Hiểu chưa lũ đầu bò.

Tấtnhiên, để tự fântích được thằng HAGL, thì các cô fải tậptọng nghiênkíu thằng bán nước chanh hoặc bia ôm trước đã.

Unknown said...

Zân đầutư Lừa, nhất là bọn đầutư chấngkhoán, thường tự nhận là bỏn "Chơi Đầutư".

Đúng hehe bỏn thamja một Cuộc Chơi, chứ có mần business đéo đâu. Như đánh-bạc vậy. Bỏn mua hai bán đều theo fôngtrào. Người-ta mua thì mình cũng nhải vầu mua. Người-ta bán thì mình cũng lao đi bán.

Chính vì thế mà thịtrường Lừa luôn bátnháo & ngớngẩn, và kẻ thua luôn là bọn đầutư amateur văncông. Còn các đạibàng thì luôn thắng, bấtkể thịtrường lên hai xuống.

Unknown said...

Địt mẹ con Lông Lừa to còi đâu gòi? Sâu không vầu mà fântích ông cá-mập HAGL đi. Đéo mẹ chỉ chém là tài.

Bay bay mặt ngửa said...

Zì thối à, Zâm công bất hủ của Zì làm thế nào mà:

- Mút kèn mà không mút đít, và ngược lại

- 2 mắt 1 đứng yên 1 đảo đc, lấy tay giữ mà vẫn cảm giác thấy mắt bị giữ chuyển động

Unknown said...

Sân vậnđộng Allianz Arena của thànhfố Môngchèng, nơi ít fút nữa sẽ ziễn ga trận chungkết C1 năm nai jữa Chelsea Lănđân vs Bayern Môngchèng, là sân banh Zì đã vầu coi vài lần. Đáng-kể nhất là trận bánkết WC2006 jữa Fáp vs Bồ.

Sân sẩn nằm khá xa đaotao, tầm trên chục câylômếch, và 90% bọn coi banh đều chọn đến đó bằng tào-điện-ngầm.

Sân sẩn bên ngoài to bự chảng, zưng trong guột lại không to lắm, chỉ chứa được tầm 6 vạn mạng. Fần fụ của sân gộng bátngát bátngát. Xe-hơi có-thể chại thẳng lên tầng trên-cùng, ngai fía bên ngoài khánđài là garage, và hầu như mỗi khánjả đều có-thể mang đến sân xe-hơi của mình, zưng bỏn đéo mang, mà đi tào-điện như Zì nói.

Unknown said...

@con Đầu Tôm

Vướnđề là ở tâmlý Công. Cô cứ gắng làm đi, nếu chưa được thì sau sẽ được, nếu vưỡn không được thì cũng đừng lấy làm fiền.

Cô hãi cốgắng tưởngtượng là đảo mắt trái và jữ mắt fải, gòi mút đít và không mút kèn.. Làm hơi chệchchạc tí cũng không sao cả.

Unknown said...

Trong sân Allianz Arena có gất nhiều toalét, thấy bẩu đủ chỗ cho 5 ngàn mạng đái ỉa cùng lúc. Thế mà đến jờ jải-lao jữa hiệp, khách coi banh vưỡn fải sếp hàng để đái ỉa.

Cũng như các toalét côngcộng trên đất Đức Lợn, toalét ở sân Allianz Arena không thu xèng, zưng có cái đĩa để nhânzân thả xèng boa cho mấy em fụcvụ trỏng. Thường bỏn vứt độ 50 xu tới 1 oi mỗi lần vầu đái ỉa.

Zì cũng đôi-lúc thả boa, và đôi-lúc không hehe. Lừa mà.

Trong zững trận-đấu nhớn, toalét của sân sẩn gất đông, vì bọn Tây bú bia như hổ như báo, có zững thằng bú 15 lít trong một trận-đấu. Các em fụcvụ fải lao-zọn liêntục liêntục gất cựcnhục. Thời WC2006, mấy em nài tuyền là volunteer, sinhviên xinh vãi Gốt.

Đận bọn Fáp đấu mới Bồ, Zì đi đái 2 lần, đều gặp một em fụcvụ bị thọt chưn. Em nài khá béo, nặng tầm 120 kýlô. Ẻm zùng gậy lao nước đái văngvãi của cả trăm cái buồi, vấtvả fết. Zưng ẻm trông gất fấnchấn. Chắc là zo hai nhiền thấy buồi.

À mà đang lúc mọi người đái gàogào vẩy buổi vùnvụt, thì ẻm vưỡn laochùi nhế các cô nhế.

Unknown said...

Thôi hehe đã đến jờ đấu. Chúc các cô xem banh vuivẻ zưng thua độ nhiềunhiều nhế, vì các cô thua thì Zì mới thắng hehe.

Bù bà bù bựa said...

[si="5"][co="red"]Tiếp tài chén nè.

Bai giờ bạn Pín bận coi đá banh với lại chăm vện với lại riệu địt online trên quán chớ đéo thèm offline nên bạn Pín quyết định gạ bán cổ phần hoặc nhượng lại quán cho con Nông Lừa - một siêu chiên gia tài chén có khả năng phân tích cả bấu cấu tài chén của HAGL online trực tiếp nhanh, ngay và luôn như tường thuật trực tiếp trận đấu bóng.

Vại con Nông Lừa có mua không, các con văn công đầu bò khác có tham gia mua không.


Giá mở bát lần đào (IPO phải không nhể?) bán 1 ăn 1. Nghĩa là bạn Pín nói rằng: tớ rất hữu nghị: Tớ đào tư bao lâu, đổ bao mồ hôi và tinh túi đến ngài hôm nai roài. Chỉ việc ngồi há miệng chờ cơm thoai đéo phải làm giề.

Chỉ mong đào tư bao nhiêu nhượng lại bái nhiêu đéo cần Thặng dư vốn (Dì).


. Năm nai hai tháng Tư, giời cho nhiệt đổ tiệt vào bia các con văn công sẽ uống nhiều.

Bạn Pín đào tư vậy và thuê anh Chân Dòi (gọi là đóe giề í nhể) bán giúp 72.000 (bẩy mươi hai ngàn cổ) mỗi cổ giá 10,000 (mười ngàn đồng nhà nước quy định thế biết đóe đâu) trên http://an-hoang-trung-tuong.blogspot.com/ (thị trường chứng khoàn à?)

Các con văn công xuống tiền đã ăn một quả lỡm nặng của bạn Pín chứ còn đéo giề nữa he he.

Tại sao à?

Đéo nói nữa. Nghĩ đi bọn đào bò.

để còn xem bóng đá. he he.

Em bắt Chen Si Dì Tướng ah.

[/co][/si]

Unknown said...

Ui đủ máo chận nài coi hai quá à. Con Bù Bựa còn đó hông hehe.

Unknown said...

Zì fải đi cắn một ông trấng ngỗng nướng đã.

Bọn văncông đầu bò biết ăn trấng ngỗng nướng hông?

Anonymous said...

Trấng ngỗng nướng trong Goong bán đài.

Unknown said...

Đây là một trái trấng của một ông ngỗng mái:

[im]http://joehurrycreations.files.wordpress.com/2010/04/gooseegghope0647w.jpg[/im]

Nướng ổng lên mà cắn, bọn văncông đầu bò.

Unknown said...

Trấng ngỗng của Zì to bằng ngần nài:

[im]http://1.bp.blogspot.com/-W42T2S3-QcM/TyBqJDiAxSI/AAAAAAAACZg/4hf8mogJLxw/s1600/goose-egg.jpg[/im]

Cắn hết một ông thì nó mẹ đến tối mai.

Bay bay mặt ngửa said...

Hehe, đủ móa thằng Gomez chân gỗ đá như buồi, Ribery xẹp lép như tép, chúc Zì thắng độ nhá

Unknown said...

Con Đầu Tôm kê đểu Zì cái buồi jì đó?

Có mấy ngón ngỗng ngon mà Zi đã quảngcấu, là gan ngỗng (hehe fải mua, đéo tự mần được), trấng ngỗng, đùi ngỗng nướng.

Còn một món nữa cũng ngon chả kém, là Nầm Ngỗng, tức vú ông ngỗng. Các cô cắn chưa?

Unknown said...

Trấng ngỗng Fụcsinh nè:

[im]http://www.hawaiianparadisedesigns.com/images/green_goose_egg_003.jpg[/im]

Bù bà bù bựa said...

[si="5"][co="red"] vưỡn đang xiem bóng đai. Dì Tướng định cho ăn trứng ngỗng on lai à. hehe Trứng ngỗng tức 2-0 mẹ roài
Bmu 0- 2 Che

Drogba kiểu đéo cũng ghi bàn. [/co][/si]

Simacai said...

Đớp ông trấng này nhiều mỡ nhiễm mấu bỏ mịa Zì ơi. Chelse quả này đớp 1-0 rồi, Tores ghi nhế.

Nguyên Soái Giucop said...

[si="6"][co="#0000FF"] Trấng ngỗng có hơn gì trấng gà đâu. Nguyên Soái chưa ăn, dưng jờ nghe đến trấng là ngại gòi. Bao nhiêu jờ gym cho lại.

Trận nài đá nhạt thật. Các ông lớn ra đi hết gòi mà.[/co][/si]

Nguyên Soái Giucop said...

[si="6"][co="#0000FF"] @ Em Cam: Em cũng chơi cờ Tướng à? Hôm nầu vầu bốc cờ Tướng tỉ thí nha. Nói vui thôi, Nguyên Soái trình còm ấy mà, dưng thích đánh dất.[/co][/si]

Nguyên Soái Giucop said...

