Latest Comments
Sunday, 19 May 2013


Dog story (Chuyện chó) #2

Chuyện No2


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Hồi 20-lâu-rồi, vì mộtchút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm (*1).

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ-ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*2). Nước ổng đặc nhưthể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thốitha tuyệtđối (*3).

Khẩu Xóm Liềm toàn viênchức quốcdoanh hạlưu, tầm trưởng-phó-phòng cả đươngnhiệm cả hồihưu một tổngcôngty lìutìu không dày màumỡ, gốcgác quêmùa, những kỹsư cửnhân trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau-mồm tốt-bụng. Nhà Xóm Liềm toàn condo hộp-diêm 45m2 ba-tầng một-tum chung tường liền mái, ấmcúng và nhạtnhẽo, đặctrưng Lừa (*4).

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sườn phải Trung Tướng, là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.

Mấu Bướm già lắm, nhẽ đã 65-67, hoặc hơn. Vợ nó cũng 62-63, hoặc hơn. Concháu Mấu Bướm không sống cùng hai-đứa nó, langbạt miền vượn nào xa-lắc, thithoảng mới đáo-viếng dăm hôm (*5).

Sườn trái Trung Tướng, là nhà thằng Phá Trán, số Ba.

Phá Trán trẻ hơn Mấu Bướm, nhẽ 40-42. Vợ nó đít bành toácngoác. Con Phá Trán một giai-nhớn một gái-bé. Giai tên gì chả nhớ, sinhviên Trường Mở, tóc cua quần thủng mặt cângcâng (*6). Gái tên Trảng Đoàng, tuổi phátdục tintin, rănglợi gá niềngnong lủngcủng (*7).

Trung Tướng không ưa xómláng. Chúng cũng. Giaothiệp suốt ngày nhảmnhí: dạ bác cơm chưa ạ, ừa chú rỗi qua anh làm-chân, vầng tối nay nóng kinh (*8). Nhảm tuyệtđối.

Bữa nọ, nhà thằng Quái Mán đốidiện Trung Tướng bị đột-vòm (*9). Bọn trộm cắt cửa nó, dắt mẹ một con Rim Lùn với một quả loa Bose Siêu Trầm, trúng lúc Quái Mán nó chở vợ đi ăn-cưới, giữa chạngvạng chiều (*10).

Xóm bànghoàng liền mấy tuần, rồi vợ Mấu Bướm lên chợ Bưởi, xách về một ông chó (*11).

Ông chó của Mấu Bướm là chó-ta 100%, loại xơi cứt chuyênnghiệp, lông vàng-cháy, bốn-mắt, bốn-huyềnđề, đã trưởngthành lộcngộc (*12).

Mấu Bướm khoe, Trung Tướng, chó chú bốn-mắt bốn-huyềnđề, khôn dãman, phải nó trông nhà mới ổn (*13).

Trung Tướng hỏi, nó tên gì, chú?

Mấu Bướm đáp, chó-ta cần-gì tên (*14).

Trung Tướng chắt-lưỡi gọi, chặc-chặc-chặc, đúng kiểu gọi chó bầnnông (*15). Ông chó ngoáy đuôi chạy xunxoe. Trung Tướng cười, ok, tên nó Tặc Tặc.

Tặc Tặc được-nết ít sủa đêm, nhưng mấtdạy tuyệtđối (*16). Ổng toàn nhằm thềm Trung Tướng ỉa bậy đái bậy (*17). Sáng lạnh xoắn-dái bật cửa đi đong tiền, đã đụng chìnhình thỏi cứt dài đen-thủi.

Trung Tướng gào, cô Mấu Bướm, con Tặc Tặc cô ỉa kín cửa cháu rồi.

Mấu Bướm tay dao tay chổi cuốngcuồng nói, chú xinlỗi, chú xinlỗi, để chú hót, để chú hót (*18).

Trung Tướng nói, côchú phải nhốt nó toalét, chờ nó ỉa xong, mới thả chứ.

Mấu Bướm vừa cạo cứt Tặc Tặc vừa phântrần, nó ỉa đái lúc nào chú biết đâu, chú xinlỗi, chú xinlỗi.

Trung Tướng nói, chú lau nước dùm cháu nhé, hôi lắm ạ (*19).

Rănđe thế, nhưng khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng lại đụng ông cứt dài đen-thủi.

***

Riết Trung Tướng quen thằng Phuồi.

Phuồi quê mạn Thanh Hóa Ninh Bình, kéo cả giađình ra thủđô hànhnghề vớt chó, từ 199x (*20).

Vai khoác cái bao-dứa, nách kẹp chiếc móc-sào, vợchồng Phuồi xuôixuôi ngượcngược hai mé sông Liềm, tám giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười-hai tháng một năm, cầncù như chuột-chù (*21).

Mỗi ngày không bể-mánh, nhà Phuồi vớt ngon 2-3 xác ông chó chưa quá ươn, có ngày tận 8 ông (*22). Đó không phải xác chó rớt sông chết-đuối, mà xác chó-nuôi của dân thủđô chết-già chết-bệnh, và được thủytáng hồnnhiên bằng cách quẳng mẹ xuống somewhere tiện đường, như sông Liềm (*23).

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rồi phânloại 1-2-3 theo độ-tươi độ-béo, tung vào thịtrường (*24).

Chó loại 1 Phuồi đưa tới trungtâm chó Nhật Tân, nơi hoạtđộng hăngsay 40 quán chó thủđô hảohạng (*25). Giá chó Phuồi quãng 15-20 ngàn Ông Cụ một cân kýlô, bằng 1/3 thịt lợn-mông bạcnhạc, bằng 1/4 thịt chó xịn Việt Trì (*26). Hàng ngày Nhật Tân tiêuthụ năm trăm ông chó, độn vài ông Phuồi thế, ai thắcmắc?

Chó loại 2 Phuồi đưa tới các chợ-cóc côngnhân, giá giao-ngay 10-15 ngàn Ông Cụ, bằng 1/2 lợn Tai Xanh hoặc lợn Đóng Dấu, không tệ (*27).

Chó loại 3 Phuồi hehe chén (*28).

***

Trung Tướng hỏi Phuồi, mầy kiếm ngày nhiêu?

Phuồi nói, thì đấy, ngày em đơm mười-lăm-hai-chục ki, được trăm, trăm rưởi (*29).

Trung Tướng nói, mầy có đánh-bả, câu-chích thêm gì không?

Phuồi nhòm Trung Tướng, nói, hôm nào đói-đói cũng phải làm-tí chứ bác (*30).

Trung Tướng nói, địt mẹ có ông kễnh cứ ỉa nhà anh ghét đéo chịu, mầy làm không?

***

Khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng đụng Mấu Bướm bó-gối ngồi thấtthần trước cổng Xóm, mặt xị đầnđộn.

Trung Tướng chào, chú thểdục muộn thế, cô đâu ạ (*31).

Mấu Bướm nói, Tặc Tặc đi-mất rồi, Trung Tướng.

Trung Tướng cũng ngạcnhiên, sáng còn thấy chú dong nó mà?

Mấu Bướm nghènnghẹn nói, hồi trưa nó đớp mẩu giò, chú vụt cho phát, vào mõm, giờ nó ăn giò đâu nữa, đâu nữa (*32).

Trung Tướng nói, chú tìm loanhquanh chưa?

Mấu Bướm nói, chú tìm dọc sông, khắp phố, hỏi chuộc cả thằng Phuồi (*33).

Trung Tướng giậtmình, và tự trấnan, chắc thằng Phuồi không khai gì, không khai gì, đcm thằng Phuồi.

Vợ Mấu Bướm khóc một ngày, hai ngày, ba ngày. Trung Tướng hoangmang phết. Nó vác vàngtiền đốt mịtmù, khấn oangoác những lời độcđịa caynghiệt daidẳng, nện mõ lốccốc lụccục từ 4h00 tới 23h30 (*34).

***

Thằng Phuồi không khai gì với Mấu Bướm, nhưng gặp Trung Tướng bảo, Trung Tướng em xin ba trăm (*35).

Trung Tướng hỏi, gì thế?

Phuồi nói, em túm con chó, nó nhay cho phát, tiêm mất mẹ trăm rưỡi, bán con chó trên Nhật Tân, quán đau-bụng tére, phạt mẹ em trăm rưỡi (*36).

Trung Tướng chửi Phuồi thằng vôdụng thằng ngớngẩn, nhưng vẫn thẩy nó ba trăm ngàn Ông Cụ, cấm nó luloa manhđộng.

***

Hết tuần, thằng Phá Trán đèo con Trảng Đoàng lên chợ Bưởi, híhoáy tha về một ông chó.

Ông chó của bốcon Phá Trán là chó-ta 100% cũng, xơi cứt chuyênnghiệp cũng, không-tên cũng, nhưng còn thơngây ấutrĩ, khá láucá.

Trảng Đoàng chăm ông lắm, ngàyngày tắmgội chảichuốt, thịtthà bơsữa phonglưu.

***

Sang tháng, một khuya Trung Tướng khậtkhưỡng về, bỗng sồngsộc một mùi váng-khẳm.

Trung Tướng gào, anh Phá Trán, chó anh ỉa kín cửa em rồi, địt con mẹ.

(@2008)

(Chúgiải & khảobiên & minhhọa xem trong Paibox)

Page:


269 comments:1 – 200 of 269   Newer›   Newest»
Chị Bương Cảnhsátviên said...

Trung Tướng Vĩ Đại đã trở lại, lợi hại gấp nghìn boong. Con Bín con Chạn con Sành con Fa mao mao vào lạy Trung Tướng nhoanh đcm chúng mài???

Lão Tử said...

Lủ móa, tí được tem...tối nai lại thơm râu dồi... hệ hệ...

mi amor said...

bam phát chào TT dở lại

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Ủng hộ Trung Tướng ọp-nai cùng mụ Tôi Vua.

Đời sống chẳng tày gang, hehe, hãy tận hưởng khi còn có thể.

hangoc said...

Anh Hoàng đã tái xuất giang hồ tụi bai ơi.
ĐKM, cacc đao hết dồi, dắm dít loạn lên chứ đuỵt cuồn mịa.

hangoc said...

ĐKM anh Hoàng tởm nhể, lâu lâu xuất hiện đkm làm ngai quả chó, chết mẹ nó cười.

Anh Hoàng váng mạt đã lâu
Hôm nai xuất viện gâu gâu váng nhà.
Khà khà đkm thơ đái, thơ đái.

hangoc said...

Anh Hoàng, iêm có nhời khẩn cầu nơi anh.
Hãi cho iêm một màu chữ đậm hơn được không? Vện iêm nó đọc bầu mờ dư lài mà cũng trố mắt mà đọc, hại mắt chết đkm.
Quả là iêm cũng thái hơi mờ anh ạ.

hangoc said...

À mấy hôm trước đến nai được chị 3mm động viên thơ thẩn, cảm ơn chị, dưng quả thật nhiều lúc nó như bắt buộc phải biên thơ chị ạ, vì thậm chí iêm biên văn xuôi nó cũng nên vần nên điệu tmt.

hangoc said...

Mấy cồng dồi nhở?

hangoc said...

Tất cả là 5, cồng nài là 6. Còn 4 cồng nữa cho đêm nai thêm rộn ràng đkm.

hangoc said...

Bai ơi anh Hoãng xuất hiện dồi
Bài mới anh đăng rất tức thời
Sắp tới kì thu 10 Tơn nhẻ
Pai bốc mại dô lại mời mời...
He he he, cố tý nữa được 7 cồng dồi đkm.

nayel2006 said...

(Chúgiải & khảobiên & minhhọa xem trong Paibox)
Có cl gì đâu hử con mụ mậu dịch. Chỉ thả thính đánh rắm rong là tài.
Từ tháng 3 đến giờ có cái mả mẹ gì để hóng trong trỏng đâu:))

hangoc said...

Thả thính là nghề của chàng Bom
Ăn thua đéo mấy cụ Tơn còm?
Chủ yếu luyện dèn cho chúng bựa
Tinh hoa là phải biết Pây pờn

Khà khà đkm lại thơ nữa, mình thánh thật đkm.

jerrylouis said...

Zì Tướng lại đong bài cũ...
Rồi lại la toáng lên bắt bọn Lừa thẩm kỹ vào, kỹ vào. Đm cứ ợ ra nhai lại như này a?

LNVT said...

Trung tướng kể chuyện làm em bực mềnh trở lại gồi. Mới tối hum wa dẫn con ghệ đi dạo chơi Phú Mỹ Hưng, cái chỗ Hồ Bán Nguyệt. Đến đoạn cao trào thì đệch mịa nghe mùi thum thủm. Em bị dẫm phải shit chó, dcm shit chó cacc ạ. Đen bà cố. Dưng ngẫm lại thì fải có đứa cho chó ị bậy mềnh mới bị dẫm phải buổi tối chớ.

