Latest Comments
Monday, 17 December 2012


Applied statistics & probability for buzzus (Thốngkêhọc búzù ứngdụng)

Thốngkêhọc búzù ứngdụng


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Đây là tríchđoạn chương giớithiệu khóatrình thốngkêhọc ứngdụng cho riêng văncông búzù (Applied Statistics & Probability for Buzzus, aka ASPB), gồm 4 bài-giảng siêu-côđọng cover toànbộ các vấnđề thiếtthực nhất của khoahọc thốngkê & sácxuất.

Trung Tướng dựđịnh triểnkhai khóatrình ASPB này với giá 10 Ông Tơn per Nhândân. Nhưng qua 3 ngày thảoluận tại tùybút Sóc Đen Bụng Đỏ, dựđịnh thấtbại toàndiện. Trung Tướng quyếtđịnh tăng giá lên 50 Ông Tơn (per Nhândân), và khuyếncáo văncông: chưa hiểu mình muốn gì, đừng baogiờ xuống tiền.

Nếu chỉ mua tàiliệu mà không dự giảng, mời trả 30 Ông Tơn.

Những ai trót đăngký giá 10 Tơn trước thờiđiểm publish entry, sẽ được bảolưu order. Đó hầu-như là một khuyếnmãi.

Bốn bài ASPB sẽ hướngdẫn các cô 6 chuyênmục: (i) Cănbản, (ii) Mẫu, (iii) Ướclượng, (iv) Kiểmđịnh, (v) Dựbáo, (vi) Kỹnăng, theo cách dễ hấpthụ nhất, dễ ápdụng nhất, thậmchí cho kẻ mù-chữ.

1: Ra quyếtđịnh (Decision Making)

Ra quyếtđịnh là việc các cô phải làm mỗi ngày mỗi giờ.

Bị cảm, bú thuốc Paracetamol hay Panadol?

Sang năm cưới em Meomeo hay em Bali?

Tháng tới mở tiệm bán phở, hay điệnthoại, hay quantài?

Tuần sau đầutư cổphiếu Apple, hay Facebook, hay Google?

Đấy đều là các quyếtđịnh. Thắng hay thua. Lợi hay hại. Tùy các cô có đọc tiếp hay không.

2: Giảthuyết (Hypothesis)

"Anh tin cổphiếu Google vọt 5% trước Giángsinh".

"Em nghĩ Paracetamol hiệuquả hơn Panadol".

Đấy đều là các giảthuyết, đươngnhiên chẳng cái nào sure 100%.

Trong mọi vấnđề thườngnhật của các cô, luôn tồntại nhiều giảthuyết đầy rủiro. Để ra một quyếtđịnh đúngđắn, các cô phải đặt các giảthuyết hợplý, và chọn cái tốt nhất.

"Cổphiếu Google vọt 50% đêm nay" hẳn là một giảthuyết kém hợplý. Khảnăng hiệnthực của nó nhẽ chưa tới 0.01%.

2.1: Giảthuyết gốc (Null Hypothesis)

Khi các cô tậptrung cânnhắc một giảthuyết, thì nó là giảthuyết gốc. Kýhiệu Ho.

"Cổphiếu Google vọt 5% trước Giángsinh" đang là giảthuyết gốc của các cô.

2.2: Giảthuyết ngược (Alternative Hypothesis)

Để phánxét giảthuyết gốc đáng tincậy hay không, các cô phải đặt giảthuyết ngược. Kýhiệu H1.

"Cổphiếu Google không-thể vọt 5% trước Giángsinh" là một giảthuyết ngược.

"Cổphiếu Google chắcchắn vọt 10% trước Giángsinh" cũng là một giảthuyết ngược, thế mới tài.

Note: Để ra một quyếtđịnh, phải xácđịnh giảthuyết gốc, và một giảthuyết ngược.

3: Sailầm loại I & sailầm loại II (Type I Error & Type II Error)

Với mỗi quyếtđịnh của mình, các cô đều có-thể mắc sailầm.

Nếu sau Giángsinh, cổphiếu Google vọt 5% thật (aka giảthuyết gốc đúng), mà các cô nhát-chết không đầutư (aka phủnhận giảthuyết gốc). Xin chia-buồn, các cô đã mắc sailầm loại I.

Nếu sau Giángsinh, cổphiếu Google đứng-yêm (aka giảthuyết gốc sai), nhưng các cô hehe nhỡ-tay đầutư mẹ 100,000 Tơn (aka chấpnhận giảthuyết gốc). Xin chia-buồn, các cô đã mắc sailầm loại II.

Sailầm loại nào tệhại hơn?

Anhhùng Lê Văn Luyện giết Lừa, Tòa Lừa nhậnđịnh anh ý "có-tội", và xử anh ý tửhình.

Nếu anh Luyện giết Lừa thật (giảthuyết gốc đúng), thì Tòa Lừa quyếtđịnh hehe chuẩn và ngon.

Nếu anh Luyện không giết Lừa (giảthuyết gốc sai), thì Tòa Lừa hehe dính sailầm loại II.

Mang anh Luyện sang Mẽo xử, Tòa Mẽo cũng nhậnđịnh anh ý "có-tội", nhưng cho anh ý 10 năm khángcáo và cơhội chứngminh anh ý vôtội.

Nếu anh Luyện giết Lừa thật, thì Tòa Mẽo dính sailầm loại I.

Sailầm loại nào dễ phântrần hơn?

4: Kiểmđịnh giảthuyết (Hypothesis Testing)

Để yêntâm một giảthuyết gốc là đáng tincậy đến-mức có-thể ra quyếtđịnh nghiêmtúc, trong chừngmực lýthuyết, các cô phải thựchiện kiểmđịnh (test) nó và giảthuyết ngược của nó.

Các cô pháthiện, rằng đã 4 năm liền, cổphiếu Google cứ trước lễ Giángsinh lại tăng giá 5-7%, chả nguyênnhân mẹ. Thôngtin ý đã đủ trôngđợi "Cổphiếu Google vọt 5% trước Giángsinh", hay chưa?

Phải kiểmđịnh đcm.

Thốngkêhọc Búzù cungcấp các cô loạt phươngthức kiểmđịnh giảthuyết dưới triếtlý Bựa, bằng các côngcụ thốngkê cơbản.

5: Mẫu & cỡ-mẫu (Sample & Sample Size)

Thốngkêhọc hànlâm sửdụng các thuậttoán hànlâm nhằm kiểmđịnh any giảthuyết trên các mẫu thôngtin thuthập. Thốngkêhọc búzù cũng.

Trung Tướng phátbiểu: gái Lừa toàn vú bé.

Vú bằng ngần nào là bé?

Trung Tướng giảđịnh: vú gái mỏng hơn 5cm là bé.

Giảđịnh "dầy 5cm" đấy gọi là thôngsố (Hypothesis Parameter).

Để khẳngđịnh giảthuyết của Trung Tướng, cần kiểmtra toànbộ 45 triệu đànbà Lừa.

Số 45 triệu đấy gọi là tổngthể (Statistics Population).

Nhưng Trung Tướng chỉ test được 100 đànbà hehe.

Đám đànbà đạidiện đấy gọi là mẫu (Sample). Số 100 đấy gọi là cỡ-mẫu (Sample Size).

Cỡ-mẫu càng lớn thì giảthuyết càng chắccú, dĩnhiên.

Cỡ-mẫu baonhiêu là vừa?

Bốn mùa Giángsinh đã đủ cỡ-mẫu cho kỳvọng cổphiếu vọt 5%, hay chưa?

6: Bácbỏ & chấpthuận kiểmđịnh

Đám 100 đànbà bị Trung Tướng test vú, thật tiếc, có độ-dầy vú trungbình 80cm.

Giảthuyết gốc (aka Gái Lừa Vú Bé), bởi vậy, bị bácbỏ. Đcm sốliệu trungbình kiểmđịnh khác quá xa thôngsố của giảthuyết.

Nhưng, đcm, nếu độ-dầy vú trungbình của 100 đànbà mẫu chỉ tròmtrèm 7cm. Giảthuyết Vú Bé nên được chấpthuận, hay vẫn chưa?

6.1: Mức-bácbỏ búzù (Significance Level)

Trung Tướng địnhnghĩa, mức-bácbỏ búzù là khảnăng bácbỏ một giảthuyết gốc.

Bọn hànlâm thì địnhnghĩa, mức-bácbỏ là sácxuất của sailầm loại I.

Mức-bácbỏ kýhiệu bằng chữ Alpha (Hylạp "α").

Trái với mức-bácbỏ, mức-chấpthuận là sácxuất của sailầm loại II.

Mức-chấpthuận kýhiệu bằng chữ Beta (Hylạp "β").

Đấy là các hệsố nhằm hạnchế các sailầm (both loại I & II) khi tínhtoán kiểmđịnh các giảthuyết búzù.

Mức-bácbỏ búzù thường là 0.01, 0.05, và 0.10, tươngứng 1%, 5%, và 10%.

Sau này, các cô chỉ cần chọn Alpha & Beta, đéo cần bănkhoăn. Đạikhái, Alpha các cô chọn càng cao thì khảnăng giảthuyết bị bácbỏ càng cao.

6.2: Lệch-chuẩn búzù (Standard Deviation)

Lệch-chuẩn, hay độ-lệch chuẩn, là một kháiniệm thốngkê quantrọng.

Chảdụ, khốilượng bìnhquân của 100 bầnnông bằng 60Kg. Khốilượng bìnhquân của 2 ông voi và 50 ông gà cũng bằng 60Kg. Trung Tướng nói, lệch-chuẩn của bọn bầnnông thấp hơn, aka chúng đều-nhau hơn. Các kếtquả kiểmđịnh trên một mẫu có lệch-chuẩn thấp hơn sẽ đáng tincậy hơn.

Lệch-chuẩn kýhiệu bằng chữ Sigma (Hylạp "σ"), và tính khá giảndị.

Giảndị như nào? Mời học.

Rốtcuộc văncông búzù có nên đầutư cổphiếu Google trước Giángsinh? Mời học.

Không học thì cắn cứt.

(@2012)

(Sticked) Đẳngcấp Văn Bựa & Quán Bựa
Page:


1,300 comments:1 – 200 of 1300   Newer›   Newest»
cafeviet said...

[fo: face="cursive" size="4"]Thôi xong, mất 40$ vì lên net muộn.[/fo]

Unknown said...

Học xác suất thống kê lâu quá rồi, giờ quên mẹ mất. Nhớ mang máng cái phân phối chuẩn, đồ thị hình chuông.

Choi Choi said...

“Dư nợ cho vay bất động sản trên 66.000 tỷ đồng trong khi tồn kho chỉ có 30.000 tỷ đồng thì số tiền kia chạy đi đâu?@ A Huệ

Cứu BĐS?

Thống kê làm cái đéo gì. Các bạn anh điều hành cả cái Lừa Co Ltd to đoành mà có cần đếch.

Choi Choi said...

Không biết a Hệu ngu hay cố chứng tỏ kỹ năng super soi Bảng CĐKT của một anh kế toán gộc? Bựa nào có ý kiến?

Unknown said...

Lướt cồng nhanh quá nên đéo thái còm đăng ký học. Đcmnc.

DragonFly said...

2: Giảthuyết (Hypothesis)

"Anh tin cổphiếu Google vọt 5% trước Giángsinh".
------------------------------
Zì Mọi tính cho anh Giảthuyết năm nay Re-An-Ma-Zít có được 5% khả năng vô địch Liga không với?. Hệ Hệ

Unknown said...

@con Lài Bẹn

Theo Zì tínhtoán, Real đã mất ngai vôđịch Liga gòi.

Jờ Zì đéo thèm coi Liga nữa, vì coi như đã kếtthúc

Unknown said...

[si="6"][co="blue"]

Ôi đệt, đúng là Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.

Em đăng ký ở đây rồi chị Dì nhé.

Thủ tục đóng lệ fí zư lào chị báo em sớm!
[/co][/si]

DragonFly said...

Theo Zì tínhtoán, Real đã mất ngai vôđịch Liga gòi. @ Zì Mọi
-----------
Vậy Zì tính khả năng bao nhiêu % vô địch C1? Hệ Hệ
Và cách tính như nào đéo chơi đoán mò. Hệ Hệ

Unknown said...

Môn thốngkê được ápzụng khủngkhiếp nhất trong Ykhoa và Zượckhoa.

Đcm các cô mần hai món đó, nhất là Zược, mà đéo thạo Thốngkê thì chỉ có cắn cứt.

Tươngtự là Kinhtế và Tàichính, đặcbiệt Tàichính.

Qua đọc cồng các cô, Zì chỉ thấy em Có Mắt là người zùng thốngkêhọc cách nghiêmtúc nhất và thườngxuyên nhất.

Con Chân Zòi, khoe là zành Thốngkê mọi nhẽ, thì trìnhđộ tươngđược lớp Vỡlòng, nếu xácđịnh chuyênngành Thốngkê tươngđương cấp Fổthông 12 năm.

Unknown said...

Con Lài Bẹn

Khảnăng Real được C1 cao nhất so với các đội khác, chừng 8%.

Sau đến Barca, chừng 6%.

Còn lại chả thằng đéo nầu tới 3%.

Alehap said...

Em cũng đăng ký rồi Zì nhé, vào mật thất học hả Zì? Môn này em cũng học rồi nhưng giờ chả nhớ gì hết.

Miumiu said...

Em Hấp, để iêm anh Zì bình tĩnh giảng bài buổi đêm em.

Em mà rủ ảnh vào mật thất dờ này uổng công chị Miu hóng ảnh từ bấy tới h hehe

Alehap said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

Đây là đám cưới của cô nào, khai mao khai mao???

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=YNkefYeCLxA]

Alehap said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

Zường-như đã có 5 văncông đăngký trước thờiđiểm tăng já. Để mai Zì sẽ zuyệt lại coi đó là zững ai.

Hehe quả là một đòn kiểmđịnh ưng-ý.

Các cô fải thấy gằng, khóatrình Thốngkêhọc Búzù nặng khoảng bằng 1/6 khóatrình Fast MBA. Với nhiều người thậmchí nó còn nặng hơn nữa, vì có gúc các cô cũng chả thấy jì cả, Zì hứa đấy.

Một khóatrình như thế, mà Zì ga já 10 Tơn, thì nhẽ ga các cô fải quyếtđịnh thamja ngai và luôn. Chozù môn mổn không đángjá đến thế, thì các cô cũng chỉ mắc sailầm loại II thôi hehe.

Unknown said...

Zì ơi 30$ cho tôi vầu học nữa nhe Zì.

Unknown said...

Chết cười mới các cô.

Mời các cô gúc thoảimái "Thống-kê-học". Jáotrình trên mạng nhiều vôbiên.

Hehe zưng các cô cứ thử đọc, gòi sosánh mới đẳngcấp của môn Thốngkê Búzù.

Nài cho các cô coi hẳn một chuyên-trang tiếng Lừa:

statistics.vn

Alehap said...

Miu đăng ký chưa? Em lời được 40$, yêu anh Hoàng của em quá đi, sao hôm nay anh thức khuya vại? Nhẽ đang vui?

Unknown said...

Zì biết cái môn Thốngkê mà hầu-như con văncông nầu cũng được học ở trường đạihọc Lừa, thì chả vầu đầu các cô cái đéo jì cả, bởi chính jảngviên của môn mổn cũng có hiểu được nó đéo đâu hehe.

Đem ápzụng vầu thựctiễn thì càng hỏng nặng.

Thôi đcm Zì đi tọa, mai còn cầycuốc.

Unknown said...

Hấp Yêu của Zì ngủ ngon đi nha.

Zì về muộn thì thức khuya thôi, chứ hehe đời thì lúc nầu chả buồn mềngmàng mềngmàng.

[im]http://pcdn.500px.net/15622739/1f60f5f20169aa5514ced70488f518d71f61bcda/3.jpg[/im]

Choi Choi said...

