Latest Comments
Thursday, 26 July 2012


Basic pilgrimage (Hànhhương gộc)

Hànhhương Gộc

(1) Ýtưởng

Sau hơn bốn năm mở Quán Bựa và miệtmài truyềnbá Văn Bựa, Tưduy Bựa, Tinhthần Bựa, Trung Tướng bấthủ quyếtđịnh thựchiện một cú offline vĩđại, nhằm thửthách độ-bựa của lũ bộđội văncông-đầu-bò.

Và một chuyến hànhhương được quyếtđịnh tổchức, trúng một mùa quế-hoa dàodạt dàodạt.

(2) Sứmệnh

Hànhhương, không từngữ nào chọnlọc hơn, là sứmệnh của các cô, lũ văncông-đầu-bò, ít nhất một lần trong đời, về Quế Lâm Ngũ Lĩnh hehe nước Tầu. Các cô sẽ quay-lại nơi tổtiên các cô pháttích ngót 4,000 năm trước, ỉa một bãi, đái vài bãi, và tự hỏi, ta là-ai, ta ở-đâu, ta tại-sao, ta thế-nào.

(3) Kiếntrúc

Chuyến hànhhương vĩđại này khởiđộng nhằm ngày thứ Tư, 19 tháng Chín, 2012 (4 tháng Tám, Nhâm Thìn), và chấmdứt nhằm ngày thứ Hai, 24 tháng Chín, 2012 (9 tháng Tám, Nhâm Thìn). Tổngcộng 6 ngày và 5 đêm.

Xuấtphát: Hanoi (Lừa).

Đích: Quế Lâm (Tầu).

Tăngbo: Hữunghịquan (Tầu), Nam Ninh (Tầu).

Kếtthúc: Hanoi (Lừa).

(4) Lịchtrình

(4.1) Ngày #1 (Wednesday), sáng

7h30 các cô xuấtphát tại 206 Trần Quang Khải, Hanoi (Henei, "河内"), thẳng hướng Hữunghịquan (Youyiguan, "友谊关", "友誼關") cửakhẩu biêngiới Lừa Tầu. Cắn-sáng tựtúc somewhere trên đường nha văncông.

11h30 các cô làm thủtục xuấtcảnh và tăngbo tại Hữunghịquan. Chạy tí cho mát rồi cắn-trưa tại Bằng Tường (Pingxiang, "凭祥") thịtrấn biênmậu Tầu China. 13h00 chạy tiếp đi Nam Ninh (Nanning, "南宁").

15h30 các cô tăngbo tại bến-xe Lang Đông aka Lang Đông Trạm (Langdong Bus Terminal, aka Langdong-zhan, "琅东站") thànhphố Nam Ninh tỉnh Quảng Tây (Guangxi, "广西") để đi Quế Lâm (Guilin, "桂林"). Đừng thắcmắc tại-sao 250Km bên Tầu chạy hết 2 tiếng rưỡi, còn 150Km ở Lừa chạy hết 4 tiếng, thế mới tài. Các cô có-thể cắn/bú tại Lang Đông nếu đói như ông chó. Tận 16h30 xe mới chạy tiếp Quế Lâm.

21h00 các cô xuống xe ở Quế Lâm. Sờ dái coi săn không hehe, sau 14 tiếng phi àoào như ông chuột ghẻ. Yêntâm văncông hehe, xe giường-nằm có toalét, ngồi như tầu-bay TU144, dái bìu các cô vẫn đảmbảo sinhđộng.

22h00 các cô nhận phòng kháchsạn, dạo phố, ngủ, hoặc tỉn phò.

(4.21) Ngày #2 (Thursday), sáng

Các cô phải dậy sớm, để thăm các cứđiểm trứdanh nhất của nộithành Quế Lâm, gồm:

(4.21.1) Dung Hồ & Sam Hồ (Banyan Lake & Cedar Lake, aka Rong-hu & Shan-hu, "榕湖杉湖"), hai trong loạt thắngcảnh Lưỡng Giang Tứ Hồ (The Two Rivers and the Four Lakes, aka Liang-jiang-si-hu, "两江四湖"), đặcsản Quế Lâm.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.21.2) Tĩnh Giang Vương Thành (Jingjiang Prince Mansion, aka Jingjiangwang-cheng, "靖江王城"), dinhcơ hoànhtráng của một lãnhtụ nhà Minh (Ming Dynasty, aka Ming-dai, "明代").


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.21.3) Độc Tú Phong (Solitary Beauty Peak, aka Duxiu-feng, "独秀峰"), quả núi xinhxinh mỹmãn địaphận Tĩnh Giang Vương Thành.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.21.4) Núi Phục Ba (Fubo Hill, aka Fubo-shan, "伏波山"), nơi cô Mã Viện aka Phục Ba Tướng Quân đổ mẹ mấy tầu ýzĩ tịchthu được ở Giao Chỉ sau cú dẹp-loạn Hai Ông Trưng xuống sông Ly Giang (Li River, aka Lijiang, "漓江"), vì hehe dỗi. Tại đây, mời các cô điềutra về hang Trả Ngọc aka Hoàn Châu Động (Returned Pearl Cave, aka Huanzhu-dong, "还珠洞"), vách Ngàn Phật aka Thiên Phật Nham (Thousand Buddha Crag, aka Qianfu-yan, "千佛岩"), nồi Ngàn Lính aka Thiên Nhân Oa (Thousand Man Pot, aka Qianren-guo, "千人锅"), đá Thử Kiếm aka Thí Kiếm Thạch (Sword Testing Rock, aka Shijian-shi, "试剑石").


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.21.5) Núi Điệp Thái (Folded Brocade Hill, aka Diecai-shan, "叠彩山"), leo phòi mẹ dãi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.22) Ngày #2 (Thursday), chiều

Các cô cắn-trưa cấptốc rồi cuốc luôn:

(4.22.1) Côngviên Thất Tinh (Seven Star Park, aka Qixing-yuan, "七星公园"), côngviên lớn nhất Quế Lâm, từng vào cả tiểuthuyết và game và phim, với những món không-thể bỏ-qua như hang Thất Tinh aka Thất Tinh Nham (Seven Star Cave, aka Qixing-yan, "七星岩"), núi Lạcđà (Camel Hill, aka Luotuo-shan, "骆驼山"), cầu Hoa (Flower Bridge, aka Hua-qiao, "花桥"), Zoo (Dongwuyuan, "动物园"), etc.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.22.2) Núi Vòi Voi aka Tượng Tĩ Sơn (Elephant Trunk Hill, aka Xiangbi-shan, "象鼻山"), biểutượng Quế Lâm. Các cô sẽ chui/leo những hang Mắt Voi aka Tượng Nhãn Nham (Elephant Eye Cave, aka Xiangyan-yan, "象眼岩") hay Phổ Hiền Tháp (Puxian Pagoda, aka Puxian-ta, "普贤塔").


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.23) Ngày #2 (Thursday), tối

Các cô muốn làm đéo gì thì làm hehe, chảdụ langthang ngắm Lưỡng Giang Tứ Hồ vào đêm.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.31) Ngày #3 (Friday), sáng

Các cô phải dậy sớm again, để thăm các cứđiểm trứdanh nhất quanhquanh Quế Lâm, gồm:

(4.31.1) Tĩnh Giang Lăng (Jingjiang Prince Mausoleums, aka Jingjiangwang-ling, "靖江王陵"), mộphần của lãnhtụ Tĩnh Giang.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.31.2) Phố-cổ Đại Thị aka Đại Thị [Vu] Cổ Trấn (Daxu Ancient Town, aka Dawei-guzhen, "大圩古镇"), nơi hehe cụkỵ Trung Tướng và các cô bonchen 2,000 năm trước, mãi đời Tần (Qin Dynasty, "秦").


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.32) Ngày #3 (Friday), chiều

(4.32.1) Hang Sáo Sậy aka Lô Địch Nham (Reed Flute Cave, aka Ludi-yan, "芦笛岩"), disản thiênnhiên caođẳng miễn khen.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.32.2) Làng-cổ Giang Đầu aka Giang Đầu Thôn (Jiangtou Ancient Village, aka Jiangtou-cun, "江头村"), xóm xưa ngàn tuổi, đời Tống (Song Dynasty, "宋").


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.33) Ngày #3 (Friday), tối

Các cô thảoluận nhóm, về Quế Lâm và những liênquan. Lười thì cắn cứt cắn cứt.

(4.41) Ngày #4 (Saturday), sáng

Các cô sẽ lên thuyền thật sớm, và lội 80Km dọc dòng Ly cốhương, để tới cổ-thành Dương Sóc aka Dương Sóc Huyện (Yangshuo, aka Yangshuo-xian, "阳朔县"). Đừng ngủ-gật, bởi những gì các cô thấy sẽ không-thể quên. Những rặng quế-hoa tám mầu. Những ông vịt-giời bói-cá. Những chỏm núi chỉ mọc trong tranh.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.42) Ngày #4 (Saturday), chiều

Các cô cắn-trưa xong thì giaolưu cấuchí với bọn Tây Mẽo Nhật Hàn ở Phố Tây aka Dương Sóc Tây Nhai (Yangshuo West Street, aka Yangshuo-xijie, "阳朔西街"), mua đồ kỷniệm [dỏm], bú ziệu hànàm [dỏm], hoặc thuê xe-đạp thámhiểm thunglũng [xịn].


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.43) Ngày #4 (Saturday), tối

Mời các cô dự show kịch-đèn dàn bởi con Trương Nghệ Mưu (Zhang Yimou, "张艺谋") bạn thân Trung Tướng, ngay trên sông Ly, mang tên Sửngsốt Cô Ba Lưu aka Ấntượng Lưu Tam Thư (Impression Liu Sanjie Show, aka Yinxiang-liu-sanjie, "印象刘三姐"). Vãi mẹ dắm mới con Miu Trương buồidái.(4.51) Ngày #5 (Sunday), sáng

Các cô sẽ té qua Hưng Bình aka Hưng Bình Cổ Trấn (Xingping Ancient Town, aka Xingping-guzhen, "兴坪古镇"), một tàndư kinhđiển thời Tam Quốc (San-guo, "三国").


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.52) Ngày #5 (Sunday), chiều

Các cô rời Dương Sóc về lại Quế Lâm. Có-thể chọn cỡi thuyền again, hoặc bus nếu muốn phi nhanhnhanh. Muộnmuộn thì mò ra Tiểu Hương Cảng (Little Hong Kong, aka Xiao-xianggang, "小香港") sắm quàcáp, hoặc ghé-thăm Khuhọcxá Lừa 195x-196x thuộc trường Đạihọc Sưphạm Quảng Tây (Guangxi-shifan-daxue, "广西师范大学").


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.53) Ngày #5 (Sunday), tối

Các cô sẽ tiếptục thảoluận về Quế Lâm và những liênquan. Cắn một bữa ngonngon chia-tay.

(4.6) Ngày #6 (Monday), sáng

Cút con bà các cô khỏi hehe Đất Tổ.

Các cô sẽ lên open-bus chạy Nam Ninh từ bến-xe Quế Lâm, tăngbo ở Nam Ninh chạy Hữunghịquan, tăngbo tiếp ở Hữunghịquan chạy Hanoi.

Bus trả các cô tại điểm xuấtphát, 206 Trần Quang Khải, Hanoi Xứ Lừa.

(5) Kếhoạch

Các cô, văncông-đầu-bò, có-thể chọn 1 trong 3 phươngán hànhhương sau:

(5.1) Đánh-lẻ, aka Ta3lo

Các cô sẽ thuê một côngty lữhành bấtkỳ làm visa China dulịch cánhân (aka Visa Form "L"), hoặc tự làm qua sứquán or lãnhsựquán. Giá hiệntại quãng 70 Tơn (aka USD) cho loại thờihạn 3 tháng, dùng 1 lần.

Các cô sẽ mua vé open-bus chạy-suốt Hanoi Quế Lâm tại 206 Trần Quang Khải, Hanoi. Giá hiệntại 880,000 Cụ (aka VND), bao nước bú, không bao cắn. Trên xe có người chỉđạo các cô tăngbo tại Hữunghịquan và Nam Ninh.

Đừng quên in các địadanh Trung Tướng đã liệtkê trong mục (4) ra giấy, cả tiếng Mẽo cả tiếng Tầu. Muốn tới đâu, các cô chìa giấy ý cho bọn bán vé bus/train/boat, rồi trỏ địadanh. Taxi cũng.

Xuống bến-xe Quế Lâm, các cô nhẩy mẹ kháchsạn Á Đô 168 aka "Á Đô 168 Tửu Điếm" (Guilin Yadu 168 Hotel, aka Guilin-yadou-168-jiudian, "桂林亚都168酒店") to đoànhđoành ngay cạnh, đỡ khối tiền taxi. Giá phòng-đôi ổng quãng 120-140 Mao (aka RMB, tầm 20-23 Tơn), bao cắn-sáng, free wifi, everything.

Kháchsạn 3-sao downtown hợplý có:

(i) Zhongshan Hotel, aka Trung Sơn Đại Tửu Điếm (Zhongshan-dajiudian, "中山大酒店"). Số 2 Zhongshan Central Road (Trung Sơn Trung Lộ, aka Zhongshanzhong-lu, "中山中路").

(ii) Sapphire Hotel, aka Lam Bảo Thạch Đại Tửu Điếm (Lanbaoshi-dajiudian, "蓝宝石大酒店"). Số 9 Xicheng Road (Tây Thành Lộ, aka Xicheng-lu, "西城路").

Kháchsạn 3-sao tại phố-cổ Dương Sóc (nơi các cô ngủ một đêm #4, aka Saturday Night) hợplý có:

(i) Huating Holiday Inn, aka Hoa Đình Giả Nhật Tửu Điếm (Huating-jiari-jiudian, "华庭假日酒店"). Số 73 Pantao Road (Bàn Đào Lộ, aka "Phố Đào Khoằm", aka Pantao-lu, "蟠桃路"), gần bến-xe Dương Sóc.

(ii) Yangshuo River View Hotel, aka [Dương Sóc] Vọng Giang Lâu Tửu Điếm ([Yangshuo] Wangjianglou-jiudian, "阳朔望江楼酒店"). Số 15 Binjiang Road (Tân Giang Lộ, aka "Phố Ven Sông", aka Binjiang-lu, "滨江路"), gần Phố Tây trungtâm nhộnnhịp.

Phụcvụ nhucầu đilại thamquan, nếu các cô đông xèng hoặc đông người, thì thuê mẹ một con minivan của kháchsạn, giá quãng 500-700 Mao/ngày (tầm 80-100 Tơn). Trung Tướng thì khuyên các cô cỡi bus, vừa rẻ vừa thânthiện. Muốn thuê phiêndịch (giá quãng 400 Mao/ngày) kháchsạn cũng OK luôn và ngay.

Chiphí cắn/bú bên Tầu rẻ hơn Lừa nên các cô khỏi lolắng, quãng 50 Mao/ngày nhòenhoẹt.

Chặng ngược Hanoi, các cô sẽ mua vé 2 hoặc 3 nhát tăngbo hehe hơi phứctạp, nhưng giá rẻ hơn chặng xuôi Quế Lâm thế mới tài, tổng hết quãng 250 Mao (tầm 40 Tơn or 800,000 Cụ), trong đó Guilin-Nanning (440Km) 100 Mao, và Nanning-Hanoi (340Km) 150 Mao. Đéo mẹ cước vậntải Lừa đắt gần gấp đôi Tầu.

(5.2) Đánh-nhóm

Theo option này, các cô sẽ ủythác Trung Tướng làm visa, mua vé bus, book kháchsạn, thuê minivan hoặc phiêndịch, etc. Vì không là dân chuyênnghiệp, Trung Tướng sẽ charge của các cô 5% quảnlýphí, chủyếu dành cho bọn kếtoán thaotác chuyển/rút/đổi tiền và xăngpháo.

Để ủythác Trung Tướng làm visa, các cô cần nạp hộchiếu, 4 ảnh chândung nền trắng 4x6, và hehe tiền (70+5% Tơn) cho Mr Búa Tạ trước ngày 5/9/2012.

Để ủythác Trung Tướng mua vé một-chiều Hanoi Guilin (aka chặng xuôi), các cô cần nạp hehe tiền (880,000+5% Cụ) cho Mr Búa Tạ trước ngày 9/9/2012.

Các khoảnmục/hoạtđộng khác thì đụng đến đâu thu đến đấy, bằng tiền Mao. Ai không có nhucầu thì miễn.