Đù má, nơi ở thì kể ra cũng sang đếu kém Singapore mà Lừa vẫn là Lừa.

hangoc said...

Quên đéo đếm cồng, à há, tính cả cồng nài là được 9 cồng.
Hazzzz, sắp đạt chỉ tiêu dồi đkm.
Mình đúng là thánh bam cmnr.
Quả không hổ danh lãnh tụ bần nông mõm khắm đuỵt cuồn mịa.

hangoc said...

Thôi đkm iêm xỉn quá xỉn quá.
Hic, iêm ngủ đơi.
Cuối ngài iêm chúc cacc ngủ ngon nằm mơ thái đạt cực khoái nha.
Vĩnh biệt anh Hoàng Bom, đkm iêm bỏ quán đơi, đkm bỏ thật luôn iêm thề iêm hứa iêm đảm bảo...

LNVT said...

Bài này hay, thể hiện đầy đủ tính Lừa: trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau-mồm tốt-bụng bầyđàn, lưumanh dcmnc

hangoc said...

Bonus: Cho màu chữ đậm lên nha Búa Tạ, Chim Cong!

Bali said...

Bali trồi lên tầng nước mặt để hóng với các anh chị đây.

Vậy ra mấy con chó mua ở chợ Bưởi? Uôi uôi nhớ lại một thời đã xa xa, những năm đó Bali khoảng 19 hay 20. Lúc đi xe máy, lúc đi xe đạp. Cô em gái 14 tuổi, lớn phổng phao, cao hơn chị. Hai chị em tóc xõa chở nhau xe máy đi lên chợ Bưởi, mua chó con mèo con về nuôi cho vui.
Có người bảo, chó mèo của hai chị em nhà này chọn, chắc chắn là..ngố và hiền. Hà hà.
Thời đó vui phết.

Bali said...

Cái chi tiết liên quan đến nghề vớt chó của thằng Phuồi: nhiều hộ gia đình nuôi chó già chó bệnh, chết rồi thì vứt xuống sông. Mà tất nhiên con sống ấy trữ tình, chuyên chuyển tải rác và phưn của Nụi. Độc ác, bẩn thỉu, cạn tàu ráo máng, man rợ.
Chi tiết đó với Bali, nó bẩn thỉu hơn việc dẫm phải phưn chóa nhều.

Ôi, đọc xong mà cảm thán như nhà thơ Vũ Hoàng Chương: Ta đã mần chi đời ta?

Bali said...

nhà condo hộp diêm 3, 4 tầng, mỗi tầng 45 mét..không phải là đặc trưng của riêng Lừa đâu. Các đô thị châu Âu hồi mới công nghiệp hóa cũng đầy rẫy những kiểu nhà ống như thế. Nhưng tất nhiên bây giờ họ phát triển theo hướng khác. Còn bầy Lừa nguyên thủy vẫn mê đắm mô hình ấy. 45 mét mà nhân với ba tầng, tính ra 135 mét là nhà cực rộng. Nhưng do lối xây hộp diêm, nó bất tiện, nguy hiểm. Chung cư hay hơn, kể cả những chung cư loại nhỏ cũng hay hơn mấy cái nhà hộp diêm dở hơi ấy.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Chị bốt mẹ một bài hát nhạc Lừa lên cho tao nhã quán, đặng chờ Trung Tướng giá đáo:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=cSSRCngUXPU]

Có Trung Tướng giảng bài phát là đời tươi ngay. Như thể dân tộc có Bác. Xứ Lừa có Đảng.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Tiếp hehe:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=-y_4lmDF0d8]

Lừa bị nguyềngủa nên không có tuyết hehe, thật là ngậmngùi wa đi.

Unknown said...

Mặc dù, hehe:

".. ngàyngày tắmgội chảichuốt, thịtthà bơsữa phonglưu."

Zưng mà thoát thế đéo nào được:

".. sồngsộc một mùi váng-khẳm."

Úi dồi ôi, đcm đúng là Lừa đặc trưng, Lừa từ chó zở đi, hehe!

À quên, khen nịnh thế đấy, chứ bài này đọc mẹ từ đời gòi! he he

Road End said...

Cái đệt mịa,mải cắn bú mấy miếng chó hấp củ cặc nhà thằng Hải Xồm đầu ngõ,vửa mất thưởng miếng cứt nóng mụ Zì,vửa nôn ọe móc ga miếng nầm vàng gộm.Thật đúng là họa vô đơn chý,đcmnc đcmnc!
Đỵt mẹ,bài mới củ buồi giề mà từ tám hoánh đào lên thối dư cứt chó phơi 3 nắng thế hả giời???chưa kể còn có thèng Liệt gương,nó hấp lại mời khách,ăn với bún bên nhà nó rồi nôn mửa cả đống!...
Dưng mà,thẩm lại mới giật mình,đcm xứ Thiên Đàng mười mấy niên chả thai đổi cái đéo.Chiện như vừa chiều nai,vừa cuối con sông Lừ đen ngòm,vưỡn thối tha,vưỡn tải dững cứt dững rác thương hiệu thủ đô về Văn Điển,vưỡn dững Tặc Tặc,Mấu Bướm,cu Phuồi lang thang trên phố...Ôi đỵt mẹ xứ lừa cứt chó!

Bá Lý said...

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sườn phải Trung Tướng, là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.@ Trung Tướng bất hủ kèn mềm

Khu nhà Trung Tướng oánh số buồn cười nhẻ hehe, Bá tưởng 1 bên chẵn, bên kia lẻ chứ.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

À ha chị chầu cô Lý Lươn nha. Khỏe hông cô? Học MBA sao gòi cô? Gọi con Bín vầu đi cô đcm cô.

Unknown said...

Đéo mẹ thái lão BOM nủi dư rùa, còm nhát đề-nghị thì sang mẹ bài mới

Sai cuôn mẹ nó rùi, đéo thèm bốt lại nữa, đéo thèm đọc cũng, đi ngái đơi

Đcm cả-lò đéo trừ ai sất, khà khà

Hoangnguyen said...

quả 45 m2 3 tầng 1 tum nó lại là triền thống đáng êu của xứ xở.
như cô 3mm trên cồng không sai. Tỷ như bọn Bern bọn Zürich bọn Bruger bọn abcxyz nó cũng có hết dưng nó never chơi món chằn chặn 3x15.. gẻ gách cũng mần 6m mặt tiền.Có hầm đàng hoàng, cábiệt ở Ben có gững con sâu đến 50-60 đáng yêu vô cùng. gưng như bọn Nhật tinh hoa tở Tokio thì có gững cuôn nhà còn bé hơn 45m3 gất nhiều cô.
ví dụ cô KTS Lang Sa là cô Hê bát mần QH lại Nụi( cô này còn mần QH Gồng, Phồng , Nẵng ....không phải con nầu cũng làm ) trong khu mới mành cứ chia mành 150-300m mới được xây, nhà cửa lôm nhôm cút cụ ra ngoại ô. các cô coi mấy cái HưngĐẠo str. NGoQuyen Str vưnvưn. Tức nhiên, sau 54 để có nhà cho các công thần bần nông thì phố cổ là chưa đủ. hehe, phố to nát bét.

Hoangnguyen said...

[im]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/c/c0/Bi%E1%BB%83u_tr%C6%B0ng_th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%C3%A0_N%E1%BB%99i_thu%E1%BB%99c_Li%C3%AAn_bang_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng.jpg[/im]

Lôgô Nội thời bị bọn Pháp mần. Trông đẹp hơn cái củ đéo gì hiện giờ nhỉ ???

Road End said...

Lại đcm cảm tác gòng sông của Zì cùng cô Ôc phát!

Gòng sông đặc goánh làm sao
Nắng lên khoác tấm lụa nhầu thối tha,
Chiều về trời gộng bao la,
Áo đen sông mặc như là áo tang
Chó trôi thơ thẩn một chàng
Hai bên lữ khách xếp hàng đưa ma...

King Filter said...

"Có Trung Tướng giảng bài phát là đời tươi ngay. Như thể dân tộc có Bác. Xứ Lừa có Đảng." @Lói

Bắt quả tang con Lói khen đểu bà Zì nha. Ở Quán Bựa mà khen thế chẳng khác chửi đểu, hehe.

Human said...

Con Bá Lý có học fuck MBA đâu hả con Lói dở người. Anh Hoàng bốt bài nài nhân ngài sinh nhật Bác kính yêu thật chẳng khác nào thối tha khắm lặm đối lập với nồng nàn thắm thiết, hà hà. Tôi adua theo con Lói đấy.

Tỷ Phú Say Lìng said...

[si="5"][co="#FF6600"]Con sông trong bài nài là Kim Ngưu. Trước ko biết tn chứ giờ quận Hoàng Mai xây dựng lại nhiều, đường xá khá tốt mà giá cả cũng ko đắt đỏ lắm. Sắp tới sẽ thêm ô nhiễm bội phần.
Chiện nài tôi chỉ nhớ nhõn công việc vớt chó của vợ chồng Phuồi. Thật đéo hiểu nào bản thân chúng biết bản chất thịt chúng bán rồi mà lại có thể chén. Hơn nữa còn chén loại bét. Bản thân tôi đéo bao giờ chơi với bọn Thanh Nghệ dưng cũng đéo chiệu nổi cái thói bẩn tưởi chúng chủng đcmnc.
[/co][/si]

No said...


Chào các con ngày Chúa nhật. Chào Hoàng Tướng, ngài đã phục sinh.

Tại Vatincant, còn lưu zữ bản sao bá cáo của con Xanh-Tơ- ni (tuyền quyền Đông Đọ) về chó, chim bù câu- trầu cau...cỏn kết luận xứ Đọ cần gáo hóa.

Bữa nay, bên Gáo hội chỉ đạo, các con của chúa zựt vàng, đặng mưu ngày cỏn về qua 1100 tơn tệ. Trong cuộc giáo hóa, phần hồn là mãi mãi, phồn thực và xèng không thể bỏ qua.

Đây là nghiệp vụ bọn Anh gáo và Zo thái gáo giỏi gất.

Xứ các con đã và đang vào thời suy thoái trầm trọng. Sang tiết Bạch lộ có le lói...Dưng thời khắc này chưa bằng tăm tối đã qua, và đêm trước Gáng sinh của năm 204x.

Các con đầu 9x, chờ đón ngày đó. Hãy tin gằng Sáng Thế sẽ tràn về!

Các con gáng chịu, sống ngoan hiền, chúa thương yêu diù dắt.

Palo Trang quang Khuê tỏa.


P/S, chị Lói, các vàng son,...nhớ gằng, văn bản hơn 6000 năm trước cà trên đất sét nung, không phải là nhời to tát, mà chỉ là khát vọng sống, cha trích "tại sao ta không sống mãi,vì không sống mãi ta hãy vui chơi, húp hốc,..."

Chúc các con zững năm tháng cuối đường hầm nhiều ánh sáng!

No said...


Hôm nay ngày sinh cha già các con- trò của bạn cha.

Các con tiến hóa hơn cỏn, zưng có zững giá trị quan trọng các con học cỏn, đó là:

1- Sự ăn- mặc- ở-đi lại;
2- Phép tiếp xúc với linh chảng;
3-Phương pháp quả nhân trụ hạng;

Đây là ba luận văn của NCS thần học ở VTC.

Unknown said...

Con Xây Lình nhẽ đéo fải là chiênja cắn thịt chó gòi. Thịt ông chó muốn ngon thì ông ý fải chết tầm 3 ngài, mà không được để trong tủlạnh hoặc bẩuquản jì sất nhế.

Ông chó chết xong chôn xuống đất hoặc trôi lềnhfềnh zưới sông, thì càng ngon. Nghĩa là fải hơi trươngtrương thumthủm một tí, thì hấp thịt nướng thịt ông ý mới ngọt nước mới đủ zậy-mùi.

Các hàng chó tiếngtăm khi đéo đủ chó chết-trương fụcvụ khách quá đông, thì chúng cứ jiết chó tươi, rồi đệm thịt chó trương vầu. Các cô hiểu chưa. Các cô cứ thử tự thịt chó thì biết, chó tươi hôi zìnhzình ngonlành đéo jì đâu.

Unknown said...

Chó chết khoảng 4-5 ngày thì thối inhỏi, lúc đó cắn không ngon nữa.

Nên thịt chó ngon nhất là khi ông ý sắp thối.

Cái nài các cô cóthể tự thử mà, thắcmắc cái buồi jì.

