Latest Comments
Thursday, 28 November 2013


Applied marketing (Marketing ứngdụng) #2

Thôngbáo triểnkhai họcphần FMBA Kếtoán Quảntrị


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Lớp Fast-MBA Khóa Một đã hoàntất họcphần No2 Marketing Ứngdụng, và chuẩnbị triểnkhai họcphần No3 Kếtoán Quảntrị (Managerial Accounting), trong tuần tới.

Văncông nào đã thanhtoán họcphí cho họcphần Accounting vuilòng thuxếp thờigian để họctrình diễnbiến xuônxẻ. Thư mời Invitation Letter sẽ được gửi đến các cô soon sau vài ngày nữa.

Trung Tướng trích đây một đoạn từ bài #2 của họcphần Marketing Ứngdụng. Mời văncông thamkhảo.

Marketing Ứngdụng

Dr. Hoàng An, a.k.a An Hói


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Session 2.2: Triểnkhai sảnphẩm

(2.2.3) Địnhgiá sảnphẩm

§[2.2.3.5] Chiếnlược giá hỗnhợp

Chiếnlược giá hỗnhợp là chiếnlược địnhgiá ápdụng thoảimái trong các chiếndịch marketing.

Chiếnlược giá hỗnhợp thường gồm vôvàn thủđoạn:
(i) địnhgiá đẳngcấp (prestige pricing),
(ii) địnhgiá bánkèm (bundle pricing),
(iii) địnhgiá lãnhtụ (leader pricing),
(iv) địnhgiá nhửmồi (decoy pricing),
(v) địnhgiá ngưỡngcửa (limit pricing),
(vi) địnhgiá cứacổ (predatory pricing),
(vii) địnhgiá bỏbom (high-low pricing),
(viii) địnhgiá tùytâm (PWYW pricing),
(ix) địnhgiá biếuthêm (freemium pricing),
(x) địnhgiá lẻ (odd pricing),
(xi) địnhgiá tróichân (captive pricing),
(xii) địnhgiá thiêuthân (optional pricing),
(xiii) địnhgiá ănké (by-product pricing),
(xiv) địnhgiá chuỗi (line pricing),
(xv) etc.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Các trò địnhgiá đẳngcấpđịnhgiá bánkèm văncông đã nghiêncứu tại họcphần Kinhtếhọc Ứngdụng.

Mời đọc-lại và gúc tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá lãnhtụ là trò đặt giá vài món hàng thật rẻ (vídụ kem răng, dao cạo, giá thậmchí bằng zero) nhằm câu khách mua các món hàng oách hơn (vídụ rượu whiskey, bánh gatô, thậmchí tủlạnh) bày trong cùng shop.

Các món hàng rẻrúng bấtngờ đó gọi-là hàng lãnhtụ (leader) hoặc lãnhtụ tèo (loss-leader), có tráchnhiệm chèolái tưtưởng nhândân.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá nhửmồi là trò bán hai món hàng phẩmchất tươngđương với giá lệch nhau, hoặc hai món hàng phẩmchất lệch nhau với giá tươngđương.

Chảdụ bọn Apple bày bán iPhone3 giá $100, iPhone5 giá $900, còn iPhone4S giá $800.

Nhândân sẽ tậptrung mua món hàng chúng khoái mà bỏqua món nhửmồi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá ngưỡngcửa là trò mamãnh của bọn đạibàng. Chúng đặt giá bán hàng thấp hơn cả giá hòa-vốn của phầnđông doanhnghiệp, buộc đám còcon phải chùn chân khi muốn thamgia thịtrường.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá cứacổ cũng là chiêu tốngkhứ đám nghiệpdư nontơ khỏi thịtrường giàlão thâmniên, tươngtự thủđoạn địnhgiá ngưỡngcửa của đạibàng.

Chảdụ bọn chủ motel Gialam thỏathuận giá phòng thốngnhất 30,000/giờ. Mức giá mùncủi này khiến các motel tậptọng azua méo mẹ mồm.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá bỏbom là trò đặt giá bán danhnghĩa cao hơn hoặc bằng giá của đốithủ, nhưng thựctế lại bán giá thấp hơn, thôngqua các mánh khuyếnmãi như coupon, thưởng bonus, tặng quà, etc.

Giá bỏbom đơngiản là trò đánh-lạc-hướng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá tùytâm (pay what you want, aka PWYW) là trò khiêukhích kháchhàng muốn trả baonhiêu tùytâm, thậmchí đéo trả cũng không sao.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá biếuthêm là trò phổbiến trong thịtrường hànghóa vôhình & kỹthuậtsố. Chảdụ phầnmềm hoặc dịchvụ dùng thử 30 ngày.

Mấy món dùng thử miễnphí đó gọi-là hàng biếuthêm.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá lẻ là trò giảnđơn nhưng khá hiệunghiệm. Đạikhái thayvì ghi giá $10 các cô ghi mẹ $9.99. Trò này khiến kháchhàng có cảmgiác mua rẻ hơn chút, và không nỡ lèonhèo.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá tróichân là trò đặt giá cao cho các sảnphẩm bổsung hoặc thànhphần độcđắc của một sảnphẩm mà kháchhàng đã mua.

Sảnphẩm kháchhàng đã mua đó gọi-là hàng tróichân.

Chảdụ bọn Ferrari tính giá $10,000 một lần bảotrì xe Ferrari chínhhãng, mà kháchhàng khó (hay không thích) tiếnhành nơi khác.

Hoặc bọn Nikon bán ốngkính Nikon (camera lens) đắt gấp năm củ máyảnh (camera body).

Đcm nghe như lừađảo nhẻ văncông.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá thiêuthân tươngtự địnhgiá tróichân, là trò đặt giá thật hấpdẫn cho sảnphẩm chính, nhưng chém giá thật cao cho các sảnphẩm bổsung hoặc phụtùng thaythế.

Các sảnphẩm bổsung thaythế đó gọi-là hàng tựchọn (optional product) aka thiêuthân.

Chảdụ bọn Canon bán dàn laser printer giá nhõn $20, nhưng khi xài hết mực các cô sẽ phải mua riêng ốngmực Canon Cartridge giá $40.

Hoặc bọn kinhdoanh mobile thường bán smart phone với giá tượngtrưng $10, rồi ép các cô chơi gói cước hàng tháng $50 hoặc $100.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá ănké là phươngthức đặt giá bán các sảnphẩm thứcấp hay dẫnxuất của sảnphẩm chủlực.

Các sảnphẩm thứcấp dẫnxuất đó gọi-là hàng ănké aka sảnphẩm phụ (by-product).

Chảdụ các cô kinhdoanh chõng thì tựdưng dôi mẹ phoibào và mạtcưa. Các sảnphẩm phátsinh này bán giá đéo nào chả được.

Nói vậy nhưng khi sảnphẩm thứcấp có giátrị tươngđối lớn, thì giá bán chúng sẽ tácđộng mạnhmẽ đến giá bán sảnphẩm chủlực, giúp doanhnghiệp tăng rõràng khảnăng cạnhtranh.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá chuỗi là trò đặt giá rànhmạch cho các sảnphẩm thuộc một chuỗi (product line) nhằm mụcđích địnhhình chấtlượng và/hoặc chứcnăng của chúng trong tâmtưởng kháchhàng.

Chảdụ bọn BMW bán chuỗi xe 3-series gồm 316, 318, 320, 323, 325, 328. Sáu con này hầunhư ychang, chỉ hơi khác về dungtích máy, nhưng con 328 đắt gấp rưỡi con 316, bỗngdưng đẳngcấp cao hẳn trong mắt nhândân.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(@2012)

Page:


1,874 comments:1 – 200 of 1874   Newer›   Newest»
Mìm Mím said...

Zì ơi cho phép BTS tham gia khóa này với. Bận quá lỡ mẹ khóa trước rồi. Zì chiếu cố đi. Mai chuyển xèng

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [fo: color="#FF0000"]
Địt mẹ bài mới, tem phát. hehe. Muốn học mà lười đéo chiệu, thôi địt mẹ hóng.
[/fo]
[/si]

Nguoi Ha Loi said...

Zì Mama Tổng Quản oi, cho em vào học với, chen ngang vầy được không? Zưng bây giờ lỡ zở 1-2 học phần rồi có học được hay đợi vào khóa mới mới được? Em chiển xèng ngay!
Nhịn ăn sáng ăn trưa để lấy tiền đi học đây. Zưng mà múi zờ lệch làm sao học nhóm được? Lại thỉnh thoảng có đợt đong xèng ngày đem ngày đêm không có thời zan ăn ngủ nên cũng hơi hãi về mặt thời zan, nhưng đang máu zất.
Mới nượn nờ vào nóc mấy hôm, máu ngay rất! Nhiều bức xúc zất!.

Unknown said...

Mìm Mím said... [fo: color="#FF9966"](1)[/fo]
Nguoi Ha Loi said... [fo: color="#FF9966"](3)[/fo]

Khóa 1 qua được 2 họcphần gòi, trong đó có họcphần Kinhtếhọc thuộc zạng nềntảng buộc fải nắm vững.

Các cô jờ theo nửachừng sẽ rất mệt (mỗi họcphần chỉ có 5-6 bài zưng tổng thôngtin 2 họcphần #1 và #2 lên tới 800Kb (text), tươngđương khoảng 500 trang A4). Các cô mà học ziêng thì gất khó bốtrí người theozõi ziêng.