Chuyện này bựa nào chơi chứng có thể đều đã nghe

Jesse Livermore, thiên tài đầu tư chứng khoán, người đánh sập thị trường chứng khoán Mỹ trong cuộc khủng hoảng 1929

Khi ông được một người bạn báo tin cổ phiếu A đang được một nhóm nhà đầu tư X mua vào. Không biểu lộ cảm xúc với thông tin này, ông lệnh cho nhân viên bán một lô khá lớn 10.000 cổ. Lệnh bán nhanh chóng được khớp. Ông lệnh bán tiếp 20,000 cổ. Lần này lệnh cũng được khớp.

Người bạn báo tin vô cùng thất vọng vì thấy Jesse không tin vào thông tin mà mình cung cấp, thậm chí còn hành động ngược lại.

Unknown said...

Zì zùng thống-kê hai lá-cải vại Zì?

Mourinho thừa nhận mất ngôi tại La Liga

Choi Choi said...

Sau khi lệnh thứ 2 được khớp, Jesse liền ra lệnh mua lại 30,000 cổ mà ông đã bán, đồng thời tiếp tục mua thêm một số lượng lớn cổ phiếu A. Khi cổ phiếu đã tăng với mức giá cao, ông bán ra kiếm được một khoản kếch xù.

Ông giải thích với người bạn: tôi phải bán ra để kiểm tra lực cầu, liệu thực sự có một nhóm mua vào hay không.

Đới, ứng dụng của kiểm định giả thiết để đong xèng.

Unknown said...

[si="6"][co="blue"]

Địt cụ, hồi tôi học đại học ông Cụ, môn xác xuất thống kê tôi được zững 9 điểm, cao nhất lớp.

Thế zưng, ông Cụ mà, điều điểu chỉ làm tôi thêm động lực đăng ký ngai và luôn khoá của mụ mủ, lại đúng lúc đang gất sai gượu, thế mới tài!

Đcm ông Cụ, ông tài tài là, ông đúng là sống mãi trong sự nghiệp zồng Lừa, đcm ông!

[/co][/si]

DragonFly said...

Khảnăng Real được C1 cao nhất so với các đội khác, chừng 8%.@ Zì Mọi
------------
Zì Mọi tính nhưu nào mà ra được có số ấy?
Hãy làm 1 ví dụ nhỏ cho anh thẩm fát. Thực sự là anh cũng đéo rành lắm. Hệ Hệ

Unknown said...

[si="6"][co="blue"]

Anh Lài:

Tôi điếu biết thống kê, cũng chả xem đá bóng, zưng tôi ja cát zự là mụ mủ xem kèo ở William (chả hạn)

Hehe!
[/co][/si]

Miumiu said...

@ Hấp: Miu chưa đăng ký, đương xác định giả thuyết gốc em ạ.

Muộn lắm rồi, em Hấp ngủ đi

Thôi đcm Miu đi tọa, mai còn cầycuốc @ Hứa Văn Zì hehe

Choi Choi said...

Câu nói của nhà đầu cơ đại tài Soros, đại ý: Vấn đề không phải là anh đúng hay sai, mà cái đúng của anh đem lại bao nhiêu tiền.

Soros dành nhiều năm kiểm định giả thuyết: đồng Bảng Anh bị định giá cao, đồng Bảng sẽ buộc phải phá giá.

Sau khi giả thuyết đã được kiểm định, Soros đã chơi ván bài tất tay năm 1992: bán khống 10 tỷ Tơn và kiếm được khoản lợi nhuận 1,1 tỷ Tơn.

Soros, kẻ đánh bại Ngân hàng Trung Ương Anh.

Bali said...

Con Dì nó ưu ái, đưa tôi vào nội dung bài giảng: cưới em Meomeo hay em Bali..Tôi cảm động rất .

Tổ sư con Dì và chi bộ mặt nhồn.

DragonFly said...

Đám 100 đànbà bị Trung Tướng test vú, thật tiếc, có độ-dầy vú trungbình 80cm.
Nhưng, đcm, nếu độ-dầy vú trungbình của 100 đànbà mẫu chỉ tròmtrèm 7cm. Giảthuyết Vú Bé nên được chấpthuận, hay vẫn chưa?@ Zì Mọi
Zì Mọi có nhầm lẫn jì về số liệu ( 80cm&7cm)?
Hay đây chỉ là ngoa ngôn nhấn mạnh? Dạy thống kê đéo phải dạy văn nha Zì. Anh đồ là Zì nhầm nhọt chút chỗ này. Hệ Hệ

Lìu Tìu said...

[fo: size="5" color="#000066"]"Medicine is a science of uncertainty and an art of probability."  (Osler, Sir William)
Ykhoa là một khoahọc của sự bấtđịnh, và là một nghệthuật của xácsuất.
Tạisao bấtđịnh? Những kiếnthức ykhoa chưa hẳn đúng.
VD về điều trị tiểu đường:
http://nguyenvantuan.net/health/2-health/57-dung-va-sai-trong-y-khoa
Cho trẻ nằm sấp, niệu liệu pháp là những vídụ điểnhình.[/fo]

Lìu Tìu said...

[fo: size="5" color="#000066"]Nghệthuật xácsuất?
Mỗi phươngpháp điềutrị, mỗi loại dược phẩm trước khi côngbố đều phải được thínghiệm trên tình-nguyện-viên. Sốlượng thế nào, độ tuổi ra sao, vùng miền rộng hẹp, ... đều được tính toán và kếtquả được dùng phươngpháp xácsuất để khẳngđịnh giảthuyết.[/fo]

Alehap said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

Đù mẹ, Zì bán hàng kiểu lồn jì đéo cho khách trả-já vại?
50$ thì tôi cũng đăng-ký.
Tôi sẽ lái cái decision making việc đi học này để để tránh sai-lầm loại II.

Zì mà jảng như bú buồi thì tôi nghỉ mẹ luôn FastMBA.
Dcmnc.

Unknown said...

Dcmnc, bai-jờ mới nhớ đến lời Bọ dạy, cái đéo jì "Các cô không mua mắc lúc này thì sau-này các cô còn mua já đắt hơn".
Đúng là không nên sem-thường những lời-khuyên vu-vơ. Khà khà.

Nguyễn Tinh Tế said...

Hi tôi đã hồi sinh đây chấu chầu các anh mặt lồn chó hôi nách thối bẹn và đồng thời tặng hoa tươi cho các em gái xinh xắn duyên dáng và đéo kém phần séc sy trên quán.

Còn 3 ngài nữa là Dooms rồi tôi hồi hộp quá đy. Được hội ngộ cacc ở dưới địa ngục là một niềm hạnh phúc vô bờ bến.

CACC hãy nhớ ngẩng cao mặt chó để tèo một cách hiên ngang lúc sóng thần ập tới hoặc khi thiên thạch rớt thủng đầu lâu nha. Ai có vợ con nhớ ôm thật chặt vợ con, ai độc thân vui tính thì cất vang bài "Như có ông Cụ trong ngày vui đại thắng" để không khí thêm phần trang tọng.

Tạm thế đã. Tôi chại tí trưa sẽ về chỉ đạo sa0

Nguyễn Tinh Tế said...

Anh Ỉn Mặt Khẳm nghĩ sao fán fi công của em Nắng Iu lại là một cuôn BKC khu 4 quê anh Dái Ghẻ thế nầy? Chính thói tinh vi hông phẩy lói mần ẻm giận dỗi rồi thấy chưa anh mặt lồn.

Lần sau, trước khi muốn múa fiếm đong gái, anh nhớ dí cái sọ chó của anh vào mái mài(loại gắn bánh đá thô chớ đá nhuyễn đéo ăn thua) rồi gạt núm "Power on" trong ít fút nha anh Ỉn Mặt Khẵm.

Bằng cách nầy, đá mài sẽ bào những rảnh sâu hoắm trên vỏ não. Theo nghiên cứu, một ông người sỡ dĩ đần độn là do võ não bẩm sinh quá fẳng. Để khắc fục, cũng giới nghiên cứu, đưa ra lời khuyên mới như trên. Đéo còn cách nào khác anh ạ.


Chổ thân tình tôi mới rỉ tai anh bí-quyết-tăng-chất-xám-cấp-tốc chớ bọn đần độn còn lại tôi kệ con mẹ bọn nó. We are friends, right?

Unknown said...

Tấtcả các cô chỉ còn nhõn 2 ngài nữa để cắn, bú, địt, chưởi, etc, etc trong vũtrụ nài. Gòi sau đó là uỳnh, mọi thứ tiêutan, đcmnc. Chúa sẽ mang các cô vầu một vũtrụ khác.

Nghĩ đến đumđây mà sảngkhoái đéo nhiện được hehe. Chả còn lolắng, chả còn fiềnmuộn. Chả còn đói-khát, chả còn gatô. No bầnnông. No bammơ. No Quán. No Bựa.

Chầu-mừng đumđây, Zì hướngzẫn các cô mần tí thơ Song Thất Lục Bát, theo đềtài đang thảoluận ở Mậtthất.

Thống-kê-học nhẽ môn khó [fo: color="#CC33CC"]thật[/fo]
Đọc nẫy-jờ đéo [fo: color="#CC33CC"]bật[/fo] nủi [fo: color="#FF0000"]ai[/fo]
Zí buồi vầu cái thằng [fo: color="#FF0000"]nài[/fo]
Năm mươi Tơn để sáng [fo: color="#FF0000"]mai[/fo] bú [fo: color="#009900"]trà[/fo]

Kệ mẹ Zì khề-[fo: color="#009900"]khà[/fo] quảng-[fo: color="#CC33CC"]cáo[/fo]
Bố mài thì tốc [fo: color="#CC33CC"]áo[/fo] xem [fo: color="#FF0000"]kèn[/fo]
Cục jì vửa đỏ vửa [fo: color="#FF0000"]đen[/fo]
Mềm như trái chuối ngắn [fo: color="#FF0000"]choèn[/fo] nửa gang

Các [fo: color="#FF0000"]chữ mào đỏ[/fo] là các chữ jeo vần bắtbuộc. Các chữ [fo: color="#CC33CC"]mào tiếm[/fo] và [fo: color="#009900"]mào xanh-lục[/fo] là vần không bắtbuộc.

Unknown said...

Hi anh Tế my idol.
Đúng là tôi hông hỉu tâm-lý vàng-son nên đã fun-ga những lời fi-công-chính ján-tiếp mới em Nắng.
Nhưng tôi đã thực-hiện một hành-vi cực-kỳ công-chính ngai sao-đó là tạ-lỗi chân-thành mới ẻm.
Nhẽ đó là cũng là cách ứng-xử của một tinh-hoa vại.

Lý Toét said...

Các cô đăng ký nhanh lên. Không lại tăng lên $100, việt vị lần III.

Bọ nhận định không sai. Bọn văn công chỉ nhảy múa. Có thông tin gì thì há hốc mồm rồi lại quên ngay.

Ủng hộ quyết định $50

Nguyễn Tinh Tế said...

Tôi thắt mắt còn nhõn hai ngài là tôi anh và chúng nó trở về cát bụi mẹ. Hà cớ gì fải lục tốn thêm $50 cho một khóa học mà địt mẹ kiến thức chắc chỉ áp dụng cho kiếp-sau thai vì một sót fò cỏ chầu mầng tận thế hở anh Toét Lòi Rốn??

Nguyễn Tinh Tế said...

Anh Ỉn MẶt KHẵm cầu thị như thế tốt tôi khen địt con cụ anh phát thai nhời chầu bằng hữu.

Trúc anh ngài mới bị tổ trác toàn tặp và gặp he he toàn thứ xúi quẩy.

Đại úy Nazi said...

[si="5"][co="gray"]Nhại thử thơ em Điểm theo nhời thài Hoàng:

Thủa xứ Lừa vầu cơn nứng thuế
Zì mồn lồn mở lớp thống kê
Đong tiền thằng đéo chả mê
Zưng mà já đắt, anh chê, dí buồi[/co][/si]

Unknown said...

[si="6"][co="blue"]

Chúc chi bộ mặt lồn 1 buổi sáng thật nhiều xúi quẩy!

[im]http://fc01.deviantart.net/fs70/f/2010/163/a/d/Pussy_Face_by_Caramelxcore.jpg[/im]

Địt cụ, làm quả cafe rồi vật vã đong xèng mừng tận thế nầu!

[/co][/si]

Lý Toét said...

Sau vụ này các cô sẽ thấy hiện tượng đầu cơ, nó tốt cho tất cả.

Có đầu cơ thì sẽ có bong bóng.

6 son said...

Quê hương Ta đương kì đổi mới.
Việc mần ăn tiến tới đi lên.
Xóm làng đương cảnh ấm êm.
Thì đâu Doom đến ối ôi ồi ồi.
Thơ hay thật. hào hùng thật.
Phản ánh rõ, trân thật bức tranh xã hội.

Hoang Anh Tuc said...

[si="6"]Cứ theo Zì văn công sẽ thấy
Từ thả cá tới oánh gốc tre
Ăng lê mới cả chine-se
Tinh bông thì phẩy bách nghê (nghệ) tú tài
[/si]

Unknown said...

Hehe để jảm-bớt gánh-nặng kinhfí học Fast MBA cho văncông búzù thời buổi suythoái. Zì chấpnhận cắt nhỏ khóatrình Fast thành các họcfần mini sau:

1- Kinhtếhọc Ứngzụng (Applied Economics): 50 Tơn/văncông, 5 sessions
2- Marketing Quảntrị: 50 Tơn/văncông, 5 sessions
3- Kếtoán Quảntrị (Accounting): 50 Tơn/văncông, 5 sessions
4- Tàichính Quảntrị (Finance): 60 Tơn/văncông, 6 sessions
5- Quảntrị Zựán (Project Management): 50 Tơn/văncông, 5 sessions
6- Kếhoạchhóa Chiếnlược (Strategic Planning): 50 Tơn/văncông, 5 sessions
7- Hànhvi Tổchức (Organizational Behaviour): 40 Tơn/văncông, 4 sessions

Enrollment Fee: 10 Tơn (có-thể miễn, tùy điềukiện).

Tổngcộng 360 Tơn/văncông. Thờijan không hạnchế. Cũng không cần đủ 30 người mới mở lớp. Học module nầu trước cũng được thế mới tài.

Nếu các cô mua toànbộ khóatrình, với já 310 Tơn, sẽ tiếtkiệm được 50 Tơn (14%).

[im]http://3.bp.blogspot.com/-RB62Sh8Wgfo/TzQI-QdZCsI/AAAAAAAADy0/ITbkjOaOmOU/s1600/sale+%281%29.jpg[/im]

Simacai said...

ĐCM đúng là buzù quá đi, 10 tơn cho Thống kê Buzù thì chần chờ, giờ phải quyết 50$.
Mặc dù anh Zì zung 3 ngày nữa là Dumday nhưng theo thống kê xãc xuất bựa, Dùmday xảyga chỉ là 99%.
Lếu Dùm thì đéo còn gì để nói, dưng lếu ko Đùm thì ngày 22/12/2012: 100% anh Zì tăng mẹ phí học lên 100$.
Xuất 50$ này mình có thể học, có thể bán cho văn công khác lấy 75$ mà xác xuất bán được là 90% khà khà.
Thời buổi khó khăn, 1% cũng phải kiếm dcmnc, Anh Zì cho em đặt 1 chỗ 50$ nhá.

Unknown said...

Tổngcộng 360 Tơn/văncông.
Nếu các cô mua toànbộ khóatrình,
với já 310 Tơn@Zì
Ngài trước có 299$ thôi mà Zì? Văn-công nầu đăng-ký gồi thì hưởng já cũ chớ.
Đù mẹ tăng já xoànhxoạch.

Lý Toét said...

Tế Tinh,

Ung thư giai đoạn cuối, đã tiên lượng mà vẫn còn nước còn tát kia mà. Dum dai đã ăn thua gì.

Các cô lưu ý vụ $310. Không phải không có lý đâu.

Sau vụ này, văn công đỡ nhảy múa đi.

Unknown said...