[img=http://thuviengiadinh.com/wp-content/uploads/2010/11/thitcho.jpg]

pín said...

vụ thối mới ngon tôi đéo rành, nhưng hồi còn làm cửa vạn, tôi delivery food đến các chiness restaurante, địt mẹ chúng ló tẩm ướp lâu lắm, thịt thà với cả cơm rang tôi thất chúng để lâu lâu là, tôi đéo ngưởi đc đéo biết thối chưa, nhưng lúc đó bọn bỏn mới xào lấu, dcm Tai cắm đầu vào ăn và khen he he, bọn tào thánh thật.

pín said...

Lừa bị lỗi đéo bao giờ nhạt cứt dcm thế mới tài
[img=http://www.petside.com/sites/default/files/dog-poop-pickup.jpg]

Tai phần lớn nhặt cứt chó ỉa ra. bỏ vào thùng riêng, địt mẹ Lừa thấy chó nhà mình ỉa thì cứ vác mẹ mặt lên giời đéo dọn dcm chó thật

Unknown said...

Thịt ông zê cũng có fẩmchất jống thịt ông chó, nghĩa là fải để thối thumthủm thì cắn mới ngon. Thế nên Lừa mới có câu Treo Đầu Zê Bán Thịt Chó.

Thôngthường các nhàhàng thường jiết zê, xong vứt trong bếp khoảng 2 ngài (không để tủlạnh nha), gòi mới bán cho khách.

Zê mà jiết tươi thì hôizình khôngthể cắn được, zù trướckhi jiết chúng cũng đánh các ông ý cho ga bới bùhôi.

Anonymous said...

[si="5"][co="#00FF00"] Lúc còn nhi đồng hehe,nhà em đã dc ăn thịt con trừu,thịt thơm mùi bơ thật hehe,nguyên nhân ăn dc thịt trừu rất đểu,do ông ý ra ngoài ruộng cắn lúa hehe thế đéo nầu mà sình bụng chết,ôi zời ôi,thịt trừu ngon rất khe khe[/co][/si]

Unknown said...

Thịt ông lợn ông gà thì trái lại, đcm để thối thì nátbét, cắn đéo ga cái đéo jì cả. Nhẽ tại các ông nài ít vậnđộng.

Ông người chết sau khoảng 3-4 ngài thì cũng thối. Mùi thối của thịt người chết đúng là lộng mẹ óc, đéo có mùi thịt thối nầu kinhtởm như thế.

Mũi người bìnhthường (aka đéo fải mũi con Bín) cóthể hưởi được mùi thịt người chết trong vòng bánkính 1-2Km, với điềukiện tiêuchuẩn (không lẫn tạpmùi, không bị ngược jó, chảdụ trong samạc). Còn mũi ông chó hưởi xa gấp 10-15 lần thế.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Các cô Bựa chú ý nài:

Các cô căm ghét chị, GATO mới chị or anything... hãi email cho chị vầu địa chỉ sau:

dinhcaochoiloi_dinhcaochoiloi@yahoo.com

Chứ đừng mang thù hận cõi ảo ra ngoài đời, gòi chim lợn lung tung mới bằng hĩu của chị. Thật ga chị cây ngay đéo bao giờ sợ chết đứng, nhưng chị có quyền được nghe các cô vu cáo và hehe nhét cứt vào mõm các cô.

Nào, hãy thử một lần đứng thẳng lưng, mặt ngẩng cao nào, lũ giòi bọ súc sinh sống không bằng chết?

Unknown said...

Đêm buồn thịt chó nghe tí nhạc zaziết zaziết:

[img=http://0.tqn.com/d/dc/1/0/e/C/DSC00556.JPG]


pín said...

cả đời tôi mơ ước xem đc ảnh Lừa nhặt cứt chó, dcm mơ mơ là aha.
Địt mẹ con Lói chuột đéo cần ní do

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Chị sai lầm khi nhỡ đi ọp mới các cô. Đây cũng là bài học của đời chị.

Suy cho cùng, có lẽ Chúa muốn chị phải căm ghét các cô đến tận xương tủy, dù 3 tháng nay chị đã gần như không còn cảm giác đó.

Unknown said...

Ui đcm bản nhạc chại mẹ đâu gòi hehe mà tóe ga căn nhà đá.

Ừa mà Zì jờ lại chỉ thích một căn nhà đá thế mới tài.

[img=http://4.bp.blogspot.com/_UwGkeJ84ueM/SjozjoZVn2I/AAAAAAAAC6k/yOSbLOR9kQo/s400/xstone+house.JPG]

pín said...

Hôm nai tôi vừa đi Cambride thăm em Ha sapa xinh đẹp yêu kiều, địt mẹ lượt về thấy ông hoẵng chết xe kẹp mà cách đó có 100m là chỗ đỗ xe, trời nắng tôi sợ thối đéo nhặt về dcm, giá biết bài nài xớm tôi vứt mẹ vào cốp xe dcm giờ xào nấu tưng bừng rồi he he

Unknown said...

Đcm ở Lừa mà xây nhà đá thì chúng sẽ bẩu là điên hehe zưng Zì thì ngán cái buồi Zì đây nài.

[img=http://betterdecoratingbible.com/wp-content/uploads/2013/03/English-cottage-ideas-walls-hobbit-happy-hollow-creek-home-summer-stone-baked-fireplace-kitchen-hobbit-home-5.jpg]

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Lừa công nhận hãi hùng hehe. Chị vuôi lắm.

pín said...

Chị Lói off với bọn gẳm nhưng đéo liên quan, chị vẫn cứ chửi như thường có gì mà xoán ha ha

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Không vấn đề gì, Bín Nghé, lũ loser thì hay ghét thằng khác thay vì dành thời gian đó tạo cơ nghiệp cho thằng khác ghét mình.

Chị đéo là gì, thế mà vẫn có anti-fan thế mới tài.

Unknown said...

Đây gòi, bản nhạc zaziết zaziết tựzưng nải mẹ trong đầulâu hehe.

[fo: color="#006600"]Casa Bianca (Ông Nhà Trắng)
by Marisa Sannia
[/fo]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=xIz373-MbcE]

Thủa Zì tintin, bài nài được một con Bựa vôzanh zịch:

Chiều buông xuống tím cả lưng đèo
Bầy chim non đùavui lứađôi thơngây
....
Jó ơi đừng khóc nữa jó nghe
Cho yênlòng ai nơi cốhương
Chim ơi zừng cho ta nhắn câu
Zằng em vẫn thángngày mongchờ
...

Maiga nhẽ chỉ có mụ Toi Vua là nhớ bài nài đcm.

Unknown said...

Thôi hehe chúc ngủ ngon Zì đi tọa tsb văncông mồm buồi

Hoangnguyen said...

Anh Zì, xây nhà đá ở Lừa thì khó đéo gì anh... Trước tôi mần mấy con trên Tam Đảo đó..Gĩ nhiên xây ở đồng bằng thì như bòi....Anh lên tam đảo ngay và luôn tôi bảo mấy thằng đệ nó mần cho.

Unknown said...

Ua đcm lại lòi ga con Nguyên kiến hả đéo cho Zì tọa hả.

Zì thích quả nhà trong cồng [fo: color="#FF9966"](51)[/fo] ý

comat said...

Hehe, chủ quán đã stop'' khiêu dâm'', nhải sang chiện chó. Comat có dăm chiện buồi nguồi ví bọn chó.
Bây giờ mà thằng Phuồi trước mặt Mật sẽ xách tai nó lên, TT cũng. Kẻ ủ mưu và kẻ thực thi. Chó mực nhà Mật đã tèo cũng bởi kẽ na ná thằng Phuồi. Bọn cắn thịt chó cũng đáng xách tai, cả lủ.

comat said...

Giờ chại qua entry có matúy mần vài coong tham lưng.

Hoangnguyen said...

quả đó trông phong cách rất ngoại ô Mẽo anh Zì ạ. Khó gì đâu. Bọn Pháp lợn trước xây nhà ở Nội khối hầm đế toàn mần đá. lên trên mới xây gạch.
Làm nhà đá đảm bảo mát rất. Mùa đông đốt lò thế mới phê.
Tây lợn trước cũng. nhưng giờ ít rồi. Vì đắt hehe. Đổ bêtông cả cái nhà cho nhanh.

Hoangnguyen said...

cuôn nài
[im]http://4.bp.blogspot.com/_k4x5a3c1b_M/TGwXvLH1d_I/AAAAAAAASX0/-9TAsL4iM-E/s1600/Stone.jpg[/im]
hai cuôn nài
[im]http://archinspire.org/wp-content/uploads/2009/04/modest-modern-stone-house-landscape2.jpg[/im]
hai cuôn nài, xây ở Lừa đấy 20 tỷ nhế. Thằng em dại làm
[im]http://www.worksona.com/wp-content/uploads/2013/05/interesting-stone-house-green-garden.jpg[/im]

6 son said...

Thịt Dê,Thịt Chó mà để 2 ngày có mà đem chôn à!!!
Zì chắc chưa bâu zờ nom thấy thịt Dê.

6 son said...

Khoai Tây thì để đông lạnh thịt rùi mới được mang bán.
Lừa mà biết thịt đông lạnh thì mua zí lồn,hehe.
Thấy bẩu để đông lạnh cho bớt hung ác, hehe. Lừa thì càng hung ác càng kha la sồ.hehe

6 son said...

Zì mang tiền về Ninh Bình mua miếng đất xây căn nhà Đá.
Thợ đục đá xây đá Ninh Bình ok zất.
khi nào xây xong bẩu Tui tới miết mạch cho. Tui chỉ biết miết mạch thui,hehe

Toi_vua said...

Nhân dịp Bạo chúa đanh đá vô đối Zì cho ta tem già hói, tặng chi Bựa tham luận quản trị cuộc đời mình, trích trong khóa học Nghiên cứu xã hội thực hành.
Cuộc đời các cô chỉ vẻn vẹn có 25000 ngày. Là nhiều hay ít? Nếu các cô chưa nghĩ tới điều này bâu giờ thì xin chúc mừng. Cuộc đời của các cô chỉ còn 15000 ngày thôi, thậm chí có tem già hói khi chỉ còn 10000 ngày. Quá ít đúng không?
Cuộc đời là gì?
Đó là khoảng thời gian Vũ trụ nầy cho các cô mượn dùng không mất xèng như khí trời, cỏ cây hoa lá, sắc đẹp vàng son vv và cả những thứ phải mua bằng xèng như..(các cô tự nghĩ ra nhé) để thỏa mãn các nhu cầu tối thiểu cũng có thể hiểu là thỏa mãn 5 giác quan và một số dục vọng tinh thần. Hết thời hạn mọi thứ bị lấy lại hết, các cô về với giun!
Dục vọng tinh thần là cảm giác riêng đặc trưng của loài người khi sống thành cộng đồng. Cái nầy đôi khi rất mạnh. Mịa kiếp, tiếng vỗ tay của khán giả có thể kích động cô ca sỹ và gây nghiện còn hơn thuốc phiện!
Quay lại chủ đề quản trị 25000 ngày.
6000 ngày đầu tiên của cuộc đời các cô thực ra Bố mẹ các cô đã làm cho các cô rồi. Đã tối ưu hay chưa được như ý các cô tự biết. Đây là khoảng thời gian quan trọng vì chuẩn bị cho cá thể cơ sở về trí tuệ cũng như thể chất để có thể hưởng thụ một cách chất lượng 19000 ngày sau.
Các cô đang có cơ hội làm tốt cho các con các cô đấy. Một môi trường tôt cả cho sức khỏe lẫn tâm hồn cần được ưu tiên hàng đầu. Như em Rô xinh làm cho mini ta ưng. Rước ảnh bác Hồ làm Lê Văn Tám ta chê!
Bây giờ đến 19000 ngày cho bản thân các cô. Trong 19000 ngày này các cô cần: thỏa mãn các giác quan, yêu-hự hự, thỏa mãn một số dục vọng, sinh thành dưỡng dục con cái và đong xèng.
Cắt cồng đi ngủ phát.
@Zì. mail liên lạc: dunghuong100@mail.ru Chả thấy tn gì cả. Mốt cu luôn hân hạnh được đón tiếp cô.


Mít said...

Mít vừa đi hiking 5 miles về, mệt ná thở luôn. Một bên là đại dương mênh mông, một bên là núi đồi, trên đầu một bầu giời xanh trong veo. Phong cảnh hữu tình thế mà lại để quên con camera ghẻ ở nhà có cú không chứ hố hố

Mít said...

Đêm qua Mít xem một film về Mikhail Khodorkovky, big boss của Yukos, người giầu nhất nước Nga một thời, giờ đang tù ở Siberia. Oligarch có thể đưa lên thì Oligarch cũng có thể đạp xuống đất.