Theo Zì các cô nên đợi khóa sau. Hiệntại đã có khoảng 10 xuchiêng đăngký gòi.

Lệch thờigian thì không quantrọng bởi khóa hiệntại có các xuchiêng trải khắp quảđất như Mẽo, Canada, Pháp, Đức, Úc, Lừa.

Xoong Thủng said...

[si="6"][co="# FF0000"] Mụ Zì cho hỏi đăng ký học khóa sau thủ tục dư lào để cô đăng ký
[/co][/si]

Hiểm Thích said...

Zì said (968) bài trước...

Hỉu gòi, hỉu gòi hehe.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [fo: color="#FF0000"]
Thánh quá Zì ơi, đọc thấm thấm là.
Ở Lừa giờ thịnh hành kiểu địnhJá nài: Có phải là định giá nhửMồi ko Zì
[img=http://a9.vietbao.vn/images/vn901/kinh-te/11238405-1-gia-99K.jpg]
[/fo]
[/si]

Day-dreaming said...

Zì thúi @4
Cho toai đăng kí suất khóa tới nhá

Unknown said...

Qua 2 vụ của mụ Trung Tướng dự đoán nhớn, lần 1 bên Cà Phò dự trứng Vịt về 360 điểm, vụ vừa zồi vàng về 1300. Vại mờ vuk BIT các cô còn hem tin. Tui cũng bẩu mua BIT khi nóa 600 hehe ké tí váng.

Mái hum kia bảu đừng mua AUD VÀNG JPY NZD. Bi chừ mua được AUD NZD.

Hum ni mà AUD, NZD lên thêm xíu nữa là đảo chiều. Để đén tận sang năm ăn đủ.

Unknown said...

Con Mướp học bên Úc nhợn thì ráng tập cái tư duy. Kiến thức phỏ quát chỉ là cái nền thui. Phải tư duy cái của Mướp mới đặng.

BΩNG MƆ said...

[fo: size="4" color="#6600cc"]Zì cho em đăng ký khóa mới. Nếu đăng ký khóa mới thì có phải thanh toán đăng ký tại khoản mục Enrollment cũ không Zì?[/fo]

Nguoi Ha Loi said...

Zì ní nuận vầy, em nghe! Vầy bao giờ mở khóa mới đây?
Còn chuyện -20C zì chạy chưn đất, em nghe lại xót xa cho một giai tuổi hãy tráng niên tóc bồng bềnh người thon thả chứ không như ông voi, đẹp dai không chịu được, mà bị cưa một chưn tới gối chưn kia mất 1/2 bàn. Hỏi anh vì sao nên nỗi, anh nói bị frostbite do chạy chưn chần trên tuyết mấy tiếng rồi về lăn ra ngủ để cả tất ướt. Chao ôi anh ẫy vấn còn đong được các em dồi dào dồi dào. Phí quá phí quá!

Nguoi Ha Loi said...

Zì cho em hỏi, nếu thị trường chứng của Mỹ mà rơi vài ngàn điểm (zì nhìn DOW Jones từ năm 1990 về đay mà xem thì thấy tâm tư của em), thì liệu có ảnh hưởng zì tới giá BTC không?

Đôn Lò said...

[fo: color="#cc33cc" face="serif" size="4"]Tem tem cái đcm con Ngựa cái nhà cô[/fo]

Đại bàng said...

Xin chào Zì và các cô. LTC lên nhanh nhanh là đkm.

Tôi tính đào cơ zài hạn, zưng nghe Zì nói là bọn nào giaodịch qua PP hai CC là lừa đảo mẹ. Là người lông dân, tôi phải làm sao bai giờ?

Zì ơi, tôi tính mua zài hạn nên thời gian chiển xèng 1 tuần cũng mặc mẹ, mất phí vài % cũng mặc mẹ, giá cả biến động cũng mặc mẹ. Miễn là tôi đổi được ông cụ ra LTC.

Vậy tôi dùng DebitCard được ko Zì? Thành Zì rất.

MrSimacai said...

Zì có bán giáo trình để các con xu chiêng óc ngắn như Cai đọc không nhẻ ?

Tiện thể, có xu chiêng văn công nào tổng hợp các cồng trên quán theo từng thể loại: kinh tài, nghiện ngập, phò, ... thì bán lại cho Cai. Các cô chỉ cần gửi pdf dzồi cho Cai xem vài slide tượng trưng thì Cai chuyển xèng.

Đừng đắt quá nhế.

Lính said...

anh Ngua @ (7)

trong bài học Zì có nói: Định-giá-lẻ (nghe nhẹ tai aka)

Vd: thay vì, Lính list cây Driver Honma giá 10 triệu (nghe lớn ớn cho người Mua), thì only 9.990.000đ là nghe re, nhẹ tai hơn! Hehehe

Lính said...

Hi cô CAI,

cô khỏe chứ? cô đang ở Cam or Gồng?
Lính vào lớp, không thấy cô nên gặp đây mừng mừng, hehehe!

Trong lớp MBA có lesson mới rồi đó cô Cai ơi!

Unknown said...

Đèo mẹ các cô qua tận Tây lông dồi sao ko cố gắng học bằng tiếng tây lông lại quay lại học lừa. các cô ko muốn làm người có phỏng

6 son said...

Zọt Phôi Phai.

Chiếc quần đùi kẻ mua những năm lâu lắm zờ đã bạc mầu, 2 bên bẹn hình thành nên nếp gấp mĩ miều của lão hóa.
Đâu đó trên nếp gấp đã bạc mầu ới sợi vải đã sang!
Trưa nai húp bát Nậm-Pịa aka cứt, no ễnh bụng đứng lên nghe cái phựt..........đứt dây chun.
Quần đùi kẻ rơi vô tư xuống gối củ lạc.
Một cảm zác nuối nuối tiếc tiếc lùa vào lạnh toát zữa 2 chân.
Khiến Gã zùng mình.
Đời Gã vại cũng!
Thời zan cứ trôi trôi mà tuổi chẳng đợi tài.
Hỡi ai ui, liệu còn bao nhiêu lần kéo lên rùi tụt xuống nữa đơi.

Mù chữ said...

[si="6"] [fo: color="#FF0000"]
Địt cụ con Zú kế toán Úc lợn đéo cần lý do
[/fo]
[/si]

Hiểm Thích said...

Cô Bàng làm sẵn e-wallet đi anh đang đào được vài LTC gòi, khi đủ cơ số thì anh bán cho nếu cô ở Gồng.

Các giao dịch: cashing face to face tại coffee shop somewhere in Gồng to be advise hehe.

Phí giao dịch: đéo có, thậm chí anh mời cô cafe nếu cô là gái be be.

Mù chữ said...

[si="6"] [fo: color="#FF0000"]
Chầu Zì lổn. Tôi chiên môn là Civil Engineering,Tôi muốn học riêng module Project Management có được không? Có cần học trước môn nào để làm nền tảng không? Thành Zì rất
Địt vào mồm con Zú phát nữa cho đúng thông lệ
[/fo]
[/si]

Unknown said...

Mù chữ said... [fo: color="#FF9966"](23)[/fo]

Đươngnhiên cô có toànquyền chọn module bấtkỳ để học trong Fast MBA. Zưng Zì khuyên cô nên nắm chắc về [fo: color="#FF0000"]Economics[/fo] (là module đầutiên của F-MBA). Vì họcfần nài đã qua, cô có-thể tự gúc sách trên mạng và tự học trước.

Module Quảntrị Dựán (Project Management) còn khá lâu nữa mới bắtđầu. Zì sẽ thôngbáo trước 1 tuần để các cô chuẩnbị. Fụtrách chính của môn nài là mụ Suýt Hói, một bạochúa khéttiếng. Các cô đéo đùa mới mụ mủ được đâu. Tấtnhiên Zì cũng support mủ như bìnhthường.

Thich Bao Hiem said... [fo: color="#FF9966"](22)[/fo]

Con nài nhạibén, Zì khen Zì ưng.

Zu muop said... [fo: color="#FF9966"](19)[/fo]

Con nài nói đúng gòi zưng salông quá. Cô nghĩ học kinhtài bằng tiếng Tai Lông zễ lắm phỏng? Zì biết chắc [fo: color="#009900"]Lừa học F-MBA của Zì thì trình cao hơn Lừa học MBA của HSB[/fo].

MrSimacai said... [fo: color="#FF9966"](16)[/fo]

Để bảođảm uytín cho Fast MBA, Zì chưa có kếhoạch bán jáotrình. Khi nầu nhiều họcviên tuyênbố họ đã thànhcông trong côngviệc kinhzoanh nhờ khóahọc, Zì sẽ cânnhắc việc có bán jáotrình hay không.

Tuynhiên Zì cũng thôngbáo trước là [fo: color="#009900"]jáotrình gất đắt[/fo], chẳng zẻ hơn học trựctiếp là bao. Toànbộ jáotrình zunglượng quãng 2.5Mb RTF-text (không kể hình minhhọa JPEG), tươngđương 1,800 trang A4.

Đại bàng said... [fo: color="#FF9966"](15)[/fo]

Debit Card hay Credit Card cũng chỉ là Card, một zạng thanhtoán zịchvụ, không fải Cash. Sẽ không có ai bán Coin cho cô bằng Card cả, trừkhi chúng định chôm thôngtin Card của cô.

Nguoi Ha Loi said... [fo: color="#FF9966"](13)[/fo]

Đây là một câuhỏi khó và quá xa, không cần nghĩ đến cô ạ. Cô không zứtkhoát fải jữ Coin thay vàng, nên cô nghĩ xa vậy làm jì?

