Latest Comments
Friday, 1 March 2013


FCSQ: Female-side Compatible Sex Quotient (Tươngthích Lồn)

Tươngthích Lồn


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Mời văncông buzzus kiểmtra chỉsố tươngthích lồn FCSQ (gồm Dual FCSQ, FCSQ Deviation, FCSQ Pair) của mình và bạn-tình, bằng form phía dưới.

Các cô chọn thôngsố thíchhợp, rồi bấm nút Calculate FCSQ. Kếtquả FCSQ (tiếng Mẽo) xuấthiện tứcthì.

Nếu muốn bói chitiết cuộcsống tìnhdục thôngqua FCSQ, các cô cốpbết kếtquả gửi Trung Tướng.

Nếu muốn kiểmtra chỉsố tươngthích buồi MCSQ của mình và bạn-tình, mời vào Paibox.

Để nắm vững các kháiniệm trước khaithác FCSQ Form, mời đọc kỹ phần Appendix.

Tránh dungtục bài-biên, Trung Tướng không minhhọa như thônglệ.

FCSQ Form

Đặctrưng Bướm Hiệntại aka Điểm Bướm (Cunt Existing Quotes)

Bướm Trước Bướm Giữa Bướm Sau
Bướm Mẩy Bướm Bình Bướm Lép
Bướm Vông Bướm Mít Bướm Tre
Bướm Thụt Bướm Hé Bướm Lòi
Bướm Trơn Bướm Phẳng Bướm Sần
Bướm Quang Bướm Thưa Bướm Rậm
Bướm Đỏ Bướm Trắng Bướm Đen
Bướm Đứng Bướm Trái Bướm Phải
Bướm Ướt Bướm The Bướm Khô
Bướm Rộng Bướm Khít Bướm Chật
Bướm Sâu Bướm Đủ Bướm Nông
Bướm Nồng Bướm Ngái Bướm Hoi
Bướm Chua Bướm Tanh Bướm Mặn
Bướm Nước Bướm Thịt Bướm Gỗ

Đặctrưng Bướm Kỳvọng aka Điểm Thích Bướm (Cunt Expecting Quotes)

Bướm Trước Bướm Giữa Bướm Sau
Bướm Mẩy Bướm Bình Bướm Lép
Bướm Vông Bướm Mít Bướm Tre
Bướm Thụt Bướm Hé Bướm Lòi
Bướm Trơn Bướm Phẳng Bướm Sần
Bướm Quang Bướm Thưa Bướm Rậm
Bướm Đỏ Bướm Trắng Bướm Đen
Bướm Đứng Bướm Trái Bướm Phải
Bướm Ướt Bướm The Bướm Khô
Bướm Rộng Bướm Khít Bướm Chật
Bướm Sâu Bướm Đủ Bướm Nông
Bướm Nồng Bướm Ngái Bướm Hoi
Bướm Chua Bướm Tanh Bướm Mặn
Bướm Nước Bướm Thịt Bướm Gỗ

Appendix: Tinhhoa Sếch (Trích)

(I) Sếch Cơcấu

Trung Tướng địnhnghĩa, cơquan sếch là bộphận cơthể bấtkỳ thamgia hànhvi sếch.

Ngoạithất Ông Người có 2 cơquan sếch chuyêndụng. Ở đànbà là Bướm (Trung Tướng gọi Thớt, giàhói gọi Âmhộ hoặc Âmmôn hoặc Cửa-mình, nhândân gọi Lồn hoặc Củ-lồn hoặc Đầu-lồn). Ở đànông là Chim (Trung Tướng gọi Kèn, giàhói gọi Dươngvật hoặc Dươngcụ hoặc Hạbộ, nhândân gọi Buồi hoặc Củ-buồi hoặc Đầu-buồi).

Ngoài Bướm và Chim, ngoạithất Ông Người còn nhiều cơquan sếch khác, tuy không chuyêndụng, như Vú, Mông, Bẹn, Đít, Cà, Nách, Rốn, Mồm, Lưỡi, Răng, Tai, Mũi, Cằm, Chân, Đùi, Tay, Khuỷu, etc.

Nộithất Ông Người cũng có 2 cơquan sếch chuyêndụng. Ở đànbà là Khe (giàhói gọi Âmđạo, nhândân gọi Lỗ-lồn). Ở đànông là Bìu (giàhói gọi Ngọchành, nhândân gọi Hòn-dái).

Bìu trông như hàng ngoạithất, nhưng thuộc hạngmục nộithất.

Tửcung đànbà không phải cơquan sếch chuyêndụng. Nó là cơquan sinhsản chuyêndụng, và là cơquan sếch nghiệpdư.

Ngoài Khe và Bìu, nộithất Ông Người còn nhiều cơquan sếch không chuyêndụng khác, như Xương, Tủy, Lòng, Dạ, Gan, Thận, Lách, Tụy, Tim, Phổi, Bọng-đái, Buồng-trứng, etc.

(1.1) Bướm & Khe

::Tổngquan::

Nếu không mắc dịtật hay bệnh kinhniên truyềnnhiễm gây kíchcỡ hìnhdạng bốcục mầusắc mùivị.. bấtthường, Bướm phânloại theo 14 tiêuchí.

(i) Theo vịtrí miệng Bướm: Bướm Trước, Bướm Giữa, Bướm Sau.

(ii) Theo độ-dầy mặt Bướm: Bướm Mẩy, Bướm Bình, Bướm Lép.

(iii) Theo độ-rộng môi Bướm: Bướm Vông, Bướm Mít, Bướm Tre.

(iv) Theo độ-dài lưỡi Bướm: Bướm Thụt, Bướm Hé, Bướm Lòi.

(v) Theo độ-mịn da Bướm: Bướm Trơn, Bướm Phẳng, Bướm Sần.

(vi) Theo mậtđộ lông Bướm: Bướm Quang, Bướm Thưa, Bướm Rậm.

(vii) Theo mầu lòng Bướm: Bướm Đỏ, Bướm Trắng, Bướm Đen.

(viii) Theo hướng Khe Bướm: Bướm Đứng, Bướm Trái, Bướm Phải.

(ix) Theo độ-nhầy Khe Bướm: Bướm Ướt, Bướm The, Bướm Khô.

(x) Theo độ-mở Khe Bướm: Bướm Rộng, Bướm Khít, Bướm Chật.

(xi) Theo độ-sâu Khe Bướm: Bướm Sâu, Bướm Đủ, Bướm Nông.

(xii) Theo mùi Bướm: Bướm Nồng, Bướm Ngái, Bướm Hoi.

(xiii) Theo vị Bướm: Bướm Chua, Bướm Tanh, Bướm Mặn.

(xiv) Theo độ-nhậy củ Bướm: Bướm Nước, Bướm Thịt, Bướm Gỗ.

::Chúgiải::

(i) Các tiêuchuẩn Rộng, Chật, Sâu, Nông chỉ mang-tính tươngđối.

Khi sếch, nếu Chim đút lút Bướm ăn vào tửcung khoảng 1 inch (2.5cm), ta nói Bướm Đủ. Chim chưa ăn tửcung, ta nói Bướm Sâu. Ngược Bướm Sâu, là Bướm Nông.

Vậy Bướm rộng/chật/sâu/nông tùy Chim nhỏ/to/ngắn/dài, rất tươngđối.

(ii) Bướm Trước là kiểu Bướm nhândân gọi Lồn Lộthiên. Nó nổi thùlù ngay bụng. Bướm Sau, đươngnhiên, ngược Bướm Trước, mọc sát lỗ-đít, kínđáo giấudiếm. Bướm Giữa, đươngnhiên, chẳng Trước chẳng Sau.

Bướm Vông là kiểu Bướm có môi (labia-majora, giàhói gọi Môi-lớn, nhândân gọi Cánh-lồn) rộng và dài, trông giống lá cây vông. Có môi hẹp hơn, là Bướm Mít, giống lá cây mít. Có môi hẹp nhất, là Bướm Tre, giống lá cây tre.

Bướm Thụt là kiểu Bướm có lưỡi (labia-minora, giàhói gọi Môi-bé, nhândân gọi Ghe hoặc Hột-le) thụt trong môi, nhìn từ ngoài không thấy.

Mộtsố đànbà bẩmsinh Bướm Thụt, lưỡi nhỏ-xíu. Mộtsố chủđộng phẫuthuật xén lưỡi, thành Bướm Thụt.

Ngược Bướm Thụt, là Bướm Lòi. Đànbà Bướm Lòi sởhữu lưỡi bướm thòi xa khỏi môi, thậmchí chục phântimét. Nửa Thụt nửa Lòi, là Bướm Hé, lưỡi bướm mấpmé môi.

Bướm Thụt vệsinh và thẩmmỹ, nhưng Trung Tướng không khuyên các cô phẫuthuật nhé.

Bướm Đứng là kiểu Bướm có Khe đổ hướng chínhdiện. Most bướm đànbà Đứng, tuynhiên không ít đốitượng Khe lệch trái (Bướm Trái) hoặc lệch phải (Bướm Phải).

Các kiểu Bướm khác dễ hìnhdung.

(iii) Biết Bướm bạn-tình chínhxác thuộc loại nào, cũng-như biết chínhxác bạn-tình thích loại Bướm nào, là một phongcách Sếch Tinhhoa. Nhờ đó, các cô sẽ luôn triểnkhai thànhcông đấupháp sếch phùhợp.

Chảhạn, nếu bạn-tình Bướm Sau, thì các cô cần năngnổ sếch Ông Chó (Doggy Style Sex), còn nếu bạn-tình Bướm Lòi, thì các cô cần tránh sếch Mồm (Oral Sex), trừphi được yêucầu.

Tươngtự, nếu bạn-tình thích Bướm Vông, thì các cô cần sếch Ông Ếch (Froggy Style Sex), để bướm các cô trông mênhmông hơn, còn nếu bạn-tình thích Bướm Thưa, các cô cần Đi Oách (*1).

(iv) Trung Tướng phátminh Chỉsố Sếch Tươngthích FCSQ (Female-side Compatible Sex Quotient) nhằm đo độ tươngthích sếch của một đànbà tới một đànông (hoặc đànbà, whoever).

FCSQ tínhtoán giảndị như sau:

Trên 14 tiêuchí phânloại Bướm, các cô tự xét Bướm mình loại nào, và chấm-điểm. Loại No1 chấm 1 điểm, loại No2 chấm 2 điểm, loại No3 chấm 3 điểm. Cộng tất lại, ra Điểm Bướm (Cunt Existing Quotes).

Vídụ, Bướm các cô loại: Giữa Mẩy Vông Hé Sần Rậm Trắng Đứng Ướt Khít Đủ Ngái Tanh Nước.

Điểm Bướm các cô bằng: 2+1+1+2+3+3+2+1+1+2+2+2+2+1 = 25.

Rồi các cô hỏi bạn-tình thích Bướm loại nào, và chấm-điểm yhệt, ra Điểm Thích Bướm (Cunt Expecting Quotes).

Vídụ, chồng các cô thích loại: Trước Mẩy Vông Thụt Trơn Thưa Đen Đứng The Khít Đủ Hoi Mặn Nước.

Điểm Thích Bướm chồng các cô bằng: 1+1+1+1+1+2+3+1+2+2+2+3+3+1 = 24.

Nếu Điểm Thích Bướm trùng Điểm Bướm (aka Dual FCSQ equals zero), hehe chúc-mừng chúc-mừng, các cô và chồng tươngthích sếch 100%. Cuộcsống sếch các cô mỹmãn.

Nếu Điểm Thích Bướm chênh Điểm Bướm dưới 7 đơnvị, hehe ôkê ôkê. Cuộcsống sếch các cô ổnthỏa.

