Latest Comments
Tuesday, 15 January 2013


The Three Kingdoms (Tam Quốc Chí)

Tamquốc Cảibiên Đoảntruyện


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Bài No1: Anhhùng Luận

(i)

Quan Vũ người trấn Sải Lương, quận Bồ Châu, nước Đông Hán, cha-mẹ bảy đời kinhdoanh đậuphụ (*1).

Vũ bìnhsinh tolớn bấtthường. Cao 2m92, nặng 185 kýlôgam, Vũ vôđối trong giáokhoa yhọc (*2).

Năm 18 tuổi, đang kéo đậuphụ đi bán-rong ở trấn Cẩu Nhai, Vũ gặp một thưsinh nạt một thưsinh.

Chúng đùa-nhau thôi, nhưng Vũ nổi-máu đạibàng tỉnhlẻ, xách một thưsinh đập mẹ đầulâu vào dóng xe đậu. Nó chết tốt.

Thưsinh cònlại kiện Vũ lên quan tổngđốc (*3). Quan xử Vũ tội cốsát, tuyên-phạt 200 đấu gạo, và chặt một bàn-tay.

Vũ hoảng, trốn mẹ qua quận Trác nươngthân, giannan lắmlắm.

Buổi nọ, đến uống rượu ở chợ Phùng quận Trác, Vũ đụng hai trángniên trạc tuổi. Một nhỏnhắn trắngtrẻo, mắt mỏng mồm méo, thịdân titiện, xưng-tên Liu Bị (*4). Một vạmvỡ đenđúa, răng sứt trán gồ, nôngbộc ngusi, xưng-tên Trương Phi (*5).

Bị khoe dòngdõi hoànggia, có chứcsắc tiếngtăm, tiền nhiều như lá rụng núi Thái Sơn, như cát trôi sông Dương Tử (*6). Bị đãi Vũ uống lồi mẹ rốn, lại biếu Vũ súc bạc. Vũ cảmkích, nhận Bị làm anh, nhận Phi làm em. Ba đứa thềbồi kếtnghĩa đệhuynh, nguyện đờiđời cùng sống cùng chết (*7).

(ii)

Vũ theo Bị bốn năm, thảophạt gianghồ, đâm-quật vôvàn nhândân, sựnghiệp khảdĩ hạng trunglưu lởmkhởm.

Võkhí Vũ chuyên-dùng là một đại-long-đao (*8). Cây đao này Vũ thuê thợ Phùng rèn từ thép nguyên-khối, cuống tới ngọn dài 3m50, cân-nặng 41 kýlôgam, lưỡi bản rộng 36 phân, xẻ sâu 3 đường-máu (*9). Vũ lướt đao xoẹt-phát, cột-điện cũng đứt-phăng như khúc mía, nói-gì đầu người.

Mùa nọ, triềuchính Đông Hán yếuđuối hỗnđộn sasút, giặc Khăn Vàng nhân-cơ nổi-loạn, đánh bộđội hoànggia chạy tơibời, tính nuốt luôn kinhđô Lạc Dương (*10).

Vua Đông Hán sợ tungtóe, kíp phái bọn Đổng Trác, Tào Tháo, Viên Thiệu, Công Tôn Toản độngbinh dẹp giặc (*11).

Liu Bị ngóng-thấy quân Khăn Vàng nghiệpdư ôhợp thamlam đóikhát, kiểu-đéo-gì cũng thua, bèn thúc Vũ với Phi dẫn 300 chiếnhữu bám ké sưđoàn của Công Tôn Toản, tẩn Khăn Vàng vài nhát vídụ.

Chiếndịch hoàntất, Khăn Vàng thảmbại, Vua ngợikhen và banthưởng Toản như các sĩquan côngthần khác. Bị đươngnhiên chẳng có quà. Toản chia Bị chút ngọc, lụa, gái (*12). Bị chia Vũ chút gái.

(iii)

Bị theo Toản chín năm, Vũ cũng. Chánhtrị kêu-là giaiđoạn nuôi-mưu. Đời Vũ nuôi-mưu không vui. Như cá trong lồng, như chim trong chậu. Râu Vũ mọc-dài 80 phân, chạm mẹ cạp-quần. Lông-mày Vũ tủa kín tháidương, dày như rèm-cửa.

Mùa nọ, Tào Tháo ngờ Đào Khiêm, lãnhtụ quận Từ Châu, baoche gianghồ cướp-giết Tào Tung cha mình, liền dốc 30 vạn bộđội đánh Khiêm tổnglực (*13). Khiêm nghẹnngào rúc cốthủ trong thành Đan Dương, rồi cầuviện Điền Khải, lãnhtụ quận Thanh Châu (*14). Khải lượng-sức kém Tháo nhiều boong, thì cầu tiếp Công Tôn Toản.

Toản ngẫm việc ý lươnkhươn ấutrĩ, nên sai Bị ứngcứu Khải & Khiêm. Bị lại đốc hai thằng em nghênhngang, Vũ Phi lần-đầu ra-trận.

Đánh quycủ, lại đốidiện một hàokiệt, Vũ ngợp phết. Tháo mỗi ngày cưỡi ngựa trắng bờm đen, thongdong chỉnh-quân giữa hai hộpháp (*15). Tên bắn như bão, hộpháp cuốngquýt vung mộc gạt dưới đỡ trên, Tháo vẫn lạnhlùng như xem múa. Gianghồ đồn, gươm Tháo đeo chỉ có vỏ. Chẳng tuốt chẳng chém, địch đã bay mẹ đầu.

Đan Dương cốthủ thànhcông rốtcuộc, bởi Tháo phải rút-quân chống Đôđìnhhầu Lữ Bố đánh-úp hậuphương (*16). Khiêm với Bị phấnkhởi rất huênhhoang. Nhưng Vũ ngầm muốn theo phò Tháo.

(iv)

Thêm năm năm nữa Liu Bị laylắt gianghồ, sựnghiệp chả-gì tiếntriển, Vũ đươngnhiên cũng. Bị xin Đào Khiêm được nhõn thành Tiểu Bái, một mini-phố quận Từ Châu, đặng ba anh-em vậtvờ caiquản (*17).

Mùa nọ, Lữ Bố ngứa-chân tung-quân đánh Tiểu Bái. Bị thua tứckhắc, chạy té. Vũ xúi Bị cầuviện Tào Tháo.

Tháo nhìn vócvẻ Vũ thì sảngkhoái, có-ý muốn thuphục, bèn nhấttrí ủnghộ Bị. Tháo đềnghị Vũ chức trungđoàn-trưởng, lại cho đứng tiênphong phảncông Bố (*18).

Liênminh Tháo & Bị vây Bố một tháng. Bố núngthế bế vợ Điêu Thuyền và con Điêu Ngoa lủi lên lầu Bạch Môn hòng tửthủ (*19). Vũ chặn Bố ở đây.

(v)

Điêu Thuyền vợ Lữ Bố đẹp kinhhãi. Sử chép, nàng đẹp nhất xứ Tầu ever, hơn xatắp bọn Tây Thi, Chiêu Quân, Ngọc Hoàn, giọng nàng ngọt như hóachất Thaumatin, môi nàng buồn như mạng-nhện (*20).

Bố hỏi, ông là ai?

Vũ đáp, đànbà này là ai?

Bố nói, nàng vợ ta.

Vũ nói, ta Vũ họ Quan, trungđoàn-trưởng, con-nuôi Tào Mạnh Đức (*21).

Bố nói, ông cầm 50 vàng, để ta đi.

Vũ nói, ta xuống một đao, 5000 vàng ông cũng chả còn.

Bố nói, ông cần gì?

Vũ nói, hãy dâng đànbà này tới Mạnh Đức đạinhân, ông sẽ bìnhan.

Bố nói, ông hứa?

Vũ nói, ta hứa.

Bố bảo vợ, nàng hỡi, hãy vì cha-con ta. Tào đạinhân là bậc anhhùng, ngài cưxử nàng trượngphu mựcthước.

Điêu Thuyền quỳ vái Bố và Điêu Ngoa, nói, vĩnhbiệt tướngquân, vĩnhbiệt nươngnương.

Rồi gỡ trâm, xõa tóc, bước sau Vũ (*22).

(Mời đọc tiếp trong all Paiboxes)

(@2008)

Page:


1,491 comments:1 – 200 of 1491   Newer›   Newest»
hangoc said...

Hô hố Hoàng móm lại đú sử Tầu ak?
Chỉnh hết cái lọ đến chỉnh cái chai, đkm nhức thủ quá.

Xaugai said...

Đọc xong thấy quen lắm, chả rõ Tàu hay Ta nữa hĩ hĩ.

Bá Lý said...

Bị thấy Điêu Thuyền đẹp như hoa tựa ngọc, có ý lấy nàng làm vợ .
Phi thấy Điêu Thuyền hồn siêu phách tán cũng.

Công thấy tâm lý hai người anh em kết nghĩa sinh tử với mình như thế, lên tiếng bảo với Phi rằng:
Chú mầy vại mà cũng yêu thích mỹ nhân nhỉ?
Phi đáp :
Điêu Thuyền nàng đẹp thế này, lấy đai ca mới thật xứng đôi!
Bị trong lòng thật muốn lấy Điêu Thuyền làm vợ, nhưng không tiện nói ra, bèn giả ý nói:
Nhị ca chưa có gia đình, hay là để cho nhị ca lấy vợ đã.
Vũ vội vã từ chối ngay :
Đệ không cần đâu, đệ không cần đâu.
Bị lại gán cho Phi, dưng Phi ngại, không tiện nói ra cũng, cố ý nhượng lại cho Bị.

Cả ba anh em nhượng đi nhượng lại, nhất thời không anh chịu nhận lãnh Điêu Thuyền làm vợ.

Vũ vốn không phải là người ham nữ sắc? biết được tâm tư tình cảm của Bị và Phi như vậy, bụng bèn bảo dạ : Đổng và Bố vì sủng ái Điêu Thuyền mà thân bại danh liệt, sự nghiệp tiêu tan.

Đại ca và tam đệ bị nữ sắc làm say mê quyến dũ, là một điều không tốt. Nếu như đại ca và tam đệ vì một người đàn bà làm thương tổn hoà khí, rồi vì đắm say Điêu Thuyền, đại ca không lo tiến thủ nữa, khi đó có hối thì cũng muộn rồi.

Người con gái này không thể lưu lại được. Nghĩ thế, Quan Vũ quyết định phải giết Điêu Thuyền.

Nguyen Sang said...

Trong Tam Quốc, đểu nhất cơ hội nhất lật lọng nhất chính là băng đảng Lưu Bị. Nhưng về chính trị thì Tầu hay Lừa phải vậy thôi mới ngóc lên được.

Unknown said...

[si="6"][co="blue"]Haylua tui nghe nói tới Tào Tháo, Liu Bị,... nhiều mà chưa có cơhội tìmhiểu. Thành bà Zì đã pót bài này.[/co][/si]

Sang Ly said...

Ngày trước đọc bản Tam Quốc cũ hình như gồm 5 tập, hay hay là.

Hôm rồi mua bộ mới tái bản gồm 2 tập, tụi tủi biên soạn lại như cứt, ví dụ: trong bản cũ xưng hô: ta và nhà ngươi
bản mới: tao và mày

Linh tinh vậy thôi mà đọc mất sướng.

Mr. Tran said...

Trong Tam Quốc, có đoạn dân chúng Tân Dã khóc mếu, xin theo Bị. Tôi nghi thực tế là anh ý lùa dân đi làm bia thịt cho nhúm quân của mình.
Bị thuộc diện siêu phản trắc. Theo đủ các chủ, rùi đều trở giáo tẩn lại họ. Hoặc nhẹ nhàng hơn, thì bỏ đi.

Rùi sau này, vào Xuyên, ban đầu kêu Chương là đồng tông, không nỡ đánh. Sau cũng tẩn như chó.


Túm lại, anh Bị thuộc diện đạo đức giả hạng nặng. Nhể!


À mà trong triện, Phi bán thịt mới là người giàu nhất mà, anh MTMT?

King Filter said...

Bọn Gẳm hôm nay giảm tần suất bam rồi à? Hố hố, nhờ thế Qua mới đọc đuổi kịp các cô.

Đang nghĩ chủ đề để các cô tham luận thì thấy bài này. Để đọc lại lần nữa xem tác giả muốn nói gì.

King Filter said...

À đúng rồi. Theo Tam Quốc và thực tế, Qua nghĩ Phi là người giàu nhất trong nhóm.

Khi khỉ Phi bán thịt lợn, có công ăn việc làm đàng hoàng. Vườn đào cũng của Phi.

Bị chỉ là lưu manh nguồn gốc hoàng gia xa nhưng nghèo kiết xác, giữ chức gì quên mẹ, hình như dệt chiếu...

King Filter said...

Phi tuy dốt, ngu nhưng được cái chịu chơi, chân chất thật thà.

Tính Phi nóng như lửa, chỉ theo lẽ phải mà làm, chẳng ngán thằng cha nào. Mấy lần Phi tính nện Vũ nhưng được Bị khuyên nên thôi.

Tháo mến Vũ nhưng sợ Phi.

Mr. Tran said...

Coi phin Khựa, các Băng đảng đều thờ anh Vũ.

Nhẽ vì triện của anh Trung La Quán? Anh Vũ với hình tượng người trời, nghĩa khí, uy dũng, ngạo mạn… nên được họ hâm mộ, tôn thờ. Tôi nghĩ vại.