Đươngnhiên chỉsố chấng của Mẽo luôn ảnhhưởng đến jácả toàncầu. Vàng và Coin không thể là ngoạilệ.

Điều cô cần nắm vững ngày hôm nay là: từ lúc Zì bốt về Bitcoin, já của nó đã tăng 3 lần. Lếu cô vứt mẹ vài ngàn Tơn đầucơ theo Zì, thì cũng lụm được một khoản khakhá. Sau đó thì kiếm chỗ khác đong xèng. Có ai bắt cô bám Bitcoin suốt đời đâu. [fo: color="#009900"]Nhỡ đâu tuần sau Zì lại lancer một món khác[/fo] còn lợinhuận cao hơn cả Bitcoin, thì sao?

Nguoi Ha Loi said... [fo: color="#FF9966"](12)[/fo]

Khi nầu có [fo: color="#009900"]đủ 20 xuchiêng đăngký[/fo] thì Zì mở khóa FMBA mới. Có thể là ngay trong tuần sau. Biết đâu được.

Còn con Tai chạy trên tuyết mà bị thối chưn thì gõ là cỏn sai-gụ (drunk) khi chạy chảy. Cỏn chại xong về lăn ga ngủ quên mẹ luôn nên mới thối chưn.

Bộng Mỡ said... [fo: color="#FF9966"](11)[/fo]

Cô muốn đăngký F-MBA thì vầu trang đăngký gòi chọn [fo: color="#FF0000"]thanhtoán Enrollment já 12.25 Tơn[/fo]. Xèng nài để ghizanh thôi. Khi nầu bắtđầu khóahọc thì Zì sẽ trả lại cho các cô.


Unknown said...

tran truong said... [fo: color="#FF9966"](9)[/fo]

Cô nói chưa đủ. Zì zựđoán chínhxác trong năm nay vàng về $1,200. Còn já [fo: color="#FF0000"]cânbằng zài của nó là $900[/fo]. Chúý cânbằng zài không là "đáy" nha xuchiêng.

Day-dreaming said... [fo: color="#FF9966"](8)[/fo]

Mời cô đăngký ở trang đăngký F-MBA, chọn Enrollment Payment.

Gia Ngua said... [fo: color="#FF9966"](7)[/fo]

Đúng đó là Já Nhửmồi (decoy pricing) và kèm với Giá Lẻ (odd pricing).

Trong một tiệm nhửmồi Decoy Shop zạng one-price, bọn chủ tiệm sẽ bày bán zững thứ hàng ngớngẩn như xuchiêng, condom, và zững thứ hàng ngonlành như tivi, laptop, với cùng một mức giá.

Tấtnhiên kháchhàng vào tiệm sẽ mua tivi, laptop chứ đéo ai mua xuchiêng, condom hehe. Và đó là mụcđích của chủ tiệm.

Kháchhàng sẽ luôn cảmthấy mình có được [fo: color="#FF0000"]thặngdư tiêudùng[/fo] (là jì mời gúc) khi mua hàng trong tiệm Nhửmồi. Họ sẽ có cảmjác họ được mua tivi zẻ như mua condom.

Mìm Mím said...

Em đồng ý với Zì. Nhưng zì phải mở khóa sau nha. Đm, em rất cần và muốn học đấy.dcm

Mìm Mím said...

To be or not to be born: Đẻ hay triệt sản.http://m.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/01/07/a-surprising-map-of-the-best-and-worst-countries-to-be-born-into-today/

Hôm nay đọc được cái này, lờ cmn đi rồi. Thế mà mấy thằng nó cứ share lại.
Thế là phải viết lời bình.
Đầu tiên cái bài của washingtonpost nó nhắc ta tới cái này:
" Nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê" @hình như lời nhà Phật.

" Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn năn. Giọt lệ ăn năn đưa con về trần tủi nhục chung thân. Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người" @ Ca Dao Mẹ_Trịnh CS.

Nói thế để thấy được sinh ra trên đời đéo phải lúc nào cũng sướng.

Đẻ được thằng thứ 90 triệu đéo chắc đã là hay.

Nhưng nói như trên thì bi quan quá. Có phải trên chỗ đéo nào trên hành tinh này cũng bi quan và bi kịch thế đâu.

Thế phải nói thế nào cho fair?

Mìm Mím said...

Thứ nhất, có con là việc rất quan trọng đối với cá nhân. Vì khi chết đi, con cái của các đồng chí sẽ mang bộ gen của các đồng chí đến tương lai. Các đồng chí được bất tử trong " ". Nhưng trong toán học lại có khái niệm: Tập Cơ Bản.

Tập cơ bản là một tập hợp nhỏ nằm trong tập hợp lớn. Tập cơ bản có tính chất là: dùng các phần tử của tập cơ bản kết hợp với phép toán xác định thì xây dựng lại tập lớn.

VD: Dùng số 1 với phép toán + thì sẽ xây dựng được toàn bộ dãy số tự nhiên dương 1,2,3,4,5........

Vd: 4=1+1+1+1.

Ông Noah trong kinh thánh đã nghe lời chúa đóng một chiếc thuyền to và mang theo mỗi thứ một đôi. Bồ cu một đôi, dê một đôi.v.v.v Tức là đã mang theo một tập cơ bản của tự nhiên để chờ cơn đại hồng thủy qua đi, khôi phục lại sinh vật aka bảo tồn nguồn gen, he he.

Qua chuyện Tập cơ bản và ông Noah để thấy: đéo phải phần tử nào trong tập hợp cũng là quan trọng và không thể thay thế .

Tập người chúng ta lớn lắm 7 tỉ cá thể rồi. Việc chúng ta có để lại nguồn gen cho đời qua việc sinh con đéo còn quan trọng nữa. Có cô thì chợ vẫn đông. Cô đi lấy chồng mà đéo đẻ thì chợ vẫn vui.

Mìm Mím said...

Thứ 2, từ trước tới giờ người ta thường coi việc đẻ đái là thiên chức, có con là thiêng liêng. Ngay cả trong Kinh Thánh, chúa răn là phải yêu nhau và sinh sản càng nhiều càng tốt. Xin mời quay lại lịch sử để kiểm nghiệm lại tiên đề trên.
Lâu lắm rồi, ngày xa xưa con người đã từng thoải mái nhìn nhận việc quan hệ đồng giới. Thoải mái hơn bây h nhiều. Thời Hy Lạp của những Plato, Socrate, bước chuẩn bị vào đời cho một cậu thanh niên mới lớn thuộc tầng lớp cao xã hội, là một đám cưới với một người đàn ông hoàn toàn trưởng thành. Người này có nhiệm vụ giáo dục chàng trẻ tuổi và vả phịch nhau nếu cần thiết nữa.

Trong lịch sử đã open mind thế , tại sao sau này lại thay đổi dữ vậy, khắt khe vậy?

Câu trả lời ở hai chữ: Tai Họa.

Nhân loại đã trải qua quá nhiều tai họa. Có những dịch bệnh xóa sổ quá nửa dân số hành tinh. Cúm, black death .v.v.v
Những thành phố, đô thị, cấu trúc xã hội bị lung lay, đổ vỡ vì thiếu nhân lực. Đứng trước hiểm họa đó thì mỗi cá nhân và cả xã hội phải đặt mục tiêu là phải đẻ, đẻ càng nhiều, nhanh càng tốt. Lúc đó việc cặp đôi đồng tính là phí phạm tài nguyên đẻ.

Đó là lý do tại sao người ta cho rằng đẻ là thiêng liêng.

Nhưng bây giờ dân số toàn cầu là hơn 7 tỉ rồi. Thiên nhiên này kiệt quệ rồi, không đủ sức để nuôi từng đó người nữa rồi.
Đẻ đéo gì mà lắm thế !

Điểm cuối cùng là: Đẻ đái, nuôi dạy con cái cũng giống như gieo trồng một vụ mùa. Nếu anh có đất tốt, đủ phân bón, đủ thời gian chăm bẵm thì hẵng gieo hạt. Nếu không thì vừa mất công mà lại đéo được cái gì, thậm chí còn bị âm.

Đúng là trời sinh cỏ. Nhưng Lừa thì ăn được cỏ chứ người thì không.

Đại bàng said...

oh, vãi quá vãi quá. Tôi đã đăng ký mái cái web mua LTC bằng CC nhg mai mà chưa chuyển xèng. Quân lừa đảo nhiều phết nhẻ.

Tơn > Cash > LTC > Cash > Tơn đùng ko Zì? Zì chỉ tôi cái cash nào khả dụng với.
Đkm phận Lừa nhục.

Nguoi Ha Loi said...

Dear Zì, em đã ghi danh lớp FMBA gồi nhé. Em cần được khai hóa rất về kinh tài, cho khỏi mù đường Zì ạ.
Em mà biết Zì lúc Zì mới bốt bài đầu về BTC thì nói làm gì? Em mới tìm ra lốc của Zì thôi, còn đang tìm hiểu lốc của ngài chứ chưa đọc về BTC thì zá nó vọt miệ lên 800 tơn rồi, chưa kịp đọc thêm thì đã lên hơn ngàn Tơn. Kể mà em không ủ mưu một dự án đầu tư khác thì em sẽ chăm chăm đibuôn BTC hay AU ngay và luôn, zưng hiên đang cần vốn cash is king.
Em học FMBA ra thành công quả, em sẽ tham gia donate cho quán ngay và luôn.
Mà sao Zì biết thằng thẳng thối chân vì say gưƠu? Đúng đấy, chả dính vào quả diệu từ thời chai chẻ sau khi đã kinh qua các loại ma túy mà không dính nghiện. Từ đó đâm xe chết người, phải bán nhà bán hãng xưởng bán tuốt đền cho người ta, rồi vợ bỏ/bỏ vợ rồi bị chân thối, v.v... Em gặp chả lúc em vào đong xèng trong trại tâm thần nơi chả vào cai nghiện và chị bịnh. Zưng hắn không phải điên hẳn mà chỉ bị bipolar disorder thôi. Bịnh này ở VN chắc đầy đường mà không được chẩn đoán và điều chị.