Nếu Điểm Thích Bướm chênh Điểm Bướm 7-14 đơnvị, hehe bìnhtĩnh bìnhtĩnh, tìm hướng điềuchỉnh. Cuộcsống sếch các cô trụctrặc.

Nếu Điểm Thích Bướm chênh Điểm Bướm quá 14 đơnvị, hehe chia-buồn chia-buồn. Cuộcsống sếch các cô thấtbại.

Nữa, nếu Điểm Thích Bướm trội hơn Điểm Bướm, các cô (đànbà) sẽ ngoạitình mạnhmẽ hơn. Ngược-lại, chồng các cô sẽ ngoạitình hơn.

(Mời đọc tiếp trong all Paiboxes)

(@2008)

(*1) Đi Oách: Một phóngsự của Trung Tướng. Mời gúc tự.

Page:


2,923 comments:1 – 200 of 2923   Newer›   Newest»
Lìu Tìu said...

Zì dự lúc nào khaigiảng FMBA, Zì ơi?

Unknown said...

Mụ Dzì ngẫn hôm nay có bài Sếc Pia trắc ngiệm này hay phết. Tui đang ngâm kíu. Hehe!

Unknown said...

Liu Tiu said... [fo: color="#FF9966"](1)[/fo]

Vài hôm nữa con ngẫn ạ. Zì đang chán đời đcm chưa có hấng.

dechu said...

Bà Zì post hình minh họa đy đọc khó tưởng tượng quá

ctnp123 said...

Ha ha tôi nổi lên nhọc nhằn dưng sảng khoái đây.

Chào các anh gẳm và các vàng son sinh đẹp.

DCM chạy vắt kèn lên cổ mà chỉ đủ cơm ngày ba bữa.

ctnp123 said...

Tôi vừa kiểm tra. Kết quả đây, DCM tiến Ăng lê CCL tôi đéo biết. Anh gẳm nào dịch giùm tôi cái

Your Dual FCSQ is 6, your sex-life is quite good. Your FCSQ Deviation is -6 and your FCSQ Pair is 6/0. Ask the General for more sex quotes.

mi amor said...

Nhân bài Lồn tôi kể cho cacc một chuyện địt của thằng bẹn tôi (đệ anh Dòi). Hôm đái hènh như nó ăn bóng hay trúng lô hay gì đó (mà không thì đằng nào tuần chả phải nhậu dăm ba bữa), xong rủ nhau đi địt cũng chẳng cần vào ổ địt (@pín) cho tốn xèng mà call luôn.
Thằng bẹn tôi mệt nên lúc đầu không gọi, chỉ vào xem thằng khác tẩn cho nó khí thế, sau thấy thằng hay hay cũng hehe làm tí
Nó kể em phò cũng mới wax ủng gì đấy, giờ lún phún độ gần phân, cứng, cong như móc câu vậy (văn công nào gúc hộ lấy hình minh họa)
Thế là mỗi lần đút vào xong rút ra là ... roạt roạt một cái như là tháo giầy dán của bà Zì vậy
Thề đéo nổ

6 son said...

Còm nhầm bên bài cũ,hehe.
[im]http://www.pussybook.org/wallpapers/naked-asian-hairy-pussy-girl-800x600.jpg[/im]

Deobietj said...

[si="5"]@ Zì:Ở trên câu Blast có đoạn Bánh mỳ & lòng trung trực, súp hạt dẻ & tình yêu. Vế đầu A hiểu láng máng về cái j mà bánh mỳ với nửa cái bánh mỳ, dưng vế sau thì có ý nghĩa j kg vậy Zì. Súp hạt dẻ & tình iêu í.[/si]

Unknown said...

anh Zì kính yêu sơi lại buồn lồn cũ à. Đôi năm trước ví bơi giờ buồi lồn nhà em khác mẹ nhau là thía nầu hả tình yêu trai dại của em

batthanhquan6868 said...

Your Dual FCSQ is 14, your sex-life is really bad. Your FCSQ Deviation is -10 and your FCSQ Pair is 30/20. Ask the General for more sex quotes.

Unknown said...

ctnp123 said... [fo: color="#FF9966"](6)

[/fo]
Con nài chưa tính Điểm Thích Bướm hả? Và Điểm Bướm cũng điền chưa hết?

Lếu chưa có FCSQ Pair thì mần sao tính được tươngthích?

Mời các cô đọc kỹ bài đi. Lếu các cô là đực, thì Điểm Bướm (fần fía trên của form) là thôngsố Bướm vện các cô, còn Điểm Thích Bướm (fần fía zưới của form) là thôngsố Bướm mà các cô thích xài.

Sau khi có hai cụm thôngsố nài, thì Zì mới biết được [fo: color="#FF0000"]hòahợp trong đờisống tìnhzục (aka Tươngthích Lồn)[/fo] của vợchồng các cô.

Unknown said...

[si="6"][co="blue"]

Your Dual FCSQ is 10, your sex-life is acceptable. Your FCSQ Deviation is -8 and your FCSQ Pair is 30/22. Ask the General for more sex quotes.

Anh Zì có chỉ đạo gì không?

[/si][/co]

6 son said...

Ngày xửa ngày xưa khi chưa có phẩu thuật thẫm mĩ như zờ.
Để có cánh lồn nở nang, gợi cảm
(Cần Lao gọi là zầy cùi) thì các bậc Phụ Huynh cho Con Gái cắn gau Muống từ bé.
Nhớn nhớn cắn cũng được nhưng hay bị tác dụng phụ.
Tỉ dụ: Laị nở chỗ lưỡi lồn or chỗ khác,đại khái vậy!!

Unknown said...

bài nài phải nghiên cứu đã Zì, nhiều thống số quá viết tiếng việt còn tưởng tượng bỏ mẹ hề hề

ctnp123 said...

Tôi làm lại, hổng biết tiếng Ăng Lê nói gì dưng chưa có nhu cầu đủi vện hehe

Your Dual FCSQ is 7, your sex-life is acceptable. Your FCSQ Deviation is -1 and your FCSQ Pair is 24/23. Ask the General for more sex quotes.

Tieu Lan said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

Lừa Ông said... [fo: color="#FF9966"](13)[/fo]

Con nài zâm hơn vện. Ngoạitình khá nhiều. Chủyếu chơi fò. Vợ con nài hiềnlành zưng sếch tầmthường, jống most gái Lừa.

Tuynhiên đờisống tìnhzục của nhà con nài ổn. Con nài sẽ không bỏ vện theo gái.

Zì recommend: cô cần chỉđạo vện chămsóc bảnthân em ý tốt hơn chút, chủđộng thảoluận mới vện về zững vướnđề cần cảithiện ở ngoạithất.

ctnp123 said...

Ha ha nhìn hình Vs Giáng Hượng hự hự pót, anh mặt hãm vãi lìn là Zì thì tôi thất vọng quá.

Chị Lói tuổi trẻ mặt xinh tư chất khá tôi ưng.Chị Bương Cảnhsátviên said...

"Your Dual FCSQ is 0, your sex-life is absolutely perfect. Your FCSQ Deviation is 0 and your FCSQ Pair is 23/23. Ask the General for more sex quotes."

Là gì vậy, Ái Khanh?

Unknown said...

ctnp123 said... [fo: color="#FF9966"](16)[/fo]

Con nài sinhhoạt vợchồng ổn fết. Theo Zì kiểmtra trên nhiều cặp vợchồng Lừa, hiếm người đạt được chỉsố tươngthích Lồn như cô (Dual FCSQ bằng 7).

Chúý fải điền thôngsố thật chínhxác đó nha.

Unknown said...

Glory King said... [fo: color="#FF9966"](20)[/fo]

Con nài fịa mẹ gòi. Đcm Zì đã bẩu fải nói thật cơ mà.

Unknown said...

[si="6"][co="blue"]

Anh Zì fán đúng fết nhể, có điều thắc mắc chút là tôi đéo ngoại tình, chủ yếu là quai tai, hehe.

Chơi fò thì đéo ai lại tính là ngoại tình, tiên sư Anh!

[/si][/co]

ctnp123 said...

Hoho tôi lúc nào chẳng thành thật. Nổ làm lìn gì.

Unknown said...

Thành Dì vì những gì Dì đã mang lại, tri thức + triết lý cuộc sống + động lực phát triển... (hơi suông những vẫn phải thốt ra)

batthanhquan6868 said...

Cảm ơn Người vì đã cất-công tìm và phát-triển bài cũ. Chúc người liêntục phát-triển.

Tỷ Phú Say Lìng said...

[si="6"][co="FF6600"]ĐM tôi đéo có vện, mèo, út gì cả. Đời như cặc. Tôi đi chết mẹ nó đây[/co][/si]

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Con nài fịa mẹ gòi. Đcm Zì đã bẩu fải nói thật cơ mà.(@Ái Khanh)

Ừ tôi đùa mà. Tôi quay tay tĩ tã, biết lồn gì.

Unknown said...

[si="6"][co="blue"]

Chị Lói hoành chắc là tick 1 dọc từ trên xuống hả? định chơi chiêu jống thi trắc nghiệm Lừa hả? hehe
[/si][/co]

Unknown said...

Dì có tin tử vi, tôi thì trước không tin nhưng giờ thì ngày càng tin. Số tôi khổ không vì tiền mà là khổ tâm. Tử vi tôi có Cô Thần, Quả Tú đối chiếu nhau ở mệnh , và thân, có Phục Binh ở quan lộc. Nên dù xung quanh có nhiều người mà vẫn thấy cô đơn, trống trải, nhiều bạn mà không có tri âm, tri kỷ, hồi bé thì hay bị bắt nạt, lớn lên đi làm thì hay bị dèm pha chọc ngoáy sau lưng. Khổ đéo chịu được!!! Có cách nào hóa giải không Dì!!!

PackSongHip said...

Của tôi nè Zì. Xem giúp tôi thử thía nầu:
Your Dual FCSQ is 5, your sex-life is quite good. Your FCSQ Deviation is -3 and your FCSQ Pair is 23/20. Ask the General for more sex quotes.

ctnp123 said...

Trong tất cả các hình Zì, mỗi quả dưới này là thấy ổn nhất. Còn lại xin lỗi, như quặc.

Kiểu giầy trong hình, hehe, là kiểu ưa thích đặc biệt của mấy anh thấp lùn nhỏ con chân bé tẹo. Mà không thích cũng chằng được, làm đéo gì có kiểu khác vừa chân nữa mà thích.

Nhẽ Zì 1m50? Huhu

[im]https://lh5.googleusercontent.com/-UvQUzJRtG4w/US8uwaz6DAI/AAAAAAAADlw/leg7Y9y-8nk/s480/004.JPG[/im]

Unknown said...

Của ông đơi anh Zì kính yêu tình yêu trai dại của ông. Sâu kết quả khác mẹ hồi trước nhể, hông nhầm hùi trước ông là 29/21 gì đó cơ mà
Your Dual FCSQ is 5, your sex-life is quite good. Your FCSQ Deviation is -3 and your FCSQ Pair is 25/22. Ask the General for more sex quotes.

Unknown said...

[si="6"][co="blue"]

Tình dục thay đổi theo thời gian là đúng rồi anh Chẹp.

Chả dụ hồi xưa tôi thích mấy em 17-18 lông mượt như tơ.

Jờ tôi lại thích mấy chị 34-37 cạo nhẵn như chùi, hehe
[/si][/co]

Unknown said...

e hèm, anh trung tuong, anh có xét tem cho em không anh ?

Unknown said...