[si="6"][co="#0000FF"] Đúng gòi, học sư fạm fải học từ đơn jản thế nài. Nếu thích balance sheet, income statement, statement of cash flow, vv ... vầu công ty nầu chẳng có, nhất là công ty đã lên sàn.

Nếu bài kinh tài nài còn thọ đến thứ 2 tuần tới, Nguyên Soái sẽ share tài liệu (slide và tên sách) cho các con Bựa. Nếu trôi thì thôi.[/co][/si]

Lucky said...

Bravo Thomas Müller !
[im]http://www.ran.de/de/fussball/bundesliga/1101/Bilder/format/format/thomas-mueller-1000_485x364.jpg[/im]

Lucky said...

Scheiße! Noch 4min, nicht so tun,aber...Drogba! 1 zu 1
[im]http://indepthafrica.com/soccer/wp-content/uploads/2011/05/Drogba-Poster.jpg[/im]

Nguyên Soái Giucop said...

[si="6"][co="#0000FF"] Drogba gỡ gòi, đá thêm 2 hiệpoifụ gòi.[/co][/si]

Lucky said...

Ich liebe euch , Bayern München!
Drogba bekommt eine gelbe Karte . Gute Chance für Bayern München - Penalty..ty...ty...!

So schade!

Unknown said...

Hahahahahaha

Chelsea quá hai quá hai.

Từ năm sau Zì sẽ cổđộng thêm cho bọn nài ngoài Real.

Đủ máo thật là thỏamãn.

Zì đi tọa đây hehe. Trúc các cô ngủ ngon và gặp nhiều ácmộng.

Nguyên Soái Giucop said...

[si="6"][co="#0000FF"] Thế là Chelsea vô địch gòi. Xin chúc mầng Chelsea và ngoại hạng Anh nói chung, khàkhà[/co][/si]

Lucky said...

Don´t cry Bayern!

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ETw1LuStyE4]

Simacai said...

Chúc mừng Chelsea đã vô địch sau nhiều năm lỡ làng. Một cái kết đẹp cho thế hệ tài năng đã xế chiều. Zì chuyển sang bồ kết Chelsea là chuẩn đới.

BẦN NÔNG LỪA said...

Ôi đệt còn mẽ bà Zì mồm lòn, định chơi anh hay sâu mà đưa cái bấu cấu của thằng HAGL to vật vã thế. Đệt mệ, anh xem bằng aibat thì móc ga đai thế nào, có con nào móc giúp cái bảng bấu cấu quí 3 ga đi.

Anh nhiền cái doanh thu quí 3/2011 thì thái nó tăng đột biến so với cùng kỳ, LN gộp vào khoảng 600 tỷ tăng 6 lần so với cùng kỳ, ôi địt còn mẽ, có cái nghề kinh doanh nào mà tăng trưởng ấn tượng thế các cô?

Nhưng đệt còn mẽ nó giá trị cổ tức lại giảm một nữa so với cùng kỳ tức là còn khoảng 600 đồng/ một cổ tức, so với hơn 1200 đ của cùng thời điểm năm trước, nếu các cô là nhà đào tư các cô có điên không?

Các cô có biết tại sao không, đù moá nó trã lãi vai đái, vai cho lắm vào gòi còng lưng mà trã, còn nhiều vân đề nữa, dĩ nhiên đai chỉ là bấu cấu quí, đéo nói tổng thể được, nhất là ko biết chi tiết các khoảng vai để làm gì, hiệu quá thế nầu.

BẦN NÔNG LỪA said...

Con bù bựa nói như lòn chao, đệt mệ cô phải chưng ga các bấu cấu hoạt động kinh doanh, và cái dòng tiền của hoạt động kinh doanh đoá, đệt còn mẽ đến nai nó có lãi chưa, nếu chưa thì tại sâu và tiềm năng dư lào? Nói suông thế thì biết cái buồi.

Sâu khi có các số liệu ok, phân tích khả thì gòi mới đi thẩm du các số liêu đoá, nếu ok thì bàn tiếp, kinh doanh ăn uống thì cứ xem chi tiết vào doanh thu và tăng trưởng của chúng với chi phí bán hang, các thứ khác như vị trí, phân khúc khác hàng, và lợi thế cạnh chanh là cái buồi gì, nếu ko thì ăn cám.

Mà các cô có biết lợi thế thương mai trong dòng tài khoản 269 của HAGL là cái buồi gì không?

DG said...

@ Em Cam yêu vấu, cậu vầu giả nhời nhoanh nhoanh em một tí còn chại, hum nai cậu đi họp phụ huynh cho sắp nhỏ hehe mệt đéo chiễu được.

Cậu đã lật lại entry “Vô phúc” ti nhiên hông tiềm thái cồng dư cồng em nói?

Cậu hông bị hách ních đâu, dù rầng ngài hum qua cậu hông thể vầu được lốc của mình dưng giờ thì ổn rùi, dưng đó hông phải là điều cậu muốn giãi bài mới iêm, vì việc như em kể - nếu có – thì cũng đã lâu rùi.

Em kiểm tra lại giùm cậu xem đó là cồng ở đao, cậu cũng tiềm dưng chưa ra, thế mới tài.

Dưng cậu khẳng định, là hông có chiện đó, cậu chưa bâu giờ thô tục mới em, nếu có thì cũng chỉ là mắng yêu nhẹ nhàng, mà cậu tin là em sẽ hông bao giờ để ý vì dù sâu thì em cũng quen mới bọn bựa rùi. Và nếu hông nhầm thì mới chỉ có một cồng duy nhất của em thì phải hehe!

Cậu chỉ chưởi đám một số con bựa đực ở đây sang bên bển quậy phá thui iêm.

Sang hủ hóa mới cậu cho vui, cậu sẽ kể cho em nghe vụ con Lồn Ba Đồn đớp xèng cụ tỉ dư nầu, khà khà, bọn PL&XH đưa tin tuyền đệ cậu hé hé thế mới mấu.

Yêu em!

Anonymous said...

Bê đang dần dần public chuyện đời Ông Cụ thì phải. Buớc đầu nhẹ nhàng thanh lịch thôi, tỉ như ông bài nài:
Xe hơi Ông Cụ
Nó kể chiện y như Con Zì, chỉ khác nhõn cái là "chiếc xe hơi này được Liên Xô tặng", còn Con Zì thì "Ông Xe nài được Cụ vác tiền sang Liên Xô tậu". Các Bựa thông cảm Quán Cũ bị xóa mẹ òi, tui mượn tạm Ông Beo bài nài, mà Ổng rút đoạn Con Zì tả Cụ vác tiền đi mua xe òi.

Zật said...

Zì bựa giảng về khấuhao tàisản đi. Em mần IT và chuẩn bị mần hệthống quảnlý tàisản. Khoản khấuhao nầy là mandatory trong hệ hể. Zì bựa cho em mấy lời khuyên basic để em ngâmcứu tiếp. Thanks Zì

Zật said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Zật said...
This comment has been removed by the author.
NGULAU said...

Bọn Lừa ở kýtúc đó chiên có trò tự nấu cắn buổi tối, gòi vứt gác thối-inh vầu thùng gác nhỏ trong toalét côngcộng (kýtúc cũ của Sô Liên zùng toalét chung). Mà gác cắn của bọn Lừa thì các cô lạ đéo jì. Tuyền sươngsẩu, cơm thiu, gao thừa, canh cặn.Khắm vãiHoàng .Dì ẫn dụ câu chuyện ở trên chẳng đúng mấy cho cái sự ghét người Việt của Sô Liên,cơm thiu ,gạo thừa,canh cặn chúng giật WC,các loại xương lợn gà chúng đào hố chôn xuống đất.Đã ăn vụng nên chúng biết cách chùi mép mà .Có chuyện gì mà CACC thời LIÊN SÔ và các nước ĐÔNG ÂU cũ ko dám làm.Còn có chuyện có mẹ sinh non baby ,rùi mẹ mẻ tự xử lý ,baby chết mẹ lén đem chôn sau vườn.Ui quay lại quá khứ thấy sao mà bùi ngùi.

Unknown said...

Bọn bựa phân tích như sách giáo khoa, thưa với các cô là đợt trứng ung 2008-2011 bọn đi ăn cắp nhiều nhất chính là cái bọn phân tích báo cáo tài chính hay nhất, toàn bọn học kinh tế mẽo với âu châu về. Nên các cô có mánh nào hay hãy nói lên đây, còn không thì dẫn mẹ đường link sách kinh tế kinh điển nào đó đầy rẫy trên mạng cho nó nhanh. Sốt hết cả ruột.

chandoi said...

Đốt được nó đốt mẹ rồi. Quậy với phá cái buồi nè con DG. khà khà.

Anonymous said...

Hello anh thần-địt Chân Zòi (aka 65) nha. Anh khỏe hông? Chúa ban phước cho anh nha. Nice Sunday.

chandoi said...

Tks con Lói. Lâu quá chưa gặp! Hôm nào nhậu bửa mừng anh đéo phải nhảy sông Thị nghè chứ !

Anonymous said...

Đì mé, nhải sông xưa rồi, mốt thời-thượng phải là bú thuốc chuột ngai & luôn khà khà.

Sao dạo nài hông thấy anh Chân Zòi lên bôn tốc (paltalk) hử???

chandoi said...

Tế nhị, tế nhị , không lên được hehe. Chúc con LÓi chủ nhật vui vẽ !

Anonymous said...