Nguoi Ha Loi said...

Zu muop said...
Đèo mẹ các cô qua tận Tây lông dồi sao ko cố gắng học bằng tiếng tây lông lại quay lại học lừa...
Học MBA bằng tiếng Tai long khong phải vấn đề, mà vần đề là nó zững 2 năm không đùa được, và xèng chi phải đông lại không có thời gian đi đong xèng. Em chỉ đặt mục tiêu tối thiểu cho em là xóa mù thôi, mà đạt được nhiều hơn thì càng tốt. không cần hào nhoáng hào nhoáng. Sau thấy cần chỗ nào thì bổ túc tiếp.

Cờ Lôn said...

ôi đệch mợ bitchcoin vẫn lên không có dấu hiệu dừng. Có ai bán Bitchcoin ngoài BKC không vậy??

Nguoi Ha Loi said...

Blogger Mìm Mím said...
To be or not to be born: Đẻ hay triệt sản.

Đúng đấy Mìm Mím a. Tui cũng biết ơn cha mẹ mình rất vì các cụ hy sinh tận tụy nuôi dạy mình nên người trong thời buổi kinh hoàng chiến tranh rồi chết đói hậu chiến, zưng càng già đời càng nghĩ trên đời này người ta sinh con vì quán tính vì nhầm and/or nhỡ vì xưa nay ai cũng vại và vì mắc nợ kiếp chước hơn là với một sự chuẩn bị tính toán. Nhiều đứa trẻ chưa sinh ra đã khổ và biết trước là sẽ khổ mà vẫn bị sinh ra không có lựa chọn. Cha mẹ vô trách nhiệm rất.
Đầu phải trời sinh voi trời sinh cỏ? Công nuôi hơn công đẻ nhỉ, nhìn bạn Trung Tướng Steve Jobs hay Rosler đấy, thiếu gì những trẻ chót bị sinh ra đang cần người nuôi dùm và nếu biết nuôi vẫn thành người tử tế.
Nói túm lại, không lo/chưa lo được cho bản thân mình thì đừng đẻ con làm gì. Thể là vô trách nhiệm với bản thân, với con cái và xã hội.

Phonghip said...

Sao chửi quoài Zì?? Có khó khăn việc mâm làm hả zì??

Unknown said...

Đại bàng said... [fo: color="#FF9966"](30)[/fo]

Lừa chuyển xèng từ Lừa za ngoạiquốc cựckỳ khó, nhất là khi chả có hóađơn hợplệ mẹ nào. Cô nên liênlạc với ngườinhà hoặc kếtbạn với con nầu đó đang sống ở Tai Lông, gòi chuyển xèng cho cỏn (zưới zạng mua hàng, có hóađơn hợplệ). Cỏn sẽ zùng xèng xẻng mua Coin cho cô.

Lếu cô có con (đẻ hoặc nuôi), hoặc vện hoặc chó hợpfáp, hoặc cha-mẹ (đẻ hoặc nuôi) đang sống ở Tai Lông, thì mỗi năm cũng chỉ được chuyển không quá 7 ngàn Tơn. Chuyển cho cháu hay em hay vện bấthợppháp không được nha.

Mua Coin buộc fải như vậy, khác với đầutư Forex hoặc cáđộ banhbóng thì các cô có thể zùng Credit/Debit Cards hay Paypal.

Nguoi Ha Loi said... [fo: color="#FF9966"](31)[/fo]

Okay Zì đã nhận được và noted. Khi nầu đủ số họcviên đăngký cho một khóa, Zì sẽ thôngbáo chínhthức để các cô nạp xèng. Các cô có thể trả full payment (toànbộ họcphí khóahọc) hoặc partial payment (từng họcphần).

Các cô họchành ở Quán mà thànhcông thì đó đã là quà cho Zì gòi, khỏi cần donate jì cả.

Zì biết bạn cô sai-gụ để thối chưn vì chỉ có sai-gụ mới làm như vậy.

Unknown said...

Địnhgiá sảnphẩm ([fo: color="#FF0000"]product pricing[/fo]) là một trong 4 đòn marketing cănbản (aka 4P: [fo: color="#009900"]Product, Price, Place, Promotion[/fo]). Khi đưa một sảnphẩm ra thịtrường, đéo fải các cô muốn bán já nhiêu thì bán, mà cần có chiếnlược địnhgiá.

Các chiếnlược địnhgiá sảnphẩm gồm::

(i) chiếnlược giá mới (new-product pricing strategy),

(ii) chiếnlược giá hỗnhợp (product-mix pricing strategy),

(iii) chiếnlược điềuchỉnh giá (price adjustment strategy).

Phần trích trong bài này nằm trong chiếnlược giá hỗnhợp.

Unknown said...

[fo: color="#FF0000"]Chiếnlược giá mới[/fo] là chiếnlược địnhgiá cho một sảnphẩm mới, aka sảnphẩm đang ở giaiđoạn đầu của vòngđời nó.

[fo: color="#FF0000"]Sảnphẩm mới[/fo] là sảnphẩm không có hoặc có rất ít cạnhtranh.

Chiếnlược giá mới gồm các thủđoạn::

(i) [fo: color="#FF0000"]địnhgiá xâmnhập[/fo] (penetration pricing),

(ii) [fo: color="#FF0000"]địnhgiá hớtváng[/fo] (creaming or skimming).

[img=https://lh3.googleusercontent.com/-NDkybJIkmfY/UhXt5i_8rVI/AAAAAAAAAeM/7nkyROg8qYo/w480-h374-no/2.2.3.i04.01.jpg]

Unknown said...

[fo: color="#FF0000"]Địnhgiá xâmnhập[/fo] là trò địnhgiá sảnphẩm [fo: color="#009900"]hơi thấp chút[/fo], nhằm ápđảo thịtrường ngay khi sảnphẩm vừa khaitrương.

Mụctiêu trò xâmnhập này là [fo: color="#FF0000"]thịtrường[/fo].

[img=https://lh3.googleusercontent.com/-6dhfhV-jGQ0/UhXt6sFPyhI/AAAAAAAAAe0/R02b-drOWkw/w480-h360-no/2.2.3.i04.02.jpg]

Unknown said...

[fo: color="#FF0000"]Địnhgiá hớtváng[/fo] là trò địnhgiá sảnphẩm [fo: color="#009900"]hơi cao chút[/fo], nhằm vặt maximum lợinhuận khi sảnphẩm đang hưởng ưuthế độcquyền.

Mụctiêu trò hớtváng này là [fo: color="#FF0000"]lợinhuận[/fo].

[img=https://lh4.googleusercontent.com/-xGwqXrXY8Dk/UhXt6g5EZSI/AAAAAAAAAeg/13s8E4ToSCw/w480-h339-no/2.2.3.i04.03.jpg]

Unknown said...

[fo: color="#FF0000"]Chiếnlược điềuchỉnh giá[/fo] là kếhoạch địnhgiá tạmthời và cụthể, căncứ điềukiện kinhdoanh và tìnhtrạng thịtrường.

Chiếnlược điềuchỉnh giá gồm các chínhsách::

(i) giảm giá (price reduction),

(ii) bớt giá aka chiếtkhấu (price discount),

(iii) phụcấp bánhàng (trade allowance),

(iv) phânbiệt giá (price discrimination),

(v) điềuchỉnh giá tâmlý (psychological pricing),

(vi) điềuchỉnh giá yểmtrợ (promotional pricing),

(vii) điềuchỉnh giá địalý (geographical pricing),

(viii) điềuchỉnh giá quốctế (international pricing),

(ix) etc.

[img=https://lh4.googleusercontent.com/-vk0qiFeEvlI/UhXt_uOfpFI/AAAAAAAAAg0/Nn1vlt7Tq7Y/w480-h251-no/2.2.3.i06.01.jpg]

Unknown said...

Trên đây là các tríchđoạn bài jảng online Applied Marketing của mụ An Hói trong lớp F-MBA. Các cô nên đọc các cồng nài để hiểu thêm về bài biên.

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Ông nại trồi lên khệnh khạng kênh kiệu zằn zi với ông buồi cao vượt mặt cứng dư lim táu thơm tho dư pơ mu đơi địt mẹ lũ mặt giặc.
Ti diên ông thất vọng thất vọng gất địt bẹ bọn Tào bẩn tưởi thối tha tanh lợm. Vì nó mà ông đi tong 4 ngàn ông Tơn.
Địt bẹ bọn Tào, lũ chó má súc sanh đéo giữ nhời.
Vẫn biết chơi bỏn nà cần não aka trí tuệ cơ mà vẫn đéo tránh khỏi gủi go.
Zi mõm hôi động viên ông tý nầu, ông chán chán nà. Dcm.[/co][/si]

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Ông đéo diệt cồng cũng chả đọc bài mới, địt bẹ. Ông điên vì miếng cắn gớt mẹ khỏi găng. [/co][/si]

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Zì mõm hôi ơi. địt bẹ Zì xem, ông đã đặt con mẹ nó cọc gồi, cơ mà đến khi giao dich theo dự định thì nó đánh con mẹ nó tháo. Bởi địt bẹ thằng nào đó ra giá cao hơn. Thế mà đéo phạt được nó, trong khi ông dính phạt.
Nó bẩu để 1 tuần nữa, con bà nó chứ 1 tuần nữa ông cắn cứt à.
Địt bẹ Tào khựa.[/co][/si]

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Chả có con máo lồn nầu ở đơi à, chết hết mẹ chúng mài đi, lũ xu xi mặt cạc.[/co][/si]

Nguoi Ha Loi said...