Công nhận tên này nom đẹp giai Tinh Hoa hehe

[img=http://russiapedia.rt.com/files/prominent-russians/politics-and-society/mikhail-khodorkovsky/mikhail-khodorkovsky_2-t.jpg]

Mít said...

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rồi phânloại 1-2-3 theo độ-tươi độ-béo, tung vào thịtrường (*24).@ TT

Thật quá tởm!

Hoangnguyen said...

cô 6son dân xây dựng hử. Nình bình quê tôi lạ đéo gì. Nói về đá thì đá bọn Thanh Hoá nhẽ ngon hơn Ninh Bình. Dưng xây nhà cần đéo đá đới. mua về lát sàn hay khắc tượng cho Cụ hay cho Zì hay lát sân hay lát vỉa hè thôi. Còn xây nhà đá là cứ lên núi lên núi thôi...đm...
NGủ nhể.. khuya rồi chi bô dắm thối.

hangoc said...

ĐKM chị Lói đi ộp nai với thiên hạ rồi về chửi đổng.
Iêm tháy chị sao mà nông nổi thấp hèn bần tiện hạ lưu bỉ ổi ngu ngơ húng chó hồn nhiên ... đáng thương muôn phần!
Đã ngại thì đéo ộp, đã ộp thì đéo ngại, đkm xác định tư tưởng cho vững khi xây dựng quan hệ xã hội he he. ĐKM rồi sẽ có ngài iêm lân la ộp nai với bọn gẳm, iêm sợ đéo và chấp nhận mọi hậu quả nếu iêm chọn nhầm đối tượng ộp he he, đó là lỗi nhận định của iêm, và iêm sẽ câm mõm 3 ngài.
Dưng nếu ộp với em Miên mông mẩy, chị Bali da mịn, chị Mít cà li máy thơm tho, chị Hàng Vồng vú đỏ, chị Đỳ bụng bầu đít cong, chị mật háng rộng chân vòng kiềng etc... thì đkm có chết iêm cũng cam nòng he he.

hangoc said...

Hoặc nếu được, ngài Trung tướng hãi ộp với iêm, đó là phúc phận của iêm và cũng chính là niềm vinh dự nhớn của iêm.
Iêm thì đkm cứ thỉnh cầu vại thôi, được thì được ko được thì thôi!
À mà chữ đậm lên tý nữa chưa nhẻ?

hangoc said...

Nếu không đáp ứng được nhu cào ộp của iêm thì đkm ngài Trung tướng có thể cho iêm mào chữ đậm lên tý được không tiên nhân ngài?
Xin xỏ từ hôm qua tới giờ mà cứ ngơ ngơ đkm. Bực cả mình.

hangoc said...

Thôi đi bù cháo lòng tiết canh râu thơm ...

Anonymous said...


[si="5"][co="#00FF00"]lâu rồi Tab không cắn thịt đỏ, thít chó phải thiu thiu một tý nó mới dậy mùi với sả riềng mắm tôm. Tab giờ gần như không thích ăn thịt bữa chỉ một chút cá biển, rau xanh còn lại là đậu phụ và hoa quả, chị Zì thích nhà đá giống như lăng cô cụ, hay như lăng mộ các Pharaon ấy nhỉ? trông lạnh lùng và cô đơn quá[/co][/si]

Mia Otto said...

Uầy, chuyện thịt chó này vui phết. Em có kỷniệm taonhã rất thưa Zì Kính Yêu hehe

Chả là đã từng có ông Cún của em, uây tào đâm lòi ruột chết tốt, làm em tốn bao nhiêu nước mắt, lại còn tốn bao công đào huyệt chôn cất tươm tất vườn nhà. Chưa được hai hôm, có quả bạn mama rình lúc em vắng nhà đã đào lên xơi ngon lành thế mới điên. Em thù rất, khinh thường rất, đến giờ vẫn thù. Và không xơi thịt ông Cún đương nhiên, như một ám ảnh mọi rợ.

Anonymous said...

[si="5"][co="#00FF00"]Thịt chó đã là gì,cacc đã từng thấy con trâu bị chôn 3 ngày dưới đất mà bần nông Lừa còn moi lên đánh chén chưa hehe,y chang ông gà tấp đất sình nướng vậy khe khe[/co][/si]

Unknown said...

Chó. Cứt đái. Trộm cắp. Và cũ. Địt con mẹ không gì cẩu thả và bần tiện hơn.

Mả bố con Lói tintin tung hô vạn tuế. Về vạn tuế cái thàng bố mài cho đỡ phí nước bọt lại được tiếng yêu bố đẻ đê hêhêhê.

Rốt said...

Chào buổi sáng! Chúc mọi người khởi đầu một tuần may mắn! Không có quà gì mang về tặng mọi người, chỉ có mấy tấm hình biển vắng để đổi gió cho quán

[img=https://lh4.googleusercontent.com/-zghQfPnmT9A/UZmEKN00_CI/AAAAAAAAAJ0/3dk880X4_Ug/w724-h543-no/20130518_112236.jpg]

[img=https://lh3.googleusercontent.com/-7t5wcISyw-I/UZmEHsXtUVI/AAAAAAAAAJs/sRSgTb1EfWA/w724-h543-no/20130517_214026_LLS.jpg]

Mùa này cá cơm nhiều quá. Rốt bước xuống nước, bỏn lao lên cả đàn tanh tách xung quanh, phi ầm ầm vầu chân Rốt. Bắt bằng tay cũng được đây này

[img=https://lh6.googleusercontent.com/5hHnz1Rsov3A-SuFevAQpKdN6AfdCRVtTVB7nql0O0o=w274-h187-p-no]

Rốt said...

@JoJo: Cảm ơn những cảm xúc tốt đẹp mà JoJo đã giành cho Rốt. Hôm trước xuống biển thì đã hết mưa rồi. Không chụp hình mưa trên biển cho JoJo được, nhưng bù lại là có chân dung JoJo trên cát :)

[img=https://lh4.googleusercontent.com/-JCiHKuGIGTwLNHiBud9Yb6r4swzzswxeJZxBloWmoM=w300-h187-p-no]

Rốt said...

Hình như hôm trước Cỏ Mật có hỏi mùa phượng đã đến chưa thì phải? Phượng thì nở lâu rồi, nhưng hôm qua Rốt thấy một tán phượng mà Rốt cho là đẹp nhất: màu đỏ rực, cánh hoa lớn và tán cây còn nhiều lá xanh:

[img=https://lh4.googleusercontent.com/-SBx2CtF0IAM/UZmEOc4l4jI/AAAAAAAAAJ8/u3c399GOYLE/w799-h543-no/20130519_075938-1.jpg]

Unknown said...

Không thể thiếu minh họa.

[img=http://4.bp.blogspot.com/-1fDk07NGDY8/UEMg8OETW_I/AAAAAAAAATk/xEBq3d8KGrY/s1600/2358590541_2ac64ac75f.jpg]

Cảnh báo, mới thời tiết đến 40 độ dư nài, cắn chóa có thể khiến bạn phát điên sau đó khoảng 30 phụt.

À nhân tiện cũng sin chúc mầng con Zì. Qua đìu tra sơ bộ, hiện thành phần lói không mới thịt chóa đang tăng. Chắc giờ còn mỗi Phập mìn bần lông con công là vẫn hăng say thoi cắn bú maolon mới thịt chóa thoi aha.


Unknown said...

Hôm nai sinh nhật 2 con văn công đầu bò Quấn Rẻ và Xương Chéo, sin chúc mầng các cô!

[img=http://i595.photobucket.com/albums/tt32/yangsta2/BD/HappyBirthdayCutePup.gif]

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Cái thuyết 25000 ngày chị từng tham luận bên Yahoo năm 2011 gòi hehe. Thanks mụ Tôi Vua.

anh 3Khía said...

Chúc mừng cuôn Thìn Đẹp dc tháo mõm.

Hôm nai k có hình minh họa "em dc tự do rồi cacc ơi", thấy thiếu thiếu nhẻ. hehe

Unknown said...

Thôi rồi quán vửa xôm xôm được tí lại thấy mặt cô Thìn rồi he he he tsb nhà cô chứ lại.

Tỷ Phú Say Lìng said...

[si="5"][co="#FF6600] Hôm trước Zì có nói tới soft cock mới hard cock làm tôi ngộ ra 1 điều. Tôi vất vả quá mà đéo nên cơm cháo gì. Nhẽ do tôi đéo xúc cảm gì mới lồn? Tầm 10 niên nai tôi đéo biết cửng là gì. Nhìn gái dửng dưng như không. Xem porn cũng vại thôi. Phải quai tai thì mới cứng được. Tôi bị sao đây?

Zì xem xét dạy 1 khóa sale đi xem nầu. Tôi tính phát triển kĩ năng, tăng áp lực doanh số để ép mình kiếm xiền hiệu quả hơn. Thời buổi nài sale được mới sống được.[/co][/si]

smartdragon said...

An Hoang Trung Tuong said... (51)

Đcm ở Lừa mà xây nhà đá thì chúng sẽ bẩu là điên ...TT về Thanh Lãng, Thủy Nguyên, Phòng có mà đầy nhà xây bằng đá, đcm, nhà Bác của anh vẫn còn : tường đã, mái ngói, đcm , mát lạnh vào hè nhưng hơi bị sun chim khi gió bấc về...

Unknown said...

hêhê tôi có đầy lích clone, vẫn vầu biềng thường nên chả có cảm giác tự do mới mất tự do đéo giề.

mới lại gờ thường chực bên facebook, nhấn lai nhanh hơn bên nài aha.

[img=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Facebook_like_thumb.png]

Mia Otto said...
This comment has been removed by the author.
Mia Otto said...

Vì linhhồn các ông Cún ra đi vì uây tào đâm, bị câu rồi mổ thịt, bị ốm đau bệnhtật, bị tươngtư vỡ tim. Cầu cho linhhồn các ôngổng được siêuthoát. Dù gì, các ông cũng gần gũi với ông người nhẽ nàođó.

Tặng chibộ ảnh em chụp Chúa Nhật hômnay tại Saint Joseph's Oratory. Trời hơi âmu, nhưng vẫn nguyênvẹn vẻ hùngvĩ và choángngợp.

[im]http://i1348.photobucket.com/albums/p728/MaryNguyen31/image_zpsf5f1154c.jpg[/im]

Có hai phần cầuthang. Một cho người đi bộ thămquan, một cho tínđồ hànhhương đi bằng đầugối.

God with us

Unknown said...

MariaN said... [fo: color="#FF9966"](91)[/fo]

Đây nhẽ là Vươngcung Thánhđường nhớn nhất Quebec fải không em?

Trông thật là choángváng quá đi huhuhu.

Unknown said...

Hình em Rot “đi bể mồ côi” nhẽ ở Lagi thì fải.

Nếu chưa đi Lagi, dịp nào ộp cùng gia đình Bia? Bia dẫn đi câu cá đối, nướng, nấu lá me non, cá Đục nướng muối ớt, gỏi cá mai, ốc hương biển, ghẹ lagi, cháo cá mú… tá lả, rẻ bèo. Mua khô đù 1 nắng không mặn về làm quà.

Câu cá đối bằng chai nước suối nè:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=nXaX51RhMQg]

batthanhquan6868 said...

Chó chết, vẫn có thể nhai lại được.

ĐCMNC!
ĐCMNC!
ĐCMNC!!!

Mia Otto said...

Thưa Zì Kính Yêu, đó là Nhà Nguyện lớn nhất Canada Zì ạ.

Em hômnay chưa vào trong, nhẽ sự lộnglẫy còn choángváng hơn nhiều. Em để dành cho một dịp đặcbiệt với tâmtình đặcbiệt cũng, thưa Zì.

Đứng ở đó, mới thấy bénhỏ và mỏnggiòn và kémtin. Trong khi lẽ ra con Người phải thấy mình vĩđại, vì Thiên Chúa đã tạothành và yêumến và cứu chuộc và gìn giữ dù bất xứng.

Cú Đêm said...

MariaN.
Hình nhà thờ đẹp quá nhỉ, em tả thêm cái lối đi bằng đầu gối nó thế nào, chụp ít hình bên trong nữa.

Xem Hình của em lại nhớ bài "Huy hoàng nước Chúa" của mụ Zì, toàn kiến trúc nhìn ngất ngây.

Mà em là Maria Nguyễn có phỏng? Giờ mới thấy trên quán Bựa.

Khục khục!

dieubian40 said...

Dcm, TT giáng lâm, mấy con củ cặc ra lạy TT đi, TT đi vắng lâu quá cứ hóng mãi, tưởng rì, lại pót bài cũ; dạo này đong xiềng điếu chịu tư duy ra văn mới gì cả

Cú Đêm said...

