Latest Comments

Tư-vấn Kinh-doanh

Thôngbáo đặtcọc order mua sách Bựa Ngũ Niên.

Khi nhận đủ 299 order (MOQ), Trung Tướng mới in sách. Nếu không có đủ order, kếhoạch xuấtbản sẽ bị hủy, khoản deposit này sẽ được hoàntrả.

Có ba lựachọn: sách bìa da giấy kinhthánh vellum (leather hardcover book), sách bìa da giấy kinhthánh kèm chứngthư và bản mềm (leather hardcover book full option), sách bìa carton giấy carbon (paper hardcover book).

Sách dày 650 trang, kíchthước 10x15cm, in mực đen, font Tahoma cỡ 7 hoặc 8, có búttích của Trung Tướng và sốhiệu sách ở trang 1.

Giá một cuốn bìa da giấy kinhthánh là $48.85.

Giá một cuốn bìa da giấy kinhthánh kèm chứngthư là $68.85.

Giá một cuốn bìa da giấy kinhthánh kèm chứngthư và bản mềm là $108.85.

Giá một cuốn bìa carton giấy carbon là $35.85.

Tiền cọc tươngứng là $8.85, $18.85, $5.85. Sách kèm chứngthư và kèm bản mềm yêucầu deposit ngang nhau. Giá trên chưa gồm phí shipping cost.

Deposit for printed book


Package option:
Book register number:


Hình chụp bản bông (proof printing):Order listings

Danhsách đăngký mua sách Bựa Ngũ Niên Chọnlọc 2008-2013

Số đã đặt cọc: 299 (100% có chủ)

Sốhiệu & Tên & Loại sách

#001  Vip  {LC&C}
#002  Toi_vua [1]  {LC&C}
#003  Toi_vua [2]  {LC&C}
#004  lam (Maria Lam Khe FB)  {LC}
#005  baominh [1]  {LC&C}
#006  Mít  {LC}
#007  Ton Dong [1]  {LC}
#008  0 (...820148@gmail..)  {Paper}
#009  Blue8819  {LC}
#010  ironcrossfreedom [1]  {LC&C}
#011  Thieu Soai  {LC}
#012  Vamp-kid  {LC}
#013  Bon chen  {LC}
#014  Meomeo (Thuy Raugi FB)  {LC&C}
#015  Khanh Toan Luong [1]  {LC}
#016  Sói Xám  {LC}
#017  (...giang69@yahoo..)  {LC}
#018  binh tran  {LC}
#019  Mr Lee  {Paper}
#020  ironcrossfreedom [2]  {LC&C}
#021  Chi Sinhf Vuong  {LC&C}
#022  Chó [2]  {LC}
#023  Ja  {LC&C}
#024  Saigon Catinat  {LC}
#025  Khanh Toan Luong [2]  {LC}
#026  To Nga (...ad98@gmail..)  {LC}
#027  Lý Toét [2]  {Paper}
#028  Don Chun  {LC}
#029  Manga  {LC}
#030  Bộng Mỡ  {LC&C}
#031  Ngau Pín for his friend  {LC}
#032  Tacdatacvang  {LC}
#033  Lang Thang  {LC&C}
#034  manfromrussia [1]  {LC&C}
#035  Hoa vang (by Chuoi)  {LC}
#036  tieu thithi  {LC}
#037  Nam Van  {LC}
#038  Tu Vu (...aic@gmail..)  {LC}
#039  Ba Bích (by Chuoi)  {LC}
#040  Tướng Khoái (by Chuoi)  {LC}
#041  Lý Toét [1]  {LC&C}
#042  XâyxậpZì  {LC&C}
#043  Meo hoang  {Paper}
#044  mylee  {LC&C}
#045  manfromrussia [2]  {LC&C}
#046  Hugh [2]  {LC}
#047  Lằng Nhằng  {LC}
#048  MrSimacai  {Paper}
#049  Hồng Quân  {Paper}
#050  Gaugau Gau  {LC}
#051  mientai haylua  {LC}
#052  Hugh [3]  {LC}
#053  Hoai Mien  {LC}
#054  King Filter  {LC}
#055  Ankihu BAM  {LC}
#056  bom bia  {LC}
#057  Pao Vangz  {LC&C}
#058  Kao nguyen [1]  {LC}
#059  Kao nguyen [2]  {LC}
#060  Miêu Nữ  {LC}
#061  Thi Thuy Linh Nguyen FB  {Paper}
#062  Chó [3]  {LC}
#063  3Anna  {LC}
#064  Jade Ng [1]  {LC}
#065  Song Moc  {LC&C}
#066  Bĩnh bầu  {LC}
#067  Hugh [4]  {LC}
#068  Cậu Hai  {LC}
#069  Huy Go (Kiasu)  {LC}
#070  Trần Đần (...quy77@gmail..)  {LC&C}
#071  Điệp Liên Tú  {LC}
#072  lau ngudai  {LC}
#073  Thanh So (...vquang@yahoo..)  {LC}
#074  Đời Culi  {LC&C}
#075  gialang  {LC}
#076  ngắn đuôi Con mèo  {LC}
#077  Rô xinh  {LC}
#078  thì Bựa Bựa (by Chuoi)  {LC}
#079  Fort Minable  {LC}
#080  Deobietj  {LC}
#081  quancu  {LC&C}
#082  Thanh Nghiem (by Chuoi)  {LC}
#083  gioăng  {LC&C}
#084  CủChuốiTây  {LC&C}
#085  Khoai  {LC}
#086  Tùng Lốp  {Paper}
#087  cunconbkhp (...bkvnf@yahoo..)  {Paper}
#088  Dad Nguyen  {LC}
#089  dozer Bull  {LC}
#090  long  {LC&C}
#091  Chó [1]  {LC}
#092  master  {LC}
#093  caikhi  {LC}
#094  Nguyen Sang  {LC}
#095  Rốt  {LC}
#096  Ngau Pín  {Paper}
#097  cu Tí (...nvt4@gmail..)  {LC}
#098  jerrylouis  {LC}
#099  Ech ngoi day gieng  {LC}
#100  Thang Le [1]  {LC}
#101  Bát Giới  {LC}
#102  Sất  {LC&C}
#103  A Choen  {LC}
#104  Hugh [5]  {LC}
#105  Sư Tổ (...minh1991@gmail..)  {LC&C}
#106  I Vy  {LC}
#107  Trịnh Tiến Bình (by Don Chun)  {LC}
#108  Ong Tre  {LC&C}
#109  daubac vodanh  {LC}
#110  Toilatao (by Chuoi)  {LC}
#111  QueHanoi (by Chuoi)  {LC}
#112  teoem (...quang@yahoo..)  {LC}
#113  Mót Ị  {Paper}
#114  Hanh Ngoc  {Paper}
#115  Jade Ng [2]  {LC&C}
#116  Vua Bịp (...htd@gmail..)  {LC}
#117  Con Cam  {LC}
#118  Son Pham (by Chuoi)  {LC}
#119  babyblue (...ocbao@gmail..)  {LC&C}
#120  cao.boi.tejas  {Paper}
#121  Chep Chep Chep  {LC}
#122  (...hcu@yahoo..)  {Paper}
#123  comat [1]  {LC&C}
#124  (...nguyent@hotmail..)  {LC&C}
#125  Gấu và Sóc Nâu  {LC&C}
#126  Netizen  {LC&C}
#127  Bùi Dũng FB  {LC}
#128  Anh Già (by Chuoi)  {LC&C}
#129  cun con lon ton  {LC&C}
#130  frank fantom  {Paper}
#131  Catbuper  {LC}
#132  Maria  {LC&C}
#133  Anh Chí (...saiko@gmail..)  {Paper}
#134  Nguyễn Chí Long FB  {LC&C}
#135  Đông Tư  {LC}
#136  do bo phe cu  {LC}
#137  Liu Tiu  {LC&C}
#138  (...huydang@gmail..)  {LC}
#139  bethoong  {LC}
#140  loki (...canh@gmail..)  {LC}
#141  Nhat Linh [1]  {LC}
#142  (...enlo2000@yahoo..)  {LC}
#143  Nguyen Nguyen Tran  {LC&C}
#144  Pepsti (by Chuoi)  {Paper}
#145  vangson.donkey  {LC}
#146  vô ngã (...kieule@yahoo..)  {LC}
#147  Khuong Duc [2]  {LC&C}
#148  (...huybinh1@gmail..)  {LC}
#149  (...nebulas@gmail..)  {LC}
#150  letai (by Chuoi)  {LC}
#151  Thien Di  {LC&C}
#152  Gió  {LC&C}
#153  (...dinh8@gmail..)  {Paper}
#154  (...emtrai@gmail..)  {LC}
#155  Phuong Duong  {LC}
#156  Mu Sic SG (by Cho)  {LC}
#157  Mu Sic SG for Chu Chu (by Cho)  {Paper}
#158  (...lethu6872@gmail..)  {LC}
#159  Trung Úy (...uy29@gmail..)  {LC}
#160  Tuong Can  {LC&C}
#161  Monsoon Tran  {LC&C}
#162  Dũng Hoàng Anh  {LC&C}
#163  Thang Le [2]  {LC&C}
#164  Thanh Le (...1175@gmail..)  {LC}
#165  Tam Bat Dinh (by Chuoi)  {LC}
#166  Hugh [6]  {LC}
#167  leanh dang  {LC&C}
#168  Phonghip  {LC&C}
#169  GaTay (by Don Chun)  {Paper}
#170  Thang Le [3]  {Paper}
#171  Nhat Linh [2]  {LC&C}
#172  Hugh [7]  {LC}
#173  ngoan (Son Ngoc)  {LC}
#174  (...ngs@hotmail..)  {LC&C}
#175  van chinh nguyen (by Chuoi)  {LC}
#176  (...phanminh@gmail..)  {LC}
#177  something good (by Linh Le)  {Paper}
#178  adam (...duy9@gmail..)  {LC}
#179  Day-dreaming  {LC}
#180  (...ntd@yahoo.com.vn)  {Paper}
#181  Bien Man  {LC&C}
#182  KPAnh (Mualaux)  {LC&C}
#183  Đào Mỏ (by Chuoi)  {LC}
#184  Alimare Rose Blossom FB  {LC&C}
#185  quang (...quanghuy@gmail..)  {LC}
#186  BlackOwl  {LC}
#187  HuongdieuHN  {LC&C}
#188  Cờ Lôn  {LC}
#189  tania ozawa  {LC}
#190  (...linh1@yahoo..)  {LC}
#191  Lisieux  {LC}
#192  Đôn Lò (by Chó)  {LC}
#193  an nam mit (...luong@yahoo..)  {LC}
#194  Nguyen Minh Quan (Bia333) [1]  {Paper}
#195  RedArrow (by Chuoi)  {LC&C}
#196  Pantalon IV  {LC&C}
#197  Sergei Novosky (...giti@yahoo..)  {LC}
#198  Tuonglai513  {LC}
#199  gõ đầu trẻ  {LC&C}
#200  Son Le Ngoc (...son@dobla..)  {LC&C}
#201  bus zus  {LC}
#202  (...thanh912@gmail..)  {LC}
#203  Nguyen Minh Quan (Bia333) [2]  {Paper}
#204  Khuong Duc [1]  {LC}
#205  Lục Huyền Cầm Thủ  {LC}
#206  Nhân còi (...nhan@gmail..)  {LC&C}
#207  sputnik Anna  {LC}
#208  Quang Luu (...wangpp@gmail..)  {Paper}
#209  MaDog (...anhbn@gmail..)  {LC}
#210  Kha Ngu (replaced Tam Sau)  {LC}
#211  Raul (...manh@gmail..)  {LC}
#212  Long Phan FB  {LC&C}
#213  Hugh [8]  {LC}
#214  đầu tôm  {LC}
#215  Danh Ẩn (...anh710@gmail..)  {LC}
#216  (...huy@yahoo..)  {LC}
#217  Hugh [9]  {LC}
#218  dienbienphu win  {LC&C}
#219  (...ngnn@gmail..)  {LC}
#220  Krishna (by Chó)  {LC}
#221  Gai Ngoan (...bac1988@gmail..)  {LC&C}
#222  Tom Tom (...ocnguyen@yahoo..)  {LC}
#223  Con Kiến (...hai312@gmail..)  {LC&C}
#224  Hoai Thy Tran FB (by Chuoi)  {Paper}
#225  AIVANHO (by Chuoi)  {Paper}
#226  Ngỗng Béo (by Chuoi)  {LC}
#227  Chó [4]  {LC}
#228  Bần Nông Lừa (by Netizen)  {LC&C}
#229  Chó [5]  {LC}
#230  Chó [6]  {LC}
#231  Chó [7]  {LC}
#232  Chó [8]  {LC}
#233  (...bxd@gmail..) [1]  {Paper}
#234  comat [2]  {LC}
#235  Hóng  {LC}
#236  Vuong Nghia (by Chuoi)  {LC}
#237  Adagio  {LC}
#238  Kheo Leo  {LC}
#239  Trinh Phong Thien (by Chuoi)  {LC}
#240  Chó [9]  {LC}
#241  Merkava  {LC&C}
#242  Hugh [1]  {LC}
#243  Hugh [10]  {LC}
#244  HOTMAN  {LC}
#245  Chó [10]  {LC}
#246  Miumiu (by Chuoi)  {LC&C}
#247  Lua Rat  {LC}
#248  Truc Bui (...truc@gmail..)  {LC}
#249  Hoang Van Do (...hv@hd..)  {LC}
#250  leloi  {Paper}
#251  Xachien Nguyen  {LC}
#252  PaChi  {LC&C}
#253  Thai Son Vo (...oanacc@yahoo..)  {LC}
#254  Phong Vân  {LC}
#255  cafecafao  {LC&C}
#256  Ton Dong [2]  {LC}
#257  Thich Bao Hiem  {LC&C}
#258  Italiano  {LC}
#259  Chó [11]  {LC}
#260  (...bxd@gmail..) [2]  {LC}
#261  Paktran76 (by Chuoi)  {Paper}
#262  Minh Dam Le  {LC&C}
#263  HappyHeart (...fhf@gmail..)  {LC}
#264  Lười Mèo  {LC}
#265  tmtung2001  {LC&C}
#266  Mark Nguyen (...salon@gmail..)  {LC}
#267  Cò Con  {LC&C}
#268  Hung Bui (...bm06@gmail..)  {Paper}
#269  Cuongtran Tran (Con Lat Dat)  {LC}
#270  Duy Hieu (…duyhieu@gmail..)  {LC}
#271  Po Tam  {LC}
#272  (...mta@gmail..)  {LC&C}
#273  Ba Lap (...en1978@gmail..)  {LC&C}
#274  Hugh [11]  {LC}
#275  (...lyhpc@gmail..)  {LC}
#276  Hugh [12]  {LC}
#277  Xoong Thủng  {LC&C}
#278  Hoàng Còi (by Chuoi)  {Paper}
#279  Vu Van Oai FB  {LC}
#280  baominh [2]  {LC}
#281  Ottawa  {LC&C}
#282  Simacai  {LC&C}
#283  alex xander (...h1808@gmail..)  {LC}
#284  Lít Delete  {LC&C}
#285  Anh Văn (...model@yahoo..)  {LC&C}
#286  QUANRE17  {LC&C}
#287  Trà Trảm Mã (by Chuoi)  {Paper}
#288  Ông Bò He He  {LC&C}
#289  David Nguyen  {LC&C}
#290  TNK (...khang@gmail..)  {LC}
#291  Son Vo (…sontq@yahoo..)  {Paper}
#292  thangquan (by Chuoi)  {LC&C}
#293  (...bxd@gmail..) [3]  {LC&C}
#294  Daddy (...thang@yahoo..)  {LC&C}
#295  Danco  {Paper}
#296  Suapa (...anh@gmail..)  {Paper}
#297  LNVT  {LC}
#298  Nguoi Ha Loi  {LC}
#299  pe^te^211  {LC}
Page:


621 comments:«Oldest   ‹Older   201 – 400 of 621   Newer›   Newest»
baominh said...

Anh đã chuyển cọc cho 2 cuốn của anh, Zì cồng phơm nhé.

Cuốn 005 full option.
Cuốn 280 bìa da dê giấy kinh thánh 48,85$.

do bo phe cu said...

Cho tôi hỏi face của cuchuoitay là gì vậy tôi tìm mãi không thấy, thông cảm nhá tôi ít dùng facebook lắm.

Hoai Mien said...

Sao e không thấy tên em trong danh sách đặt cọc hở Zì? Check hộ em nhé

CủChuốiTây said...

do bo phe cu said...

Face đơi cô: https://www.facebook.com/pham.phong.16

CủChuốiTây said...

Pham, you just completed your payment.

Your transaction ID for this payment is: 05C96232YJ887041S.
We'll send a confirmation email to ben*****************am@gmail.com. This transaction will appear on your statement as PayPal *KOA GROUP.

=================================

Zì xác nhận giùm nha, thanh toán giúp cô meohoang.

Loại bìa cạc tông, 35.85$.

CủChuốiTây said...

Pham, you just completed your payment.

Your transaction ID for this payment is: 5N839970KD5219103.
We'll send a confirmation email to ben*******************sam@gmail.com. This transaction will appear on your statement as PayPal *KOA GROUP.

========================

Thanh toán cho chị Hoai Mien nha Zì.

Loại 48.85 Tơn, kinh thánh, bìa da.

Tùng Lốp said...

Zì oi , tôi đã trả tiền đặt cọc roi đó. Zì verifier lại được Ko ? !!

Tùng Lốp said...

Zì ơi , con vện tôi nó nhận được cái email nầy . nghĩa là nó xác nhận là xèng đã chuyển rồi phỏng ??


[img=https://fbcdn-photos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1780904_638400466224308_146105831_n.jpg]

Simacai said...

Cồng 190 "Your transaction ID for this payment is: 5S73114500423994Y.
Zì kính yêu, em đã chuyển 18.85$ cho sách kèm chứng thư.
Simacai số đăng ký 282."
Anh Zì xác nhận hộ em xem tiền đã bơi về tk Zì chưa zị?

Nam Van said...

Zì cho tôi đăng ký version bìa da dê, giấy kinh thánh nhé. Tôi đang bận như ông chó còn loay hoay chưa biết lập paypal thế nào nữa. ĐCM bọn hàn xẻng, à vâng ĐM @ Kitty

CủChuốiTây said...

Your transaction ID for this payment is: 5GK38185GC3530254.

=============================
Phiền Zì cho bộđội kiểm tra giúp nha.

Văn công: MrLee (aka Bá Lý)

Bìa cạc tôn 35.85 Tơn
Order: 19

Cảm ơn.

CủChuốiTây said...

Your transaction ID for this payment is: 5GK38185GC3530254.

=============================
Phiền Zì cho bộđội kiểm tra giúp nha.

Văn công: MrLee (aka Bá Lý)

Bìa cạc tôn 35.85 Tơn
Order: 19

Cảm ơn.

CủChuốiTây said...

Anh Chiêm cong xóa bớt 1 cồng với, dcm thằng Nét.

CủChuốiTây said...

Your transaction ID for this payment is: 75T44607AV156291E.

=========================
Thanh toán cho chị Thi cồi.

Bìa da dê, kinh thánh: 48.85 ông Tơn

số order: 036

Phiền Zì.

CủChuốiTây said...

Your transaction ID for this payment is: 2RL72845G0874242N.

==============================
Thanh toán giúp vàng son: maria lam

Kinh thánh, bìa da dê 48.85 ông Tơn.

số sách: he he, đéo nhớ thật.

Phiền Zì nha.

Con Cam said...

Búa Tạ or Chim Cong cho anh order cuốn số 117 nhế.
Cô Củ Chuối có đây ko, tôi nhờ cô thanh toán PP giúp tôi với nhế, pm trong FB mà chưa thấy cô trả nhời.

Thân Lừa said...

[fo: color="#3333ff" size="5"]Thanhtoán đặtcọc thì được báo "The bank that issued your card didn't approve ...", chắc tại ... he..he... hết xèng trong tàikhoản. Vậy là phải nhờ anh Chuối![/fo]

Ong Tre said...

[si="6"][co="#FF6600"]Zì cho anh hỏi, bản mềm có thể kèm thêm phần cmt của Zì và các bựa được ko? Hoặc có thể Zì chắt lọc tuyền những cồng chất hoặc liên quan đến bài bải. dcm, thêm tiền cũng đc.

Zì bán hẳn 299 cuốn, hạn order đến bao giờ, nhẽ đến sang năm cũng phải đợi à??

Dm, còn con bựa non nào thì nhào vào nhanh nhanh. chốt 28x cuốn cũng đc, còn anh bao tất, nhá?[/co][/si]

CủChuốiTây said...

Your transaction ID for this payment is: 6BJ031367G042401U.

============================

Thanh toán xèng đặc cọc cho văn công Bựa: Thanh Nghiêm

Bìa da dê, kinh thánh 48.85 Tơn nha Zì.

Phiền Zì cho bộ đội kiểm tra giùm. Cảm ơn

CủChuốiTây said...

Cô Thân Lừa vui lòng mail vầu:

datviet201@yahoo.com nha.

CủChuốiTây said...

Your transaction ID for this payment is: 99E58444K6549363G.

==================================
Thanh toán cho bộ đội bựa: Can Tuong

Gói VIP phun ốp sừn: 108 ông Tơn

Mời xác nhận.

CủChuốiTây said...


Your transaction ID for this payment is: 8AX18595WM793971J.
=============================
Thanh toán giúp:

Bộ đội bựa: Cậu Hai

Bìa da, kinh thánh 48.85 ông Tơn

Số Order 68

CủChuốiTây said...