Chết cười mới cô Chân Zòi há há há

OK, chúc anh sống lâu địt khỏe xèng đông, khà khà thế mới tài

chandoi said...

Tôi không rút quá sâu, nhưng tôi muốn xác định mặt thật của một BCTC thật. Từ đó nhìn thấy được khách quan tương lai gần sự phát triển, dậm chân hoặc nguy cơ tiềm ẩn của doanh nghiệp đó.

Còn có gì không hiểu hoặc tôi nói chưa đúng, ai cũng có quyền bắt bẻ,hỏi han hoặc chửi bới.

Tôi giải trình sơ sơ chiện nài :

Giả sử đọc BCTC HAGL. Sau khi xem cân đối tài chính và có lãi, tôi xem ngay phần phải thu khách hàng đầu tiên để xác định giá trị thực và tính khả thi, hiệu quả của việc thu cụt nợ khách hàng nài :

Phải thu khách hàng : 5786 tỷ (số cố định)

Dự phòng phải thu khách hàng khó đòi : zê rô ( Ước mơ vĩ đại trong hoàn cảnh BĐS đóng băng thu được !00% của các khách hàng trong thời điểm quy định để tránh thất thoát do lãi vay ngân hàng )

Hàng tồn kho: 4706 tỷ (số cố định)

Dự phòng giảm giá : zê rô. ( Nếu như ĐNĐ tuyên bố giảm giá 50% giá trị nhà thì hàng tồn kho xuống là bao nhiêu? Hàng tồn kho nài cũng phải trả lãi ngân hàng theo thời gian)

Khi 2 giá trị trên giảm đáng kể ( do phải bù lãi vay ngân hàng, bán giảm giá BĐS và phải có người mua thật nhiều để đáo hạn vốn vay ngắn hạn…) thì con số lợi nhuận 1.500 tỷ giảm ,mất đi ,hoặc âm.

Nợ ngắn hạn và dài hạn: 15.500 tỷ. (phát sinh tăng tiền lãi theo thời gian).

Tuy nhiên với tài sản chủ sở hửu 9.100 tỷ là con số an toàn sẽ không phá sản . Nhưng rõ ràng là nó đang bị gặm nhấm từng ngày. Đầu tiên là tính bảo đảm thực hư của con số lãi 1500 tỷ theo phân tích trên.

Phải chăng nếu hợp lý thì việc suy đoán này cũng có ich cho mấy con “nhà đầu tư” phải hông mụ Zì ,vì thức coi banh bóng nên Mụ giờ đang ngủ khò khò.

Choi Choi said...
This comment has been removed by the author.
Choi Choi said...

[si="5"]Các cô, nhà đầu tư không thể đủ trình để tự thẩm định chất lượng báo cáo tài chính. Do vậy các cô phải nhờ đến bọn thợ kiểm toán. Thế nhưng các cô có tin chúng hoàn toàn được không. Nếu bọn thợ kiểm toán sai thì trách nhiệm của chúng đến đâu.
Nói chung bọn thợ kiểm toán chỉ giúp làm cho báo cáo bớt lởm khởm. Đôi khi những điều cốt tử thì chúng bỏ qua mẹ mất vì nhiều lý do. Ví dụ như bị doanh nghiệp qua mặt, hoặc bị mua chuộc hoặc vì quy định của chuẩn mực/nguyên tắc kế toán lìu lìu. Giống như trường hợp 3D cho phép ngân hàng trích lập dự phòng ông Vina Xin theo khả năng chịu nhiệt của từng ngân hàng, nếu báo cáo tài chính kiểm toán sai, doanh nghiệp đó chết và các cô mất tiền thì đéo lải lỗi của thằng doanh nghiệp báo cáo láo cũng như thẳng thợ kiểm toán
Trường hơp thằng thợ kiểm toán bị qua mặt, bỏn có trách nhiệm về việc không phát hiện ra sai sót dẫn đến đưa ý kiến sai hay không? Đôi khi bỏn không chịu trách nhiệm, thế mới tài. Ví dụ như này: Con Pín được giao nhiệm khám máy của ông Cam máy khám, nhưng gặp phải Cam cao tay chơi bài hình nhân thế mạng, đưa ra ông Cam máy thơm và ID đểu của ổng để xác thực nhân thân. Con Pín kiểm tra xong xác nhận rằng ông “Cam máy không khám”. Trường hợp này con Pín đéo có lỗi vì đã bị Ông cam lừa, và hắn có thể lập luận rằng hắn đéo có trách nhiệm kiểm tra ID đó là thật hay giả.
Các cô đọc báo cáo nhớ liếc qua xem bọn thợ kiểm toán nói gì. Chúng thường có 3 dạng ý kiến về báo cáo tài chính:
- Loại báo cáo cho vào sọt rác: là khi bỏn không đưa ra ý kiến hoặc ý kiến rằng báo cáo là bull shit. Báo cáo của VinaXin do bọn KPMG thực hiện là một ví dụ loại này.
- Loại khoanh vùng vứt đi một hoặc một số phần: là khi bỏn nói ngoại trừ cái a cái b thì báo cáo OK. Khi ảnh hưởng của vấn đề quá lớn lên báo cáo tài chính thì phải hiểu báo cáo đó là bull shit, thế nhưng bọn thợ ở Lừa thường xuyên đéo chuyển loại lên bull shit, thế mới tài.
- Loại ngon lành cành đào: là khi bỏn nói báo cáo “trung thực hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu”
[/si]

ctnp123 said...

Món này quan trọng, tôi đang cần nhưng đọc đéo hiểu mấy, Trung tướng gắn cho tôi cái đầu ông bò cho xứng tầm.


Trung tướng và chi bộ chỉ tôi về kế toán cơ bản trong trường hợp cụ tỉ này với
Xưởng may nhỏ (ví dụ 15 công nhân), sản phẩm tiêu thụ nội địa.

Đừng chỉ bằng tiếng tây, tôi culi đéo biết đọc đâu.

Chưa cảm ơn vội như thông lệ

ctnp123 said...

Nhân tiện hỏi Trung Tướng

Loét dạ dầy có vi rút, dã khỏi loét nhưng sẹo gây biến dạng hoành tá tràng thì tập trung những công nào?

Vẫn không cảm ơn vội như thông lệ.

Bù bà bù bựa said...

[si="5"][co="red"] oài, đệt mệ con cntp123 còn đóe phân biệt được đâu là tài chén đâu là kế toén thì gắn cho con nài cái đào bò là việc hết sức xúc phạm đàu con bò.

Dì Tướng đang giảng về tài chén (bình dân) chứ có mở lớp dạy ghi sổ kế toán đâu mà con nài hỏi vại.[/co][/si]

ctnp123 said...

Ơ èo mịa anh Bù bựa

Tôi đéo biết thì anh hướng dẫn sơ sơ, hoặc ít ra cũng phải chỉ cho tôi nghiên cứu tài liệu nầu đơn giản dễ hiểu chứ. Đéo ai lại ngúng nguẩy thế lồn cha anh

Miumiu said...

Bu Bua ke toan zom.
Tong Cong ty Pins: Tai san > Nguon von 200 ah?
Ngon nho.
De toi Miu ngam kiu xem co nen ban may cai nhan vang de mua quan bia ban Pins hong.
Gio di sua may tinh voi di spa teo nao.
X.loi ca nha, may tinh of Miu fong Tieng Viet bi sao i, nen go ko co dau.

Lucky said...

Mạng như cặc, đù má!

Anh Lừa hỏi về :

Thất nghiệp Đức lợn Arbeitslosigkeit in Deutschland

Ấn chuột vào bản đồ ,hay trụ biểu đồ sẽ có số liệu cụ thể!

Lạm phát Inflationsrate in Deutschland wohin?

Bê qua thèn Gúc nó dịch, Ky đéo gõ nỗi dài quá!


Sản phẩm của " Made in Germany" mắc là điều tất nhiên dồi!

Bù bà bù bựa said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Bù bà bù bựa said...

[si="5"][co="red"]
Lại quên không đưa vào format chữ rồi.

ờ hén, em Miu Miu nhìn ra nguồn vốn thiếu miej mất 200 trẹo vì lý do con ếch xeo của Bựa tôi đặt công thức cộng đúp hai lần chỗ vốn vay dài hạn. lẽ ra anh Pín còn vai tiếp 200 nữa mới đủ dùng. nhưng tôi đẽo xin lỗi. thế mới tài.[/co][/si]

chandoi said...

Thì dẹp mẹ cái nợ dài hạn đi. Quán bia hơi đéo gì phải nợ dài hạn cho nó chông chêng số má với etxeo. Nợ dài hạn: Ghi vay làm đéo mà cũng đéo ai cho vay dài hạn cái quán bia hơi ,chấm hết. Phải không con bù bựa.

Unknown said...

Quánxá đéo jì vắng như buồi mèo thế nài?

Zì gọi các cô là lũ văncông đầu bò simacai cụt tai quả không sai.

Đéo mẹ tuyền thích bâu vầu zững thứ lá-cải, xe cán chó lợn bú gà, zững thứ chả ảnhhưởng đéo jì đến cuộc-đời các cô hết.

Còn zững điều thiếtthực, zững kiếnthức quantrọng, zững điều cần tâmniệm & trauzồi, thì các cô zí buồi vầu thèm quantâm.

Địt mẹ các cô mãi nghèo như ông chó là fải gòi. Cút mẹ các cô hết về mới mama đi. Zì chán các cô lắm gòi.