Chuin con said... [fo: color="#FF9966"](52)[/fo] [im]http://lh5.googleusercontent.com/-uqPZvUL31IY/T4_FSVNEq1I/AAAAAAAAAVA/l1oFp92W1P8/s40/vip04.gif[/im] [im]http://lh4.googleusercontent.com/-r2FeUR9WQ2E/T77YJK1fJlI/AAAAAAAABKM/0g20BZRm2Q8/s68/tintin.gif[/im] 

[fo: size="5" face="" color="#1E4A17"] Văn-công nầu đăng-ký gồi thì hưởng já cũ chớ. [/fo]

Đúng gòi. Ai đăngký ở mức nầu hưởng nguyên mức đó, lếu já tăng. Và được hoàn lại fần xèng chênhlệch thừa, lếu já jảm.

Chim lửa said...

[si="6"][co="red"]sắp Doom Day rồi, mụ Zì sale off ít thế![/co][/si]

last said...

[fo: color="#009900" size="4"]Chậm chân suất học thống kê giá bèo rồi, tiếc tiếc là (@siêu aPín). Giờ anh làm thủ tục đăng ký Bết Bóc, cmntmt.
Anh chào chi bộ lâu gòi, giờ chào lại, 
Lâu không ắt ti mất mẹ cái user l.a..s...t, chả biết thế nào mà lần.
Thủ tục xong anh đăng ký mẹ cái mục 5: 50 Tơn chẵn, đéo cần xeo.
[/fo]

Unknown said...

Sắp đumđây gòi. Đàng đéo nầu thì các cô cắn bú địt bọp cũng đéo hết xèng đâu, cứ trả mẹ xèng cho Zì mà học cho vui.

Zì có xèng của các cô thì cũng đéo mang qua đumđây được, để ngắm cho vui hehe. Lúc đum, Zì lấy Ông Tơn đắp mẹ thành chăn cho khoái.

[im]http://static.guim.co.uk/sys-images/Books/Pix/pictures/2008/10/22/dollars460.jpg[/im]

Chim lửa said...

[si="6"][co="red"]Học cho vui thì học làm cái đéo gì? Mụ Zì phải quảng cáo là học xong sẽ thế này, thế kia thì mới hút được khách chứ.[/co][/si]

Unknown said...

Tung Lam said... [fo: color="#FF9966"](58)[/fo]

[fo: size="6"][fo: color="red"]Mụ Zì phải quảng cáo là học xong sẽ thế này, thế kia thì mới hút được khách chứ.[/fo][/fo]

Đumđây gòi quảngcáo cái buồi jì nữa?

"Học xong MBA, các cô sẽ được chết ngai trong con sóng-thần đầutiên"

Hay là:

"Học xong MBA, các cô sẽ được chết bởi một quả thiênthạch bự nặng 4.5 tấn bai trúng đầulâu thay vì viên mini 20Kg như mọi Lừa"

Cú Đêm said...

Tôi lại đéo kiệp đăng ký giảm giá rồi, thôi, để xẻng tiêu qua doomsday đã, sau đó có thể mua lại 75$ cũng chả sao.

Sáng ra mưa gió giờ lại nắng đẹp, lại phẩy chởi ĐCMLNKC phát cho thông ass.

À, sáng nay mở quán Zì Thái dao diện cho Mobi rồi, mấy hôm trước Zì chèn nhiều thứ quá đâm tui đéo duyệt bằng iPad với ram 512 được, nhục phết mà đéo biết làm thế nào, cứ đọc khoảng 1000 cồng là nó lại out.

Khục khuc!

Cú Đêm said...

Đính chính, 100 cồng, đéo phẩy 1000 dưng đéo kèm nhời sin lỗi, thía mới hiểm.

Khục khục!

6 son said...

Không khí Doomsday mần lòng rừng rực như bú phải diệu xăm.
Mún mặc lọt khe chạy ra Chợ nhởi quá.

Chim lửa said...

Cỡ-mẫu càng lớn thì giảthuyết càng chắccú, dĩnhiên.

[si="6"][co="red"]sai mẹ nó rồi. Cỡ mẫu càng lớn thì kết quả thu được từ mẫu càng chính xác.[/co][/si]

Cọp Già Gác Kiếm said...

Địt mẹ, mái cô đeó ham học hỏi gì cả!
Đóng tiền theo Mụ Zì học bài này thì trong phần đời con lại, mấy cô sẽ giảm Thua trong các sòng bài hay các trò cờ bạc hơn phân nữa, địt mẹ, lời quá còn gì...!

Giảm thua thôi nhé, còn muốn ăn, ăn cái lồn thì được...! khà khà...

Chim lửa said...

[si="6"][co="red"]Zì có thể quảng cấu là: học xong lớp thống kê học bú zù thì các cô có thể tính được xác suất xảy ra đôm đây là bao nhiêu %. từ đó, các cô có thể đưa ra các phương án hợp lý để chuẩn bị đón đôm đây.[/co][/si]

Cú Đêm said...

Muốn quần lọt khe e rằng cô 6son phẩy Liên lạc với a Lài bẹn, đấy là tôi nghe đồn thế chứ biết đéo đâu.

Khục khục, thử cái chức năng reply trên đây phát, tuy cồng còn hay bị dừng nhưng cũng tạm ổn.

ĐCM Lũ Văn công bú dù.

Metal said...

[si="5"][co="Blue"]Ha: giả thuyết đảo mới chính là cái các cô trông đợi ( cổ cánh tăng 5%)
Ho= null, tức đặt ra để loại trừ( cổ ko tăng)

các cô dùng test thống kê loại trừ được Ho, nên nghiễm nhiên coi Ha của các cô đúng. Mua thôi,nhưng hôm sau nó xuống mẹ 20%. Thống kê sai ah? Trả tiền cho mụ Dì mà vẫn chưa hiểu thì tôi giảng.

Chỗ Ho, Ha ngược với mụ Dì dạy đấy, nhưng với văn công thì quan trọng mẹ[/co][/si]

Unknown said...

Sao mỗi lần zảng đến kinh-tài thì mái anh chị kinh-tài đi đao hết mẹ.
Còn nhỏn Mụ Bọ kinh-tài gốc. Fẩy để cho anh kỹ-sư Zòi lên zậy thay.
Đù mẹ mái anh kinh-tài ở đai chỉ biết hóng.

yamato said...

Dì mồm lỗn mần thơ hai thật
Khiến anh đây muốn bật mấy lời
Đụ ăn ỉa ngủ trên đời
Niếu mà hem học rân chơi xem thường

Ấy mà Pín một gương tày liếp
Trình phổ thông lại hiếp ăng lê
Dọc ngang cõi ảo tứ bề
Vọc kia chết khiếp hội sề cũng kinh

Thêm bé Lói chỉ trình mẫu giáo
Thế mà đi đại náo muôn nơi
HVB phải rụng rời
Cả bày húng chó tìm nơi chại làng

Mò một chút lang thang phố núi
Có sáo son lúi cúi trồng rao
Thế nhưng nghệ sỹ đứng đào
Nghệ IT cũng chuyên sâu mới tài....

(cắt cồng tí nhớ ra ai nịnh tiếp)

Lang-Thang said...

“Zường-như đã có 5 văncông đăngký trước thờiđiểm tăng já. “ @ Zì buồi mềm.

Trong năm nẳm văn công đó hẳn nhiên phải có tôi đấy. Với những động thái của Zì trước khi publish entry này thì hai điều kiện của tôi đưa ra mặc nhiên đã được đáp ứng. Nên quyết định của tôi mặc nhiên có hiệu lực tại thời điểm 10 $, hehe.

Nếu Zì không chấp nhận quyết định của tôi có nghĩa rằng bà Zì đã tự phủ nhận chất lượng của cua này, hehe.

Vậy là trong cả hai trường hợp, quyết định của tôi đều không mắc phải sai lầm loại I và loại II. Perfect!

yamato said...

Chả biết xác xuất thống kê thế đíu nầu mà hum nai anh đi kết thúc qué chềnh hoàn công nhà sao bao nhiu gian khó, phòng thuế đưa anh hồ sơ "diện miễn thuế trước bạ" hé hé, nhà anh gần 200m2 sàn bê tông cốt thép, quất thuế như xưa cũng tốn bộn.
ANh lấy sổ về dồi, phê quá địt con cụ, tối nai anh phải ún thật là phê địt con cụ tất cả văn công bú zù!

Sất said...

[si="6"]Anh đăng ký trọn gói Fast MBA từ đầu đấy nhé Zì buồi mềm!, Giờ triển khai thu xèng rồi dạy đi,cứ dứ dứ hoài, đúng là con ma nhà họ Hứa[/si]

Unknown said...

[si="6"][co="blue"]

Sắp đum ròi mà học lắm thế, ung mẹ đào lao.

Tôi quan tâm các môn 3-4-5, nếu chị Dì có giảm giá 50% thì cho tôi đăng ký, không thì thôi, tôi đốt Tơn sưởi ấm lúc đum cho tao nhã

[im]http://orangepunch.ocregister.com/files/2011/11/burning-money.jpg[/im]

[/co][/si]

Bựanon said...

[si="6"]Ngẫn thời 100 niên về trước cô Tản Đà ga báo An Nam dững mong đưa bần nông thoát Lừa, được cả sự ủng hộ kinh-tài của tinhhoa tư bẩn BạchBưởi tiênsanh mà cuối cùng cuộc đời cổ cũng dư ông buồi, vuồi đào vào thơ phú và bú ziệu xuông, anh bam lại mái vần thơ cô cổ thời sinh hoạt An Nam tạp chí
Có lúc cổ ngậm nguồi, buồi nguồi zư lài:
Lạnh lẽo hơi sương toà tạp chí
Lệ ai giàn giụa với nonsông
Dân hainhămtriệu, ai người lớn
Nước bốnnghìnnăm vẫn trẻ con

Có lúc cổ cai đáng sót sa:
Bao nhiêu củi nước mới thành văn
Bán được văn ga chết mái lần
Ông chủ nhà in, in đã đắt
Lại ông hàng sách mấy mươi phân
Thống kê đái văncông búzù
(tạm cắt bam)[/si]

Unknown said...

Metal said... [fo: color="#FF9966"](67)[/fo]

[fo: size="5"][fo: color="Blue"][fo: color="#330000"]Trả tiền cho mụ Dì mà vẫn chưa hiểu thì tôi giảng.
[/fo]
[/fo][/fo]Hehe con Tần nài jảng mẹ đi cho văncông đỡ tốn 50 Tơn đcm. Miễn là jảng đúng thì Zì ủnghộ.

Unknown said...

Chuin con said... [fo: color="#FF9966"](68)[/fo] [im]http://lh5.googleusercontent.com/-uqPZvUL31IY/T4_FSVNEq1I/AAAAAAAAAVA/l1oFp92W1P8/s40/vip04.gif[/im] [im]http://lh4.googleusercontent.com/-r2FeUR9WQ2E/T77YJK1fJlI/AAAAAAAABKM/0g20BZRm2Q8/s68/tintin.gif[/im] 

[fo: size="5" face="" color="#1E4A17"] Đù mẹ mái anh kinh-tài ở đai chỉ biết hóng.[/fo][fo: size="5"][fo: color="Blue"][fo: color="#330000"]
[/fo]
[/fo][/fo]Zì lạ đéo jì bọn học Kinh-tài ở Lừa. Học xong là quên luôn, biết cái cặc jì mà nói.

Bọn học ở Tây thì hehe lại đéo biết các thuậtngữ tiếng Lừa, thế là cũng câm luôn.

Unknown said...

Lang Thang said... [fo: color="#FF9966"](70)[/fo]

[fo: color="#660000"]Trong năm nẳm văn công đó hẳn nhiên phải có tôi đấy.[/fo][fo: color="#660000"] [/fo]

[fo: color="#660000"] [/fo][fo: size="5" face="" color="#1E4A17"][fo: color="#660000"] [/fo][fo: color="#660000"] [/fo][/fo]Zanhsách 5 văncông đã đăngký já zẻ gồm: Langnghe, ctnp123, Lừa Ông, Alehap, st Lucifer.

Làm đéo jì có con Thang đâu hả? Hay Zì đếm nhầm?

Unknown said...

Lừa Ông said... [fo: color="#FF9966"](73)[/fo] [im]http://lh5.googleusercontent.com/-uqPZvUL31IY/T4_FSVNEq1I/AAAAAAAAAVA/l1oFp92W1P8/s40/vip04.gif[/im] [im]http://lh3.googleusercontent.com/-_6ZJAQ2hEPI/T4-5op65wRI/AAAAAAAAAUc/lErIRMckI2E/w68/momthoi.gif[/im] 

[fo: size="5" face="" color="#0011BB"] [fo: size="6"][fo: color="blue"]Tôi quan tâm các môn 3-4-5,[/fo][/fo][/fo]

Chết cười con nài thích các module Kếtoán, Tàichính, Zựán fỏng?

Học 3 món nài mà không học Kinhtế Ứngzụng thì khác đéo jì thắt càvạt mà đéo mặc sơmi?

Tấtcả 7 họcfần của Fast MBA đều cựckỳ quantrọng. Lếu các cô không muốn học some họcfần cũng OK, zưng fải qua sáthạch các họcfần đó trước, kêu là Enrollment Exam.

Chảzụ trong module Zựán, Tàichính, có các bàitập zùng đến các tínhtoán BEP. Đéo mẹ lúc ý các cô mở mồm ga hỏi BEP là jì hoặc tính BEP thế nầu, thì Zì tát cho méo mẹ mồm luôn chứ ngồi đó mà đòi học đcmnc.

Hoai Mien said...

Đéo mẹ lúc ý các cô mở mồm ga hỏi BEP là jì hoặc tính BEP thế nầu, thì Zì tát cho méo mẹ mồm luôn chứ ngồi đó mà đòi học đcmnc.@ Zì ngoa ngoắt

Giáo dục bây giờ được gọi là dậy dỗ, nghĩa là vừa dậy vừa dỗ. Ai nại chưa dạy đã dọa tát méo mồm thì ai dám học hử Zì?

Lừa Ông, muốn miệng xinh đẹp hay bị méo đơi...Hihi

Nguyễn Tinh Tế said...

Anh Zì Lỗn có mở khóa phổ cập Tin Học trong mật thấc nhớ cho tôi mần giảng viên nhá địt con mẹ.

Kinh Tài tôi củng mê nhưng đéo thể cùng lúc nhồi nhiều thứ kẻo cái sọ chó nổ tung.

Ăn chia gõ gàng nhé. Ý anh thế nầu>

Unknown said...

Đéo mẹ lúc ý các
cô mở mồm ga hỏi BEP là jì hoặc
tính BEP thế nầu, thì Zì tát cho
méo mẹ mồm luôn chứ ngồi đó mà
đòi học đcmnc.@ Teacher Zì.
Dcmnc mới nghe BEP lần đầu.

Cú Đêm said...

Đếm ngược đến Doomsday. Dự báo mang tính minh họa đéo nhất thiết khác sự thật.

[im]http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/227106_525166790841245_1748861568_n.jpg[/im]


ĐCMLNKC.

Khục khục!

Lang-Thang said...

Zì cu to như phíc!, nịnh đới.

Tôi đăng ký ở gian Mua Hàng ý. Cồng số 5 thời gian : 15 December 2012 11:21:00 GMT+07:00.

Củ Chuối Tây said...

[si="6"][co="green"]
Tôi cũng ủng hộ thu tiền đắt, cho con nầu thực sự muốn học sẽ học.
Còn FAST MBA thì khi nầu đóng xèng và trả giáo trình Zì?
[/co][/si]

Unknown said...

[si="6"][co="blue"]

Em dốt cái gì thì học cái đấy, chị fê bình thì em nhận!

Zưng em cứ khai thật là em đéo biết Kinh tế ứng zụng là cái mặt bườm gì lên em đéo đăng ký (cái nài cũng chị dặn chứ ai?)

Cùng lắm học xong 3 môn kia thì em học lại môn mổn, dại từ nóc xuống chả phải fong cách Bựa còn giề?

BEP, hehe, em cũng, biết buồi đâu đới!

Zưng túm lại vẫn là xèng xèng xèng, đắt thì đéo học, thế cho nó vuông!

[/co][/si]

Cọp Già Gác Kiếm said...

Địt mẹ, khi nào Mụ Zì mở lớp Slow-MBA thì Cọp đăng ký ngay...!
Địt mẹ cái gì cũng phải từ từ, làm nhanh quá hụt hẫng lắm...!