Blogger Mìm Mím said...
To be or not to be born: Đẻ hay triệt sản.

heehee chỉ có người nghèo ham đẻ và lo chạy ăn thôi, trẻ con lớn được sẽ tranh nhau đi làm thuê, xuất khẩu lao động và xuất khẩu bướm. Nhà giàu trong nước giàu đã tự hãm phanh đẻ từ lâu gồi không chờ ai bẩu, zưng thế mới có cửa cho nhà nghèo chứ.

pín said...

bọn nghèo chưa chắc đã muốn đẻ, nó chỉ máu địt khi diệu hứng và đéo biết cách chống dcm.
Bọn y tế cần triệt sản bí mật bọn nài dcm, đéo cần biết thế nào, cứ đẻ xong 1 đứa bố xẻo mẹ dạ con luôn

Rô xinh said...

Tôi đã có rọi mới về trên BBC nữa các anh chị ơi, tôi thật là thánh.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Toét và anh Thân Lừa vì đã giúp tôi một số thông tin về chính sách xã hội tại VN dành cho người già. Có các anh chống lưng tôi sẽ trở thành vô đối tôi không dám nịnh!

Đề tài: Người già ở VN có sướng hơn người già ở tư bản không? Mời các anh chị nghe tôi chém:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/11/131127_gia_song_o_dau.shtml

Unknown said...

Ro Xenh cho anh xin cái địa chỉ Email với nhá!

Unknown said...

Anh Pín ơi! Làm choác đê hê hê.

Rô xinh said...

Meo em là Huongvu65@gmail.com anh hỡi!

Unknown said...

tran truong said..
tôi bú với a, đcc tôi đang Vang, mần 1 ông Chile merlot

Mia Otto said...

Có một câuchuyện vui thế này về anh cutỉ meomeo (a.k.a anh H'mông) em kể phụhoạ vụ AY em bẩu chúng không biết tránh bầu hehe

Có hội tuyêntruyền sinh đẻ có kếhoạch, đến bản anh cutỉ meomeo hướngdẫn mần sao dùng bcs tránh bầu gòi phát free cho bọn bỏn dùng khi ịch.

Chị chỉ mở bcs, after that chị chỉ lắp vầu ông ngóntay cái, nói mần thế nài thế nài khi ịch nhau nhé đồngbào nhé, thì sẽ không ga ông nhiđồng nữa, rõ chửa?

Năm sau quay lại, hehe chúng chủng vưỡn đẻ tèntèn tèntèn

Hỏi sao tạisao

Cutỉ lấy bao, lắp lên ông ngóntay cái, bẩu tao mần giống hệt mày, thế mà vưỡn chửa hehe vưỡn chửa.

Sao tao biết tạisao hehe

Mia Otto said...

Nói tóm lại, nghèo chả bao giờ có quà, nghèo đi đôi với hèn, dốtnát, tămtối, titiện etc...

Đã nghèo, thì tốt hơn hết chớ mần nghiệpchướng. Quanđiểm em là vại. Em mà nghèo, có dí súng vầu đầulâu em cũng không đẻ nhiđồng. Nói thế cho nhanh cacc ạ. Chửi gì em cũng nhận tuốt, nhưng đẻ thì không.

Nhiđồng của em là mónquà, sẽ đónnhận khi sẵnsàng mọi sự. Không phải là ông lợn nhựa đút tiếtkiệm, hay nợ đồnglần. No, not at all.

Chính vì thế, chúng sẽ không lớn lên trong nghèo khó, chúng không có giá -2$.

Vì em được chọn, còn chúng thì không.

Nguoi Ha Loi said...

Hôm nay là ngày Black Friday bán đồ hạ giá nhất trong năm ở Mỹ. Tỷ như một số đời ipad tại bestbuy.com hạ được $100 một chú, trong vài giờ rồi giá lại quay trở lại. Mọi thứ hàng gia dụng, trừ giá ô tô, dịch vụ abcd.
Zưng mà phố U-ôn đang nín thở xem dân có chịu mua đồ không để điều chỉnh giá chứng và dự đoán kinh tế nhứng tháng tới.

Đại bàng said...

Thành Zì. Nản quá, nhà tôi toàn thành phần bần nông cơ bản, có quen ai ở Tai đéo đâu.

Nhẽ Zì quen ăn to nói lớn, nên nói đến chiển xèng sang Tai là nghĩ ngai đến vài chục ngàn zở lên.

Tôi chỉ chiển lìu tìu vài trăm Tơn qua Paypal (mất phí, tất nhiên) cho người nhà ở bển thì ko goi là chiển xèng sao? Hay ý Zì là đéo bõ?

Zì mần sao để "Cụ > NTC > BTC/LTC >Tơn" cho tôi nhờ với.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [fo: color="#FF0000"]
(1) Ngựa mới đọc lại mấy lời Bạch của Zì bên quánCũ, vì cũng mới đọc quán nên giờ mới biết quánCũ. Tự bạch Zì ngài xưa đọc yêu thật, thươngThương nà...
"Trung Tướng tôn thờ sự thật, tự do, và dân chủ.
Trung Tướng căm thù sự giả dối, tham nhũng, và độc tài."

Giờ thì Zì tôn thờ Độc tài, hehe.

[/fo]
[/si]

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [fo: color="#FF0000"]
Thút lá ngon ngon nà...
[img=http://i301.photobucket.com/albums/nn65/tranminhkhochuoi/rubyqueendo.jpg]

Mừng đệ nhị Cộng hòa nà..
[img=http://i47.photobucket.com/albums/f178/HappyAsian/QLVNCHsoldiers1a.jpg]

[img=http://i47.photobucket.com/albums/f178/HappyAsian/HQVNCHVIP1.jpg]

[/fo]
[/si]

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [fo: color="#FF0000"]
[img=http://i301.photobucket.com/albums/nn65/tranminhkhochuoi/pnote01_16.jpg]

[/fo]
[/si]

Mia Otto said...

@ Bàng

Nhẽ ý Zì không phải chuyển chơi.

Mà chuyển để mần giaodịch Bitcoin.

Anh chỉ có cách Cụ --> Tơn --> some ways --> NTC/LTC/BTC

Và phải có người đầu đếquốc giaodịch cho anh.

Chứ anh lại đòi Cụ --> NTC/LTC/BTC --> Tơn thì anh thánh quá thánh quá.

Ebay nó còn không thèm giaodịch với ship hàng cho Cụ các anh nữa là Bitcoin.


BΩNG MƆ said...

[fo: color="#6600cc" size="6"]Em mới mở Paypal, tiêu hết tiền trong giới hạn cho phép rồi. Đang chờ confirm card. Ngân hàng báo khoảng 3 hôm nữa OK sẽ báo mã code 4 số, em sẽ chuyển xèng đăng ký ngay và luôn. Zì đợi em rồi mở lớp nhé. Thành Zì bất hủ. [/fo]

Day-dreaming said...

Toai mở wallet rồi....thử đào chơi cả ngài được có 0.00000412 BTC(hay mấy con zero nữa, ko nhớ).

synchronize...bẩu tổng cộng 318 weeks long nhưng nửa ngài xong thấy báo còn 102 weeks ...

Con thích bảo hiểm(@22) đào tiếp đi toai đăng kí mua 1 con....

Unknown said...

Đợi khoá sau cho rồi. Năm sau co khoá 2 ko Zề?

Unknown said...

@.Anh ngủ ngài: Số weeks đấy là số weeks trước đó nó cần colect inf. chứ có phải time left đéo đâu.

Unknown said...

Những Inf. đấy nó lưu trong folder blocks. Những weeks hồi BTC mới ra đời ít inf nên nó load nhanh lắm. Những weeks gần đây giao dịch nhiều nên load chậm. Đcm tốn dung lượng phết.

Hiểm Thích said...

Day-dreaming (63),

Vâng, tôi đang đào đây hehe.

Ra mẻ LTC đào tiên, tôi sẽ ưu tiên giảm giá cho anh 5% so với giá niêm yết trên thị trường để lấy hên cho anh.

Coi như anh mua vào đã lãi 5% mẹ.

Nhưng vài coins thôi nhé hehe.

MrSimacai said...

anh Thich Bao Hiem đào ở đâu cho Cai tôi đú mới nào. Tsb các cô dzạo này chịu khó đong xèng các cái nhẻ.

Ka Ka said...
This comment has been removed by the author.
Ka Ka said...

Zì vĩđại, tôi vừa ghidanh F-MBA 2.
Sớm mở lớp đề tôi khôn hơn tẹo nào.

Xin chúc lũ bựa 1 ngày vuivẻ ^_^
...nhântiện...lần đầu trồi lên sau bao thángngày hóng quán miệtmài.