Anh Vũ hình như còn được xưng là Võ Thánh?

[im]http://www.asiaartonline.com/135-613-thickbox/china-silver-hero-warrior-guan-gong-guan-yu-statue-zmsx2123.jpg[/im]

Mà anh Trung nài biên triện cũng lạ. Hồi anh Lượng cầu phong, viết rằng, đơn thuần anh ý xem Thiên văn, chứ đéo có chuyện ma quỷ gì.
Sau, khi biên đoạn anh ý uýnh nhau mới cả anh Ý (Tư Mã) thì lại điều khiển được Lục Đinh, Lục Giáp. Rùi gần chết thì lập được đàn cầu sao, xin tuổi thọ. Nhể!

Mà anh Lượng, trong triện nhẽ cũng tương đương anh Lê-ô-na. Chế cả trâu gỗ - ngựa máy. Vãi cả cứt!

Anonymous said...

3 Quốc của Zì đọc wenwen, hóa ra là giống loạt "Theo chân hình sự".
Dững miu kế của Vũ mới Bị, giông giống nghiệpvụ CôngAn.
Bùn cười fết!

King Filter said...

Trước khi La Quán Trung viết Tam Quốc Diễn Nghĩa đã có Trần Thọ viết Tam Quốc Chí, miêu tả nhà Thục Hán giống như bọn Ngụy bây giờ, không xem là chính thống.

Rất tiếc Qua chưa được xem tác phẩm này nên không thể bình nhiều được.

Đại khái Ngụy của Tháo và Tấn của Tư Mã Ý mới chính danh do được vua Hán truyền ngôi, dù bị ép buộc, hehe.

Hán của Bị dù tuyên truyền là dòng dõi (xa) của Hoàng Gia nhưng tự ý xưng vương sau khi Triều Hán cũ bị truất phế, Triều mới (Ngụy) đã lên ngôi.

Nguyen Sang said...

Thế nào Bị thành sự nghiệp nhỉ?
Phi thì bần nông đần độn, Vũ thì nóng nảy ngu xuẩn, Minh thì chậm chạp nhút nhát. Vân thì chỉ đâu đánh đấy. Được mỗi Bị nhiều miu lắm kế, thủ đoạn sâu xa.

Unknown said...

Thế đéo nầu cũng chại về chân vạc NgôĐông của cô QuyềnTôn, có miền JiaoChỉ mênhmông bátngát của cô NhiếpSĩ lam-zao học-tổ được thờ ghẻlạnh tại sứ Bắc Ninh.

[im]http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201105/original/images629586_New_Picture__68_.jpg[/im]


Nguyen Sang said...

Nhưng nhân dân Lừa, từ xưa tới nay tuyền thích Bị, ghét Tháo, không ưa Quyền.
Đúng là Lừa thật.

King Filter said...

Lừa chỉ thờ ăn theo Tàu thôi.

Vũ có nhiều chức danh phết, được vua Tầu nhiều đời khen tặng, chức danh dài lòng thòng.

Một trong những chức danh là Quan Thánh Võ Đế, hay Quan Đế... mà cô Trạn nhắc là do được vua ban.

Bên Tầu, Võ thì Vũ đứng đầu. Văn thì Khổng Khâu (Khổng Tử) đứng đầu. Cả hai được nâng tầm như những vị thần.

Nguyen Sang said...

Tuy vậy, Vũ, Phi, Vân đều rất khỏe. Tức là thủ đoạn luôn phải kèm với sức mạnh bạo lực.

Mr. Tran said...

Trong Ngũ hổ tướng nhà Thục, xuất thân cao quý, đẹp trai, võ nghệ phi phàm, bản lãnh các cái, nhẽ là Mã Siêu.

[im]http://www.saga.vn/Upload/TranTriDung/tamquoc/masieu.jpg[/im]

Ti nhiên anh nài thất thế, trong triện nhõn vụ uýnh nhau mới cả anh Tháo là hoành tráng. Uýnh nhau mấy trăm hiệp mới Hứa Chử, lùa Tháo chạy re kèn. Sau mắc mưu, mà uýnh nhau mới Hàn Toại. Nhưng quả 1 mình chọi 5 (hay mấy) hộ tướng của anh Toại, cũng thật vãi chưởng.

Rùi sau có quả uýnh nhau mới Phi cũng ngầu.

Tiếc là anh ý sau này mờ nhạt quá, đáng nhẽ phải hoành tráng hơn.

Kết cục, chết bệnh. Nhạt toẹt so mới cả 1 anh hùng đẳng cấp như vại.

R.I.P, my kid brother.

Mr. Tran said...

Sori, ý tôi ở cồng trước, là Siêu nhiều điểm đỉnh nhất trong Ngũ hổ tướng.

King Filter said...

Hai hộ pháp bên cạnh Tháo trong bài nhắc là Điển Vi và Hứa Chử.

Hai tên này có sức khỏe hơn cả trâu bò. Dũng cảm, gan dạ, tài năng chẳng kém vì Vũ, Phi... nhưng chủ yếu được dùng bên cạnh Tháo làm gạc-đờ-co để bảo vệ Tháo.

Tháo đã từng có âm mưu ám sát Đổng Trác, cha và tình địch của Bố nên rất có kinh nghiệm và rất sợ bị ám sát.

Thế mà có lần Tháo zém bị Siêu, một tên trâu bò khác lập mưu giết chết vì mãi tòm tem với dì hay ai đó của Siêu.

Điển Vi bị chết trong trận này vì lo bảo vệ Tháo chạy thoát.

Mr. Tran said...

Trương Tú, trong trận Uyển Thành, anh Phiu-tờ ạ.

Vàng Song đấy hình như là thím (vợ chú) anh ý.

tthengoc said...

Bạn Siêu là cháu của Phục Ba tướng quân Mã Viện. Bạn Viện nầy thì nổi lắm. Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều nơi ở cả VN lẫn TQ thờ bạn bản

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Chị không cho tiểuthuyết cổ của Tào là tinhhoa.

Địt mẹ sao các cô không đọc Sử Tai, mà lại nghiềnngẫm sử Tào, lại còn ra chiều tâmđắc lắm?

hangoc said...

Bà ngài xưa đọc Tam Chí thích quân Liu Bị lám, ghét Tào cực, khinh Quyền ghê ghớm. Đkm, mãi sau nài đọc lại Tam Quốc mới thái Tào Tháo mới thực vĩ nhân. Bọn Bị đkm i hệt ... he he đéo dám nói.
Dưng Tào mới thực cả nghĩa. bà tin điều ái.

King Filter said...

À, Qua nhớ nhầm nhưng lười check nên cứ biên đại. Thành cô Trạn đã nhắc.

Cô Vũ được nhân dân và các băng đảng tôn thờ vì họ thờ đức tính trọng nghĩa khinh tài, chơi với bè bạn hết mình, đối với anh em hết lòng của Vũ.

Bè đảng dù du côn nhưng trọng nghĩa. Nhiều kẻ bán mạng cho đại ca vì được đại ca đối xử tốt.

Mr. Tran said...

Con Lói đồn nài hỏi câu ngu nhể.

Nước mẹ gần ngay bên. Cái gì cũng ảnh hưởng đến ta, trực tiếp. Đọc về nguồn gốc của mình, chả phải là hay sao?

Thần tượng của cỏn chính là người như vại.

hangoc said...

Dân ta phải biết sử ta
Nếu mà điếu biết thì tra sử Tàu
Đkm con đĩ thối mỗm Lói chuột chù ú ớ cái lưng gì đới?
Cút về buôn thuốc chuột đi đkm con gẳm ất ơ chua mồm chuiử nhạt toẹt.

QUANRE17 said...

Lúc ba con Bị, Vũ , fi mới gặp nhao, con Fi là thằng jào nhứt vì cỏn mần nghề BaToa lại có nhà đất zuộng vườn của ông bà để lại. Còn con Bị mí cả con Vũ thì nghèo mạt zệp, con Bị thì hành nghề zệt chiếu mí cả bán zép cói dạo, con Vũ thì chốn nã vì chả mai tẩn chết người, nên fải mần nghề hàng xáo, suốt ngài đẩy xe bán đỗ zong, đói vêu cả mõm.
Đmn nếu đéo nhờ con Fi húng chó thật thà ngu độn, lấy hêt vốn liếng mí cả tiền bán nhà cửa zuộng vườn, để tậu võ khí, chiêu mộ janghồ hòng xưng bá mí đời, thì hai con thối mồm Bị mí cả Vũ, chả biết đến điếu bao giờ mí cất được cái đầu lên nổi...

King Filter said...

Thế hệ trước hầu như ai cũng mê đọc Tam Quốc và các tiểu thuyết Tàu. Ai có chút chữ nghĩa mà không biết mấy chuyện này mới lạ.

Thế hệ sau cỡ cô Lói trở đi bắt đầu có nhiều thông tin hơn, quen đọc manga của Nhật, truyện tranh Hàn Quốc và các thông tin trên net nên sẽ giảm dần đi.

hangoc said...

Đọc kỹ thì đkm bon Liu Bị chả khác đéo băng đảng du côn nhể? Gặp thời loạn thì du côn phất là tất nhiên, mà phất lên mức ái thì cũng đỉnh mẹ. I hệt Nguyễn Huệ, mai ai đồ.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Thà cứ như cô King Tờ thú nhận việc đọc sử Tào là do đéo còn cái lồn gì để đọc, chị lại khen.

Chị lạ đéo gì bọn gẳm bú zù sống qua thời bao cấp các cô, đói kém, ngu dốt & thảm hại.

Sử sử cái buồi chó mả bố nhà các cô ý.

Tỷ Phú Say Lìng said...

[si="6"][co=#FF6600"]Bài biên nài đương nhiên ko ngoài mục đích muốn rèn luyện cho chúng ta có cái nhìn đúng đắn xuyên qua mọi lời giả dối.

Cá nhân tôi thích nhất là Chu Du. Đm Tào Tháo hay Lưu Bị gì gì tôi đéo để ý mấy. Chuyện 3 Quốc tôi cũng chỉ đọc sơ sơ cách nai tầm 10 niên roài nhớ được thế thôi[/co][/si]

hangoc said...

Con Lói chuột biết 1 mà không biết 10. Đkm đọc Tầu không có nghĩa là bỏ đọc Tây. Đkm Hoàng móm phán về Tầu thì a dua với móm về Tàu chứ đkm lại mang Xê Da với lại Lu i, Sạc lơ ra mà đú à đkm con gẳm mõm chua chửi nhạt toẹt?

yamato said...

Anh lại thích Lữ Bố, võ công vô địch và si tình đám sai( giống....) tẩn tay đôi thì Vũ chỉ là muỗi.
Zưng cái vụ đưa vợ thoát thân thì éo được, nhẽ nên tự sát và để nàng quyết định.
KÍch thước và trọng lượng vũ khí truyện tào thật kinh khủng bựa, cỡ cô Vũ mà cầm cây đao 41kg ra trận sẽ chít ngai với bọn teen cầm mã bi giờ.
HUm ròi anh xem tivi, thái tìm được kiếm của Phù Sai, địt con cụ éo dài hơn cây lê CKC biu nhiu cả!

DragonFly said...

Địtmẹ các cô tuyền ưa hàng hiệu. Riêng anh thích 1 cô mà nói thật là công-fú của cổ đéo kém cạnh gì anh Râu-Dài. Hệ Hệ
Dù ảnh nài chỉ là bộ tướng của mấy con ăn mặc thời trang(giáp bạc, mặt như ngọc).
Tiếc nỗi ảnh đéo được PR như 8 Lê Văn nên cái chết cực kỳ bi tráng, được đối phương nghiêng mình kính cẩn.

Đố mấy cô ảnh là ai trong 3 Cuốc? Hệ Hệ

QUANRE17 said...

Đmn ở cô Vũ bạn thân anh Zì, zất được bọn janghồ mí cả xãhộiđen ở Coỏng kính trọng và thờ fụng, vì theo bỏn cô Vũ là biểu tượng của tín nghĩa mí cả trung thực, đấy là những đức tính mà zân janghồ vô cùng coi trọng, đmnc...thế nên mỗi lần có việc, fải thắp hương trước ban thờ cô Vũ bỏn lại kêu cổ là QuanĐạiCa thế mí khắm,hehehe.

Tỷ Phú Say Lìng said...

[si="6"][co="FF6600"]Trung Tướng trước đây thường hay chê con Vũ vác cái đao nặng 50 cân là bốc phét. Thì đây con Dung Mạc mà mụ thường hay bắt quàng làm họ cũng sử con đao hoành đéo kém đây

Đcm chứng tỏ Trung Tướng chả biết cặc gì về võ Tào. Sao mà đéo vác nổi. Đm xưa bọn Tào còn vác đỉnh nặng vài trăm cân như thường. Đéo gì là đéo thể. Chưa nhìn tận mát thì chưa tin thôi đcm[/co][/si]

Mr. Tran said...

Con Lói đồn trên quán, thực cũng như con phốc ở nhà anh MTMT. Cũng chẳng cần so đo mới cỏn làm gì.

Cứ để cỏn hoắng huýt, cũng vui.

[im]http://farm4.static.flickr.com/3223/3124616419_aeea44f733.jpg?v=0[/im]

DragonFly said...

Đm xưa bọn Tào còn vác đỉnh nặng vài trăm cân như thường
----------
Các cô qui đổi từ cân Tàu sang cân kg cho nó sát thực tế xem nầu? Hệ Hệ

Tỷ Phú Say Lìng said...