(5.3) Đánh-tua

Theo option này, Trung Tướng sẽ thuê một cánhân hoặc đơnvị dulịch chuyênnghiệp triểnkhai exactly tua hànhhương do Trung Tướng thiếtkế trên. Chúng sẽ gửi Trung Tướng báo-giá chitiết sau vài ngày nữa.

Advantages: (i) giá làm visa chỉ 35 Tơn/mạng, (ii) có hướngdẫnviên kiêm phiêndịch hầuhạ A-Z, (iii) nạp tiền một-cục khỏi nghĩngợi.

Disadvantages: (i) tổng-phítổn hơi nặng, dựkiến quãng 6.0-6.5 triệu Cụ/mạng, (ii) cần tậphợp bét nhất 12-15 văncông, (iii) nạp tiền rồi thì buộc phải xơi, dù không thích, (iv) không được trảinghiệm "ta3lo", lần sau thèm hànhhương lại phải mua tua.

Các cô chơi option này, Trung Tướng sẽ charge 4.5% quảnlýphí cho kếtoán.

Yêucầu về thờiđiểm nạp tiền và hộchiếu giống mục (5.2).

(6) Tổngquát

Khi một kếhoạch hànhhương được thốngnhất, các cô sẽ được thôngbáo tiếntrình cụthể qua email. Hai ngày trước voyage, văncông sẽ họp-mặt để nhận hộchiếu, vé bus, và nghe phổbiến hehe nhiệmvụ.

(7) Nhắcnhở

(7.1) Các cô phải đổi tiền Mao để chitiêu bên Tầu China, mang Tơn tiêu bển rất thiệt. Xài không hết thì về bán lại.

(7.2) Các cô phải chuẩnbị ngay và luôn thẻ thanhtoán cánhân, either Credit Card or Debit one.

(7.3) Các cô phải mở ngay và luôn tàikhoản cánhân tại ngânhàng support Online Banking, Trung Tướng recommend ACB. Xèng hànhhương sẽ thu qua lối này.

Hẹn gặp nhé, văncông-đầu-bò, mùa quế-hoa dàodạt.

(Jul 25th, 2012)

Page:


1,346 comments:1 – 200 of 1346   Newer›   Newest»
Khoai said...

[si="6"]Ừa kếhoạch cứ y zậy nha cô Hai.

Có jì cầnthiết khác điềuchỉnh sao (later).

Đùmá đứa nào hứa lèo.

A đùmá quên, còn cái zụ đào Mao Tông Cương, đào lông, đào quạ sao hổng nghe đềcập?[/si]

Unknown said...

Zì yêu, vầu thời điểm đó thời tiết Quế lâm dư lào hả Zì ?

Anonymous said...

Ơ, thía đoàn hành hương báo công dâng Mã Tổ hông ghé thăm nhà tù, nơi giam Hồ Chí Minh - cha đẻ của Hồ Cẩm Đào, mới trường Trỗi của đồng chí Lê Duẩn - con ruột Lê Nin à?

Đả đảo TT xén tour, cắt lịch sử!

Anonymous said...

À, TT phải nhớ cử một tên bựa làm quan chép sử dũng cảm dư Tư Mã Thiên nhá, có áp lực Búa Tạ Búa Mãy cỡ nào cũng quyết hông chép sai sự thật. Cam đề xuất kụ King Filter or Italiano. Và gia phả con Rồng cháu Tiên sẽ được chép lại như sao:

Câu chuyện bắt đầu, thưở ấy ở Quế Lâm
Ngựa Tướng quân hiếp dâm Hai Bà Tưng Tửng
Rồi từ đó sinh ra trăm trứng
Thành dân mình Lừa tộc hum nai

Bá Lý said...

Đù Má, đi nhằm đúng dịp sinh tôi tôi hả TT, nhưng không sao, tổ chức SN tại đất tổ hehe cũng là dịp hiếm có trong đời.

Còn chần chờ gì nữa bọn văn công đầu bò? Các cô hãi nạp xèng vào Visa debit đã mở, chuyển xèng ngai và luôn để chuẩn bị cú hành hương vĩ đại cùng TT kèn teo.

Nhiệt liệt hoan nghênh các cô, lũ văn công đầu bò. Hehe.

Unknown said...

Ủa mà tua "về nguồn" sao không thấy chỗ nầu ghé qua Ngũ-lĩnh vậy Zì ? một địa danh quan trọng dư vầy, nơi thiên địa xoayvần âm dương jao-cấu hehe nơi ông Long bà Âu đẻ ra trăm trứng túm lại là nơi fát tích của tộc Lừa mà sâu Zì lại bỏ qua?
Hai Quế lâm ở cách quá xa aka không có Ngũ lĩnh ở Quế lâm ?

Unknown said...

Bọn Văncông Đầu Bò

Các cô hãi tậptrung thảoluận 3 options trong kếhoạch (5).

Cánhân Zì gất ghét đi kiểu mua tua trọn-gói, zưng most Lừa lại thích kiểu nài. Vì nhàn.

Zì thích option (2), tức là cùng nhau đặt mua một số thứ zùng chung như vé đi vé về, book kháchsạn, thuê xe thamquan.. Còn lại ai thích jì thì tiêu nấy, nếu không thích đi chung thì tách ziêng cũng OK.

Thậmchí Zì cũng không muốn bữa nào cũng cắn chung với nhau, vì rất mất thờijan. Các cô nên cắn nháonhào trong ngài cho qua bữa, rồi đến tối ngồi cafe mới nhao là đủ vui mẹ gòi. Thường các tua zulịch ngoạiquốc của Lừa mỗi ngài mất chừng 4 jờ cho cắn-bú. Địt mẹ thế thì còn đi chơi cái buồi jì nữa.

Các cô chỉ nên cắn chung mới nhao 1 bữa, đó là bữa chia-tai vầu tối ngài Chúanhật.

Về làm visa. Thực-ga bấtcứ cty zulịch nầu cũng nhận làm cho các cô, với já khá sêmsêm, nên theo Zì thì các cô tự làm qua bọn chúng, hoặc tự lên sứquán xin. Sẽ có 2 cái lợi, thứ nhất là các cô không để lộ nhânthân (hehe Zì thì sợ cái buồi ý), thứ hai là tránh thấtlạc hộchiếu jấytờ fiềnfức mất vui.

Chỉ cô nầu ở xa quá mới nên ủythác cho người ở Nụi làm hộ.

Ziêng mua vé thì nên mua chung, vì sẽ không bị tách đoàn.

Unknown said...

Tua hànhhương nài Zì thiếtkế cựckỳ ômđồm, khốilượng gấp đôi thậmchí gấp ba các tua Nam Ninh Quế Lâm của Lừa cùng thờijan.

Nếu các cô không đủ sứckhỏe, tỉzụ suốt ngài cỡi Uây Tào đéo chịu đi bộ, thì nhẽ đéo chiệu nủi nhiệt đâu. Ngài đéo nầu cũng có leo lúi cao hàng trăm thước, cuốc bộ hàng chục câylômếch.

Các bôlão o60 thì hầu-như sẽ không kham nủi tua nài. Nên cô nầu định mua cho bôlão thì nên cânnhắc, kẻo hehe vửa được một hôm thì các y ỷ nằm bẹp ở kháchsạn bóp chưn mới đấm lưng.

Con nầu thích sốpbinh hoặc fòfạch thì cũng không nên đi tua nài, vì fí mẹ xèng. Đây là tua zulịch thuầntúy Văn-sử, nếu các cô không thích Lịchsử & Vănhóa, vui lòng không thamja.

Unknown said...

lũ đầu bò bị thằng TT xỏ mũi dắt về Quế Lâu, còn gọi là đi hành hương mà mấy cô còn nghe theo cỏ à

Anh là anh hành hương về nước Mỹ lũ văn công ạ thế mới tài

Unknown said...

Vấnđề hướngzẫnviên hoặc fiênzịch cũng chả là đéo jì quantrọng. Zì thấy most Lừa đi đâu xaxa mà đéo có người zẫn là cuống mẹ lên. Nào lo đéo có chỗ ngủ, lo đéo biết cách gọi đồ cắn, rồi lo nhỡ tào nhỡ xe. Địt con mẹ bọn Lừa thối thây. Cái bảntính súcsinh ỷlại ý thì có buồi mà tiếnbộ được.

Các cô hãi nhiền bọn Tai coi. Chúng cần đéo jì. Có người zẫn thì tốt. Không có vưỡn vui.

Nếu các cô cần nghe thuyếtminh khi thăm một địazanh, thì cứ nhiền coi có đoàn nầu đôngđông không thì tràtrộn mẹ vầu. Đứng đó một lúc thì cũng nắm được hehe đủ thôngtin mẹ. Chả ai nói như thế là xấu cả địt con mẹ.

Zì chỉ khi nầu đi mần-ăn thì mới cần fiênzịch, vì đó là chiện xèngnong đéo đùa được. Còn đi chơi thì chưa bâu-jờ, kể cả đến zững nước mà Zì đéo biết một chữ bảnxứ nầu.

Các địađiểm cần thamquan và zững địađiểm quantrọng (như kháchsạn, bến tào-xe etc) suốt đường hànhhương Zì đã nêu hết trong bài, gồm có tên tiếng Lừa, tên tiếng Mẽo, tên fiênâm kiểu Bính Âm, và tên gốc tiếng Tào.

Địt mẹ các cô cứ in hết ga jấy. Đến đâu thì cứ chìa ga, là có người nó chỉ cho các cô bọn đầu bò ạ. Ngoài ga các cô cần biết đếm nữa, là đủ. Mà nếu không biết đếm, thì các cô cứ lấy cái bút vẽ mẹ con số ga tai, cũng ngon như thường.

Bọn Tai cũng thế mà thôi. Chúng mua các quyển cẩmlang zulịch bên nước chúng, trong đó ghi kỹcàng y như Zì vậy. Thế là lên đường.

Hãi thử mần ông người côngchính một fen coi nầu, bọn văncông.

Deobietj said...

[si="5"]Đù mé A cũng thích đi quá nhưng vừa bận đong xèng lại vừa canh vỡ đê đéo đi đc. Thôi để lần sau.[/si]

Deobietj said...

[si="5"]Dòm cái list của Zì A vãi mje dắm. Sức khỏe phải cực tốt mới đáp ứng đc lịch trình quả hành hương này. Một ngày đi 5-6 nơi theo kiểu tìm hiểu chứ đéo phải cưỡi ngựa xem hoa thì chết bà các cô Bựa roài. ke ke.[/si]

Unknown said...

Trong tua nài có một số khoản khá đắt mà Zì quên chưa nói gõ zưng hehe đéo muốn sửa bài.

Đó là các khoản như chifí đi thuyền (Ship Cruise) từ Quế Lâm đến Dương Sóc, gòi vé coi kịch-jời của con Miu Trương etc.

Fí Ship Cruise zọc Ly Jang quãng từ 250 Mao tới cả mấy ngàn Mao (vài trăm Tơn), tùy thuyền và zịchvụ các cô chọn. Mà món nài fải book qua kháchsạn, chứ các cô cứ mò ga bến tào thì cắn buồi luôn.

Nên con văncông nầu đi lẻ thì có-thể chơi kiểu nhẩy bus chạy một đoạn xaxa (Zì recommend đến Zương Đê aka Yangdi), sau đó thuê thuyền câu của bầnngư đi tiếp hehe tới Zương Sóc. Já sẽ zẻ đi được nhiều gất. Đây cũng là bài của nhiều con Tai Balô.

Fí coi kịch-jời của con Miu cũng khoảng 200 Mao tới gần ngàn Mao địt con mẹ con nài đong xèng zãman hehe.

Vậy các cô nếu muốn tiếtkiệm thì nên tính kỹ.

Unknown said...

Thôi Zì đi đong xèng đây. Hẹn các cô đến tối nha.

King Filter said...

Tua này hay à nha. Bà Zì quyết định lộ mặt hả? Lộ mặt với bọn Bựa không cũng được.

Qua chỉ sợ sau này chất lượng bài viết sẽ kém mạnh mẽ đi. Đéo mẹ ở Lừa thì lo nghe bọn GATO hoặc cục phân nó moi móc không cũng đủ mệt.

Có đứa sẽ bảo tưởng gì lạ, thằng này ở cùng khu phố anh, bla bla...

Hehe, những tư tưởng gì ngược với ý chúng sẽ được đập lại không phải bằng ý kiến về việc đó mà lại về đời tư, thế mới tài. VD như bàn về đĩ với giáo chẳng hạn.

damnmage said...

Khà khà, I'm so fucking in!

Con Bín Tẩm đâu gòi, về Lừa đê, gạp người quen luôn :D

King Filter said...

Em Cam,

Qua có phải là nhà sử học điếu đâu? Qua nghĩ em nên đề xuất Dương gì Quốc cho tiếng nói nó có trọng lượng.

Qua lại chưa bị thiến, hehe, như cô Thiên nên chẳng dồn hết tâm sức vào sử được, Qua cũng chẳng có trái tim dành cho sử phần nhiều, chỉ có trái tim dành cho các vàng son xinh yêu.

Qua phải để dành cái đó để có dịp gặp em nữa chứ. Nếu em hứa đi trong chuyến này Qua sẽ xung phong đi theo.

Mà em phải bảo đảm em là vàng son xinh tươi thì mới được. Nếu gặp nhằm một thằng đực rựa thì bỏ mẹ Qua.

Simacai said...

Chương trình về cội của bà Zì hay quá đi.
Mặc dù chưa đăng ký dưng sáng nay tôi đã bắt đầu kế hoạch nâng cao sức khoẻ, 5h45 sáng, dậy, chạy + đi bộ 2km khà khà.
Thời gian chuẩn bị không còn nhiều, bà Zì tranh thủ mỗi ngày dạy vài câu tiếng mẹ đẻ Guilin phổ thông. Đến ngày sang đó có được 100 câu cửa miệng dắt váy là nguôn khà khà.

Deobietj said...

[si="6"]Đù mé con Zòi về bài cũ mà đọc. Xong rồi vào đây mà ngẫm nghe chưa con Zòi đầu lợn.
http://www.hau.edu.vn/vi/khoa/kkientruc/gioi-thieu-khoa-kientruc/Gioi-thieu-chung-ve-Khoa-Kien-truc/
Đù mé đúng con này vẫn đéo bỏ đc thói bần nông, mở mồm là cãi. Cái đéo biết cũng cố gân cổ lên tru vài tiếng. Đcm đọc lại chuyện hai hòn dái của bà Zì đi nha cô.
Dcm cô phát nữa cho đỡ bực mình, mất thời gian với cô quá đi.[/si]

damnmage said...

Vừa điện đàm mí vợ, cổ cũng đòi đi luôn, unless something extremely suck happen.

Vại nhà anh 2 xuất sẽ từ Gồng ga trước 1 ngài. Prefer option 5.2, đi xông xênh tí cho nó nhìu kỉ nịm.

Vụ Visa chắc anh thuê cty du lịch làm từ trong nài.

Ông Cụ said...

DM, Con di` ma` di chuyen' nay` thi` anh se bay nua vong` trai' dat' ve` VN tham gia. Di` o*i, doi` anh dc. ve` coi. roi`/

chandoi said...

Con đéo biết gì càng nói càng thấy ghét. Cô tỏ vẽ cao siêu à. Anh đã nói là kiến trúc sư chứ anh không nói tất cả kiến trúc sư.Kiểu bắt lẽ đéo ra gì của cô rối tuột quần nhảy cởn thì em nào vô phước mà sống đới sống kiếp với cô.
Đọc cho kỹ.Và cô không có quyền mặt định kiến trúc sư theo í cô. Hiểu chữa.
[im]http://i940.photobucket.com/albums/ad246/bichdang65/th_55-1-1.jpg?t=1343271483[/im]

chandoi said...

[im]http://blog.yimg.com/1/jQZY2Dt7s5..UBjkzw8b_LCX02t4L1jx65TVVlp_wxjYttCYicDFYw--/12/l/CvSTr.pkSJvaV4SQxAuMmw.jpg[/im]

chandoi said...

Thôi theo í cô. Như em Chúc phúc nói kiến trúc nội thất thi khối H (Văn vẽ vẽ) không gọi là kiến trúc sư thì gọi cái lồn gì hở cô.

Anonymous said...