No said...

Cha mừng các con ngài càng được Hoàng Tướng dại dỗ cách đong xèng. Cỏn đã đưa các con vào cõi U gồi.

Bởi vì mưu sinh luôn luôn là bản năng tích cực của su-shi.

Chúc các con an bình trong mùa Jang sinh của Sáng Thế vĩ đại-Người mà Hoàng Tướng khao khát vươn lên, bay cùng cỏn>

Day-dreaming said...

Tây lông đang sung sướng ngày tạ ơn. Tiện luận về ơn huệ tí nhẻ.

Lừa ta ở đâu, lúc nào cũng ra rả

Ăn một bát cơm
Nhớ người cày ruộng
Ăn đĩa rau muống
Nhớ người đào ao (cái nài sao lại là người đào ao, phải là người trồng rau nhẻ???)
Ăn một quả đào
Nhớ người vun gốc
Ăn một con ốc
Nhớ người đi mò
Sang đò
Nhớ người chèo chống
Nằm võng
Nhớ người mắc dây
Đứng mát gốc cây
Nhớ người trồng trọt.

Day-dreaming said...

Động đéo đâu cũng phải mang ơn. Từ miếng bỏ miệng đến đứng đường nơi công cộng.

Thân Lừa là cái giống vô ơn hai sao mà ra rả nhồi tai nhồi sọ? Rằng phải biết nguồn, biết gốc để mà hệ lụy, để mà trả ngĩa,trả ơn.

Học tí kinh tài thì ngược ngay. Ai phải mắc ơn ai? Thằng cài ruộng phải đội ơn bỏ bà cái thằng ăn đấy. Nó ko ăn cho thì chết. Có thằng ăn, thằng mặc, thằng chơi(nằm võng,đi đò...) thì mới có thằng trồng rau,bắt ốc, làm võng vưn vưn.

baominh said...

[si="5"]Anh vừa đăng kí FMBA nữa rồi, đủ 20 văn công chưa Zì vĩ đại?[/si]

Day-dreaming said...

NHìn một loạt các ngày ơn nghĩa ở Lừa xem: ngày thương binh liệt sĩ, ngày nhà giáo, ngày phụ nữ, ngày quân đội, ngày gì nữa nữa????

Và USA ví dụ: Martin Luther King, Jr. Day, Father's day, Memorial Day, Mother's day, Veterans Day, Thanks giving,..

Day-dreaming said...

Con nào nói(quên rồi) vì thực tế nó đối sử như shit thế nào thì nó sẽ mụ mị vuốt ve bằng những thứ gọi là cao quý, đời đời nhớ ơn.

Hàng chục, trăm thế hệ bị nhồi. Con được đẻ ra là đã mang ơn, phải làm để trả ơn: không được ăn trước, phải xo đũa, xới cơm, bố mẹ ăn xong phải là người mang tăm, mang khăn đến cho bố mẹ lau tay. Chú bác họ hàng đến thì phải cung kính và phục vụ như thế cho bố, mẹ đẹp mặt. Lớn lên làm gì thì cũng phải như trả ơn

Day-dreaming said...

Nhìn sang tây lông mà thèm...pama cảm ơn khi bé bi của họ được chúa chon sinh ra. Nếu ko được đối sử đúng mực, đứa con được dạy là kiện luôn. Pama ko cẩn thận, chúng sẽ bỏ nhà, sau này lấy vợ lấy chồng ko thèm mời đến dự, ngày lễ ko mang cháu về thăm.

Anonymous said...

Tạm biệt cacc em sẽ nhớ cacc lắm địt con mẹ
Chúc cacc may mắn
God phù hộ tất cả chúng ta

Unknown said...

Zì ơi Zì hỡi, Người hãy phát hành sách Bựa = Netcoin, để cho chúng Bựa tập làm quen với xèng của tương lai.
Zì bán bản quyền cho 1 con đa cấp dư ông Cộp chả hạn.

6 son said...

Con cái mờ các Cô cứ đi suy nghĩ hộ người khác nhẻ.
Quan điểm sống mỗi người mỗi khác.
Ở đời được cái lọ thì mất cai chai.
Đéo ai có cả chai lẫn lọ cả.
Chắc đéo zề thằng đủ điều kiện vật chất đã iu thương trách nhiệm mí Con cái bằng thằng đói thúi mồm???

Day-dreaming said...

Ở nơi mà ơn nghĩa ra rả nhồi sọ từ lúc mới được sinh ra mà ngài nào cũng nhìn thấy nào bất nhân, bất nghĩa, vô ơn đầy đường. Thì lặng lẽ tự hưởng vọng tinh thần quốc tế tạ ơn, sài sạch thẻ payal mua vài món quà gửi các tình iu của mềnh vậy cho nó nhân văn.

Biết được sau khi cho đi mềnh sẽ nhận lại thậm chí còn hơn. Chăc chắn luôn. Năm nay thấy lạ. Mềnh mất sạch bách(tiền bạc) nhưng vaanc cảm nhận có một, hai được bù đắp. Toàn phải tặng nhiều mà ko được nhận lại. Đến giờ mới được cho.

Hãy tạ ơn bằng ít nhất một món quà Zì thúi nói ở bài trước rồi về ý nghĩa của món quà. Toai thích được tặng quà. Dù là có thể ko dùng được nhưng chỉ ngắm thôi cũng thấy sung sướng.

Binh Nhì said...

[si="6"][co="#000000"]Con Đai đuym mình ngu nhể. Rau muống có 2 loại. loại 1, trồng trên ruộng đất. loại kia vứt mẹ xuống ao thế là nó mọc kết thành bè, gọi là rau muống bè. Nói như thế có hình dung ra tại sao có câu vừa rồi chứ?[/co][/si]

6 son said...

Cuộc sống nó bện nhau thành 1 khối gọi là xã hội.
Thèng mần za Lúa thì cắn Nhãn.
Thằng zồng Nhãn thì cắn Lúa.
Thì không là ơn huệ lẫn nhau à.

Unknown said...

Frankers Lee said... (78) F.Lee ơi Lee đi đâu đó?

Lee bốt nhạc hay, quán thiếu Lee, dạo này, cũng thiếu nhạc.

Đi mau mau về nhé!

6 son said...

Xưa nai những Thèng con nhà zàu học zỏi, zựt zải lọ zải chai chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Zựt zải lọ zải chai tuyền con Cần Lao cả.

Unknown said...

Con Són chơi Quán bâu lâu gòi mà nói ngu như heo.

Chỉ ziêng chiện "[fo: size="6" face="" color="#FF6666"]đói thúi mồm[/fo]" đã là đéo yêuthương concái gòi, lại còn chấtvấn "[fo: size="6" face="" color="#FF6666"]Chắc đéo zề thằng đủ điều kiện vật chất đã iu thương trách nhiệm mí Con cái bằng thằng đói thúi mồm[/fo]"

Ngu vửa vửa thôi.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Công nhận con Són ngu thật, đcm ngu thiên tài:

[img=http://i.cab.vn/uploads/post/20130707032051d924b709f94.gif]

Unknown said...

"[fo: size="6" face="" color="#FF6666"]Zựt zải lọ zải chai tuyền con Cần Lao cả[/fo]"

Ngu vửa vửa thôi.

Có lồn ý.

Thằng nhà jàu nó đi đong xèng chứ nó cần đéo jì học jỏi jật jải đéo jì. Lếu muốn jật jải, thì đéo có cửa cho bọn đói thối mồm các cô đâu.

Các cuộc thi vớvỉn chủyếu zành cơhội cho bọn đói thối mồm.

Nói mẹ thế cho nhanh.

Con Són zạo nài càng ngày càng bầnnông

Unknown said...

"Đói thúi mồm" thì đừng có đẻ con. Đấy chính là hànhvi thiếtthực nhất các cô chứngminh mình yêuthương concái.

Hiểu chưa con Són mồm buồi trâu.

Binh Nhì said...

[si="6"][co="#00000"]Yêu thương thì cha con rau cháo có nhau cần đéo gì phải sang giàu tài phú, dm. Vật chất chẳng qua là thứ để bồi dưỡng thể xác, còn thương yêu đến từ tự tâm hồn, nên tất nhiên đéo liên quan đến rau cháo hay là gì. Tôi nói thế đới Zì làm đéo được tôi. ha ha ha. Dm, anh Són cái tội già mà còn nói ngu nhát.ha ha ha[/co][/si]

Unknown said...

Kểcả jải Nobel, cũng chỉ là cuộc chơi của zững bầnnông đói thối mồm.

Nobel bạn Zì còn đẻ mẹ ga jải Nobel kìa.

Mà jải Nobel được truyềnthông bơmvá nhiều, chứ nó còn thua xa játrị vậtchất so mới nhiều jải khác, mời gúc.

Thomas Edison bạn Zì cần đéo jì Nobel vậtlý.

Rowling em Zì cần đéo jì Nobel vănchương.

Khi ngườita không "đói thối mồm", ngườita nghĩ và làm đều khác các cô.

Unknown said...

Một mặcđịnh của jới hànlâm là các jảithưởng đéo trao cho bọn jàu.

Đã jàucó, lại còn chiếm mẹ hết jảithưởng, thì điều đó nên gọi là bấtcông.

Tom Cruise, Sylvester Stallone, Brad Pitt.. chắcchắn đéo bâugiờ có jải Oscar hehe trừkhi chúng tự làm mình đói thối mồm.

Unknown said...