[si="6"][co="FF6600"]Lài Fồng check lại đi. Sử Tào biên vài thằng võ biền cử đỉnh ngàn cân. Đổi ra kg cũng đến hàng trăm đó. Gúc đi. Tôi quên mẹ nó rồi hehe[/co][/si]

DragonFly said...

Nếu không nhầm cứ 26 lượng= 1kg. Tính đi, lười thì eat cunt. Hệ Hệ

UNAUNIN said...

3 Cuốc thì tôi đọc lâu quá rồi chỉ nhớ láng máng, tôi đéo thích Bị, Fi, Trường, Tháo, Bố, Minh.... mờ thế đéo hồi ý thằng đéo nào cũng thích cô Bị nên tôi phải thích theo, chính ra ấn tượng nhất với tôi là cô đéo gì Long mờ tả xung hữu đột cứu nhi đồng nhà cô Bị ý và cô gì tôi chả nhớ tên mần thịt vợ để để cô Tào ăn tạm cho đỡ đói, đcm hẩu hớn tầu là cứ phải dư vại

Cô Lói quả sáng suốt khi đéo quan tâm tới sử tầu, đcm bọn tầu phồ chỉ làm người ta ngu đi là tài phát

Hồi trước chỉ cần có cái chữ để đọc chứ cần đéo gì biết nó là cái gì, tôi đọc 3 cuốc, thuỷ hử, tai zu kí bằng bản chép tai cơ, mượn rồi truyền tai nhau đọc lén làm đéo được đọc bản in, tờ báo nhân zân tôi cũng đọc từ dòng cơ quan ngôn luận đéo gì đó gì tới giá tiền chả sót một chữ

yamato said...

Xưa thì zinh zưỡng, quá trình tích lũy phát triển thể lực, bằng éo giè được bi giờ mà vác vác cái bòi ấy.
Võ tàu thì 1000 ngọn giáo tào tương đương 1 lưỡi lê Tây dương( hình tượng thoi nhé, thời tây dương tỉn tào ròi chiếm mẹ hương thối chỗ con quấn rẻ.).
Anh có thể khẳng định, một đại lực sỹ thời nai, dù to lớn cách mấy, cũng đéo thể cầm cây đao nặng cỡ 30kg mà múa vun vút được, niếu cây đao cỡ đó có thể sử dụng, chỉ duy nhất trong thao tác chặt đầu của đao phủ thoi.
Ziêng cắt đầu thật thời nai, thì bọn khủng bố dùng con giao độ 4 tấc, chứ cũng éo chặt phập phập như phiêm đâu địt con cụ các cô!

Mr. Tran said...

Tôi chịu chưa nghĩ ra anh Bộ tướng tài cao nào mà anh Lài dồn hâm mộ cả. Anh bật mí coi?

Bọn Khựa có câu “Bạt sơn cử đỉnh” để miêu tả những anh có sức khỏe phi phàm. Trong triện có anh Sách cũng thuộc diện vô đối, nhưng chết hơi lãng nhách.


R.I.P, Tiểu Bá Vương.

[im]http://np2.upanh.com/b1.s28.d3/a6ff0f3fc8cfd2d7b44ee8b49f16e9bc_48475512.charapopup06.jpg[/im]

Rô xinh said...

Đọc 3 cuốc từ hồi còn bé tý ty, giờ tự nhiên đéo nhớ tên nhớ cốt gì cả. tidien em Rô góp nhận xét là dù có khen Trung tín hai mả mẹ gì đó, thì Phi- Vũ cũng vẫn là hạng ngu trung khi đéo biết tìm đúng minh chủ mà thờ. Liu- dù có nâng cách nào thì cũng nổi lên như hạng bất tài vô tướng, hữu danh vô thực.
Disme hạng ngu đó mà còn xả xác ra phục vụ thì chỉ có bọn dở hơi cám hấp ngu si đần độn bất chi tồn!

Nguyen Sang said...

Nếu để thích thì có anh Tháo. Anh này xuất sắc. Tác phẩm để lại vẫn còn. Chứ mấy anh Bị, Minh toàn đồn thổi, có tác phẩm gì đâu.
Anh mà anh Lài thích là kẻ tỉn nhau với Vũ tưng bừng, oánh cho Vũ bị thương đấy.

DragonFly said...

Tôi chịu chưa nghĩ ra anh Bộ tướng tài cao nào mà anh Lài dồn hâm mộ cả. Anh bật mí coi?@ Chạn
-------------
Anh gợi ý như vậy là gần như đọc tên cổ ra mẹ, thinhking sâu lắng chút đi. Hệ Hệ

Hoang Anh Tuc said...

Trong 3 cuốc cô Quan vũ được đôn nên như là đệ nhất Idol, kiêu dũng hơn người lại có chút miu lược, trọng nghĩa khí giang hồ.
Cô Bình vnSink, bị tay kền kền nào đó soi là trong buồng làm việc chỉ có tượng cô QV mà không có tượng Gia cát lượng cầm quạt mo và suy ra cô Bình chết là không có quân xư. Luận thế thì vô địch đcmnnr.
Tục thờ tranh tam anh, cũng như nhị anh (Quan vũ và Gia cát lượng) trước kia rất phổ biến, tượng nhị anh bi zờ vẫn nhiều người mê.
Dù có bóp méo lịch sử hai hư cấu toàn tập thì Tam quốc chí cũng được coi là 1 trong tứ đại kỳ thư Tào, các cô đừng có đùa. Thời thởi mà viết ra được tác phẩm như vại là rất đáng nể.

Rô xinh said...

1kg tàu= 0,5 kkg ta anh Lài, đéo biết có áp cho mức cân thời cổ không?

DragonFly said...

Liu- dù có nâng cách nào thì cũng nổi lên như hạng bất tài vô tướng, hữu danh vô thực.@ Rô Xinh Siêu V1
-----------------------
Vậy là em không đọc kỹ lời nà trong Thanh Thán Ngoại Thư của Mao Tôn Cương rồi.
Bị là người tài, hắn biết dùng những người giỏi phục vụ cho miu hèn riêng của mình em ơi.

Khóc hờ vài câu mà có thằng cực giỏi đi theo giúp từ đời bố đến đời con, ngay cả khi Bị đã chết, há chả tài lắm ru? Hệ Hệ

Nguyen Sang said...

Có chuyện này tôi không hiểu.
Bị đã làm gì để Vũ không thể theo được Tháo? Dù cơ hội đã trong tay.
TT giải thích đi.

Rô xinh said...

Oke oke anh Lài, đồng ý vụ ngụy quân tử Bị xứng đầu bảng.
Disme coi Xích Bích, giữa những lúc nước sôi lửa bỏng thì Bị lại lo đi đan dép cói để tiết kiệm cho dân, đã thấy tầm lãnh tụ của Bị xứng tầm đôi dép.
Càng có thêm lý do để khinh thường bộ tướng dưới trướng bị toàn thằng mù!

DragonFly said...

Bị nói về chiên môn trận mạc như buồi, đéo trực tiếp tẩn nhau bao giờ, đận ông ẻm đệ nhị chết cỏn cùn lên dã con Râu-Tía bạn anh.
Bạn anh sợ nói trả lại ngay và luôn Kinh Châu, cỏn đéo chịu cứ tẩn cuối cũng bạn anh chỉ né và đỡ thôi mà Bị cũng thua vãi tè. Hệ Hệ
Nhưng Bị laf trưởng phòng Nhân Sự, jỏi dùng người, điều đấy đéo ai có thể cãi. Hệ Hệ

Rô xinh said...

Mà đúng là like father like son, thằng bố tài dũng hơn người thì làm thế đéo mà sinh nổi hạng A Đẩu.

Anonymous said...

Chăng nhẽ anh Lài ám chỉ Bàng Đức chăng?

Sử tây ta tàu chẳng có sử nào khách quan cả, các cô cãi nhau nhiều làm điếu. Ta hai tàu đều có lệ tâng bốc anh hùng lên tận mây xanh.

Tôi đọc Tam Quốc lại ghét nhất thằng ngu Quan Vũ, và đánh giá Trương Phi nhất trong cả 3 anh em nhà Lưu dệt chiếu Manh.

Điếu biết bài nài mụ Bựa có ẩn í điếu gì về thời cuộc chăng.

Bá Lý said...

Thú thực là tôi chưa từng đọc 1 trang nầu của Tam Quốc. Bọn Tào làm nhiều fin Tam Quốc hoành tráng, tôi đếu xem cũng. Hồi hổi còn có cô đọc truyện truyển trên radio, tôi không nghe luôn.

Ngài nhỏ, tôi chủ yếu đọc truyện cổ tích Lừa, gòi các truyện về các anh hùng tông dật kiểu "Tráng xỹ họ Đoàn" hai "Thánh Góng" ... và các loại báo HHT, mực tiếm. Tôi thích đọc gất, cứ có chữ là tôi đọc.

Vầu cấp 2, tụi bạn chiển sang nghiên kíu triện Kim Dung, tôi lại khoái tiểu thuyết diễm tình, hehe. Tôi thuê và đọc hầu như hết mẹ cả kho chuyện tình tai 3 tai 4 học trò.

Sao nài, thi thoảng có xem 1 vài bộ fin kiếm hiệp aka chưởng bộ. Fin tào tôi coi hết nhẽ chỉ có "Thủy Hử".

Giờ nghe các anh bàn triện Tam Quốc, tôi chả hiểu mẹ, có khi phải tiềm đọc lại hehe, dưng tôi đếu có thời gian đọc.

Hoang Anh Tuc said...

Triều Hán dường như là một triều đại hùng mạnh nhất trong sử tàu. Nhẽ vậy mà người Tào cũng gọi là người Hán? Triều Mãn thanh đất Tào mở rộng nhất, dưng là triều man tộc. Tới thời Thanh thì Tào chỉ là anh khổng lồ đất sét so với các cường cuốc khoai Tai.
Cũng vì tư tưởng trung với triều Hán, nên tác zả 3 cuốc mới có cách viết thiên lệch cho cô Bị, kẻ cơ hội mang dòng zống hoàng tộc.
Cũng vì tư tưởng hủ Nho mà triều Hồ, Mạc chết yểu do chưa quy tụ được lòng người.

UNAUNIN said...

Đcm, tôi nghĩ tào hồi hổi dân đông dư kiến mà mấy thằng biết chữ đâu, các cô thợ văn theo chỉ đạo thích biên đéo giề thì biên, bạt sơn cử đỉnh lấp bể ngăn sông chỉ vài dòng là xong chứ múa cái đao 50 ký là buồi giề, đơn zản dư đan dổ, bố thằng nào dám bật đới, các cô nhìn thằng cháu Ủn kim cháu tôi xem anh Trường thua nó bâu nhiêu boong

Mr. Tran said...

@Anh Lài dồn:

Tôi thì nghĩ đến vài cái tên, nhưng như anh nói, nhẽ đấy là Bàng Đức, đệ Mã Siêu. Anh Đức là người đoán mộng anh Siêu, giải ra vụ anh Đằng bị giết.

Anh nài vác áo quan đi uýnh nhau mới anh Vũ
Bị tóm vì anh Vu Cấm chỉ huy ngu dốt, sợ mất công.


Nhẽ anh thích cái vụ "Áo quan ra trận"?

DragonFly said...

Mà đúng là like father like son, thằng bố tài dũng hơn người thì làm thế đéo mà sinh nổi hạng A Đẩu.@ Rô Xinh
-----------
Nếu theo cách giải thích của cô Lang Bờm thì do Bị hồi hổi làm hàng ném cu Đẩu xuống đống rơm trước mặt vện cổ là cô Vân.
Rất tiếc trong đống rơm có hòn đá nên con Đẩu bị chấn thương sọ não nên thần quynh di động sau này nó bị ngố em ạ.
Đáng ra con Đẩu cũng ổn phết đới . Hệ Hệ

Unknown said...

Đéo mẹ tự-dưng dở-dói sử Khựa là sâu là sâu?

Bộ-tướng lão Lài nói là Mã Đại, đặc-tình của ông Lượng cài để cản Ngụy Diên, khà khà

DragonFly said...

Nhẽ anh thích cái vụ "Áo quan ra trận"?@ Chạn Khắm
-------
Đấy! Đấy, cổ cổ hồi đó làm gương cho bọn Cao Bồi Viễn Tây Mẽo, áo quan ra trận đấu súng đới. Hệ Hệ

Unknown said...

Thoai bận bỏ mẹ, lướt còm rùi bam nhát, jờ lượn, khà khà

Bá Lý said...

Chị Lói chuột hai đọc thể loại gì? Quyển nài chị đã đọc?

[im]http://darnelljameson.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/tfbh.jpg[/im]

Tiếng Lừa

[im]http://thuvien247.net/hinhanh-4110.jpg[/im]

Nguyen Sang said...

Em Rô xinh thẩm phim vậy không ổn.
Phim muốn mô tả Bi dùng cách che mắt Du, Quyền đấy.
Thứ 2 nữa là Bị quen đánh nhau quá rồi, giữa lúc nước sôi lửa bỏng vẫn có thể bình tâm ngồi đan dép.

Hoang Anh Tuc said...

Trong 3 cuốc, tôi hâm mộ nhất là cô Tôn quyền và đám thuộc hạ của cổ. Đông ngô trong 3 quốc là nước yếu nhất nhưng có thời gian tham chiến ít hơn cả, bách tính được hưởng thái bình, dân giàu có.
Không biết câu đông như quân Ngô có phải bắt nguồn đây không. Thời thởi Giao chỉ đại lừa rất vinh dự là thần dân của Đông ngô thì phẩy.