Đọc mấy cuôn điên Dòi diếc cãi nhao về các khối thi anh cám cảnh cho cái hệ thống giáo dục nước nhà quá. Léo mạ, có mỗi chuyện ngành, khối mà cũng loạn xà bần. Ngài xưa có 4 khối A, B, C, D giờ thì nào E, F, G, H. Độ mươi năm nữa thì chắc hết mẹ bảng chữ cái. Dưng sinh viên học xong ra trường trình độ chỉ đủ đi bán trà đá. Hài vật vã.

Deobietj said...

Mả cụ con Zòi này đéo biết đọc ah. Đấy là mã Trường thi nghe chưa con đầu bò.
[si="5"]Cô tìm hiểu từ KTS có nghĩa ntn đã, rồi vào link dưới mà đọc. rồi mở mồm cãi nghe chưa con Zòi đầu bò phút phân.
http://www.hau.edu.vn/vi/khoa/kkientruc/gioi-thieu-khoa-kientruc/Gioi-thieu-chung-ve-Khoa-Kien-truc/
Mệt với cô quá đi. Hôm nay cô mà cãi nữa thì A chịu thua cô. Đéo ai hơi đâu tranh luận với đứa thiểu năng. DCM.
Còn E Phúc nói thì A chiệu. Luật ở đây đéo đc cãi gái. Chấm hết.[/si]

chandoi said...

Cãi cãi cái lồn. Cô viết anh bao nhiêu còm mạt xác anh. Anh chỉ viết lại vài còm trả lời cho cô vì nghĩ hông lẽ cô độc thoại. Đù móa con nài. Chắc đang mần nghề bán cá.

chandoi said...

Đù móa anh hỏi lại con hông biết gì. Thiết kế nội thất nghề của Thầy chín đéo gọi là kiến trúc sư thì gọi tên gì. Cô trả lời đi rồi muốn nói đéo gì thì nói.

Deobietj said...

[si="5"]@Zòi: A bán cá hay bán j kệ cụ A, cô đã vác mẹt lìn lên đây thì đừng duy ý chí. Tìm hiểu cho kỹ rồi phát ngôn, sai thì nhận. Còn đéo chịu nổi nhiệt thì phắn. Mạt mạt cái \./[/si]

Deobietj said...

[si="5"]Mả cụ con Zòi đéo đọc link A gửi ah. Đấy là "Cử nhân mỹ thuật công nghiệp chuyên ngành Thiết kế nội thất" nghe chưa con Zòi hút phân. Đù má giảng giải cho mấy con bụng phệ đầu hói mẹt lìn bảo thủ mệt hết cả ng.[/si]

chandoi said...

Thế chỉ trả lời dài loằng ngoằng khi người khác hỏi mần nghề gì là:"Cử nhân mỹ thuật công nghiệp chuyên ngành Thiết kế nội thất" chứ không trả lời là kiến trúc sư được hả cô.

Đù má cô nên hiểu đã là thiết kế thì đéo gọi là cử nhân cũng là một quy định. Còn ở đời gọi lung tung thì đừng đem vào đây mà cãi.

Anonymous said...

Rời ơi, mệt với hai ông deobietj va chandoi quá đi mất.

Với tư cách là một người làm tuyển sinh cho trường ĐH Kiến trúc..., Phúc ý kiến vụ này lần cuối:

@deobietji: Phúc khẳng định cử nhân ngành thiết kế Nội - ngoại thất - giờ gọi là KTS nội thất. Cái này đúng 100% - cấm cãi. Kể cả Phúc k gái, deobietj muốn cãi cái này cũng không cãi được đâu.

@chandoi:

chandoi thì đang nhầm Ở điểm này: chandoi hiểu cử nhân điêu khắc (aka người nặn tượng) là tốt nghiệp từ ngành thiết kế nội ngoại thất (thi khối H, gọi là KTS nội ngoại thất)- nên từ đó chandoi gọi điêu khắc gia là KTS.

Nhưng thực tế - điêu khắc không thuộc ngành nội thất - nó hoặc thuộc MTUD aka MTCN (ở ĐHKT TPHCM and một số trường có môn này), hoặc đứng riêng một khoa độc lập (ở ĐH MT HN (Yết Kiêu) và ĐH MT TP.HCM (đường Phan Đăng Lưu)

Và không ai gọi điêu khắc gia là KTS - dù nó cũng thi khối H đầu. Điểm này chandoi nhầm rồi.

Thôi kệ xác hai lão già hói nói nhiều dài nói dai. Nói thế này mà hai lão già vận không rõ, thì thôi Phúc cũng bó tay.

Unknown said...

(Đặc phía dưới hông tăng mô men chống lật là cái gì hở cô. Mô mem là toán lớp 9 phổ thông chứ chuyên môn cái củ lìn gì mà to tát. Khi người ta tăng trọng lực ở điểm bất kỳ thì trọng tâm sẽ thay đổi. Được chưa? @chandoi)

He he… được. Ti nhiên vì công việc của cô có liên quan nên cô xài mô men, chứ như anh quên mịa nó rồi, thế mới đếu tài. Anh cứ gọi nôm là đối trọng cho nó bình dân.

(Dĩ nhiên cái tượng trên hổng phải là ổn định do trọng tâm cân đối, mà do chính cái đế đủ rộng theo ba chiều ( phía trước hai bên ). Hai cái chưn và cái đuôi thành thế kiềng 3 chưn liên kết cái đế và chống gãy thì đéo bao giờ gãy được. Nên nhớ muốn có tượng đẹp thì con ngựa sẽ hông đối xứng aka đầu,chưn ngoẻo về một phía, người ta khử momen lật bằng cách tăng tải phía ngược lại nếu cần thiết. @chandoi)

Cái này thì ý anh là: nếu cắt cái đế đồng ra thì cơ bản trọng tâm tượng đã ổn định vào 2 chân sau rồi. Cái đuôi thì góp một phần là đối trọng và tạo thế 3 chân chống gãy, lật. Còn nếu sự ổn định dựa chủ yếu vào cái đế đồng mà không quan tâm lắm tới phần tượng bên trên, thì như anh đã nói là nó có thể bị gãy ngay ở phần chân ngựa do mất cân đối. Vậy thôi.

(Sáng tác là một người còn đúc hay dán hàn lại là một người và hai thời điểm thực hiện khác nhau. Hai ngành riêng biệt cô biết chữa. Kiến trúc sư thì nó thi toán vẽ, vẽ, Còn thèn Kỹ sư xây dựng thì nó thi toán ,lý, hóa. Cô tưởng cứ nặn cho ra hình hài rồi làm to đùng mà không tính toán hử cô. @chandoi)
Điều này thì he he cô chưa chuẩn. Thằng làm tượng mà không tính được trọng tâm tượng thì không lên “cốt” để đắp tượng được đâu cô. Có điều là nó tính dân dã như anh nói trên kia thôi. Vậy nên là có dính dáng đến nhau đấy. Chẳng hạn như cái đế đồng tượng cô Viện. là anh ví dụ thôi nhé. Thằng làm tượng khi sáng tác thì chỉ để cái đế đồng nhỏ vừa phải cho nó thanh thoát. Tuy nhiên thằng thi công đến nó xem và bảo “anh làm làm cho em cái đế to, rộng, dày ra bằng thế này thì khi đúc xong tượng mới đứng được mà không bị lật). Vậy là để đảm bảo tượng đứng được thì 2 bên phải ngồi lại bàn bạc để đi đến quyết định hình dáng cái đế nó sẽ như thế nào để cho tượng đứng được mà không quá xấu. Cô thông chửa. Búng dái cô cái cho nó khoái he he.
Dẫu sao anh cũng cồ thanh cô chandoi. Nói gì cũng phải có tý ní nuận thuyết phục, chứ như cô deobietj nhảy tưng tưng lên chán chán là… he he.

Deobietj said...

[si="5"]Thôi A khoanh tay ạ cô Zòi. A xin thua. Đù mé cô đi mà tìm hiểu cái quy định "thiết kế thì gọi là KTS" của cô nằm ở đâu chứ A chệu cô luôn rồi đó.
Đù mé hèn j bà Zì toàn nổi điên với khóa mõm là phải. Mỗi cái việc dạy Gúc với tìm hiểu tự mà còn chưa xong thì sự nghiệp khai sáng của Zì còn mềnh màng lắm. DCM.[/si]

chandoi said...

Anh không có nói tất cả là Chúc phúc ạ. Anh chỉ nói trong kiên trúc sư có thi Văn vẽ vẽ. Í anh là khi người ta thi đầu vào mấy môn này thì họ không coi trọng về kết cấu mà chỉ là sáng tác. Khi làm cái tượng lớn thì phải tính kết cấu dành cho kỹ sư kết cấu chẳng hạn ,thì tụi này thi đầu vào là toán lý hóa.

Con Gì nó đọc không ra ngô ra khoai cứ cãi linh tinh rồi chửi anh ngu dốt thôi.
Ai mà chẳng biết chủ yếu là khối A V H1 nhưng vẫn có khối H.

chandoi said...

Lại đù móa con nài anh có nói "thiết kế thì gọi là KTS" đâu. Chỉ phân biệt cử nhân thôi. Có thể nó là kỹ sư chẳng hạn.

Deobietj said...

[si="5"]Nhầm. Con Zòi bảo: "thiết kế thì đéo gọi là cử nhân".
@ Em Phúc: E ở trường Kiến Trúc Nụi hay Gòn. Cái trường của E nó ghi to tổ bố bằng cấp đó E. Làm đéo j có Kiến trúc sư nội thất. Đấy là do ng ta gọi mãi thành quen thôi nha E. Tất nhiên, ngày mai E với cái trường củ \,/ nhà E có thể thay đổi nhưng hiện tại đéo phải thế. Hiểu í của A phỏng?
[/si]

Deobietj said...

@Zòi: Thôi A nói cho cô câu cuối nhá. Bằng cử nhân loằng ngoằng í đéo đc thiết kế công trình dân dụng & công nghiệp (cấp II trở lên) như KTS. Trong khi thằng KTS có thể thiết kế tượng đài, phù điêu... nha chưa con mặt bòi.

chandoi said...

Đề bạt con Đéo biết gì lên làm bộ trưởng GD để nó thay đổi đi. Đù móa cô.

chandoi said...

Thằng Kiến trúc sư thì thiết kế mô hình chứ thiết kế công trình được cái cục cứt nếu nó không học thêm kết cấu.

Anonymous said...

Tôi thấy mấy cục đá Tầu không có con Ngựa nào viết chữ ký tên lên cả. Có phải bỏn sơn lại để xoá vẽ bậy mỗi năm không Zì Bom? Hay là lại đúng như là tôi đang nghĩ khà khà.

Choco Rain said...

Cô King phiu-tờ nói đúng đó Zì bất-hủ. Nhẽ Zì chưa nên xuất-tinh (aka lộ-diện) lúc nài.

Đành gằng bọn lầu-chôn vưỡn thích có lãnh-tụ (aka một dạng ma-túy), điều nài chả hai-ho mẹ gì. Nhưng the fact là Zì kèn-to bất-hủ hiện-giờ cũng gần-gần như vại, được cái lãnh-tụ Zĩ vưỡn bị nhân-dân đổ cứt vầu loa như thường hehe thế mới tài. Nghĩa là Zì nên cân-nhắc, xuât-tinh lúc nài có thể mần Zì lên-đỉnh trong chốc-lát, nhưng nó có-thể tác-hại về sau Zì ợ, ảnh-hưởng đến công-cuộc khai-sáng còn lâu-dài gian-khổ.

Không nghe anh thì ăn buồi ăn buỗi.

Deobietj said...

[si="5"]@Em Phúc: Cái Trường của E mới mở chuyên ngành thiết kế nội thất mấy năm nay thôi. Cũng ăn theo nói leo theo trường Mỹ thuật công nghiệp kiểu trường KT thì cũng có khoa XD còn trường XD thì cũng có khoa KT vậy. Có điều tốt nghiệp ở trường Mỹ thuật chuyên ngành trang trí nội thất có đc gọi là KTS hay kg thì E tự tìm hiểu nhá. Hỏi là đã giả nhời.
Còn mấy con thiết kế nội thất vỗ ngực là KTS là mạo danh nha E. E làm tuyển sinh ở trường KT mà nhầm nhọt như vậy thành ra con Zòi nó deobietj (giống nick của A) là phải :)). [/si]

Unknown said...

Con chandoi đăng cái ảnh ngu vậtvã, KTS trongtrỏng được giảithích rõràng là mãtrường của truường ĐH Kiếntrúc, chứ đéo phải là viếttắt của kiếntrúcsư, tương tự như vậy GTS là mãtrường của ĐH giaothông-vậntải.

Deobietj said...

[si="5"]Mả cụ con Zòi đéo biết j về đào tạo KTS thì đóng bồn cầu lại nha cô. DCM đã ngu lại còn cố tỏ ra nguy hiểm DCM.[/si]

Anonymous said...

Cái trường của E nó ghi to tổ bố bằng cấp đó E. Làm đéo j có Kiến trúc sư nội thất. Đấy là do ng ta gọi mãi thành quen thôi nha E. Tất nhiên, ngày mai E với cái trường củ \,/ nhà E có thể thay đổi nhưng hiện tại đéo phải thế@deobietj
----------
@Anh Đéo: Đúng thế! Anh nói hoàn toàn đúng ý này. NÊN PHÚC CHƯ TỪNG NÓI ANH NHẦM HAY ANH SAI, đọc lại cồng đi.

Hiện tại trong bằng tốt nghiệp đúng là đang ghi như anh nói (nhưng sẽ có thay đổi trong tương lai gần).

Vấn đề Phúc khẳng định nằm ở ý này: nếu ai đó gọi cử nhân ngành thiết kế nội ngoại thất là KTS nội ngoại thất (gọi rõ là KTS nội ngoại thất - chứ không phải gọi chung chung là KTS nhé)là KHÔNG SAI, dân trong ngành hiểu và chúng dân - cũng hiểu. Nó là cách nói cửa miệng và được chấp nhận.

Phúc chưa hề nói đến chuyện ghi trong bằng cấp thế nào - nên không có chuyện nhầm lẫn gì ở đây nhé anh Đéo. Còn khi anh lôi chuyện ghi trong bằng ra thì đương nhiên Phuc phải confrim anh đúng 100%.

@chandoi:Í anh là khi người ta thi đầu vào mấy môn này thì họ không coi trọng về kết cấu mà chỉ là sáng tác.
-----------
Ý này của chandoi cũng đúng luôn. Chính vì giới chuyên môn cũng nhận ra điều này, nên các trường có ngành - môn liên quan đã và đang đề xuất thêm môn Toán vào khối H.

Còn khối V của KTS thì đề xuất bỏ môn Lý thay vào bằng môn Văn (vì nhiều ý kiến đánh giá các KTS trẻ mới ra trường hiện nay - phông nền về văn hoá xã hội quá tệ) nên các bác đề nghị cho thi môn Văn đầu vào.

ctnp123 said...

Chầu CACC, tôi nủi nên nhọc nhằn tinh khiết đơi.

Dcm anh Deobietji dai nhi, a Đời nói "trong kiên trúc sư có thi Văn vẽ vẽ" mà anh tích phân nọ kia lèm bèm như quỷ làm tôi vãi cả đái non. Kệ mẹ dí buồi thèm nói đi anh Đời.

Tôi duyệt cồng chút đã.

Unknown said...

Đủmóa đúng là văngcôngđầubò có khác, đọc mỗi cái bảng đơngiản mà còn đéo xong.

chandoi said...

Đù móa con Đéo biết gì lải nhải hoài. Anh viết vậy để phân tích cho con Bô nó hiểu, bởi con bô nó viết "Mấy thằng làm tượng mà ngồi loay hoay tính toán mô men này nọ như cô nói xong thì hết luôn cả hứng sáng tác. Con ngựa đắp thành con la ngay".

Chỉ là một ví dụ tách biệt cho dể hiểu chứ anh có nói đặt trưng chính của ngành kiến trúc sư là thi văn vẽ vẽ đéo đâu là như vậy. Cô nhảy cững như ngựa làm người khác hiểu sai vấn đề.
Đù móa mới sáng nhai mẹ miếng giẻ rách, bực cả cửa mình.

Kinh Luân said...

Đù móa!
Có mỗi chiện cỏncon về điêukhắc mà konNổ đéo giảng cho bọn bùkhú văncông.
Con chângiòi nên biết những côngtrình kiếntrúc, điêukhắc đẹp, ổnđịnh cơbản đéo cầntính phứctạp; thế mới tài. Tất cả, tựthân hìnhvẽ tự nó đã ổnđịnh.
Kon Nổ phântích và nói cặcngựa để giữ ổnđịnh là xảphé văncông đới. Con nào tin về học lại Lý cấp III mẹ nó luôn.