Unknown said...

Em đéo biết BEP là jì cũng, dưng gúc nhát ra mẹ điểm hòa vốn, hehe

Cấy điểm nài thì cuối năm đéo nầu cũng nghe nhai-nhải nhai-nhải suốt dù em đéo fẩy dân kinh-tài

Unknown said...

@con Tế Ngẫn

Zì zựđịnh sẽ mở một khóa Manager IT Essentials aka "IT Jámđốc Mini" gồm 10 sessions sau:

1. Hoạchđịnh nềntảng IT cho zoanhnghiệp cỡ vừa và nhỏ, baogồm cả côngnghệ, kỹthuật, nhânsự, tàichính.
2. Quảnlý triểnkhai hoạtđộng IT cho zoanhnghiệp cỡ lớn.
3. ERP Essentials (Inc. CRM Essentials).
4. B2B Essentials.
5. B2C Essentials.
6. ICP Essentials.
7. IM (Internet Marketing) Essentials.
8. MM (Mobile Marketing) Essentials.
9. Distributed Communication (Liênlạc Fântán) Essentials.
10. WAN Security (Bảomật Hệthống Mở) Essentials.

Con ngẫn nài coi cóthể đảmnhận được fần nầu trong trỏng? Có thamja mần jáotrình được không?

Đươngnhiên muốn mần jảngviên, thì fải qua sáthạch. Zì thu % zoanhsố tùy thuộc cơchế và chấtlượng và thỏathuận hợptác.

Unknown said...

Đcm với khóatrình IT đó, thì một con kỹsư IT nănglực khakhá cóthể mần IT Manager cho các côngty đaquốcja nhớn ngonlành.

Ziêng fần Quảntrị Zựán IT lại thuộc một khóatrình khác hehe thế mới hiểm.

Unknown said...

[si="6"] [co="red"] Gửi tới Zì kính mến,
Cho Gái hỏi, chính sách của Zì Gái chưa thấy phần ưu ái cho khách hàng cũ/ khách hàng đã sử dụng dịch vụ/....
Gái đã rất vinh dự khi được đường hoàng vào Mật thất.
Mong Zì để tâm tới các chính sách cho nhóm khách hàng thân thương này nhé!
(Ý Gái là, cho Gái nạp xèng với giá khởi điểm, 10 ông Tơn! Gái làm ngay và luôn)
Gái chờ ý kiến Zì!
Chúc Zì thành công trong sự nghiệp giáo dục công dân Quán!
[/co] [/si]

Unknown said...

Hehe Zì thề đéo nói fét. Con thợ IT nầu đem trọnvẹn cái jáotrình Jámđốc IT Mini của Zì kia đút mẹ vầu CV xin việc các cty Tai bự tại Lừa (kiểu như Unilever, Samsung, etc), đảmbẩu được nhận Job Offer ngonlành 90%.

Hehe đắt sát ga miểng. Điều ý luôn đúng so far.

Unknown said...

[si="6"][co="blue"]

Tưởng là dại Word, Excel thì đăng ký, mái cái kia toai chịu!

[/co][/si]

Unknown said...

gai e gai gia said... [fo: color="#FF9966"](90)[/fo]

[fo: size="6"] [fo: color="red"] chính sách của Zì Gái chưa thấy phần ưu ái cho khách hàng đã sử dụng dịch vụ
[/fo][/fo]
Hehe cái nài đươngnhiên thuộc về chínhsách sales nhấtquán của Zì gòi. Vướnđề là hehe chờ Zì thamkhảo một số con tai to đã nha em, gòi Zì sớm jả-nhời.

Unknown said...

Lừa Ông said... [fo: color="#FF9966"](92)[/fo] [im]http://lh5.googleusercontent.com/-uqPZvUL31IY/T4_FSVNEq1I/AAAAAAAAAVA/l1oFp92W1P8/s40/vip04.gif[/im] [im]http://lh3.googleusercontent.com/-_6ZJAQ2hEPI/T4-5op65wRI/AAAAAAAAAUc/lErIRMckI2E/w68/momthoi.gif[/im] 

[fo: size="5" face="" color="#0011BB"] [fo: size="6"][fo: color="blue"]Tưởng là dại Word, Excel thì đăng ký,[/fo][/fo][/fo]

Word mới Excel thì đéo đâu chả có (Free) mà fải chui vầu Quán Bựa mất một đống xèng hả con nài?

Cũng như trong Quán Bựa đéo bâujờ mở lớp tiếng Mẽo. Zì mặcđịnh các cô fải ngon tiếng Mẽo thì mới được sinhhoạt ở đây.

Khoai said...

[si="6"][co="blue"]Zì lạ đéo jì bọn học Kinh-tài ở Lừa. Học xong là quên luôn, biết cái cặc jì mà nói.[/co][/si]

[si="6"]Chắc hổng fải zậy đâu, tộinghiệp mà cô Hai.

Cólẽlà saokhi tiếpxúc mới cô xong, tụitủi chiển-qua mần thơ.[/si]

[img=https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQW4x9Qr0j94MwIZ5vU-f8_ecNgNIxXHYtySBmvppEe9hKixd9Fgg]

QUANRE17 said...

Hehe cái nài đươngnhiên thuộc về chínhsách sales nhấtquán của Zì gòi. Vướnđề là hehe chờ Zì thamkhảo một số con tai to đã nha em, gòi Zì sớm jả-nhời.@ anh Zì kính yêu muôn đời bất hủ!
Đệt mệ gái hỏi cái giả nhời ngai thế mới tài.

Anh Zì ơi! em cũng muốn học mấy cái trương chình mà anh chuẩn bị dại, tiền long đối mí em ko thành vướn đề. Zưng đéo mẹ ngặt lỗi zạo lài em chưa đi làm lên đéo có xèng, Anh Kính Yêu Muôn Đời Bất Bủ, có thể cho em chịu lại tiền học fí được ko Anh??? Em hứa em thề em bảo đảm với Anh, khi lào em đi làm có tiền em xẽ zả anh ngai và nuôn kể cả tiền nãi nếu anh tính, ok ko anh??? nếu được thì anh cho em đăng kí một suất nhé...đcmnc em cũng mót học nắm zồi, hehhee.

Unknown said...

[si="5"][co="red"]Địt pẹ bà zì nhớ đới nhé,tên tôi đã trong danh sách zồi dcm. Tôi học ngai và luôn, kỳ nài tôi đéo chơi cái kiểu hứa mà đéo nàm nhá.[/co][/si]

Khoai said...

[si="6"]Ừa cô Bải gáng fấnđấu lấy cho đặng cái bằng Kinhtài nha, cô Hai hổng cho cô nợ, anh cho cô vai.

Cô Bải có ýchí chịukhó họchành như zậy, anh ưng.

Jì chớ trangbị kiếnthức để mần thơ hầunhư là một cầnthiết.[/si]

Unknown said...

[si="5"][co="red"]Anh có thể đăng kí FAST mba và thống kê với giá 320 Tơn không thằng Tướng?[/co][/si]

6 son said...

@ Anh Rẻ:
Hongkong mới chuyển về Tỉnh Gia phỏng???

Nguyen Sang said...

Tôi lười học, xưa nay vẫn vậy.
Vậy nên các chương trình học của Trung Tướng, tạm thời tôi không tham gia.
Tôi chỉ thích mua sách của Trung Tướng thôi.
Trung Tướng ra sách, tôi mua, nhất là bản cứng.

Unknown said...

[si="6"][co="blue"]

Chị Dì vuôi lòng zải thích gõ hơn về mối tương quan giữa khoá học của chị với việc bọn Samsung, Unilever, etc nhận vào hút bụi máy tính hông chị?

Em hỏi thật, lếu đúng em đóng tiền cho cháu em học!

Lếu sai, chị biết em chửi thế lào gồi đới!

[/co][/si]

last said...

[fo: color="#009900" size="4"]Thành Zì, thế anh phải đăng ký trọn bộ rồi. Anh ngu kinh.
Nhẽ giờ xuống 1 lúc đống Tơn như rứa anh chưa đủ. Anh đăng ký từ mục Một. 
[/fo]

Cọp Già Gác Kiếm said...

Học cho lắm đéo báo giờ bắt đầu thì học làm đéo giề...!
Mụ Zì xong lớp nài, thì mở lớp Dại Khởi Nghiệp đi, đong được xèng dzẫn là mục tiu quan trọng của trí tệ...! Khà khà...

Dương Thường Trực said...

Đọc mãi đéo thấy nói đây là giáo trình dành cho trình độ học vấn thế nào? Địt con mẹ....!! Và điều kiện cần để tham gia khóa học, như tiếng tây trình độ nào? Cần thứ tiếng nào để đọc tài liệu....v.v!
Tiện PR luôn Vàng Son thì đến đây anh trang bị tiếng Pháp bẩn trong vòng 1 tháng hàng đêm, khuyến mãi dạy tâm lý tình dục.....! Hay gay lét thì đến cô Zòi trang bị tiếng Háng Coỏng hàng tối 1 tháng....!!

Nguyen Sang said...

Anh Lừa ông hỏi câu gì sao tôi không hiểu?
Hiển nhiên dính líu kinh tế?
Anh có thể cho link tôi tìm hiểu?

Unknown said...

Đcm con Zì Lộn; nhờ Zì đọc lại cái câu đả đảo bên dưới há, nào...mời mời...
[im]C:\Documents and Settings\_Adminitrator_\My Documents\My Pictures\dcm con zi lon.JPG[/im]

Miumiu said...

Anh Zì bất hủ

Em là một trong những văn công đăng ký Fast MBA của anh ngày từ những ngày đầu, với 1 tinh thần hết sức nghiêm túc & cầu thị, zồi em chờ anh hoài, chờ anh mãi...

Đùng 1 cái bây h anh lại cắt nhỏ khóa ấy ra bán lẻ, vâng, anh bán lẻ thì em mua lẻ, anh là Thượng Đế mừ

Cuối năm, giáp hạt, em bận, anh giải quyết cho em mua tài liệu học phần: 2-5-6-7 anh nhé.

Đơn của em đây, anh ký để em xuống kho lấy tài liệu rồi về khẻo nhỡ bít nha anh.

yamato said...

Anh giống cô Sang, dất lười học huhu, mà có nhẽ là do anh không bít học xong để làm giè....
Anh thích tiến thẳng từ dốt lên làm thơ như bạn anh cơ hẹ hẹ!
Lói thế chứ cúi tuần sẽ vào nội Gồng liên hệ cái thủ tục Paypal đụ con cụ!

Unknown said...

[si="6"][co="blue"]

Anh Sang Trọng Hùng Dũng:

Tôi hỏi về khoá Vi tính của mụ mủ, học cho nó vuôi thôi chứ apply cty Tai thì liên quan buồi giề?

Nhẽ ghi trong CV: em là học chò anh Hoàng Bựa à?

Tiên nhân con Dì salông

[im]http://3.bp.blogspot.com/_1q6-M0X-EvA/Sz5G2B5u2HI/AAAAAAAAFZE/U9BKl_C2g58/s400/donkey-big+poop+hat.jpg[/im]
[/co][/si]

Miumiu said...

À anh Zì bất hủ mặt như quả đu đủ ơi (em thích ăn đu đủ)

Em quan tâm vấn đề quản trị nhân sự anh ạ, chả hay nó là học phần nào chong 7 học phần anh bốt trên trển, 7 phải hông anh?

Em hơi cà dốt đốt bí ngô tí, anh nói khẽ cười duyên với em, đừng mắng em tội nghiệp, nha anh nha.

Hxinh said...

Nay mai đã đến doomsday
Mà mụ Zì bựa loay hoay kiếm xiền
Xem ra mụ í ưu phiền
Xiền bạc gái gú mụ nghiền lắm thay

Chúng bay phải cố nhanh tay
Nộp xiền cho mụ, điều hay đến liền
Sách đây, bay cứ trao xiền
Về mà nghiền ngẫm cho lòi mắt ra

Doomsday mụ cũng chẳng tha
Kẻo cà kẻo cọt cho ra được xiền
Mát tơ tay với được liền
Zì ui em cũng luân phiên xếp hàng

Dưng mừ... em nghĩ mơ màng
năm mươi tơn í "xin chàng" bớt cho
Cơm em chẳng đủ ăn no
Lấy đâu ra đủ nộp cho mụ "Chàng "

Ôi thôi em lại mơ màng
thôi chàng cứ giảng, rồi nàng hóng theo

hị hị hị

Bá Lý said...

Chúc mừng Trung Tướng, hehe, thời buổi đói kém nài mà nhoằng phát có mẹ gần chục con Búzù nạp xèng theo học là ngon con mẹ dồi.

Thống kê tôi dí ông buồi vầu học nữa, tôi học chán mẹ rồi.

Chúc Trung Tướng đông khách, hehe.

Unknown said...

[si="6"][co="blue"]

Em Miu xinh muốn Quản chị nhưn xự thì phải học cả OB (Hành vi Doanh nghiệp) và Multi-cultural Communication (Giao tiếp đa văn hoá)nữa nhá

[/co][/si]

Nguyễn Tinh Tế said...

10 món liên quan mái tính mà anh Zì Lổn giới thiệu, gất tiếc, nằm hoàn toàn trong giáo trình "Ứng dụng Tin Học vầu thiết lập quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ", là thứ anh ít có hấng thú nhất.

Anh chán bởi nó nhúng quá 50% Kinh Tế vầu đó./.


Đối mới anh, giáo trình anh hăng hái chính là:

1. Quản trị tốt mái tính tôi đang xài: biết cách cài Windows/Drivers, quét dọn rác rưởi, tăng bộ nhớ đệm, sử dụng các công cụ Downloader; Torrent, etc.

2. Có khả năng thiết lập một mô hình, thi công hệ thống mạng WAN, LAN, VPN từ con số 0 với Microsoft Project hoặc Microsoft Visio.(nổ đấy đừng tin hehe)

3. Thiết lập, Quản trị một hệ thống mạng cỡ bự bằng Microsoft Windows Server 2kx(2<x<12) và Linux/Unix(Fedora Core, Red Hat Linux).

4. Lập trình Web/Apps bằng Assembly, ASP.NET, C#.

5. Các phương pháp cứu hộ dữ liệu cơ bản; cách diệt trừ malwares thủ công; các thủ thuật cơ bản với Photo
Shop, CorelDraw, GIMP, etc.

Tạm thế đã.

QUANRE17 said...

@ Anh Rẻ:
Hongkong mới chuyển về Tỉnh Gia phỏng???@Són thần đit đất SL!
Thôi đéo có xèng thì thôi, đéo xin anh Zì cho học chịu lữa...heehe chả mai anh Zì Bất-Hủ cho mình học chịu thật!!! thì lũ lặc lô trong quán lại zộ lên fong chào học chịu, thì có mà bỏ bà anh Zì, hheehe.

Dương Thường Trực said...

VS nào học anh, học xong....anh tạo công ăn việc làm luôn. Làm nhà nước nhé, thích hông mấy em?
Hẳn nhiên, vào nhà nước lại đéo cần dùng đến 3 cái anh dạy....thế mới tài.!

Dương Thường Trực said...

Ô mà, nhân con Zì mở ra cái lớp học khí lồn này...! Sao nhiều con ở đây ko làm dịch vụ để ăn theo nhỉ? Thời buổi khó khăn, nghĩ ra cái gì có khả năng làm thì làm cái đó, mấy cô...!

Miumiu said...

Em chuẩn bị ra đôi 3 cái quyết định, và một trong số quyết định ấy sẽ đưa em đến sai lầm loại I hoặc sai lầm loại II hoặc loại En Nờ, híc, em xi nghĩ cũng hơi lâu mà chưa tìm ra phương án tối iu.

Em muốn kiểm định trước khi xuống xèng học Fast MBA, không biết anh Zì bất hủ kính yêu có vui lòng tiếp chiêu em hông?

Là vầy: cty em trước nay trả lương khoán, ví dụ 5tr/văn công, vì mới đi vào hđ và muốn chiêu hiền đãi sĩ nên Cty em buộc thắt lưng luộc bụng trả lương như vậy, chứ các bạn ấy chưa đạt tới kỳ vọng của em, cũng như mức lương Cty em trả.