Anonymous said...

1kg tàu= 0,5 kkg ta anh Lài, đéo biết có áp cho mức cân thời cổ không?@Euro

Thưa cô Gô tôi thái phải gọi là cân Tàu và ký Pháp mới chuận, chứ làm gì có cân Lừa.
Chiện có thật:
Thằng Nam Kỳ bảo Bắc Kỳ dùng "cân", là bắt chước bọn Tầu, thằng Bắc Kỳ mới bảo "Thế miền Nam dùng cái gì?"
"Dĩ nhiên là ký"
"Kí lô là của bọn Pháp tư bản phò phạch giẫy chết chứ không phải của các Cụ ngầy sưa"- Bắc Kỳ đáp

(*) Chú thích theo thằng wikipedia phò:
Hiện nay, một cân bằng 10 lạng. Trong quá khứ, một cân bằng 16 lạng (cân thập lục), nên mới có câu nói dân gian "kẻ tám lạng người nửa cân" (ý nói hai bên bằng nhau). Lúc đó, giá trị của cân trong hệ đo lường cổ của Việt Nam, là 604,5 gam. Có thể một số địa phương ở Việt Nam vẫn còn dùng quy ước khác nhau về cân và lạng. Có nguồn cho biết trước đây 1 cân bằng khoảng 400 gam.
Ở Trung Quốc, cân cũng là đơn vị đo khối lượng cổ, ngày nay bằng 500 gam. Trong lịch sử, một cân ở Trung Hoa có thể có giá trị khác, ví dụ như 600 g (16 lạng).

Nó giải thích cứ như cân là của xứ Lừa ta vậy.

Nguyen Sang said...

Túm lại, cái bọn cứ phải đọc mấy cuốn như Tam Quốc, Đông Chu, Thủy Hử là hội kiết xác, đói thối mồm, tối có tí đèn dầu, bật ga-len hóng được 1 chương hồi là hôm sau chém gió nửa ngày ngoài cánh đồng.
Anh Lói, tôi nghĩ anh không đọc mấy truyện đấy là chuẩn. Đọc làm đéo gì mấy truyện Tầu đểu.

Rô xinh said...

@ Lài, vụ A Đẩu khảo dị của anh ổn, ôke con dê ngai.

@ Nguyen Sang, em Rô nhận khuyết điểm vụ khảo Xích Bích không kỹ. Sẽ tự kiểm và tự phê. Tidien em vưỡn chim cú vì từ hồi nhỏ, cũng theo định hướng chủ nghĩa anh hùng cho tam anh dưng soi mãi vưỡn chỉ thái anh Bị động chút khóc tồ tồ, đánh bất cứ trận gì cũng phải các đệ và bộ sậu giựt dây, tới nỗi em phải tự thỏa mãn em là do anh ấy hoàng tộc, đéo cần phải giỏi cũng đáng được trọng vọng dcmnr.
Anyway trong Xich Bich thì hình ảnh anh Bị cũng nhạt nhòa vai phụ.

Mr. Tran said...

Anh Khương Duy trong triện cũng là một người tài. Tôi khá thích anh nài. Nhưng, đáng tiếc rằng anh ý đen, và cũng diện ngu trung.

R.I.P, Khương Bá Ước.

[im]http://farm2.staticflickr.com/1268/863595988_a2dea3c17a_m.jpg[/im]


Nãy bốt cồng Bàng Đức, mới thấy anh Jin đã nói. Vại là trùng, rất vui. Khà khà.


Anh Sàng hớ nói vại là không ổn rồi. Thời tôi, đã hết đói, và không cần phải thắp đèn dầu đọc sách.

Tôi đọc Tam Quốc, Thủy Hử, Đông Chu khi lớp 3. Khà khà.

DragonFly said...

Nếu các cô tinh ý và thuộc sử Lừa sẽ thấy Lừa ta là 1/81 châu quận của Đông Ngô và con Lục Dận bị đi đày vì hỗn, dập đầu xin sang Lừa làm lúa nước đắp đổi qua ngài. Hệ Hệ

Vậy tiếp tục mời các cô quay lại đọc sử Lừa, cọn Dận sang đây khác đéo jì ông hùm ông beo....blo...bla. Hệ Hệ

Rô xinh said...

Anh Thương Binh, anh bật cái đéo gì, tôi là BKC nên khi nói chiện với BKC đương nhiên bọn tui đã ngầm hiểu cân=> kg. Còn cân thời cổ với cân thời nai thì đéo ai sure là một nên tôi đã đặt trong câu nghi vấn.

BKC thời nay cũng đéo ai gọi là ký anh ạ.

hangoc said...

Bà cũng có tâm trạng giống em Rô vẩu, hẽ hẽ, con Bị cứ như thể thàng phò vô tình trúng số ái, đkm, bọn theo hầu thì tuyền thàng giỏi thế mới tức đkm.

DragonFly said...

Anh Khương Duy trong triện cũng là một người tài. Tôi khá thích anh nài. Nhưng, đáng tiếc rằng anh ý đen, và cũng diện ngu trung.@ Chạn Khắm
----------
Khương Duy là con lười nhậu bia cỏ như con Tá Kèn, 9 Cà Lăm, Xương Chéo...
Nên cỏn bị sỏi thận, sỏi bàng quang và chết vị bệnh bểnh chứ đéo.
Bọn giết cỏn, nhầm Sỏi Thận thành Mật to và rắn đanh đó. Hệ Hệ

Rô xinh said...

Thủy Hử cắt riêng lẻ từng chiện cá nhân của anh hùng ra thì hai, gộp lại thì dư dắm. Kết chiện cũng dư phò.
Coi Thủy Hử mà thái con Tống Giang khác đéo Liu phẩy.

Anonymous said...

Chiện trên kia là có thật chăm phần chăm, sin nhắc lại đừng lấy bụng dạ BKC mà đo, sâu xa quá. Ý nghĩa ngụ ngôn của ló: Chúng ta là dững con Lừa. Hết chiện.

Anonymous said...

Khi tôi bảo đừng lấy bụng BKC mà đo, thì ý tôi là tôi đang đùa thì vui lòng đừng nghĩ tôi đang chửi.

hangoc said...

Thời nhở bà phải đi cắt trộm dây điện bán đồng nát để có xèng thuê chuyện đọc, đkm, nghĩ lại thấy hãi quá, giờ bọn con Lói chỉ cần ngửa tay :"Mẹ ơi" là có tiền thuê chuyện hoặc mua mẹ về chất đống, tuyền đô rê mon ví lại bẩy viên ngọc dồng. nhớn tý thì đkm cô giáo Thảo phô tô, Tai Tai cái lưng.

DragonFly said...

Thủy Hử cắt riêng lẻ từng chiện cá nhân của anh hùng ra thì hai, gộp lại thì dư dắm. Kết chiện cũng dư phò.@ Rô Xinh
----------
Riêng về Thủy Hử em nên đọc chuyện chuyển của cô Tiếu Tiếu Sinh khảo dị rất hạp cho sinh hoạt với chó nhà em. Hệ Hệ

Mr. Tran said...

Kết Thủy Hử, với việc chiêu an, và tan nát sơn trại là do La Quán Trung viết, để cứu Thi Nại Am, người viết phần đầu, cũng là thầy của anh ý.

Anh Am bị bắt vì anh Chương Chu Nguyên, Thái Tổ nhà Minh, cũng vốn là quân nổi dậy, uýnh nhau mới nhà Nguyên aka Mông Cổ. Anh ý ghét bị ám chỉ, mà cũng không thích có thêm triện về phản loạn nào nữa, để tránh dân chúng bị kích động.

Đấy là giang hồ đồn vại, tôi chỉ thuật lại.

Mr. Tran said...

Kim Bình Mai thì quá nổi rùi, anh Lài dồn.

Đệ nhất dâm thư? Khà khà.

Nguyen Sang said...

Trong TQ, Túc cũng là kẻ lắm miu kế, thâm nho.
Nền tảng chính sách đối ngoại của Quyền cơ bản do Túc đề xuất.

yamato said...

Địt con cụ nó chứ ơn B ơn con cụ anh theo đúng định hướng lướt lát suốt tuần qua chiên trứng, hum nai lên biên độ lại chốt trần phát đủ cụ nó ăn 1 tháng ròi các Cô ạ!
Anh đéo xinh lỗi vì chen cụ nó vào chiện 3 cuốc của các cô nhé, chìu nai chắc lại phải mềnh màng như suốt 10 ngài nai cũng!

hangoc said...

Con Trạn vẩu
Với bà đệ nhất dâm thư chỉ có cô Giáo Thảo, đkm, Kim Bình Mai là cái Lưng.

Rô xinh said...

Em Rô cũng rứa, nhịn ăn sáng, nhịn tiêu vặt môĩ ngài dành dụm vài trăm đồng ra thuê toàn những cuốn chiện in giấy vàng khè, rồi khi ăn khi ỉa lúc nào cũng kè kè ở cuốn chiện bên nách. Giống cô Trần, em Rô mần hết lượt Tam Cuốc, Đông Chu, Thủy Hử, Hồng Lâu, Tây Du... khi chưa đầy 10 sọi...
Đọc sử tào tới khi học tới chiền thiết chăm chứng, thánh Gióng... nọ kia thấy nó chẻ con và nhạt đéo thể tưởng tượng nổi. Sư bố bọn tào thâm độc.
Tới giờ, chỉ cần cắm Torrent đao 2 ngài là có trọn bộ 70G Thủy Hử có phụ đề + thiết minh hẳn hoi, mỗi tội đéo có thì giờ mà nghiền thôi.

Bá Lý said...

Kim Bình Mai thì quá nổi rùi, anh Lài dồn.

Đệ nhất dâm thư? Khà khà.@ Trạn Khắm

Khà khà, tôi khoái đoạn anh Võ Tòng dao cấu với chị dâu Kim Liên ngoài bãi.

DragonFly said...

Kim Bình Mai thì quá nổi rùi, anh Lài dồn.

Đệ nhất dâm thư? Khà khà.@ Chạn Khắm
--------
Cô cho mấy cái link phim phỉm mới nhất có mấy cô ziễn viên Nhật Bửn đầu trọc lên cái coi, phím đó hay phết. Hệ Hệ

Nguyen Sang said...

Minh thì tham quyền. Minh làm hành chính thì hợp. Cầm quân 6 lần thua cả 6, đánh đấm chó gì.

hangoc said...

Con to chốt con nào chỉ bà bà đẩy thêm tý nữa cho đkm.

Rô xinh said...

Được cái Kim Bình Mai toàn gái ngon các quý anh ạ, đao 15 phút là có bản đẹp keke...

Mr. Tran said...

À, nhân nói đến Ngô.
Bọn nài thế mạnh là Thủy quân, nên đứng đầu quân đội là Đô đốc.

Nhẽ vì lẽ đó, sau nài, người đứng đầu Thủy quân gọi là Đô đốc, not Tướng quân?

Anh nào biết tiếng Khựa, chiết tự, giải nghĩa dùm với!

---

Các anh đã ai xem "Sex and Zen" bản 3D chưa?

DragonFly said...

Anh đéo xinh lỗi vì chen cụ nó vào chiện 3 cuốc của các cô nhé, chìu nai chắc lại phải mềnh màng như suốt 10 ngài nai cũng!@ Ku
--------
Chúc mừng con ku đen tình đỏ bạc. Có con chúng nào thơm thơm phím anh đu theo mới. Hổm rày anh đéo để ý. Hệ Hệ

yamato said...

Con Ốc: anh vừa chốt mịa nó KSD 2.2 cho đời mềnh màng, hum wa vừa thu lại 2 sao khi quăng 2.3 tuần trước.
Làm thêm con SHB 7.1, qua thu cũng. 6.6, cũng sao khi quăng 7.
Anh đồ rằng mai nó lại lao dốc cho anh ver thoi tiên sư cụ ốc thối!

Rô xinh said...

À nhân thể các quý anh cho em Rô hỏi, Kim Bình Mai có mấy bản? Bản em Rô đao về thấy cái kết hờ hững kỳ cục quá, chiện với Kim cũng chỉ tý ty lúc Đại Lang ngủ mớ là xong mà em Rô đéo gúc thêm được phần nào nữa. Có link torrent thì càng tốt.
Đéo cảm ơn theo phong tục.

UNAUNIN said...

Đcm, vì mấy cái truyện tào lồn trâu mà hồi bé tôi phải xúc trộm gạo của nhà đi bán lấy tiền thuê đọc, đúng là đéo có cái ngu nào bằng

6 son said...

Mặt đẹp như ngọc, Mắt sáng như Sao, Mình Hổ, Tay Vượn, Lưng Chó Sói.[im]http://www.tapology.com/system/letterbox_images/529/default/CungLeSmith229SF.jpg?1279929583[/im]

yamato said...

Mềnh màng quá đi, APS nhà anh lại cho đi trần 4 lun nài Ốc ơi, qua thu 3.6 sao khi quăng 3.9 tuần trước!
Bi kịch quá!

Mr. Tran said...

Hình như KBM nó làm theo năm, làm mới liên tục em Rô ạ. Nhẽ phải anh nào nghiên cứu sâu thì mới giả nhời em được.

Nhắc “Sex and Zen”, hồi ở Yahoo, tôi hóng nhà anh Pê-tê, anh ý biên lại Nhục Bồ Đoàn bằng thơ bựa, hay vãi đái!
Nhưng được mỗi vài đoạn, mãi chả thấy bốt thêm.