Deobietj said...
This comment has been removed by the author.
Deobietj said...

[si="5"][co="red"]@ Zòi, E Phúc:[/co][/si]
[si="5"]Đù má A tổng kết lại vụ này để cô và e nhìn lại nha.
1.1 Con Zòi bảo KTS thi Văn vẽ vẽ.
1.2 Đã là thiết kế thì đéo gọi là cử nhân cũng là một quy định.
1.3 Thằng Kiến trúc sư thì thiết kế mô hình chứ thiết kế công trình được cái cục cứt nếu nó không học thêm kết cấu.
2.1 E Phúc cũng chầy cối với tư cách này nọ rằng thằng tốt nghiệp (trường đéo nào đéo cần biết- Kiến trúc đi cho nó máu) cử nhân ngành thiết kế Nội - ngoại thất - giờ gọi là KTS nội thất.
A giả nhời:
1.1 Cô đọc lại định nghĩa như nào là KTS, thêm mấy cái link A gửi, hỏi thêm bạn bè... A đéo thể đả thông cái khái niệm này cho cô nổi.
1.2 Quy định mồm ah hay văn bản rõ ràng. Đèo mje cô cứ phán như đúng rồi.
1.3 Cô biết đéo j về đào tạo KTS kg, nó học những môn j kg. Nếu kg thì vui lòng đóng bể phốt lại.
Còn KTS đc làm j thì đây: Kiến trúc sư công trình có khả năng chủ trì thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Cô tìm hiểu tự đi nhá. Đcm đã ngu còn lười thì đéo có quà.
2.1 A đã trả lời E ở cồng 37 & 42 nhé.
Vui lòng dùng củ sọ si nghĩ để dùng khái niệm cho đúng ở đây.[/si]

Kinh Luân said...

Em ChúcPhúc lại làm lão nhớ chiện Bán cá rồi. Phông vănhóa xãhội đéo gì? Hànhtrang này phải tựtrang bị, trường đéo nào dạy hết được? Các cô có thẩmquyền mà cứ thấy đềnghị đổi là cho đổi, đéo chỉđạo nghiêncứu sâu thì bốc cứt mà ăn.
Đù móa, như lão đã nói; hiện tại, Kiếntrúcsư có 2 loại: Côngtrình và Quyhoạch. Bọn nài vừa là tựnhiên vừa xãhội; vì vậy, nên thi 4 môn cho cânbằng.

Deobietj said...

[si="5"]Em Phúc vui lòng đừng đánh tráo khái niệm bằng cách: nhân dân bảo thế nên E cũng bảo thế là đéo sai. Đéo phải lúc nào số đông cũng đúng. Quán Bựa là chốn duy lý E ah. Tks E.[/si]

conlele said...

[si="5"][co="brown"]Ôi, TT-VĩĐại, conlele ngưỡngmộ quá! Hồi giờ lele đi bụi biết baonhiêu nước, chưa baogiờ làm một cái plan kỹcàng chitiết nhưvầy.

Lele 1 vé nhé TT. Đang canh vé giá rẻ của JetStar cho chuyến Gồng-Nụi-Gồng.

Và chờ tiếnđộ tiếptheo của TT.[/co][/si]

conlele said...

[si="5"][co="brown"]Tựdưng hômnay thấy có tem tintin. Chẳng hiểu TT hay BuáTạ dựa vào chitiết, comements, hay sựkiện nào mà dán cho lele tem tintin nhỉ?

Không có cảmgiác gì với vụ tem phiếu này, dưng mà chỉ muốn biết nguyênnhân?[/co][/si]

Deobietj said...

[si="5"]Đù mé A chốt lại 1 câu: Những thằng được đào tạo thành Kiến trúc sư thi đầu vào ở trường ĐH Lừa 3 môn: Toán Lý Vẽ. Đù mé con nào cãi thử coi. Dùng từ chuyên môn, văn bản đàng hoàng. Đéo dùng theo kiểu E thấy, A thấy ng này ng kia gọi thế nên A gọi thế nhá. A tính đến thời điểm hiện tại, ngày mai A đéo cần biết chứ đừng nói tương lai gần xa cái lồn.[/si]

chandoi said...

Con đéo biết gì lươn lẹo ạ. Đù móa cô quăng cái mở bài đi đâu rồi. Anh chỉ phân tích chiện lầm lẫn con Bô giữa người sáng tác và người thực hiện.

Cũng có nghĩa người sáng tác họ cũng chỉ cần thi văn vẽ vẽ, còn người thực hiện thì họ phải có trình độ về kết cấu. Vừa theo í đồ ngưới sáng tác vừa đảm bảo tính ổn định cho nên phải thi toán lý.

Anh chứng minh trong kiến trúc có thi văn vẽ vẽ là mục đích đó và câu chuyện là cái tượng chứ có phải kiến trúc sư đéo đâu.

Thưc tế khái niệm KTS cũng rất mơ hồ.

Cô bắt lý lẽ kiểu lươn lẹo thì anh thua đựơc chưa.

Đù móa giẻ rách.

chandoi said...

Kiến trúc sư thi đầu vào ở trường ĐH Lừa 3 môn: Toán Lý Vẽ.@ con Deobietgi.
khối H1 nó thi môn này nè con kia.

"Các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị: tuyển các thí sinh thi các khối V và H1. Trong đó:

Khối V thi vào Đợt 1, thi các môn Toán, Vật lý (theo đề thi chung khối A của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Vẽ Mỹ thuật (theo đề thi riêng của trường).

Khối H1 thi vào Đợt 2, thi các môn Văn, Toán (theo đề thi chung khối D của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Vẽ Mỹ thuật (theo đề thi riêng của trường)."

Anonymous said...

Em Phúc vui lòng đừng đánh tráo khái niệm bằng cách: nhân dân bảo thế nên E cũng bảo thế là đéo sai. Đéo phải lúc nào số đông cũng đúng. Quán Bựa là chốn duy lý E ah. Tks E.
-----
Anh Đéo:

Phúc chưa đủ trình để đánh tráo khái niệm, càng không cố ý đánh tráo khái niệm gì ở đây.

Đơn giản, vì Phúc là người làm trực tiếp trong môi trường ấy - nên Phúc cung cấp những thông tin (đang tồn tại trong thực tế và được chấp nhận) mà Phúc biết, Phúc nắm - để mọi người cùng tham khảo thêm, thế thôi.

Còn hiểu thế nào - đánh giá thế nào, tiếp nhận những thông tin đó thế nào, là quyền của anh, của mỗi người.

Trân trọng anh!
--------------------------------
@Kinh Luân: Em ChúcPhúc lại làm lão nhớ chiện Bán cá rồi. Phông vănhóa xãhội đéo gì? Hànhtrang này phải tựtrang bị, trường đéo nào dạy hết được? Các cô có thẩmquyền mà cứ thấy đềnghị đổi là cho đổi, đéo chỉđạo nghiêncứu sâu thì bốc cứt mà ăn.
---------
Ừa! Điều này thì Phúc đồng ý với Kinh Luân. GD Lừa mà, sáng nắng chiều mưa, chả biết đâu mà lần.

Cái này cũng mớilà đề xuất từ phía trường dựa trên tình hình thực tế đang diễn ra. Bộ duyệt hay không thì còn là một câu chuyện dài.

Thôi Phúc cũng xin dừng câu chuyện này ở đây!

Xin kính các thể loại anh!

chandoi said...

Kiến trúc sư công trình có khả năng chủ trì thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp@ Đéo biết gì.

Đủ móa nó chủ trì chứ đéo phải cái gì nó cũng mần tất, mần được nghen cô. Nó không nhờ một e kíp kỹ sư kết cấu, nội thất, điện ,nước, môi trường thì nó ăn cứt.

Cathnga said...

Oài, đang du lịt thì lại thi cử thế nài??? sao có mỗi chiện bé tẹo mà cũng phức tạp vại hở các cô ???

Thảo nào mà ông người suốt ngài muốn choảng nhao thôi.

Oài, đi Quế Lâm băn khoăn quá mất thôi. Nga dòm thấy cái trống đồng to quá thể !!!!

chandoi said...

Con chângiòi nên biết những côngtrình kiếntrúc, điêukhắc đẹp, ổnđịnh cơbản đéo cầntính phứctạp; thế mới tài. Tất cả, tựthân hìnhvẽ tự nó đã ổnđịnh. @ Luân xồn.

Đù móa con nài nữa. Nói như lồn, đéo thèm cãi.

Cathnga said...

Kiến Trúc Sư thì cứ mần thiết kế thoai: Tỉ dư ông chiêm trên zời, ông cá bơi dưới nước, kệ mịa thằng XD nó phải tính toán làm sao để ông chiêm có thể bai, ông cá có thể bơi chứ nhể???

Cái nài đại loại gọi là: "tính kết cáu"

So rì các cô tranh cãi cái gì ứ biết, tiện thể Nga chém lung tung 1 nhát rùi đi ngủ.

Kinh Luân said...

KonNổ kiếm xèng dulịch được đái. Lão khen!
Vấnđề kon nêura và các Cồng qua bài Bácsỹ, lão gom thấy:
Cách dziếtsử Lừa khứ và tại như quặcsìu. (Thường phải thêm thuốc thuổng) Qua đây, lão cũng pháthiện ra bảntính bấthủ của kon Nổ vẫn còn đậm chất Lừa như Sử vậy. Kể chuyện và viết cho các văncông bùkhú, nhiđồng phải thêm vào quákhứ rất huyhoàng (thựctế như quặcsìu) và thường lên giọng: ‘khứ của ta thế-đã thuổng, các con cố theo nhé, l gì chả chơi được’. Mặc dù, kon biết thành công trong khứ chắc buồi gì đảm bảo cho tương lai vẫn cửng thế.
Cốhương của Kon cũng đéo mới, nhưng qua chiện và tựthân đã đi một số tỉnh TungHủa, đéo bao giờ Choang tộc, Mân tộc nhận cùng gốc, quốc gia với Lừa, đéo sẻ chia, luôn đòi phủđịnh nhau, bố mới là Tướng; thế mới tài. Trên quả đất nài cũng vậy, ti nhiên các giống vănminh cùng chia sẻ giá trị cho nhau như Mẽo - Anh.
Cắn bú nhiều ngàn năm của Lừa đã có triềnthống chơi đồ thô ít chế biến theo kiểu ăntươinuốtsống.
Tính tự ái vặt và phụthuộc nhiều vào ưu đãi của thiênnhiên (các Sởvương và đất Sở) làm bănghoại mẹ giống ôngngười ngon, biến mẹ thành các ông Lừa. Bâygiờ, có thể muốn hết Lừa là dải đất hình S cưtrú này đéo có biển thì may ra!

chandoi said...

Ổn định nè
[im]http://www.nguhanhson.com.vn/images/upload/news/image/canada.jpeg

Không phức tạp nè:

[im]http://www.nguhanhson.com.vn/images/upload/news/image/canada.jpeg[/im]

chandoi said...

Ổn định nữa nè:

[im]http://www.nguhanhson.com.vn/images/upload/news/image/bodaonha.jpeg[/im]

Cathnga said...

[im]http://yeesjob.com/images/Sydney%20Opera%20House%2012.jpg[/im]

Cái nài tính toán mệt phết đái.

Deobietj said...

[si="5"]Thằng Kiến trúc sư thì thiết kế mô hình chứ thiết kế công trình được cái cục cứt nếu nó không học thêm kết cấu.
Mả cụ con Zòi chứ cô bảo mô hình là như nào mà công trình là như nào hả con lợn kia. Nghe E Nga nói chưa hả con lợn. Mà A lượn lẹo cái \./ cụ nhà cô í chứ. A từ đầu đến cuối chỉ khẳng định 1 câu là KTS đéo phải thi đầu vào là Văn vẽ vẽ như bọn mỹ thuật này nọ chứ lươn với rắn cái mả cụ nhà cô ah.
Con KTS thì thiết kế kiến trúc cho công trình, con KS (Xây dựng, điện, nc...) thì tính toán kết cấu, cấp thoát nc, điện... cho công trình. Cái này đéo ai chả biết mà cô phải giảng.
@E Phúc: E ở trường KT HN thật ah. Khoa j đới E. Kg khéo A em mềnh biết nhau offline rồi đấy :)).[/si]

Kinh Luân said...

Con Giòi đéo biết ổnđịnh là giề!
Em Nga: Tínhtoán mà quy được về dạng phươngtrình tổngquát là không phứctạp. Trước đây đéo có computer trợ giúp, phải giảđịnh thì mệt; bây giờ muỗi nghe!

Anonymous said...

E Phúc: E ở trường KT HN thật ah. Khoa j đới E. Kg khéo A em mềnh biết nhau offline rồi đấy :))@deobietj
----------
@ Đéo yêu:
Có khi nào thế không hả Đéo, đánh nhau vỡ đầu mới nhận ra nhau là Tình Nhân hả, hahaha.

Mà nếu chưa là tình nhân - thì có lẽ cũng sắp roài Đéo ạ. Quán này hình như có tiền lệ là cứ đôi Bựa gái and trai nào choảng nhau xong, có khi lại quay ra Iu nhau, hehe.

Nên anh deobietj chị khó đề phòng Phúc nha, hihi. Thôi Phúc đến giờ lv, hết giờ bam!

Kính anh!

Deobietj said...

[si="5"]Mả cụ con Zòi, vào đây mà đọc KTS là thằng nào nha cô.
http://en.wikipedia.org/wiki/Architect
Đù mé A đã bảo cô tìm hiểu KTS là thằng nào đi đã mà cô đéo chịu nghe, chỉ cãi láo là tài. Cuối cùng lại thở ra 1 câu KTS là khái niệm mơ hồ.
Ôi DCM con Búa tạ, Búa máy đéo j đi đâu mà tiếc cái tem bần nông cho con lợn này hả con Zì ơi con Zì.[/si]

Mr. Tran said...

E hèm, tét nhát!

Paul Liang said...

Tét

Deobietj said...

[si="5"]@ cô Luân: Con Zòi còn đéo hiểu đc về ngành XD thì nói j đến tính ổn định hả cô. Cỏn chỉ biết tính toán mô-măng này nọ mới cả chống lật j củ lồn (chả chuyên môn tí nào) thôi. Tính cái tượng này mà tính toán ổn định thì dcm chịu luôn :)).
Quán này ngày xưa có con Trạn Khắm học HAU, jờ dỗi Zì lập liên danh roài. Kg thì con Zòi vỡ mồm. Đèo mje con Khắm nó chanh chua vãi mã. kg thô lậu như A.
@ E Phúc: Biết đâu ta lại gặp nhau. he he. Nhẽ A mới E lại công khai thân phận :)).[/si]

Deobietj said...

[si="5"]Ui djt mje con Chạn. thắp hương muỗi cũng về.[/si]

Mr. Tran said...

A tôi được thả rùi này. Lại có tem Red Bull, oai vãi Hoàng.

Kính các quý chị quý anh. I'm back!


Các quý chị quý anh cãi nhau đéo gì về Kiến mà tôi chả hiểu mẹ. Cứ chuyện nọ vắt sang chiện kia. Ti nhiên tôi thấy anh Dòi hơi bị coi thường Kiến khi anh bẩu: Thằng Kiến trúc sư thì thiết kế mô hình chứ thiết kế công trình được cái cục cứt nếu nó không học thêm kết cấu.


Tôi cũng Kiến đây. Anh nói thế này tôi không hài lòng tẹo nào cả. Trước tôi có chưởi nhau mới anh Nhất vụ tương tự nài rùi.
Kiến không nhất thiết (mà cũng rất khó) giỏi và biết hết các bộ môn khác. Dưng phải biết cái chung, biết nguyên lý. Nếu không cái nhà khi xây xong, KTS sẽ không nhận ra đây là cái mà mình đã vẽ.
Có cái món gọi là "giám sát tác giả" thì phải anh ạ.

Mr. Tran said...

Thêm nữa, anh Đéo biết gì nói đúng đấy, theo tôi.