Bọn một tai hai rốn bốn buồi ép gì thót bụng chuộp quả ảnh trắc dọc tội nghiệp quá đáng.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=cwg-0CGxVnc]

Cô Gác Măng Zê (aka Chạn) tư vấn thời trang cho Zì đi. Dưng trừ khoản giày ra nha cô.

Bá Lý said...

Như nầy là đéo zì vại Trung Tướng?

Your Dual FCSQ is 8, your sex-life is acceptable. Your FCSQ Deviation is 0 and your FCSQ Pair is 27/27. Ask the General for more sex quotes.

Tôi khoái kiểu lồn lá tre, thụt hơn là loại bự chảng, ca-la-vát hehe dài. Nước nôi vừa vừa thôi, nhiều quá mất cảm giác.

Unknown said...

Em Lan qua facebook nhà anh hình có đầy. Mặt anh sần sùi nục nục như lồn chó chửa bọn gẳm đã lờn mẹ.

/////////////////////////////////


Your Dual FCSQ is 5, your sex-life is quite good. Your FCSQ Deviation is -3 and your FCSQ Pair is 26/23. Ask the General for more sex quotes.

Thỏa mãn + chung thủy.

QUANRE17 said...

Ôi đệt mệ, anh chuẩn bị fải vào trong Chùa có việc 2 ngài, mà đọc bài mới của anh Zì tuyền nồn là nồn thế lài thì ếu quá ếu quá... đm đã thế thì mở mẹ fin sếch xem zồi quai tai fát cho ló ếu nuôn một thể heheeh, đcmnc...

Deobietj said...

[si="5"]Uôi DCm Zì đùa đấy ah, bài cũ mà. Với lại cái trắc ng này đâu có đánh giá đúng sự hòa hợp về tình dục. DCM ví như có ng thích Bướm trước dưng khi gặp em bướm sau chuyển sang Doggy vẫn tê như thường. Cả hai vẫn hợp nhau có đéo j đâu nhở. Còn Cô nầu chỉ cơm nhà \./ vợ thì chỉ cần biết trong các chỉ số trên có mấy điểm mình kg hợp với vợ thì ra sự chênh lệch thôi. Dư thi trắc nghiệm. He he.[/si]

Unknown said...

Thoi song.

Mồng một con phò zà bốt bài toàn Nồn, Nồn và Nồn. Cả tháng quán mới bựa cắn cứt chắc mẹ luôn.

Địt con mẹ con phò già ăn mày dĩ vãng hít lồn mốc hãm đéo tả.

Thật đúng là:
Quanh đi quẩn lại buồi mới dái
Rào trước đón sau bướm mới lồn.

Unknown said...

[si="5"]anh Nhạc Mất Quần nè Gì:Your Dual FCSQ is 9, your sex-life is acceptable. Your FCSQ Deviation is -3 and your FCSQ Pair is 25/22. Ask the General for more sex quotes.[/si]

PackSongHip said...
This comment has been removed by the author.
nhudaubuoi_tb said...

Xem con Chủn phê thuốc lào nài cacc, chết cmn cười.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=EZbd5UnUb1U]

PackSongHip said...

DKM sao post hình đéo dc. Dí buối vầu post nữa

Mót Ị said...

Bài này Zì bốt bên Yahoo rồi, "Sex tinh hoa" í nhưng ko có form. Giờ thêm form cho buzu dễ tính.

Đèo mịa mở lên tắt liền, trong cty éo dám đọc. Thôi để tối vậy.

Unknown said...

Địt mẹ con SongHip bốt mỗi cái lồn hotdog mà mãi đéo lên hồn.

Sư bố con tintin hĩhĩ

DG said...

Vãi tè mới xì lịp con Đào mặt cặc vửa bốt, hehe!

nhudaubuoi_tb said...

Con nào từng thử làm cái tham lộn về bắn thuốc lào cái, anh đéo dám thử thế mới nhục chứ, dcm.

Enterprise said...

[si="6"]
Tranh-thủ diềm hàng mụ Dì phát! hehe.

Từ viết tắt: \./ = L, \,/ = B.

Dìn-chung bài-viết về \./ của mụ như \,/. Dư \,/ thế nầu?

1. Độ-đo chả có cơ-sơ nầu cả. Tại-sao là 1, 2 và 3 mà không phải 1, 1.4 và 1.5?
2. Vì độ-đo chả có cơ-sở nầu nên kết-luận (+) là A và (-) là B có khuynh-hướng ngoại-tình cũng chẳng có cơ-sở nầu. Chỉ có-thể kết-luận là chưa có sự-phù-hợp.
3. Vì chả có cơ-sở, chả khoa-học mẹ lại dán mẹ tag khoa-học, hehe, nên như \,/! Cấm cãi!

Hehe, diềm hàng đã xong, chúc-mừng năm mới chi bựa nhế!

[/si]

DG said...

Con Buồi Thái Bình chưa bắn thuốc lào hử? hehe kém nhề kém nhề.

Cậu ngày sanh viên có đớp, đưng đcm hông có duyên lắm, được độ 2 năm thì bỏ, chiển sang bú vi la đcm.

Ký ức về em í hông nhiều, để biên đã xem nầu!

Unknown said...

Đcm xem xì-líp sai thuốc-lào lại nhớ cảnh thàng bẹn trợn fa nhào từ tầng 2 của jường-tầng kí-túc-xá xuống sàn-nhà, hehe

Dưng thẳng đéo xước-sát jì khà khà thế mới tài

Tôi thì đưa ống-điếu lên mõm thái hôi đéo chiệu nên lại hạ xuống, hehe, nên đến jờ chửa bít mùi-vị thuốc thuổng dư lào

smartdragon said...

@Zì: bao giừ lãnh tụ cũng đánh lạc hướng dư luận bằng 1 cái Lồn gì đó và Zì chơi lại quả Sex tinh hoa từ nhà cũ có upgrade..hehe...với anh đéo care vấn đề ảnh giả.
Đây là kết quả của cậu: Your Dual FCSQ is 4, your sex-life is quite good. Your FCSQ Deviation is -2 and your FCSQ Pair is 28/26. Ask the General for more sex quotes.
Về Sex, vợ chồng anh rất hợp, mỗi tội hay khắc khẩu, động tý lại gừ nhau

nhudaubuoi_tb said...

Thằng bạn anh nói, mấy con sai sai trong clip là toàn do rít sâu vào nên mới bị như vại, chứ rít xong nhả khói thì đéo sai kinh hoàng đến thế.

Unknown said...

Bọn Mồm Buồi tự-luận FCSQ nhế. Con nầu chưa luận được thì tối Zì zìa fán.

Về độ tươngthích sếch theo Bướm của các cô và bạn-tình ([fo: color="#FF0000"]Dual FCSQ[/fo]), khi điền đủ thôngsố và thu được kếtquả chínhxác, sẽ có các variants sau:

1- [fo: color="#FF0000"]absolutely perfect[/fo]: Tuyệtđối Tươngthích. Đờisống tìnhzục mỹmãn.
2- [fo: color="#FF0000"]quite good[/fo]: Rất Tốt. Đờisống tìnhzục ngonlành.
3- [fo: color="#FF0000"]acceptable[/fo]: Chấpnhận. Đờisống tìnhzục bìnhthường.
4- [fo: color="#FF0000"]really bad[/fo]: Thựcsự Tồitệ. Đờisống tìnhzục kém.
5- [fo: color="#FF0000"]terrible[/fo]: Kinhkhủngtởm. Đờisống tìnhzục hoàntoàn thấtbại.

Đafần [fo: color="#FF0000"]Lừa Đực[/fo] các cô có độ tươngthích sếch ở mức [fo: color="#FF0000"]Acceptable++[/fo]. Còn đafần [fo: color="#FF0000"]Lừa Cái[/fo] lại có mức [fo: color="#FF0000"]Acceptable-- (gần sang đến mức Really Bad)[/fo], và khá đông ở mức Really Bad.

Trên kia fần-nhớn văncông búzù khaibáo đã có đờisống tìnhzục "Quite Good". Zì nghĩ các cô nhầm hoặc xuêxoa thôi. Đạt được mức Quite Good không zễ đâu. Bọn Tây thì lại đông bọn "Quite Good" nài, bởi chúng lựachọn cẩnthận hơn.

Lếu các cô đã tínhtoán thật chuẩn, mà vưỡn thu được kếtquả "Quite Good", thì Zì xin chúc-mừng, các cô đang thuộc về số-hiếm.

Dương Thường Trực said...

Sao ko thấy mụ Zì nói đến tư thế make love nhỉ....!!?

Unknown said...

Thuốc nào sai dư vại biềngthường, miềng cồng phơm.

Miềng chửa bâu giờ maimắn có diệp phêpha dư ôngtiên trong lip lỉm. Miềng dít không sâu và không ngậm khói được. Dưng phê đéo thể đứng dại, hoặc đứng lên phịch mẹ suống, hoặc đéo hãm được dớtdãi nhểunhảo nhểunhảo thì có vài lần, nhứt là phát đào tiên chầu buổi sáng, chưa cắn bú zì thường phê nhứt.

Mỗi lần đá phát goodmorning, trước khi bú phẩy kiếm chỗ gần tường, hoặc ghế có dựa.

Không thì bổ nhào dư F15 cắtbuôm đéo biết chừng hehe.

[im]http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/9/29/22/652756/4ac228e8_3ad2cc1b_image2184_resize.jpg[/im]

Bá Lý said...

Ôi zời, chết mẹ cười với mụ Trực hói.
Mụ chơi mỗi kiểu nằm trên, thì quan tâm đến các tư thế làm buồi gì?

Các cô có thể Gúc nhát là có ngai các tư thế TD, minh họa hình ảnh hoặc fin đàng hoàng, gòi lựa chọn tư thế nầu phù hợp nhất mà mần với vện.

Lếu các cô biết điều chỉnh, có thể cải thiện được sự hòa hợp TD với vện các cô.

DG said...

Hồi hổi có đận giời mưa, cậu ngồi lổ mới một thằng đệ hehe, não nề phết.

Phía ngoài mưa tí tách, tí tích, tạo thành một rãnh nhỏ dọc sân đất theo mái bờ rồ xi măng, thằng đệ bẩu đại ca mới em thi bú thuốc lào nhế.

Cậu bảo ô kê sợ cặc, thi dư nầu? Cỏn bẩu đại ca mới em bắn gòi xì tàn thuốc, thằng nầu xì được nhiều cú vượt qua cái rãnh là thằng đó thắng địt mẹ.

Vụ vủ cậu thua chổng vó, bắn được 9 nhát liên tục là trợn mẹ mắt, đéo xì được nữa hehe. Thằng ôn dịch ló chơi một lèo 23 phát, xì phát lào ra phát í.

Mồm ló vàng khè, hôi zình, 5 năm sinh viên đéo thấy nó đi địt gái bao giờ, chả bù cho cậu hế hế!

Unknown said...

Hiềng bốt cồng trên thiếunữ bú thuốclào không phẩy làm hàng đao. Các cô nhiền tay che lửa thì gõ. Chuyên nghiệp đái.

Địtmẹ mái quán chè chát gần NgãTưSở có thiếunữ chắc ngáo thuốclào. Có khảlăng bú liêntọt liêntọt đcmn vcl. Có lần nhạo về tôi nhải vầu bú cốc trà chát, móc gói thuốc mới mua ra bắn. Ẻm ngồi kế anh cho em xin bi, gòi ẻm bú liêntục liêntục các anh ạ, theo nghĩa đen. Một lúc thì hết mẹ gói thuốc của tôi. Vãi lồn ơi là buồi.