Anh Pê-tê hoàn thành “dự án” đó chưa, anh? Bốt lên cho vui.

Tỷ Phú Say Lìng said...

[si="6"][co="FF6600"]Tôi đéo hiểu Kim Bình Mai nó hai chỗ nầu mà cacc khen. Tôi đọc không nổi 1 trang cái đcmnc. Đọ thế đéo với cô dấu Thảo hai Nhục bồ đoàn của tôi.[/co][/si]

Hoang Anh Tuc said...

Nhiền bản đồ Three kingdoms sẽ thấy, cô quyền chiếm phần lớn vùng đất phì nhiêu. GDP của Tào cũng chủ yếu do vùng nài mang lại.
Cô Tháo chiếm vùng Hoàng hà, vùng nài mùa đông tuyết trắng, đây là nước Tào cổ.
Cô Bị ở vùng rừng sâu núi thẳm, tuyền đất của man tộc. Ở đây không kiếm cớ oánh nhao thì sớm muộn cũng bị 2 anh bạn trên thôn tính.
Túm vái lại, cô Quyền nhà giào đéo ham bon chen lấn đất.
Cô Tháo nắm được thiên tử lại ở thủ đô nên coi 2 cô kia là chư hầu.
Cô Bị ở thế hiểm, chắc chắn luôn đói ăn nên tìm mọi cách gây chiến để mở rộng lực lượng.
Dư vại, cô Bị & Co. phẩy là những chiến binh giỏi hơn để tồn tại.

[im]http://www.foreigners-in-china.com/images/map-of-three-kingdoms.jpg[/im]

6 son said...

Tui khoái Con Án Anh.
Cao mần lồn zề cho tốn vải, tốn cơm.

Lý Toét said...

Nhiều cô đã đọc Tam quốc tưởng mụ Bựa viết đùa, mụ viết khác với sách của La.

Khác là phải thôi. Mụ ý viết sử còn La viết tiểu thuyết. Tiểu thuyết thì phải hư cấu. Mà y hư cấu tài đến mức ai đọc cũng cứ tưởng là sử. Đó là thiên tài của La.

Mỗi nhân vật của La có tính 2 mặt aka biện chứng, điều mà Khổng triết đéo có. Nên các cô mỗi người giải mỗi cách là điều dễ hiểu.

Rô xinh said...

Quý anh Trần, nhẽ sao vụ ấy quý anh Pete bị lô vật nên lặn không sủi tăm luôn, mãi sau nài lâu lâu lém mới thỉnh thoảng thấy anh ấy ọ ẹ ra vẻ ta đai vưỡn sống.
Em Rô cũng hóng anh ý rất.
Hành tranh của em Rô qua Tai là 4G phiêm, trong đó dứt khoát Kim Bình Mai và Sếch èn Den phải chừa cho con Khoai thưởng thức văn hóa nước mẹ. Gái 2 phiêm ấy ngon ngon là...

hangoc said...

Đkm con to còn tiếc nữa, kha kha.

Mr. Tran said...

Nhắc vụ Phan Kim Liên.
Hồi hổi, tôi có xem 1 phin tài liệu của Khựa, có phiên dịch, đương nhiên. Phin phỉn nói rằng, Võ Đại Lang, thực ra là 1 người làm quan. Tài năng tót vời, bo-đì rất hoành tráng.

Có anh bạn từ nơi khác đến chơi. Do hiểu lầm sao đó, mà uất ức, bỏ về. Trên đường về thì vừa đi vừa phịa chiện, bôi nhọ bạn.

Về đến nhà, sau khi hiểu lầm được giải quyết, ân hận, nhưng đéo rút lại chiện đã chém được rồi. “Nghĩ lại thì dái chẳng còn” mà.

Anh Am vớ được chiện nài, ghép mới cả nhân vật Tòng, thế là thành ra chiện dâm phụ giết chồng, Võ Tòng sát tẩu, vân vân.

Rô xinh said...

@ Đình chính: em Rô xách 4T phiêm qua Tai, not 4G, đéo xin lỗi theo phong tục.

Mr. Tran said...

Em Rô xinh chọn 2 phin đấy thì chuẩn rùi. Nhưng theo thiển ý của tôi, nhẽ nên kiếm thêm vài triện nữa. Để anh nhà biết tý ngôn ngữ của ta, đặng thêm phần hay ho.


Thôi, hôm nai bam đủ rồi, tôi té đã.

yamato said...

Triện thơ Tấm Cám của cô Trạn thật vô cùng nhơn văn và bóng bẫy, Anh xinh được có nhời tán thưởng cô nhiệt liệt!

nhudaubuoi_tb said...

thế nên mỗi lần có việc, fải thắp hương trước ban thờ cô Vũ bỏn lại kêu cổ là QuanĐạiCa thế mí khắm,hehehe.@Đầu buồi quấn rẻ:

Con nài có nhầm không, phải là QuanNhịCa mới đúng chứ nhỉ.

Unknown said...

@ cô Giá mà tồ: hệ hệ cô chốt nhanh vại, nhẽ cô chốt ở sàn Ho sang sàn Ha thì hay hơn.

Quai trở lại chuyện TQ, tôi là tôi cứ phẩy thích anh Mã Siêu, đẹp trai hào hoa hệ hệ. Cô ốc làm nhớ thời mang hết dây đồng trong nhà đi bán để kiếm xèng thuê truyện Tào đọc haha.
Có cái thắc mắc này cccc tham luận hộ cái: theo nhiều dòng Tam quốc ngoại truyên, rồi giang hồ đồn thổi thì Vũ được đánh giá rất thấp, zưng đối với đại bộ phận dân tào dân lừa thì vũ thành thánh, nhẽ giống anh Hùng Vua nào đó ở Lừa?

Rô xinh said...

Quý anh Trần, còn có thêm Nhất lộ hướng tây nữa đã đao xong dưng tui chưa coi keke... Còn phiêm thì chắc chắn phải giải thích nội dung cho cỏn chứ bố thằng tai nào coi mà hiểu được :D

Tinh hoa văn hóa là đó chứ đao :D

hangoc said...

Trong ba anh em Liu Quan Trưon thì bà thích Khổng Minh Nhất, thế mí tài, hô hố.

hangoc said...

Thôi bà lại móc cống đơi đkm.

MADONNALILY - MADONNALILY said...

Ui chờ mãi mà chưa thấy ai nói về vàng son Điêu Thuyền.

Zì hay anh chị nào rành về nhân vật Điêu Thuyền (cả trong chính sử, trong Tam Quốc và trong truyền thuyết) cho em hóng vài nhời vàng ngọc về kỳ nữ này với nha.

Tksssss

Phiên Phiên Phá Điền said...

[si=5][co=#FFFF00][bg= rgb(0, 0, 255)]đéomẹ các đồngchí.

cánhưn Nể thấy. fin sếch cat3 hehe chán bỏ mẹ.

đéogì. đã địt thì fẩy địt cho thẳng buồi chứ.[/bg][/co][/si]

6 son said...

Điêu Thuyền:
Tên đầy đủ là Điêu thị Thuyền.
Người dân tộc TRáng- Quảng Tây.
Mặt bầu bĩnh, đôi Mắt to hơi sếch, Mũi cao, Mồm thanh tú.
Đặc biệt Điêu thị Thuyền không bị hôi nách, mồm thúi như dân tộc của y ỷ.

QUANRE17 said...

Con An Anh trong Thủy Hử khác buồi gì con Són, nên con Són thích con Anh là phải mẹ, hehe...

6 son said...

Cứ phải loạn xà bần A Rẻ ợ.hehe

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
King Filter said...

Con Bựa nào chơi đéo phe với cô Lói thế?

Sure là mụ Zì sẽ khóa ních này của cô. Qua biết có thể cô đùa nhưng không cần ẩn danh chơi trò đó đâu.

Cứ như cô Trạn hay Ốc chửi qua lại thế là được.

Lý Toét said...

Tào Tháo. Khôn ngoan nhưng lại không đủ đóng vai trò lãnh chúa, chỉ vừa tầm với vai trò quân sư như Khổng Minh.

Tuy nhiên, các cô lấy Tào làm gương là đã quá tầm. Chọn Dương Tu để học là phù hợp. Triết lý 3 xu đó là: Tố chất Giỏi là Cần nhưng chưa Đủ.

Lý Toét said...

Hoàn hảo như Tôn Quyền lại trở nên nhàn nhạt, thiếu thực tế.

Xứng đáng với vai trò lãnh chúa lại là Lưu Bị. Tố chất của Lưu là quyết đoán, còn các trò hề khác của y chỉ là thủ đoạn.

Em Ly,
Điêu Thuyền của em là người không có họ. Vì vậy, gọi cổ bằng Điêu hay Thuyền đều sai cả.

Bali said...

cô khổng minh, thì sau này Lỗ Tấn chê/ khen là:
_ Khổng Minh khôn quá, giống yêu tinh.

Tui có thằng bạn chuyên dịch sách Tàu, nó dịch cực tốt. Tui hỏi nó sự thật Khổng Minh trông như thế nào, nó bẩu đẹp trai nhất trong số những thằng đã từng đẹp trên đời ( Nguyên văn lời nó nói đó, 10 năm rồi tui nhớ như in).
Khổng Minh quê gốc ở tỉnh Hà Nam, vùng này nghèo. Cái làng của hắn vẫn còn.

Nguyễn Tinh Tế said...

Hi tôi lại giở lại đây đù mẹ giạo nầy tham gia quán cắc bụp cắc bụp chán quá.

Chủ đề Tam Quất nầy hai nè hợp ý tôi đcm.

King Filter said...

Điêu Thuyền như đã nói trong bài là 1 trong Tứ Đại Mỹ Nhân thời cổ của Tầu, bên cạnh Chiêu Quân, Tây Thi, Dương Ngọc Hoàn (Dương Quý Phi).

Các cô nghe bọn già hói khen phụ nữ nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn là nói về những người đẹp này.

Mỗi cô điều có một tích riêng.

Tung Tung said...

Đà má con Gố Gúc là con nào?

Vào đây, thích chửi thì chửi, thích bật thì bật.

Hăm dọa gì hả con kia?

Nguyen Sang said...

Anh Lý cho vài bài khai mạc nào.
TQ cũng là bài học tốt đấy chứ.

DG said...

Đệt, để cậu kể chiện

Lại chiện, năm nẳm, cậu DG hô hào anh em bộ đội chiến hữu các cái sang tận Koỏng uýnh nhao mới con Chiêm Cuốn Zẻ, Koỏng thuộc chỗ nầu giờ cậu nhớ đéo, dưng cứ uýnh con Zẻ mặt lồn ngựa là được gòi, quan tâm lắm làm đéo rức đầu lâu.

Con Zẻ mồm năm miệng mười được đôi bữa thì cũng đéo chiệu được nhiệt, lục tục ra hàng. Cậu DG lấy làm ưng trong bụng, mở tiệc khoản đãi anh em bộ đội, hào phóng mời luôn con Zẻ bú diệu cho ló ra dáng đàn anh vị tha thấm đẫm bác ái hehe. Suốt cuộc diệu, con Zì đĩ đực Cổ Nhuế lăm lăm vác quả búa tạ đi kèm, mỗi lúc cậu DG cao hấng nâng chén thường giơ cao búa gòi nhứ nhứ đôi nhát dư đại bàng vầu thằng mà cậu DG đang chúc. Vì vại, suốt tiệc, hehe con Zẻ và đám lâu nhâu bộ đội Koỏng hông dám ngước thớt lên nhiền, chỉ cúi gằm bú diệu tòm tọp tòm tọp.

Nom đến tội hehe.

DG said...

Mái hum sau đó, khi cậu DG đến tận nhà con Zẻ thăm thú, đặng kiểm tra quả bếp mới cái phòng khách ló dư lầu, thì vện con Zẻ õn à õn ẽn tiếp cậu. Vện cỏn, tức Bướm Bôi Dầu, nhiền cũng hòm hòm mỡ màng mông mẩy nuột nà phết hehe (đcm chồng thì Buồi Cuốn Giẻ, vợ thì Bướm Bôi Dầu, cậu chiệu chúng mài gòi!!!)

Dĩ nhiên là cậu DG lấy làm ưng cái bụng và cái dưới bụng 20cm, cậu liền triển khai quán triệt cho em ẻm tức khắc làm thiếp cậu, đồng thời, cậu DG bẩu bộ tướng là anh Fa âm hộ mỏ vịt, súi luôn thằng đệ của con Zẻ là con Lục Sồn Sơn La theo về hầu cậu đcm. Từ đó con Zẻ cú càng thêm cú, quạ càng thêm quạ, uất ức mới cậu đéo để đâu cho hết hehe. Giang hồ đồn con Zẻ uất ức đến độ lông mọc đầy chên mõm, đã thế còn tỉa chạng ba, rất đểu đcm!

Con Zẻ quyết định tẩn cậu.

DG said...

Đêm đó, cậu DG sau bữa diệu mặn, lâng lâng lâng lâng, tức cảnh sinh tình làm mấy bài thơ máy đú mới em Bướm Bôi Dầu, gòi cười hé hé hé gòi khoác vai nàng hờ hững hờ hững. Đám hạ bộ nhiền thái thế thì tí ta tí tởn thèm nhõ nước dãi dưng đcm làm được cặc gì ngoài chiện tiếp tục bú diệu dư ọp PT quán bựa hehe.