Thiết kế Nội thất Tây nó gọi là Interior Designer, not Architect. Ở ta cứ gọi KTS nội thất do quen mồm. Mà đúng là anh Kiến ra trường làm Nội thất thật. Nhưng nếu học Nội thất chuẩn (khoa Nội thất), thì theo tôi phải gọi là Hoạ sỹ thiết kế chẳng hạn. Hay gì đó tương tự thế. Vì món này là Mỹ thuật Công nghiệp - Ứng dụng.

Kinh Luân said...

He he
Lão biết con ChânDòi hiểu sai ý lão do lão biên gấp. Dưng giống kon Nổ, lão đéo sinlỗi đoạn biên đó.
Sin trào.

Anonymous said...

Búa Tạ có cái tem con Lừa gãi dái không thì gắn cho con Dòi và con Đéo đi.

Mr. Tran said...

Nhân đây, xin được gửi nhời cảm ơn xâu xắc đến anh MTMT. Chúc anh khỏe và vui!


Ngày đầu tiên ra tù nên màn búng chim xin được không thực hiện khà khà.Kính anh!

Unknown said...

Anh Hoàng ơi, em Fa đơi

Tuy ngồi ỉa ở toa-lét dưng mông em luôn hướng về kuán bựa

Hum-nai tự-dưng lỗ-dít ngứa dư bị ông jun-kim ngoái, em check code thái mềnh lại được cấp visa, vầu chầu anh cái, hehe

Fẩy-chăng anh định mời em cùng hành-hương đợt nài? Nếu anh mần chưởng-đoàn, em nguyện đi theo hầu-hạ fục-dịch để đền ơn đáp nghĩa anh vì vụ fục-hồi nhưn-fẩm cho em. Đó là một hành-vi công-chính

Dưng anh tước mẹ thẻ Viếp đỏ của em là em đéo ưng. Nghe-đồn thẻ thẻ nhiều quyền-lợi lắm dù em đéo bít là cấy đéo jì

Khà khà

ctnp123 said...

Anh Trạn khắm trở lại đấy à, địt cụ anh thay cho lời chào.

Địt mẹ từ cái trọng tâm buồi ngựa mà các anh í lan man lan man cuối cùng đéo biết là mình cãi cái buồi Zì nữa.

Theo như tôi biết bọn còn có bọn KTS quy hoạch, KTS cảnh quan. Anh Deobietj lại bẩu như nầy "Còn KTS đc làm j thì đây: Kiến trúc sư công trình có khả năng chủ trì thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp" mà anh Trạn lại bẩu đúng đúng, dịt mẹ đúng cái buồi Zì. Thật vãi cả hehe Trạn.

Deobietj said...

[si="5"]@ Cô 123: Thôi A để con Chạn nó dạy cô. Từ sáng h A chởi con Zòi với tiếp E Phúc mấy nhát mệt bã cả người. Cô định hiếp cả A nữa thì chết A.[/si]

ctnp123 said...

@ Deoraj

Hehe dậy dậy cái buồi anh đây này

Mr. Tran said...

Chào anh 123.

Anh cũng lạ nhể. Ai bảo anh Kiến đéo chủ trì được?

Để tôi đưa 1 quả VB ra cho nó hoành nhé.

Nghị định 12/2009/NĐ-CP.

Mục 4, Điều 36:
Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; chủ trì thiết kế; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; giám sát thi công xây dựng và cá nhân hành nghề độc lập thực hiện các công việc thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Cá nhân tham gia quản lý dự án phải có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


Điều 37. Chứng chỉ hành nghề
1. Chứng chỉ hành nghề là giấy xác nhận năng lực hành nghề cấp cho kỹ sư, kiến trúc sư có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng.
2. Chứng chỉ hành nghề được quy định theo mẫu thống nhất và có giá trị trong phạm vi cả nước. Chứng chỉ hành nghề phải nêu rõ phạm vi và lĩnh vực được phép hành nghề.
3. Chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng do Giám đốc Sở Xây dựng cấp. Giám đốc Sở Xây dựng quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn giúp Giám đốc Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng theo quy định.

Điều 38. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư
Người được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng, có kinh nghiệm trong công tác thiết kế tối thiểu 5 năm và đã tham gia thiết kế kiến trúc ít nhất 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt.Nếu anh bẩu Nghị định theo luật tổ cuốc ta đéo tin được thì thôi, tôi không bàn nữa.


Tâm sự tý. Tôi đủ niên lâu rùi nhưng đéo làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ. Vì bỏ nghề mẹ rùi, xin tốn tiền khà khà.Kính anh.

ctnp123 said...

Ối anh Trạn ơi là anh Trạn ơi, tôi viết như vại mà anh đem nghị định nọ kia ra làm buồi zì hả anh. Nhẽ chơi lâu trong bể phốt anh ngẫn mẹ?

Đm tôi nói là KTS thì gồm cả KTS cảnh quan, KTS quy hoạch, đéo phải chỉ có làm được KT công trình mới là KTS như ý anh Doebietji cãi nhao với anh Đời nha a. Địt cụ anh cái nữa vì đọc hiểu như buồi.

Italiano said...

Trầu 2 con Trạn khắm và Fa lịu mới ra tù!

Em Cam, biên sử Bựa ở đây con Fa là vô địch!
Đề nghị em tiến cử cỏn vào đội ghi chép Guilin!

Mr. Tran said...

Như tôi nổ, thưa anh 123. Bọn Tây dường như không gọi người làm Quy hoạch (Planning) hay thiết kế cảnh quan (Landscape) là Architect. Đấy là tôi nói tiếng Tây, cụ thể là Anh lợn. Nhưng cái này phải đợi người cồng phơm đã. Khà khà.

Địt mẹ, nếu đúng thế thì đểu nhể anh nhể.


Còn kiểu gọi KTS các cái ở ta thì tôi không dám bàn giề.

Nhẽ tôi đọc hiểu nhời anh chưa chuẩn. Khà khà, quan trọng đéo gì.


Kính anh.Chào anh Nố giữa phồn. Khà khà.

Kính anh cũng!

Unknown said...

Sáng anh commen trả lời cô chandoi về vụ tượng tẽo đã thấy lên rồi mà giờ vào lại trả thấy đâu là sao nhở?!

Giờ chuyển sang cãi nhau kiến trúc sư với cả hoạ sỹ thiết kế rồi à. Vụ này anh lại đồng ý với cô deobietj thế mới tài he he. Anh bán chè chén ngoài cổng trường ĐH MTCN chả thấy đứa nào học Nội thất tự xưng là kiến trúc sư cả, tuyền chào nhau là hoạ sỹ thôi. Nghe hoạ sỹ nó liêu tiêu phiêu hơn hẳn kiến trúc sư he he. Mà cái mốt bọn kiến đeo bị cói mất từ khi nào ấy nhở? Có cô nào biết không? Anh thành.

chandoi said...

Kiến trúc sư cũng nhiều dạng.
Ngành kiến trúc công trình 
Ngành kiến trúc cảnh quan
Ngành thiết kế đô thị 
Kiến trúc sư quy hoạch 
...
Đều gọi là KTS.
Cô Nhất chắc thuộc Ngành kiến trúc công trình .
Ngành này sẽ đào tạo biết nguyên lý gần nhất với mấy thèn kỹ sư kết cấu. Nhưng khi những kết cấu phức tạp của nhà cao tầng chẳng hạn cô cũng phải cần sự trợ giúp của thèn kỹ sư kết cấu nó tính toán. Bởi vì cô đào tạo chủ yếu biết nguyên lý nhưng không sâu.
Còn mấy KTS ngành khác thì nhờ nhiều là cái chắt. Dĩ nhiên câu anh nói trên chưa rỏ ràng chứ hông phải là sai.

Đù móa mấy con zịch zật kia. Anh nói đã từng dạy đại học môn cơ kết cấu ,trình củ lồn mấy cô đòi zìm hàng anh à.

Deobietj said...

[si="5"]@ Cô Zòi: A ỉa vào cái bộ môn cơ KC của cô. Bộ môn KCT A còn đéo care thì Cơ KC là cái \./ j mà cô mang ra đây. Cô dạy CKC mà cô tưởng cô biết thế nào là KTS ah. Cô đọc cái link ở cồng 71 chưa hả con ngẫn.
@/Con 123: Con Zòi bảo KTS thi Văn vẽ vẽ (đù mé cô đọc chưa mà chém ầm ầm thế hả con mặt lồn). A bảo theo định nghĩa KTS (quốc tế nha cô) và theo cách gọi chính tắc (của trường củ lồn HAU nơi con Chạn chôn vùi tuổi xanh) đéo thi như thế. Cô cãi j hông.
Con Zòi bảo KTS đéo biết thiết kế công trình (cồng 39). A bảo có (đù mé A còn giải thích rất rõ ràng nó thiết kế kiến trúc công trình). Cô cãi j hông?
Đù mé cô đọc thì dùng cả sọ mà nghĩ. Sọ chỉ để tộng cứt thì dùng buồi mà nghĩ. Từ ngữ rõ ràng rành rành mà cô cứ toang toác toang toác là sâu hả con mồm \./.
[/si]

chandoi said...

Con biết gì nài nói hoài . Anh đã nói anh thua nếu cô lươn lẹo còn gì. Mấy cô nói anh đéo biết XD thì anh nói dạy CCC . Có gì sai mà cô tụt quần thía.

ctnp123 said...

Cô Deobietj

Kiểu cãi của cô cứ lan man lan man, dài như buồi ngựa, dai như rẻ rách.

Cô Chandoi bảo trường Kiến thi văn vẽ vẽ và cũng được gọi là KTS, cô đi chứng minh bọn đó đéo phải là KTS bla bla vì ở Tây nó thế.

Địt cụ cô chứ, từ trọng tâm cái buồi ngựa, cô Đời nói thằng NS sáng tác đóe quan trọng cái trọng tâm củ lồn, cái đó để thằng thi công tính toán. Cô Đời mở rộng ra, nói trường KT có mấy ngành thi văn vẽ vẽ, mục đích để chứng minh tính toán không quan trọng với người mần nghệ thuật sáng tạo. Cô xem lại cồng xem từ đó cô cãi mẹ nó đi đâu?

Địt cụ cô phát nữa cho cô bớt ngu.

Deobietj said...

[si="5"]Địt cụ con 123 có đọc mà đéo có hiểu.
Con Zòi có nói thế kg nhỉ hay cô mớm lời. A chỉ bảo con Zòi đéo thể gọi cái thằng thi Văn vẽ vẽ là KTS. Địt cụ cô chứ cô đọc mãi thế mà đéo hiểu ah hả con lợn kia.
Giẻ giẻ cái mả cụ cô chứ A nói mãi thế mà con Zòi đéo chịu hiểu thì A nói tiếp chứ A có quyền khâu mõm như con Zì đéo đâu.
A có bảo mục đích chứng minh củ \./ j đó của con Zòi là sai đâu nhỉ. Về KTS (theo từ Lừa nhá) A bảo nó đc quyền thiết kế kiến trúc cho công trình. A có bảo nó đéo đc thiết kế quy hoạch cảnh quan đéo đâu.
Cô Chandoi bảo trường Kiến thi văn vẽ vẽ và cũng được gọi là KTS. MẢ cụ cô chứ A đã chứng minh cho cô & đồng bọn là ngay tại trường KT nó đéo gọi là KTS mà nó gọi là cử nhân kia kìa con mẹt lồn.
Mệt với mấy con ngẫn này quá.
[/si]

Deobietj said...

[si="5"]Địt cụ con 123 phát nữa cho đỡ ức chế.
Cô & nhân dân củ lồn nhà cô bẩu những con đó là KST thì đéo nhất thiết nó phải là KTS nghe chưa con mẹt lìn. Giống như cô & nhân dân nhà cô bảo tổ cuốc cô phát tích từ Hùng Vương Phú Thọ thì con Zì bẩu là từ Quế Lâm. Nhiệm vụ của cô là chứng minh điều ngc lại nếu cô đéo vừa lòng, và câm mồm nếu con Zì chứng minh đc. HIểu phỏng.
A chứng minh đc những thằng thi Văn vẽ vẽ đéo đc gọi là KTS. Cô cãi j hông? hả Đù mé con mẹt lìn phát nữa cho thơm mồm.
Sáng này bước chân trái thế \./ nào gặp toàn con ngu quá phần lợn. DCM[/si]

ctnp123 said...

Hố hố, địt cụ cô nhai đi nhai lại thì nói như giẻ rách chứ còn đéo gì? Hay anh kêu như túi ni nông trong bể phốt của con Fa âm hộ & con Trạn khấm nhế?

Dí buồi cái với cô nữa khà khà thế mới tài

Italiano said...

Đcm, tôi thì tin anh Thần địt Sáo Lam bụng to lò xo ngắn bạn tôi, thế mới tài!

Anh Lăm cứ chiểu theo anh 123 mà đổ shit. Anh đổ in ít thôi. Xong quay lại nổ về cú offline vĩ đại của con Zì nhế!

Choco Rain said...

Haha địt mẹ cô Đéo-Jì cái cho thơm loa nầu.

Nhìn cô tả xung hữu đột giáo đâm gươm chém y như Tử-Long Triệu ở trận Đương-dương địt mẹ vui đéo chịu được.

Dưng mờ cô bị lạc đường mẹ nó rùi nhể hehe mục-tiêu ban-đầu của cô là cái buồi ông-ngựa cơ mà. ;)

chandoi said...

Cỏn chỉ biết tính toán mô-măng này nọ mới cả chống lật j củ lồn (chả chuyên môn tí nào) thôi. Tính cái tượng này mà tính toán ổn định thì dcm chịu luôn @ con đéo biết gì.

Con viết cái củ lìn gì đới. Đù móa chỉ cần đặt nhát cuốt cái móng tượng đài cũng phải tính ổn định rồi. Cái củ cặt gì trên đời này bị lật hông do momen hử con hâm kia. Nó ngã về phía nào thì momen phía đó hông lớn nhất còn gì.

Cù nhầy ghẻ rách linh với tinh.

Deobietj said...

[si="5"]Cô Rên.
Thế đéo nào hôm nay tôi lại rảnh nên có time hầu chuyện mấy con ngẫn. Chuyện cái buồi ngựa tôi chờ Zì. Thật ra tôi chờ Zì nhiều chuyện lắm nhưng Zì (hoặc là bận, hoặc là bùng) đéo giả nhời tôi.
1. Chuyện hằng năm cống Tầu tượng Liễu Thăng bằng vàng to bằng ng thật. Tôi bảo đéo có chuyện này.
2. Chuyện đỉnh núi mả mẹ j ở Thổ Nhĩ Kỳ cao 5 ki lô mếch. Tôi bảo công thức tính khoảng cách xa nhất để nhìn thấy đỉnh núi là l=6400*arccos(6400/(6400+5)) khoảng 253km, Zì cũng đéo giả nhời. DCM.
Vài lần khác nữa tôi đéo nhớ. Cũng 3-4 năm roài còn giề.
Lần này tôi cũng chả hy vọng đéo. Thưa cô.
[/si]

Deobietj said...

[si="5"]À. Lại cô Zòi hả.
Cô dạy cơ KC hả. thế thì ổn định là sở trường còn đéo j. Cô nổ về tính toán ổn định (từ chuyên ngành của cô đấy nhá) cho A mở mang củ sọ chút nầu. DCM chỉ cần khái niệm, đéo cần chi tiết nhá. DCM A đố cô nêu phương pháp tính ổn định cho cái tượng ngựa kia đấy con mẹt lìn ah.[/si]

chandoi said...

Nghề của anh là giải bài toán tổ hợp tải trọng động ba chiều chuyển vị trên khung siêu tỉnh. Hổng lẽ hơn thua với cô chiện lật của ông ngựa. Ghẻ rách thì tư cách gì khóa mỗm.

chandoi said...

Đù móa anh đã giải thích kiểu bần nông có hình vẽ trên kia còn gì.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Ni-cô Lừa chưởi-bậy:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=RQEtgP_eTI0&feature=youtu.be]

baominh said...

[si="5"][co="#330099"]Tôi đăngkí một xuất với Zì, nhưng tôi đi máibai đến GuiLin. Tôi sẽ có mặt hôm 19, tối 23 tôi bay về, Zì búc cho tôi ở và đi và cắn cùng đoàn. Tôi thành![/co][/si]

DG said...

Địt bẹ hội bô lão của tôi đã nủi lên òi, tôi cũng nủi phát cho ló lóng bỏng địt coòn mẹ!

Cười rung chiêm mới con Jì mấy cả con mụ Zòi lò xo tin tin hehe.