Mà mặt mũi khá sinhsắn nhế. Bai giờ chắc vẫn sinhhoạt ở đái. Hỏi bọn bán lước khu vực chắc đứa đéo nầu cũng biết. Tôi đoán em nài có vấnđề thầnkinh.

Lip của em đai nài. Hôm sin thuốc tôi ẻm cũng bú mới tốcđộ dư vại. Tôi đéo dám quai fin sợ mái thằng choaichoai ngứa mắt đập cho nhát thì bỏ mẹ, khàkhà.

[youtube=http://youtu.be/SSXI3pIFWdA]

DG said...

Lói chung chiện sếch của cậu mới mợ thì zí cặc vầu cần sử dụng dữ liệu của con Zì, cậu thật.

Có đận ban sáng cậu tỉnh dậy gòi dưng cứ lằm iêm, vì con vện vửa cười rinh rich vửa sờ kèn của cậu. Cậu cứ lằm iêm xem dư nầu.

Rùi thái cỏn cứ lầm bầm một mình, thế nài thì siệp nầu cho vừa?

Chả là đận đó gần dư toàn bộ siệp tầu của cậu đều bị xẻ một phát đoạn cuống buồi, tức là cứ mỗi lần cẩng là ló chọc căng cả siệp. Hàng cậu to hay hông thì hông biết dưng siệp cặc nầu cũng bị “xể” một đoạn hehe, thề đéo điêu!

Cậu buồn cười quá dưng cứ lằm iêm, vì đêm qua cậu vửa quất hai nhát hoành trấng xong nên nghĩ giờ chắc chả cần hehe, thế gòi đột ngột cỏn âu yếm thơm bọp một nhát chúm chiếm ra chiều rất mãn nguyện, gòi búng búng, gòi bẩu liều liệu mà giữ cho bà, hỏng bảo bối của bà là chit!

Địt còn mẹ cậu cười văng cả dắm hehe.

Mr. Tran said...

Anh Dái Ghẻ đây chứ đâu?


[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=7qs9A24-kzw]

Unknown said...

Nói đến tư thế thì kinh buồi gì hả các cô trong khi nó có đầy trên gúc. Quan trọng là các cô biết vện của mình khoái ở tư thế nào nhất, nhì, ba,... và lên đỉnh mau hay chậm ở các tư thế phù hợp.

Khi nắm được những điều cơ bản này rồi thì các cô cho vện lên đỉnh lúc nào chả được.

Thề đéo nói phét, anh luôn cho vện lên đỉnh ít nhất hai lần cho mỗi lần bổ (@Pín) và lần sau cùng thì cả hai thăng hoa cùng lúc. Cho nên đời sống sinh ní vợ chồng anh rất mĩ mãn. Nhi đồng ra như quân Nguyên dcm.

DG said...

Cậu vửa nhạo mới đệ cậu ở Bê Cê Tê zìa hehe, chết đến đít gòi các cô ơi, chết đến đít gòi.

Con nầu con nấy núp kiên kiến, liều liệu cái mồm nhế, tốt nhất là cứ địt bọp thuốc lào thuốc chuột mà phang nhế. Con Chạn Khắm có xuống đường chưởi Khựa thì cũng chưởi kheo khéo nhế, ló vả cho tòe a lô đới.

Cậu thật chớ hông đùa đâu hehe. Thôi chẩu đơi, sin trào và hẹn gạp lại.

@ Đĩ móm nhớ cho cậu cái thẻ viếp nhiền long lanh nhế, cho bọn tin tin vầu ló lác mẹ pha đi địt mẹ!

batthanhquan6868 said...

Thuốc-lào thì đúng chiên-ngành của bà ròi, từtừ bà sẽ biên một bài tửtế. Con bé trong clip của anh Thìn nhẽ có vấn đề thần kinh??? Ko ai thèm mà hút như thế cả, ĐCM.

batthanhquan6868 said...
This comment has been removed by the author.
nang_giua_trua said...


Chả biết hình cô Hương post dư nầu cơ mà thấy quán như bị nuke thì hẳn cô cổ cố tình chọn ảnh TT cá sấu để dìm hàng. Hé hé, hoa hậu đi nữa cũng có 1 cơ số ảnh mần Thị Nở vưỡn thấy thị mai mắn. Mong gằng cô cổ hông là 1 chong các cựu VS gộc của quán, thừa cơ đục nước béo cò. @Mật

…………….

Lướt cồng bài cũ thấy cái này lại phải moi sang bài mới một tí, chibộ thôngcủm.

Nắng không phải là một trong số VàngSon có duyênmay được gặp TrungTướng, nhưng Nắng tin rằng những VàngSon của quán đã có được điềunày không ai làm cái chiện “đục nước béo cò” titiện ấy.

Nhânvật GiángHương chắcchắn là một bựagộc đã cờlôn. Điềunày cólẽ không cần phải chứngminh.

Nên việc Mật đưa ra lời phỏngđoán trên (dù là chỉ vui đùa) cóthể làm cho các VàngSon mà TrungTướng chọn mặt gửi vàng chạnhlòng đấy!

Unknown said...

Chồng em cũng nghiện thuốc lá các canh chị ạ, không hiểu có cái gì hay mà hút khói vào cho nó hỏng hết phổi. Chồng em kể ngày xưa cũng hút thốc lào, nhưng đi bộ đội thì chuyển sang thuốc lá, anh ấy nói muốn bỏ nhưng không bỏ được. Có anh nào trong này đã bỏ được thuốc lá chưa cho em mấy dòng tư vấn.
Em nhớ có câu thơ chế:
Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên.
Cứ như là không thể bỏ được!

Unknown said...

Lâu không vào lốc anh Hoàng, các anh chị cho em xem lại cái hình của anh Hoàng được không? Em xem có như hình dung không?
Em đoán anh Hoàng chừng 40 tuổi, người hơi đậm và rất bảnh bao. Em nịnh chủ nhà đấy nhưng em vẫn hình dung như thế.

Unknown said...

[si="6"][co="blue"]

Thuốc lá hả?

Bỏ thuốc khó đéo gì, ngày nào tôi chả bỏ mấy lần đây!

[/si][/co]

Unknown said...

Thôi em có việc rồi, sếp em dạo này khó khăn lắm, bảnh bao nhưng không dịu dàng như anh Hoàng. Em chỉ mong được ngắm hình anh Hoàng 1 lần thôi

6 son said...

Tui không bú Thuốc Lá nhiều.
Ngày ngảy tintin mún mần người nhớn nên tập tọe bú.
Tui thái Thuốc lá bú ngon nhất là lúc phê Diệu và lúc chờ ù,hehe.
Ngày đi mần Nhà Nước nhởi với tuyền ZàHói.
Công việc thì nhàn nên tập tọe bú Thuốc Lào theo ZàHói rùi bú từ đó tới zờ.
Thuốc Lào bú ngày 1 or 2 phát cho thơm mồm, bổ phổi diệt trùng lao các Bựa ợ.

6 son said...

Chào buổi sáng bằng 1 bi Thuốc Lào HTQ rùi bú cốc nác Chát, Cứt nổi lên là no lun khỏi phải cắn sáng.

Binh Nhì said...

Đời đúng là củ lồn, em muốn tự tử mẹ nó gòi. Em vừa bị con người yêu thầnquynh, phản đối chuyện thuốc lá bia rượu, lí do buồi dái lồn cặc. dcm, bỏ bỏ cái đầu buồi em đơi nài. cổ phiếu thì đéo mần cắn được, không có bia rượu thuốc lá thì mềnh màng thế đéo nào? đau đầu là.
Địt mả cụ con nào nghĩ ra cái ngày 8-3 làm em đau đầu cũng. dcm, chán chán là. Zì viết về lồn lúc này thật là đúng tâm trạng em.

smartdragon said...

Thanh Loan Nguyen said... (68) em cứ bảo chó là anh hút thuốc mồm thối em đéo chịu được , muốn hôn mà chẳng dám hướng chi người nói chuyện mới anh vừa bịt mũi vừa nói...đảm bảo tự ái mà bỏ khẩn trương heeee

DG said...

em cứ bảo chó là anh hút thuốc mồm thối em đéo chịu được , muốn hôn mà chẳng dám hướng chi người nói chuyện mới anh vừa bịt mũi vừa nói...đảm bảo tự ái mà bỏ khẩn trương heeee @ con Gồng.

Lồn cụ con nài sa lông đéo chiệu được, có mà bỏ cái cặc í. Cậu đơi nài, đến nhục hehe dưng bỏ đéo đâu. Làm đéo gì có thứ tự ái dành cho bọn nghiện hử con đầu nậu sa lông?

Mỗi lần mò vầu chăn là cỏn đuổi dư đuổi tà địt còn mẹ, cậu lại phải chẩu ra juynhs lại zăng, súc lại mõm gòi uýnh kẹo thơm đủ thứ gòi mới vầu lại. Tỉn một choác lại mò ra phồng khách/hành lang làm điếu thư giãn hehe.

Lói chung đã nghiện gòi là khó, đéo nói được đâu. Chỉ lúc nầu tự con nghiện cảm thấy cần phải bỏ thì sẽ tự khắc bỏ, thế thôi.

DG said...

Cậu đang chơi kiểu bú nhẹ dần, tức là thuốc lào chiển sang thuốc lá, gòi vila chiển sang Man trắng, gòi Man trắng chiển sanh Ếch xe hehe.

Hy vọng là ổn huhuhu!

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
DG said...

Cậu rít thuốc lá đến nay cũng đã tròm trèm 15 năm, hôm rùi bẩu mới con vện đúng 15 năm bố sẽ bỏ, mẹ nó yên tâm. Yêu mấy thì yêu dưng 15 năm là bỏ được rùi hehe.

Con vện trợn mắt, nói thế nghĩa là giề, hả?

Cậu mới thủng thẳng ừa lếu hông ưng thì yêu tiếp, khà khà!

Unknown said...

Chịem wtt giảnhời cô Nghé Lăng:

1. Chó nghiện em, nhàquê bầnlông đéo langnhang, cơmnhà lồnvợ quanh lăm bốn mùa. Em khẳng định chăm phần chăm.

2. Lếu chó lỡ, khuất mắt chông coi đéo ke, miễn đừng để em biết. Phát hiện em sẽ hông để yên, chết mới em ngai đcmnn.

(1)và(2)đều vương tiếng thở zài và hehe, đéo thật tí nầu.

Unknown said...

trước ông cũng rít thuốc lào, hẩn điếu cầy. thời thởi số 8 hàng gà là nhất, giờ đéo biết. hum nào hông có điếu ông cuộn mẹ tai lại hút thai điếu. Giờ ông hông hút điếu cầy nữa, thi thoảng làm bi bằng điếu bát cho đỡ thối mõm, nót tem thối mồm.
Hút nhờ nhiều, một hôm thằng già chủ điếu, lải nhải chửi anh. anh cai. Anh đợi cỏn đi đái, 5 phút cỏn phải đái 1 lần vì tiền liệt tuyến, thía là anh xoay mẹ nó cái lồn chó lại rùi đi sang hàng chè chén bên cạnh...
Cỏn đái về, tai vẫn ướt nhèm nước đái, không thấy ông bèn rút cặp quần ra gói thuốc HTQ sợi nhỏ tí vê vê, rùi rút cái đóm bằng cặt tre ngâm mới tinh, tra thuốc vào lõ, xoay xoay xe điếu, châm lửa .... Ối giời ơi, chết mẹ mài chưa... dcm đứa nầu chửi ông chả chịu hậu quả. khà khà

Lính said...


Dear Trung Tướng,

Dùng bướm-đen hoài, (trong câu hỏi kỳ-vọng of đờn ông) Lính thích bướm: Đỏ or Trắng.