Yêuthương gaocháo có nhau cái lồn mẹ con Bầu ý.

Đã sống bằng gaocháo, thì triệtsản mẹ đi. Ngườita sinh ga ở đời fải cắn sung mặc sướng trong yêuthương. Còn mụcđích sống của các cô là "gaocháo trong yêuthương" thì các cô đéo nên tồntại.

Lếu Lừa triệtsản từ 195x (thuở mới có 20 trẹo mạng), thì jờ đéo cần làm jì cũng jàu ngang Xiêm gòi.

Các cô yêuthương đéo jì concái đâu. Đói quá thì chăm địt. Địt nhiều thì đẻ con. Đẻ xong nuôi chúng toàn bằng "gaocháo" gòi đòi chúng báođáp lúc về jà haha đứa nầu đéo báođáp thì chưởi chúng bấthiếu.

Chứ các cô yêuthương concái cái con củ cặc.

Unknown said...

A quên mải chưởi chưa thôngbáo hehe

Còn thiếu 4 văncông đăngký nữa là đủ mở khóa #2 của Fast MBA nha xuchiêng.

Trúcmừng trúcmừng.

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Đương bú bia, cơ mà thế lồn nầu lại lảng vảng vô quán.
Địt mẹ chúng mài lũ nhợn con ton hon đỏ đít. Chào đới he he.
Có vài dự án ngon cực và bền vững gất. Ông cần đối tác (đéo cần xèng lồn của các cô nhé) địt bẹ.
Ông cần thông tin của công xưởng sản xuất linh kiện điện tử các loại (càng nhiều càng tốt).
Thâm Trấn anh chưa tiềm được thằng ưng.
Con nầu có bán/ hợp tác với ông.
Nhẽ nhõn con Zì mồm hôi, phỏng?
Thế đã, địt cả lò lũ nhợn.[/co][/si]

pín said...

tôi định thảo luận với anh Són thợ địt cơ mà Dì sã quán triệt xong.
đéon ói lại nữa, tổng kết lại nghèo thì húp lồn, thế thôi.


Maria nàng hỡi người yêu tôi, chúc nàng 1 cuối tuần bão tuyết nằm nhà bú vang ngắm tuyết rơi bên lò sưởi.
anh sẽ ngoi lên ngày mai bú diệu hợp-cẩn với nàng.

pín said...

Dì vĩ đại người thày vĩ đại mở lớp nào đông chặt lớp đó đong đùa ra bạc vạn, thật là người thầy vĩ đại.

địt mẹ bọn giáo lừa muôn đời đói thối mồm, vì trình chúng chỉ dại địt nhao, mà dại địt cũng đáo giỏi bàng anh thề luôn hehe.

6 son said...

hehe, địt mẹ hãy nhìn lên tí đi các Cô, rùi hẵng sủa nhé,hehe.

pín said...

anh Són, vấn đề yêu thương con thì rõ ràng nghèo cũng yêu thương con như giàu, rõ ràng.

Nhưng yêu thương mà nói suông đéo tính, nhà nghèo mẹ có cục thịt mẹ nhường con cắn hết, cái đó theo tôi chỉ có trong văn, miếng thịt phải cắn đều, hoặc thằng bố cắn nhiều hơn vì còn diệu hehe.

Nếu anh lôi 100 anh giàu và 100 anh nghèo xem ai thương con nhiều hơn, tôi chắc chắn ở phía 100 anh nghèo, tiếng quát tháo đánh con đông hơn hẳn bên giào.
Anh mắc lỗi so sánh cảm tính.

6 son said...

A Pín có thống kê không??
Ta xét mặt bằng là lương công chức nhé.

6 son said...

Ta lấy lương Cần Lao 5 trẹo/ cần lao và Lương Tịnh Bông 1 tỉ/ tinh bông nhé.

pín said...

tại sao phải thống kê?

Bên tây ao ko bao giờ có trẻ đi ăn xin, do nó giàu.
Ta ăn xin trẻ con đầy, do ta nghèo.

anh nói nghèo vẫn yêu thương con thì không sai, nhưng họ đéo phải số đông.

6 son said...

Không xo mí tây mần chi.
So ta mí ta đi.
Mọi thứ đều phải có thống kê hết và chia ra tỉ lệ trung bình.

pín said...

mời anh đưa thống kê. mời mời hehe

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Địt bệ mái cô câm mồm hết đi.
Các cô được/bị/thích làm việc là vì cái lồn gì ngoài xèng, hở hở hở?
Khi không có/chưa đủ/thấy ít hơn thằng nào đấy hãi cố mà đong em xèng mượt mà thơm tho nhá, sao đấy hẵng nói.
Các cô đương thảo nuận 2 cái chả liên quan lồn gì đến nhao.
Địt con cụ./co][/si]

6 son said...

Thống kê thì nó dài zằng zặc.
A cứ nói theo cách của a,hehe.
Tui nói theo cách của tui,hehe.
Lương 5 trẹo/ tháng *2 vợ chồng.
Cuộc sống của đa số cần lao như vại là tạm ổn.
vẫn có thời zan chăm xóc za đình lẫn nhởi thể thao. thi thủm tiệc tùng nho nhỏ.hehe.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Vả chết cụ con Són bần nông mặt ngu đi Bín Nghé ơi hahaha.

6 son said...

Con Lói thích bị chửi à??hehe.
Ngu vừa thui.
Cô zàu có sống trong tình iu thương đầm ấm za đình à?
Cô là 1 đối tượng đình sản của cô Pín đới,/

Unknown said...

Đèo mẹ, các cô cái nhao cái đéo gì đới. Ông người hay ông chó thì cũng thương con như nhao. Ông nghèo hay ông giào thương con như nhau cũng. Bởi vì cái đó là basic instinct. Các cô hiểu hông? các cô mlt

Unknown said...

The way bần nông và tây lông, ông nghèo và ông giào thương con fai3 khác nhau rồi. các cô phân biệt kiểu đéo gì đới

Mia Otto said...

Vấnđề không phải là thương hay không thương.

Hay thương con baonhiêu.

Vấnđề là thương rồi thì làm được cái gì?

Thằng nghèo thương con cứ cho là hơn đi, chungquy vẫn bấtlực.

Khi người ta phải chạy ăn từng bữa. Thì nhiđồng có gì?

Ănmặc có khi còn phải bóp mồm bóp miệng, lấy đâu ra Chima mà chơi. Thế mà cacc còn baobiện thươngxót được à?

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Yêu bằng mồm và nói suông mặc định đéo yêu, thế cho nhanh.

Con nào đéo hiểu chân lý nài thì hehe chết mẹ các cô đi chứ sống làm cái con cặc?

Mia Otto said...

Ai mà cứ mở mồm nheonhẻo thương mới yêu, mà chả mần được gì tửtế cho đứa kia, kể cả với cha mẹ/ chồng/ vợ/ con/ ngườiyêu/ bạnbè...

Em thấy dơ lắm.

Nói là việc của mồm. Nói suông mời cút ngay cho sạch nước.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [fo: color="#FF0000"]
Địt mẹ lại chủ đề tinh bông với bần Lông củ cặt à, Địt mẹ Các anh các chị gỗi hơi quá gòi đấy.

Anh Són viết triện hay, Ngựa bênh anh Són, đéo nói nhiều, hehe.
[/fo]
[/si]

6 son said...

Sống ở Đời thì hãy nhìn lên nghe chưa.
Cắm mặt nhìn xuống mần đéo zề cho mặt nặng như lồn tru.

Mia Otto said...

Nhiđồng ở đây, sinh ra mặcđịnh có ngai quãng 800$ tiền sữa.

Mà nghe đến đẻ, đứa nào chưa đông xèng còn sợ hết hồn run lẩybẩy.

Vì chúng tráchnhiệm với việc chúng mần. Thế thôi.

Nhất là với nhiđồng.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [fo: color="#FF0000"]
Nghèo mà đéo đủ tiền nui con thì nói làm giề, chết cho gọn.

Còn nghèo tầm tháng ja đình 5-6 trẹo cụ vưỡn sống và nui con tốt ở Lừa. Địt mẹ chúa ban cho súc sinh quyền sống và mưu Cào hạnh Fúc như nhao, Hạnh phúc là đc hiệpThông với ThiênChúa, các anh các chị quyền gì mà đòi bỏn phải chết hử.

Zĩ nhiên trừ Zì vĩ đại thì có quyền gòi (địt mẹ trình nâng bi của Jì đã lên gòi)
[/fo]
[/si]

pín said...

anh Sáo tranh luận quán Bựa mà như vậy là tôi chê, thay vì nói nhìn lên hay nhìn xuống, anh phải chứng minh đc, nghèo thương con bằng cách nào?
chứ thương mồm hay nhìn up hai down thì đéo giống với tranh luận lắm.

Tôi đi London bú bia đây các anh chị ơi, hẹn đêm gặp lại haha

6 son said...

Đem tình thương Con za để đong đếm bằng hiện vật thì Tui cũng không bít nói zề.hehe,

Unknown said...

Con Són sămsoi máchqué cánhân là Zì đéo ưng. Cô nên gút kinhnghiệm. Cô đừng nghĩ cô biết chút về nhânthân người khác thì cô nói đéo jì cũng được.

Chưởi nhao thì đi thẳng vầu vấnđề đi. Chưởi pama nhao cũng được vì đó là tậpquán, zưng zù thế nào cũng fải đi vầu vấnđề.

Lếu thích sămsoi nhao, con Són sẽ thiệt hơn bọn khác ở đây đấy, Zì báo trước. Cô nhiền lại mình coi?