Your transaction ID for this payment is: 6UH017014K6675237.
===============================
Bộ đội Bựa: Hóng

Bìa da, kinh thánh 48.85 ông Tơn.

Phiền anh Chiêm Cong, Búa Tạ nha!

CủChuốiTây said...

Your transaction ID for this payment is: 6TY20737DM2396117.

=================================
Thanh toán giúp:

Đại bàng: Quấn Rẻ

Bìa da, kinh thánh, chứng thư 68.85 ông Tơn

Số Order: 286

Thieu Soai said...

Con Tõm (Tom Tom) biến đâu mất Soái chả liên lạc được.

Vện cỏn cần-phơm bằng email của cỏn là, đã 'tèo', nên số 222 là của Soái. Nhường số 11 cho con Bựa nào có thâm niên dí quán.

Trong 3 ngày từ lúc này, nếu có con nào trả $8.85 Soái sẽ bán lại số 222 :) và lấy số 11.

Sẽ chiển tiền gói $68.85 với số 222, hoặc $60 với số 11 nếu có con nào mua số 222 giá $8.85 sau 3 ngày cũng.

Bố Cáo
Soái
CủChuốiTây said...

Date:
Feb 18, 2014
Time:
12:16:07 GMT+07:00
Status:
Completed

Your transaction ID for this payment is: 4D5157607B399532U.
================================

Bộ đội bựa: Con Cam

Bìa da, kinh thánh 48.85 ông Tơn

Order 117.

Búa Ta, Chiêm Cong nhận hàng nha.

CủChuốiTây said...

Date:
Feb 18, 2014
Time:
12:25:17 GMT+07:00
Status:
Completed

(Unique Transaction ID #5AB86044PD3231404)

===============================

Văn công fuck bục: Bùi Dũng

Bìa da, kinh thánh 48.85 ông Tơn.

Order: random.

Zì xác nhận giùm nha.

Thieu Soai said...

Thim: Níu có từ 2 con trở lên muốn mua số 222, lúc đấy chiển sang phương thức đấu giá.

Bố cáo

CủChuốiTây said...
This comment has been removed by the author.
CủChuốiTây said...

Web Accept Payment Sent (Unique Transaction ID #00S62360WE815203D)

Date:
Feb 18, 2014
Time:
12:35:58 GMT+07:00
Status:
Completed

==========================

Văn công bựa: Anh Già

Bìa da, kinh thánh, chứng thư, bản mềm: phun ốp sừn 108 ông Tơn.

CủChuốiTây said...

Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Leather hardcover book
Book register number:
Date:
Feb 18, 2014
Time:
12:49:47 GMT+07:00
Status:
Completed


Web Accept Payment Sent (Unique Transaction ID #54G670775F9517900)

===============================
Thanh toán cho:

Văn công: Tu Vu

bìa da, kinh thánh 48.85 Tơn

CủChuốiTây said...

Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Leather hardcover book
Book register number:
Date:
Feb 18, 2014
Time:
12:59:30 GMT+07:00
Status:
Completed

Web Accept Payment Sent (Unique Transaction ID #75J79454UT9028705)

==================================


Văn công Bựa: Truc Bui

Bìa da dê, kinh thánh 48.85 ông Tơn

Order: 248

CủChuốiTây said...

Web Accept Payment Sent (Unique Transaction ID #90207750E7975080X)
Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Leather hardcover book
Book register number:
Date:
Feb 18, 2014
Time:
13:26:19 GMT+07:00
Status:
Completed
=================================

Bộ đội bựa: Ngu dai Lâu

số sach: 72

Bìa da, kinh thánh 48.85 ông Tơn

Anh Chiêm Cong, phiền anh.

ironcrossfreedom said...

Dear Zì, Bổ xung time of transaction:

*Buyer:
[im]https://lh3.googleusercontent.com/MTN0DAV_GWF_Ujdi4UGfWK4KESR1jEh0UMHT8q173HA=s224-p-no[/im]

Deposit book 010:
Feb 14, 2014 15:45:37 GMT+07:00
Transaction ID: 4R636015YG434434G
Deposit book 020:
Feb 14, 2014 15:56:28 GMT+07:00
Transaction ID: 7YA97003E14326517

*Shipment Terms: Books Deliveried after 06-12 months from date of full payment upon notification of the buyer. Done!

Thank Zì!

Phong Vân said...

[fo: size="5"]Anh đã nhận được thông báo "Receipt for Your Payment to KOA Group", nhưng cứ bốt lên đây, dcm.

[fo: face="Monospace"]Item Title:    
    Printed book order deposit
    Package option: Leather hardcover book
    Book register number: 254
Date:    
    Feb 18, 2014
Time:    
    11:54:14 GMT+07:00
Status:    
    Completed[/fo]
[/fo]

ironcrossfreedom said...

Sorry: 02 leather hardcover books with Full Option

*Shipment Terms: Books Deliveried after [si="5"][co="#FF0000"]06-24 months[/co][/si] from date of full payment upon notification of the buyer. Sorry for the fucking bad typing fingers!

Thank Zì!

Meo Luoi said...

Ơ, sao Mèo không đặt cọc tiền mua sách được nhở?
thanh toán hai lần nó đều bảo là we're sorry we cannot send your payment to KOA group.
Để mai Mèo thử lại xem thế nầu.

CủChuốiTây said...

Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Leather hardcover book full option
Book register number:
Date:
Feb 18, 2014
Time:
18:11:38 GMT+07:00
Status:
Completed

Web Accept Payment Sent (Unique Transaction ID #3R802511S4100925Y)
=============================

Note:
Văn công bựa: Cun con lon ton

bìa da, kinh thánh, chứng thư: 68.85 Tơn Order: Random.

Búa Tạ đâu, nhòm giúp anh nha.

CủChuốiTây said...

Web Accept Payment Sent (Unique Transaction ID #6SG91682WV024240T)

Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Leather hardcover book full option
Book register number:
Date:
Feb 18, 2014
Time:
20:36:21 GMT+07:00
Status:
Completed
===============================

Bộ đội mlt: Gõ Đầu Trẻ

Loại sách: Phun ốp sừn 108 ông Tơn.

Phiền Zì nhen.

CủChuốiTây said...

Cô chuyển xèng, mà chưa thấy Củ ChuốiTây chuyển đặc cọc, vui lòng inbox hoặc mail giùm nha.

Thành thành các văn công mlt.

tania ozawa said...

[co="#FF00CC"]Bonsoir lmc.
Thú thiệt là sách của Gì Hoàng hơi làm anh thất vọng chút ở phần kích thước hơi nhỏ của nó. Cơ mà đang lụi cụi mần cái Paypal để gửi deposit cho Gì Gỉ.

sách nhỏ hơi khó để giá sách nha các cô, như mấy cuốn dưới anh đéo biết để đâu, đành để trên bàn, chiếm chỗ rất. Ban đầu anh tính đặt Sách Bựa ngay phần giữa giá sách của anh, bây giờ đéo biết sẽ để đâu
[/co]

[im]https://lh3.googleusercontent.com/-9jNh4A4-ExI/UwNrj07_PAI/AAAAAAAAABk/7ySNYfanC4g/w910-h688-no/1.jpg[/im]

Lười Mèo said...

Zì ơi, giao dịch của Mèo đặt mua sách đây nhé.
Feb 19, 2014 11:08:11 GMT+07:00
Còn đây là giao dịch mua paidbox của Mèo:
Feb 17, 2014 15:40:45 GMT+07:00.
Mèo đã được mời vào paidbox busíness nhưng k đăng nhập được gì ạ, vì nó thông báo là đã quá nhiều thành viên.
Zì xem lại nhé.
Thành Zì.

CủChuốiTây said...

Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Paper hardcover book
Book register number:
Date:
Feb 19, 2014
Time:
15:23:30 GMT+07:00
Status:
Completed

Web Accept Payment Sent (Unique Transaction ID #04U820012C596362L)


==========================
Văn công fục búc: Thi Thuy Linh Nguyen

Bìa cạc tông 35.85 ông Tơn.

Phiền Zì buồi mềm xác nhận dùm.

CủChuốiTây said...

Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Leather hardcover book full option
Book register number:
Date:
Feb 19, 2014
Time:
15:34:05 GMT+07:00
Status:
Completed

Web Accept Payment Sent (Unique Transaction ID #43361283SE986964X)

========================
Văn công fục búc: Nguyễn Chí Long

Full options 108 ông Tơn.

Zì ơi, pls

Anh Chí said...

Tôi vừa thanh toán cho --- Anh Chí (364)
Your transaction ID for this payment is: 4X192023U5090913D.
Vì không đọc kỹ cồng Zì nên chưa ghi rõ nick thanh toán.
Zì set cho số bất kỳ. Thank Zì kèn teo!

CủChuốiTây said...

cô Nguyen Thi Dao - đã chuyển xèng, vui lòng cồng phơm thông tin vào inbox hoặc email giùm nha.

Thành thành rất.

CủChuốiTây said...

Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Leather hardcover book
Book register number:
Date:
Feb 19, 2014
Time:
19:10:52 GMT+07:00
Status:
Completed


Web Accept Payment Sent (Unique Transaction ID #7GS14878353192221)
=============================
Thanh toán:

bìa da giấy kinhthánh ($48.85)

nick Bựa: tacdatacvang

cuốn số: 032

Thành Zì.

Ong Tre said...

[si="6"][co="#FF6600"]Mấy ngày rồi mà mụ Zì tướng chưa giả nhời anh vụ sách bản mềm là sao?

Anh order thêm cuốn 233/299. Xuống xèng nay mai sau khi biết tin từ mụ Zì.[/co][/si]

CủChuốiTây said...

Web Accept Payment Sent (Unique Transaction ID #53W06937FJ1179540)

Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Leather hardcover book
Book register number:
Date:
Feb 19, 2014
Time:
20:34:56 GMT+07:00
Status:
Completed

=================================

Bộ đội bựa: do bo phe cu

Bìa da, kinh thánh 48.85 Tơn

Phiền Zì nhen.

CủChuốiTây said...

Web Accept Payment Sent (Unique Transaction ID #21815899FU262321R)

Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Leather hardcover book
Book register number:
Date:
Feb 19, 2014
Time:
20:42:15 GMT+07:00
Status:
Completed

=============================


Bộ đội bựa: Lua Rat

Bìa da, kinh thánh 48.85 Tơn

Order: 247

Phiền Zì kèn mềm! he he

CủChuốiTây said...

Web Accept Payment Sent (Unique Transaction ID #0V0450678F679684L)

Item Title:
Paibox Membership Annual Fee
Pay to join: Paibox Annual Fee
Your Google login email:
Date:
Feb 19, 2014
Time:
20:47:18 GMT+07:00
Status:
Completed

===================================


Bộ đội bựa: Lua Rat

Mua vé vầu Pail box, phiền anh Chiêm Cong nha. TSB hehe

Thich Bao Hiem said...

Hiểm vừa thanh toán cho Book No. 257 with Full Option.