Cụ Hoàng định tổ chức buôn người xuyên Cuốc Gia phỏng há há, địt bẹ mái vàng son liệu liệu thần hồn nhế, sang bển làm ô sin mới cả máy địt hợp tác là hay đới, tôi nghe giang hồ đồn thủi thế cái địt còon mẹ!

Cần đéo gì phải offline vĩ đại mới lòi mặt cụ Hoàng hehe, cụ nầu cần mới cả tò mò tôi ném mẹ ảnh mới cả cv cụ lên đây cho mà thưởng, cần đéo.

Dưng đương nhiên cụ Hoàng phải gật đã khà khà!

Unknown said...

mẹ nó lũ văn công, anh đang xỉn mẹ. tụi bây mà nghe theo con Dì thì chỉ có làm nô lệ, địt mẹ lần cuối anh khuyên chúng mày

Địt mẹ, anh ỉa vào loa con Dì thúi, con bán nước, thằng bú buồi tào 3 đời

Đù má các cô

Rốt said...

A ha Zì có lệnh ân xá rùi phải hông Zì? Yêu Zì quá, Zì iêu của em!

Deobietj said...

[si="5"]@Con Zòi: Cô chỉ rõ giúp A là cô tính toán ổn định cho cái tượng ngựa trên ở cồng nào để A phản biện cho đúng trọng tâm.
Xin lỗi cô là A nói luôn cô chưa hề nói đéo j đến tính toán ổn định cho cái tượng ngựa đâu đấy. Cô mới chỉ nói đến chống lật aka tính toán về bền (cân bằng lực) thôi đấy. DCM con mồm \./ kia.[/si]

chandoi said...

Thôi anh cũng dành tí thời gian giải thích kiểu 1 trong các cách tính khoa học tí.
1. Cho chiều dày con ngựa bằng nhau và lấy trọng tâm hình tam giác của hai chưn và đuôi người ta tính được mô men lật của con ngựa so với tâm đó.

- Trọng lượng phân bổ không đều của con ngựa xác định bằng tích phân diện tích cắt lớp x khoảng cách lớp X trọng lượng riêng.( lớp càng dày càng chính xác.
- Cho P = 1 chạy tên 3 trục vuông góc vẽ được biểu đồ momen dương.

- Tổng hợp momen 3 chiều xác định được trọng tâm và mô men lật lớn nhất so với trọng tâm hình tam giác.

2 Tính toán ổ định khung siêu tỉnh phần tiếp xúc 2 chân, đuôi và miếng đế.

3 Tính nội lực miếng đế theo sức bền vật liệu và mo men quán tính suy ra được chiều dày miếng đế.

4 Tính khích thước miếng đế ra momen âm khử( chống lật) theo ba trục mô men lớn nhất trên.
Nhân các hệ số( gió, chấn động..) nếu có.
5 Để giảm khích thước miếng đế thì có thể tăng cường trọng lực( chiều dày tượng) cho những vị trí tăng mô men âm cao nhất.
Đó là cách không có liên kết móng bê tông.Dĩ nhiên nhiều cách khác nữa.

Tung Tung said...

Về chuyện tính toán kết cấu, hay trong tâm hay moment cống chật gì đó anh có ý kiến như sau:

1 - Con nào nói trọng tâm buột phải nằm trong tam giác ABC có đỉnh là 2 chân và cái đuôi con ngựa là không đúng trong trường hợp này. Khi cần đạt 1 cái tượng lên bệ mà đéo cần any liên kết nào (such as: hàn, bu lông ...xuống bản đế) thì trọng tâm khi chiếu xuống mặt bằng bắt buột phải nằm trong Tam giác ABC. Trường hợp này không cần.

giả sử cấu tạo tượng đồng chất và đống đều chiều dày. Tôi
có hình sau:


[img]http://farm9.staticflickr.com/8288/7649086800_513e107692_c.jpg[/img]

2- Nếu trọng tâm nằm ngoài tam giác ABC, bắt buột 2 chân và đưôi ngựa phải gắn chặt xuống bản đế aka plate bằng liên kết hàn. Xem hình vẽ đính kèm. Lực P đặt tại trọng tâm G được quy đổi thành:
a) lực P1 và P2 đạt 2 chân ngựa, cùng phương cùng chiều với P.
b) và Moment M1, M2 do khi dời điểm đặt lực từ trong tâm về 2 chân ngựa sẽ xuất hiện moment gây lật M1 và M2.2 Moment này tác động lên toàn hệ, gây ra 1) lực nén hướng xuống ở 2 chân, tại đuôi chịu lực nhổ hướng lên; 2) 3 điểm cảu tam ga1ic ABC đều chịu moment.

2) Phần móng bên dưới phải tính toán để chống lật, vùng màu xanh có xu hướng nhổ aka bật, màu đỏ có xu hướng nén xuống.

Cắt cồng

Deobietj said...

[si="5"]@Cô Zòi: A hỏi cô tính ổn định, cô lan man về bền làm đéo j nhỉ. Cô cho khái niệm cái. Ý tưởng của cô nữa.[/si]

Tung Tung said...
This comment has been removed by the author.
Tung Tung said...

[im]http://www.flickr.com/photos/62234701@N06/7649086800/in/photostream/lightbox/[/im]

chandoi said...

Ổn định là cái lồn gì nữa hở cô. Chống đổ, gãy hông là ổn định là cái buồi gì nữa.

Mr. Tran said...

Và hehe cái buồi ông ngựa tượng fải nằm trên đường-tròn ngoạitiếp của hình tamjác chân-đế. @anh MTMT.

Tôi dốt đặc kết cấu, cân bằng, các cái. Tôi đọc cồng các anh để hóng, nhân tiện hỏi nhát.


Và hehe cái buồi ông ngựa tượng fải nằm trên đường-tròn ngoạitiếp của hình tamjác chân-đế. @anh MTMT.


Chỗ này tôi đéo hiểu lắm. Đường tròn ngoại tiếp & 3 đỉnh tam giác phải đồng phẳng chứ nhể. Tôi nghĩ vại.

Dưng cái buồi ngựa trong tượng anh Viện nhảy mẹ lên trên trời mà, nhỉ.


Chỗ này phải chỉnh lại sao cho đúng, các anh ơi?

Deobietj said...

[si="5"]Cô Tung:
Tính toán cho cái tượng này nên tách ra 2 phần. Tượng và đế.
Về phần tượng thì cô nên đơn giản hóa mô hình. Do tiết diện chân & đuôi nhỏ nên cô bỏ cái moment cục bộ tại hai cái chân đi. Tính lực nén thôi. Phần thân tượng thì chắc chắn đảm bảo về bền vì Đồng đúc tượng có fy khá lớn (ít nhất là 1400kg/cm2). Chiều dày tượng chắc đéo thể như tờ giấy đc :)). Cùng clắm Chỉ phải tính toán phần chân & đuôi.
Lực nhổ ở đuôi là đúng rồi :).
Phần đế con Zòi nói đúng roài.
Có điều con Zòi bảo đã nhắc đến tính toán ổn định cho cái tượng này. A bảo có bòi í mà nhắc. A bảo cô cổ thử đưa ra cái í tưởng, so đồ để tính ổn định cho cái tượng này mà chưa thấy. He he. Dcm con mẹt \./[/si]

Mr. Tran said...

Hay ý là hình chiếu bằng phải nằm trong đường tròn ngoại tiếp?


Tôi hiểu vại có sai nhiều không?

Deobietj said...

[si="5"]Đù mé con Zòi đừng cãi cố nữa nhé.
Tính toán về bền đéo phải là tính toán về ổn định. Cái trên (trừ mục 2 cô chưa nói rõ nhé) là tính toán về bền. DCM cô cãi j hông?[/si]

Tung Tung said...

Thôi anh 65 đã nói rồi tôi không nói nữa, như sao tôi kg post ảnh được nhở.

Tối kết luận thế này:

1) Trọng tâm có thể nằm ngoài 3 điểm ABC (chân ngựa,và đuôi.
)
2) Việc đúc phần dưới đặc, hay đúc cặc ông ngựa để hạ trong tâm có hay không cũng được, nhưng chi phí cho chống lật Aka ổn định sẽ lờn hơn. Theo tôi 1 cái cặt ngựa kg đủ nặng để thay đổi đáng kể trọng tâm G. Bọn KS kết cấu hoàn toàn có thể tính được.

2) Về bọn KTS xây nhà, hay họa sỹ/điêu khắc gia đúc tượng có thể không cần biết về cơ kết cấu, nhưng đa phần bọn KTS có biết tính toán kết cấu,c òn bọn nghệ sỹ thì không nhưng bọn nghệ sỹ thiết kế tượng có con cũng cảm nhận được vấn đề này bằng kiến thức phổ thông.

3)Khi làm việc với nhau, bọn KTS/Điêukhắc sẽ làm việc với KS kết cấu và bọn sẽ có điều chỉnh dáng tượng nếu các giải pháp kỹ thuật và điều kiện kinh tế kg cho phép, nhưng thường là dáng công trình được đưa lên hàng đầu, và con TKS/Điêu khắc sẽ làm Chủ nhiệm thiết kế.

That all

Deobietj said...

[si="5"]@Chạn khắm: Ý của con Zì chính là cồng 119 của cô đấy cô.[/si]

chandoi said...

Đúng rồi cô Tửng. P ngựa nhân khoảng cách trọng tâm tượng với trọng tâm tam giác sẽ là momen lật của tượng gây ra.

Tung Tung said...

@ Chạn và @ Đéo biết gì.

1) Xét về mặt ổn định kết cấu thì thật là đéo cần nằm trên đường tròn cái gì sất. Lệch tâm sẽ được tính toán ở bản đế, liên kết giữa chân và đuôi với bản đế và tính toán chống lật cho móng. Bảo đảm cái pùi ngựa đấy nằm cách xa đường tròn củ cặt gì đó 5 m, tôi vẫn thiết kế để nó kg lật, hehehhe.

2) Về mặt Mỹ thuật, tôi không biết, có lẽ anh biết đấy,

3) hay có thầy phong thủy nào biết kg thì kg not sure heheheh.

Tung Tung said...
This comment has been removed by the author.
Tung Tung said...

Sao tôi kg post đươc hình, link đây anh nào post dùm tôi cái

http://www.flickr.com/photos/62234701@N06/7649086800/in/photostream/lightbox/

Mr. Tran said...

Theo tôi thì nằm trong thì dáng con ngựa chồm lên nó mới hùng dũng mãnh. Không thì chỉ là cỡn len 1 cái.

Thêm nữa, cái buồi ngựa rất gần 2 chân sau. Kiểu đéo gì thì trên hìn chiếu bằng cũng khó mà ra ngoài được cái đường tròn Đéo gì kia.Còn chiện chân đế cân bằng các cái là của anh tính toán Kết cấu này kia. Tôi đéo biết, ngồi iêm cho lành. Khà khà

Kinh Luân said...

Văncông vẫn bùkhú quặc ngựa?
Con Tửng nói cảm nhận bằng kiếnthức phổthông, e rằng đéo phải. Bọn làm được tácphẩm phải dựa nhiều vào linhcảm thiênphú, phiêu của nghệsĩ. Cấm cãi nghe!

chandoi said...

Lực nhổ ở đuôi là đúng rồi@ biết gì.
Lực nhổ ông đuôi là cái lìn gì hở cô. Nếu trọng tâm ngoài tam giác (2chưn,đuôi) thì nó cũng nhổ luôn cả hai ông chưn.

Cái trên (trừ mục 2 cô chưa nói rõ nhé) là tính toán về bền @ biết gì.
Bền bền cái lồn. Nếu tăng diện tích tam giác thì nó giảm độ mãnh, tăng độ ổ định. Tính toán ổn định khung siêu tỉnh là bài toán cơ học mà bền cái buồi.

Tính trọng lượng để xác định momen lật lớn nhất theo hướng xác định mà bền bền cái buồi.

Tính diện tích miếng đế (Khích thước cần thiết để tăng momen âm)mà bền cái buồi.

Đủ móa con nài thiệt là hết thuốc chữa.

chandoi said...

[im]http://www.flickr.com/photos/62234701@N06/7649086800/in/photostream/lightbox/ [/im]

Unknown said...

Ối anh Hoàng ơi ông nhợn hồng-hào béo-tốt của em đao hở anh ơi là anh ơi?

Fê-bình lồng-chí Tửng ị quen đâm quên mẹ cách bốt hình bên nài nhá, mỗi nơi 1 fách hehe thế mới máo chớ

[im]http://farm9.staticflickr.com/8288/7649086800_513e107692_c.jpg[/im]

Hoai Mien said...

@ Chi bộ
Hôm trước đọc đến cái hình con ngựa Miên cũng thắc mắc, tưởng TT nói cái trym con ngựa là TÂM đường tròn ngoại tiếp tam giác, đọc kỹ lại té ra không phải. Nhìn vào hình tượng Miên thấy thế này

1/ Tam giác tạo bởi hai chân và đuôi là tam giác nhọn nên tâm đường tròn ngoại tiếp rơi vào trong tam giác.

2/ Hình chiếu của trym rơi vào đường tròn ngoại tròn ngoại tiếp tam giác chắc là đúng, ngoài ra theo Miên nó phải nằm trên trục đối xứng

3/ Nếu dự đoán thế thì dựng cái trym như sau. Dựng đường tròn ngoại tiếp tam giác sau đó dựng trục đối xứng của hình. Một trong hai giao điểm là điểm hình chiếu của trym

Vì sao thì Miên hổng biết.

Anh Chandoi: Moment quán tính ở đây được hiểu thế nào anh? Vì nếu giả sử trọng tâm của con ngựa rơi vào cái trym đi thì mo ment quán tính của cả hệ được thay thế tại chính điểm đó trọng tâm nó có ý nghĩa gì? Giải thích dùm em. Thanks anh

Kinh Luân said...

Đù móa!
Con ChânDòi chắc toàn bộ tượng là đồng chất hay sao mà giải thích thế? Nếu là lão, lão đạt trọng tâm đúng đít ông Ngựa. Phần mông đuôi và 2 chân làm chân kiềng khối lượng chính nằm luôn ở đó. Các phần khác đúc rỗng, đủ chịu lực đảm bảo mỹ thuật là được.
Giải thích hàn lâm văn công hiểu đéo.

NOSIMOTO said...

Thành anh Zì lịch trình chu đáo!

Em Thi yêu, thời tiết Guilin quanh năm mát mẻ do khí hậu cận nhiệt đới!

Anh Caikhi cũng cũng kể tháng 9, 10 là mùa đẹp nhất trong năm với quế hoa rợp 2 bờ sông Lijang.

Guilin cũng nằm trong vùng Lĩnh Nam đó em! (Vùng Lingnan bao gồm Guizhou, Guangxi & Guangdong).

Rô xinh said...

Đề tài nóng hổi, các Bựa vầu đây phụ anh Sơn Nữ Đồ Sơn tốc váy các mụ sề nè hehe, Rô chạy tý tối về nhòm cuộc chiến:


http://www.webtretho.com/forum/f26/me-bao-con-gai-a-mai-dam-la-mot-nghe-luong-thiena-1329496/index15.html

Kinh Luân said...

Thực tế khi cưỡi ông ngựa như vậy thì ông đéo đứng nổi 1'. Do trọng tâm của ông và con cưỡi đéo bâu giờ chính xác tuyệt đối trùng nhau. Và đất lại hút mẹ ổng xuống cho đủ 4 chân thăng bằng.

Unknown said...

Các lồng-chí bàn chiện buồi ngựa i-dư hehe buồi ngựa, tôi chê

Chả-qua là khi dựng tượng cứ đổ lên đổ xuống, sao nhờ thần Dùa chỉ thì mới dựng được đứng iêm. Nhớ công thần Dùa nên bỏn mần thêm cấy đào-lao thần thẩn vầu chỗ đóa-đóa, há há

Unknown said...

Zì zìa đây gòi Simcai Cụt Tai Văncông

pín said...

Clip của anh Lói hai quá anh lói chuột ơi, địt mẹ ni-cô phải thế he he , tôi rất ưng khà khà , địt mẹ nó đá bay khiếp thật đi thôi, tu thế moiws là tu chứ khà khà !!!

Dương Thường Trực said...

Hehe, anh đơi gồi...! Đi tua con Zì mặc định anh đéo thích, địt mẹ du lịch gì mà cứ như chại tua...!! Mệt rất..! Nhưng nhẽ rất vui, địt con mẹ..

Unknown said...