Vậy kết-quả khó chuẩn, Linh nghĩ!

Your Dual FCSQ is 6, your sex-life is quite good. Your FCSQ Deviation is -4 and your FCSQ Pair is 28/24. Ask the General for more sex quotes.

Bali said...

Đù mạ nghe đâu tỷ lệ lên đỉnh của đờn bà Lừa rất thấp? Éo phải lỗi cho đờn ông mấy đâu. Cái chính là đờn bà Lừa ko hiểu bản thân mấy.

Mềnh màng là cái kiếp Lừa.

Unknown said...

Cô DG lói đúng.

Sao mỗi lần địt đều thèm thuốc thế mới ngầu, tôi cũng thường.

Lồn lang sướng cấy lằm mẹ chên jường, gạng 2 chưng hong buồi, đốt điếu thuốc thả khói lên chần mềnh màng mềnhmàng. Lồn nhà phẩy mặc quầnáo gòi chại tít ga ngoài, lắm lúc ngại nhiện mẹ luôn.

Unknown said...

Con Dái Ghẻ bớt nổ đi, cô có dám hút thuốc cml với con vện hùm beo nhà cô ý mà nổ:

[img=http://i1291.photobucket.com/albums/b553/Cam_HoDao/LOL_zpsf74d43bc.jpg]

Binh Nhì said...

địt mẹ, nhớ hồi hổi còn sinh viên ở trong ký túc. phòng trật trật là.mà nhét tận 12 ông lừa vào đó. Trong phòng có thằng Hoa Thanh Quế. dcm bọn HTQ phát. Thằng thẳng người gày đét mà lúc nào con cũng bắn điếu cày trong phòng, hôi hôi là. Tởm nhất là đêm vắng nó rít. dcm vang khắp mấy tòa nhà ktx. Sáng dậy đéo cần ăn gì, làm phát 2 bi gòi đi lên giảng được. dcm bọn HTQ tởm tởm là.

DG said...

Con Đào lộn cạnh khóe gì cậu đới con gẳm?

Độ rày trốn biệt tăm biệt tích nhẻ? Sắp gả con gái chưa hehe con nỡm?

Sành said...

ĐCM anh Dái Ghẻ vừa địt vừa hút thuốc thì tôi chịu thua anh rồi, hờ hờ

nhudaubuoi_tb said...

Nhân nói về sếch, khi VS chuẩn bị lên đỉnh và xuất tinh aka squirting orgasm thì VS cảm thái giống như đang buồn đái, chính vì vại nhiều VS tưởng là đang buồn đái, sợ đái vào mặt chó nên cảm hứng tụt xuống đéo đạt cực khoái được. Để có thể giúp VS lên đỉnh, văn công nào có thể chia sẻ chút kinh nghiệm được hông.

Riêng anh thì trước khi sếch, anh sẽ làm công tác tư tưởng trước cho cỏn, sẽ giải thích hết cho cỏn cảm giác lúc đó thế nào, em cứ tự nhiên "đái" mà không cần phải ngại ngùng ra sao bla...bla. Dưng mà cách nài hông áp dụng được mới vện mới quen, chưa quan hệ nhiều nha văn công.

Sành said...

Tôi đang khổ vì lồn đây cacc à, đcm nhục quá!

Rô xinh said...

Ơ disme em đéo bít Dì bốt bài mới thề đéo nói phét, em vưỡn còm bài cũ và còn đang nhắc Dì lâu lắm đéo có khóa sếch tinh bông nầu.
Nhẽ em mọc mẹ giác quan thứ 6 goài.

@ Sành, vụ giề mà rên thế anh?

nhudaubuoi_tb said...

Khổ vì lồn là cái khổ sướng nhất gòi còn rên gì nữa hả con Sành?

jerrylouis said...

Đèomẹ, tôi sắm được convợ 18năm rồi nên giờ có tiềm hiểu lồn nó láđa hay látre, nằm lệch phải hay lệch trái nhẽ đéo xi-nhê gì
Sau tưng ấy năm nó chỉ thích được vét với ngồi trên bụng tôi thoai

Dương Thường Trực said...

Ý anh đéo fải là hỏi các tư thế make love. Anh đang thắc mắc, là trong trường hợp của anh...cứ đc nằm trên, đã là 1 sự lên đỉnh, đéo quan trọng quá lắm về cấu tạo "khu vệ sinh vs khu vui chơi giải trí" đéo gì, thế mới tài.

Hút thuốc lá, vện anh bảo mồm miệng tởm như liếm gạt tàn. Ô hô, thế mờ....khối VS vưỡn thích liếm lại. Đúng hông mấy em?

Là nói vậy thôi, liền ông thì fảng fất hơi thuốc là chuyện thường...! Hay tắm thì lấy đâu mà hôi...! Là sự ở bẩn tự thân thôi chớ đừng đổ tại thuốc lá ha

Bali said...

Cô Sành kêu khổ vì nhồn, bởi một lẽ đơn giản là cô ấy hiện tại éo có nhồn để được khổ.
Cái vòng luẩn quẩn..

jerrylouis said...

Cô són chỉ được cái nói đúng là tài
Bú thuốc phê nhất lúc phê diệu mí lại chờ ù!

6 son said...

Ngày ngảy Tui mần bí thơ đoàn Bản, kiêm Phó Đội Trưởng an ninh nội địa Xã.
Hôm hổm, Xảy ra vụ cướp địt(hấp diêm) trong Bản.
Nạn nhưn là 1 Vàng Xon 16 tủi.
Trên đường đi tác nghiệp mần Nương về thì bị cướp địt.
Sự việc như sau:
Còn.......Câu vìu..... Tối típ tọc.

Sành said...

@em Rô, Đầu Buồi TB
Đã bảo là anh đang khổ vì Lồn thì sướng cái đéo gì nữa, hờ hờ.
Dạo vừa rồi đi Party nhiều, quen đuọc em gái 34 tuổi đã ly dị chồng vài năm. Tán tỉnh mãi rồi cũng hẹn được ẻm hôm nay đi hotel.
Anh đặt phòng rồi tắm phát chờ ẻm đến. Ẻm call bảo 30 phút nữa có mặt, anh hồi hộp chờ đợi cú tỉn vĩ đại.
Anh sợ mình già hói không làm ẻm hạnh phúc nên anh uống trước 1 viên Viagra. Khi tim bắt đầu đập thình thịch, buồi bắt đầu dựng ngược thì em đến. Anh ra đón và ôm ẻm nhưng ẻm đẩy ra và bảo, em đến để xin lỗi anh vì bận việc đột xuất không thể ở lại tâm sự cùng anh được.
Bây giờ anh đang một mình nằm trong hotel với cái buồi cửng tót, anh phair làm sao bây giờ???????

Mr. Tran said...

Tôi vửa Gúc được quả líp về đệ tử chân truyền môn đấu bốc của anh MTMT. Nhỏ con nhưng ngạo nghễ.

Nghe kể, anh MTMT cũng có 1 trận thua oanh liệt như nài. Học trò đã tái hiện y chang.


[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=d9HcSVa5oeE]

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Hoàn cảnh của cô Sành éo le quá.

Tôi cái lồn gì cũng biết, mỗi cái lồn là đéo biết nên đéo cho anh nhời khuyên được.

yamato said...

Zở về như nam 18, quai tai cái rùi về thoi cô Sành!

nhudaubuoi_tb said...

Con Sành liên hệ ngai mới con Lee híp để điều đào chứ còn ngồi đó than thở cái giề. Uống cái đó vào mà đéo được giải tỏa chịu sao thấu, chẳng nhẽ qwerty. Cơ mà lần sau hẹn ẻm đi hotel là sẽ được ẻm đền bù đới, nhất cô rồi còn đéo.

Rô xinh said...

Hố hố chết mẹ Sành lan nhựa chém gió như thần, thế trước đó ẻm đéo có số phôn của anh à?
Giải pháp: xả 1 bồn đầy nước lạnh rồi vào làm 1 giấc, tới khi thằng bé trở về đúng kích cỡ đích thực thì dìa chứ còn đéo kha kha.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Hay quá, con Ku To Cá Khô đã có tem Ông Nhợn Bần Nông Thối Mõm gòi.

Thanks Trung Tướng.

Công lý đã được thực thi hahaha.

THÀI 9 said...

chuyện con gét 20%hói 80% tintin tinh đòi nằm trên được lý giải đơn giản thế nài...con gét hói cưn nặng 38 cưn chiều cao 1m 51 ( = chiều cao con mụ zì đi giầy sai 38)..dưng khi ấy vện cỏn nặng 98 cưn chiều cao 1 m 86 .vện con nài trước mần bóng chiền đội công nghệ thông tin lau_cai chơi vị trí lybero vị trí này chính luật bắt cỏn không đc chơi bóng khi bóng trên mép lưới kể cả che chắn hay vụt bóng..tức cỏn có muốn cũng phải chơi bên dưới bên trên để cho trung phong. Vị trí libero lại thường xuyên phòng thủ mời các cô gúc...sau giải nghệ thì phát phì ra...các cô đã thấy lí do tại sao con gét chuyên nằm trên và vợ cỏn tinh phải thủ bên dưới chưa..cac lí lẽ khác của cỏn chỉ tự che dấu cái mà tôi vừa trình bài...anh AN _ Hoàng_ Lý_ Híp cho cái hình minh họa ...thanh ciu anh

Sành said...

Tim tôi giờ đang đập rất mạnh, có cảm giác hụt hơi, buồi thì vẫn cửng nhưng không hề có cảm giác thèm địt nên thử quay tay mà đéo thấy phê, đầu cũng hơi giật giật theo nhịp tim. Bỏ mẹ tôi rồi, già mà dại, nhẽ chạy đến bác sĩ xem sao. Đcmnc

yamato said...

Qua triệu chứng cô Sành mô tả, anh nhận định cô dùng liều 100mg, có lẽ quá liều ròi.
Niếu lúc nài cô có real sex thì cũng sẽ không có cảm giác gì, rất lâu ra và mệt mỏi.
Lần sao cô nên giảm nửa liều hoặc dùng cialist, êm hơn cô ạ!

Rô xinh said...

Về vụ bỏ thuốc, Rô phải nể Chó tai nhà Rô. Cỏn hút từ khi còn là học sinh cấp 3, tới lúc quen Rô cỏn cắn ngài trên 1 gói, liên tục liên tục đặc biệt dững khi căng thẳng.
Thời thởi Rô cũng đá đưa, dưng đú vui là chính. Có lần Rô nói cỏn bớt đi, hút nhiều quá, cỏn nói: Đồng ý lấy tui đi, tui sẽ bỏ.
Tưởng cỏn đùa, cho tới gần năm sau Rô chính thức đồng ý lấy cỏn, khi đó cỏn đã trở về tư bản, cỏn ngồi trước cam đốt 1 điếu thuốc, rồi tiên bố: Đai là điếu cuối cùng trong đời tôi. Đó cũng là sinh nhật của cỏn- 34 tuổi, 17 năm hút thuốc.
Từ đó tới nai 15 tháng roài cỏn chưa bao giờ đụng vào 1 điếu thuốc ơ-gên, mặc dù khoảng 6 tháng đầu cỏn bứt rứt rất, lúc nào cũng cảm giác bực bội cáo gắt. Có khi vật quá, cỏn phải mua sing-gum có tẩm nicotine nhá cho đỡ vã. Sau đó thì cỏn dần quên, tới giờ thì cỏn quên mẹ cỏn đã từng là xì-mốc-cơ chiên nghiệp. Đương nhiên vì cỏn nên Rô cũng ngừng, không đú nữa.
Kết quả sau 15 tháng bỏ thuốc nài: Cỏn khỏe hơn nhiều, không đụng tý là sụt sịt với thời tiết như trước nữa. Răng cỏn trắng hơn, cỏn lên hơn chục kg.
Quan trọng nhất là cỏn tiếp kiệm được ít nhất 200 CHF/tháng (bên nài 1 gói thuốc giá 7,5 CHF, đắt vãi chạn), cũng đéo phải động tý ra ngoài trời lạnh giá để phì phèo, vì TS những nơi có mái che bỏn cấm tiệt mẹ bọn hút thuốc.