Transaction ID # 5FW2394505344382X

Thành Zì!

Chep Chep Chep said...

Zì ơi. anh đã đặt cọc cuốn za dê nha. số 121 của anh, Zì ghi là --- và số trang thai 121 bằng --- nha. nếu vấn đề nài phát sinh tài chính, anh sẽ thanh toán theo yêu cầu

gioăng said...

Sợ để lâu khó tra cứu lại. Anh post lại bên Tư vấn kinh doanh. Hơ hơ. Zì cho bộ đội kiểm tra confirm giùm anh phát. Feb 18, 2014 16:22:04 GMT+07:00
Transaction ID: 2N398217TN117970N.

Package option: Leather hardcover book full option , Book register number: 083

$18.85 USD

An Hoang Trung Tuong said...

gioăng said... (254)

Receipt của KOA Group đã gửi tới mail cô, nghĩa là payment đã nhận được cô ạ. Zì nghĩ không cần confirm với mỗi jaozịch tại Quán once more, vì có hàng trăm orders thưa cô. Thành much for understanding.

Số #083 của cô cũng đã ở trong zanhsách đăngký Ngũ Niên Sách.

Kheo Leo said...

Deposit của anh:

No 238
Kheo Leo
Leather hardcover book
Feb 20, 2014 12:49:01 GMT+07:00
Transaction ID: 97R055026T470215K

loki said...

Dì cho anh đặt một cuốn nhé, số đéo gì cũng được.
Transaction ID: 4RY40411AD653524K
Package option: Leather hardcover book

Chi Sinhf Vuong said...

Em đã đặt cọc qua PP, cho em Pao, oder 57, một cuốn bìa da giấy kinhthánh kèm chứngthư loại $68.85.

Và cho em, oder 21, một cuốn bìa da giấy kinhthánh kèm chứngthư và bản mềm loại $108.85.

Thành Zì.

Vụ logo quán, khắc nổi trên mạt nhẫn, đéo biết ý Zì thế nào nhở?

CủChuốiTây said...

Web Accept Payment Sent (Unique Transaction ID #0PE8813181328022K)

Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Paper hardcover book
Book register number:
Date:
Feb 20, 2014
Time:
19:25:35 GMT+07:00
Status:
Completed

=====================
Văn công: HOÀNG CÒI

SỐ oRDER: 278

bÌA CẠC TÔNG: 35.85 tƠN

CủChuốiTây said...


Web Accept Payment Sent (Unique Transaction ID #52G00211DS439814G)

Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Leather hardcover book full option
Book register number:
Date:
Feb 20, 2014
Time:
19:31:51 GMT+07:00
Status:
Completed

==================================

Văn công: Ông Bò He He

Số: 278

Kinh thánh, bìa da, chứng thư: 69 tơn.

Phiền Zì xác nhận.

CủChuốiTây said...

Để việc đặc sách cho văn công được đúng thời hạn.

Còn 3 Văn công: Yến, Lê Thị Nhựt và Hoàng PHúc Cường - đã chuyển xèng, vui lòng cồng phơm vô email hoặc inbox face.

Thành thành.

ngoan said...

Thưa Zì và các Bựa.

Zì và các bựa có biết cách nào chuyển hàng sách tay ( thực phẩm chức năng ) từ Mẽo về lừa -Gòng không. Zì và Bựa cho có thể cho gợi ý hay link.

Số là có con em ngoài BKC hiện đang chạy lăng quăng bán thuốc thì khách hàng của em có nhu cầu về thực phẩm chức năng của Mẽo nhưng em không kiếm ra nguồn hàng rẻ, tiếng Anh của ẻm cũng chẳng biết gì.

Thành Zì.

0 said...

Zì hay Búa Tạ mần ơn xác nhận zùm tôi nhé !

Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Paper hardcover book
Book register number: 008
Date:
Feb 18, 2014
Time:
02:45:34 GMT+07:00
Status:
Completed

0 said...
This comment has been removed by the author.
tania ozawa said...

[si="4"][co="#FF00CC"]Anh đặt cuốn bìa da dãn dị nha Gì: 189 (397)


PayPal transaction number:3AJ33643F7272892F


[/co][/si]

Adagio said...

Lão Bựa or Búa Tạ xem giùm tôi sao chưa nhận được thư xác nhận của KOA Group với.

Tôi gửi từ 17, nay 21 mẹ mà vẫn chưa thấy gì:

Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Leather hardcover book
Book register number: 237
Date:
Feb 17, 2014
Time:
00:10:52 GMT+07:00
Status:
Completed

Tuong Can said...

Iêm mua cả bản mềm đấy. Zì giới thiệu bản mềm đi.

mylee said...

[si="5"][co="#0000CC"]Ngoan 262
Tuôi có người bạn thường xách tay về Nẽng , nếu thích thì nhắn tuôi. [/si][/co]

Sweet Hoy said...

Bạn Adagio said... (266)

Bạn cần mở email đăngký Paypal thì mới thấy receipt chứ. Anh thấy tên bạn trong danhsách rồi đó. Deposit $8.85.

Tuong Can said... (267)

Theo chỗ anh biết thì bản mềm có cùng nộidung như bản cứng nhưng thêm chút hình và video

mylee said...

[si="5"][co="#0000CC"]Ngoan 262
Tuôi có người bạn thường xách hàng về Nẽng. Nếu muốn thì tuôi contact cho.[/si][/co]

daubac vodanh said...

Thím Vợ Đánh đã deposit cuốn 109, bìa da giấy kinh thánh rồi nha.

Transaction ID:
48F03380GM248511P

email: xxxxmeo@yahoo.com

Thanks

adam said...
This comment has been removed by the author.
adam said...

[si="3"]
Anh đã deposit cho Zì.
Số order: random.
Bìa da giấy kinhthánh.
NgocDuy Nguyen (322).
====================
Your transaction ID for this payment is: 59B84535E2119222B.
====================
Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Leather hardcover book
Book register number: xxxxxxxxxxduy9@gmail.com
Date:
Feb 22, 2014
Time:
10:22:35 GMT+07:00
Status:
Completed
[/si]

Sweet Hoy said...

Anh đã nhìn thấy trong danhsách deposit payment mua sách của TT có tên các bạn:

daubac vodanh said... (271)
adam said... (273)

korolbo said...

Anh Cu Chuoi Tay co the giup toi mua mot cuon khong, toi gia hoi khong thao chuyen mua ban, thanh anh zat?

an nam mit said...

em chưa có số sách ,,giờ gởi xèng cho Zì để dăng ký ,, là 8.85$.. nhưng em éo biết đăng ký kiểu giè,,, em trả bằng ông-cụ ở Lụi được hông?

an nam mit said...

em đăng ký trên FB là Nguyễn Hoàng Quân,, chưa có số sách,, giờ gửi xèng cho Zi bằng ôngcụ ở Lụi được ko? nếu dùng kiểu của Zì ,, em phải đi nhờ mới send xèng được!

Tuonglai513 said...


Feb 22, 2014 13:14:23 GMT+07:00
Transaction ID: 7R052478Y2453914D

Đặt cọc mua sách!

Tuonglai513 said...
This comment has been removed by the author.
Tuonglai513 said...

Vì trùng số nên cho tôi chuyển sang số 1996. Thanks

Ông Bò He He said...

Zì mẹt lồng cồng phơm ông phát, số 288 nhé, bìa da dê, kinh thánh, chứng thư. Hình như nhầm mẹ thành số 278.

Ông Bò He He said...

Ông chiển xèng gòi nha. 18.5 ông Tơn. Địt mẹ buốt hết cả guột, tiền chớ có phải lá đa đéo đâu hu hu.

Tuonglai513 said...

Chào Zì và các thành viên quán!

Tôi xin phép Zì và các bựa viên được hỏi về công chuyên làm ăn ?

Mấy chị em tôi qua mấy năm cày bừa cũng có một số vốn nho nhỏ, nay thấy thị trường bất động sản đìu hiu nên cũng muốn nhảy vào!

Chị em chúng tôi muốn mua để kinh doanh thêm tí tiền nhằm phòng xa khi cơ quan hết việc làm phải ra đường.
Đối tượng là bọn nước ngoài lang thang sang hà nội kiếm ăn. Tôi muốn mua nhà ở trung tâm để chị em tôi có thể phục vụ bọn nn chu đáo, nhằm kiếm tý chút liệu có khả thi?

Mua nhà cho bỏn thuê hay làm các dịch vụ khác cho chúng thì hơn?

Mua ở trung tâm or hay ở mạn Tây hồ?

Nếu kinh doanh khó khăn thì mua nhà là phương án tốt hơn gửi tiết kiệm nhằm bảo toàn vốn?

Xin Zì và các bạn có kinh nghiệm cho ý kiến giúp, tôi lo lắng quá!

Note: tôi chỉ nhằm vào Tây là giáo viên, nhân viên sang làm viêc.....tầng lớp thu nhập vừa vừa nhé

Tôi thanks Zì và thành viên quán trước!

Ông Bò He He said...

Cô Tương lai héo úa cồng 283.

Cứ đợi gòi bọn lỗ đít sẽ tư vấn cho cô.

He he giờ ông hỏi tý, cô biết con Tây lông làm giáo chã tiếng Mẽo giới thiệu cho ông 1 con.

Thành thành.

thangquan said...

Phiền Anh Củ Chuối Tây giúp chuyển xèng đặt cọc sách lần nữa anh nhé!

Thành thành Anh!

Hóng said...

Anh Hoy xem giùm em sao email em đăng ký chưa nhận được thư xác nhận của KOA Group. Email là meogiabeo2013@yahoo.com

CủChuốiTây said...

cô thangquan vui lòng cồng phơm vầu email tên người chuyển xèng nha.

Còn 2 văn công chuyển xèng, mà chẳng biết tên bựa là clgc. Chịu chưa chuyển được.

CủChuốiTây said...
This comment has been removed by the author.
CủChuốiTây said...

Web Accept Payment Sent (Unique Transaction ID #9MA49751MA286070H)

Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Leather hardcover book full option
Book register number:
Date:
Feb 22, 2014
Time:
19:03:04 GMT+07:00
Status:
Completed

==========================
Văn công: Ja

Bìa da, kinh thánh, chứng thư: 58.85 Tơn.

số: 23

Phiền Zì nha. Thành rất.

Sweet Hoy said...

Anh xácnhận đã duyệt tên các bạn sau trong danhsách đặt cọc mua sách AHTT. Một số bạn đã nhờ người khác thanhtoán hộ nên có thể không nhận được receipt:

Tuonglai513 said... (278)
$8.85 #Unknown

Ông Bò He He said... (282)
$18.85 #288 (paid by Pham)

Hóng said... (286)
$8.85 #235 (paid by Pham)

CủChuốiTây said... (289)
$18.85 #23 (paid for Ja)

-------------------------------

Hiện chỉ chấpnhận một phươngthức thanhtoán mua sách qua Paypal, thưa bạn an nam mit said... (276)

loki said...