Chỗ này có phỏng MariaN?

[im]http://attractions.uptake.com/blog/files/2009/11/St.-Josephs-Oratory.jpg[/im]
[im]http://farm4.staticflickr.com/3457/3193468708_dedf26f37d.jpg[/im]


[im]http://farm3.staticflickr.com/2085/3543544361_5966e7c4aa.jpg[/im]

[im]http://2.bp.blogspot.com/_oGImcTMZBHs/Saq6K_oWwRI/AAAAAAAAAek/YehB9kaSbcs/s400/IMG_2320.JPG[/im]

Unknown said...

Đéo ai thèm cắn chóa chết trôi

Chóa tươi jãi-đành-đạch nài, chả thái hôi đéo, khà khà

[img=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/923427_153852708127607_855159130_n.jpg]

Unknown said...

Các cô đúng là loại súcsinh. Đéo đọc jì đã kêu bài cũ. Đọc như thế thì cút mẹ về mới mẹ nhàquê đi bọn mõm tanh.

Cũ cũ cái lồn.

Mia Otto said...

@ Bác Cú Đêm

Em chưa vào trong, vì dànhdụm điều đặcbiệt như đã nói. Nhưng có chụp thêm được tấm này rõ hơn cách lên cầuthang bằng quỳ gối

[im]http://i1348.photobucket.com/albums/p728/MaryNguyen31/image_zps10c388f3.jpg[/im]

Tín đồ dùng đầugối dichuyển lên từng bậc cầuthang đến hết. Tựa như quỳ gối cầunguyện trong thánh lễ. Khi đó, dường như con Người có thể quên đi thânxác mình và hoà nên một trong thànhkính và mếnyêu Thiên Chúa. Em nghĩ.

Nhẽ bác Cú Đêm biết em có phải :D.

yamato said...

ổ chó của anh sinh ngài 7 tháng trước, có 2 ông bị bại liệt bẩm sinh.
2 ông nài từ khi phát liệt, luôn nhiền anh với ánh mắt buồn rười rượi, nương tựa và ngây thơ.
Anh chại chữa, chích, cho uống thuốc, xoa bóp cật lực, bón sữa và cháo, cơm trộn cho 2 ông nài.
Từ hôm qua, 2 ông đã đứng lên được trên 4 chân run lải bải, bước những bước chập chững, thành quả của nhìu ngài được bỏ vầu giữa 2 hàng gạch hoặc cái xô nhỏ tập đi đứng.
Anh đoán, chỉ 2 tuần nữa, 2 ông sẽ chại nhải như mọi ông chó khác.
Khi đó, anh sẽ tặng 2 ông cho thân hĩu như đã hứa.
Tạ ơn Thượng đế.
Anh là bợm nhưng tự nhiên đã bỏ cắn chó 2 năm nai.

Mia Otto said...

Phần cầuthang để quỳ được lát gỗ chứ không hoàntoàn nền đá như phần đi bộ.

Bà Zì thích nhà đá, em tặng Zì cây hoa nở trắng sân Nhà Thờ Đức Mẹ em dự lễ sáng nay

[im]http://i1348.photobucket.com/albums/p728/MaryNguyen31/image_zps4fb68a72.jpg[/im]

Chúa ở cùng Zì mọi ngày đến tận thế.

yamato said...

Sinh mệnh bé nhỏ tật nguyền đai các cô, khi mới phát bệnh.
[img=http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/944349_526237390765840_1819110035_n.jpg]
[img=http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/944600_526237347432511_762576996_n.jpg]

Unknown said...

MariaN said... [fo: color="#FF9966"](103)[/fo]

Zì thành em, vàngson. Hoa trắng đó là hoa jì nhẻ.

QUANRE17 said...

Em chào Anh, thấy anh zở về mạnh khỏe em mừng.

p/s: con Thối xánh mé gì Anh tao thế hả mài , chỉ dược cái bố náo nà ko ai bằng .

P/s: con Cú đừng đong đưa vs kiểu ấy nữa ...quê bỏ mẹ hehee.

Unknown said...

Chúc mừng sinh nhật anh Quấn Rẻ và Xương Chéo nhé!
Chúc hai anh mọi điều tốt lành!

Unknown said...

@JoJo: JoJo có nhầm không nhỉ, NĐ HD (JAKS) là của bọn Malaysia mà? Nó đang nhờ bọn Mizuho thu xếp vốn thôi.
Quả bảo lãnh 20M đô có nguy cơ bị TCNL thu theo điều khoản BOT vì ngày đóng tài chính đã được hoãn. Dưng mờ, lý do trục trặc thì nguyên nhân khác.
Những khoản thăm quan các cái thì dự án nào chẳng có. Từ quan tỉnh đến quan huyện đều nhắc nhở suốt.
JoJo tiếp đi, Mèo biết ít thôi.

Unknown said...

Zì ơi,
Cảm ơn Zì về còm bảo Mèo tìm anh tai-to(big hands). Bà nội của mèo con cũng nhờ thế mà đỡ.
Mèo sẽ thu xếp thời gian vậy. HIện giờ coi như dùng yoga để đỡ đau mỏi

Unknown said...

Bây giờ Mèo cũng đang tính học tiếng Trung, Jo Jo ạ. Vì trăm phần trăm các dự án điện là làm với Tàu.
Có một thằng Tàu bên Wuhan Kaidi, Tùng (tên chuyển sang tiếng Việt) nói tiếng Việt tốt lắm.
Vậy là phải cố gắng học tiếng Tàu để hiểu bọn đó nói gì. Hic hic.
Đã nói với sếp và nó đồng ý cho học trong giờ, giờ còn tìm người đến dạy thôi.

Unknown said...

Phập mìn mồm tre ngâm ơi. Một biển bia Lào đang chờ em yêu Lý Nhã Mìn đơi:

[IMG=http://i1291.photobucket.com/albums/b553/Cam_HoDao/f7655ed487ad6621d5724abf777a88e9_zps6a246d52.jpg]

Bali said...

Sáng nay đọc cái còm của cô Yamato thật là touching cảm động quá. Mấy chú chó con mũm mĩm hôm nọ đấy hả? Tồ cũng kiên nhẫn quá hén.

Bali yêu Chúa cũng chỉ vì yêu quá bản thân và sự sống.
..Bỏ Ngài con đi với ai?
Vì Ngài có lời ban sự sống.

Unknown said...

@ Yamato, Bali: công nhận anh Yamato nhẫn nại và yêu thương thật.
Với VS, anh Yamato có thế không?
Mèo tin anh là một papa kiên nhẫn và yêu thương với các bé bi

Unknown said...

các ẻm Váng son chưa biết cô Cu bé Ngực sưng chungtình mítướt đến thếnào, hay sao!

yamato said...

hihi thanks 2 VS xinh đẹp và khả ái.
Khi ta có điều kiện, và khi ta biết 2 ông nài chỉ còn biết dựa vào ta, thì ai cũng mần thế thôi.
Các ổng hoàn toàn bình thường tới 3 tuần tuổi,từng sạch sẽ mũm mĩm dễ sương cực kỳ, mần sâu mờ bỏ rơi ổng khi hoạn nạn được.
Hehe Anh rất mãn nguyện khi chăm sóc 2 ổng, vì biết mình khỏe mạnh lành lặn hehe!

chandoi said...
This comment has been removed by the author.
nothing_hc said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

Anh Giá mà to, anh làm hay lắm, con người là ở đây chứ đâu.

Unknown said...

huhu anh Zì kính yêu ơi, để nên phóng tinh em quyết cai thịt chóa. thía mà anh suốt ngày nói thịt chóa nàm em sều hết dãi dớt ra. thèm quá, địt mẹ anh zì làm em cấn thịt chóa quá
đời bất hạnh chưa hết cấn vép đỏ đã thèm thịt chóa huhuhu
hai nà Zì cho em cái vép đỏ cho đỡ cấn thịt chó đi

Unknown said...

cuôn ỐC đếm xem ông đủ 10 còng chưa để ông còn bam. dcm đơn cơn cấn quên cả cách đếm tmt

Anonymous said...

em cũng xin phép bam 1 phát.

Unknown said...

bam nhầm acc xin bam lại nhé, đứng ném đá em.

JoJo said...

@ Rốt: Cảm ơn em thật nhiều, vậy là anh JoJo không còn vô hình vô ảnh nữa rồi :)
Hồi niên thiếu anh khá giống cậu này, hihi ...

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=4zFbnXgsGe0]

JoJo said...

@ Con Ta MaKi (?): Con nài tuổi gì mà đòi bật anh? anh đã nổ cí gì thì nó đều có nguyên cớ cả đấy, suy nghĩ cho kỹ trước khi bật nhé! Đến hột nhưn anh còn nổ banh trời thì nhiệt điện là cí đinh giề, hehe ...
@ em Bali: anh từng mấy lần đi khiêng kiệu cho lễ hội làng em rồi đó. Giờ nhớ lại thấy ê ẩm cả vai, bực mấy cụ quá đy, cứ thích kiệu bay làm trầy hết cả vai bọn anh ...
@ em Mèo Lười: em hết đoán anh là cu L chưa? haha... Nhưng này em, Hải Dương đâu chỉ có một DA của bên em? nó là cái khác mà ...
@ con Trạn Khắm: để mai mốt có thì gian anh sẽ chuyển sang nổ về nghề nông để con nài lại đoán anh tư lệnh ngành nông nghiệp nha.

JoJo said...

Tranh thủ nổ cho bọn gẳm chỉ hóng là tài (giống anh :)) biết tí chút thủ đoạn mần cắn của tay to Tào nầu:
Mời đi thăm hay mời đi thực tế hay mời đi kiểm tra đánh giá ... gì cũng được, là một khâu cực kỳ quan trọng trong kỹ nghệ kinh doanh của Tào nhân.
Vậy đối tượng bỏn mời là những ai? ở đây anh chỉ đề cập đến vài đối tượng VIP thôi nha em Mèo Lười, không tính tỉnh huyện lèo tèo ...
VIP với Tào nhân là những ai? bắt đào nhại cảm nữa gòi, phải nói tránh đi mới được, hehe... Tóm lại là những thèng có khả năng quyết định đến kết quả thầu và cả về sao ...
Bỏn lên lịch, mời từng đoàn, từng đoàn, cái nài cực khéo à nha, để mần sao đạt độ hài hòa, đúng ý thích của các VIP (cái nài thì Vịt nhân cắn Zì cho chúng).
Ví như bọn Tập đoàn năng lượng XYZ ở Thượng Hải mà có thèng chủ tịt mới tèo í, book vé Thương gia - dĩ nhiên, khi mái bai hạ cánh, quan khách ra cửa mái bai là có mấy con Cadilac 3 khoang mới cờ ưu tiên và đội xe cảnh sát hộ tống chờ sẵn ngai chưn mái bai để đón gòi. Trên đường đi về khách sạn hoặc Trụ sở thế nào thì các cô thông thái đoán ra gòi chứ gì. Chiêu đãi, tiếp đón, tiệc tùng, ... các cái thì thôi, khỏi nói. Thừa.
Các cô có tự hỏi, tại sao doanh nhân Tào lại có thể hoành tráng đến vậy? nó có thể trưng dụng cả cảnh sát dẫn đường, đưa cả Cadilac đến tận chưn mái bai?
Dĩ nhiên các VIP cảm động mí bọn bỏn lắm, nó trọng thị mí mềnh thế cơ mà, như đón nguyên thủ! Vậy thì phải ủng hộ nó thôi chứ nhể?! Con nầu con nái sướng rung rốn, về trong nước thì im thin thít, hihi...
Mấy con đệ anh sao mấy lần đi mới mấy đoàn của mấy nhà thầu khác nhao sang Tào nhân về mới ngã ngửa ra: thì ra bọn Tào nhân nó đón tiếp các đoàn giống nhao và tất cả sự hoành tráng đó bọn chúng đều thuê được. Thôi, anh phải chạy tí, nếu lát tranh thủ lại nổ tiếp, hihhi..

Sang Ly said...

Thịt chó phải ướp Mẻ, Mẻ là cơm nguội ủ thiu rồi sinh ra con Mẻ (giống con Giòi).

Trước quê tôi có ông bác chuyên gây Mẻ, nghe nói ngon lắm, ai cần cứ mang cơm nguội đến ổng đổi cho. Ổng mất lâu rồi. Quê tôi cỗ bàn thì hay thịt chó, chả hiểu giờ bọn chúng xoay Mẻ ở đâu nữa.

Loser said...

Mẻ dễ làm nhất trên đời mà anh sang ly mặt lồn trâu. Mùa hè này tôi xào rau muống với tương, với mẻ hoặc là nấu canh rau rền đỏ cũng xào tí mẻ cho vào, trôi cơm phết CACC ạ

chandoi said...