Năm nay, em muốn trả lương theo hiệu quả cv, cơ mà đưa ra họp bàn chiển khai, chả bú zù nào muốn cả, tất nhiên các bạn í thích lương cũ, nắng mưa là việc của dời, doanh thu cao thấp là việc của đời các ẻm đéo lo huhuhu

Theo anh Zì và bá tánh, nông dân Miu phải làm gì để tránh sai lầm loại I: nhân viên za đi; sai lầm loại II: tiền vẫn chi mà chất lượng sản phẩm vẫn như zi.

Mời các đồng chí múa giùm em vài đường cơ bản trong khi anh Zì bất hủ cầy cuốc chưa về hoặc ảnh về mà lờ cồng em, ảnh zất hay lờ cồng em huhuhu

Miumiu said...

@ Lừa Ông,

Vầng, cứ từ từ em Miu sẽ học tuốt, vì càng ngày em càng thấy mình không khôn

Dương Thường Trực said...

Em Miu.!

Điều quan trọng là sức ép công việc của em lên họ.! Giả hạn em chả 5 trẹo....nhưng em phải ra những yêu cầu, gián tiếp buộc họ mang lại cho em 6 trẹo, thậm chí hơn.!
Nếu trả 5 trẹo, để ăn ko ngồi rồi....quèn quẹt đi đi về về mà ko mang lại lợi nhuận cho công ty, rõ ràng người đó ko xứng vs mức lương....!!

Dương Thường Trực said...

Hoặc em có thể cắt giảm nhân viên.! Giả hạn, công ty em có 2 lao công, 1 quét nhà, 1 lau kính, vs mức lương 5 trẹo...mà thì em có thể đuổi mẹ 1 lao công, bắt cô kia làm luôn 2 việc, và lương tăng mẹ lên 6 trẹo...! Anh ví dụ như vầy....

Chúc em thành công....!

Dương Thường Trực said...

sori anh viết thiếu,

Hoặc em có thể cắt giảm nhân viên.! Giả hạn, công ty em có 2 lao công, 1 quét nhà, 1 lau kính, vs mức lương 5 trẹo [co="#FF0000"]mỗi người[/co]...mà [co="#FF0000"]họ còn chưa làm hết khả năng của mình[/co] thì em có thể đuổi mẹ 1 lao công, bắt cô kia làm luôn 2 việc, và lương tăng mẹ lên 6 trẹo...! Anh ví dụ như vầy....

Chúc em thành công....!

6 son said...

MiuMiu:
Khoán quỹ lương cho cả 1trym(team).
Công việc như vậy.
Bỏn sẽ tự hấp diêm nhau rùi đào thải nhau.

yamato said...

@Miumiu: xinh lỗi anh chửi bọn bú zù nhơn viên em phát, địt mẹ lũ bắc kỳ chó wen phá hoại ăn bám.
Chúng thích lương bao cũ, thể hiện chúng đã éo bỏ sức ra tới mức lương đó.
Lương khoán là một hình thức zã man thuộc tư bản nguyên thủy, dưng nai phần lớn đã bị loại bỏ ở những giãi chết tinh hoa.
Dưng với level của Lừa hiện nai, chẳng gì thích hợp bằng lương khoán.
Iem hãi trình bài cho chúng về định mức khoán ra sâu.
Hoặc iem cóa thể cho chúng ăn lương semi-khoán, kẻo như có lương căn bản 3 trẹo và phần còn lại khoán.
Thất nghịp đầy za, đủi mẹ lũ ăn bám ấy đi nhận đám mới vào, chồng xấu(kuto) dễ xài, lính mới dễ sai.

Unknown said...

Còn nhõn 48 tiếng nữa là Đum (Doomsday) gòi mà vữn còn con nào than dùng PayPal "khó" là sao là sao?

Địt mẹ các cô hehe đúng là giống đéo gì tệ hơn cả ông giun ông dế.

[im]http://us.123rf.com/400wm/400/400/pliene/pliene0602/pliene060200027/334151-happy-donkey-funny-pic.jpg[/im]

Dương Thường Trực said...

Đuổi nhân viên nhiều khi ko đơn giản như các cô nghĩ.! Để họ phải thù các cô là điều ko hay cho công việc của các cô.! Em Meo làm như anh nói là ổn đó em, nếu họ ko chịu được sức ép công việc, họ sẽ tự xin nghỉ....mà ko cần em phải đuổi.

Chúa bên em

Unknown said...

Zì mau-chóng chiển-khai nhe Zì. Học sớm chừng nầu tốt chừng ấy. Thời buổi kinh-tế suy-sụp thế nài thì ở trong núi tu-luyện bí-kiếp chờ thời thôi.
Mới lại với tư-cách là một khách-hàng tiềm-năng của Zì Academy(Paipox, FastMBA, FLP, Statistics), tôi yêu-cầu Zì xem-xét hạ-já học fí cho tôi.
Đó hầu-như là một yêu-cầu công-chính.
Hoặc Z ì có thể xem còm nài thai cho essay apply xin học-bổng.

chandoi said...

Em Miu coi bọn bán Bảo hiểm nhân thọ, hoặc bán hàng đa cấp mà bắt chước " Bia kèm mồi ". Hehe.
Bọn đó nó thực hiện hiệu quả cũng nhờ từ thống kê ứng dụng đó.
5 triệu kèm 1, 2 học viên. Hông thì như bỏn mà ra sách ứng.

Chính chú phỉnh cũng mần quả "phí" lấy thu bù chi đó em.

6 son said...

@ A Zòi:Chính chú phỉnh cũng mần quả "phí" lấy thu bù chi đó em.
- Lấy lỗ mần lãi được không A???

King Filter said...

Bài trong mật thất nhắc đến vàng son Trần Thị Điển với 2 tiêu chuẩn tài hoa thời phong kiến là giỏi đối đáp và lại biết làm thơ tục làm Qua nhớ đến 2 người tiêu biểu của An Nam là Đoàn thị Điểm và Hồ Xuân Hương.

Em Điển tài hoa như thế nên sinh ra đanh đá, kiêu ngạo, chẳng coi bọn Lừa giai ra gì, chẳng đặng đừng phải hài lòng với cái chum (hay gì quên mẹ) để ôm ngủ, đồng thời vui với con chó để giải tỏa bớt nỗi khát giai, thật uổng quá đi.

chandoi said...

Con Chân Zòi, khoe là zành Thốngkê mọi nhẽ, thì trìnhđộ tươngđược lớp Vỡlòng @ Zì;

Có con buồi nào rành thống kê mọi nhẽ hử Mụ Zì. Zì rành mọi nhẻ chắc.
Đèo mẹ thống kê, tần suất , xác xuất cho nghề anh thì mụ biết bao nhiêu. Thống kê cơ bản thì mụ Gọi em Miên bằng cụ.

Riêng phương trình , mô hình, tuơng quan, hồi quy đa biến, hồi quy tuyến tính có mà nhét văn bựa vào giảng đuợc cái buồi? Phải hôn em Miên.

Anh thì thuộc lọai nứng đâu đút đó, có nghiên cứu, có gút, có sọan giáo án đéo đâu mà bảo hổng vở lòng.

Riêng phần giáo án của Zì thiếu phần " Ứng dụng tin học xây dựng mô hình, biểu đồ, đồ thị thống kê" với mục đích phân tích dữ liệu dựa theo mô hình để quyết định, kiểm định giả thuyết.

Thực tế chỉ có xây dựng đuợc mô hình, đồ thị.. mới phán đóan hoặc kết luận các gía trị thống kê dể dàng để đem vào ứng dụng. Những ẩn dụ ABC, dãy số như đống kiến có mà suy luận buồi.

Anh thực tế bỏ dạy vì mỗi lý do" giảng như cặt" Cho nên anh gí dây vào giảng nữa.

Cọp Già Gác Kiếm said...

Em MiuMiu, tổng quỹ lương em hiện giờ bao nhiêu? Đem lại doanh số bao nhiêu?
Anh sẽ tư vấn cho em để Tỉ lệ Lương/Doanh số giảm 50% so với hiện giờ, em phải trả anh phần tiền lương giảm tương ứng trong 2 tháng. Deal???

Bá Lý said...

Bô lô ba la, ba lăng nhăng ..@ anh Tế Ngẫn tin tin

Heh, chết cười anh Tế Ngẫn, coi dư anh đéo tham gia gì được vụ đong xèng với Trung Tướng rồi.

Tiện đây tôi hỏi luôn, ở công ty các cô, đã cô nầu xài Hệ thống Sharepoint chưa? Anh Tế có rành cái Sharepoint nầy không?

King Filter said...

"Ví đây đổi phận làm trai được
Thì sự anh hùng há bấy nhiêu"

Em Hương not Điêu chỉ với tài văn vẻ, thơ phú vượt trội bọn giai làng đã cảm thấy mình có thể làm nhiều hơn bọn anh hùng thiên hạ khác.

Câu đối của em Điển nhẽ dễ hơn câu của em Điểm "Da trắng vỗ bì bạch" đã khiến cho tên bần nông láo cá như Trạng Quỳnh phải mắc cỡ xếp-de, em cũng thật là tài.

Phải chăng tác giả muốn khắc họa cái nội tâm bên trong của 2 kì-nữ Lừa thời phong kiến khi cho nhân vật Điển phải cô đơn và mượn chó giải quyết nỗi buồn.

Nếu vưỡn không chọn được giai ưng ý, nhẽ chó chỏ cũng là một giải pháp cho em.

Nguyễn Tinh Tế said...

Bàn về công nghệ bi chừ phải là Cloud Computing chứ. Giờ là mấy giờ rồi còn sài SharePoint hả anh LÉe Hai Lúa Tin Tin nhưng đéo kém ần nguy hiểm?

Bá Lý said...

Tôi xin phép giới thiệu sơ qua về Sharepoint 1 chút, lếu các cô cảm thái hứng thú, các cô huyền tuyền có thể vời tôi tư vấn, xây dựng hệ thống nài cho công ty các cô.

Vại Sharepoint (SP) là cặc gì?

Lếu các cô tra từ điển hehe chả thái có nghĩa đéo gì phỏng? Vại tại sao hiện nay người ta nhắc đến nó?
Lếu các cô hỏi thằng Gúc thì thấy thế nài là hợp lý hơn cả: share + point = điểm + chia sẻ…hehe, ccmnr.

“Điểm lưu giữ và chia sẻ thông tin” – cũng có thể hiểu tạm thế, SP có thể tích hợp tất cả những gì thuộc về Microsoft (MS) như Word, Excel, Project…vào chung hệ thống và cùng khai thác.

Hơn lữa, SP cho các cô 1 không gian làm việc riêng, ở trong không gian đó các cô có thể bày ra những gì mình thích, tiện dụng để phục vụ công việc tốt nhất.

Bọn MS ca tụng SP như sao:
“- SP là một nền tảng của việc trao đổi thông tin và làm việc cộng tác trong nội bộ doanh nghiệp trên nền Web.”
“- SP là giải pháp kết nối và hỗ trợ người dùng chia sẻ thông tin tốt nhất, dù những thông tin đó nằm trong mạng lưới Intranet, Extranet hay có thể chia sẻ ra bên ngoài Internet.”

Thế mới tài.

Cắt cồng...


Bá Lý said...

Làm được gì với Sharepoint?

SP cung cấp khả lăng làm việc cộng tác cho nhân viên các cô hoặc các nhóm kinh doanh, SP còn có thể đầu tư sâu vào việc phát triển các ứng dụng mở rộng cho doanh nghiệp.

Các cô có thể phát triển những ứng dụng cách nhanh chóng, đáp ứng mọi nhu cầu trong hoạt động kinh doanh các cô. Có thể là một ứng dụng nhỏ cho một nhóm hay một phòng ban, hoặc có thể là những giải pháp doanh nghiệp tầm cỡ và phức tạp với nhiều quy trình xử lý thông tin phức tạp, chỉnh sửa code hoặc tích hợp với các phần mềm ứng dụng khác.

Hoai Mien said...

@ Anh 65 bụng thon.

Em Miên thực sự nể Zì ở khả năng giảng dạy để biến các kiến thức hàn lâm trở thành dễ hiểu với số đông. Điều này thực sự là đáng mơ ước đối với các nhà Sư phạm. Tất nhiên, sở dĩ Zì có thể mần được các bài giảng kiểu thống kê bú zù là vì:

1/ Môi trường Quán Bựa đã chấp nhận được sự khác biệt.

Văn phong ở đây là văn phong viết, phải làm sao lấy những ví dụ gần gũi để mô tả cho các khái niệm hàn lâm. Cứ hình dung văn phong ấy được gắn vào mồm các ông thầy để đi giảng ở Lừa với những dcmnc được gắn vào cùng với (!), (.) các thứ thì …hehe ở đâu chấp nhận bài giảng í .

2/ Đầu óc của nhiều Bựa viên trên quán không tồi
Cộng với sự trợ giúp của anh Gúc, khả năng tương tác và tính đa ngành nghề giúp cho việc tìm các thí dụ thống kê phù hợp với ngành nghề của mình.

Cho dù có bú zù hay hàn lâm thì mục tiêu các bài giảng trong thống kê nhằm giải quyết các bài toán trong thực tế là ước lượng, kiểm định giải thuyết, phân tích hồi qui.

P/S : Nhắn Zì iu. Có thể phổ nhạc các công thức khó nhớ thành nhạc Trịnh chẳng hạn, hiệu quả phết đó nha Zì.

Hoang Anh Tuc said...

[si="6"]Thống kê nè:
Nước Mỹ, my Idol, 1/6 dân số có nguy cơ chết đói và suy dinh dưỡng.
Sing mọi: 1 trong những nơi người ta thấy kém hạnh phúc nhất quả đất.
Lừa cuốc, my hờ-ni: 1 trong những lước hạnh phúc nhứt quả đất.
Muốn hiểu được các con số và kếtquả thốngkê có phẩy địnhnghĩa lại các kháiniệm không ta. Chả hiểu đéo zì, thế mới đểu.[/si]


[youtube=http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uKbIpmQwL3U]

6 son said...

Cô Bee:
Cái xì lịp lọt khe Cô bốt.
Cỏn nom như thiểu năng trí tuệ aka down.

chandoi said...

Riêng phương trình , mô hình, tuơng quan, hồi quy đa biến, hồi quy tuyến tính có mà nhét văn bựa vào giảng đuợc cái buồi? Phải hôn em Miên.@ Zòi
...........

Câu này anh nói trình của anh zới em chứ hổng phải của mụ Zì chướng.

Mụ mủ thì thánh mẹ rồi. Đèo mẹ nói hổng rõ ràng, mụ nứng lên úp sọt thì bốc cứt.

Nguyễn Tinh Tế said...

Ở nhà hàng tôi ngày nầu giờ nầu cũng đổ hàng tạ thức ăn thừa đi.

Theo thống kê của một tổ chức mả mẹ nào, hàng năm, thức ăn của bọn Úc Khùng thừa khả năng nuôi sống 60+ trẹo mạng. Trong khi dân số bỏn chỉ nhõn 1/3 con số sổ.

Việc fung fí thức ăn là một hành động vô nhân đạo và đáng bị trầng phạt hơn hết.

LẼ dĩ nhiên, bọn nầy sẽ chầu diêm chúa trước cacc, bọn Lừa gẵm cụt tai hôi nách, tận 4 giờ đồng hồ.

Với đại bộ phận dân chúng sinh sống tập trung ở các vùng duyên hãi, những cơn đại hồng thủy sẽ làm tốt nhiệm vụ thiêng liêng của nó.

Còn Lừa thì ngoài Đại hồng thủy, Mưa thiên thạch, Aliens hồi sinh, tôi cầu mong anh Lói Chuột sẽ đéo ngủm củ tỏi để ảnh có thể giúp đỡ bọn mai mắn sống còn bằng những liều thuốc chuột cực mạnh.

Anh Lói Chuột, anh không chết đâu anh.

Bá Lý said...