Nhằm lúc cậu đang chên mây dưới gió, bát ngát phong tình, con Zẻ quyết định ra tay đcm con mất dạy!

Cỏn bất ngờ hô hoán anh em bộ đội tập kích, cậu DG trở tay hông kiệp, con đĩ Zì Cổ Nhuế đứng cạnh buồng múa búa tạ tả xung hữu đột, uýnh ít chưởi nhiều đcm, dưng cũng chặt được mấy thanh mâu cùn của đám bộ đội con Zẻ, làm quân quẩn cũng ngán bỏ mẽ đéo dám vầu. Con Zẻ điên tiết hô hơn dăm thằng bộ đội gộc vác hàng nóng vầu tỉn.

DG said...

Chong lúc nguy khốn, cậu DG đã kiệp vận quả siệp mầu tiếm hoa cà thủy chung, gòi cầm tay em Buốm Bôi Dầu, cứ thế khóc mà rằng, ta với nàng duyên tình đứt đoạn, thui ta chẩu hum nài, mai mốt nàng chửa tèo thì lại vui vài, sum họp.

Thế gòi chẩu ngọt! kệ con mẹ, thế mới tài hehe.

Phía ngoài, con Zì chưởi mãi cũng khô mõm, búa tạ huơ huơ mãi cũng hehe mệt bỏ mẽ, bị bộ đội con Zẻ vây vầu giữa, tát cho sưng vù mõm, nom đến tội huhuhu.

DG said...

Búa tạ bị tước, bí thế, con đĩ Zì túm được 2 quả càng cua của hai tay bộ đội nhà Con Zẻ, gòi cứ thế tả xung hữu đột, hehe đcm sắp chết có khác, khỏe đéo chiệu được, chiến hữu con Zẻ nhiền thế cũng phải nể.

Mãi đến cuối, sức tàn lực kiệt, con Zì ăn mấy nhát đá vầu dái, bẹp cà, đau hông chiệu được, chấp nhận ngã gục tèo tốt. Con nài hạ cánh một lúc gòi dưng mồm vưỡn còn lèm bèm, đến độ quân con Zẻ cũng phát ngán, đéo dám lại gần, tránh dư tránh hủi.

DG said...

Cậu DG nhờ con Zì Cổ Nhuế liều mình chặn cửa nên thoát thân lúc đêm tối. Sang hôm sau biết đĩ Zì đã tèo, cứ thế ngồi ôm dái mà khóc ròng, mấy hôm tàn quân tụ họp, đương lúc an táng cho đĩ đĩ, lại nhiền thái hậu duệ cỏn là con Lói chuột, càng khóc tợn.

DG said...

Về sau, nhờ dững công lao to lớn của con Zì, mà DG hoành đã ưu ái phong hàm cho con Lói lên hàng thần địt, ăn bổng lộc hậu hĩnh, dù thực tế cỏn mới chỉ đớp mỗi cái lồn Phú Yên hưu trí!

Tỷ Phú Say Lìng said...

[si="6"][co="FF6600"]Đcmnc. Tôi đang định chuyển sang đi làm bằng xe đạp. Ngày tôi đạp chừng 30-40km.

Nhược điểm là mệt phù hơi, người ngợm luôn hôi hám và có thể sẽ bị trễ giờ.

Ưu điểm là khỏe người nhất là vào mùa lạnh thế nài đi xe mái cóng rất. Đương nhiên là cả kinh tế nữa nhở.

Tôi chỉ thử nghiệm thôi vì về lâu dài chắc vẫn phải đi xe mái. Tôi tính mua con địa hình dưới 1 củ Made in Tào cũ mới ok hết.

CACC cho tôi lời khuyên xem nầu. Có nên không và mua ở đâu cho hạt rẻ. Thanks anyway[/co][/si]

Tung Tung said...

Con Tế Điên ăn cứt xong rồi?

Có gì hay về chiện Tàu thì nổ đơi cưng.

Ơ mà yahoo, đóng cửa con Tế chuyển nhà vầ chổ mô? Nói cho anh biết lâu lâu anh ghé thăm.

@ VUa Lọc;

Điêu thuyền bế nguyệt là thế nào? Chẳng lẽ em í luyện được chiêu bế kinh đại pháp?

Nguyễn Tinh Tế said...

Anh Ộc MẶt Cá Sấu và anh Trạn KHắm Hói Tabu diềm cô Bị đệ anh như cặc.

Bị tuy xuất thân thấp hèn, ít mưu kém võ nghệ nhưng giỏi thu phục nhân tâm và thuật dụng người. Chính điều nầy khiến cho những đấng anh hào như cô Vũ cô Phi cô Minh cô Long cúc cung tận tụy.

Đọc Tam Quất cũng chính là cách các cô học "thuật dụng người" đấy.

Nguyễn Tinh Tế said...

@Anh Tửng Mặt Bươm Bướm:

Tôi vửa mới backup hết toàn bộ bài viết trên Yahoo Phò hồi hổi lại. Hôm nào nhàn tôi sẽ rì bốt lên Blogspot. Xem như dọn nhà thôi, bài mới sẽ theo sau.

Nhà mới tôi tạm thời ở đây anh ạ

http://nguyentinhte.blogspot.com.au/

Bĩnh bầu said...
This comment has been removed by the author.
Mr. Tran said...

Tôi đây.

Anh Dái Ghẻ nạp bựa vụ Uyển Thành hay đới, anh.

Ti nhiên, anh MTMT cao có 1m50, so mới Điển Vi không ổn. Và, anh, hé hé, nhẽ nên so mới Trương Nhượng.Anh Tế điên đọc hiểu vẫn có vấn đề nhể. Nhẽ anh vừa xơi xong bữa cứt?

Bĩnh bầu said...

Con gái làm mẫu cho cha vẽ tranh nuy nè, dũng cảm chưa
[im]https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/398156_392366824188429_2002979635_n.jpg?dl=1[/im]

Tung Tung said...

Chết mẹ vì cười với cái Bím bôi dầu của con Dog.

Rô xinh said...

Bao năm đọc Tam Quốc, nhờ bọn Bựa mà bất chợt nhận ra đỉnh của Thiên Tài chính là biết tận dụng sức mạnh của kẻ khác phục vụ mình...
Sai lầm đã đánh giá quá thấp Lưu Bị!

Unknown said...

Tôi chỉ muốn đổ cứt vào mồm mấy con moi móc chê bai Lưu Bị. Nhìn lại các đối thủ của Bị mà xem, đcm con nào cũng xuất thân quan lại, công hầu khanh tướng, sẵn nong sẵn né , chỉ việc ăn sẵn mà lắm con còn bốc cứt ăn vã . Còn Bị ngoài gánh chiếu thì có cái dzái gì? Không nhờ cô Phi sang lại sạp bán thịt lấy tiền tuyển cho ít bộ đội thì đời chắc đéo bao giờ biết được cô Bị cô Vũ thằng mả mẹ nào.
Thế mà lần hồi cũng thành được sự nghiệp hoành tráng, lẫy lừng 1 cõi như thế hỏi đời dễ có mấy tay. Nhẽ các cô tin rằng Bị vô tình lụm được cái bình thật à, đcm quân mỏng tướng ít, thành trì đéo có cái nào ra hồn mà húng lên thì ăn buỗi ãn buỗi các cô biết không. Phải tồn tại được đã thì mới nói đến chuyện hoành sau nhé các con gẳm đầu bò.
P/S : anh Dòi đi Bali chưa? Nắng đẹp và chim hót líu lo chứ anh ? post tôi tấm hình cái.

Unknown said...

Mà toai chân thành khuyên con nào thích nổ về Tam Quốc thì xin giáo sư Gúc đệ anh 1 tấm bản đồ chia 3 chân vạc thời đó mà nghiền ngẫm truóc khi nổ nhé, không lúc bị anh đổ cứt vào mồm thì lúng búng bảo xui. Hehe.

Nguyễn Tinh Tế said...

Tháo thì đúng nghĩa là một đấng gian hùng. Đéo phải vô lý mà đời đặt nghệ danh "đa nghi như Tào Tháo".

CACC hãi mở to mắt mà nhiền, so về binh hùng tướng mãnh của cô Quyền cô Bị thì cô Tháo nào có kém miếng.

Cổ trội hơn hai cô kia ở chổ dám nghĩ dám làm. Địt mẹ cô nào nhớ chi tiết trận Xích Bích mần ơn kể tôi nghe vụ cổ chặt mẹ đầu lâu hai mãnh tướng mà đéo hề run tai ra sao.

Hạng người nầy uýnh giá rất cao lòng trung thành. Cô Vũ được cổ trọng vọng là bởi đức tính đó.

Mà mầy phản chúa mầy hôm nai theo phò tao đéo lý do gì ngài mai mầy đéo phản tao mà theo chúa khác. Thế nên bọn trở cờ luôn có kết cục thê thảm khi theo phò cô Tháo.

Đây chính là điểm cần học nhất về "thuật dụng người" của Tháo.

MBA Learning said...

Chỉ với mấy lời của Bác Nhất nguyên. Các bựa dìm hàng cô bị đã im ra chịu phép!

MBA Learning said...

SR re chứ không phải Ra. Mà tôi dự bác Nhất nguyên có lẽ là bác Fa.


Không biết gọi bác xưng tôi có vi phạm luật của quán không nữa. Bỏ quán lâu ngày không biết, dạo này quán lắm luật "ngực lép" quá!

THÀI 9 said...

vào chém cái lại lượn...anh lài dồn buồi khẳng khiu hô hoán thài lên làm gì vại..nhẽ tưởng thài như con lói con lí híp đầu nhét đầy đô_ ra_ê_mon hở..nhầm mẹ nó đối tượng gòi..tam quớt thài đọc chả nát bét nhè cả mục lục ...sách rời cả gáy..nhưng giờ lại đếu phải lúc chém chiến trường ca đầy sạn này ..tí thài lục lại mấy chương hai hai rùi chém đẹp cho xôm quán..nao(now) thài lượn.

Nguyễn Tinh Tế said...

Nếu cô Bị xuất chúng ở thuật dụng người, cô Tháo tài năng ở con mắt nhìn người thì cô Quyền luôn được đánh giá cao bởi phẩm chất điềm đạm và có tầm nhìn đại cục.

Không phải dối lòng khi tôi thừa nhận Quyền và Du tài ba hơn cả Bị và Minh trên nhiều phương diện.

Cũng trận Xích Bích mà Quyền nén tư thù mà liên minh với Bị chống Tháo. Qua trận đó, Quyền và Du đã nắm trọn tẩy của Bị và bộ sậu thế mới chó. Kiểu manh mún cục bộ như Lừa thì chết con mẹ nó hết thảy với Tháo. Liên với Minh cái con cặc.

Khi thời cơ chín muồi, Quyền lùa bộ đội giành luôn đất của Bị. Bị đau nhưng vưỡn phục. Thế mới tài.

Nếu cô Quyền đéo để lại giang sơn cho bọn thất phu nhẽ Vạn Lý Trường Thành đéo he he bao giờ tồn tại và he he hiển nhiên lịch sử Lừa đã khác. Rất khác.

Tung Tung said...

@ Cô Lơning!

Các ông Angles nhà cô thế nào? Hết lở miêng chưa? Có dùng thuốc gì kg hay nghe lời bọn Bựa để tự khỏi?

Hehehe, Baby nhà anh vừa bị nhiệt miêng, chỉ súc nước muối và uống bổ sung kẽm. Chỉ 3 ngày sau hết.

MBA Learning said...

Cảm ơn các bác bựa.

Mini tôi hết nhiệt rối. Tôi có bôi kem gì đó. Trước đây tôi lo không phải bệnh mà lo nó có vấn đề về máu (biểu hiện của bệnh khác vì cháu bị thường xuyên).

Tôi thỉnh thoảng cũng bị nhiệt khi nhậu nhiều ngày và liên tục. CACC có bị vậy không?

Cọp Già Gác Kiếm said...

Cọp thì cho rằng Con Bị đéo tài cán gì, thế mới tài! Còn tại sao thì sẽ biên sau! địt mẹ!

Unknown said...

Bọn gẳm simacai cụt tai thảoluận đúng chủđề, Zì khen, zưng vưỡn chưa đúng địnhhướng lắm, Zì chê.

(1) [fo: color="#336666"]Tamquốc Cảibiên Đoảntruyện[/fo], như cái tên của ông ý, là một zạng Fiction, aka Truyện-zài Hưcấu, gồm nhiều [fo: color="#336666"]Đoảntruyện aka Bài[/fo], zựa trên các sựkiện và tìnhtiết lịchsử [fo: color="#FF6666"]có thật[/fo] ở thời Tam Quốc bên nước Tào, nhằm đưa tới các văncông búzù vài [fo: color="#FF6666"]trithức triếthọc cănbản[/fo].

Các cô có-thể thấy trong Tamquốc Cảibiên của Zì zững sựviệc jống hoặc khác sách Tam Quốc Ziễn Nghĩa của con La Quán Trung. Điều đó đéo quantrọng, bởi Tamquốc Cảibiên của Zì [fo: color="#FF6666"]bámsát lịchsử[/fo] hơn Tam Quốc Ziễn Nghĩa. Con Trung có nhiều hưcấu hơn Zì, đó là chắcchắn. Zì [fo: color="#FF6666"]chỉ hưcấu zững trườngđoạn mang tính Địnhhướng[/fo].

Các địazanh, tên nhânvật, thờiđiểm, sựkiện lớn.. trong Tamquốc Cảibiên là [fo: color="#FF6666"]thật 100%[/fo].