Zì đã cốpbết nộidung bài nài vầu trang Tưvấn Cắnchơi để zùng về lâu-zài. Các cô có ý jì haiho về chuyến-đi thì nên qua bển bốt cồng cho zễ tiềm lại sau nài.

Con Tơ mới con Rên nói đúng. Zì vưỡn cânnhắc vụ offline nài. Có-thể Búa Tạ sẽ đi mới các cô, hoặc một người khác có uytín hehe. Nếu Zì ga-mặt khi zântrí Lừa vưỡn còn thấp như jờ, thì đó sẽ là một nguyhiểm, hoặc Zì sẽ tựzưng bị fải cảnhjác, và/hoặc mất fẩmchất Bựa vốn có, khi Quán Bựa đang đi vầu fom. Đó hầu-như là một kếtcục không mongmuốn.

Deobietj said...

[si="5"]@Zòi: Lồn mẹ cô chứ cô đéo biết tính ổn định ah.
Tính toán riêng cho cái con ngựa &người (bỏ bản đế) thì mới có tính toán ổn định cục bộ cho 2 cái chân.
Cô bảo có trường hợp lực nhổ của bản đế do 2 chân của con ngựa gây ra hả. Thế thì A chịu cô rồi. Ngu quá ông lợn. Cô đưa cái hình lên coi hả con Zòi đầu bòi.
Mà địt cụ cô để A giải thích tính toán ổn định công trình (đéo phải bền) cho cô rõ nhá.
Ví dụ 2 thanh thép tiết diện cắt ngang như nhau, chiều dài khác nhau l1>>l2 (cô biết >> là j hông nhỉ). Liên kết hai đầu như nhau. Lực nén đúng tâm tới hạn của hai thanh N2>N1. Gọi thanh số 2 dễ mất ổn định hơn thanh số 1. Tính toán như thế gọi là kiểm tra ổn định nghe chửa con mặt lồn.
Đấy là khái niệm cơ bản nhất. Đù mé A bảo cô thì cô cứ bai bãi cái mồm tính toán bền là thế nào. Dạy sức bền Cơ kết cấu đéo j mà hỏi 1 câu chuyên môn lại giả nhời ất ơ ngu ngơ thế hả con mẹt lồn. DCM.[/si]

pín said...

Tôi đã nghe rất kĩ, chị đó tu đã sắp đạt đến mức Đại đức, vì tôi đéo hề thấy chị văng từ LỒN quen thuộc ..
Tôi cho là chị là 1 người công chính . không văng lồn như những Lừa thông thường là tôi rất phục

Unknown said...

Zưng zù Zì không đi mới các cô, thì cũng chả có đéo jì fải ngán. Zì đã nhồi vầu các cô tưtưởng fốngkhoáng của Zì. Các cô có-thể độclập mần mọi thứ gòi, nếu muốn.

Unknown said...

Con nầu ở Gồng, thì có-thể bai thẳng qua Guilin, như thế sẽ tiếtkiệm được một cơsố xèng.

Zưng đi bằng bus từ Nụi cũng là một trảinghiệm taonhã. Các cô sẽ biết được gần như toànbộ tỉnh Quảng Tây, aka một nửa Xứ Lừa xưa, hiệntại thế nầu.

Các cô sẽ thấy bọn Tào tiếnbộ nhanh thế nầu, trong khi Lừa, với tưtưởng chưhầu gần như tuyệtđối, lại hehe đéo có thànhtịu jì đáng-kể, ngoài một hạtầng lổnnhồn tuyền nhà-ống và caoốc zẻ-xèng, một môitrường tắc-thở tuyền xe-mái địt con mẹ.

Deobietj said...

[si="5"]Sr A nhầm, thanh số 1 dễ mất ổn định hơn thanh số 2. DCM.[/si]

Deobietj said...

[si="5"]Một con KTS đúng nghĩa kahcs với các con mả mẹ nội thất với mỹ thuật CN ở chỗ nó được học thiết kế công năng ngôi nhà một cách bài bản. Các cô lên khu D3 Vườn đào xem dinh cơ của con Minh Trần Bình sếp sòng VTV do một con họa sỹ tốt nghiệp MTCN thiết kế. A thật từ ngoại hình kiến trúc đến công năng như lồn.
Bao người đã bị cái mác KTS dỏm lừa, tốn kg biết bao tiền cho mấy cái bản vẽ buồi dái. A phân biệt cho rõ để các con dân Lừa biết mà tránh. Thế thôi.[/si]

chandoi said...

Miên
Mô men quán tính mục đích nó xác định cái tâm của mặt cắt miếng đế cho nó phù hợp với lực chống phá hoại của miếng đế do 2 cái chưn và cái đuôi gây ra. Từ đó suy ra được chiều dày hợp lý của miếng chống.( anh chỉ nói trường hợp chỉ có con ngựa trên miếng đế. Chứ không có móng bê tông.
Cứ coi như miếng đế là thanh chống thì tính toán độ mảnh lan đa và nội lực cho phù hợp với tiết diện khỏi bị gãy hoặc phá hoại. Kể cả miếng đế đó cấu tạo rổng.

Anonymous said...

Địt mẹ bọn KTS Lừa như lồn trao. Ngồi đới mà cái nhao trọng tâm mí lị lông buồi. Bọn lừa làm kiến trúc như này thử hỏi sao cả Việt Nam đéo có cái tượng nào ra hồn. Trong khi thế giới nó đéo cần nổ như mấy Dòi, Đéo mà nó nặn mẹ ra cả hàng vạn tượng ông ngựa từ đời tám hoánh.

chandoi said...

Bựt mình con chó chết biết gì này. Tính Độ mãnh hông là tính ổn định còn buồi gì nữa. Muốn tính độ mãnh thì phải có số liệu.muốn có số liệu thì phải tính trọng lực. Cô chỉ khái niệm được ổn định tăng cường cho kết cấu thanh. Cô có học ổn định cho khung siêu tỉnh chưa. Đù móa cô. Chính cái tượng này cũng là bài toán tổng hợp.

chandoi said...

Nếu cái đế bằng đường trón ngoại tiếp con ngựa đi nữa(không có momen dương). Thì cũng phải tính ổn định cho cái đế đó và ổn định cho cái khung tam giác với cái đế.

Unknown said...

Gần như các cô đã có ýkiến quanh đây đều đồngtình mới kếhoạch #2 của Zì.

Theo đó, các cô sẽ tự mần visa China đúng lịch. Việc đó zễ hơn các cô tưởng. Cứ làm gòi quen, chỉ tốn chút xèng thôi. Mất đéo nhiều thờijan bằng nửa bữa nhậu vỉa-hè.

Bọn China nài đểu, thấy có nhiều Lừa qua bển thì bài trò để hạnchế, chứ trước thì mần visa zễ cực.

Mua vé open-bus thì nếu các cô ở Nụi cứ ga 206 Trần Quang Khải hoặc 368 Trần Khắc Chân mà chơi. Mua đúng chuyến No1 ngài đó thì hehe chắcchắn là đi cùng nhao chả fải lo, vì mỗi ngài chỉ có 2 chuyến (No1 vầu 7h30 và No2 vầu 9h30 sáng).

Xuấtfát ở Trần Khắc Chân thì 6h30, sớm hơn Trần Quang Khải 1 tiếng.

Nên mua trước khoảng 1 tuần là đủ gòi.

Zì sẽ chỉ nhận book vé cho người ở xa, và cũng hạnchế đốitượng hehe.

Book fòng kháchsạn tại Guilin và Yangshuo thì các cô có-thể vầu Agoda.com, và book ngai khi có visa. Con nầu book xong thì thôngbáo cho mọi người biết.

Các cô nên book kháchsạn mà Zì recommend (zù Zì hehe cũng chưa ở đó, chỉ là bạn Zì jớithiệu thôi) để tiện sinhhoạt offline.

Cứ nhằm lịchtrình của Zì mà thuxếp chínhxác địađiểm và thờijan. Nếu tấtcả các cô tuânthủ fongcách của một Elite Teamwork, thì chả lo đéo jì mọi thứ đi chệch hướng. Kể-cả book Ship Cruise từ Guilin đi Yangshuo thì cũng mần qua đó được.

Zì vưỡn bảoliu quanđiểm chỉ đi chung chứ không cắn chung, vì Zì gất ghét kiểu fungfí thờijan của Lừa, Một buổi sáng mất mẹ 30 fút gọi nhao zậy, gòi ra bus chờ thêm 15 fút, gòi đến một quán cắn-sáng thêm 15 fút, gòi cắn mẹ hết 30 fút. Tổngcộng ziêng bữa sáng các cô đã mất mẹ 1.5 tiếng, chưa kể thờijan ziêng của cánhân.

Các cô nên tự cắn sáng. Gòi đến đúng jờ thì ra xe đi chơi. Buổi trưa thì cắn ngai tại điểm thamquan. Có-thể góp xèng cắn chung hoặc mỗi người chọn một thứ thì tùy. Cắn tối cũng như thế, vì lịchtrình thamquan hàng ngài thường kếtthúc gất muộn.

Zì đéo thấy có lýzo jì mà đi zulịch thì cứ fải cắn sáng/trưa/tối cùng nhao.

Khi cruise trên Ly Jang tới Yangshuo (Zương Sóc) hết 5h liền, thì hehe các cô có thờijan đàmđạo thoảimái, thậmchí đánh-bài, đong gái, và cả hehe jaocấu, cần đéo jì fải cắn chung mỗi ngài.

chandoi said...

Khi con ngựa không liên kết với cái đế mà trọng tâm nằm ngoài tam giác, nếu đủ trị số momen lật.Nó lật về phía trước thì phần từ móng ngựa trở về tới cái đuôi nó không nhổ lên lá cái gì hở con kia.

Unknown said...

Địt mẹ con Zòi mới con Jì cãi nhao về cái buồi ông ngựa tượng thật là như buồi.

Zì đã nói thế nghĩa là mọi sự fải đúng như thế. Thắcmắc cái địt con cụ nhà các cô. Các cô nhiền cả ngàn ông ngựa tượng trên thếjan nài đều thế hết, cả ngựa đồng lẫn ngựa đá ngựa gỗ. Bọn nầu làm khác thì là bọn zở-người.

Ngựa tượng chồm thì như Zì nói đó. Còn ngựa tượng đứng thì fải nhấc một chưn trước lên. Lýzo đéo fải là để cho đẹp, mà để hehe vững đế tượng.

chandoi said...

Thôi đéo cãi chiện này nữa. Ngu mẹ người.

Deobietj said...

[si="5"]@Zòi: Cô cứ lải cái lồn j về bản đế mà cần tính toán độ mảnh nhỉ.
Tính toán cái tượng này chỉ cần:
1. Đối với phần trên bản đế:
- Phần người và thân ngựa đéo cần tính. Chiều dày tượng đảm bảo đủ về bền & ổn định tổng thể.
- Tính nội lực trong chân con ngựa và phần đuôi. Tính ổn định chịu nén cho hai cái chân. Cái đuôi to thế đéo cần kiểm tra độ mảnh chịu kéo nha con lợn mặt lồn.
2. Bản đế thì nguy hiểm nhất là tiết diện cắt qua hai chân do chịu moment lớn nhất. Nếu bản đế rỗng (đù mé cô nhìn cái bản đế này thì đéo thể rỗng đc) thì cần tính thêm khả năng chịu lực cục bộ tại vị trí tiếp xúc giữa chân & bản đế là xong.
Đù mé cô chứ tính toán thì chỉ cần nêu ý tưởng thế thôi. Cần các thông số cụ thể thì mới tính được cụ thể.
Hiểu chưa hả con mặt lồn.
[/si]

Unknown said...

Zì kính yêu bất hủ của iêm!
chiến hành hương huềnh trấng tuyền Bựa nầy liệu Zì có đi hông vại?

Unknown said...

Địt con mẹ nhiền thêm ít tượng ngựa để kiểmchứng nhời Zì.

[img=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Gattamelata.jpg/220px-Gattamelata.jpg]

[img=http://www.washingtonian.com/blogs/capitalcomment/images/14423264_aaf8a95f06_b_1.jpg]

[img=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Marek_Aureliusz_Kapitol.jpg/220px-Marek_Aureliusz_Kapitol.jpg]

[img=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Marcus.aurelius.horse.statue.rome.arp.jpg]

[img=http://www.bronze-statues.com/images/Horses/horse_standing_up6.jpg]

Unknown said...

@em Huyền Anh yêu của Zì

Về nguyêntắc là Zì luôn ở bên các em, mọi ngài cho đến tậnthế hehe.

Zì luôn ở cùng em, gõ chưa em yêu.

chandoi said...

Cô nói thế là đúng rồi. Tăng chiều dày hay khung bản đế hông tính ổn định thì là cái gì.

Unknown said...

@ Zì- thần tượng của lòng iêm!
" đc nhời zư cửi tấm lòng"- nghe mà mát hết cả lòng cả dạ, he he!
iêm đương phưn vưn lém vì time í iêm đi gõ đầu trẻ gòi, hông biết có thu xếp đc CV để đi hông nữa, iêm thích coi quế hoa nở bạt ngàn, đó sẽ là 1 cảm nhận vô cùng tao nhã.. he he, mí cả nếu Zì cũng đi sẽ tuyệt con bà nó đối là vui gòi.

chandoi said...

Chịu lực cái bảng đế gảy hay không chính là tính congson có mặt cắt nguy hiểm là đoạn thẳng qua hai cái chưn ngựa.
Vì cái đuôi chịu kéo và tiếp điểm móng chịu nén nên cũng tính ổn định một mặt cắt nào đó có momen lớn nhất trong tam giác.

Deobietj said...

[si="5"]Zì đã nói thế nghĩa là mọi sự fải đúng như thế. Thắcmắc cái địt con cụ nhà các cô. Các cô nhiền cả ngàn ông ngựa tượng trên thếjan nài đều thế hết, cả ngựa đồng lẫn ngựa đá ngựa gỗ. Bọn nầu làm khác thì là bọn zở-người.

Ngựa tượng chồm thì như Zì nói đó. Còn ngựa tượng đứng thì fải nhấc một chưn trước lên. Lýzo đéo fải là để cho đẹp, mà để hehe vững đế tượng.
A đéo tin là do vững đế tượng mà làm thế. A bảo đứng trên 4 chân thì an toàn hơn cho toàn bộ cả đế và tượng theo các kiến thức về vật liệu & kết cấu. NhưnG A đéo tính đc cụ thể. Thế mới máo. DCM.
@Con Zòi vào phản biện con Zì kìa. Đù mé chuyên môn của cô đới. Cô tranh luận đéo j cái mẹt chó của A cô nhỉ. Dùng mẹt lồn của cô mà đối đáp với bà Zì thì hĩu ích hơn cô nhẩy.[/si]

Lý Toét said...

He he, các cô thích chưởi nhau chứ chanh luận đéo.

Ông tượng to cao vài chăm mét tây như ông Bà Mẹ Gì ở Tư Đại Lâm gờ rát mới cần tính toán, chứ ông tượng cao thước tám bằng ông người có gì phải tiếng toán.

Các cô đừng cãi mới mụ Zì về kết cấu tượng, nó y chang kết cấu tàu thuỷ, mà tàu thuỷ là nghề của mủ rồi. Thi công đúc tượng, phần dưới dành cho thợ đúc, còn phần trên dành cho thợ gò (thợ đồng). Không tiên, các cô gúc tượng ông Jóng nhà các cô sẽ gõ.

Chết cười, ông tượng mấy chăm kí lô mà phải tính lực nhổ mới cả lực liếm.

Tớ chả có chiên môn về tượng, nhưng thấy tượng nhỏ, con nít nó vưỡn nặn, có tiếng toán chi mô.

Lý Toét said...

Hôm trước có mấy cô gặng hỏi về cô Thanh cô Triết, tớ xin trả lời.

Cô Thanh thì chanh luận bét nhè, tớ kể thêm nhẽ thừa.

Còn cô Triết, cổ là người có công chủ chốt trong việc gia nhập WTO và Bush tháo bỏ CPC cho Lừa.

Nếu Lừa tôn vinh cô Thanh - Nẽng, tại sao không với cô Triết - người đẹp Bình Dương.

Deobietj said...

[si="5"]@Zòi: A dí bòi vào cãi với cô. Cô đéo phân biệt đc tính toán khả năng chịu lực của cấu kiện theo đk bền & ổn định thì kệ cụ cô. Cãi cãi cái \./
A đéo bảo cách tính, phương pháp tính của cô sai hay đúng. Mà A bảo cô nắm các khái niệm như lồn.
con Zì mở mồm rồi đấy. Cô chĩa loa sang mà phản biện đi cái địt cụ cô.[/si]

Deobietj said...