PackSongHip said...

Hehe tôi chết cười sặc gạch với a Sành. Đó đéo là khổ vì lồn, chính xác là khổ vì coặc, anh ạ. khekhe.
A nên hỏi kinh nghiệm a Gét-tintin vì tôi nhớ có lần ảnh kể cũng xài cái này mà nó cửng hoài, phải tới BV cho BS chích máo, khekhe khekhe

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Hôm nay chị mới chính thức nhớ lại mùi lồn khắm của em Phú Yên trong khi móc rốn (aka gốn aka belly-button) ngưởi.

Địt mẹ, đích thị là cái mùi khăm khẳm liu cĩu như thể xác ướp Các Mác đã khiến chị tí ngất trên giường đcm.

Mùi lồn em Phú Yên, thưa các cô, trùng với mùi gốn khắm. Thế mới tài.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Thôi nghe tí Dốc mềnh màng với chị đi các cô:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=qlOqXcPkUis]

Chị vữn ở trên chỗ làm, bọn lồn co-workers về hết mẹ gòi. Tối nai nhẽ chị khuya mới zìa.

Đcm đời buồn mềnh màng.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Tiếp:

"All These Things That I've Done" (Mọi côngnghiệp của anh huhu)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=sZTpLvsYYHw]

[img=http://cinemasights.files.wordpress.com/2011/11/shirin-womanwatching.png]

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Đi mua hộp cơm bụi với hộp bia cắn & bú nào.

Đcm.

PackSongHip said...

Cắn đi chị Lói, việc đéo phải cắn cơm hộp
[im] http://www.mediafire.com/convkey/11f1/7cxtqr72yyk2zx5fg.jpg?size_id=5[/im]

Già Không Đều said...

Anh vừa zìa, nghe cô Sành khóc mà thương.

Địt mẹ giờ này ai mà xài Viagra nữa, hoạt chất Sildenafil là đời đầu rồi, giờ đã đến thế hệ thứ 3, như con Cu To bẩu là cialis thì mới ổn.

Cô bật youporn lên mà coi, tự xử cho nhẹ người và đặc biệt nhớ uống thật nhiều nước lọc, nếu trong tủ lạnh có sữa tươi thì nốc hết mẹ đi, rồi đi đái, xong đi ngủ.

Và dần dần khoản 1 ngày sau Cô sẽ phình phường trở lại.

Buataem said...

Chính kiến Vàng Son quán Bựa?
Mấy hôm nai có vụ nuke ảnh Bựa, các Vàng Son thể hiện chánh kiến : buồn, chán, phản đối, không ưng…nhẹ nhàng và mạnh mẽ, êm ái và mãnh liệt. Tôi khoái lắm, đcm thế mới VS.
Thế đéo nào khi nói đến địt phò, ngoại tềnh – toàn các đại bựa, quí ông, idol của quán – các chị lại iêm lặng.
Hai các Vàng Son xem đó là bình thường, đó là chuyện đéo có giề đáng nói, chuyện đó chấp nhận được trong giới hạn?
Hãi nói đi các chị, mặc dù rất quí, nhưng đcmnc, trong chuyện nài tôi nản các chị quá!

Unknown said...

chết cười mới quả xì-líp anh tơn đông bốt show hàng em mít, hố hố, hàng độc , tôi ưng tôi ưng.

Unknown said...

Zì đang khùng đây bọn mồm buồi. Zì đi bú tí uýtki cho thơm loa đã.

Anonymous said...

HAHA Cô SÀnh bị ức chế vãi cả lồn hệ hệ

Anonymous said...

Hết CÔ SÀnh lại đến Zì vĩ đại khô vì Lồn hô hô.MỘi người đìu khổ vì Lồn hệ hệ

Unknown said...

anh trung tuong, anh xét cho em cái tem đi, cho em một ngoại lệ đi em thì tem nào cũng được miễn là có được phông chữ, do hay còm bằng thiết bị di động, và hay bận nên không bam nhiều được ở quán bựa.

yamato said...

DCM com bang fone nhu cac!

Rốt said...

@Langnghe: Chuyện ngoại tình, chơi phò... là chuyện quá bình thường ở quán cũng như ngoài đời. Nghe phát nhàm rồi Langnghe ạ.

Riêng với Rốt, Rốt chả quan tâm, đơn giản là vì Rốt thấy mình hoàn toàn bình đẳng với các zai về sex. Mọi chuyện sẽ dễ dàng tuyệt đối khi các gái không còn coi mình là đồ chơi tình dục của đàn ông, là "nạn nhân" của ngoại tình và các cô phò ... thay vì vậy phải tích cực trong cuộc chơi và biết cách hưởng thụ.

Khi gái bình đẳng với zai về sex thì cả hai sẽ hòa hợp hơn nhiều. Và khi một trong hai, hoặc cả hai không còn hài lòng nữa thì cũng sẽ có giải pháp nhẹ nhàng. Ai cũng có quyền tìm một niềm vui mới, không ai phiền trách gì ai hết.

Còn nếu gái chỉ coi mình là đồ chơi tình dục của zai, và níu kéo zai bằng cơ thể mình, thì khi zai không còn thích gái nữa sẽ rất khó xử.

Tình dục là một nhu cầu cũng như cơm ăn áo mặc. Người ta đồn rằng nhu cầu của đàn ông cao hơn phụ nữ. Nếu người vợ không cần sex, hoặc không biết cách làm chồng hài lòng, mà lại cấm đoán nhu cầu này thì hẳn nhiên bi kịch bắt đầu cho cả hai... Hẳn là nhiều người sẽ nhải dựng lên bẩu thế còn cái nghĩa vợ chồng để đâu thì Rốt xin không dám bàn. Rốt là người "ngoại đạo" đối với hôn nhân.

Bali said...

cô lắng nghe chờ tí, tôi muốn tham luận nhưng sáng giờ bận cơm nước cho chồng, và cưa trai..

Chị Bương Cảnhsátviên said...

@Gốt Vàng:

Công chúa của chị. Em lờ cồng chị. Chị chê.

Buataem said...

@ Chị Rose
Chị ngoại đạo hôn nhân, chúc mầng chị!
Chị nhớ: "Nồn nạ, cá tươi", làm gì có chuyện hiểu nhao, chiều tốt?

6 son said...

Ngày ngảy Tui mần bí thơ đoàn Bản, kiêm Phó Đội Trưởng an ninh nội địa Xã.
Hôm hổm, Xảy ra vụ cướp địt(hấp diêm) trong Bản.
Nạn nhưn là 1 Vàng Xon 16 tủi.
Trên đường đi tác nghiệp mần Nương về thì bị cướp địt.
Sự việc như sau:
Em đang từ Nương về thì có 1 Thèng chặn đường Em.
Nó cầm tay Em đungđa, đungđưa.
Nó bẩu Em có sướng không? Em bẩu sướng!!!
Thế là Nó đè Em ra. Nó tốc Váy Em lên, Nó móc cái zề ấm ấm như củ Khoai(Nót Khoai Khoai) nướng, Cứng cứng như cái sừng Bò.
Nó chọc vầu cái đi đái của Em. Ui đau quá Ủy Ban ui!!
Thế Nó to bằng nào??? Tui hỏi.
Ui. Nó to bằng ống Điếu Ủy Ban!!!
Vàng Xon vừa mếu máo vừa chỉ vầu cái Điếu mà cả Ủy Ban suốt ngày thay nhau zít.

Rốt said...

@Lói: Rốt đang nghĩ xem prefer món gì mà. Nhưng Rốt confirm thời gian và địa điểm bằng cách nào nhỉ? Trên quán à? Và mời tất cả các bựa Gồng cùng join? :)

Rốt said...

@Langnghe: có câu "l.. lạ - cá tươi" thì cũng có câu "b... mới - tới bến", cưng ạ! :))

Chị Bương Cảnhsátviên said...

@Gốt Vàng:

Công chúa của chị. Hãy chọn thời gian & địa điểm cho mọi hoạt động và món cắn & bú em khoái, và cồngphơm ngai trên nài. Sợ quặc gì bọn Bựa thối mồm.

Rốt said...

@Langnghe: chị đã bảo, nếu gái tự coi mình bình đẳng với zai thì chả có gì phải lăn tăn. Các gái chỉ tự làm khổ mình mà thôi.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Thôi chị chuẩn bị về nhà đặng coi phin Mẽo đai.

Hôm nai Một tháng Ba, chị coi lại "Lý tưởng tháng Ba" (The Ideas of March):

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=McCt-_yYLpo]

Chị buồn và mệt quá huhu.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

@Hồng Vàng Công Chúa yêu của chị:

Em gửi info vào e-mail của chị nhé:

Dinhcaochoiloi_dinhcaochoiloi@yahoo.com

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Địt mẹ giờ chị mà có súng thì chị đến từng nhà con Bựa giết chết mẹ cỏn lẫn vợ/chồng/con cái... thề đéo phét.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Sorry *nhà từng con Bựa* not "từng nhà..."

Rốt said...

@Lói: Great! Rốt sẽ gởi mail, cùng với 101 emails của các fan nữ hâm mộ Lói lâu nay để mời Lói đi cafe, coi fin, ăn tối, dancing ect.... :)


Unknown said...

Em Rốt Vàng ơi. Cho tôi nguyện được đứng từ xa ngắm và bảovệ em khỏi những hànhđộng lỗmãng của con Lói Chụt sấusí kia không? Hihi

Việtnam yêu dấu said...

Chiện a Són đúng chất tông zật, đọc mà cười zung cả dốn.

Về dững vụ kiểu dư nài tông zật nhiều chiện hai fết a Són

6 son said...

Zảnh zỗi sẽ biên theo kiểu Bựa cho vuôi Zấu iu ợ.hehe.
Phải tập chung thì biên mới hay ho được. Nhà A ầm ĩ quá. ông Tru, bà Bò , ô Gà, Bà Lợn cứ cãi nhau loạn xà bần nên không tập chung được.

Unknown said...[si="6"][co="#003300"]
Địt, kếtquả dư này:

Your Dual FCSQ is 9, your sex-life is acceptable. Your FCSQ Deviation is -7 and your FCSQ Pair is 31/24. Ask the General for more sex quotes.

Tui đéo-rành tiếng Mẽo, anh-chị nào dịch hộ tui! Zì lỗn phán phát coi nầu?

Trơ mõm tanh hóng Zì!
[/co][/si]

yamato said...

Zững Vàng son đồng nghiệp,bạn học, hàng xóm, tình cờ giáp mặt, do công việc bắt buộc phải nói chuyện, mà còn chại 180, thử hỏi, một thanh niên như vại, nhân cách và phẩm chất ra sao nhẻ?
Mong chờ giè ở một con như vại?
Hai là cả thế giới mù?
Hãi xem lại mình, chân thành và công chính, mọi chiện, không bao giờ là quá muộn! há há!
Một con lừa rặt, cần phải dùng roi vọt, nó mới trở nên hữu dụng, cho nó mật đường, ngài nó vào lò mổ không xa, các Vàng son ạ!
Địt con cụ con Zì!

yamato said...