Qua Tamquốc Cảibiên, các văncông búzù có-thể ngẫm và rút cho mình nhiều bài-học ápzụng trong [fo: color="#FF6666"]thựctiễn đờisống, trong sảnxuất kinhzoanh quảnlý và caitrị jađình cũng như cộngđồng[/fo].

Tamquốc Cảibiên được Zì biên từ 2008 và jờ vưỡn đang tiếptục. Đó sẽ là tácfẩm [fo: color="#336666"]Triếthọc Búzù[/fo] nhớn nhất của Zì hehe.

Mời văncông thamkhảo.

Unknown said...

Sao Zì không cải biên Đông Chu Liệt Quốc nhỉ. Nhẽ do Tam Quốc gần gũi với mọi người hơn chăng. Trong Đông Chu cũng có nhiều sự kiện, nhân vật rất hay, có tầm ảnh hưởng rất sâu đến Trung Hoa sau này.

Unknown said...

(2) [fo: color="#336666"]Tamquốc Cảibiên Đoảntruyện[/fo], không fải là một attempt táihiện lịchsử nước Tào, nên các cô đừng lo ông ý jống một cuốn Sử. Ông ý cũng không là Vănchương để các cô đọc đơnthuần jảitrí, zù chất jảitrí của ông ý luôn cao vònvọt. Văn Bựa đéo nầu chả thế. Đéo hàihước thì các cô nuốt thế đéo nầu nuổi.

Lếu các cô muốn jảitrí zẻ-xèng và maochóng, thì nên đọc Cồng, sang Bôn Thốc, hoặc cút mẹ qua Lầu Xanh hehe.

Văncông nhớ nhế, Zì không biên lại triện Tào nguyênsi kiểu Zu Nguyễn biên Kiều, càng không zịch hoặc khảokíu, Zì đang jảng Triếthọc.

Bài No1 mang-tên [fo: color="#336666"]Anhhùng Luận[/fo]. Zì mới bốt 1/2, còn lại để zành cho Mậtthất Paibox, bâugồm cả fần chújải điểntích và ngônngữ.

Cái tên đó cho thấy tưtưởng Zì muốn triềnđạt: Mần anhhùng nghĩa là như nầu, nên anhhùng thì được jì mất jì, và nhânzân nhiền anhhùng đến đâu.

Unknown said...

@con Lý Lòi

Cô nói đúng gòi đó, Tam Quốc gần mới most Lừa hơn Đông Chu Liệt Quốc. Có nhiều điểntích và nhânvật đã thành kinhđiển.

Unknown said...

Dcm, hôm qua mới thái cả lò bàn loạn lên về Mỹ học bú zù, nai đã thái bài mới rồi cái mả mẹ Dì triết học bú zù.

À, nai qua văn phòng bẩu làm cho con mả mẹ gì Sang Ly cái BUZU house nài. Xét thấy nhu cầu các cái của con cỏn, tạm gọi là đống cứt. Đơn giản, Tao chỉ rải ít cát lấp lên, chẳng chỉnh sửa đéo. Ban đầu cũng định góp ý, dưng thôi, đéo lắm lời:
[im]https://lh3.googleusercontent.com/-kapgjGPM_g8/UPVKFXLa3_I/AAAAAAAAADA/MGXS3VSjTJw/s578/2dSangLy01.jpg[/im]
[im]https://lh6.googleusercontent.com/-0Gnb0Z2gRTs/UPVKNAxUgKI/AAAAAAAAADI/N6-XXZUArb0/s819/2dSangLy02.jpg[/im]

Hoai Mien said...

3 quốc bú zù trong sảnxuất kinhzoanh quảnlý @ Zì yêu

50 thỏi vàng hông cứu được mạng sống... gấp 100 lần cũng tương tự, dưng đổi một cô vện xinh đẹp thì huyền tuyền có thể, tất nhiên khi đổi thì phải động viên một câu để vớt vát chính mình.

Cái gì không mua được băng xiền thì có thể mua được bằng nhiều xiền. Cô vện đẹp cỡ Điêu thuyền là nhiều xiền đó.

Em đang phỏng đoán thế. Đúng được chút nào ko Zì iu?

Unknown said...

Anh Tế cho rằng thằng ranh con Ngô Quyền mà có tầm nhìn đại cục , tôi thật lòng khuyên anh nên đổi nick thành " Tế đéo Tinh" cho lành anh à. Tầm nhìn của Quyền như thằng con nít chỉ muốn giành lại Kinh Châu mà trở mặt với cô Bị, tát cổ hộc máu mồm . Cô Tháo là con chó sói hùng mạnh đang hầm hè , còn 2 cô còn lại chỉ như 2 con chó con, muốn tồn tại được thì phải liên kết với nhau hiểu chưa anh Tế salon? Kinh Châu đối với quân Ngô chỉ là món chiến lợi phẩm ( mà đáng ra phải chia đôi với Lưu Bị sau chiến thắng xích bích, cô Bị đã chơi đẹp trả 1/2 để giữ hoà khí 2 nhà rồi, con gẳm lại thích húp cho sạch và không ngại lúc đồng minh hở sườn là đâm luôn, vừa lấy toàn bộ Kinh Châu lại vừa chặt đi cánh tay của đồng minh ) . Riêng với quân Thục thì Kinh Châu là cái yết hầu quan trọng , bị nắm chặt cái yết hầu này thì tài như Khổng Minh sau 6 lần ráng thở bằng lỗ đít ở Kỳ Sơn thì cũng đi bán muối. Còn Quyền sau khi lấy Kinh Châu thì ngoài việc điều quân triền miên chống đỡ các đợt tấn công của Nguỵ thì còn làm được cái đéo gì , vì cơ bản tiềm lực của Ngô cũng chỉ đến thế, không có khả năng mở các chiến dịch lớn để đánh chiếm Trung Nguyên.

Buataem said...

Zì vĩ đại, cho tôi hỏi chút về anh Hồ Thơm?
Zì từng nói Thơm Thơm lấy Hân Hân lúc 13 tuổi, tôi gúc thấy nàng sinh 1770, chàng ra Thăng Long 1788 vậy trừ đi thì Hân Hân 18 tuổi chớ Zì.
Zì nói có ghi trong Hoàng Lê nhất Thống Chí nhưng tôi đọc hết cuốn cuốn bằng tiếng việt thấy ghi đéo đâu?
Địt mẹ nhiều lúc tôi nhạo nổ như pháo bị vặn đéo biết trả lời hehe.

Unknown said...

(3) Nhânvật chính của Anhhùng Luận là Quan Vũ, một thánhnhân trong sử Tào. Số đền thờ Vũ nhiều hơn bấtcứ ai bên Tào, kểcả Khổng Tử.

Trong bấtcứ chùa/đền Tào nầu hầunhư đều có tượng/tranh Quan Vũ. Y được thủi zưới zạng một anhhùng mặt đỏ gâu zài, chíkhí kiêncường, trungkiên caođẳng.

Nhânzân Tào thờ Vũ cả trong mần-cắn kinhzoanh, chơibời đấmđá, gènluyện, họchành.

Tại xứ Hương Cỏng của con Quấn Zẻ, Vũ tồntại ở mỗi góc-fố. Lượng que hương nhânzân Tào zùng để đốt cho Vũ mỗi năm tiêu-fá 1000 hécta gừng tre/vầu.

Unknown said...

Đcm con Táo thiếtkế Búzù House khá hơn đệ con Sáng Lỳ nhiều gòi đấy, Zì khen.

Unknown said...

Đcm từ nai con nầu thích thiếtkế buzu-nhà thì thuê con Táo nhế Zì recommend

Unknown said...

em Miên Yêu hiểu ngon một chitiết quantrọng gòi đó, Zì khen hehe

Unknown said...

@con Nghề

Bọn Lỗ Đít đã sửa tuổi Hân để jữ uytiến cho Thơm đó cô ạ.

Buataem said...

Bọn Lỗ Đít đã sửa tuổi Hân để jữ uytiến cho Thơm đó cô ạ.@ Zì vĩ đại.
Vại làm sao biết sử thật đang nằm chỗ nào để nổ Zì?
Zì có thể khai sáng rõ chút nó nằm trong quyển nào, tiếng Hán hay Lôm hay Phớp.., đại khái thế.
Cầu xin Zì!

Unknown said...

(4) Quan Vũ zường-như sinh-ga để mần anhhùng, lếu chỉ nhiền vầu ziệnmạo vóczáng y. Người đéo jì mà cao gần 3 mét, nặng ngót 2 tạ.

Zưng hehe Vũ lại ngớngẩn đến nỗi đập-chết cả một thằng nhiđồng đang đùanghịch, để gòi lãnh-án gất nặng. Lýzo cho việc nài, là Vũ thấthọc và túngbấn. Bán đậufụ 7 đời thì jannan fết.

Bài-học 1: Xuấtfátđiểm kém thì fải cẩntrọng. Con của Chân Zòi thì không nên đú mới con của Nguyễn Tấn Zũng. Muốn đú, thì fải chờ thời.

Bài-học 2: Không nên zây vầu các vụviệc lìutìu. Anhhùng thì fải kíu mỹnhân, canthiệp zững đạisự, chứ đéo ai lại đi thọc vầu chiện của các nhiđồng, để gòi lãnh zững kếtquả ngoài mongmuốn, nhiều khi gất tệhại.

pín said...

Nó cao to thế là nói phét phỏng Dì, bộ xương chịu thế đéo nào đc? mấy con cao cao là mắc vô số bệnh, có thọ đc con cặc mà múa đao?

Unknown said...

(5) Quan Vũ khi đang yếuthế thì zễzàng bị muachuộc bởi Liu Bị, gã liumanh lìutìu. Chỉ bằng một bữa ziệu "no lòi gốn" và súc bạc, Bị "thịzân titiện" đã có trángsĩ Vũ mần em kếtnghĩa thề sống thề chết.

Bài-học 3: Lếu các cô muốn mần đạisự, thì thả 1 đồng cho một Tiềmnăng, sẽ lãi hơn nhiều thả 1,000 đồng cho Quạ. Ông Quạ sau một ngày có-thể trả các cô 1 quả trấng để cắn, còn Anhhùng thì chỉ cho các cô kếtquả sau cả chục năm.

Khi các cô còn nghèo, thì càng fải bỏ xèng vầu zững chốn tiềmnăng đẳngcấp. Thế nầu là chốn tiềmnăng? Mời đọc tiếp. Đây là việc khó.

Bài-học 4: Ngược với Bài-học #3. Đứng ở fía Vũ, thì theo Bị là một sailầm. Zưng Vũ đéo có lựachọn khác tại thờiđiểm đóikhát. Bài-học ở đây là, đừng vì đói quá, hoặc vì zững thảomai khéoléo, mà chọn nhầm minhchủ.

Bài-học 5: Như-vậy cùng một sựkiện, thì với người nài là thànhcông, với người khác lại là thấtbại. Bài nài suy ga từ hai bài trên đcm thế mới tài.

Unknown said...

Cbnn Thủyhửchiện cũng một đống thằng dư con Vũ, chả đéo đâu vầu đâu ngứa mắt tẩn mẹ chết người luôn, miễn thái bất bằng, theo cách nhiền của bỏn thế mới tài. Mà bỏn nhiền bề ngoài có phẩy luôn đúng đéo đao đcmnn.

Anh hùng mỗi thời mỗi khác, dưng máo thanh liên thì đéo đâu chả zống nhao. Thời thởi mốt giữa đường gặp chiện bất bằng gút kiếm có đéo zì lạ? Con Vũ 10 lăm sao chắc lồn zì đã sử sự vại, kể cả hông mần lên thành tích zì?

Sự tích ái chỉ tô thêm cấy tính cách yêu ghét phân minh từ hùi chẻ của con Vũ thôi chứ củ cặc zì mà to tát.

Hoai Mien said...

Lếu các cô muốn mần đạisự, thì thả 1 đồng cho một Tiềmnăng, sẽ lãi hơn nhiều thả 1,000 đồng cho Quạ.@ Zì iu

Lại chi phí cơ hội rồi đơi. Chi phí cơ hội bỏ cho một tiềm năng thường hiệu suất rất cao kiểu như blackswan phỏng Zì?

Unknown said...

Vũ theo Bị gòi được hậu thế khói hương đời đời là cấy phúc phận 7 đời bán đồ chai aka đậu phụ gộp lại, không gặp Bị nhẽ Vũ gặp Tháo? hai gặp Quyền gòi lừng lẫy hơn? Đm bán đậu phụ mà gặp được mái ảnh chắc mả bố Vũ phẩy to bằng gò Đống Đa, khà khà.

Không có Bị đéo có Vũ, lói mẹ cho nhoanh. Thế đéo nầu con Vũ lại chở thành lạn nhân được nhẻ, hĩ hĩ.

Unknown said...