Trả lương theo hiệu quả công việc @Em Miu Miu iu.

Đúng gòi em Miu, sai lầm của em và hầu-hết các DN mini tương tự lúc đào tiên là vại, đéo cần biết việc là cặc gì, cứ trả mẹ x trẹo cụ. Công việc cũng đéo gõ gàng (đéo có Job description).

Qua giai đoạn giăng mật, hehe bỏn lười chải thây mẹ, phải anh anh cũng vại, cần đéo phải cố gắng mà vẫn được lương? cố gắng nữa cũng vại? Dí ông buồi, hehe.

Vại phẩy mần sâu?

Địt mẹ, thu nhập của 1 nhân viên cần chia nhỏ mẹ ga, ví dụ:

- Tổng lương = Lương vị trí + Thưởng + phụ cấp.
- Tổng thu nhập = Tổng lương - các khoản phải thu (BHXH, BHYT, CĐ...)

+ Lương vị trí: Như tay nghề í, em cứ chia mẹ thành 5 bậc.
+ Thưởng = Thưởng sản lượng (P) + thưởng năng suất (Q)+ Thưởng chuyên cần.

Cứ thế, đến vài trăm con cũng đéo phải si nghĩ gì cả.

Em nên tham khảo thêm ý kiến anh Lục Sồn cũng. Trong 1 cục "quỹ lương" đó, giao mẹ cho bỏn chia nhao. Phần chia nhỏ theo công thức dư anh tính là để hehe lừa bọn bỏn đái.

Thôi, anh đi cắn gì cái đã, tối lại tiếp chiện lương lậu.


Nguyễn Tinh Tế said...

Sài Gòn được biết đến không chỉ vẻ phồn hoa lộng lẫy hào nhoáng bên ngoài mà còn do con người nơi đây gộng gãi chơn chất fóng khoáng bậc nhất xứ Lừa.

Ai được sinh ra ở Gồng luôn tự hào vì điều điểu. Những anh chị tứ xứ đến sống đủ lâu cũng thừa nhận nốt.

Sài Gòn luôn bao dung cacc bằng một bữa cơm miễn fí; một ca trà đá miễn fí nốt.

Đéo có tiền mua vé về quê ư, chiện nhỏ. Mua bánh mì quên mang ví theo ư, chiện nhỏ nốt.

Tình người là thứ luôn thừa thãi trên mảnh đất nầy./.http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/12/sai-gon-long-lay-truoc-giang-sinh/


Thế mà đám nam thanh nữ tú nầy đã hành động như lũ súc vật ngoài Thủ đô ngàn năm Văn hiến năm nào là phá hoại cảnh quan chung, vặt hoa, cướp chậu kiểng.

Đây là một sự việc động trời, chưa từng có tiền lệ sau x năm tổ chức những sự kiện Đường Hoa, hoặc những dịp vui tương tự, ở thành fố nơi tôi ngày đêm đau đáu ngóng về.

Chỉ là hành động đập phá các tượng Người tuyết thôi, nhưng ở đây, hành động côn đồ mất giạy đó đéo bao giờ được oe căm.

Sự vụ khiến tôi ruột đau như cắt nước mắt đằm đìa. Tôi đéo bao giờ đổ vấy cho các anh các chị nhập cư đã hành động bôi bác như trên. Hy vọng cacc mặt lồn đã lỡ tay đầng lập lại sai lầm.

Già Không Đều said...

Anh dìa và trồi lên rồi đây.

Địt mẹ tưởng con diễn giả Trần Đăng Khoa là cái con củ cặt nào, ai dè là con trong clip của Cô Bee. Địt mẹ lecturer thế mà lấy được tiền thiên hạ cũng tài. Anh cố nút hết 1 cái rưỡi xì líp còn lại đéo chịu nổi nữa.

Nghe chất giọng, cách diễn đạt, điệu bộ đã chối mẹ cả tai lẫn mắt rồi đéo nói chi đến nội dung.

Hôm rồi một con đệ Anh ở ĐH FPT cũng mời cỏn về nói chiện. May mà Anh không đến nghe chứ không Anh chửi cho vỡ mặt.

Lắm tiềm hay sao mà đi mời thể loại diễn giả ba lơn này kia chứ.???

Địt mẹ con Khoa Thế Giới Mới này phát cho bỏ ghét.

Nobita said...

[si="6"][im]http://thebox.vn/Uploaded/huy/2012_07_30/Discovery%20Pic%202.jpg?maxwidth=461[/im]

Béo ú dư thím mà nó cứ bảo phải mần 200m vượt rào, 300m vượt rào... mới vào được nhà A Hoàng. Địt!

Để thím nạp cái thẻ điện thoại, thím chém gió mới các A

[im]http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quynhtien/2012_07_28/nguoi-vung-cao-dung-di-dong-1-giaoduc.net.vn.jpg[/im]

A Đéo lói về Project Management – IT thím nghe mới, thím học dồi còn mần thơ ( A Khoai)!

Địt,thời kỳ đổi mới dồi, Bản thím cần cái ứng dụng cùm-míu-tờ cho nó thời chang!

@ A Lee : mái giờ dồi A còn xài Xe-Bòi ?

Nà thím cứ chém thế, thím bít dưới xuôi, khối A Đốc đến Bấuờ - Bòi còn đéo bít dùng, Mạng nội bộ còn chư lắp được, ôn-lai bú diệu bôn- tốc chưa từng ...thì nói giề mây bai bai.

Các Sót quản ní Roanh-nghiệp hiện nai ở Lừa, chủ yếu xài chùa, họa hằn lắm mới có 1 A Đốc mua bản quyền! A Lee tư vấn coi bộ khó!
[/si]

Già Không Đều said...

@Con Tế Điên:

Hôm Anh đùa vui với một Váng Son Bựa ẩn danh he he ở Nụi. Anh bẩu Anh muốn lên Vnexpress luôn ngay hôm sau, chỉ bằng một trò đơn giản:

Pha một thùng trà đá thật to, mát lạnh sạch sẽ kèm cái ca inox, treo cái biển " Trà đá miễn phí" ở một vỉa hè bất kỳ ở Nụi. Xong, Anh bắt ghế ngồi cười tươi hiền hòa tử tế chào đón mọi người he he.

Ẻm cười như ma làm, bẩu Anh chưa kịp được tụi kền kền đến chụp hình phỏng vấn thì đã bị tụi hàng nước đến dẹp mẹ đồ nghề đi rồi ha ha ha.

Nghĩ lại Anh đéo dám làm thiệt, dù tốn khoản 200k cho phi vụ trà đá xã hội này là cùng he he.

Bá Lý said...

Cô Già đểu thử bớt chút thời gian vàng ngọc, nghe thử cô Việt tròn nài phét lác coi sâu.

Khà khà, địt mẹ con nài đông khách phết.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=vZIGgelYdDU]

Nobita said...

[si="6"]A Miu,
A nà phản động lắm nhế! Qua dồi cái thời bao cấp, mà A vẫn cố tềnh duy chì, nà sao nà sao?

Chênh Bản thím, nó chia trym ra ( Tai nó gọi team work ế ,địt nâu nâu nhá tiếng Ăng-lê vào, chông quý-xờ tộc ( A Thài 9 ) giề đao ế )

Rùi giao cho cái trym ế một lượng công việc nhất định , mới một số xèng lương nhất định cũng!

10-20 năm vẫn một công việc ế, đéo sao, làm nâu nên Già Làng thui ( Tai nó gọi nà Pro) Chúng nó tự mần mới nhao!

Ví dụ:

A Miu vạch một kế hoạch cụ tỉ , kế hoạch cụ tỉ có n phần ,mõi phần cần n công từ A Người, nót A Robot .

A Miu gọi nhân sự lại:

" A Đéo, mày có đảm nhiệm được phần nài không? Mày cần bao nhiêu người hổ trợ mày cho gói công việc nài, bao nhiêu time? tao chi xxx xèng cho việc đó, làm được ko?"

...Việc chia trym và khoán công+xèng này rất hiệu quả, A Đéo đéo có năng lực, bật ngay!

Cơ mà A Miu phải quản lý công việc thật tốt! Theo giỏi xát quá trình diễn ra . Thường việc này có sự hổ trợ của Sót (softwave). Sót nài là gì, tùy vào công việc cụ thể của A Miu! [/si]

Nobita said...

[si="6"]Thím đi bú diệu đai , anh em bẹn bà tập chung đủ mâm dồi!

[im]http://uploadim.tinhoc2.net/imagesdownload/may-t%C3%ADnh_1.jpg[/im]

Các A sinh hoạt vui vẻ![/si]

hangoc said...

Em Miu, bà thái các công ty thường có bản mô tả công việc cho bần nông, kèm nhiều chế tài và đánh giá chất lượng công việc mà iêm! Các công ty phải có chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ chứ, em miu cứ nện bỏ mịa bọn Nhân sự iêm ạ, chứ khoán lương cho bần nông văn phòng bà thái bùn cười sao í, ví dụ khoán cho bọn nhân viên bán hàng thì chả sao, chứ khoán nv văn phòng, khà khà... bà ngẫn không ra...
Con Cọp gãy kèn đâu dồi, vầu mà tư vấn, hẽ hẽ.

Nguyễn Tinh Tế said...

Hi anh Đà Điểu lâu quá mới gặp how the fuck are you bro? Nghe nói mấy hôm rồi anh bị ỉa chải đã đỡ hẳn chưa anh?

Tôi có thể đoán ga gái ẩn danh mà anh nói tên gì đấy thế mí tài. Nhưng tôi lại đéo xì ra thế mí hiểm.

Anh nhắc làm gì cái đám súc vật Nụi hả anh? Địt mẹ chúng nó chừ tử tế bao giờ.

Địt con cụ chúng phát nữa cho thông cuống hộng nè.

hangoc said...

Rrắm rrít đi trước, bà lả lướt theo sau đơi. Hôm nai bọn vẩu thỏa mãn sinh lý với quả thả thính của con Móm chưa? Nếu thỏa mãn dồi thì mần tý đệch bọp cho vuôi cửa vuôi nhà nầu!

hangoc said...

Đệch, cái quả nài học nữa học mãi cũng điếu thể oánh đề bao lô mà lãnh lương tháng được, hẽ hẽ, còn mần chủ đề thầu đề thì bà chiệu, kèn kựa tý ty là chúng chủng thuê con Lài phồng dạt chém đứt kèn, hoặc chúng chủng xì tai cho Cam, chệt ngai!
Thôi bà cứ hên xui, khà khà.

Già Không Đều said...

Con Tiến sĩ chém zó trong líp con Lee cũng như buồi nốt, dù khá hơn con Khoa trán dồ kia vài phân. Có lẽ do đối tượng ngồi nghe thuộc top trên hơn so với tụi Ếch Vê nghe không tốn tiền kia. Con Khoa nổ để còn PR cho thương hiệu TGM của cỏn, còn con Việt này thì đúng nghề chạy zô chém zó buôn nước bọt mẹ rồi.

Địt mẹ con Pín Lồn Trâu chỉ cần luyện Powerpoint 2 ngày cho suyệt rồi vác projector với con chuột wireless nữa thì con Việt kia chỉ đáng đi xách dép, sure luôn!

hangoc said...

Con vẩu Tế ngẫn mọi khi vưỡn lễ phép thưa gửi chào hỏi, hôm nai gặp bà không ạ một tiếng dõ to là ra răng? ra răng?

Già Không Đều said...

Mà địt mẹ cái đám đông thính giả củ lồn của con Việt phát.

Đéo mẹ nói cái gì cũng cười như được, bị con Việt diễn có mấy chiêu cù loét mà cười nghiêng cười ngả chả đọng lại cái nội dung gì đáng cho hay ho cả.

Con Việt này chỉ soạn một bài nói chuyện chừng vài chục cái Slide rồi gọi đệ tử bấm bấm như tua phin, còn lại nói thì nhanh đéo cần ai nghe, giọng thì Thanh Nghệ Tĩnh nai nái, thi thoảng chêm vô vài câu kiểu vần vần đặc trưng BKC hòng chọc cười đám đông.

Túm váy: như cặt như buồi như lồn như mắm tôm he he.

chandoi said...

Nghĩ lại Anh đéo dám làm thiệt, dù tốn khoản 200k cho phi vụ trà đá xã hội này là cùng he he.@ Già đểu
...........
Thế cái từ chắc bắp để cho chó ăn à. Nổ nho nhỏ thôi. DM

Bá Lý said...

[ss:color: rgb(0, 153, 0); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: x-large; line-height: 33px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);]Con Tiến sĩ chém zó trong líp con Lee cũng như buồi nốt, dù khá hơn con Khoa trán dồ kia vài phân. Có lẽ do đối tượng ngồi nghe thuộc top trên hơn so với tụi Ếch Vê nghe không tốn tiền kia. Con Khoa nổ để còn PR cho thương hiệu TGM của cỏn, còn con Việt này thì đúng nghề chạy zô chém zó buôn nước bọt mẹ rồi. @ Già đểu[/ss][ss:color: rgb(0, 153, 0); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: x-large; line-height: 33px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);]
[/ss][ss:font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: x-large; line-height: 33px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: color="#3333ff"]Hehe, tôi đã bốt bên Facebook con Pín từ hôm trước, địt mẹ trình thế nài cho con Pín chém thì vô đối.[/fo][/ss][ss:font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: x-large; line-height: 33px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: color="#3333ff"]
[/fo][/ss][ss:font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: x-large; line-height: 33px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: color="#3333ff"]Cơ mà cô Già đểu có thái chị Ninh (Tôn Nữ Thị Ninh) ngồi dưới nghe cô Việt tròn không?[/fo][/ss][ss:color: rgb(0, 153, 0); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: x-large; line-height: 33px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);]
[/ss]

hangoc said...

Con Pín có giảng được cái đầu khủng long cô Già đểu ợ, cỏn dẻo mỏ nhưng chỉ vét máng thôi.

hangoc said...

Con Pín nghe gì chưa? Khà khà.

chandoi said...

Con Việt này chỉ soạn một bài nói chuyện chừng vài chục cái Slide rồi gọi đệ tử bấm bấm như tua phin, còn lại nói thì nhanh đéo cần ai nghe, giọng thì Thanh Nghệ Tĩnh nai nái, thi thoảng chêm vô vài câu kiểu vần vần đặc trưng BKC hòng chọc cười đám đông.@ Già đểu:
.............
Cô mà làm được như nó vừa trình vừa mỗm thì anh đi bằng buồi.
ắm tôm mà đòi sóng sánh chan ne 5. DM. Hôn nay ăn trúng cặt gì mà nổ dữ thế.

chandoi said...

Dể làm người khác cười lắm à. Trời phú nhìn mặt con đó đã buồn cười.
Có đâu sáng mớ hàng mà gặp con Già đểu , phải tốn giấy đốt phong long. Dm

hangoc said...

Gato thôi con Dòi ợ, nổ điếu gì đâu, hẽ hẽ. Đệch, cứ nói leo thế nài cũng ngượng mồm quá đi.

Hoai Mien said...

@ A Dành

Em Miên đã nghe khá nhiều bài giảng kiểu anh Dương, anh Khoa, anh gì gì ở trên và luôn đặt câu hỏi, tại sao họ khá đông người ngồi nghe và nghe "có vẻ" hào hứng thế? Những diễn giả đó chắc chắn nhận tiền thu lao hông nhỏ.
Cái được của họ trong giờ dạy là gì: Vui + hài(thậm chí em Miên đôi lúc thấy rẻ tiền như anh Khoa)
Dạy những cái chắc đúng (kiểu như mần nguwoif tài giỏi)

Cái không được ở chỗ
1/ Người dạy và người học đang hướng đến mục tiêu gì? Mục tiêu cười và giải trí có thể lên Youtube

2/ Sau buổi dạy như thế, những người nghe đọng lại bao nhiêu phần kiến thức mà họ dạy?

Cũng có lẽ Sv quá thiếu những bài giảng thoát ly giảng đường như thế nên họ hào hứng chăng?

Cọp Già Gác Kiếm said...

Con Lee biên cái cồng về Nhơn Sự sa lông quá xá ! Con ốc vại mà có vẻ kinh nghiệm hơn!