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/121959/trieu-tap-40-nguoi-lien-quan-vu-ban-dam-nam.html

Đù má tới bây giờ mà lồn vẫn còn của đảng zới công đoàn.

Mấy em đòi hỏi tình dục cứ lên ủy ban cào mặt mấy con Đảng cầm quyền bẩu nó chơi vì nó theo chủ nghĩa hưởng theo nhu cầu.

Đù má ngày càng thấy tởm cái xã hội chó này. Đéo lo chiện lớn chỉ lo lồn bị mòn.

Sang Ly said...

Thế hả anh Loser? anh hướng dẫn tôi cách làm mẻ đi, tôi cũng thử xào rau nấu canh xem sao,chứ thịt chó tôi cũng bỏ lâu rồi. Mỗi lần về quê cỗ bàn, tôi toàn ăn đu đủ, xu hào, lá mơ hehe

Loser said...

Âu đệt. Anh sang ly gúc phát là ra 1 đống cách làm mẻ mà. Tôi thì cứ ra chợ mua 1 ít mẻ về làm giống rồi cho vào cơm nguội, đổ vào 1 cái bình đục 1 lỗ nhỏ thông hơi. Tây nó có sữa chua từ thủa hồng hoang, ta thì điếu có sữa chỉ có cơm nguội thừa thì làm mẻ anh ạ. Nhìu món nấu theo kiểu quê cho mẻ vào trôi cơm phết anh ạ

chandoi said...

quán như lồn

mi amor said...

aha đây rùi, cầy tơ 7 món. Tôi kể cacc về thịt chó. DM tôi có thằng bẹn chơi rất thân mới 1 ông anh thành ra tôi chơi cũng.
Thằng bẹn tôi đã từng 1 tháng ăn 26 bữa thịt chó, nó thường rủ anh í ăn, mà mỗn khi anh í ăn là anh í gọi 1 loạt các em tin và tin đến, chén xong lại đi chén/ khi không gọi ai thì anh í gọi nhân viên quán vào uốn tẹo rồi bo tuyền phiếu 1 đến mức thằng bẹn tôi phải dậy anh í đổi phiếu sang xèng cho đỡ lục tốn.
Các em nhân viên dạn đến mức có lúc say quá anh í móc mẹ cả hàng ra, các em chạy toán loạn, anh í bẩu mẩu cao su ấy mà.
Các anh í bẩu, phải ăn thịt nó mới hăng, có sức để tẩn gái. Thằng bẹn tôi bẩu trước khi tẩn chỉ cần húp bát canh chó.
Giờ, anh í coi như tèo, 2 ce chủ quán thịt chó giờ có nhà hàng cá hồi ở TC, mới cả hải sản ở KD

Nàng said...

Zi ơi ,ngồi đọc thư này ngỡ thư Zì viết ,chỉ có Zì mình mới giỏi thế này :

THƯ TÌNH CỦA CẬU BÉ 2 TUỔI :)

Gửi em, cô bé của anh!

Thế là anh đã bước sang sinh nhật thứ hai rồi em ạ, thêm một tuổi mà anh thấy mình trưởng thành hẳn nên. Hôm qua là sinh nhật của anh cô gì chú bác, bạn bè hàng xóm có mặt rất đông đủ, chỉ thiếu mỗi mình em. Tại sao em không đến chắc lại không chịu ăn bột nên mẹ em không cho đi phải không? Thôi để anh kể cho em nghe chuyện hôm qua sinh nhật của anh nhé…

Bắt đầu từ sáng sớm mẹ đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, rồi mẹ gọi anh dậy vẫn cái giọng điệu ngọt ngào ấy. Anh nghe mà thấy phát ớn…

"Cục cưng của mẹ dậy thôi nào, hôm nay là sinh nhật của con đấy"…

Rồi mẹ lại hôn chụt chụt vào má anh, anh bực lắm dù gì cũng đã hai tuổi rồi chứ ít đâu mà cứ cục cưng này, cục cưng lọ. Đấy là chưa kể đến cái hôm anh gặp em lần đầu tiên ở bệnh viện ý, em thì bị sốt còn anh thì mẹ cho đi tiêm phòng mấy cái bệnh gì gì đó của trẻ con…Hai bà mẹ cứ mải mê nói chuyện với nhau, mẹ anh thì cứ chê anh lười ăn, lười uống sữa. Mẹ em thì cứ nhéo vào má anh quê chết đi được nhưng anh mặc kệ anh chỉ để ý đến em thôi…

Nàng said...

Hôm đấy em bị sốt cao nhìn cái mặt em nóng bừng hồng hồng yêu thế không biết, anh hỏi chuyện em thế là em cười. Nụ cười ngây thơ hơn con nai tơ làm tim anh đập rộn rang, lúc đấy mặt anh đỏ hết cả nên anh chỉ muốn nhảy chồm sang "mi" vào má em một cái thôi. Hix sao mà đáng yêu thế không biết, chỉ bực là mẹ cứ giữ anh khư khư trong lòng không thả anh ra. Anh cố giãy dụa kêu khóc mà mẹ lại cho anh bú. Anh thật hết chịu nổi mà, trước mặt anh mà lại làm thế thật là mất mặt thế là anh cắn vào ti mẹ một cái, làm mẹ đau cấu vào mông anh một cái rõ đau nhưng anh không khóc vì có em đang ở đây mà, hi hi…......Về đến nhà anh không tài nào quên nổi hình ảnh của em, anh không ăn bột cũng không uống sữa mặc cho bố mẹ & ông bà nội dỗ dành anh nhất quyết không ăn, thế là mấy hôm sau anh bị ốm, mà hình như là ốm tương tư đấy em ạ. Mẹ cho anh đến bệnh viện, nơi mà chúng mình gặp nhau lần đầu tiên ấy….hi hi….

Hôm nay đến lượt anh đi chữa bệnh còn em đi tiêm phòng, gặp em anh mừng lắm, khuôn mặt em hôm nay tươi tắn dạng ngời, đôi môi hồng chúm chím làm anh chỉ muốn cắn yêu vào đây một cái thôi. Nhưng hôm nay anh bị ốm nên mất đi cái vẻ đẹp trai vốn có của mình, anh thất vọng lắm khi em cười đùa với một thằng bên cạnh. Thằng đó thì có đẹp trai gì cơ chứ, mũi thì thò lò bẩn không chịu được, người thì thấp lè tè, tóc thì có vài ba sợi không đẹp bằng tóc anh. Tóc anh xù xù, dựng dựng như quả chôm chôm trông rất là kute, thế mà em không yêu anh lại yêu thằng đó làm cho trái tim non nớt của anh vỡ vụn thành trăm mảnh. Thế là anh quyết định ăn uống thật nhiều để mau khỏe quyết chiếm lại bằng được trái tim của em……

Nàng said...

Một tuần sau đó hai đứa mình lại gặp nhau trong một lần mẹ đưa anh đi dạo công viên, hôm nay anh mới cắt tóc nên nhìn hơi ngố ngố thế mà em lại nhìn anh cười mới vui chứ, nhìn em cười tim anh lại loạn nhịp một lần nữa. Hix hôm nay mẹ anh & mẹ em để hai đứa mình tập đi trên bãi cỏ, thỉnh thoảng anh lại giả vờ ngã chồm nên người em làm em đỏ bừng mặt đáng yêu thế không biết, người em mềm lắm anhg cảm nhận được làn da mượt mà của em mỗi khi anh chạm vào. Nó như một nguồn điện 500kw chạy dọc thân thể anh, ôi trời ơi sướng….Thôi anh kể tiếp truyện sinh nhật anh nhé…

Tối hôm đó mọi người đến nhà anh đầy đủ cho anh bao nhiêu là quà, mỗi người tặng quà lại nhéo vào má anh một cái làm anh tức điên lên được. Mấy bà cô lại còn bế anh lên hôn hôn hít hít, khiếp mồm thì hôi hình như vừa ăn bún đậu mắm tôm ý, anh phải lấy tay chùi ngay nếu không anh chết ngạt vì cái mùi này mất. Thổi nến xong mọi người nâng ly chúc mừng, còn anh lại ngồi ôm bình sữa nhớ về em. Nhớ lắm nụ cười ngây thơ hồn nhiên của em, nhớ lắm cái thân hình mềm mại ấy & đôi môi hồng chúm chím. Ước gì em ở đây nhỉ, anh sẽ đè em ra mà hôn…Hix hix anh ngồi tu hết bình sữa lúc nào không biết nhưng vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ em, anh chỉ mong nhanh nhanh đến ngày tiêm phòng để mình lại đk gặp nhau thôi em ạ….

Thôi anh tạm dừng bút nhé, nhớ em yêu nhiều lắm. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn thật nhiều vào. Mỗi khi nhớ anh thì em uống sữa nhé vì lúc nhớ em anh cũng làm như vậy……

Tạm biệt em yêu…."mi em"…. :*

Nàng said...

Nhìn Zì ga lăng mà học tập nhe Buzu:


[im]https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/935389_387553984687527_554322766_n.jpg[/im]

Nàng said...

Khi ZÌ còn bé :
[im]https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/971828_387270381382554_890407438_n.jpg[/im]

No said...


Năm thứ 20 thời Tam Zuan, cha nguyện cầu cho đoàn binh đọ đồn trú ở hạ nguồn sống Ky Cung ( ông sông đổ về Bắc). Bọn dõng đọ đói zưng vẫn nuôi chó thế mới lạ. Bỏn sợ mất chó, cũng mong cho béo, chúng thiến...Dấu vết mông muội trong bá cáo gửi VTC.

“Chúng bắt ông chó trói hai chân trước ôm cột tre, một thàng zữ hai chân sau, thằng lấy dao cạo gâu, mổ cỏn, lấy ga hai hạt cà bằng hai đầu ngón tay. Thằng kia bảo cho vào nồi cơm hấp, thàng khác không. Ông chó kêu khóc vang, phân dãi giải phọt ga. Chúng cho dầu tây vào chỗ thiến...

Thàng thiến thả hai hạt dái chó vào mõm chó, ông chó nuốt, gồi im lặng.

Chó cắn dõng, lập tức cỏn được về tuyến sau chích ngừa...sau nhiều tên cố ý nghịch hàm chó, có vết cắn là cỏn về... có thàng còn tạo ra vết zư cho cắn.

Kết luận chó ăn chó và người carnaval chó! Cuộc chiến còn man gại.
------
Yamato, con yêu thương cún, tăng điểm tiến hóa, lại đoạn tiệt thịt cho, cha khen. Học Ba khía ăn “chay trường” con sẽ thấy sướng.

Baly có kỉ niệm với chợ Bưởi! Sáng sáng cha qua đó đến Hồ Tây, cho con biết, chợ sầm uất đa dạng zống súc sinh thảo mộc. Gửi tới con tình yêu của chúa, nhẽ chẳng bao zờ đủ.

Paolo Trang Sáng Thế

Mia Otto said...

Đi qua côngviên tíhon gần nhà, các bạn sóc chạy loăngquăng âuyếm và trìumến. Nhẽ ở Lừa thì không chết lòi ruột như Sóc đen bụng đỏ cũng mời vào nồi thôi.

Thế mới buồn.

hangoc said...

Iêm bần nông, vẫn cắn thịt chó bình thường.
Mỗi tội bị cái tính bi lụy nên đéo cắn thịt chó nhà nuôi thôi, chứ đkm ra quán iêm hốc phầm phập.

hangoc said...

À cacc ạ, ăn thịt chó rất mát nha.
Anh nầu gà mờ mà bẩu ăn thịt chó nóng là sai đới.
Thịt chó nhiều đạm, hạ hỏa, tăng cường sinh lực he he.

hangoc said...

Ăn chay trường cũng vẫn khỏe cacc ạ, bây giờ thì có điều kiện cacc cứ làm quả heo quay chay, cá kho chay, thậm chí óc khỉ chay hay vú người chay nướng cũng có đkm.

Ăn chay hay ăn mặn đều sẽ chết tốt. Các acc ăn mặn nhưng cíu nhân độ thế thì tốt hơn bọn ăn chay trường mà đkm hại người.

Iêm thì cứ quan niệm : vật dưỡng nhân. Chay chay cái bòi.

hangoc said...

À đkm có cho đậm chữ lên không thì bảo?

Unknown said...

ông giờ cũng hai đi cùng bọn hốc thịt chóa, cũng nhiệt tình hốc dưng mà tuyền hốc bún mắm tôm. ngửi mùi bọn bỏn hóc chó hấp thèm đéo tả, nước miếng tứa toán noạn. Ông rất cấn thịt chóa dưng đéo hóc vì mỗi nần hóc về ỉa toán noạn, cứt khắm đéo tả
dcm lói ra nại tháy cấn bún mắm tôm

Unknown said...