Anh Sweet Hoy có thể thay tên meo bằng tên níc của tôi không ạ.

Số 140 trên danh sách (hình như thế).

Nhìn cái meo trông hãm vãi lồn hehe.

Thành anh rất.

0 said...

Anh xuýt-hói có thể xem giúp tôi được chăng ? Tôi chưa nhận 1 cái meo xác nhận nào từ TT. Tên tôi có trong danh sách đặt cọc chưa thưa anh ?

Lisieux said...
This comment has been removed by the author.
Lisieux said...

Zì ơi em đã thanh toán xong, Zì confirm hộ em. Thành Zì!

Lisieux, leather hardcover #191

Transaction ID: 9T201608P84642405

Sweet Hoy said...

Bạn 0 said... (292)

Bạn nhầm ở đâu chăng? Không có mail xácnhận từ đíchdanh TT, mà từ KOA Group via Paypal Service. Bạn vui lòng kiểmtra lại mail box sẽ thấy.

Anh đã đọc được tên bạn trong danhsách deposit payment, dù tìm cũng hơi lâu vì tên quá ngắn. Số sách của bạn #008, amount $5.85. Yêntâm nhé.

---------------------

Bạn Lisieux said... (294)

Bạn đã vào danhsách với sốhiệu đăngký #191

---------------------

Bạn loki said... (291)

Tên bạn đã được sửa rồi đó.

Cám ơn.

Hồng Quân said...

anh Hóy ơi, em cũng chả nhận được mail nào sau khi em đặt cọc ngày 17/2 cả. Cái thẻ mát tơ củ lồn của em cũng không báo trừ tiền qua sms. Trong fakebook em có gửi tin nhắn ảnh chi tiết giao dịch của pay pal. Phiền anh kiểm tra và xác nhạn giúp. Số sách của em 049.

Sweet Hoy said...

Bạn Hồng Quân said... (296)

Anh vừa xem KOA listing. Giaodịch của bạn có:

Status: Denied

Điều này có nghĩa giaodịch của bạn bị bank pháthành thẻ từchối không rõ lýdo.

Khi nào các bạn thấy trạngthái của giaodịch là:

Status: Completed

Thì điều đó có nghĩa giaodịch đã hoànthành.

ngoan said...

Mylee (270). Mình sẽ Contact lại, mình muốn chuyển hàng về Gồng không biết bạn của bạn có thực hiện không?

Sweet hoy, Cồng 135 đã đặt cọc 01 cuốn bìa giấy carbon. Nhờ Confirm lại dùm.

" Hi Zì.
Đã đặt cọc 01 cuốn:

Feb 13, 2014 21:00:32 GMT+07:00
Transaction ID: 7UX21759YE570772B"

Sử dụng Paypal Account ( ngoc..78) khác với Nick đang cồng.

Nếu muốn đổi sang bìa da dê giấy kinh thánh thì đặt cọc lại được không?

Chó said...

Phiền các anh Búa Tạ or Chiêm Cong update vào danh sách đặt cọc giùm Chó 1 cuốn da dê kinh thánh không chứng thư cho kon Don lò ! Số đéo nào cũng được nhé !
Thành các anh!
KOA Group
View Cart
Payment completed: $8.85 USD
Payment completed
Paid to:
KOA Group
+852 68957174
Transaction detailsPayPal Secure
Chó, you've just completed your payment.

Transaction ID:
5CL34226KC421945T
Confirmation email:
ndttortue@gmail.com
This transaction will appear on your statement as:
PayPal *KOA GROUP
Return to KOA Group

TNK said...

Nhờ anh Suýt-Hoý kiểm-tra và xác-nhận giúp, tui đặt cuốn số 290, bìa da dê.

Feb 22, 2014 10:56:59 GMT+07:00
Transaction ID: 4U2989719F1974733

Printed book order deposit
, Package option: Leather hardcover book , Book register number: 290

Cám-ơn anh Suýt-Hoý.

duyanh said...

Anh Hóy!
Giao dịch của em đã thành công, nhờ anh xác nhận.
Vu, you just completed your payment.

Your receipt number for this payment is: 1526-8261-4899-8652.
We'll send a confirmation email to ***hongquan@gmail.com. This transaction will appear on your statement as PayPal *KOA GROUP.

Đôn Lò said...

Thầy Hói he he,

Thầy xác nhận xem Lò tôi đăng ký đã thành công chưa? Con Chó đã giúp tôi đề bô sít rồi đấy.

an nam mit said...

Zì kiểm tra xem em đã order cho Zì òi ,,, DUONG, you just completed your payment.
Your receipt number for this payment is: 4029-6196-9962-5063.

( thế là em đã hoàn thành chưa,, Zì thông báo cho em 1 tiếng nhá,, em chân đất ko biết mòn nỳ,, phải đi nhờ)

0 said...


Tôi đã kiểm tra meo, đúng có thư như a bảo, thế mà tôi cứ tưởng phải đích thân nhận meo TT đảm bảo mới ok chứ.
Bần nông thật !
Vâng ! Thành a Xuýt-hói.

an nam mit said...

em đặt bản bìa da dê nhá,, đã send cho Zì 8.85 $ òi,, mịa cái bọn VISA nó nàm của em 210k Cụ cho 8.85$ của Zì... số của em nà 276 hử Zì???

comat said...

Comat đã deposit:

1/ 34U706968C653620E: full option, so dang ky: 123

2/12L10595KU905901N: leather, so dang ky: 234.

Thanks.

Hồng Quân said...

Em vào nhầm nick 301, nhờ bộ đội của Zì xóa giúp và xác nhận cho em số sách 049 đã đặt cọc thành công.

Sweet Hoy said...

Bạn ngoan said... (298)
Anh xácnhận đã thấy deposit của bạn $5.85, sốhiệu sách của bạn là #173, tên bạn trong danhsách là Son Ngoc. Nếu bạn muốn đổi sang sách bìa da thì cứ deposit đúng khoản và ghi rõ trong mục "Introduction to the seller" (khi bạn thanhtoán Paypal sẽ thấy mục này khi confirming your transaction), hoặc ngay trong mục "Book registration number", là "đổi sách #173 bìa carton sang bìa da". Khoản deposit cũ của bạn sẽ được refund sau đó, hoặc bạn nhắc anh trên này nếu chưa thấy refund.

Bạn Chó said... (299)
Anh đã thấy listing khoản cọc $8.85 của bạn thanhtoán hộ bạn Don Lo (it must be Đôn Lò right), sốhiệu sách #192. Mời các bạn xem lại trong danhsách ở trang tưvấn kinhdoanh.

Bạn TNK said... (300)
Anh xácnhận bạn đã deposit $8.85, số sách #290. Trong danhsách bạn có tên là (...khang@gmail.com).

Bạn duyanh said... (301)
Anh xácnhận giaodịch $5.85 của bạn thànhcông. Sốhiệu sách của bạn là #049, với tên đăngký Hồng Quân.

Bạn Đôn Lò said... (302)
Anh đã trả lời bạn Chó về case của bạn phía trên rồi đó.

Bạn an nam mit said... (303)
Anh đã thấy giaodịch $8.85 của bạn. Bạn đăngký số sách #288 nhưng số này đã có người đăngký, bạn nhận số #193, tên bạn trong order list là (...luong@yahoo.com). Vui lòng kiểmtra lại tại trang tưvấn kinhdoanh.

Bạn 0 said... (304)
Youre welcome buddie

Bạn an nam mit said... (305)
Số của bạn là #193 nhé.

Bạn comat said... (306)
Anh xácnhận 2 giaodịch của bạn đã hoàntất, với các số sách #123 và #234.

Chúc các bạn vuivẻ và thànhcông.

Đôn Lò said...

[fo: color="#6600cc" face="serif" size="4"]Thành anh Hói he he. Anh cho tôi số 192 đẹp vãi chưởng tôi ưng quá. Anh hiups thêm 1 việc nữa được không: anh điều chinhe dùm tên đúng của tôi là Đôn Lò chứ không nhầm nhọt với bọn Lo Co So, Don Chuin tôi đéo ưng he he. Thành anh phát nữa cho ra dáng bê dái ngựa.[/fo]

Đôn Lò said...

[fo: color="#6600cc" face="serif" size="4"]tôi sửa: giúp, not hiups. Tôi cũng adua đéo xiên lỗi tmt[/fo]

Đôn Lò said...

[fo: color="#6600cc" face="serif" size="4"]Đcm ngọng hay nói, què thích chạy. Tôi sửa phát nữa: điều chỉnh not điều chinhe. Quả này thì tôi xiên lỗi nhục quá.[/fo]

Tuonglai513 said...

@ Ông Bò!

Tạm thời tôi chưa biết gv tiếng anh nào để giới thiệu cho Ông cả, mà yêu cầu và tiêu chí của Ông như thế nào?

thangquan said...

Anh CủChuốiTây!
Tôi mới chuyển xèng đến Anh nhờ đặt cọc cuốn Bựa Ngũ Niên của TT.
Số 292, bìa da dê, có chứng thư.
Thành thành Anh rất!!!

ngoan said...

Sweet Hoy.

Deposit lại thành sách bìa da.

Feb 24, 2014 10:03:40 GMT+07:00
Transaction ID: 96S27508FY636904U

HOTMAN said...

Tôi đã đặt cọc từ tuần trước mà không thấy ai xác nhận. Xem lại giúp tôi với:

Feb 17, 2014 13:20:21 GMT+07:00
Transaction ID: 9WK51896F7255100J

An Hoang Trung Tuong said...

HOTMAN said... [fo: color="#FF9966"](315)[/fo]

Zì hạnchế xácnhận payment tại Quán vì e tốn tàinguyên cô ạ, bởi có hàng trăm order như vậy từ các văncông mua sách và mua những thứ khác, ngoài ra cồng trên Quán thường có rất nhiều và zễ bị mọi người bỏ qua. Cô vuilòng kiểmtra email sẽ thấy Receipt (tiếng Lừa kêu là Fiếu Thu đó) từ KOA Group via Paypal. Trong receipt này có cả Transaction ID của cô, email, time, more details, etc.

By the way, Zì xácnhận trườnghợp của cô. Zườngnhư cô cũng đã hỏi once và Zì đã xácnhận once rồi, hay Zì nhầm nhẻ hehe, số sách của cô là #244 có fỏng xuchiêng?

ngoan said... [fo: color="#FF9966"](314)[/fo]

Okay khoản deposit sách jấy trước của cô sẽ được refund soon. Sốhiệu sách của cô vẫn là #173.

Chúc chân cứng đá mềm.

Đôn Lò said...

[fo: color="#6600cc" face="serif" size="4"]Zì này, thế đéo nào dạo này Zì toàn chúc "chân cứng đá mềm". Liệu Lừa chúng tôi lại sắp có biến cố kinh hoành dạng 45, 75 nữa hử. Ôi địt mẹ tưởng tượng thôi cũng lạnh cả sống lưng.[/fo]

Ba Lap said...