Địt mẹ từ tuần sau Zì chỉ mở quán cho members hehe. Các members đều fải đóng xèng thuế Bựa thì mới được vầu Quán địt mẹ thế mới tài. Đủ máo Zì chỉ cần Quán có 300 khách, zưng là khách thậtsự, chúng zám bỏ xèng để đọc zững Zì jì biên, gòi chúng đem ga đời chúng mà chếbiến.

Zì đéo cần bọn nghiện lá cải.

Tộ-sư-bố bọn văncông.

pín said...

Tiền cái maó lồn anh đơi nài dcm , địt mẹ chơi kinh tế bán vĩ mô thế nài anh đọc như chó đọc cửu-chương thì còm vào lồn à dcm con Dì mồm lồn !!!

Lucky said...

Vắng vắng cái lìn! Cả đêm chui vào bóng banh, chúng nó ngủ bù hết dồi!

Chúa nhật đưa vợ con đi chơi, có đéo đao ôm máy suốt ngày!

Hqua Bayern München thua, bùn thiu, đéo bùn cào phím...

Verloren dahoam: "Das tut unglaublich weh"

Unknown said...

@con Đát

Ơ sao con nài có tem Viếp nhở? Tài nhở?

Câu-hỏi của cô về khấuhao TSCĐ đáng ga Zì không jảng trong bài nài, vì ổng khá caocấp, và thiên về kếtoán hơn tàichính, zưng tiệng tai thì Zì jả-nhời mẹ cô fát cho cô khỏi lèonhèo.

Để bọn khác có-thể hiểu điều Zì nói, thì Zì jảng kỹ thế nài:

(1) Một TSCĐ ("Tàisản Cốđịnh", như ôtô, nhà, cây-ăn-trái, bò-kéo-xe..) thường có thờijan sửzụng lâu, zưng ổng lại bị haomòn theo thờijan.

Chảzụ các cô sắm một ông bò já 10 trẹo Cụ về chuẩnbị cho ổng kéo xe fòng khi já xăng tăng quá cao khiến các cô đéo chại ôtô bằng xăng được.

Ông bò ý sẽ là một TSCĐ của côngty các cô, vì ổng có thờihạn sửzụng zài (tầm 10 năm) và játrị đầutư nhớn (10 trẹo).

Ông bò TSCĐ ý zù có được các cô zùng hai không, thì játrị của ổng vưỡn mặcnhiên haohụt theo thờijan, vì ông sẽ jà đi, yếu đi, và cuốicùng thì ổng fải tèo như Các Mác.

TSCĐ đéo nầu thì cũng thế, chỉ có điều thờihạn sống của các ổng khác nhao thôi.

Như vậy, zù đéo zùng ông bò, thì mỗi năm các cô cũng bay chừng 1 trẹo Cụ xèng chifí cho việc đầutư ổng (10 trẹo cho 10 năm).

Khoản xèng 1 trẹo/năm đó chính là xèng khấuhao ông bò của các cô, một TSCĐ đíchthực.

Luật các nước đều quyđịnh, xèng khấuhao TSCĐ là một khoản chifí sảnxuất kinhzoanh hợplệ, được tính trừ vầu lợinhuận zoanhnghiệp, mà đéo cần có hóađơn (lẻ) hehe như các khoản chifí khác.

Zù có-thể sau 10 năm, các cô ngẫunhiên bán ông bò được 20 trẹo (biết đéo đâu đấy, nhỡ ông bó đó "đathủ" hehe), thì xèng khấuhao ông ý vưỡn là chínhđáng.

(Còn tiếp)

Unknown said...

@địt mẹ con Bín Nghé

Bán vĩmô cái đầu cặc. Đây là kinhtế bìnhzân, ai cũng cần nắm.

Đéo mẹ zù các cô jồng tàimà trong vườn nhà, thì cũng nên chuẩnbị kếhoạch jồng hẳn một trangtrại, nên ông chủ.

Zù các cô mần nộitrợ, thì cũng cần biết tí tàichính để nhỡ có tí xèng gỗigãi đầutư chútđỉnh cho vui.

Hiểu chưa con đầu bò.

pín said...

địt mẹ vô học đọc những bài như nài mới thấm các anh chị ạ, địt mẹ tôi đọc đéo hiểu cái lồn gì thế mới tài khà khà .
Tôi chỉ quanh quẩn cái lồn lông lờ phờ mà đã nhức mẹ hết óc, chơi thêm kinh tế vĩ mô thì thần quynh mẹ.
Tôi là tôi ngồi hóng, địt mẹ các anh các chị !!!

Unknown said...

Tiếp về Khấuhao Tàisản Cốđịnh.

(2) Như vậy, khi sắm một TSCĐ, các cô fải có kếhoạch tính khấuhao cho ổng, theo các quyđịnh hiệnhành, và tùy thựctế kinhzoanh. Đây là việc của bọn Kếtoán.

Nếu zoanhnghiệp các cô đéo có bộfận kếtoán (như "quán bia cỏ Bín Nghé" mà con Bù Bựa đã vízụ), thì các cô fải tự tính khấuhao đó.

Nếu các cô hehe đéo biết khấuhao là jì, và đéo tính ổng, thì các cô sẽ là đốitượng mà Zì đã nhắc ở nhiều cồng trước: sảnxuất buônbán mãi mà vưỡn đéo thấy lãi đâu cả, zù tuyền mua 1 bán 2, thậmchí mua 1 bán 4.

Khi ý, Zì gọi các cô là lũ văncông đầu bò.

Unknown said...

Tiếp về Khấuhao Tàisản Cốđịnh.

(3) Có vài fươngfáp tính khấuhao TSCĐ cho zoanhnghiệp, như:

- Khấuhao đường thẳng
- Khấuhao số-dư giảm dần
- Khấuhao khốilượng sảnphẩm

Zững cái nài là jì thì mời các cô gúc, vì chúng vượt mẹ nội zung của Tàichính Bìnhzân.

Tuynhiên, ở Lừa, thì các cô chỉ cần nắm được fươngfáp "Khấuhao đường thẳng", đó chính là fươngfáp tính khấuhao của ông bò trong cồng (1) ở trên của Zì.

Đơnjản là, các cô chỉ cần chia játrị của TSCĐ (bằng tổngsố xèng mua-bán, vậnchuyển, lắp-đặt, chạy-thử.. của TSCĐ) cho số năm sửzụng ổng (cái nài có quyđịnh hehe mời gúc), là tính được số xèng khấuhao ổng mỗi năm.

Ông bò já 10 trẹo (mua hết 9 trẹo, thuê chở về côngty hết 1 trẹo), theo quyđịnh ổng được "zùng hết" trong 10 năm, thì xèng khấuhao ổng là 10trẹo/10năm = 1 trẹo/năm.

Trườnghợp "quán bia cỏ Bín Nghé", nếu cỏn đã đầutư xây quán hết 300 trẹo, và cỏn được khấuhao 5 năm, thì mỗi tháng cỏn fải tính xèng khấuhao bằng 300trẹo/5năm/12tháng = 5 trẹo/tháng.

Vì con Bín Nghé hehe quên mẹ khoản 5 trẹo/tháng nài, mà sau mấy năm kinhzoanh miệtmài miệtmài, cỏn vưỡn lỗ. Bởi sau 5 năm thì cái quán bia cỏ ý bán thế đéo nầu được 300 trẹo như lúc cỏn đầutư ban đầu.

Unknown said...

Tiếp về Khấuhao Tàisản Cốđịnh.

(4) Đọc đến đây thì chắc con Đát biết cỏn sẽ làm thế nầu gòi.

Con Đát cứ lậptrình tính khấuhao "theo đường thẳng" cho nhanh, như nài:

Mỗi TSCĐ sẽ có bảng-chọn (option) về thờijan sửzụng (như 3-5-10 năm etc), sau đó lấy nguyênjá (aka Játrị Ban-đầu) của TSCĐ chia cho số năm sửzụng ông ý, gòi chia cho 12 tháng/năm.

Thế là ga số xèng khấuhao mỗi tháng cho TSCĐ.

Gòi cuối mỗi tháng tàichính, thì fần-mềm của con Đát tựđộng ghi một búttoán kếtoán: "NỢ" Chifí Khấuhao, "CÓ" Khấuhao TSCĐ, với số xèng khấuhao đã tính trên.

Thế thôi chứ có đéo jì đâu.

Gau said...

Di nho post them de dan em hoc hoi nhe

Anonymous said...

Nhìn vào bảng Cân Đối Kế toán của bà Zì:

- Nhẽ 2 - 4 hầng góp vốn

- Lợi nhuận ròng mỗi thằng (nếu k có vốn nước ngoài): 50 chai/tháng.

- Mặc dù báo cáo Tài chính như lìn, dưng bửa vào TSCĐ và một số khấu hao khác, xứng đáng làm đệ tử của Bia.

Unknown said...

Tại-sao trong bảng CĐTS fải fân ga 2 loại tàisản, là Liuđộng (TSLĐ) và Cốđịnh (TSCĐ)?

Vì như Zì đã jảng, TSCĐ là Cua Trong Lỗ, các cô cứ để mặc ổng nằm đó, mà quantâm nhiều hơn đến TSLĐ, như xèng-mặt, fải thu của khách, hànghóa vậttư trong kho..

Khi tổng TSLĐ mà nhớn hơn tổng Nợ Ngắn-hạn, thì tìnhhình tàichính của các cô gất yêntâm, vì lúc nầu các cô cũng có khảnăng thanhtoán nợnần maochóng (lấy TSLĐ ga để trả nợ).