Ốc ơi, mài đếm cho ông đã còng đủ 10 còng chưa để ông biết đường bam

Unknown said...

chóa còn món tiết canh nữa. con nầu bị đánh bả tiết canh càng ngon. dcm, nại cấn tiết canh ròi, tiết canh ăn mát lòi nỗ đít, cứt cứ gọi là phun phì phì

Unknown said...

mái còng rồi Ốc ơi

Unknown said...

mà hun nai cuôn Ốc chưa kỷ thơ cho người tềnh nhở. Nhẽ cà bị búng phát viêm????.
Thoai cút đi cắn chóa đê. nhớ nàm thêm chén diệu ga pha cồn nha

Unknown said...

cuôn Ốc chóa rồi. con nào đếm hộ ông còng mái cồng dòi vại

Unknown said...

bọn nầu đã ăn thịt đều bần tiện cả cacc ạ thể nào xin mãi mà đéo được cái vép đỏ. dcmnc đồ bần tiện ơi cho em cái vép đỏ

Unknown said...

à cho hỏi bọn NKC nhát. bọn NKC ăn chóa có khác bọn BKC hông nhỉ. chắc khác nhẩy. nấy đéo đâu ga tiết canh chó, giò chó, hà nàm chó, chó giả cầy... các noại
bọn NKC cứ tọp tọp sơi khác bọn BKC khề khà như sơi cỗ cúng nhẩy hehe

Unknown said...

anh Zì bỏ thịt chóa đéo phải bởi nên phóng tinh, mà bởi ảnh đéo đớp được thoai. mỗi nần ăn phải chó già thả sông, ảnh tuyền dùng 4 chân mới cắn được miếng. lắm khi văng mẹ cả giăng giả ra thì ăn làm đéo gì. còn em mà gặm sương chó thì sạch đến nỗi chó đi qua đéo thèm đứng đợi. thể nào ảnh đéo cho em cái vép đỏ.
Đồ thịt chó bần tiện, cho em xin cái vép đỏ cho đỡ cấn đi

Unknown said...

thoai, cũng còng được 3,4 còng dòi. để dành nại 6 còng chiều còng tiếp. giờ cút về nhà nhai cái ti mướp cho đỡ cấn đã dcm

Unknown said...

Zì Zì ơi, nó đéo thay đổi tên nước "http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/121937/giu-nguyen-ten-nuoc-chxhcn-viet-nam.html".
Thế thì mần buồi gì có tổng thống nhẻ đcm.

Unknown said...

[si="7"][co="FF0000"]Đả đảo hành hạ thú vật (bất kể là chó, mèo, lợn gà, ... Lừa, đọ....Đả đảo, đả đảo!!![/co][/si]

Unknown said...

@ Con Cam: Cô thái bấu khéo không. đương vàng vủng tiền tủng các cái búp phát có ý kiến phương án B. song việc gồi búp phát giở lại ban đào chả đủi điếc đéo giề. mà cũng không biết đao thật đao giả. khục khục.

comat said...

Thành Hồng Vàng bứng được cây phượng đẹp vầu quán. Bông đỏ, dày mà tán vưỡn to xanh. Bên nài không bói ra được phượng đỏ. Ah, cũng có dưng tận Hawaii lận. Florida thì chỉ có phựợng vàng ví tím. Nhìn hông lửa cháy, hông khát khao, và điếu nao nao dư phượng đỏ.

Hic, nhìn phựơng đỏ lại nhớ đến thời hoa đỏ ngày nầu, thời lòng chẳng nguôi yên, thời thiếu nữ sai mê, thời đã qua...

comat said...

Nhớ, ôi niểm nhớ, ôi niềm nhớ đến vô tận ai uôi

MADONNALILY - MADONNALILY said...

Hôm nay 21.5.

Dù Zì chưa có bài tổng kết 5 năm lập Quán (or không???), Ly vẫn post đại lời chúc mừng sinh nhật Quán vào đây trước nhé.

Chúc Quán bước vào tuổi lên 5 sẽ ngày càng chất lượng hơn, chuyên nghiệp hơn, vui hơn, thiết thực hơn...

Chúc Zì luôn sung mãn cả thể chất và tinh thần (như đã và đang)để có thể tiếp tục kiên trì với con đường Zì đã chọn. Và quan trọng là tuyệt đối không bao giờ để minh mất lửa nha Chủ Quán.

Happy Birthday!
-----------
Happy Birthday (Altered Images)

[youtube=http://youtu.be/L618BOO3xpg]

MADONNALILY - MADONNALILY said...

HAPPY BIRTHDAY (THE BEATLES)

[youtube=http://youtu.be/3Xpeami317s]

mi amor said...

DM, lại thịt chó
Tôi địt thích ăn thịt chó, nhưng công nhận uống rượu thịt chó rẻ nhất,mỗi mạng chắc chỉ 100k. Hồi tôi vào Huế (199x , đời đầu) đi mua có 2k một đĩa hấp, BKC đi đâu cũng thịt chó, còn bị báo chí Huế nó chụp cảnh làm thịt chó trước cửa KS morin
Hồi tôi đi công trường, có hôm làm đêm bọn CN nhặt được 1 con chó bị đánh bả, thế là chúng nó cử 2 thằng ở nhà làm, đến giờ ăn ca về choén chóa, nhiều thằng sợ bả địt dám ăn, tôi sợ quoặc, chén. Nhưng vừa chén vừa bảo nhau mai mà có vấn đề gì thì chúng nó lại bảo chết vì ăn. Cuối cùng địt chết. Tôi nghĩ có lẽ thịt chóa hum đóa ngon nhất ever

DG said...

Đệt mạ bọn bựa iêm mồm lại sem cậu tham luộn về chóa đơi, hehe. Lâu lâu vầu nổ phát giữ tem chớ quán xá con đĩ Nhuế giờ quạnh hiu hơn lồn hiu trí, đù má!

Cậu thì cũng bình thường, tức là chén cũng được, hông chén cũng chả sao. Nhưng lâu gòi hông chén hehe, và thực lòng nà cậu cũng đéo cổ súy món đớp chó, dù rầng hế hế, kệ mẹ!

Thôi kể đã.

DG said...

Ngài sửa ngài sưa, bọ mạ cậu nuôi nhợn một đàn, gà một đàn, hehe con một đàn, và chó một con đcm!

Thời thiên đường cực thịnh, mần thân ông người còn chưa có cái gì đút mõm, nữa là chó, chân lý gòi, cái nài hông kể nữa.

DG said...

Đúng dư bài đã biên, chó mặc định là …chó, đéo có tên. Mãi sau này (tầm đầu 9X) khi một số gia đình có người đi Tây zìa, tỉ dư Tiệp Khắc, Liên Sô cũ, thì mới lác đác có phong trào gọi tên chó theo lối Tây học, tỉ dư ê con Cún, ê con Ky (not Ky giáo sư tềnh êu nhế), hay đại loại dư ê Bín Bín, ê Zẻ Zẻ hehe.

Chó nhà cậu, bao giờ cũng là giống chó đen tuyền tòng. Chả hiểu mạ cậu mát tay dư nầu, dưng mạ nuôi ông nầu là y dư rầng ông ý hiền khô, chỉ sủa vu vơ chứ đéo cắn ai bâu giờ. Bọn con nít trong xóm cậu ló chả sợ, sang nhà cậu chơi chốn tiềm rúc tận vầu buồng, chui cả gậm giường nằm mới chó, chả sợ đéo.

Cậu mới gái em chại rông suốt ngài, anh em cậu ở đâu là ổng ở đó. Ổng ngồi nhiền anh em cậu chơi, lưỡi ổng thè lè, mắt ổng lúc nầu cũng hiền từ, dưng cóa vẻ đườm đượm buồn, cậu nhớ thế.

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
DG said...

Ông chó quấn quýt mới gái em rất, căn bản gái em hiền, chiều nó. Ổng thi thoảng cũng gườm gườm cậu, vì hehe đôi khi cáu lên, cậu cũng làm tí đá đít bợp tai. Dưng ổng đéo giận, ổng chỉ chạy đi đâu đó xa xa, chờ cậu hết giận gòi ông lại về, ông về y dư rầng lại len lén nấp kiên kiến sau gái em, yêu phết.

DG said...

Quấn quýt vại đái, kể cả đi ỉa cũng dư hình mới bóng đcm!

Nhà cậu xưa sát chân đồi, ngay chân đồi, chỗ đéo gì mà giờ đặt mộ ông đéo gì Phú tổng đéo gì thơ của Đoảng quang vinh í hế hế. Đương nhiên là ngày í ông Phú chưa về, cả một vùng đồi còn hoang sơ rậm rạp.

Bọn cậu tuyền cóa trò đi ỉa tập thể, địt mẹ đớp thì đéo cóa dưng ỉa thì phòm phọp dư tiến độ bam của con Ốc. Cứ tầm 5,6 giờ chiều nà hú nhao đi ỉa, lớn cũng dư bé, gái cũng dư giai. Lên chên đồi gòi mỗi ông một lùm, cứ thế tác nghiệp. Mỗi lần lên đồi, mỗi đứa cóa một ông chóa đi sau lẽo đẽo quen thuộc, nom dư cận vệ đcm.

Đúng là chó thời thởi, sơi cứt đã thành chiên nghiệp. Cậu thái nó đéo hưởi nữa (mặc dù mũi đéo tịt đcm), địt mẹ cứ rình rình sao đít gòi đớp thật lực. Chó thằng nầu đớp cứt thằng í. Có độ cứt vửa ló ra khỏi đít, ló đã đớp mẹ gòi, gọn gàng, lóng hôi hổi. Nhiều hôm cậu cứ sợ ổng quá đà, đớp mẹ vầu cặc thì đúng là ăn lồn đcm ăn lồn!!!

Có đứa sao khi chó đớp cứt song, còn chìa đít cho ổng liếm liếm, gòi cứ thế kéo quần đứng dậy, đéo chùi hehe. Bởi bình thường, bao giờ cũng cóa nắm lá, hoặc nhúm que nứa quẹt đít, hoặc ít ra cũng mấy hòn đá mong mỏng đặng vệ sinh sau ỉa.

DG said...

Mái cồng gòi nhề?

DG said...

Địt mẹ đang nổ cóa Con Cam lầu chôn chen vầu giữa tức dái nhể?

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
DG said...
This comment has been removed by the author.
DG said...

Mỗi buổi cơm, hình dư ổng cũng hiểu được cái khó của nhà chủ, đéo bao giờ đòi. Ổng nằm lim dim một góc, lặng lẽ nhiền mấy ông người khốn khó chia nhao từng bát cơm độn. Thi thoảng phát hiện thái mẩu xương, mẩu khoai rơi rụng, ổng mới hiền từ đớp một cách khiêm nhường. Đéo đòi bao giờ, thế mới tài.

Là chó hehe, dưng cứ tối là ổng chẩu theo anh em cậu, ổng đéo thích ở nhà. Ổng đi sem phin mới gái em, mới cậu. Ngày í cả làng cả xã chỉ cóa một ti vi đen trắng, anh em cậu thường đớp qua quýt gòi lượn sớm giành chỗ, ông chó cũng hối hả chẩu theo. Địt mẹ sem bông hoa nhỏ mà ổng nằm ngoan ngoãn bên cạnh gái em, mỗi lần đến nhạc phin triện có cái xe goòng chại chại, nà mắt ổng sáng rực, thế mới tài đủ móa ông chó!

DG said...

Ngày nhà cậu chiển nhà, cách độ 40km, bọ cậu chạy vạy mãi thuê được chuyến xe. Bọ bẩu mới anh em cậu, mấy đứa ở tạm nhà bác Bá Bá (hàng sóm), bọ mạ dựng ba bốn ngày xong xuôi về đón nhế. Dái hông được chêu em nhế Dái, Dái đừng uýnh anh nhế Dái. Anh em cậu gật gật. Bọ mạ bốc ông chó bỏ lên xe, gòi hun anh em cậu choạc choạc, gòi đi.

DG said...

Chiều hôm sao, anh em cậu đang chơi, bỗng thái mấy đứa bạn hàng sóm, chạy về ới ời Dái ơi Dái ơi ra dốc chợ mà sem Dái ơi Dái ơi. Cậu chại vội chại vàng, đéo hiểu cóa chiện giề.

Ông chó nhà cậu nằm đó, mắt thiêm thiếp, gầy giơ xương, người túa máu. Nhẽ xương ổng đã nát bét mẹ gòi. Người ta bảo, thấy ổng dặt dẹo dặt dẹo, gòi thế mẹ nầu rơi bọp phát suống dốc chợ, thẳng cẳng nằm đó.