Mụ Zì còn sách anh đăng ký 01 cuốn. Trên danh sách nếu còn trống anh lấy số 273 hoặc 242.

Bia333 said...
This comment has been removed by the author.
Bia333 said...

[ss:line-height: 18.200000762939453px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: color="#ff0000" face="cursive" size="6"]Đây là comment đăng ký của tôi: Bia333 (132@TVKD). [/fo][/ss][fo: color="#ff0000" face="cursive" size="6"][ss:line-height: 18.200000762939453px; background-color: rgb(255, 255, 255);]Đây là Transaction ID: 1GU89326FW658121P. [/ss][/fo][fo: color="#ff0000" face="cursive" size="6"][ss:line-height: 18.200000762939453px; background-color: rgb(255, 255, 255);]Cảm ơn Zì[/ss][/fo]

bus zus said...

Zì cho tôi đăng ký 1 cuốn nha zì, số nào cũng được

Bia333 said...

[fo: color="#ff0000"][fo: face="cursive" size="6"]Tôi đặt cọc Zì thêm 1 cuốn nữa nghe. Tổng cộng là 2 cuốn. Transaction ID là: [/fo][fo: size="6"]1GU89326FW658121P và 69A782018W798494G. Chân thành cảm ơn Zì.[/fo][/fo]

an nam mit said...

ok Zì,,, số mẹ nào mà chả được,, quan trọng là có chữ để đọc là ngon òi. thanks Zì !

thangquan said...

Thành thành Anh CủChuốiTây!
Thành Trung Tướng và Anh Suýt Hói!

an nam mit said...

Zì sửa lại cho em nhá,, em đăng ký bàng FB Nguyễn Hoàng Quân. Đã đề pô sít òi ,, Lương@yahoo.com. trong danh sách vưỡn còn Nguyễn hoàng quân,, em sợ Zì nhầm hàng.

Nam Dinh said...

Thủ trưởng cho e đăng ký 1 cuốn nhé. Cuốn 48,85. E là bất tam đinh trên facebook.

Nam Dinh said...

Cuốn đéo nào cũng được. Làm của hồi môn cho con gái.

sputnik Anna said...

Zì uôi, em vừa deposite rồi Zì nhé, với Transaction ID: 82U9686425411602K. Thành Zì.

thanhbn said...
This comment has been removed by the author.
MaDog said...

Anh chốt sổ rồi Zì nhá.
ID for this payment is: 3PK04329HG054344M
Cấp cho anh số cuối của cuối luôn nhá.

Ta Maki said...

Dán vô đây cho chắc ăn - thằng Cu em nó bảo thế - anh biết đéo

@Con Zì Lộn;
Anh vừa chui vào đặt cọc sách Zì, nhưng tk papal của anh thế đéo nào báo thẻ bị "decline", là sao, là sao Zì Lộn???

Nếu anh đéo sửa kịp tk PP thì con Zì cứ cho anh đặt nhé: 2 cuốn - bìa da như vầy "Giá một cuốn bìa da giấy kinhthánh là $48.85" nhá.

Thành, thành;

CủChuốiTây said...

Web Accept Payment Sent (Unique Transaction ID #47W45787UB0030739)

Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Leather hardcover book
Book register number:
Date:
Feb 25, 2014
Time:
19:03:05 GMT+07:00
Status:
Completed

==================================
Văn công Bựa: Pham Son

Kinh thánh, bìa da 48 tơn

số 18:

* Chết cha, gõ nhầm trong địa chỉ rồi, số sách 118 nha mụ Sweet ngọt ngào.

Thành mụ.

CủChuốiTây said...

Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Leather hardcover book
Book register number:
Date:
Feb 25, 2014
Time:
19:10:27 GMT+07:00
Status:
CompletedWeb Accept Payment Sent (Unique Transaction ID #4Y452728YU178813Y)
==============================


Bộ đội Bựa: QueHanoi,

mua số 111

loại 48.85 usd

Phiền mụ Hói cho vầu danh sách giùm nha.

Thành thành.

Sweet Hoy said...

Ba Lap said... (318)

Trong danhsách đăngký hiệntại sốhiệu sách của bạn là #273

Bia333 said... (320)
Bia333 said... (322)

Bạn đã thanhtoán deposit thànhcông 2 khoản, sốhiệu sách của bạn là #203 và #194

bus zus said... (321)

Số đăngký của bạn #201

an nam mit said... (323)

Bạn đã deposit. Số của bạn #193

Nam Dinh said... (326)

Số đăngký của bạn #204

sputnik Anna said... (328)

Bạn đã deposit. Số của bạn #207

MaDog said... (330)

Bạn vui lòng cho biết time/email thanhtoán. Anh chưa tìm thấy tên bạn sorry.

Ta Maki said... (331)

Tên bạn vẫn còn trong danhsách đăngký, cho cả 2 cuốn đó.

CủChuốiTây said... (332)
CủChuốiTây said... (333)

Anh xácnhận bạn CủChuốiTây vừa thanhtoán deposit mua sách hộ 2 bạn khác là:

Son Pham #118
QueHanoi #111

Các bạn hãy ghi lại sốhiệu của mình. Chúc luôn maymắn.

Nam Dinh said...

Cảm ơn anh hói.

MaDog said...

Feb 25, 2014 14:25:11 GMT+07:00
Transaction ID: 3PK04329HG054344M
***nhbn@gmail.com
Mụ Hói kiểm tra lại giúp anh nhá.
Thành mụ

Thang Le said...

Chào Zì và anh Xuýt,

Em đã đặt cọc 2 cuốn trong đó có 1 cuốn bìa cáctông giấy cácbon (Unique Transaction ID #3LB973605H398201C 14:25:25 GMT+07:00 Feb 14). Nếu cuốn này ít bựa đặt quá thì đổi sang cho em cuốn bìa da giấy kinh thánh cũng được.

loki said...

Anh Sweet Hoy nên chốt hạn cọc đối với những con đã đăng kí số.

Đâu phải cứ quăng cục gạch ra là được.

dcmnc.

MADONNALILY - MADONNALILY said...

loki said... (341)
--------------------
Cồng của Zì bên FB AHTT:

- Khi nào danhsách đủ 299 văncông đăngký mà vẫn còn người muốn mua thì Zì sẽ xóa bớt những cô đã đăngký từ lâu mà chưa có deposit. Khi nào toànbộ 299 cuốn có chủ thì dừng deposit và bắtđầu triểnkhai thanhtoán

- Khi hoàntất deposit, sẽ có các email gửi tới tấtcả các cô thôngbáo về lịch thanhtoán và các thủtục cần làm để mua và nhận sách.

Nếu các cô nhờ người thanhtoán hộ, thì email đó sẽ gửi tới hòm thư của người đó, chứ không gửi tới hòm thư của các cô. Các cô cần contact với anh ta để nhận thôngtin và làm các việc tiếp theo đúng như hướngdẫn.

- Việc khai địachỉ shipping hàng phải thật chínhxác, vì với bưuphẩm trọnglượng nhỏ thì các côngty logistics quốctế sẽ không gửi trả lại người gửi khi địachỉ bị sai. Hàng của các cô sẽ nằm tại bưucục địaphương, các cô cần đến tận nơi để hỏi. Ở VN việc này khá khókhăn.

- Sách sẽ được gửi bảođảm tới các cô (qua USPS, UPS, và các côngty tươngtự, ở VN là EMS), nghĩa là bưuphẩm parcel có sốhiệu Tracking Number. Khi có sốhiệu này, các cô có thể tracứu trên website của các hãng vậnchuyển để xem sách đã tới chưa.

- Phí shipping hàng dưới 0.5kg từ quê Zì tới quê các cô vào quãng $8. Các cô không nên chọn mức rẻ hơn vì đó là mức gửi bảođảm rẻ nhất rồi.

- Khi các cô thanhtoán thì Paypal cho nhập địachỉ Shipping. Các cô chọn Add New Address và nhập địachỉ của người cô thanhtoán hộ, vậy thôi. Sẽ có đạilý tại VN để chuyển hàng tới các địachỉ nộiđịa Lừa
-------------------------
Nguồn: FB AHTT- Stt "Bản mẫu Ngũ Niên Sách"

(https://www.facebook.com/anhoang.trungtuong?hc_location=timeline)
------------------
@ Zì: Những thông tin kiểu này nên được update chính thống song song cả bên blog và FB vì có những khách hàng mua sách không chơi FB và ngược lại.

Manga said...

[si="6"][co="#996600"]Gớm,đã định nhờ cô Chuối nhưng ngại lộ thôngtin nên thôi. Lọmọ tí cũng xoong.

Anh đã deposit cho cuốn 29 Dì nhế, confirm cho anh mừng đi.

Feb 26, 2014 11:09:50 GMT+07:00

...daugau@gmail.com[/co][/si]

loki said...

Thành em Ly.

Vấn đề là nhiều con đăngkí số nhưng chưa deposit.

Nhiều con đã deposit nhưng không tìm được số như ý (vì đã có con đăngkí trước đó) đành chọn số bấtkì.

Nên phải có thờihạn deposit với những con đăngkí số.

MADONNALILY - MADONNALILY said...

loki said... (344)
-----------
Đúng thế loki.

Chính Ly cũng từng kêu gào Zì phải có hạn chót cho đặt cọc để tránh tình trạng như loky nói trong còm.

Nhưng có lẽ Zì muốn thư thả vài hôm nữa, cho những Bựa đăng ký sách mà chưa có Paypal thêm chút thời gian tìm hiểu và sử dụng PP, hoặc tìm nơi nhờ cậy.

Là Ly đoán thế, trúng thì trúng chẳng trúng thì trật, hehe.

Thôi, tùy ý Chủ Sách tính toán vậy.

loki said...

em Ly

Sách ít thì phải chọn lọc hehe.

PP thì cũng phổ cập mấy năm rùi.

Quyền lợi về người xuống xèng hehe.

bus zus said...

Tôi chuyển đặt cọc rồi.
Transaction ID: 6YG63351VL749215W

Ba Lap said...

Nhờ anh Hói kiểm tra giúp. số sách của anh 273 sao trong phần thanh toán lại ghi 298?

Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Leather hardcover book full option
Book register number: 298
Date:
Feb 25, 2014
Time:
14:27:34 GMT+07:00
Status:
Completed

Ba Lap said...

Transaction ID #8AW68102CC615270W

Tam Sau said...

2 KOA GROUP
MY RECEIPT NO :1368-7826-9770-2089

Cờ Lôn said...

Tôi vừa chuyển xèng mua cuốn kinh thánh 4 chục Mẽo nhé.
Your transaction ID for this payment is: 4C089096PC307331C.

This transaction will appear on your statement as PayPal *KOA GROUP.
Zì check giúp tôi nhé, vì vừa lập PP ko biết có chuyển ngay được không.

Sweet Hoy said...

MaDog said... (336)

Anh đã thấy deposit của bạn trong danhsách. Sốhiệu của bạn #209. Mời review.