Chỉ nói rằng muốn tăng năng suất làm việc của nhân viên, thì chính sách Lương chỉ là 1 phần nhỏ mà thôi, còn nhiều chiêu khác nhau.

Trả lương theo sản phẩm nếu công việc khó quản lý (hoặc đếch biết quản lý), thường dùng cho sản xuất, hay sale.

Trả lương theo thời gian thì phải quản lý và tạo được động lực bằng chỉ tiêu, thưởng...

Nhưng quan trọng vẫn là phải hướng dẫn được Cách Thức để nhân viên có thể đạt năng suất cao nhất.

2 tháng chênh lệch ? Deal thì làm liền...haha...

hangoc said...

Thôi bà xem phin HBO, đời còn mấy nả!

chandoi said...

Đèo mẹ nhìn Ti vi thấy bọn CAM diển tập dập bọn biểu tình chống tham nhũng mà phì cười còn hơn con TS Tuấn.

Già Không Đều said...

Địt mẹ Anh mới nổ mà con Chandoi đã ngạc nhiên, huống gì Anh mần thiệt thì con Chandoi té ngữa ra thành lật đật mất thôi hí hí.

@Chầu con Tế Đầu Bò: Anh hết ỉ chảy gùi, chiển qua kiết. Vì vậy con Chandoi mới bẩu Anh là "chắc bắp".

Địt mẹ Anh làm gì mà xông xênh được như con Chandoi, luôn làm mặt giận nếu không được móc ví trả bill.

Hoai Mien said...

@ Ốc ếch

Lên giường chứ HBO cái lưng í.

Sắp 9h rồi không có lại đến giờ dần bây giờ. Rồi lại lên ẽo ợt

hangoc said...

Con Già không kều:
"Địt mẹ Anh làm gì mà xông xênh được như con Chandoi, luôn làm mặt giận nếu không được móc ví trả bill."
Bà tặng con không đều nài quả ộp lai của con Dòi và đám tinh hoa Hà thành:

Con Fa, con Chín, con Dòi
Ba con đĩ vẩu học đòi ộp lai
Mỗi thằng cắp nách một chai
Họp ban dám đóc sẽ đài đọa nhao
Đĩa mồi: con mực cụt râu
Mềnh màng chúng mới khơi sâu nỗi niềm
Fa rằng: “Đái dắt kinh niên”
9 thời nức nở:”Con chiêm liệt rồi”
Doì thì:”Em nách rất hôi… ”
Nâng ly chúng lại buồi nguồi kể ra
Hà thành, quán cóc, canh ba
Nâng lên, đặt xuống, con kà con kê
Chán rồi thì chúng chưởi Bê
Cồn lê trên mỗm, mõm tê hơi cồn
Ép nhao sóng diệu dập dồn
Nửa chai chưa dứt đã lôn vầu tường...
Trời trong trăng sáng như gương
Thù lù xuất hiện đầu đường một em
Ba thàng ngóc cổ lên xem
Cồng kềnh dáng gái là Miên mỗng mầy
Lao xao gió vít ngọn cây
Dạt vòm Miên mới chốn nài lạc chân
Con Dòi rót diệu làm thân:
“Vàng xon xin hãi dừng chân
Ngồi xơi chén diệu cùng bần nông anh”
Miên cười thẽ thọt giọng oanh:
“Ô khề” Chín đã xếp nhanh ghế ngồi
Fa dâng đũa sẵn một đôi
Miên lùa nhát một đĩa mồi trống không
Ba thàng nổi máo tinh bông
Nghiến răng thêm một đĩa lòng xào dưa
Gắp mồi Miên lại đông đưa
Chuyện đời em kể mà chua chát buồn
Rượu vô tâm sự lại tuôn
“Chán chồng em mới phải chuồn ra đây
Chẳng ngờ bèo nước gió mây
Xểnh nhà một bước gặp ngay mấy chàng…”
Thương thay lá ngọc cành vàng
Hận đời em cũng mềnh màng một li
Đĩa lòng cũng chóng ra đi
Ba thằng ngán ngẩm :”ĐỒN Y NHƯ LỜI” (Bọn nài chửi đời y như... gì?)
Vàng son chỉ giỏi phá mồi
Tinh bông cũng phải buông lời đắng cai
Giời cao, giăng sáng, gió bai
Đến giờ dẹp quán biên lai tới liền
Con Fa chân xẹo chân xiên
Chạy vô toa lét (tính tiền điếu dây)
Con 9 mặt dạn mày dày
“Anh tuyền xài cạc, Dòi mài giúp anh”
Con Dòi mặt đổ chàm xanh
Giả lơ mắt ngó lên cành cây cao
Miên cười nhếch mép:”Không sao”
Lần lưng rút phắt một bao đầy tiền
Khoát tay “Khỏi thối” thật duyên
Hà thành nức tiếng một miền dân chơi
Con Dòi lập tức lả lơi:
“Khuya rồi ta hãi nghỉ ngơi nhé nàng”
Way tào kẹp 4 nhẹ nhàng
Thoắt trông đã khuất một nàng ba anh
Vẳng nghe gà gái sang canh
Tinh hoa của xứ Hà thành ộp lai

Đới, ở đới mà đợi con Dòi trả biu.

hangoc said...

Hẽ hẽ em Miên 3M, nhẽ chỉ có iêm là hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc của bà. Khà khà. Chúc iêm đạt cực khoái 90% trong tổng số lần giao cấu ví tềnh nhơn, khà khà. Bà HBO đơi, mệt quá, ngài hôm nai chỉ muốn chết, quán xá cũng dư lưng, điếu làm tinh thần khá hơn được.

Bá Lý said...

[ss:color: rgb(255, 102, 0); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: x-large; line-height: 33px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);]Nhưng quan trọng vẫn là phải hướng dẫn được Cách Thức để nhân viên có thể đạt năng suất cao nhất. @ Cọp[/ss][ss:color: rgb(255, 102, 0); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: x-large; line-height: 33px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);]
[/ss][ss:font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: x-large; line-height: 33px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: color="#3333ff"]Anh Cọp biên dòng nài tôi ưng rất, địt mẹ làm việc mà không đạt năng suất thì chỉ cắn lồn.[/fo][/ss][ss:font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: x-large; line-height: 33px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: color="#3333ff"]
[/fo][/ss][ss:font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: x-large; line-height: 33px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: color="#3333ff"]Anh đã soi kỹ công thức tôi biên chưa?[/fo][/ss][ss:font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: x-large; line-height: 33px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: color="#3333ff"]
[/fo][/ss][ss:font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: x-large; line-height: 33px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: color="#3333ff"]- P = thưởng sản lượng. Sản lượng nài là đếu gì?[/fo][/ss][ss:font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: x-large; line-height: 33px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: color="#3333ff"]
[/fo][/ss][ss:font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: x-large; line-height: 33px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: color="#3333ff"]Đéo dư anh nghĩ, thế mới tài. Đây chính là sản lượng kế hoạch, P đã được tính toán kỹ lưỡng rất để 1 con nhân viên lếu làm việc hết sức mới đạt 100% hehe, chứ đéo phải làm ra 50 sản phẩm thì cắn lương 50, làm cố 70 thì cắn lương 70, làm thế nài cắn cứt ngai và luôn.[/fo][/ss][ss:font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: x-large; line-height: 33px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: color="#3333ff"]
[/fo][/ss][ss:font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: x-large; line-height: 33px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: color="#3333ff"]Nhiều con giám đóc làm khoán chết cười, cỏn giao mẹ việc viểng cho 1 con đo đếm cái hiện tại, lấy đó làm chuẩn mực và đưa vầu khoán sản lượng. Địt mẹ cuối tháng con làm công đéo nầu cũng hỉ hả cười lúc lãnh lương còn con giám đóc thì méo mẹ mặt.[/fo][/ss][ss:color: rgb(255, 102, 0); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: x-large; line-height: 33px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);]
[/ss][ss:color: rgb(255, 102, 0); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: x-large; line-height: 33px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);]
[/ss]

DragonFly said...

Cô ốc càng ngày càng duyên, nhất là vụ thơ. Anh lại nghi cô là Fa Âm Hộ,thế mới nghiệt. Hệ Hệ

Unknown said...

Zì kínhyêu tròi lên đây òi.

Trước khi jả-nhời yêucầu của bọn văncông và jảng bài đêm. Zì thấy cần fải thuyếttrình một vướnđề caotrọng.

Về khóatrình đàotạo Fast MBA.

Tại-sao Zì chưa bắtđầu, zù số đăngký đã coi như đủ? Zĩnhiên có lýzo.

Đó là nhờ kếtquả cuộc thửnghiệm bán fí đọc Paibox.

Gõgàng sau 3 tháng hoạtđộng, Paibox chưa đạt được kỳvọng về zoanhthu.

Mức-fí thamja Paibox không đắt với số-đông và với chấtlượng zịchvụ. Nên jácả ở đây đéo thành vướnđề.

Vướnđề ở chỗ Population (Tổngthể Thốngkê) của Quán Bựa còn quá thấp, nên Demand (Cầu, Nhucầu) luôn bị jớihạn. X con văncông thích đọc Paibox trong tổngthể Buzzu Population đã mua xong. Jờ muốn tăng số members thành X+1 cũng khó, đừng nói là X*2 hoặc X*3.

Nộizung của Paibox hoàntoàn Zì nắm trong tai, chỉ cần biêntập và minhhọa là đủ cho hoạtđộng nhiều năm, hầu-như đéo tốn thêm đồng chifí nầu. Nên việc zoanhthu (Income) không đạt kỳvọng (Expected Value) không ảnhhưởng nhiều đến tươnglai ông ý.

Zưng khóatrình Fast MBA thì khác. Việc soạn jáotrình thựcsự haotốn nhiều tàinguyên, gồm cả thờijan, tiềnbạc, sứclực. Lại còn fải zụzỗ các jảngviên gộc cùng thamja.

Gõgàng, Fast MBA fải nằm trong một kếhoạch kinhzoanh lâuzài, có tính chiếnlược.

Đcm như thế, lếu hehe chỉ có 30 họcviên (Customer, Client) khóa đầu, thì chả có chươngtrình đéo nầu trụ nổi.

Hiểu chưa hả văncông?

[im]http://static.ddmcdn.com/gif/pug.jpg[/im]

Unknown said...

st Lucifer said... [fo: color="#FF9966"](97)[/fo]

[fo: size="5"][fo: color="red"]Địt pẹ bà zì nhớ đới nhé,tên tôi đã trong danh sách zồi dcm.[/fo][/fo]

Cô đã là 1 trong 6 họcviên đầutiên được hưởng iuđãi về tuition cost.

chandoi said...

Xác xuất thống kê đây nè. Sao lại không học để thành thần đồng:

http://tinhhinh.net/hoc-sinh-lop-7-tinh-toan-ho-nasa-ve-ngay-tan-the-1342036-c1a44192.html

Bá Lý said...

Nhiều con dám đóc doanh nghiệp nhỏ & mini kêu khóc địt mẹ, đéo hiểu sâu bọn nhân viên cứ làm 1 thời gian lại nghỉ?

Bỏn kêu, mặc dù lương em trả cao phết, ngoài ga, tuần nầu cũng ăn nhạo với nhao như anh em, hehe.

Giả dụ:

Anh Lục Sồn mần doanh nghiệp rau thơm, bán cho nhà hàng Lồn Ngựa, tính ra hehe lãi phết.

Anh Lục thuê 3 bần nông, giả lương, nuôi cắn, nuôi ở, mỗi con cầm về 5 triệu cụ/ tháng.

2 tháng đầu thì ngon, sang tháng thứ 3 hehe bỏn bỏ mẹ hết về 2 con, 1 con làm vườn rau tổ bố và cũng mang đến bán cho nhà hàng Lồn Ngựa, 1 con đi đao biết đéo đao, con ở lại thì làm vật vờ như sắp chết.

Thế là thế đéo?

Cắt cồng...

Unknown said...

tao lao said... [fo: color="#FF9966"](99)[/fo]

[fo: size="5"][fo: color="red"]Anh có thể đăng kí FAST mba và thống kê với giá 320 Tơn không thằng Tướng?[/fo][/fo]

Về cơbản là có-thể. Cô sẽ được thấy các chínhsách soon cụthể về vướnđề nài.

Unknown said...

Nguyen Sang said... [fo: color="#FF9966"](101)[/fo] [im]http://lh5.googleusercontent.com/-uqPZvUL31IY/T4_FSVNEq1I/AAAAAAAAAVA/l1oFp92W1P8/s40/vip04.gif[/im] [im]http://lh4.googleusercontent.com/-r2FeUR9WQ2E/T77YJK1fJlI/AAAAAAAABKM/0g20BZRm2Q8/s68/tintin.gif[/im] 

[fo: size="5" face="" color="#47B8AA"] Trung Tướng ra sách, tôi mua, nhất là bản cứng.
[/fo]
Kếhoạch xuấtbản sách bản-cứng hầu-như chưa-thể thựchiện được trong năm tới sorry.

Zì có-thể in một số sách zành ziêng cho một-số đốitượng đặcbiệt, chứ bán đạitrà thì chắcchắn chưa.

Bá Lý said...

Anh Lục gao việc cho 3 bần nông như sao:

Bần nông 1:
- Mua hạt giống đầu vụ
- Giao hàng cho Lồn Ngựa
- Thâu xèng
- Và dững việc khác khi anh Lục yêu cầu

Bần Nông 2:
- Giồng rau
- Tưới lước
- Và dững việc khác khi anh Lục yêu cầu

Bần Nông 3:
- Làm đất
- Cắt rau
- Và dững việc khác khi anh Lục, bần nông 1 yêu cầu

Hehe, bần nông 1 biết mẹ hết.
- Hạt giống mua rẻ rẻ là, nhiều loại đéo phải mua.
- Phân thì sẵn, hehe 3 bần nông ăn lắm, ỉa nhiều, bón đéo hết, nước đái cũng.
Chi phí tí tí, rau bán cho Lồn ngựa mỗi tháng thâu về 50 trẹo cụ.

Cỏn làm bài toán nhẩm và thái rằng, hehe anh Lục chả cần mần đéo, mỗi tháng cắn không 30 trẹo cụ.

Unknown said...

Lừa Ông said... [fo: color="#FF9966"](102)[/fo] [im]http://lh5.googleusercontent.com/-uqPZvUL31IY/T4_FSVNEq1I/AAAAAAAAAVA/l1oFp92W1P8/s40/vip04.gif[/im] [im]http://lh3.googleusercontent.com/-_6ZJAQ2hEPI/T4-5op65wRI/AAAAAAAAAUc/lErIRMckI2E/w68/momthoi.gif[/im] 

[fo: size="5" face="" color="#0011BB"] [fo: size="6"][fo: color="blue"]zải thích gõ hơn về mối tương quan giữa khoá học của chị với việc bọn Samsung, Unilever, etc nhận [/fo][/fo][/fo]

Lếu cô đã từng apply đơn-xin-việc (Application Form) vầu các vịtrí quantrọng (Key Staff Position) của các côngty nhớn, thì hẳn cô sẽ không hỏi câu nài.

Một Application Form tiềmnăng sẽ được các quảntrịviên nhânsự (HR Managers) đánhjá gất cao. Ông ý không còn là Application Form nữa, mà là Application Essay (Luậnvăn-xin-việc).

Việc trích đưa một nộizung của Paid Course For Buzzus vầu Application Essay là được-fép, bởi tính độcđáo của ông ý.

Zì biết, các cô hầu-như chưa có ýthức về Luậnvăn-xin-việc. Đó là một thiệtthòi, vì một Luậnvăn-xin-việc ngonlành có-thể mang lại cho các cô một Đềnghị Lươngbổng (Salary Offering) cao gấp đôi một đơn-xin-việc tiêuchuẩn, mà chả cần điềukiện thêmthắt (Additional Conditions) mẹ nầu.

Cọp Già Gác Kiếm said...

Địt mẹ, Cọp thấy cái khóa Fat MBA của Mụ Zì coi bộ đéo phát triển được lâu, nói ra sợ Mủ mất hứng.