DG said...

Hóa ra ổng tiềm đường về nhà, ổng tiềm về mới anh em cậu. Sao nài bọ kể, vửa xuống gần đến nơi, bất thình lình ông chó phi mẹ ra khỏi xe, gòi cứ thế ngược chiều mà chại. Bọ mạ bất lực nhiền theo mà hông làm gì được. Mà cũng hông ngờ, hơn 40km, đêm khuya dư vại, ổng vưỡn tiềm zìa được nhà.

Gòi ổng thăng về mới cụ Mác hehe cụ Lê, gái em cậu khóc nghít, cậu đéo khóc, cậu ra dáng người nhớn chỉ đạo gái em, đưa ổng về đã, tính sao thì tính.

DG said...

Bá Bá bẩu Dái ơi Dái để Bá Bá thịt cho anh em mài chén nhế? Gái em trợn mắt, dứt khoát hông chiệu, nó đòi chôn ông chó, dư thi thoảng anh em cậu vưỡn chôn ông chuồn chuồn, bà nhái nhái. Cậu mới gái em kéo ông chó lên vườn khoai nhà cậu, chọn một vồng nhiều đất, gòi đào đào, gòi bới bới, gòi thả ông chó suống đó, gòi lấp, gòi phủ kín, sóa dấu vết, hông cho Bá Bá biết.

DG said...

Thuở thiên đàng, đó, nhẽ là con vật duy nhất cậu còn nhớ, chết, mà được chôn.

Hum sao cậu mới cả gái em rời đi, đéo dám chắc được Bá Bá có lôi ổng lên uýnh chén hông, cậu băn khoăn tận giờ.

DG said...

Thôi, dù sao thì cũng đã qua, một thời để nhớ. Mài có nằm trong lòng đất lạnh, hay chui vầu dạ dày Bá Bá, thì cũng bỏ quá cho tao mới gái em nhế ông Chó. Rứa là bọn tao cũng đã trọn tình, bớt ái nái gòi. Thiên đường nó thế, trách đéo gì được ai bai chừ.

DG said...

Hết tham luộn hồi ức, tao chuyển ngữ nghiêm chỉnh gòi bốt vầu phây của gái em đã, đcm đang vuôi bỗng chợt buồi nguồi, đủ móa!

DG said...

Bốt cái ảnh chốt hạ, địt mẹ!

[im]https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s480x480/292041_145768368942067_481508183_n.jpg[/im]

DG said...

Con Cam lầu chôn mài mần ơn sóa cái cồm của mài ở giữa được hem hehe?

snow snow said...

[fo: size="6" color="#000099"]bọn gẳm otophân ăn chiêm trời xong chụp lên khoe
cái đcmcn làm Nâu Gato quá hehe
link đai cacc
[img=http://i1165.photobucket.com/albums/q584/bmw1226/Picture460_zpsfeb0ed5c.jpg]
[/fo]

Road End said...

Chả thấy cô đéo nầu bàn về bệnh chó dại hầy?Đcm mùa hè quãng 198x(x là bâu nhiêu biết đéo),EnD chứng kiến 1 cảnh vô cùng tàn khốc tại xứ lừa Y(1 xứ BKC bất kì).Từng đoàn chục ông lừa mỗm thối,tay cầm gậy,tay cầm bao bố,bọn bỏn đi càn từ đầu thôn tới cuối ngõ,gạp ông chó nào,là lùa,đập,ném ,chém etc.. vô cùng man gợ!Chả là lệnh trên ban xuống,vùng vủng đang có khả năng dịch bệnh từ chó dại.Địt mẹ chúng nó,pa ma EnD có người bạn bên sở Cam tặng cho 1 ông Béc Giê,lông màu hung vàng,mắt ổng mào xanh lúc nào cũng gực sáng.Bốn chân cậu Béc bệ vệ đcm bệ vệ cùng với cái ức to như ức em Bê nho nhỏ.Tiếng sủa bạn ấy,đcm tôi học về cuối thôn đã nghe thấy,nó trầm hùng,dzũng mãnh lắm lắm...Tóm lại,tôi tin bất kể con lừa nào phát dzại,chứ địt mẹ,ông Béc bạn tôi là đéo thể!Pa ma cũng lo lắng rất,tính đưa bạn ấy đi lánh nạn đâu xa xa,dưng địt mẹ ngộ nhỡ đâu,ra đầu ngõ lũ khốn nạn chúng bát đc thì sâu thì sâu?EnD thì chả biết đéo,cứ ôm bạn ý thật chạt thật chạt.EnD nghĩ lúc ái,đm thèng nầu động vầu bạn ấy EnD cắn chết mẹ!
Khi tiếng sủa thảm thương,tiếng hò dzú gầm gào càng đến gần,Papa thở dài và dứt khoát bước vầu cái rương gỗ trong góc buồng.Y lôi bó xèng hồng hồng,hình thằng đéo nầu mạt trơ và có cái trán bóng bóng.Papa bước nhanh ga ngoài vùng chiến sự...
Chỉ lát sau,y về,vẻ mặt nhẹ nhõm nhẹ nhõm,con à,mày đưa thằng bạn mày ga vườn mà ú òa thoải mái đê!!!

Road End said...

Năm ấy,đcm chả có thèng lừa đéo nầu mắc dzại.EnD chỉ nhớ cả tuần sau,đi qua xào huyệt bọn lãnh tụ thôn ấy,lúc nào cũng 1 mùi giềng xả thơm lừng!
Chỉ có các ông cún là vắng hẳn!

Unknown said...

Tôi xóa rồi nhé cậu Vàng địt con mẹ.
Tối cũng có chuyện ông Chóa giống i cậu dưng tôi đấm buồi kể tmt.

DG said...

Tao đội ơn mài nhế Con Cam mồm thơm hế hế!

Mài kể đi gòi cóa gì tao múa phụ họa mới mài cho vuôi, địt mẹ đời mấy nỗi mà hông nổ đùng đoàng cho ló thắm đượm nhể?

DG said...

À địt mẹ chén ông chóa thì cậu hông ham mấy, dưng đớp lá mơ thì hehe nghiện mẹ gòi.

Dắm uýnh thum thủm, đượm mùi là!!!

DG said...

Á đù hôm nai bốt liền 19 cồm hehe dã man nhề, nốt cồm nài cho chẵn hai sọi gồi chẩu, lo việc lon việc lước đủ móa!

Road End said...

Địt cuôn mịa,bốt lên cái đụng ngai ký ức tuổi thơ cô Dái Ghẻ tinh bông!
Kể như đạp xe mini đụng vầu con Humvee đầu ngõ,đcm.

DoNam said...

[si="5"][co="#FF6633"]

Anh bùi nào trển hỏi NKC chén chó có khác gì BKC đái.
Tỷ lệ NKC chén chó thấp hơn BKC nhiều boong. Nhiều NKC đéo xơi được mắm tôm nên chúng chuyển qua dùng mắm thấm. Mắm thấm làm từ cái bòi gì anh biết đéo đâu, hềnh như làm từ tương (lộn về Bần mà mua tương hột), sệt sệt thâm thâm hệt cứt chó lỏng.

[/co][/si]

DoNam said...

[si="5"][co="#FF6633"]
Tiện tay anh kể luôn một vụ bị chó dại anh tận mắt chứng kiến. Thảm rất.
Tự nhiên thàng chồng sùi bọt mép, gầm gừ từng cơn y như chó dại. Con lang xã phán cỏn bị dại chó. Vợ cỏn chéc lại đúng y, thàng chồng bị chó nhà cắn trước đó khoảng tuần. Cỏn bị dại theo từng cơn, lúc lủng cỏn cực kỳ man dại, cắn bất cứ thứ gì trong tầm tay, lúc cỏn tỉnh cỏn nhận thức được điều điểu, cỏn kêu người nhà nhốt cỏn vào một phòng, khóa lại, quăng cho cỏn mớ đồ tre gỗ để cỏn nhai lúc dại. Thương cỏn, mọi người chỉ biết làm theo, khoảng tiếng cỏn dại một lần, mỗi lần khoảng 15', cứ vậy từ trưa đến tối cỏn không thể chống chọi được nữa, cỏn ra đi mà mồm còn sùi bọt.

[/co][/si]

DoNam said...

[si="5"][co="#FF6633"]
Con Chim cong sét cho anh màu lày, size lày nha. Anh làm thủ công từng còng lầm than hơn con chép cấn ỉa chảy.

[/co][/si]

Unknown said...

Sống ở Lừa mặc định tăm tối, đéo lói nhiều. Like lun hehe. Nghe chân lí mẹ, đéo bị đứa lào chửi. Thế thoát Lừa thì sao nhở, nhở?

Nếu Tao thoát Lừa, dcm. Ăn uống ngụ nghỉ hít thở oánh dám địt bọp các các chắc sảng khoái vãi đái.

Cơ mà đéo biết như thế đã thoát hẳn chưa. Dcm. Hễ nhìn sóc bay chim chại cá vồ mồi hay hoa tàn hoa nở, Tao lại nghĩ đến Lừa : Nếu mà cái nài, nếu mà cái kia ở Lừa thì blah blah... hãi quá, nghĩ đến mà hãi nhỉ. Máo Lừa đúng là đéo gột dửa một xớm một chiều nhỉ. Thoát thế thì đấm buồi thoát, dcm.
Thôi, dcm, Tao đi vật lộn mới kiếp Lừa đai. Nhỡ mai có giây phút được trải nghiệm hai thưởng thức cuộc sống thì lộc quá hehe. Dcm, bố mài sẽ mê mải trợn fa mờ ngám, dỏng tai mà nghe và hehe ngậm mõm để cho đỡ thối. Dí lồn dành tâm trí cho những cái khác, dí lồn.

DoNam said...

[si="5"][co="#FF6633"]
Anh nghe nói ai nuôi chó thì không được chôn chó khi nó chết, nếu không sẽ không bao giờ nuôi lại được. Đéo biết đúng không dưng anh thái nhiều người từng vậy. Lính của anh bi giờ là 1 bà chó cái Phú Quốc xịn, 11 vừa ông vừa bà lai PQ. Nhỏ con, tinh nhanh, đặc biệt đào hang ngoài vườn đẻ chứ đéo vô nhà bao giờ. Hôm hổm một bà chó đẻ, anh sợ mưa ướt anh moi lũ chó con vô nhà kho, bà chó mẹ lững thững theo sau đéo thèm lói gì, khi anh lên nhà bả tha mẹ nó lũ con ra lại cái hang, dcb tmt.
[/co][/si]

DoNam said...

[si="5"][co="#FF6633"]
Các cô nghe nói nhanh như sóc không? Vậy mà đám lính anh túm được một ông sóc nha, ổng trên cay nhãn mà chúng bao vây bắt được mới tài, chúng cũng đéo cắn ổng chết. Chúng bắt rắn, gà rừng là chuyện thường anh đéo kể.
[/co][/si]

DoNam said...

[si="5"][co="#FF6633"]
Mới có 195, con Dái ghẻ đâu, vào bam với anh sang trang luôn đi, dcb.
[/co][/si]

Unknown said...

À. Mụ Zì bàn chuyện chó. Thái trên kia cạo DoG đang nhắng nhít gâu gâu.
Dcm,lúc nào rảnh về xem nó bi bô cái gì.
Cơ mà phải công nhận, xứ Lừa này có những thứ ít nơi, nếu đéo mún nói là đéo nơi đâu có. Chả dụ như thịt chó, cứt chó, và hehe nguyên cạo DoG vàng hườm hườm.

Già Không Đều said...

Chúc mừng ngày sinh nhật Quán Bựa.

May 21st!!!

[im]http://www.musedrums.co.uk/wp-content/uploads/2011/12/happy_birthday_.jpg[/im]

Chúc Mụ Chủ Quán dồi dào sức khỏe.

God bless You!

DoNam said...

[si="5"][co="#FF6633"]
Dcb cái xứ chó lang, thàng chủ nuôi chó thả rông, ỉa cổng hàng xóm, chạy ra đường gây biết bao tai nạn giao thông, thấy chó xông vào nhà, báo thàng công công, chúng nhe răng cãi đéo phải chó ông, ui dcb đau hết cả mông mà thàng công không làm được cái bòi gì. Dcb cái thàng quản lý cái xứ chó lang này cái nữa.
[/co][/si]

DoNam said...

[si="5"][co="#FF6633"]
Bam thêm còng cho sang trang luôn mà đéo thèm chửi nữa. SN hử, lại tốn 10 xèng nữa.
[/co][/si]Share this post please batoong«Oldest ‹Older   1 – 200 of 269   Newer› Newest»

Post a Comment