Xoa xoa tí, khúc nài cho cô nào còn teen or not đi tán VS nài:


"Cô em họ nhắn tin than vãn rằng sao nó kiếm trai tốt khó thế, chả lẽ chúng nó rủ nhau vào sách đỏ hết rồi hay sao ý ? Mình chỉ biết thở dài bảo nó. Trai tốt ối em ạ, nhưng chẳng qua em không chịu nhìn thấy mà thôi. Thường những thằng tốt nó không khéo mồm, nó không ăn diện, nó không sành điệu (nhưng không phải là nó không có tiền), nó không giỏi làm vừa lòng em, nó không biết cho em những khoảng khắc cuồng nhiệt bốc đồng. Nó chỉ biết lặng lẽ theo em, bên em kể cả khi em xua đuổi nó, mua hoa, mua bánh cho em ăn dù không một lời cảm ơn thậm chí vứt vào sọt rác, nó chỉ biết chờ đợi lặng thầm một tình yêu với em. Vì chờ mãi nên thay vì làm cây si nó lại bị những cô gái khác đốn đổ bởi đơn giản trời sinh phụ nữ là phái đẹp nhưng không phải cô gái nào cũng có thiên lý nhãn nhìn ra người đàn ông tốt của cuộc đời mình. Trong cuộc đời người phụ nữ luôn bỏ qua rất nhiều người đàn ông tốt nhưng lại rất dễ ngã nhầm vào vòng tay của một tên họ Sở. Xong lại hỏi câu như em hỏi anh vậy đấy…"

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Chết cười con mặt lồn chó Ku To mồm thối mõm tanh.

Con nài chết cũng đéo bỏ được bệnh giáo điều, lý thuyết suông chó đẻ.

PackSongHip said...

Anh Kuto bức xúc con mồm lồn kute có phỏng. anh biên vài kỹ thuật móc lốp cho bựa hóng đi anh, tôi lót dép hóng anh đây. hehehe

Unknown said...

Nầu bói sếch cho các cô tí nầu.

Zì có vài nhậnxét:

- Chưa có vàngson nầu mần [fo: color="#FF0000"]test FCSQ[/fo]. Nhẽ các em thích mần MCSQ (Test Tươngthích Buồi) hơn. Vậy mời các em vầu Mậtthất. Điều nài zễ hiểu, bởi các em ngại hỏi chó của mình về Điểm Thích Bướm ([fo: color="#FF0000"]Cunt Expecting Quotes[/fo]).

- Đcm đafần (chínhxác là tấtcả) các cô đã mần test FCSQ đều hehe [fo: color="#FF0000"]zâm hơn vện[/fo] của mình. Điều nài zễ hiểu, bởi kỳvọng của các cô thôngthường cao hơn thứ các cô đang có.

- Đcm đafần các cô đều bầnnông về sếch. Thẩmmỹ sếch các cô gất hạnchế và cổđiển.

- Đcm đafần các cô cho gằng các cô gất hòahợp mới vện cách tháiquá. Đây nhẽ là fẩmchất National Wanking?

Củ Chuối Tây said...

Cô Lói tưởng vầuchùa tu rồi cơmà. Lại cắtđứt dâychuông ra đơi phỏng.

yamato said...

Cũng zư nhũng bạn khác đã gặp và đã chại, ban đầu anh cũng thái con Lói ngộ ngộ, xem cho vuôi, zưng càng ngài, anh càng thấy thương hại nó, bức xúc à? cỏn đang ở tầm nào?
Có chăng duy nhất chỉ là một niềm thương hại vô bờ bến từ một tấm lòng nhân từ.
Tuy nhiên, thượng đế còn phải tạo ra hỏa ngục, nghĩa là zững thành phần sẽ không bao giờ được nhiền đến nữa.
Cỏn không thể so được, dù nửa điểm với cô Chủn, người được xem như trẻ trung đang khởi nghiệp.đừng nói tới zững cô như Chạn,Cọp bặc.
Ngoài cái mõm, con có giè?
Nếu con vẫn giữ thái độ ngu ngốc và bất cầu thị như vại, anh sẽ đưa con vào danh sách không bao giờ nhiền đến của anh.
Lẽ ra, con đã tốt, chính con đã diềm con, loser ạ!

Unknown said...

batthanhquan6868 said... [fo: color="#FF9966"](11)[/fo]

Con nài nhucầu tìnhzục nhớn hơn vện gất nhiều, và gất hay tiềm đến Fò.

Con nài cũng gất thích cỡi MBBG, và ít tỉn vện. Nhẽ 1 tháng 1 lần cũng nên.

Nên cho vện coi nhiều fin sếch, đi zukịch mởmang tầmnhiền.

Unknown said...

PackSongHip said... [fo: color="#FF9966"](31)[/fo]

Lếu con nài khai thật thì vện cỏn chuẩn fết đấy. Đờisống tìnhzục cỏn cũng ngonlành thànhcông, zù cỏn cũng đôikhi vụngtrộm.

Nhẽ chuẩn nhất Quán Bựa hehe. Sin chúcmừng.

Unknown said...

Chep Chep Chep said... [fo: color="#FF9966"](33)[/fo]

Con nài đờisống tìnhzục không ngon bằng con Sông Híp, zưng cũng gần bằng. Sin chúcmừng.

Unknown said...

Hic, Zì zành cho tôi một suất bói nha. Tôi đang ở ngoài đường cả ngài. Chưa lên máitính test được. Thành Zì vĩđại.

Unknown said...

a chào các cô, hôm nay, anh buồn, anh ghé quán, các cô tiếp anh không ?

DKM gửi cả quán và kon Jì đây :
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=RromYeF8TqQ]

Mít said...

Ơ, lại Bướm với Trym dồi à?

Bài này có từ quán cũ dồi mà. Các members cũ đã bàn chán bển dồi thôi? Để xem các members mới có gì hay hay hông? hố hố

Đi uýnh phứn với kẻ chưn mài cái dồi sẽ quay lại ngay. hé hé

Unknown said...

Mr Lee said... [fo: color="#FF9966"](37)[/fo]

Con Lý Lươn nài có đờisống tìnhzục nhiền-chung ổn, zưng hay bấtđồng mới vện. Nhẽ cũng hay cãi nhao. Cóthể zo cỏn jatrưởng, hoặc vện cỏn gất húng.

Zì recommend vợchồng con nài nên tăngcường tâmsự và cởimở hơn trong sinhhoạt.

Unknown said...

Thieu Soai said... [fo: color="#FF9966"](38)[/fo]

Con Soái nài cũng có đờisống tìnhzục vợchồng ngon. Zì hơi ngạcnhiên. Con nài hầunhư không ngoạitình. Chúcmừng.

Unknown said...

NHAC MAT QUAN said... [fo: color="#FF9966"](42)[/fo]

Con nài hơi jống con Lý Lươn. Đờisống tìnhzục không đến nỗi nầu, zưng cũng hay cãivã mới vện.

yamato said...

Parksonghip...ui cha, một cái nick mới chuẩn làm sao, đọc xuôi, đọc ngược,ngắt đầu, đuôi, đảo từ, đều có nghĩa.
Xưa kia ở một 4r nổi tiếng nào đó, một vĩ nhân đã mang nick nài, văn võ song toàn, bặt thiệp, điềm đạm...anh hâm mộ nick đó quá đi mất!

Unknown said...

Mụ Goai Hói [fo: color="#FF9966"](50)[/fo] chui đâu mà jờ mới thấy mặt hả?

Củ Chuối Tây said...

Bọn bỏn chưa nổ mấy mà Zì nỗn đã phán như thánh. dcmtmt.

Unknown said...

smartdragon said... [fo: color="#FF9966"](53)[/fo]

Con Gồng nài cũng hòahợp tìnhzục mới vện, zưng hai vợchồng con nài đặctrưng thịzân Nam Kỳ.

Vợchồng cỏn khắckhẩu không fải vì sếch, nhẽ vì cái khác.

Unknown said...

Nhat Linh said... [fo: color="#FF9966"](82)[/fo]

Con Lính khá jống con Gồng Mát fía trên. Khá hòahợp tìnhzục mới vện, zưng cũng thuộc típ Nam Kỳ cổđiển. Con nài nên cho vện ga fố nhiều hơn nữa.

Thủy Hướng Dương said...

Mái ngài nai, anh buồn zất, các cô biết không? Anh phải lòng một Vàng Son trên mạng, anh yêu nàng sai đám vì những cồng của nàng, vửa mãnhliệt, vửa nữtính, vửa trảinghiệm, vửa thôngminh, zưng anh biết, nàng đang chezấu tâmhồn mongmanh của nàng đàng sao những con chữ đó. Anh đoán, cũng cóthể, nàng đang phải trải qua một khủnghoảng lớn in her life.

Tuổi anh không còn trẻ,các bạn Lừa bảo anh là người thành đạt, anh là người tỉnhtáo zất, lítrí zất, chơi mạng cũng nhiều zất, zưng, đcmnc, anh không cưỡng nổi tìnhcảm của anh ngài càng dành cho nàng nhiều hơn. Anh hóng cồng nàng hơn bao giờ hết. Lúc ngủ, anh mơ thấy được make love với nàng, b. anh cẩng lên, các cô ợ.

Bỗng, nàng mấttích, không để lại một dấuvết nầu. Anh đợichờ, thắcthỏm gần dư cả ngài anh đéo làm được việc gì, cứ chầutrực vào mạng để rình nàng xuấthiện zở lại. Anh biết nàng cũng cảmtình anh zất, zưng đéo có cách nào để liên lạc. Không biết nàng bây giờ rasao,rasao? Anh phẩy làm giề các cô?

Anh tuyệtvọng quá, cầu xin các cô khaisáng cho anh. Thành các cô. Các cô cứ chửi đcm anh, anh cũng chiệu.

Unknown said...

Meo Den said... [fo: color="#FF9966"](140)[/fo]

Con nài tìnhzục cũng nhạtnhẽo. Chiệu khó nhắc vện tẩmbổ vầu nghe chưa. Chơi fò ít thôi.

yamato said...

Cô Phu nhân vuôi lòng cho hỏi tí, cô biết gì về người tềnh online kia, ngoài cái nick và các còm?

Unknown said...

Cô Nhân Hói [fo: color="#FF9966"](162)[/fo], jảđịnh không bịa, hẳn là một sĩquan cấp khá cao, và vện cổ cũng. Concái cổ cũng nhớn mẹ gòi. Zì cho gằng cổ đang nói thật.

Xin chia-buồn, em đó biếnmất hoàntoàn gòi. Khảnăng ẻm quai-lại là 0.1%

6 son said...

Tặng Cô Phù Nhãn bài ni nè.[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=x09h6RKH-QA]

Thủy Hướng Dương said...

Thành các cô, anh không biết gì hết. Đau lòng quá, các cô!

Bá Lý said...

Trước tôi với vện hai xung khắc, không phải vì tôi ja trưởng mà vì con vện tôi quá húng. Có đận, sao khi vện sinh thằng cu thứ 2, 8 tháng sao nhẽ chỉ sinh hoạt 1 vài lần, gượng ép, hehe.

Dạo nài đã đỡ nhiều, từ hôm có buổi nói chuyện thẳng thắn với nhao, từ chiện cư xử, các mối quan hệ, đến chiện sinh hoạt vợ chồng.

Đéo nói phét, giờ mỗi tuần tôi đá ít nhất 5 nhát, đều dư vắt tranh.

Unknown said...

Cũng như cô Nhân Hói, người-tình online của cổ khảnăng là một sĩquan cấp-cao hehe. Maybe ẻm đã 68 tuổi, và đang vậtlộn mới bịnh đao-khớp, bịnh đái-zầm, và mộtsố bịnh jàhói khác.