Tiếc cho cô Bị chỉ vì cái húng chó của 1 thằng ranh con mà mà đành phải từ bỏ giấc mộng đuổi hưu ở Bạch Đế thành. R.I.P
Không thể lấy thành bại mà luận anh hùng được các bựa à.
Nhân tiện chửi luôn con nào đã hoặc tính nói rằng thất bại ở Kinh Châu là do cô Vũ húng chó, cô cổ có thể ngạo mạn, cậy khoẻ khinh người chứ húng chó chưa bao giờ là đức tính nổi bật của cổ. Để mất Kinh Châu là thất bại tập thể của bộ máy chiến tranh cao nhất nước Thục vì đã quá tin tưởng đồng minh mà quyết định đánh ván bài tháu cáy tất tay với cô Tháo. Mới đập được Tháo 1 trận to ở Hán Trung khiến đại quân tan vỡ nhưng Bị cũng đã mệt nhoài sau 1 chiến dịch lớn như thế , lực lượng trù bị thiện chiến chỉ còn lại quân đoàn dưới trướng anh Vũ đang trấn giữ trọng địa Kinh Châu. Mấy khi có cơ hội tốt như thế nên B( của nước Thục) lệnh cho cô Vũ dốc toàn lực đánh Tương Dương và Phàn Thành ,cố sống cố chết cũng phải mở rộng được cãn cứ tiền tiêu ( để còn trả lại Kinh Châu cho thằng mặt cặc Quyền mà vẫn có đường ra đánh Trung Nguyên). Ai ngờ đcm .........

Unknown said...

Đm một con khí chất anh hùng bẩm sinh mà dễ dàng bị mua chuộc đến độ bán mạng bởi một bữa nhạo, chết mẹ cười.

Có cao ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Con Vũ không đọc được cấy khí khái anh hùng của con Bị gòi vì miếng ăn mà bán mạng thì quá gẻ gách, nhẻ.

Còn con Bị có anh hùng hai không thì con Tháo ló bẩu gòi.

Unknown said...

Chửi nốt thàng Trung La Quán viết lách như buồi rồi đi ngủ.

Unknown said...

Mời các cô thảoluận các fần tiếp sau của Anhhùng Luận (gồm khoảng 36 bài-học), jờ Zì đi vầu fần chất-nghệ đỉnh-cao.

(10) Trong fần-đầu của Anhhùng Luận, trườngđoạn đỉnh-cao chính là mục đánh-số 5, kể về vụ Lữ Bố trốn lên lầu Bạch Môn và gặp Quan Vũ ở đó, gòi quyếtđịnh hiến vợ (Điêu Thuyền) cho Tào Tháo để jữ mạng mình và con-gái (Điêu Ngoa).

Trườngđoạn nài khá ngắn, gồm toàn các câu thoại, zưng là đỉnh-cao về nghệthuật Văn Bựa. Tấtcả vănchương ở đoạn nài đều tinhtúy, cẩnthận chắtlọc từng con chữ, đúng fẩmchất thiêntài của Zì bấthủ đcm con nầu cười tát vỡ mồm đuổi cút về mới mẹ.

Lữ Bố, khi thấtthế đườngcùng, chỉ còn biết thảngthốt hỏi người đốiziện "Ông là ai".

Quan Vũ, đang ở thế trên, đéo thèm reply một thằng pre-loser, mà hehe chỉ quantâm đến gái đcm thế mới liềnông côngchính. "Đànbà này là ai".

Bài-học 40: Khi ở trên đỉnh-cao, người-ta quantâm đến gái nhất.

Khi Bố khai Thuyền là vợ, thì Vũ khai mình là trungđoàntrưởng (đúng) và con-nuôi lãnhtụ Tháo (bịa).

Bài-học 41: Anhhùng thì fải luôn nói kiểu nửa thực nửa bịa. Lỗ Đít thì mới mongmuốn nói tuyền thực, còn Janghồ mới tuyền bịa.

Bố nghĩ Vũ là hạng liumanh, nên định hốilộ 50 vàng để chuồn. Zưng Vũ lại là liumanh thật, nên nói thẳng-toẹt gằng 5,000 vàng của Bố cũng chả là đéo jì.

Bài-học 42: Ở vào thế sống-chết, xèng đéo có nhiều játrị như các cô vưỡn nghĩ. Nhất là khi gặp Liumanh jảzanh Anhhùng.

Vậy Vũ muốn jì khi gặp Bố? Hiểnnhiên Vũ muốn Điêu Thuyền, zưng lại đéo zám nói điều đó ga, bởi y vưỡn sợ Tào Tháo vãi zắm.

Bài-học 43: Anhhùng thì cũng nên biết thân biết fận. Đcm các cô jỏi đến mấy hoành đến mấy, thì vưỡn fải zưới một ai-đó.

Bài-học 44: Khi xèng đéo jảiquyết được vướnđề, nhiều xèng cũng đéo jảiquyết được, thì chỉ Gái mới có-thể.

Bố muốn Vũ hứa về vụ hiến em Thuyền cho Tháo đủi mạng-sống, và Vũ đã hứa, đéo cần cânnhắc.

Bài-học 45: Nhời-hứa đéo quantrọng mới Anhhùng. Nhời-hứa chỉ nặngnề mới đám tiểunhân hehe.

Bài-học 46: Khi bắt ai-đó hứa với mình, thì ta đã thành Loser (aka Kẻ Thấtbại) mẹ gòi.

Bố nghe Vũ hứa thì vớtvát anủi vợ, gằng Tháo là bậc anhhùng trượngfu.

Bài-học 47: Hãy luôn tặng Gái zững viễncảnh tươiđẹp, chúng đáng được như vậy.

Và cuốicùng, hãi tưởngtượng cảnh Điêu Thuyền vĩnhbiệt Bố. Thật là một anhhùngca bitráng gói gọn trong 2 zòng Văn Bựa.

Bài-học 48: Gái sẽ một-lòng vì các cô, lếu các cô thựcsự là Anhhùng.

Anonymous said...

Trước đây đã có thằng Tàu mả mẹ nầu cải biên thành Tamquốc@ hay là Tam@quốc gì đáy. Đại loại lái thành chiện kinh doanh, mẹo mực thương trường. Nhưng so với tầm của Zì thì kém nhiều nhiều boong...

Unknown said...

@con Luýt

Đó là cuốn Tam Quốc Thời A Còng. Mời gúc.

Anonymous said...

Dưng bàn chiện zai-gái chắc em Bố, em Thuyền không lại được anh Vũ chị Cơ

Unknown said...

Tam Quốc Thời A Còng của con Luýt đây, mời đọc để sosánh mới Tamquốc Cảibiên Đoảntruyện


Anonymous said...

Còn bàn về thằng nào oanh hùng thì dứt khoát phải có con 4-Ngựa-Ý rồi. Đcm bố của bọn còn lại là con A man còn phải kinh con nài...

6 son said...

Zì:
Tui tưởng 1 nhời hứa của kẻ Anh Hùng to như Lúi Fanxipang.
Bốn ông Ngựa đuổi theo không kịp.
Lừa đực đại trượng phu, Tèo tốt nơi trận mạc, lấy za Ngựa bọc thây mới sướng!!!

TONY said...

Thời thế tạo anh hùng chứ ông người thi hơn phân nhau được mấy boong, ông trâu hơn ông bò ngựa cặp sừng rưng kém ổng hàm răng.

Unknown said...

Giờ thì miềng đã gõ trong thiênhạ con nầu đại anhhùng gòi khịkhị.

TONY said...

chào CACC bựa tôi hóng quán cũng được nửa năm, mới làm cái VISA. xin TT một xuất vào coi mật thất cho mở mang củ sọ, thành rất!

Unknown said...

@con Són Lá

Đcm đấy là jáođiều của Khổng. Chỉ có anhhùng trong sách jáokhoa mới coi nhời-hứa nặng ngàn cân. Và zững Lỗ Đít cũng tin như vậy.

Anhhùng gộc thì hehe đcm chết cười mới con Són.

Anhhùng nổibật ở sựnghiệp vĩđại, hànhvi bấthủ, suynghĩ thiêntài, chứ Anhhùng cần đéo jì đến Nhời Hứa hả. Anhhùng mà cũng trọng nhời-hứa như các cô thì loạn mẹ gòi loạn mẹ gòi.

Anhhùng có-thể hứa 1,000 điều, và mần được 100 điều. Còn các cô thì đéo zám hứa 1 điều, vì sợ đéo mần được điều điểu. Gốtcuộc các cô chả làm được đéo jì cả.

Unknown said...

Con Yên Sin là con nầu thế nhở?

Vửa thấy con Vãi Lều vầu Paibox mà?

nang_giua_trua said...


Bài-học 46: Khi bắt ai-đó hứa với mình, thì ta đã thành Loser (aka Kẻ Thấtbại) mẹ gòi.@TT

.........


Nắng tâm đắc bài học này nhất!

Unknown said...

Các cô nầu chưa sinhoạt trong mậtthất thì thamkhảo mụclục ông ý trong trang Paiboxes nhá (nhiền cột bên trái, chỗ Paiboxes)

Hoặc vầu thẳng trang nài

TONY said...

Tôi hóng đã lâu hôm nay mới còm, mà mới đọc qua thấy paibox thấy hội kín chỉ thành viên được mời thì phải,CACC cứ bam tiếp đi nhé tôi cho 2 tin tin đi ngủ phát đã tí quay lại

Unknown said...

Anhhùng thì fải luôn nói kiểu nửa thực nửa bịa. Lỗ Đít thì mới mongmuốn nói tuyền thực, còn Janghồ mới tuyền bịa.@ Anh-hùng BOM

Địt mẹ cứ cửn-thựn, cóa Fa tôi là cố-cùng-liều-thân đai, khà khà

Unknown said...

Trên kia cóa bựa nầu nghi tôi cờ-lôn ních?

Tôi đéo bâu-jờ thèm mần chiện chiển nhóa. Cứ dùng 1 ních mờ bam sợ đéo ai, hehe. Đéo được cấp vi-da để bam nữa thì tôi té ra chỗ khác bam, khà khà

Vãi Lều said...

Chào CACC, tôi mới vào PB. Tôi đéo phải anh En Xin anh Zì ạ. Phiền anh Búa Tạ cho tôi cỡ 6 mào lồn gì cũng được tôi đéo ke.

Unknown said...

3 cuốc được biên theo triết-lí Thiên-Địa-Nhân, thực-chất lại fẩy hiểu theo nghĩa Thời-Lợi-Hòa hehe thế mới hiểm

Tháo dùng Thời dzất jỏi. Đéo xiên chết tốt được Trác thì hehe bố chại. Tuốt kiếm chém chết tốt được cả-lò định mổ nhợn đãi thì hehe bố chém. Chả lăn-tăn đéo

Quyền thì dựa vầu Lợi rõ. Đéo thái bất-lợi thì hehe bố kệ mẹ mài

Bị fẩy dùng Hòa thoai, khà khà

QUANRE17 said...

Anh Zì! Anh có thể bình nuận một chút về con Ngụy_Ziên aka Văn_Tràng mí cả con TRương_Liêu aka Văn_Viễn được ko Anh???
3 Quốc ngoài cô THáo tối thích con Trương_Liêu zất,đcmn cỏn đã tinh thông võ nghệ lại là người có khí fách, đm lúc cỏn mí con Lã_Bố bị Tháo bắt zồi sai bộđội mang chém, con Liêu thấy con Bố sợ tụt mẹ cả kèn vầu, zồi khóc lóc van xin cô Tháo tha mạng... Cỏn mí chưởi con Bố ...đcm mài đã là thằng anhhùng ở đời, thì fải sem cái chết nhẹ tựa nôngnồn, Chết là cái đéo giề mà mài fải sợ...Khóc khóc cái đào buồi mài đai làì, mả cụ thằng Bố gẳm....

6 son said...

Công nhận!!!
*Quân tử nhất ngôn là Quân tử dại.
*Quân tử lải nhải là Quân tử khôn.
Các Cô cứ xem mà xem.
Đi dê Vàng Xon là cứ phải lải nhải.
Nhiều khi Vàng Xon cay bướm quá bẩu: Mầy lải nhải như Chó nhai Xịp rách thế!!
Thui Lìn đây, Mầy địt một cái rùi cút mẹ Mầy đê.

DragonFly said...

Anh biết thừa thâm ý của con Zì Mọi, cỏn đăng bài này đúng lúc mà ở Lừa cũng có 1 Mĩ Nhiệm Công đàn anh con Jà Đểu, đang chuẩn bị khai đao( Khai đao miệng rồi).

Cỏn viết bài này chắc cũng có ý nhắc nhở vấn đề ông ổng phải xem lại nên phò sao cho đúng minh chủ rồi anh hùng sao cho nó hiệu quả, được việc nhớn blo...bla. Đó là anh cứ chém thế chứ anh biết đéo. Hệ Hệ

Unknown said...

@con Bín Nghé mặt sấu vãi \./

Người cao nhất được chép trong sách của Tai Lông là một con Mẽo cao khoảng 2m8. Đấy là trong sử cậnđại, khi human đã chiệu-khó ghinhận nhiều vướnđề.

Con cỏn tấtnhiên đầy bịnhtật, và tèo ở tuổi 22.

Tuynhiên trong tuyền lịchsử thì chưa chắc. Cựu Ước cũng nói đến nhiều tên khổnglồ. Có-thể đã từng có zững biếnzị như vậy, chảzụ bên Sô Liên thời Thiênđàng đã có zững ông chuột to như ông lợn.

Lếu to không fải zo bịnhtật, thì người cao 3m đươngnhiên có-thể vung được cây long-đao 40 kýlô, và khỏe bằng 5 người thường. Làm sao mà bị gẫy xương được? Hiêu cao-cổ cao cả chục mét, cá-voi cao tới 40m nặng tới 200 tấn, có ông gắn-bể còn cao tới trăm mét, khủnglong khi xưa cũng, có gẫy zương đéo đâu.Share this post please batoong«Oldest ‹Older   1 – 200 of 1491   Newer› Newest»

Post a Comment