Tuynhiên, trong thời khủnghoảng nài, thì điều đó gất tệ, vì như thế, thì các cô đéo zùng được "nợnần" để làm "vốn kinhzoanh" của mình, mà chính bọn kháchhàng của các cô lại chiếmzụng được vốn của các cô hehe.

Ở các côngty tưnhân hiện-nai, thì hầuhết đều có Nợ Ngắn-hạn lớn hơn Tàisản Ngắn-hạn (aka Liuđộng), thậmchí số chênh nài thường gất nhớn. Côngty nầu ngược-lại thì hehe đều ngắcngoải, thế mới tài.

Như vậy, "tìnhhình tàichính tốt" không đồngnghĩa với "kinhzoanh tốt".

Vậy các côngty tưnhân đó nợ ai mà nhiều thế?

Hehe nợ bọn quốczoanh, các cô ạ. Đời luôn vậy, "quốczoanh là chùm khế ngọt cho em trèo hái mỗi ngài".

Anonymous said...

Hehe nợ bọn quốczoanh, các cô ạ. Đời luôn vậy, "quốczoanh là chùm khế ngọt cho em trèo hái mỗi ngài".

----
Hehe nên các đồng chí nên lập 2 - 3 Công ty TNHH, CP và 1 Hộ Kinh Doanh cá thể để nợ nhiều Quốc zzoanh, và khấu trừ cho Quốc Zoanh. Bia Ngủ đây, Bà Zì giảng sơ đẳng wá

chandoi said...

Mụ Zì giảng theo sách vở thì hay. Còn tôi chỉ thích nhìn nhận thực tế hơn.

Về tài sản cố định và khấu hao , Một số Tài sản ở Lừa khấu hao kết quả rất buồn cười.

Cô Pín dành dụm bao nhiêu năm mang tiền về lừa đầu tư. Cô mua hai chiếc xe ben Huyndai chở phân bò thuê. Một chiếc mới 100% giá 1 tỷ cụ, một chiếc xì cen hen đã qua sử dụng 2 năm giá 500 triêu cụ.
Chiếc 1 tỷ thì khấu hao 10 năm ,Giá trị 1 năm tương đương 100 triệu cụ cộng lãi.

Chiếc 500 triệu thì khấu hao 8 năm ,Giá trị 1 năm tương đương 63 triệu cụ cộng lãi.

Thực tế chiếc 1 tỷ cụ về Lừa chở phân bò một năm thì nó xuống cấp cũng chẳng khác đéo gì chiếc xe mua 500 triệu lúc mới mua, và hiệu quả có thể hơn tí nhưng không đáng kể vì phân bò thi xe mới hay xe củ chở giá cũng như nhau.

Vì sao xe bị mất giá : Vì giảm đời (năm sản xuất) Đường xá Lừa quá dở, lái xe Lừa không chuyên nghiệp ,sử dụng xe không đúng quy trình, bảo dưởng xe không theo quy định….

Và nếu đem bán xe đó cũng chỉ 500 triệu cụ là được giá.

Nhưng trong báo cáo tài chính thì khác. Sau một năm đương nhiên xe một tỷ còn tài sản cố định là 900 triệu.
Xe 500 triệu còn tài sản là 437 triệu.(riêng xe này thì có thể đúng giá thi trường).

Và nếu cô Pín thiết thực với hoàn cảnh,nhìn ra vấn đề cô sẽ mua 2 con Huyndai 500 triệu cụ sẽ hiệu quả hơn.

Tương tự , nhất là doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế nhà nước , Quan chức cứ mua bán lộn tùng phèo. Mới đập thùng có , xi cen hen có, đủ kính thưa các loại máy móc và tính khấu hao tài sản kiểu như trên. Năm nào cũng cứ thế mà phang vào BCTC, rồi kiểm toán uy tín xác nhận… Nhưng thực tế giá trị Tài sản cố định của cái đám máy móc kia chỉ là con số linh tinh,sai thực tế,bậy bạ.
Rồi giá trị đó chúng đem cân đối với nợ ,vẫn lãi. Thế mới tài

Unknown said...

Chết cười mới con Bia.

Zì jảng sơđẳng thế mà bọn văncông sángláng như con Bín Nghé còn chê là đéo hiểu buồi jì hehe kia kìa.

Vậy con Bia muốn jảng kiểu đéo jì hả? Cô nghĩ văncông Quán Bựa tuyền là sinhviên năm thứ 3 khoa Tàichính trường Kinhtế hả?

Unknown said...

Con Chân Zòi jảng zễ hiểu hơn gòi đó, Zì bắt-đầu khen.

Miumiu said...

Chi phí khấu hao TSCĐ trong các DN thực chất là một lá chắn thuế, công cụ lách thuế hợp pháp thôi mà.

Unknown said...

Bài Tàichính Bìnhzân nài cả viều lẫn khách đều bằng nửa bài trước đó.

Thế mới biết, bọn văncông lên mạng để chơi là chính, chứ đéo fải để học.

Hai là các cô mua mẹ ông ngựa về mà cỡi, thay vì sắm laptop và lắpđặt ADSL?

Vửa được cỡi ổng chơi cho sướng, mà khi chán lại mang bán thuhồi khối xèng, hoặc nếu ổng tựzưng tèo thì xẻo mẹ thịt ổng làm jămbông.

Các cô lên mạng fí đéo chiệu được.

Rốt said...

@ Zì: Đúng là em không thể tự nhận là dân kinh doanh, vì chỉ cắm đầu bán hàng chứ tài chính – kế toán thì không biết. Ở công ty em tình hình tài chính là một bí mật mà chỉ có CEO & CFO biết.

Em đang cố gắng bù đắp thiếu sót đây…

Unknown said...

@Miu

Em nói "Chi phí khấu hao TSCĐ trong các DN thực chất là một lá chắn thuế, công cụ lách thuế hợp pháp" là không ổn gòi.

Khoản lách thuế từ khấuhao chả đáng bâunhiêu đâu em.

Unknown said...

@em Gốt

Zân sales mà không nắm tàichính là một thiếu-sót cơbản trầmtrọng đấy.

Con CFO trong côngty Tây thường gất tinhtướng & bímật & nguyhiểm, cỏn coi con kếtoántrưởng như ông bù-nhiền. Zì từng mần với bỏn Zì biết. Zưng Zì thì hehe cóc sợ, Zì chỉ mặt cỏn chưởi như ông chó luôn.

Unknown said...

Khoản lách thuế oách nhất của zoanhnghiệp Lừa chính là lương và thưởng.

Zù bọn Thuế luôn tiềm cách thayđủi chínhsách để tóm các khoản đó, zưng vôvộng.

ctnp123 said...

Đang vắt óc đọc đay Mẹ bựa ạ, đèo mẹ dậy từ ngọn thì bọn có nhu cầu học nhưng thiếu căn bản như tôi còn phải ngẫm, nổ thế đéo nào được

Mụ giảng xong mạch bài thì nhón trả lời cồng trước cho tôi cái lủ móa

Unknown said...

Lương & thưởng cho nhânviên ở các zoanhnghiệp Lừa bi-jờ chiếm khoảng 50% játhành tùy loại hình. Có côngty thì 80% hoặc hơn nữa.

Tuynhiên đéo fải nhânviên được hưởng toànbộ khoản 50% đó, mà chỉ 35% thôi. Còn 15% là để trốn thuế thunhập.

Khoản trốn thuế đó ông chủ zoanhnghiệp cũng đéo được hưởng, mà để nuôi các lãnhtụ đủ mọi thểloại.

Miumiu said...

Tổng công ty bia hơi Bín Nghé có tài sản: 720 trẹo, trong đó TSCĐ là 500 trẹo (xây quán & trang thiết bị)
Trích khấu hao: 500trẹo/5năm=100trẹo/năm.
Tiết kiệm thuế: 100tr/năm *25% thuế suất thuế TNDN = 25 trẹo/năm
Trong 5 năm, Tổng công ty bia hơi Bín Nghé đã tiết kiệm được 125trẹo xèng thuế TNDN từ chi phí khấu hao TSCĐ.
Cũng tạm ổn gòi Zì hói yêu. Ít là ít thế nầu.

chandoi said...

Miu nói cũng đúng một phần. Doanh nghiệp lãi thì nó khấu hao rất nhanh để trốn thuế thu nhập nhưng lỗ thì chúng khấu hao rất từ từ để dấu lỗ . Thế mới tài.Bí nữa thì nó mua tụi thẩm định giá định giá lại tài sản.

Tại sao nó phải dấu lỗ. Doanh nghiệp nhà nước thì nhiều nguyên nhân, còn doanh nghiệp khác và tư nhân thì nó dấu để có việc làm. Như những ràng buột là phải lãi ba năm liên tuc chẳng hạn...

Anonymous said...

Zì yêu và mọi ngưuời tư vấn em fát. Làm sao để xử lý lượng tiền mặt quá lớn tồn quỹ , trong khi vẫn fải vay Ngân hàng.
Lượng tiền mặt tồn quỹ ( thực tế là ko có )lớn vì có những khoản chi tế nhị fải rút tiền mặt từ NH , nhưng ko thể cho vào chi fí đc .
Em đang đau đầu vì nó quá đây này

Unknown said...

Tại-sao trong loạt Tàichính Bìnhzân mà Zì bụp fát đưa ngai và luôn vướnđề Bảng CĐTS vầu bài 1?

Việc đó có zụngý gõgàng các cô ạ.

- Bảng CĐTS chứa hầuhết các kháiniệm tàichính cănbản.