Lũ Lừa bú zù thì trên 90%(thống kê???) học vì để lấy cái bằng MBA (làm đéo gì thì tùy), chớ đéo phải để dùng cái kiến thức ấy vào công việc. Bằng của Mụ Zì thì đéo đáp ứng được nhu cầu đó cho bọn lũ.

đám 10% học để ứng zụng vào công việc thì quá ít và cũng đéo muốn học đầy đủ, bài bản, hệ thống trước sau. Bí đâu hỏi đó, kẹt đâu mò đó...!

Vì thế, theo Cọp, Mụ đi từ nhu cầu, khó khăn cụ thể của từng Con Lừa Bú Zù mà xử lý. Cứ như Luật sư và Tư vấn mà tính phí cỏn. nếu con nào thiếu kiến thức cơ bản hệ thống, thì bắt nó học cho đủ rồi mới giải quyết chiện của cỏn! Cách này, thấy nó sát sườn mai ra mấy con Lừa sẽ dễ nhai nuốt hơn!

Unknown said...

last said... [fo: color="#FF9966"](103)[/fo]

[fo: size="4" color="#009900"]Nhẽ giờ xuống 1 lúc đống Tơn như rứa anh chưa đủ. Anh đăng ký từ mục Một. [/fo]

Lếu cô mua đủ trọnbộ các modules trong một thờijan zài, cô cũng sẽ được xemxét jảm já ở các modules cuốicùng, bằng cách Refund Fee, hoặc để zành xèng được Jảm Já đó mua thứ khác.

Unknown said...

Dương Thường Trực said... [fo: color="#FF9966"](105)[/fo] [im]http://lh5.googleusercontent.com/-uqPZvUL31IY/T4_FSVNEq1I/AAAAAAAAAVA/l1oFp92W1P8/s40/vip04.gif[/im] [im]http://lh4.googleusercontent.com/-r2FeUR9WQ2E/T77YJK1fJlI/AAAAAAAABKM/0g20BZRm2Q8/s68/tintin.gif[/im] 

[fo: size="5" face="" color="#D24400"] Đọc mãi đéo thấy nói đây là giáo trình dành cho trình độ học vấn thế nào?[/fo]

Con nài có điên không đấy? Zì đã ghi gõ là Thốngkêhọc Búzù gòi, nghĩa là trìnhđộ Búzù (lớp 4 fổthông Lừa) cũng theo được.

6 son said...

@ Cô Lee xa lông nan quá.
Đcm. Lừa mất vài trăm trẹo cụ vầu nhà nước lương chỉ đủ xăng+cắn sáng để mần j Cô bít không?

Unknown said...

Miumiu said... [fo: color="#FF9966"](108)[/fo] [im]http://lh4.googleusercontent.com/-gyMqgu0Zf8I/T4pj5yj47OI/AAAAAAAAAPE/Dzt6s4gAIaI/s40/vip03.jpg[/im] [im]http://lh5.googleusercontent.com/-EfwpRMpxA48/UJ6Kw4HYReI/AAAAAAAACLQ/Hwq9BemgGMM/s68/vangson.gif[/im] 

[fo: size="5" face="Trebuchet" color="#3D7C52"] Cuối năm, giáp hạt, em bận, anh giải quyết cho em mua tài liệu học phần: 2-5-6-7 anh nhé. [/fo]

OK đươngnhiên yêucầu của em đã được ghinhận. Zưng sẽ là thiệtthòi lếu em không mua đủ các họcfần, zù em đã gất thạo về các món mỏn.

To all văncông,

Khi Zì jảng bài ở trường, có đầy các chiênja và jảngviên cũng nhải vầu hóng.

Cũng như khi Zì kể chiện gáimú địtbọp ở đây, văncông cũng hehe hóng nhiệttình, zù các chiện chiển có jì lạ với everyone đéo đâu.

Vướnđề là cách truyềnđạt.

Sau khi hóng của Zì, các văncông sẽ zễzàng nổ cho người khác hóng, hầu-như một chiênja. Các cô sẽ tựtin về mình mọi nhẽ.

Đó là khácbiệt của fongcách zậy-học kiểu Bựa so mới zậy-học kiểu truyềnthống.

Các cô cứ tự kiểmtra nănglực truyềnđạt của chính các cô sau mấy năm sinhhoạt Quán Bựa, là gõ đcm.

Mới vầu thì ấp-a-ấp-úng, jờ thì chém jó như bão Katrina hehe.

Unknown said...

yamakuto said... [fo: color="#FF9966"](109)[/fo] [im]http://lh5.googleusercontent.com/-uqPZvUL31IY/T4_FSVNEq1I/AAAAAAAAAVA/l1oFp92W1P8/s40/vip04.gif[/im] [im]http://lh3.googleusercontent.com/-dvnAORcFKLE/T77YH9T6y4I/AAAAAAAABJ8/JyB4CGiueYE/s68/liudan.gif[/im] 

[fo: size="5" face="" color="#996644"] Lói thế chứ cúi tuần sẽ vào nội Gồng liên hệ cái thủ tục Paypal[/fo]

Đồ ông lợn. Em Huyền Anh mãi trên đỉnh Lão Sơn mà cũng zùng Paypal mua fấn-sáp tận Balê gòi đó.

Unknown said...

Miumiu said... [fo: color="#FF9966"](111)[/fo] [im]http://lh4.googleusercontent.com/-gyMqgu0Zf8I/T4pj5yj47OI/AAAAAAAAAPE/Dzt6s4gAIaI/s40/vip03.jpg[/im] [im]http://lh5.googleusercontent.com/-EfwpRMpxA48/UJ6Kw4HYReI/AAAAAAAACLQ/Hwq9BemgGMM/s68/vangson.gif[/im] 

[fo: size="5" face="Trebuchet" color="#3D7C52"] Em quan tâm vấn đề quản trị nhân sự anh ạ, chả hay nó là học phần nào chong 7 học phần anh bốt trên trển, 7 phải hông anh? [/fo]

Đúng gòi, nó là một chương trong fần 7 FastMBA (Hànhvi Tổchức) em ạ.

6 son said...

Cha Mẹ bỏn nghĩ để được giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Để có tấm Chồng or tấm Vợ đoàng hoàng.
Cái quan trọng nhất là để về zà có chút lương hưu.đcm.
Cô mần doanh nghiệp.
Có đầy đủ chế độ, rùi lương cao Bỏn cũng đéo thích bằng vô nhà nước.

Cọp Già Gác Kiếm said...

Nhá hàng chút nữa để khêu gợi em Miu Miu.

Theo Cọp đoán là Cty em Miu về kế toán thuế, kiểm toán. Khi chưa có khách hàng nhiều, đành phải bấn bụng trả lương thời gian, sau đó mấy cỏn è ra đéo chịu mần, chuyển sang sản phẩm thì sợ mấy cỏn nghĩ.

Nếu đúng là ngành nghề này thì Lương đéo quan trọng, mà là học hỏi. Có nghĩa là chấp nhận tuyển vô đứa lính mới, vừa đào tạo, vừa sử dụng, 3-5 năm thì bibi.

Nếu ác, thì bắt đứa trước đào tạo đứa sau.

Còn kế toán thuế, thì đừng chia hẳn một doanh cho một nhân viên, cỏn sẽ thấy ngay sự bóc lột thì đéo bền.

Nên chia công việc ra 1 dây chuyền tối thiểu 4,5 phần. Ví dụ sale, đề ra chiến lược xử lý thuế, làm sổ, làm chứng từ, làm việc cơ quan thuế...! Mỗi nhân viên làm chuyên 1 khâu, vừa lợi về năng suất do chuyên môn hóa, vừa ko bị các Nhân viên nhẩm ra thấy bóc lột.

Sơ sơ vậy đi, deal không Miu???

Unknown said...

Mr Lee said... [fo: color="#FF9966"](113)[/fo] [im]http://lh5.googleusercontent.com/-uqPZvUL31IY/T4_FSVNEq1I/AAAAAAAAAVA/l1oFp92W1P8/s40/vip04.gif[/im] [im]http://lh3.googleusercontent.com/-dvnAORcFKLE/T77YH9T6y4I/AAAAAAAABJ8/JyB4CGiueYE/s68/liudan.gif[/im] 

[fo: size="5" face="" color="#0000EE"] thời buổi đói kém nài mà nhoằng phát có mẹ gần chục con Búzù nạp xèng theo học là ngon con mẹ dồi.[/fo]

Đcm con nài nhucầu jảnzị nhở? Fải trên 1000 búzù xuống xèng thì mới có-thể há mồm ga thở-fào được.

Vietnam yeu dau said...

Bận mà cũng phẩy vầu lịnh Ốc cấy
Tộ sư Mụ Ốc vẩu biên chiện và thơ ọp diên diên là.

Vừa quai tai vừa biên tiếp vụ hít bã mía đi mụ vẩu kia.

Đọc chiện và thơ mụ nội dung chả mới, cơ mà thấy giải trí được phếch

Unknown said...

Nguyễn Tinh Tế said... [fo: color="#FF9966"](115)[/fo] [im]http://lh3.googleusercontent.com/-z7LgrMfrlCs/T4k13Eb9khI/AAAAAAAAAOo/O35YzEMm7Fg/s40/vip02.jpg[/im] [im]http://lh4.googleusercontent.com/-4-NzJ6ZkTNc/T6taGyhttdI/AAAAAAAABD0/Gu9gdtWANco/s68/DauBo.gif[/im] 

[fo: size="5" face="Courier New" color="#274e13"] Đối mới anh, giáo trình anh hăng hái chính là...
[/fo]
Con Tế Ngẫn chờ Zì điềutra nhucầu của văncông đã. Zững món cô offer cũng gất haiho, zưng chưa có Cầu thì chịu, zì không Cung nủi hehe.

Unknown said...

Miumiu said... [fo: color="#FF9966"](119)[/fo] [im]http://lh4.googleusercontent.com/-gyMqgu0Zf8I/T4pj5yj47OI/AAAAAAAAAPE/Dzt6s4gAIaI/s40/vip03.jpg[/im] [im]http://lh5.googleusercontent.com/-EfwpRMpxA48/UJ6Kw4HYReI/AAAAAAAACLQ/Hwq9BemgGMM/s68/vangson.gif[/im] 

[fo: size="5" face="Trebuchet" color="#3D7C52"]Năm nay, em muốn trả lương theo hiệu quả cv, cơ mà đưa ra họp bàn chiển khai, chả bú zù nào muốn cả[/fo]

Trả lương côngnhật (Wages) vưỡn là hìnhthức thanhtoán côngxá cơbản của hầuhết mọi zoanhnghiệp trên quả-đất nài trước đumđây. Em đừng quá lolắng như thế.

Bọn Tây chúng đưa ga các kháiniệm Man-hour, Man-day, etc, để mần việc viểng.

Trả lương khoán (vízụ theo sảnfẩm) cũng tốt, zưng chỉ đốivới một-số đốitượng chủyếu. Như bọn Sales (Bán-hàng), Purchasing (Mua-hàng), Creatives (Sángtạo). Việc trả lương khoán là không hề zễzàng, và có nhiều bấtcập (thấtthoát, saisót) trong điềukiện của Lừa.

Trả lương khoán nhiều khi còn rất taihại, chảzụ trong Xâyzựng, Môitrường, Anninh.

Ở Lừa, các cô thích trả lương khoán chủyếu vì mụcđích trốn thuế (để tăng thunhập thựctế cho nhânviên) và trốn các khoản bẩuhiểm (bẩuhiểm xãhội cực nặng). Đây là hậuquả của cách lãnhđạo búzù từ thời Ông Cụ, và chếđộ thuếmá khốnnạn của Bê Xê Tê.

Lếu mức lương-tháng trungbình của em là 5 trẹo Cụ/văncông, thì không nhấtthiết em fải tính chiện chiển qua lương khoán, bởi các khoản tránh được là không đủ nhiều để em fải tốn sức.

Lếu trả lương khoán, thấtthoát của em nằm trong khoảng 5-15%, hoặc cao hơn nữa lếu em quảnlý lỏng.

Vướnđề là, lếu trả lương côngnhật, thì em fải mần thế nầu để hiệuquả côngviệc vưỡn đảmbẩu.

Còn nếu quyếttâm trả lương khoán, thì em cần fải đưa ga các môhình hợplý, các chếtài hợplý, và cả các côngcụ hợplý.

Hehe thế thì em suynghĩ đến một khóa MBA là đúng gòi.

Unknown said...

6 son said... [fo: color="#FF9966"](124)[/fo] [im]http://lh5.googleusercontent.com/-uqPZvUL31IY/T4_FSVNEq1I/AAAAAAAAAVA/l1oFp92W1P8/s40/vip04.gif[/im] [im]http://lh3.googleusercontent.com/-PAAoQZYpXio/T772HEnKHpI/AAAAAAAABLA/iJl_nwzAqaM/s68/thandit.gif[/im] 

[fo: size="5" face="" color="#FF6666"] Khoán quỹ lương cho cả 1trym(team).
Bỏn sẽ tự hấp diêm nhau rùi đào thải nhau. [/fo]

Con nài mần jống như đi đào vàng trên Mù Căng Chải vậy cà hehe.

Unknown said...

Cái jáo trình statistics bú zù nài ngon bằng của Zì chưa Zì?

Thống-kê bú-zù Tai

6 son said...

@ Zì:
1 trym 05 Lừa = 25 trẹo/ tháng.
Đưa mẹ cho Thằng trưởng trym rùi bẩu: Dcmm 25 trẹo đấy, công việc Tau zao như thế.
Mình mầy mần được thì mầy cắn cả, không mần được thì còn 10 or 15 thui.
Tui đẩm bẩu, đéo bâu zờ phải than vãn điều chi nữa.

Unknown said...

Chuin con said... [fo: color="#FF9966"](128)[/fo] [im]http://lh5.googleusercontent.com/-uqPZvUL31IY/T4_FSVNEq1I/AAAAAAAAAVA/l1oFp92W1P8/s40/vip04.gif[/im] [im]http://lh4.googleusercontent.com/-r2FeUR9WQ2E/T77YJK1fJlI/AAAAAAAABKM/0g20BZRm2Q8/s68/tintin.gif[/im] 

[fo: size="5" face="" color="#1E4A17"] Mới lại với tư-cách là một khách-hàng tiềm-năng của Zì Academy(Paipox, FastMBA, FLP, Statistics), tôi yêu-cầu Zì xem-xét hạ-já học fí cho tôi. [/fo]

Yêucầu nài của cô cũng nằm trong chínhsách bán hàng của Zì vĩđại.

Cô thích jì thì cứ mua đi, gòi đến khi cô mua MBA hoặc các chươngtrình đông xèng khác về sau, cô sẽ được trừ xèng theo một mức hợplý (gần như mức khuyếnmãi, Zì sure). Lếu Zì quên, thì vui-lòng nhắc lại cách côngchính.

Mời coi lại cồng Zì jả-nhời con Tào Lao fía trên.

Một điểm cơbản của khuyếnmãi là, [fo: color="#FF0000"]kháchhàng fải mua một cái jì đó trước, thì mới được khuyếnmãi[/fo] ở cái mua tiếp sau.

Đcm lếu không thế, thì các cô (trên tưcách người-bán-hàng) chỉ cắn cứt.

Có tên bầnnông đến vay thươngja Zothái Sôlômông một đấu thóc. Sôlômông đưa cho tển một cái thùng gỗng, gòi bẩu, thóc đấy, lấy đi,

Tên bầnnông kêu-toáng, có đéo jì mà lấy, thưa ông Sôlômông?

Sôlômông bẩu, hehe mầy fải bỏ thóc vầu đó, thì mới có thóc mà lấy chứ.

Ngụngôn đấy.

Còn lếu các cô muốn khuyếnmãi ngay khi kháchhàng chưa mua đéo jì (kiểu "mua 2 tặng 1"), thì buộc các cô fải tăng já bán lên (kiểu já 50 thì tăng mẹ thành 100).

Đéo có ngoạilệ.Share this post please batoong«Oldest ‹Older   1 – 200 of 1300   Newer› Newest»

Post a Comment