Thang Le said... (337)

Bạn có thể đềnghị refund khoản thanhtoán cũ và xáclập khoản thanhtoán mới. Đúng là số đăngký sách bìa giấy rất ít (chưa đến 20).

loki said... (338)

Anh thấy danhsách đăngký đã loại bớt ít nhiều rồi mà?

Manga said... (340)

Anh đã thấy deposit của bạn trong danhsách. Sốhiệu của bạn #029. Mời review.

bus zus said... (344)

Anh đã thấy deposit của bạn trong danhsách. Sốhiệu của bạn #201. Mời review.

Ba Lap said... (345)

Sốhiệu của bạn là #273 đó thôi, nếu anh không nhầm? Mời review please.

Tam Sau said... (347)

Anh đã thấy deposit của bạn trong danhsách. Sốhiệu của bạn #210. Mời review.

Cờ Lôn said... (348)

Anh đã thấy deposit của bạn trong danhsách. Sốhiệu của bạn #188. Mời review.

Thang Le said...

Anh Xuýt (349),

Em đã đặtcọc lại 1 cuốn bìa da giấy kinhthánh số 100. (Transaction ID 12N220099Y181543M Feb 26, 2014 22:10:32 GMT+7:00)

Thành anh.

Bon chen said...

thưa lãnh tụ, em đã chuyển xèng deposit rùi mờ:
Feb 14, 2014 15:46:10 GMT+07:00
mail em: ...ngms@gmail.com
em quên không đề số hiệu sách đăng ký (13)
cfm đi lãnh tụ

Sweet Hoy said...

Thang Le said... (350)

Deposit của bạn đã xáclập, số sách #100

Bon chen said... (351)

Trong danhsách kháchhàng bạn đã mang số #013

Khanh Toan Luong said...

Anh Hoàng, em đăng ký 2 cuốn 015 và 025. Đã chuyển đặt cọc cho anh. Email của em to...ic@gmail.com.

MADONNALILY - MADONNALILY said...

loki said... (343)
-----------
Yes, hy vọng Chủ Sách sẽ đọc cồng này của loki nhé.

Đoán tiếp nè: biết đâu Chủ Sách ém sách, đợi gần - or đúng - đến thời điểm kỷ niệm 6 năm Quán Bựa vào ngày 21/5 tới mới phát hành sách thì sao nhở?

Đó cũng là cái mốc đẹp và có ý nghĩa để phát hành sách Bựa Ngũ Niên đấy chứ?

(Sorry Chủ Sách trước, vì Ly ăn ốc nói mò nha. Vì biết đâu ngay ngày mai lại có sách ngay và luôn thì zdui)
Merkava said...

Dear Sweet Hoy,
Số sách của mình là 241, cơ mà mình muốn mua gói: bìa da+bản mềm, ko kèm chứng thư. Bạn có bán gói này ko? Giá bao nhiêu? Mình sẽ chuyển đủ luôn, khỏi cọc.
Đa tạ.

0 said...

Bận tối cả mặt mày, nhưng vẫn hóng chỉ thị của lãnh tụ, hóng sách.

Tôi địa qua danh sách thấy tên tôi thế này : "008 0 [co="#FF0000"]zero[/co] (223)"
"zero" ở trên nghĩa là gì ? trong quán có con chọn tên này làm nick, đó không là clone của 0 tôi.

Lãnh tụ, Búa tạ hay anh Xuýt-hói có thể giải thích giùm chăng ? Tôi sợ TT nhầm tôi là con này và nảy sinh rắc rối về sau.

Còn mấy con tinh hoa khác sao không chuyển cọc đi cho rồi ? Nửa mùa à ? Dcmcmc !

Meomeo said...

Em vừa chuyển xiền đặt cọc cho cuốn 014. Nếu có in nick trên sách, Zì đừng in Meomeo nhé, in Thuy Raugi dùm em. Còn nếu ko in thì thôi, em không đòi hỏi. Thành Zì

Sweet Hoy said...

Khanh Toan Luong said... (353)

Anh xácnhận bạn đã có trong danhsách deposit. Số sách #015 và #025

Merkava said... (355)

Bạn đã thanhtoán $8.85 nghĩa là gói của bạn là sách bìa da không kèm chứngthư, đúng không nhỉ?

Còn sách bìa da kèm bản mềm không kèm chứngthư chắc sẽ có option cho các bạn. Deposit amount giữ nguyên như cũ.

Hiệntại anh Zì chưa chấpnhận thanhtoán trựctiếp tiền mua sách vì chưa nhận đủ order. Anh nghĩ điều này là cầnthiết vì nếu không đủ minimum qty thì anh Zì refund các khoản deposits của các bạn sẽ nhẹnhàng hơn, do Paypal chỉ cho refund miễnphí trong 30 ngày.

0 said... (356)

Bạn chính là "0" đó nhưng vì tên bạn quá ngắn nên phải thêm vài chữ vào cho dễ tìm. Bạn nên đặt nickname dài hơn chút, nếu không thì sẽ phải chua thêm email của bạn vào sau nickname.

Meomeo said... (357)

Anh thay tên bạn trong danhsách là Thuy Raugi rồi đó.

Chúc các bạn vuivẻ trẻtrung mạnhmẽ đatình.

Merkava said...

Dear Sweet Hoy,
Mình đã chuyển bổ sung 18,85 USD. Vậy tổng cộng mình đã chuyển 27,7 USD cho gói bìa da+bàn mềm (not kèm chứng thư).
Tên để in trên sách mình cũng có ghi trong đó. Kiểm tra giúp mình nhé.
Cám ơn Sweet hoy.
Time: Feb 28, 2014 11:56:33 GMT+07:00
Transaction ID: 7UV0544848955770Y

Merkava said...

Mình vừa nhận refund 8,85 USD là sao hả a Sweet hoy?

An Hoang Trung Tuong said...

Merkava said... [fo: color="#FF9966"](360)[/fo]

Chính Zì vửa refund cho cô đó. Lýzo là cô mua 1 cuốn sách nên refund bớt một khoản cho zẽzàng quảnlý đầu sách.

Song Moc said...

Zì cho swap từ số 052 sang 065 (chưa ai đăng ký) nhé. Thành Zì rất

Tuong Can said...

Hỏi Zì tí nhá: Sách Lậu À? he he càng có giá nhẻ

Ngỗng Béo said...

Tôi đăng ký cuốn 226 bìa za dê nhá Bà Zì. Sẽ nhờ để chuyển tiền ngày mai, thành Zì.

Chó said...

Đèo mẹ, chờ văncông móc xèng lâu quá! Zì để cho Chó thêm cuốn nữa nhé! Da dê không chứng thư, đề tặng cho nick gọi là "Văncông đầubò". Thành thành
KOA Group
View Cart
Payment completed: $8.85 USD
Payment completed
Paid to:
KOA Group
+852 68957174
Transaction detailsPayPal Secure
Chó, you've just completed your payment.

Transaction ID:
1VL18610KY788370A
Confirmation email:
ndttortue@gmail.com
This transaction will appear on your statement as:
PayPal *KOA GROUP
Return to KOA Group

Mualaux said...

Deposit anh đây Zì nhé: Your transaction ID for this payment is: 4L150359YU141372M.

Tên nick quán Bựa: mualaux
Book register no.: 182
Tên đề tặng dcm nếu có: KPAnh

Thanks Zì.

Vuong Nghia said...

Chào cả lò bựa. Em lần đầu thò mặt vào quán xin đặt gặch quả sách như sau:
Sách bìa da dê, giấy kinh thánh loại 48.85$.
Số hiệu: 011 nghe nói chú Soái soái gì đó bỏ để lấy số 222.
đã nhờ bạn chuối tây deposit giúp tiền cọc và bạn í đã o.k trên face.

Thieu Soai said...

Xin lỗi anh Nghĩa nha.

Con Tom Tom đã trở lại, đã liên hệ mới Soái và cỏn lấy số 222 vẫn. Nên Soái đành phải lấy số 11.

Con đệ Soái đã chiển xèng cho cả 2 mà chưa thông báo cho cacc biết, thành thật xin lỗi.

Anh Nghĩa có thể thấy trên danh sách, số 11 và 222 đã có màu xanh chiển xèng. Anh vui lòng chọn số khác.

Vuong Nghia said...

Vậy Zì cho em số 236, số đó đang --- nhẽ được.

Mu Sic SG said...

Dì nhận đc payment của anh chưa???

Mất số 157 của em CHu Chu nhờ anh đặt gồi hả Dì, cho mẹ em ẻm số khác dùm anh đi

An Hoang Trung Tuong said...

Song Moc said... (362)
- Done! Mời check lại zanhsách.

Tuong Can said... (363)
- Sách đànghoàng do ngoạiquốc xuấtbản nhe con nài.

Ngỗng Béo said... (364)
- Done!

Chó said... (365)
- Done! Số sách mới của cô là #220 nha.

Mualaux said... (366)
- Done! Mời check lại zanhsách.

Vuong Nghia said... (369)
- Done!

Mu Sic SG said... (370)
- Con nài vui lòng cho Zì biết email chuyển tiền của cô và time chuyển tiền để Zì check lại.

CủChuốiTây said...


Transaction Details

Web Accept Payment Sent (Unique Transaction ID #66L88410CK703883K)

Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Leather hardcover book
Book register number:
Date:
Mar 1, 2014
Time:
16:37:49 GMT+07:00
Status:
Completed

==============================

Nick name trên bựa: Bogau

Sách bìa da, kinh thánh: 48.85 ông Tơn

Order: ??

Mời Zì kèn to xác nhận giúp nha. Thành thành.

Vuong Nghia said...

Bá cáo anh Zì, cái Transaction (372)của anh CủChuốiTây là đặt cho em đấy. Em định tạo nick bựa là bogau nhưng thôi éo cần cứ cho em là Vuong Nghia luôn.
Vậy anh Zì nhận xác cho em order sau nhé:
- Sách kinh thánh, bìa da dê. (48.58$)
- Số sách: 236/299
- nick/tên: Vuong Nghia

Con Kiến said...

[si="6"][co="000033"]Chầu Dzì và anh Suýt Hói vĩ đại, Kiến đã đăng ký mua một cuốn sách dự kiến bìa da dê và có chứng thư đi kèm, blog trước đã được Dzì đồng ý và cho tên vào danh sách đăng ký, bữa nay xem lại danh sách không thấy có tên mình. Kiến dạo này bận rất, mới đi làm ông thẻ sáng nay, thủ tục lằng nhằng nhẽ mất 1 tuần mới xong cái thẻ và 2 ngày để paypal verify bank. Kiến muốn mua được sách rất, kính hỏi Dzì và anh Hói, Kiến có đủ tư cách không[/co][/si]

Chó said...

Địt cụ văn công, còn mấy cuốn 21h hôm nay Chó xuống xèng book hết. Kon nào chậm chân hehe trả ít nhất gấp 10 nhé!

Sweet Hoy said...