- Bảng CĐTS là côngcụ tàichính mà bọn văncông amateur thường đụng nhất ever, zù muốn zù không. Đó là khi bỏn định mua chấngkhoán, hoặc đầutư vầu một zoanhnghiệp zạng bạnbè, hoặc khi muốn lên sếp.

Chẳnghạn con Đát có nghề IT, có vài chục ngàn Tơn vốnliếng, đang sống ở Nhựt Bản, và con Bín có Oi/Bảng nhiều vôđối, đang sống ở Anh Quốc, được con Bia, là một chiênja tàichính kiêm luật Lừa, đéo có xèng, đang sống ở Lừa, zụ mần một zoanhnghiệp Online.

Con Bia sẽ zẫnzụ đủ các món ngọtngào để con Bín xuống xèng, và con Đát fụtrách mảng kỹthuật. Cỏn sẽ đưa ga hàng loạt bảng tính trông gất ngầu.

Đạikhái thế.

Vì zoanhnghiệp chưa hoạtđộng, nên các thểloại như zựbáo kinhzoanh, chiếtkhấu zòng-xèng.. chỉ là các bảng-tính ướclệ không có nhiều játrị thựctiễn. Còn cái chính, fải là bảng CĐTS.

Con Đát mới con Bín sẽ nghiênkíu bảng đó thế nầu? Nếu số xèng đầutư nhớn, các cô có-thể thuê chiênja. Zưng nếu xèng đầutư nhỏ, thì các cô fải tự vượnđộng thôi.

Đó hẳn là thứ cần nắm, bọn văncông ạ.

Miumiu said...

Khoản lách thuế oách nhất của zoanhnghiệp Lừa chính là lương và thưởng.
............
Không dễ đâu Zì yêu, thưởng phải chi từ quỹ khen thưởng phúc lợi, nót chi phí hợp lý.
Lương cao thì đóng thuế TNCN lòi kèn.
Riêng khoản oánh võng xèng thuế để em hiahia.

Unknown said...

Hehe Zì biết tỏng em Thi Còi chiên gút xèng từ bank ga mua Tơn mua Vàng nha.

chandoi said...

Tăng giá trị hàng tồn kho,nợ khách hàng và tài sản cố định là ba cách dễ nhất .Thi ạ.

Unknown said...

@em Miu

Ý Zì nói là thưởng ngoài lương cơbản theo bảng-lương ý, đó là khoản thunhập gòng của nhânviên (lương cơbản & lương sảnfẩm), chứ không fải là thưởng cuối năm hoặc thưởng lễ tết.

Miumiu said...

@ Chị Thi: tổ chức 1 cuộc hội nghị khách hàng cho em, cho tầm 500 chú khách hàng đi khách sạn 5 sao, uống Ba len thai bét nhè chè thiu hihi.
Tiêu hết nhiêu òi? Nữa hông?
Mỗi thứ 1 ít, tiêu tầm dăm tỷ cụ ko khó, nhưng phải bỏ xiền mua hoá đơn nhế, ok?

Unknown said...

@em Miu

Em đưa vízụ quán bia Bín Nghé ga nói về Khấuhao vs Lách Thuế là không ổn gòi.

Đó là khỏan chifí hợplý và hợplệ, ai cũng fải tính, chứ có fải trốn thuế bằng khấuhao đâu?

Hehe chỉ có con văncông đầu bò như con Bín mới quên khấuhao thôi.

Còn Zì hiểu ý em là, các zoanhnghiệp fịa ga TSCĐ để trốn thuế cơ. Đâu có zễ em ui, tuy không fải là ít gặp.

Unknown said...

@em Miu

Ý em Thi Còi là không muốn mất 10% xèng mua hóađơn cơ hehe Zì còn lạ jì.

Lý Toét said...

Zì phán nhân công chiếm khoảng 50% giá thành tùy loại hình, cá biệt 80% thì Lừa đã giàu mẹ, khỏi phải xuất khẩu đi đâu.

Tài taxi thuộc loại hàm lượng nhân công cao mà chỉ ăn chia tứ lục, trong đó tiền xăng hắn trả nhiều hơn tiền công hắn lái. Tất nhiên giá thành ít hơn giá cước, vị chi bình quân thằng tài xế hưởng 20% là cao.

Còn ngành cầu đường của cô Chán Đời, xây cái cao tốc hết Xì Ghềnh Trung Lương hết 10 nghìn tỷ cụ, nhân công theo dự toán nghìn tỷ cụ là cao.

chandoi said...

Lách thuế còn có đặt thù của từng công ty Miu ạ. Nhiều công ty chi phí tiền lương cao như thiết kế, xây dựng chẳng hạn thì con số tăng nhân công ma để lấy chi phí là không nhỏ (dĩ nhiên tiến lương mỗi nhân công ma ấy < 5tr), hơn nữa rất nhiều dạng công ty tài sản cố định thấp thì việc tăng khấu hao chẳng bỏ bèn gì.

Miumiu said...

@ Anh Chân Zòi tên hay nhỉ.
Hàng tồn kho được đấy anh.
TSCĐ, trả trước cho ng bán aka đặt cộc, í anh thế có phải?
Từ 20 trẹo cụ giở lên là phải giao dịch qua Ngân hàng òi, rắc rối lắm.
Mà vấn đề ở đây là xèng ảo cơ mà anh hehe CHÂN ZÒI.
Công nhận cái tên đọc tức cười ghê á

Unknown said...

Tại-sao khó trốn thuế bằng TSCĐ (và tính khấuhao ông) hơn là bằng lương côngnhânviên?

Bởi các cô fải mua hóađơn đầu-vầu cho TSCĐ, các cô ạ.

Còn lương thì không cần. Chỉ cần có hợpđồng laođộng đểu hehe.

Bọn xâyzựng thì gành vụ nài nhất, cứ hỏi con Đóc Ghẻ thì biết.

Anonymous said...

@Zì : đéo đâu ga mà vàng mới Tơn? là tiền gửi giá của bọn khách hàng ,rút ra để trả tiền mặt cho bỏn chứ
@Anh Lăm ko hiểu à ? xèng rút từ Nh ra , chứng từ lùlù một đống ,nếu muốn trả cho người bán thì fải có chứng từ hàng về .
Hơn nữa tiền đó chỉ còn ảo trên quỹ thui, thực tế là nó đã tiêu hết rùi , làm jì còn nữa

Unknown said...

@mụ Toét

Mụ nài nhầm to gòi. Taxi thì làm jì có chiện tỷtrọng lương nhâncông cao hả?

Fải là các zoanhnghiệp zịchvụ ý. Như Zì đây nài hehe. Lương chiếm mẹ 75%.

Miumiu said...

Em có biết vụ nhân công khống of mấy đại gia xây lắp. Có đận em thấy con bé kế toán còn lấy tên Pama nó với cả người yêu cũ xung vầu đội quân đào đất kìa.
Nhưng có thèng lách, thì có thèng bóc, thuế nó quản lý cả số CMND của nhân công òi, hic.

Unknown said...

@em Thi Cồi

Em cứ đọc kỹ cồng của Zì từ đầu đến jờ là em biết fải làm jì.

Mà hehe Zì đoán em cũng biết thừa gòi, hỏi là hỏi cho vui thôi.

Unknown said...

@em Miu

Đúng gòi. Thế nên kinhzoanh ở Lừa luôn là một cuộc chiến không khoannhượng, mà bên thắng bên thua đều có xèng hehe.

chandoi said...

He he Cô Toét lầm to rùi. Cấu thành dự toán lừa có nhiều định mức xây dụng,giao thông cổ lổ sĩ và ma quái.
Vì giá ca máy thấp lè tè ( bây giờ vẫn áp dụng định mức máy USSR) cho nên nhiều hạng mục phải linh động dùng định mức cho cao tiền để bù lại.
Ví dụ: Đào, đắp đất, trộn đổ bê tông...Thì dùng định mức nhân công.

Hehe 1 công 3/7: 50.000đ chẳng hạn đào được 1 khối. Đào 100000m3 thì 100000 công . Thế mới tài, thế mới nâng giá trị lên được .

Và đương nhiên đem vài cái máy đào múc thật nhanh giá cở 10000đ/m2, Và cũng đương nhiên trong chi phí khai đâu cho ra 100000 công để đủ chi phí lách thuế và hợp lý với thanh tra ,kiểm toán.

Anonymous said...

Zì nhầm gòi , hỏi cho vui là vui thế nào ? Em đã làm đủ mọi cách nhưng cũng chỉ xử lý được một fấn , mua hóa đơn đối với bọn em ko hề dễ, dù vẫn mua được với giá không đến 10%. Vấn đề là em không thể cứ mua chồng chất hàng hóa vào kho để lượng tồn kho lớn , vì nếu tồn kho lớn thì bọn NH nó sẽ đéo cho vay nữa .Vay làm đéo jì khi mà nguyên liệu anh vẫn đầy kho ?
Mà rùi sau đó em sẽ lại fải xử lý tiếp cái đống hàng tồn kho ( ảo ) đó đau đào lao rất

chandoi said...

Anh thấy mấy em còn non quá đi mất, anh nói vậy để mấy em nghĩ cách. Thi nhờ con bạn nào đó xuất hóa đơn đỏ trình nhân hàng. Múa may đã đời xong làm biên bản hủy nó đi là xong. Còn chuyển tiền thì cú xoay đâu đó chuyển xong lấy lại...Phải tránh chổ này ,cong chổ nọ chứ cứ thẳng tắp sao được.

Lý Toét said...

Chán đời,
Tớ không cần cô thuyết minh, cô tính nhân công trong cao tốc Trung Lương là bao nhiêu xèng?

Miumiu said...