Tuynhiên cũng maybe ẻm mới 48 thậmchí 42. Ẻm đã đong được một người-tình online khác và đã cóthể quyếtđịnh offline mới tên tển. Cũng cóthể ẻm bị con-zâu hoặc cháu-nội bắtgặp khi đang on-cam, và quyếtđịnh xagời mạng một thờijan không địnhhạn.

Unknown said...

Tình hình là tôi đang cần hiểu về vấn đề vận tải cacc biết nổ cho tôi cái,cụ thể cách quản lý một đầu công thế nào?thanks

Anonymous said...
This comment has been removed by the author.
Meomeo said...

Ngoài hiên chị gió tru tréo như bị co giật, em lò mò ra biển, bị chị ấy quật phát tí ngã. Đúng là đã đang ốm lại cuồn ra bão.

Em chưa bít quả test FCSQ nài, định làm phát, nhưng một phần giờ mà phải dịch cơ man là Bướm đủ thể loại này ra tiếng Pháp, rồi lại phải gọi điện cho chó đang ở cơ quan xem cỏn thích Bướm nào, mệt mệt là, thôi đéo.

Mà riêng làm cái Điểm Bướm có lẽ em cũng phải tụt quần rồi cẩm gương soi mứi test chính xác được. Khó khó là

yamato said...

Cô Phu nhân, cô định mần zì(not mồm lồn) với tềnh iu của mềnh, cứ online mãi mãi, hai sẽ off gặp nhao, sao khi gặp, cô muốn làm gì tiếp theo?
Một cách rành mạch trơ trẽn nhất, cô hãi biên hết ra đi, ở đai, cô được bảo vệ, mời cô!

Già Không Đều said...

Your Dual FCSQ is 5, your sex-life is quite good. Your FCSQ Deviation is -5 and your FCSQ Pair is 31/26. Ask the General for more sex quotes.(@ GKĐ)

Địt mẹ, Anh cũng bon chen click vào form, Zì phán thử Anh xem nào he he. Cám ơn

Bá Lý said...

Tính đến hôm nai, tôi đã bỏ thuốc lá nhẽ hơn tháng gòi. Chỉ bú thuốc điện aka E - Cigarette.

Tôi lên cân, zờ cảm zác nguòi nặng nề hơn trước, có khi fải sắm ông xe-độp gòi tham ja cùng hội độp hàng sáng.

Hơi đen, tối qua đi bú sai sai là, gơi mẹ bộ đốt thuốc điện, còn nhõn 2 viên Pin. Hôm nai chại 2 đại lý đều hết hàng.

[im=http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/63190_355878584527784_1781856472_n.jpg]

Anh Trạn khắm vưỡn bú thuốc điện hai vất mẹ đi gòi?

Già Không Đều said...

Cô Nam Vũ mới vào chơi, hỏi chiện xe công tai nơ thì hỏi em Hấp Phồng í. Mà lâu sao chả thấy em í nhở.

Zì gởi i men he he cho ẻm đi.

Bá Lý said...

Sâu không lên hình nhẻ, tôi bốt lại

[im]http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/63190_355878584527784_1781856472_n.jpg[/im]

Lính said...


Thank Zì rất,

Đang thi đấu PGA Honda-Classic, Trung Tướng có theo dõi phỏng?

Xem con Tiger đệ Zì nó cứu banh ngoạn-mục ?
[youtube]http://www.pgatour.com/leaderboard/video.r010.08793.2013.html#[/youtube]

Binh Nhì said...

dcm chán chán là cacc ạ. em còn chưa vợ đơi. so với trước thấy iếu iếu là. chả thấy lồn gì là buồi ban căng thường xuyên như trước nữa. lẽ em già mẹ gòi. huhuhuhu

Unknown said...

Đm con Lói này thích đùa nhể Ides of March chứ Ideas cái cc.

Unknown said...

Các cô không nhiền thấy hay sao? Khi játrị [fo: color="#FF0000"]Dual FCSQ[/fo] của các cô quá nhớn (nhất là khi nó đang ở trạngthái [fo: color="#FF0000"]Really Bad[/fo] hoặc tệ hơn, [fo: color="#FF0000"]Terrible[/fo]) thì các cô buộc fải ngồi thảoluận nghiêmtúc mới vện về các vướnđề jađình.

[fo: color="#FF0000"]Tìnhzục[/fo] có một đặcđiểm gất hayho các cô ạ. Trong thựctế cuộcsống jađình, nó có [fo: color="#FF0000"]vaitrò tươngđương mới xèng[/fo]. Việc các cô trụctrặc trong đờisống tìnhzục chắcchắn sẽ zẫn tới trụctrặc trong các vướnđề khác, nhiều khi đéo lýjải được.

Một con bạn Zì có lần bẩu Zì, gằng cỏn mới vện suốt ngài cãi nhao về chiện jáozục concái (nhà có 2 nhiđồng) đến mức nhức cả đầu và cỏn thậmchí đéo muốn về nhà nữa.

Zì mới đềnghị cỏn mần quả Test FCSQ. Kếtquả đúng như Zì đoán, vướnđề của con bạn Zì fátsinh từ sự không tươngthích tìnhzục. Jờ cỏn đã cảithiện nhiều gòi.

Unknown said...

@em Méo

Gái thì nên mần Test MCSQ sẽ chínhxác và zễzàng hơn. Cái nài trong Mậtthất ý.

Unknown said...

Chị cố tình gõ sai để xem bọn gẳm có phát hiện ga không, mà con lồn chó Đần có vẻ mừng gỡ sung sướng quá nhỉ?

Địt mẹ đúng là loại loser chó hít zắm.

Già Không Đều said...

Con Lý Lươn chơi thuốc lá điện tử thấy ổn không? Giờ ở Nụi nhiều con cai nghiện bằng món này kg Cô?

Nó vẫn cung cấp nicotine nhưng bớt các chất độc khác từ thuốc lá thôi.

Mẹ, Anh cũng từng nhập mẫu một số loại này cách đây 5,6 năm nhưng rồi test lúc đó chả thành công.

Cắm sạc như sạc điện thoại hay phếch, hút cũng ra khói như ai, đèn đỏ đầu thuốc như thật, có điều hút mãi nó đéo ngắn điếu thuốc lại thôi.

Tụi Châu Âu, Ấn Độ xài món này cũng ác, toàn hàng made in china

Mít said...

Mà riêng làm cái Điểm Bướm có lẽ em cũng phải tụt quần rồi cẩm gương soi mứi test chính xác được. Khó khó là @ em Meo

Chết cười với em Meo. hố hốLính said...


Tiger Wood cứu banh tuyệt quá !

[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tY7EwXPAY3U[/youtube]

Thủy Hướng Dương said...

@ Cô Yamato: Anh sinh năm con Gà, anh đoán nàng chưa tới 40 qua cách nàng kểchuyện. Nếu được phép, anh mong nàng zở lại, để một ngài nào đó đẹp trời, anh sẽ nói với nàng tình yêu của anh. Nàng xứngđáng đươc anh chechở. Anh rất ghét yêu nhao trên mạng, zưng giờ đơi, anh lại mắc lưới tình online. Fuck the life! Anh xin phép các cô, núp kiênkiến, hóng các cô chỉ bảo.

Già Không Đều said...

Em Meo không hiểu cả một phần thân thể củamình nữa hay sao mà con soi gương hả em?

Soi gương chỉ thấy lồi hay thụt chứ sao biết ước mới khô hử Cưng?

Lính said...


Sorry văn-công nhé,

[youtube=http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tY7EwXPAY3U]

Unknown said...

Địt cụ con Jà Đểu [fo: color="#FF9966"](174)[/fo] đéo lấy thôngsố của vện-chính test nha. Zì đéo bói cho con nầu có vện-chính gòi mà lại đi test với vện-fụ đcm.

Già Không Đều said...

Tình dục muốn hay ho hòa hợp, theo Anh thì phải chia sẽ, không ngại không ngượng và luôn ở tinh thần cởi mở, cảm thông và luôn " refresh" với nhau.

Cái này đòi hỏi từ 2 người, chứ một chẳng ăn thua.

Bá Lý said...

Báo cáo anh Già đểu, tôi bú thuốc điện tử thái ổn gất, bọn nghiện thuốc lá nặng thái vại xin bú thử, đa fấn bỏn fán câu xanh gờn: Như lồn.

Tối qua mất bộ đốt, cả ngài hôm nai tôi không bú hơi nầu, cả thuốc thật thuốc điện, cũng không sao, hơi thèm thuốc điện 1 chút.

Ngài mai tôi sẽ tiềm mua bằng được bộ đốt mới, hehe còn 2 lọ tinh dầu mới mua, bỏ nhẽ fí.

Unknown said...

Kay Kay said... [fo: color="#FF9966"](171)[/fo]

Con nài khá jống con Thiếu Soái, zưng kém hơn chút. Nói-chung thế là ổn gòi hỏi đéo jì. Hay là cô test nhầm đấy?

6 son said...

Cô Già Đểu dạy Em Meo Meo cách soi Gương đê.

Binh Nhì said...

bọn hút thuốc lá điện tử trọc phú, bú buồi, lẽ cô Lý cũng làm vại, xin lỗi cô nếu em nhầm. quả đúng thì thất vọng là bởi 1 tinh hoa mà cũng bị nhồi cứt vào não. em muốn chưởi dcm bọn bỏn, đéo có nghị lực, hèn kém, dối trá với cả chính bản thân. bỏ thuốc nhỏ nhoi, nếu muốn, cũng đéo đủ nghị lực thì cắn cứt, nói gì mần được việc lớn lao buồi lồn gì cả.
em say mẹ nó gòi. làm được có 10 cốc bia hơi mà nâng nâng tiêm hồn đéo chiệu nổi.

Già Không Đều said...

Địt mẹ thông số Vện Trung Ương đó, chứ Vện Địa Phương thì như cặt tự Anh bói cũng được gùi, nhờ đéo gì thài.

Unknown said...

Mụ Nhân Hói [fo: color="#FF9966"](187)[/fo] muốn tâmsự thì zũngcảm lên. Ở đây mụ được bẩuvệ đcm sợ đéo jì đời. Tuổi Zậu nghĩa là 1946 hả. Cũng nhiều fết đấy, gần bằng Zì gòi.

Meomeo said...

"Soi gương chỉ thấy lồi hay thụt chứ sao biết ước mới khô hử Cưng?"

Đới, thì soi gương mứi bít chính xác hơn lồi hay thụt, trái, phải, đứng...chớ anh. Hôm nay đọc bài Zì mứi có khái niệm về sự phong phú của Bướm.

Giờ vào Mật thất xem test MCSQ thế nầu, có phải cầm gương soi nữa hông? Em nghĩ là hông, vì nếu hỏi về Chim chó thì ai rành bằng em.

Binh Nhì said...

Zì vĩ đại cho em cái phiếu ngoan cô cụ cái để iêm nâng tầm, em thích nhất phiếu ông Lừa đới. đcm, em mới ca bốt loằng ngoằng vài dòng thôi, nhưng iêm liêm liếp trong tối tăm, thẩm bài Zì một năm gòi đấy. phét làm cặc.

Mr. Tran said...

Tôi mới về.

Trân trọng mời anh Tơ aka master qua bên tụ bạ của bọn tôi chơi 1(vài) chuyến nha!


@Anh Lý:
Tôi vẫn bú e-TL đều. Có điều khi bia diệu hay cafe thì chơi thuốc thật. Thế mới Bần TinhShare this post please batoong«Oldest ‹Older   1 – 200 of 2923   Newer› Newest»

Post a Comment