CủChuốiTây said... (372)
Vuong Nghia said... (373)

Anh xácnhận deposit của bạn CủChuốiTây cho bạn Vuong Nghia $8.85. Số sách #236 theo yêucầu của bạn Vuong Nghia. Mời các bạn duyệt lại danhsách.

Con Kiến said... (374)

Anh đoán bạn đăngký từ lâu và không có độngthái gì nên tên đăngký của bạn đã mất khỏi danhsách nhường chỗ cho các bạn khác. Bạn có thể đăngký lại. Khi bạn bận hay vì lýdo gì chưa tiếnhành payment được thì bạn nên nhắc một câu để các anh admin đừng xóa khỏi danhsách.

Chúc các bạn vuivẻ.

Manga said...

[si="6"][co="#996600"]@Cô Kiến: làm thẻ visa ACB nhõn 10p, veryfy đâu mất ngày là cùng, hay cô không ở Lừa?

@ Anh Suýt Hóy: phiền anh đổi tên để tặng của manga no 029 thành D.T.Cuong nhé[/co][/si]

Gai Ngoan said...

Hôm qua em order một ông bựa sách full option rồi nhế.

Tên con mất dạy mua hàng: Gai Ngoan
Số sách, Zì cho em số nào, em mần số ý. (Có gì Zì cho số sớm em mần con lô).

No de transaction: 6DY858781E739815K
Thời gian: 16:36:03 CET ngày 1 mar 2014.

Sweet Hoy said...

Manga said... (377)
- Done! Mời bạn duyệt lại danhsách #029 for DTCuong.

Gai Ngoan said... (378)
- Done! Payment confirmed. Mời bạn duyệt lại danhsách. Số của bạn là #221.

Khanh Toan Luong said...

Sweet Hoy said ... (358)
Chính xác gói da dê không kèm chứng thư anh ạ.

Mu Sic SG said...

Anh chuyển $8.85, cho cuốn số 156. Ngày 28/02 nha Dì. Emai: vietxua... @gmail.com

Con Kiến said...

[si="6"][co="000033"]Dear Dzì và anh Hói, Dzì và anh Hói cho Kiến đăng ký lại, số nào cũng đặng. Kiến sẽ cố gắng mượn thẻ hoặc làm mọi cách để deposit nhanh nhất.
P/s: dear anh Mángà, Kiến ở Việt Nam. Kiến bận quá, mãi sáng thứ bảy vừa rồi mới đi làm được, Kiến làm thẻ bên Tech, bảo làm thẻ debit, chúng nó thấy có tài khoản trả lương qua Tech nên tỉ tê làm credit, Kiến ngu ngu là [/co][/si]

tmtung2001 said...

[fo: size="5"]Tôi không biết nên đăng ký ở bài chính (2525) chiều nay. Giờ tôi đăng ký lại ở đây.

Tôi cọc số 265, gói $108.85 nha. Tôi đã cọc cho anh  Lít Delete số 284 [/fo][fo: size="5"][fo: size="5"]cũng [/fo].

Thành Zì![/fo]

Sweet Hoy said...

Khanh Toan Luong said... (380)
- Đúng mà bạn!

Mu Sic SG said... (381)
- Bạn vui lòng soát lại giaodịch xem có đúng Status=Completed hay không. Anh nghĩ giaodịch của bạn không thànhcông vì anh không tìm thấy email của bạn trong danhsách deposit.

Con Kiến said... (382)
- Số sách đăngký mới của bạn là #223. Khi thanhtoán bạn vui lòng nhập sốhiệu này.

tmtung2001 said... (383)
- Done! Số sách của bạn #265. Mời duyệt lại danhsách.

Anh nghĩ các bạn ở VN muốn dùng Paypal nhanh thì nên làm thẻ Visa/Master Debit rồi lấy thẻ đó đăngký Paypal. Các cháu anh chỉ trong vòng 1 buổi chiều là hoànthành hết đủ tấtcả các côngđoạn từ làm thẻ Visa Debit tại Bank tới verify Paypal Account trên mạng.

Anh không hiểu sao có bạn thanvãn mất cả tuần chưa xong Paypal. Chắc các bạn làm thẻ Credit (thẻ tíndụng) hoặc thẻ Premium cầukỳ lắm.

Anh chúc các bạn vuivẻ yêu đời.

Chó said...

Còn 6 cuốn Zì để Chó đầu cơ nhé? Đúng 21h chuyển xèng. Thành thành,

MADONNALILY - MADONNALILY said...

Chó said... (385)
----------
Con số 293 hình như là số đã đăng ký chứ không phải là số đã đặt cọc đâu.

Có suy nghĩ lại không đấy, hehe?

Chó said...

Madonna Lỳ nàng hỡi, Chó chỉ e hạn mức không đủ thôi :)

CủChuốiTây said...

Web Accept Payment Sent (Unique Transaction ID #02V270063G2484348)

Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Paper hardcover book
Book register number:
Date:
Mar 2, 2014
Time:
20:51:38 GMT+07:00
Status:
Completed

========================
Thanh toán cho cô Hoai Thy Tran (FB), nhẽ chưa có số Order, mời mụ Sweet Hoý setup giùm.

Thành rất.

Chó said...

1 cuốn cho: đầu bò em ngẫn kinh hoàng Zì nhé!


KOA Group
View Cart
Payment completed: $8.85 USD
Payment completed
Paid to:
KOA Group
+852 68957174
Transaction detailsPayPal Secure
Chó, you've just completed your payment.

Transaction ID:
84495450RK063863R
Confirmation email:
ndttortue@gmail.com
This transaction will appear on your statement as:
PayPal *KOA GROUP
Return to KOA Group

Chó said...

1 cuốn cho: vàng son mắt biếc mông to đùi tròn
Zì nhé,:)

Mr Lee said...

Vụ sách vở nôm có vẻ hòm hòm gòi nhẻ, địt mẹ tưởng đéo ai mua, hóa gà đông phết, hehe chúc mừng Zì & Có...

Chuẩn bị in zần là vừa nhẻ, nhanh cho bọn văn công không mua còn mượn phô-tô-cóp-pi.

Chó said...

Đại bàng bụng cóc bèo nhèo bia hơi
Zì nhé ! :)
KOA Group
View Cart
Payment completed: $8.85 USD
Payment completed
Paid to:
KOA Group
+852 68957174
Transaction detailsPayPal Secure
Chó, you've just completed your payment.

Transaction ID:
0F003375UE1938522
Confirmation email:
ndttortue@gmail.com
This transaction will appear on your statement as:
PayPal *KOA GROUP
Return to KOA Group

Chó said...

Quả này thì là Thần địt ạ! :)


KOA Group
View Cart
Payment completed: $8.85 USD
Payment completed
Paid to:
KOA Group
+852 68957174
Transaction detailsPayPal Secure
Chó, you've just completed your payment.

Transaction ID:
1Y458752PF394824X
Confirmation email:
ndttortue@gmail.com
This transaction will appear on your statement as:
PayPal *KOA GROUP
Return to KOA Group

Chó said...

Các Mác thì đây ạ, :)

KOA Group
View Cart
Payment completed: $8.85 USD
Payment completed
Paid to:
KOA Group
+852 68957174
Transaction detailsPayPal Secure
Chó, you've just completed your payment.

Transaction ID:
6AV52639S1450893N
Confirmation email:
ndttortue@gmail.com
This transaction will appear on your statement as:
PayPal *KOA GROUP
Return to KOA Group

Chó said...

Thêm quả Mồm thối ạ! :)


KOA Group
View Cart
Payment completed: $8.85 USD
Payment completed
Paid to:
KOA Group
+852 68957174
Transaction detailsPayPal Secure
Chó, you've just completed your payment.

Transaction ID:
6V534326S54731724
Confirmation email:
ndttortue@gmail.com
This transaction will appear on your statement as:
PayPal *KOA GROUP
Return to KOA Group

Sweet Hoy said...

Anh xácnhận deposit của các bạn trên đây:

CủChuốiTây said... (388)
- Deposit $5.85 sách #224 của Hoai Thy Tran

Chó said... (389)
- Deposit $8.85 sách #227 của Đầu bò em ngẫn kinh hoàng (by Cho)

Chó said... (390)
- Deposit $8.85 sách #229 của Vàng son mắt biếc mông to đùi tròn (by Cho)

Chó said... (392)
- Deposit $8.85 sách #230 của Đại bàng bụng cóc bèo nhèo bia hơi (by Cho)

Chó said... (393)
- Deposit $8.85 sách #231 của Thần địt địt khéo văn hay buồi hoành (by Cho)

Chó said... (394)
- Deposit $8.85 sách #232 của Các Mác già hói cấm thằng mày trêu (by Cho)

Chó said... (395)
- Deposit $8.85 sách #240 của Mồm thối bam suốt đêm ngày (by Cho)

Mời các bạn duyệt lại danhsách.

Chúc các bạn vuivẻ.

CủChuốiTây said...

Transaction Details

Web Accept Payment Sent (Unique Transaction ID #47K08264U6202622P)


Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Leather hardcover book
Book register number:
Date:
Mar 2, 2014
Time:
22:33:55 GMT+07:00
Status:
Completed

=======================
Sách bìa da dê loại 48.85 Nickname: Ngỗng Béo
Số sách: 226

Mời mụ Hói nhận hàng nha.

À. Đến giờ nài được bao nhiêu văn công xuống xèng cọc rồi hở mụ.

Chó said...

Uầy, vẫn còn hàng à ? Các anh Búa Tạ & Chiêm Cong thống kê 1 cách tai-chuyên xem còn bâu nhiêu cuốn nữa ?
Làm ơn đổi tên văncông cuốn 220 sang thành "Krishna", 5 cuốn mới đặt thì biên tên văncông theo kiểu của Zì set trên tem nhé! Thành.

Chó said...

Này thì là Lò xo nhé!

KOA Group
View Cart
Payment completed: $8.85 USD
Payment completed
Paid to:
KOA Group
+852 68957174
Transaction detailsPayPal Secure
Chó, you've just completed your payment.

Transaction ID:
7VN67513CX350230C
Confirmation email:
ndttortue@gmail.com
This transaction will appear on your statement as:
PayPal *KOA GROUP
Return to KOA Group

Hoang Van Do said...

Zì Lồn To ơi, em đặt cọc 1 cuốn rồi nhá nhá... Thanks & Địt cụ Zì.

Hoang, you just completed your payment.
Your transaction ID for this payment is: 8A275414Y7245393L.

We'll send a confirmation email to do.hv@hdgroup.com.vn. This transaction will appear on your statement as PayPal *KOA GROUP.

Description Unit price Qty Amount
Printed book order deposit
, Package option: Leather hardcover book , Book register number: 298 $8.85 USD 1 $8.85 USD
Subtotal $8.85 USD
Total $8.85 USD
Payment $8.85 USDShare this post please batoong«Oldest ‹Older   201 – 400 of 621   Newer› Newest»

Post a Comment