Đúng gòi. Thế nên kinhzoanh ở Lừa luôn là một cuộc chiến không khoannhượng, mà bên thắng bên thua đều có xèng hehe.
..........
Zì hói yêu của em.
Em luôn thắng, thường thắng.
Em biết trích cả khấu hao TCCĐ cơ đấy, vậy mà em vưỡn hông có xèng.
Thế mới tài.
Thui, em đi ngất đây, Zì mới các bựa cứ nổ đi, mai trong lúc chờ mì tôm nở, em lại hóng, híc.

Chúc Zì & cả nhà ngủ ngon.

BẦN NÔNG LỪA said...

@Chị Thi, em Miu nói đúng đái, Chị nên làm theo hướng đó, và không nên treo lâu như vậy rất nguy hiểm, khi bọn chúng gửi giá cho chị, thì phải tinh thêm chi phi để giải quyết cái cục của nợ đấy, không lớn đâu cũng còn tuỳ vào mối quan hệ với nơi họ giúp.

Thường những doanh nghiệp bán lẽ hay dịch vụ họ không xuất hoá đơn đầu ra 100% cho khách hàng thì phần còn lại họ sẽ xuất cho chị và tính phí.

Làm vào lương thì chỉ làm được lao động thời vụ một vài lần thôi nhưng cũng không an toàn đâu. Những việc nài chị có thể PM cho Miu, đùng public không hay lắm.

Unknown said...

Hết jờ hết jờ hehe.

Zì đi tọa, mai còn fải cầycuốc như ông cún.

Trúc các cô ngủ ngon và nhiều ácmộng. Hẹn mai gặp lại. Mai là ngài kỷniệm Bựa Quán Tứ Niên đó các cô.

chandoi said...

Miu. Đã lách thì phải tư duy. Em cứ hợp đồng khoán cho 10 tổ. Thằng tổ trưởng chịu trách nhiệm chuyện đó.Ràng buộc nó từ khi ký hợp đồng, mầy phải hợp thức chừng này tiền công nhân...Xé lẻ ra em ạ. Chiện nó kiếm vài chục cái chứng minh ND là đơn giản.

Lý Toét said...

Các cô nên nhớ, Lừa nghèo là tại vì giá nhân công trong giá thành thấp và rất thấp. Nếu các cô lương cao thì hàng hóa đã tiêu thụ hết trong nội địa, định hướng XHCN chả phải hướng đến xuất khẩu.

Ở Lừa giá vật liệu và xe máy (trong đó có nhiên liệu) nó ăn gần hết giá thành rồi. Thực tế phải lấy tiền vật liệu và tiền máy trả bù cho lương công nhân. Trả bằng trong dự toán thì ai làm. Không tin thử thuê thầu phụ nhân công trả tiền theo dự toán xem nó có làm không.

chandoi said...

@Toét: Tôi chỉ nói tùy hạng mục công việc chứ không nói tổng thể và cũng không thống nhất với tỷ lệ của Mụ Zì.
Có thể mụ Zì nói đa số thôi.
Giá trị % nhân công càng giảm khi giá tri % chiếm chổ vật tư càng nhiều.

chandoi said...

Trả bằng trong dự toán thì ai làm. Không tin thử thuê thầu phụ nhân công trả tiền theo dự toán xem nó có làm không.@ Anh Toét

Ý của anh Lý Toét chưa chính xác nhé.

BẦN NÔNG LỪA said...

Anh Chandoi nhân công cũng còn tuỳ nữa anh, trong xây dựng cơ bản nhân công theo chuẩn nhà nước tương đối thâp, có thể bù từ ca máy, khôi lương đào cuốc, hay khai vóng lên thêm số lượng nhân công đào bới vì nó nằm dưới lòng đất gất khó kiểm chứng.

Chứ công nhân may, có định mức rỏ ràng mẹ rồi, làm sao kê cao nhiều được, bọn thuế chúng nắm rỏ các khoản này khó mà kê cao được.

Lý Toét said...

Chán đời,

Vật liệu, thực ra đã có hàm lượng nhân công trong đó.

Đất đắp (thủ công): nhân công + vận chuyển + lãi của thằng cai thầu đất, trong đó lãi thường cao hơn nhân công. Đất moi bằng máy hàm lượng nhân công còn ít hơn

Đá: bắn mìn + vận chuyển + xay + nhân công + lãi

Nhựa: nhập hầu như không có nhân công.

Nếu tính nhân công trực tiếp 8%, vật liệu 60%, nhân công trong vật liệu 3%, thì tổng nhân công trong công trình chỉ hơn 10% tý.

Chi tiêu của công chúng trong cấu thành GDP ở đấy chứ đâu.

chandoi said...

Hehe cô Toét ạ. Cấu thành trong dự toán công trình , vật liệu là vật liệu đến chân công trường chả có tí nhân công nào , cô không nên lầm lẫn.

Còn nhân công kiểu cô nói thì thằng sản xuất đá nó khai rồi.

Còn giá thành nhân công trong dự toán không thấp tuy đơn giá có thấp nhưng biết áp dụng định mức và phân tích thì lại rất cao. Công ty tôi đa số khoáng cở 50 - 80% định mức.

chandoi said...

Sửa : Công ty tôi đa số khoáng cở 50 - 80% giá trị nhân công của từng hạng mục.

pín said...

Anh chándời 65:
Anh vĩ đại thật, địt phò anh cũng giỏi, bóp vú anh cũng giỏi, diệu bia anh cũng giỏi.
Giờ kinh tế vĩ mô bán bình-dân anh cũng giỏi luôn, tôi phục anh quá. Địt mẹ để tôi nghiênkiú vụ kinh tế nài rồi tôi cũng nổ địt mẹ.
Học ở đây chứ đâu địt mẹ.

chandoi said...

trong dự toán xây dụng thì giá trị nhân công không xác định đực tỉ lệ bao nhiêu % cho tổng giá trị xây lắp.
Tùy theo từng dạng công trình,từng khu vực.
Ví dụ: cũng đắp nền đường nhưng đa số miền trung giá đất =0 hoặc rất nhỏ. Trong khi đó miền tây phải mua cát hơn 100000đ/m3. Nhưng lượng nhân công thì tương đương . Suy ra tỷ lệ % nhân công miền trung sẽ cao hơn nhiều so với miền tây.

Lý Toét said...

Nhân mụ Zì đi ngáy, tớ giảng về kế toán Mẽo mới kế toán Sô liên mà mụ có nhắc tới trong entry.

Bọn Mẽo và bọn tư bản bóc lột thối nát khác nó tính giá thành bằng công thức:
Giá = nhân công + thuế + lãi
Vật liệu, cho cùng cũng là nhân công

Bọn XHCN tuân theo quy luật kinh tế cơ bản bla bla ngày càng tốt hơn ... lại tính kiểu khác
Giá = C+v+m
C: lao động quá khứ
v: lao động hiện tại
m: thặng dư để tái sản xuất

Chữ nghe C quen quen, cách nay không lâu ở Lừa hay nói về xí nghiệp làm ăn bết là ăn vào C (ứt).

Cũng theo quy luật kinh tế Thiên đàng mà ở Lừa thể hiện thành nghị quyết: Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trên cơ sở phát triển công nghiệp nhẹ và nông nghiệp. Ý bỏn muốn nói là cái C nó càng ngày càng nhiều hơn so với v

Cho nên ở xứ Thiên đàng aka XHCN tuy thu nhập tuyệt đối có thể tăng (nếu không lạm phát) thu nhập tương đối ngày càng thấp, đây là Lý luận Bần cùng hóa.

Giở lại mới công thức Giá = C+v+m,trong đó C thuộc về lãnh tụ, v cho các cô đủ sống, còn tổng m gọi là Thu nhập quốc dân.

Còn ở xứ Giãy chết, chúng ăn không hết nên chúng bỏ tiền dư vào đầu tư kiếm lời (tức bóc lột chính chúng), cho nên công thức trên trở thành
Giá = nhân công + đầu tư + thuế + lãi
Cái này gọi là Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Dosmetic Product)

Kế toán, vì thế cũng theo chuẩn mực này. Tất nhiên về nguyên lý, mần kế toán phải ghi một lúc 2 nới gọi là ghi sổ kép Thiên đàng hay Giãy chết cũng rứa.

Hết bài.

Lý Toét said...

Chán đời,
Có cao, có thấp tùy địa phương áp giá đến chân công trình. Tuy nhiên, nhân công thường thấp hơn lãi định mức.

chandoi said...

Cô Pín Khen gì tôi mấy zụ này. Giỏi lương lẹo hại đất nước mà thôi.DCM
Nhưng mà tôi là đồ khôn chợ dại nhà .Thế mới tài ...Khà khà.
Tôi ngủ đây. Tới giờ giới nghiêm. Hẹn mai gặp Cô Pín lồn TRâu Khà khà.

Dặt Dẹo said...

[si="6"][co="#00FF00"]Trúc mầng kán của mụ Zì chòn 4 niên nhế, anh ít biên, dưng vẫn hóng đều, hế hế...[/co][/si]

THÀI 9 said...
This comment has been removed by the author.
THÀI 9 said...