[si="5"][co="red"]Tăng chiều dày hay khung bản đế hông tính ổn định thì là cái gì.
Vì cái đuôi chịu kéo và tiếp điểm móng chịu nén nên cũng tính ổn định một mặt cắt nào đó có momen lớn nhất trong tam giác[/co][/si]
[si="5"]Đù mé bây h có tính toán ổn định cho một mặt cắt. Ha ha ha. Chết mẹ cười. Con Zòi này dạy CKC ở trường ĐH Văn hóa hả mậy. Ôi đù mé cô đứng sang 1 bên cho A nhờ kẻo A đột tử vì cười.[/si]

THÀI 9 said...

Nhân đọc bài mới lại thấy văn công đầu bò đâu chui về đông vãi mả tôi chỉ mượn câu con pín đầu buồi nhả tôi để ủng cho cai bài bựa đi phượt và phượt kiểu bựa ,…. Câu bất hủ của con pín …. “sợ thì ở nhà”

chandoi said...

Đù móa cô giỏi. Anh ngu. Được chưa.
Dai như giẻ rách. Đù móa tính biến dạng vật liệu, độ mãnh, chuyển vị hông là tính ổn định thì chào thua. Hay là chú quanh quẩn mấy bài toán tính sức bền vật liệu.
Coi định nghĩa tính ổn định trong cơ kết cấu.
http://ketcau.wikia.com/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:C%C6%A1_h%E1%BB%8Dc_k%E1%BA%BFt_c%E1%BA%A5u

Deobietj said...

[si="5"]@Zòi: Đù móa tính biến dạng vật liệu, độ mãnh, chuyển vị hông là tính ổn định thì chào thua.

web cô dẫn:
Cơ học kết cấu là ngành cơ học nghiên cứu các nguyên lí và phương pháp tính độ bền, độ cứng, sự ổn định và dao động của các công trình chịu tác dụng của các nguyên nhân khác nhau như tải trọng, sự thay đổi nhiệt độ, sự chuyển vị, vv.

Cô Zòi xem định nghĩa của cô với của ng ta xem giống hay khác nha con mặt lồn.
[/si]

QUANRE17 said...

Cam-pu-chia mong muốn học hỏi kinh nghiệm phòng chống tham nhũng của Việt Nam.

QĐND - Thứ Hai, 23/07/2012, 21:5 (GMT+7)
Chiều 23-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó thủ tướng Thường trực Vương quốc Cam-pu-chia Men Xam On (Men Sam On) đang thăm làm việc tại nước ta.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao chuyến thăm làm việc của Phó thủ tướng Men Xam On với Thanh tra Chính phủ, cho rằng đây là đóng góp thiết thực trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị, hai bên tiếp tục phối hợp làm tốt kỷ niệm Năm hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước…
Phó thủ tướng Men Xam On mong muốn, Cam-pu-chia tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác phòng chống tham nhũng, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo… Phó thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về tình hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, ngăn chặn dư luận chia rẽ đoàn kết giữa hai dân tộc, hai đất nước.
(TTXVN)
Ôi địt con mẹ kinh chưa, bọn Cam lài jỏi tiềm đúng địa chỉ rồi, thầy này mà chẩn thì bệnh lồn nào chả hết. __________________

pín said...

Bọn Cam sau cú vả dũng-mãnh vào mõm Lừa thì giờ đang xoa-dịu khà khà .
Tất nhiên phải theo Tào chứ theo Lừa thì máo-lồn đéo có mà húp khà khà .
Địt mẹ viva cô Hunxen.

Deobietj said...

Đù má bà Zì trên thông bra dưới tường âm hộ ra phân giải vụ này coi. Con Zòi này chả biết lồn j về các khái niệm hết. Từ KTS cho đến tính toán ổn định, động lực học công trình.
@Con Quần Tủm: Đjt mje cô đấy là A tranh cãi nếu cần tính toán cho cái tượng này thì phải tính như thế nào. Gặp cái tượng phức tạp hơn thì cũng có phương pháp mà tính chứ cái tượng củ lồn kia thì có đéo j mà tính với toán.

Ca Tút said...

[si="5"][co="red"]Mấy hôm nay như lồn các anh chị ạ. Đi đâu cũng nghe, cũng thấy 1 tâm trạng sục sôi chống Tàu. Tiền mò ngày càng khó, miếng ăn ngày càng teo. Đéo có đứa lồn nào ý kiến. Nản.

Địt mẹ, BCT giờ tổng động viên 1 triệu thằng, vác mã tấu xông qua biên giới đập Tàu, chắc trốn đéo có 1 mống.

Tàu Tàu cái lồn, bây giờ tao cần tiền. Đm [/co][/si]

Ca Tút said...

[si="5"][co="red"]Quên, thằng Búa Tạ, Búa Kg gì đó, set cho anh cái đầu lao coi mậy. Đéo cảm ơn, cũng đéo có tài.[/co][/si]

THÀI 9 said...

Nhân thài mới coi tv thấy con đệ thài đi sang nga lợn rồi…vụ vủ mẽo nó phát biểu cả trên nghị viện mà nga nhợn lại đếu mảy may…thía là phải phi sang tham vấn ..mịa cờ bạc còn dài..con nào chịu đc nhiệt thì chơi..địt mẹ con pín lồn trâu mí con rẻ lồn bò..he he thài múa cùng 2 con mặt lồn

Ca Tút said...

[si="5"][co="red"]Anh Rẻ, anh post Tuổi Trẻ Cười lên đai làm đéo gì. Đéo cười nổi, thế mới đéo tài[/co][/si]

pín said...

Mời anh thày 9 tham luận vụ Nga Lừa, chúng sang làm lồn gì thì he he tôi chịu mẹ nó rồi anh ạ .

Ca Tút said...

[si="5"][co="red"]Anh pín, theo thông tin mật tôi biết, thằng Tàu gây áp lực thằng nga, đéo bán mấy con kilo. Nên đệ anh chín qua năn nỉ.

Giờ mà chiến bằng thuyền nan, thuyền thúng cũng mệt phết đấy.[/co][/si]

leloi said...

[si="5"][co="blue"]Có mỗi cái buồi ông tượng ngựa mà mấy con Bựa tranh luận đến cả trăm cồng, cãi nhau chán bên bài cũ chưa đủ lại kéo nhau sang bài này lại còn momen chống lật mới cả kiến truc sư mới cả những cái đéo gì nữa.
Nhìn ông tượng kích cỡ dáng thế như vậy cần đéo gì phải KTS mới cơ học ứng dụng mà không nhận ra cái buồi đó chỉ để trang trí chứ cân bằng cái con bà nhà các cô à. Cũng tại con Zì già mõm loe nổ như sấm rền đã nói như này là được rồi:
có-thể cái buồi zưới bụng ông ngựa trông hùngzũng hơn cái lồn sau đít ổng, hay chăng?
Hứng chí nên lại liên thiên đến: trọng tâm mới cân bằng cái đéo gì nữa đúng là vẽ rắn thêm chân.
[/co][/si]

Unknown said...

Chết cười bọn văncông buồi chó biết cái buồi jì về kiếntrúc mới điêukhắc mà cũng nổ bànhbành bànhbành.

Nhiền tượng em Spears yêu của Zì đang đẻ kiểu chổng mông nài:

[img=http://farm1.staticflickr.com/42/120238439_b61c6e799a.jpg]

[img=http://justinyc.typepad.com/photos/bsprearsprolife/dsc02557.jpg]

pín said...

Dì vĩ đại nổ vài nhát vụ Nga này đi cho nó mát-mẻ, địt mẹ chiện buồi ông ngưạ tôi chán lắm rồi địt mẹ .
@ anh Hòahưng mặt lồn trâu, anh mới vào mà nổ choang-choác, tôi khen khà khà !!!

QUANRE17 said...

ĐM, anh pín ko có người uống diệu cùng nên hôm nay anh ko vao PT hả anh.

Đệt côn mệ, bọn Tàu nó cần đéo giề phải gây áp lực với bọn Ngố để ko bán tàu lặn cho Lừa. Lừa có thêm mấy cái tào lặn thì cũng làm được cái buồi giề, Tàu nó chỉ cần đóng biên mái ngài là Lừa đéo cỏ cứt mà đút vào mõm ấy chứ ở đấy mà húng đcm.

Unknown said...

Thế nài mới gọi là điêukhắc chứ:

[img=http://static.fjcdn.com/pictures/sexy_cae59b_126097.jpg]

chandoi said...

Mệt con biết gì này quá. Thôi tặng cô cách tính con ngựa và cái đế khi cô đưa về dạng hệ khung ( con ngựa, 2 chưn ,đuôi) Khớp cứng (tiếp xúc 2 chưn, đuôi với mặt đế). phần bản đế tiết diện cắt qua hai chân do chịu moment lớn nhất thì tính ổn định dạng congson (4.2.2).Cách tính ổn định đây.

Thôi anh xin ngu rồi. Đừng giẻ rách nữa.

Unknown said...

Bốt lại hiềng:

[img=http://lh4.googleusercontent.com/-sZQ_Ez4LLX4/UBFS5B_mGPI/AAAAAAAABXU/cqaLMXTHLd8/w497-h373/sexy_cae59b_126097.jpg]

QUANRE17 said...

Thôi anh 5 ơi ! mỗi cái cái chuyện buồi ngựa mà anh chịu khó cãi nhau thế, hay zỗi quá nên anh định ngồi cào phiếm cho ló bé bụng lại hả anh thần địt bạn tôi, khà khà...

Unknown said...

Zì đút buồi vầu mấy cái vụ Nga Ngố của con Bín. Chả ảnhhưởng đéo jì đến âu cơm tô cháo của Zì.

[img=http://static.fjcdn.com/pictures/Sexy_68b92b_1688942.jpg]

Unknown said...

Địt con mẹ các cô nhiền cái hình minhhọa tượng trống đồng to bự bên Tầu China mà các cô đéo có ýkiến buồi jì à? Zì đéo nhớ là tượng tưởng ở Guilin hay Nanning hehe thế mới tài, zưng cứ đút mẹ vầu bài Guilin cũng không sai.

[img=http://en1admin.sugoo.com/Upload/Attractions/201009180930526875.jpg]

Mót Ị said...

[si="6"][co="blue"]Địt con mẹ các cô nhiền cái hình minhhọa tượng trống đồng to bự bên Tầu China mà các cô đéo có ýkiến buồi jì à?@Zì

Tôi thấy cái hình này y chang mấy cái mặt trống đồng trên lá cải. Thế nhẽ Lừa chôm mẹ bên Tàu về đúc trống rồi kêu của mình à Zì?
[/co][/si]

Unknown said...

Địt mẹ jống Lừa các cô đã nhượctiểu thì chớ, lại còn đầnđộn và sôvanh.

Cái đờn Nhị của Lừa là đờn Hồ của Tào gõgàng, thế mà bọn Lỗ Đít cứ cố cãi đó là đặcsản Lừa địt con mẹ.

Đây là Nhị Lừa:

[img=http://www.saigonstrings.com/CO.jpg]

Còn đây là Hồ Tầu:

[img=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Gaohu_1.jpg/187px-Gaohu_1.jpg]

Mót Ị said...

[si="6"]Anh Búa Tạ có đi ngang mần ơn cho tui cỡ chữ này nha. Màu gì cũng được nhưng đừng có lấy màu xanh của bà Zì. Màu đó để riêng cho bả, các Bựa khác dễ tìm đọc.

Thành rất
[/si]

Unknown said...

Anh Hoàng ơi em Fa đơi

Nhời anh cấm có sai bâu jờ

Ở nhà cho loành anh ạ. Anh mờ đi, rùi lộ cấy bộ-dạng hói đào, chưn ngắn, dáng đi lệch-lạc vì đã mất trọng-tâm, rùi lại jảng bài bằng thứ jọng chua cứt mèo nữa thì bọn bựa về bỏn diềm anh chiềm trong hố cứt, hehe

Mất mẹ hết cả hềnh-cảnh trong mộng của các vàng-son Ao Méo mất, anh ợ, ở nhà thui

Em cũng, dù hơi tiếc vì hông được fục-dịch anh

Dưng đéo sâu, bừn-lông jả ơn, chục niên vưỡn sớm

Khà khà

Unknown said...

@con Ị

Trống đồng mà Lừa đúc (kiểu chôm mẫu gòi mần zỏm) thì chấtlượng kém để suốt ngàn năm hỏng mẹ từ lâu gòi.

Zững cái trống đồng mà các cô tiềm thấy ở Lừa tuyền là trống nhậpkhẩu cả đấy. Nên hehe jống ychang trống Tầu trống Thái là chiện đươngnhiên.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Địt con mẹ các cô nhiền cái hình minhhọa tượng trống đồng to bự bên Tầu China mà các cô đéo có ýkiến buồi jì à?(@Trung Tướng Không Thể Vĩ Đại Hơn)

Hehe, tôi thừa biết ý Trung Tướng muốn nói gì ngay từ khi bài này được đăng, thông qua việc chỉ chèn hình without hehe chú giải.

Trống đồng Lừa, cùng đó là họa tiết bất hủ "Chiêm Lạc", lại được tìm thấy hơi bị nhiều tại Nam Ninh, đặc biệt trong các thể loại bảo tàng bên bển.

Trong khi ở Lừa, đào hehe mãi vẫn chỉ kiếm được số trống trên đầu ngón tai.

Tội nghiệp bọn Lừa, dững di khảo cuối cùng có thể được coi như minh chứng cho nền văn minh tưởng tượng 4k Years, hóa ra cũng xuất phát từ Nước Mẹ nốt.

Bá Lý said...

Địt con mẹ các cô nhiền cái hình minhhọa tượng trống đồng to bự bên Tầu China mà các cô đéo có ýkiến buồi jì à? Zì đéo nhớ là tượng tưởng ở Guilin hay Nanning hehe thế mới tài, zưng cứ đút mẹ vầu bài Guilin cũng không sai.@Dì nổ

Ui địt mẹ, hôm nai tôi chại cả ngài, lúc sáng thái cái trống đồng, tôi đã save lại ảnh, định gúc ít ảnh trống đồng ở Lừa so sánh, cơ mà chưa có thời gian.

[IM]http://i1061.photobucket.com/albums/t465/lexusachn/88d4eaaf.jpg[/IM]

Lý Toét said...

Tượng trống đồng lại không khẳng định cái gì cả. Bên bển có nguyên cái làng của Thuỵ sỹ, có nguyên thành phố của Đức.

[img=http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/82/62/lau_dai_9.jpg]
Em ở Quảng Đông đấy ạ

Nghe đâu làng Thụy sĩ ở Lừa cũng có.

leloi said...

[si="5"][co="blue"]Con Mót ị này đi ị đi, xong rồi bốc ăn luôn nhé.
Con này ngu như thế thì con Zì giải thích vậy nó hiểu thế đéo.[/co][/si]

Mót Ị said...

[si="6"]Tội nghiệp bọn Lừa, dững di khảo cuối cùng có thể được coi như minh chứng cho nền văn minh tưởng tượng 4k Years, hóa ra cũng xuất phát từ Nước Mẹ nốt.@Lói

Tui nghĩ rằng lừa thủ dâm thôi anh. Tự hào nền văn hóa 4k niên lúc lãnh thổ còn trùm mẹ 2 tỉnh Quảng Quảng, phía nam thì tới đâu khoảng Phú Thọ. Chứ văn minh Lừa thì có cái \./ ý. Như bà Zì đã nói đâu đó, Lừa chỉ nên coi lịch sử chỉ 1k niên thôi. Từ thời ông Lý gì ý lập ra nước Lừa ý. Phỏng ạ?
[/si]

Tung Tung said...

Chàu con Hoàng HƯng mặt puồi mới vào chơi quán Bựa.

Trước anh cũng có quẳng link cho 1 đệ anh, cũng tên HH này.

ANh ở Gòng, có thời gian làm viêc ở Nhơn Trạch.

Nếu phải cô thì con firm anh nhé, chỉ 1 từ "Bựa huynh" là anh biết.

con nếu kg phải thì thôi, anh cũng đéo say sorry.Share this post please batoong«Oldest ‹Older   1 – 200 of 1346   Newer› Newest»

Post a Comment