Hahahahahaha

Chelsea quá hai quá hai.@ con zì mạt lồn trao
...nài thì hai quá nài...quá hai nài
[youtube=http://youtu.be/T1r02wM8-j0]
..nữa hông

THÀI 9 said...

nói thêm về con vừa vô địch cham pi iền chen-si ...
hồi trên sân nhà bác xa tại fút bôn cham-pi-iền trận sê mi fai nờ lượt về...đếu biết tên bựa nào tư vấn mà chel - xi dùng bộ đồ y chang con re-an một con kìnhđịch nhà bác xa...đếu nói nhiều về chiên muôn chỉ nói trên lĩnh vực chiến tranh tâm lí thì con chel đã hơn đứt mẹ các cỏn khác một bậc...trận nài còn chel ghi mẹ 2 bàn đưa luôn bác xa lên nóc tủ ..rùi thảng tiến tới vô địch....thế mứoi tài.
màu áo chel xi trong trận bác xa 2 - chel xi 2.
(chung cuộc 3-2 về chel)
[youtube=http://youtu.be/I6qUstn8YQ0]
còn màu áo của con real tình địch bác xa đây.
[youtube=http://youtu.be/mytIuJtM_Kw]
địt mẹ nhìn đàng trước thì khác chút..cơ mà sau lưng thì y mẹ chang.Đang từ xanh triền thống khi sang sân nhà thàng khỏe hơn cỏn thai mẹ màu áo.Trận nài theo chiên gia thì con bác xa nhưu là đang một mình đá mí 2 đội chứu đếu chỉ mỗi mình con chel xi đâu...đcm thâm vãi chưởng

ctnp123 said...

Chúc mầng bà Zì
Chúc mầng sinh nhật quán

[youtube=http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=rEc8rGonrQw]

chandoi said...

Cô lý không hiểu tôi viết.
Cùng một cây số đường đắp tương tự.
Giá nhân công tương tự.

Nhưng ở miền phan thiết chẳng hạn đắp đất không mất xiền.Lấy đó đắp đó .
Nhưng ở Tiền giang chẳng hạn thì phải 140000đ/m3 cát để đắp.Vì miền Tây toàn bùn lầy, đéo có đất, phải mua cát thậm chí từ Cambot chở theo sông Tiền mà về để đắp.dẩn đến giá thành cao nhưng tiền nhân công không đổi, dẫn đến tỷ lệ % nhân công trên tổng giá thấp đi.

Cũng có thể dự án là nhân công 100%
Gỉa sử đào mương thủy lợi vùng xâu vàng xa ,Xe máy không vào được .
Tương tự đắp dường dân sinh,đập chắn lũ vùng quê miền tây u minh ...

Alehap said...

Zì viết bài này hay quá, đúng lúc em đang cần nó, cảm ơn Zì nha.
Chúc mừng sinh nhật quán Bựa tròn 4 tuổi.

Lý Toét said...

Chán đời,
Trong tổ chức thi công tớ biết phải làm gì cho có lợi mà,

Cái mà tớ muốn nói ở đây: cấu thành nhân công trong dự toán ở Lừa thấp và rất thấp.

Lý Toét said...

Chán đời,

Tùy địa phương áp dụng ở đây là:
ở miền tây đắp cát chở về từ Cam bốt, và nước (ngọt) để đầm chi phí không đáng kể (bơm tại chỗ)

ở Phan Thiết lại đắp bằng sỏi đỏ chứ không đắp bằng cát, làm đường Mũi Né thì nước lại chiếm chi phí đáng kể mà không có trong dự toán

Cho nên trong dự toán mới tính giá vật liêu địa phương là như vậy.

Thí dụ vậy

Do cấu thành nhân công thấp nên tiền công giả cho thợ không thể thấp hơn dự toán được, chân lý đấy.

Anonymous said...

@em Miu iu : fát hiện ra quán mình nhiều cao thủ TCKT ghê hehe ...
Phương án tổ chức hội nghi KH là được đó. Nhưng có cái dở như sau : nếu là hóa đơn TT ( không có thuế) thì với số tiền 10% bỏ ra để mua HĐ là cực kỳ lãng fí,thậm chí hết mẹ lãi,chả thằng bỏ mẹ nào chịu hộ cho mình cái khoản xiền đó cả . Còn nếu là hóa đơn GTGT thì khi trả lại fải chuyển qua NH, cũng điếu dám khẳng định là nó có lại quay về mình nhanh gọn và nguyên vẹn hai không hehe... Tóm lại rủi ro cao .
Các FA khác như tạm ứng, đặt cọc... chỉ là giải fáp tức thời để tránh tồn quỹ quá nhiều thể hiện trên báo cáo . Nhưng sau đó vẫn fải tìm cách xoay sở mà vấn đề hàng tồn kho nhiều thì như chị đã nói ở còm trước, cũng rất mệt .
Miu cho chị xin cái nick ym đi, thỉnh thoảng chị xin tư vấn [(o)]

Anonymous said...

[si="5"][co="gray"]
Địt mẹ Zì và chi bộ phát để bầy tỏ lòng trân trọng,

Zì biết anh ngứa dái hay sao mà gãi đúng thế nhể, anh buôn bán gần chục năm nay mà chả biết lồn gì về tài chính.Tất cả đều do vên anh và kế toán lo.

Anh vừa làm chuyến du hý nước mẹ: Bẩy Zing, Tiên Diên, Guang Zu, Đông Quan... Địt cụ thằng nào chưởi nước mẹ Tầu của anh.

Koa chuyến đi, anh nảy sinh vài ý tưởng... cụ thể anh sẽ hỏi Zì trong mục "Tư vứn kinh doanh"

Địt cụ again con nầu chưởi nước mẹ Tầu của anh,


[/co][/si]

Lý Toét said...

Bắt quả tang cô Chán đời là cai cấp tổ chuyên thi công hạng mục chứ không lãnh thầu tổng thể,

Trong trường hợp này, thí dụ cô lãnh phần đắp nền hạ một section nào đấy trên đường cao tốc Long Thành Dầu Giây thì cô đã phải cho giá dự thầu cho thằng thầu chính Hàn Quốc nó chấm. Kỹ thuật theo chuẩn của nó, cô bỏ giá thấp nhất thì nó chấm.

Cùng một công trình, theo đó huy động nhân công mỗi gói mỗi khác, trong một gói mỗi section mỗi khác, trong mỗi section mỗi công việc mỗi khác. Ta ở đây chỉ bàn xa lông về cái giá bù hôi được lãnh trong một công trình rất chi là nhỏ.

Anonymous said...

ui bai jờ mới biét hôm nay là sn quán Bựa, giật mình đéo jì sao nhanh quá zậy ? Vừa mới hôm nầu "tam niên tổng kết" haiiizaa...
Ai đó làm bảng phong thần cho dzui đê... năm vừa rùi nhiều chiện hai vãi Són hehe...

Alehap said...

Khách hàng của em gửi giá cỏn phải chịu 15% thuế, sao Chi Thi lại phải vât vả khoản này thế nhỉ? em vẫn chưa hiểu lắm, co phải chị cho gửi rồi cho luôn 10% thuế cho bỏn không?

Choi Choi said...

[si="5"]Chủ đề đánh võng thuế rất hay. Bọn kinh doanh chẳng cần dạy cũng biết trốn thuế, thế mới tài. Tối có thời gian anh sẽ tham luận về những con đường lách thuế, nhưng đéo chỉ đường cho lũ mất dạy trốn thuế đâu nha[/si]

Mr. Tran said...

Các chị các anh ơi cho tôi hỏi tý.

Việc tính khấu hao theo đường thẳng, ví dụ thế, thì thời gian khấu hao cho sản phẩm nài được quy định như nầu?

Tôi gúc thấy ở ta có cái nài mới cả cái Phụ lục I: KHUNG THỜI GIAN SỬ DỤNG CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)có đúng không?


Thế đối mới những cái to như buildings, hạ tầng... thì sao? Rùi những cái nhỏ như bàn ghế, thảm trải sàn VP, đồ bếp vân vân đại khái thế thì sao? Mấy cái nài nhẽ có quy định? Hay investors tự tính?


Giải đáp giúp tôi được chăng?

Anonymous said...

@Háp iu : khách hàng của chị là khách hàng đặc biệt, không những ko thu đc % thúê nào mà còn fải tranh giành để được người ta gửi nữa kìa hehe...thế mới tài [(-)]

CaiKhi said...

Chúc mừng Tứ Niên Bựa Quán.

Tôi đây cũng mần quả công ty, sợ đéo gì. Tôi mần Giám đốc, kiêm lái xe, kiêm nhân viên giao nhận hàng, kiêm bốc vác. Mỗi kế toán là phải thuê hehe thế mới tài. Thậm chí đéo có TSCĐ. À có trụ sở công ty là nhà ở luôn. Đéo có kho bãi gì, vì xe hàng từ cửa khẩu về, đỗ ở đâu đó chờ viết hóa đơn xong chẩu thằng Gồng hoặc Nụi.

Bài bình dân tài chánh nầy tôi cũng thấy bổ ích. Tuy nhiên cũng như anh Bín. Tôi ngu thì hóng mà học chứ cồng thì biết cồng cái buồi gì.

Thế nên tôi hóng Trung Tướng và các anh chị giảng bài. Có đéo gì mờ Trung Tướng chưởi vung xích chó lên?

Paul Liang said...

[si="5"][co="red"]"...Địt mẹ từ tuần sau Zì chỉ mở quán cho members hehe. Các members đều fải đóng xèng thuế Bựa thì mới được vầu Quán địt mẹ thế mới tài..." @Lôn vầu Zì:
Anh ủng hộ cấy nài nhưng nộp xiền thế nầu nhỉ? Nộp bâu nhiêu cho mỗi tháng? Nhiều quá anh ....thôi hehe[/co][/si]Share this post please batoong«Oldest ‹Older   1 – 200 of 277   Newer› Newest»

Post a Comment