6 son said...

Với mức lương 10 trẹo cụ 2 vợ chồng mí 2 đứa con.
Thì cuộc sống coi như đoàng hoàng,, có time chăm sóc con cái và mua những món quà nho nhỏ.
Còn các Cô nói loại chay ăn từng bữa thì đéo chấp.hehe.

Unknown said...

Em Ria nói đúng gòi các cô cãi cái jì?

Các cô ở Lừa mà thunhập zưới 30 chai Cụ/tháng thì đéo nên đẻ con.

Mà tốt nhất Lừa thì đéo nên đẻđái, mọi đàng.

Nhỡ đẻ gòi thì câm mồm đi chứ đừng ngồi đó thanhminh lảinhải yêu mới chả thương.

Yêuthương cái con củ cặc.

6 son said...

Săm soi cá nhân đéo đâu zề.
Tui đéo thích chưởi mà không có nguồn cụ thể.hehe.
Còn ai thích chửi cá nhân Tui ủng hộ hết,hehe.

6 son said...

Đứa nào chưa có con cũng câm mồm đi.
Địt mẹ đéo có con mờ cứ nói như đúng rùi.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [fo: color="#FF0000"]
Zì nói vại thì được bao nhiêu con ở đây được sinh ga, ba mẹ Ngựa cũng lương nhỏn hơn 10 trẹo cụ/ tháng. Vưỡn thương Ngựa gất nhiều.

Zì fat biểu cảm tính cá nhưn Zì gòi, ko thể bắt tất cả fai theo đc.
[/fo]
[/si]

Unknown said...

Như em Jết đó. Lo cho một nhiđồng đã tốn 15 chai/tháng. Đấy là chưa nói jì đến zững trườnghợp bấtkhảkháng như bịnhtật, gòi họchành cao thêm.

Các cô mà không có nổi 30 chai/tháng (2 vợchồng 50 chai trở lên, thờigiá 2013), thì sống cũng như chết chứ có đéo jì mà ngồi đó thanhminh.

Thunhập hai vợchồng 10 chai/tháng mà cũng cố đẻ thì hóa ra các cô lừa nhao à?

Unknown said...

Thương mồm đéo chấp con Ngựa ạ.

Thương thế thì khác đéo jì ông chó? Đcm cô nhiền chó mẹ yêu chó con không?

Đó là bảnnăng. Ai đẻ ga con cũng yêuthương cả, tấtnhiên trừ loại đốnmạt không chấp.

Zưng yêuthương bằng mồm thì làm lồn jì cho đời.

Zì mà nghèo thì Zì chỉ ước mình đéo sinh ra.

Unknown said...

Con Són câm mồm đi.

Ai chưa đẻ con vì tự thấy chưa nên, theo Zì đó là côngchính.

Còn đcm thunhập 10 chai mà đẻ 2 ông nhiđồng thì là loài cầmthú.

Unknown said...

Địt mẹ con Són cứ làm như có con thì khó lắm ý.

Địt mẹ zẫn nhao ga bờ guộng tuột quần xuống địt nhao fát là 9 tháng sau có con ngay. Bọn tâmthần hay sida vưỡn đẻ được.

Địt mẹ bọn vôtráchnhiệm thúvật.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [fo: color="#FF0000"]
Lương 10 trẹo Ngựa vưỡn đi học đại học Zờ vưỡn đc làm 1 bank bự, ở Lừa Zĩ nhiên. Bi Zờ Ko so sánh đc với các anh chị ở Tai, or giào có, khá Zả. Nhưng biết đéo đao đấy maiSau.

Thôi địt mẹ, gí buồi thẩu luận chủ đề bần lông với tinh bông nữa Zì ơi. Địt mẹ Ngựa chúa ghét chủ đề nài, huhu.
[/fo]
[/si]

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Công nhận Zì dạo nài chưởi yếu hẳn đi, cũng hiền hòa hẳn đi, than ôi!

Unknown said...

Các cô yêu kiểu của anh nài:

[img=http://luongtamconggiao.files.wordpress.com/2011/08/zy8x28.jpg]

Thì yêu làm lồn jì. Thà ghét còn hơn.

Địt mẹ bọn nói mồm. Thúvật hết.

Yêu nhao thì fải làm cho nhao sướng.

Yêu concái thì fải mần cho concái sống như ông người.

Không làm được như vậy thì khâu lồn lại.

Mia Otto said...

Ui chà, không có con thì im đi.

Câu này nghe nhiều gòi.

Thế thì em có câu nài luôn cho nó xanh

"Never argue with an idiot. They will only bring you down to their level and beat you with experience."

Unknown said...

Con Ngựa nói ngu như ngựa ý.

Pama cô đéo đẻ cô thì jờ vưỡn có một con mần ở chỗ cái Bank bự của cô. Zì mong con cỏn sinh ga trong một jađình thunhập 50 chai.

Cô cứ làm như không có cô thì đéo có ai mần chỗ đó fỏng?

Pama Zì, nhẽ ra đéo nên đẻ Zì. Như thế bỏn đỡ khổ mà Zì cũng đỡ khổ.

Lừa Bắc Kỳ sau 1954 mặcđịnh là không nên tồntại trên đời.

Unknown said...

Sống thì khổ hơn cả ông chó bên Tai Lông, thế mà còn vênhváo tựhào tao có mấy đứa con ngoanngoãn học jỏi được jảithưởng hehe.

Đúng là chịu mẹ với thói wanking của các cô.

Unknown said...

Con mặt cặc nầu ở trên hỏi về jacông điệntử đó?

Đcm Thâm Trấn mà cô còn chê thì Zì chịu mẹ cô gòi. Thâm Trấn mần cả iphone ipad (xịn) các cô đang zùng đó, ngồi đấy mà chê.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [fo: color="#FF0000"]
Pama Zì, nhẽ ra đéo nên đẻ Zì. Như thế bỏn đỡ khổ mà Zì cũng đỡ khổ.@Zì

Zì nói vại thì đéo ai cãi nữa, Zì điên mẹ gòi, hehe. Nhẽ Zì luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, hehe. Zì còn ko mún sinh ga đời nhẽ súc sinh ở đai lao đào chết hết.Thôi Gí cặt nói nữa.

Nghe bẩu sắp tới B cấm gạch nung nên Ông anh Ngựa tính mần cái nài:Được ko Zì,
[img=http://kienviet.net/wp-content/uploads/2013/08/gach_khong_nung_hue_quang_KN_02.jpg]
Có anh chị nầu ở Gồng có hấng ko nhẽ.
[/fo]
[/si]

Unknown said...

Zì thuở bé chưa bâugiờ tựhào mình học jỏi. Mà nóichung là Zì chả bâugiờ tựhào về bấtcứ cái đéo jì của bảnthân.

Fận nghèohèn mặcđịnh là không-thể-tựhào. Chả có đéo jì đáng để tựhào.

Zù sự nghèo nghẻo đéo có lỗi của các cô, nó vưỡn như vậy.

Unknown said...

Các cô cứ đi nhiều xem nhiều biết nhiều, gòi sẽ thấy, jống Lừa đéo nên tồntại trên đời. Kểcả Zì.

Lếu Lừa có thể jiết cắn thịt như lợn như bò thì tốt. Đàng nài hehe thịt Lừa cũng đéo cắn được.

JoJo said...

Con 6 Són nói vậy cũng có lý của cỏn, các cô azua chửi cỏn như vậy là chưa thỏa đáng.
Nếu cứ chiểu theo tiêu chuẩn được đẻ đái của mụ Zắm thì nhẽ chỉ chưa tới 10% Lừa được đẻ thôi nhỉ?! (GDP bình quân đầu người Lừa hiện mới đạt $1,200 - nghĩa là khoảng 25 triệu/năm, thay vì 30 triệu/tháng để được quyền đẻ).

Anh JoJo cũng công nhận một thực tế là ở Lừa càng nghèo lại càng chăm đẻ, thế mới đểu. Rõ nhất là các vùng miền núi, hiếm nhà "đồng bào" nào chỉ 2-3 con.

Nhiều nước Châu Âu hiện còn treo thưởng để dân chúng đẻ mà dân số vẫn giảm dần từng năm, các cô chửi 6 Són có si nghĩ gì không? Tính ích kỷ, chạy theo lối sống hưởng thụ, vị kỷ, vô trách nhiệm đấy.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Lý của con 6 Són là cái con cặc gì vại hả con Giồ địt mẹ con Giồ?

Unknown said...

Con Jồ đéo biết jì câm nốt mồm đi. Nước nào treo thưởng đẻ nhiều? Đừng có đọc lá-cải gõ chưa.

Đẻ nhiều thì có nhiều trợcấp, vậy thôi, lấy cặc za mà thưởng. Bọn mọiđen bọn Mễ bọn gốc Lừa đẻ nhiều để cắn trợcấp, chứ thưởng thưởng cái lồn mẹ con Jồ.

Unknown said...

Chết cười mới con Jồ

Chém ở Quán bao năm mới lộ mẹ cái mặt là chỉ đọc Lá Cải hahaha

Sao mà lắm ếch thế hở jời địt mẹ khổthân Zì quá

Unknown said...

Hehe Zì quớt lại câu nói nủitiếng của con Jồ

"[fo: size="4"]Nhiều nước Châu Âu hiện còn treo thưởng để dân chúng đẻ mà dân số vẫn giảm dần từng năm[/fo]"

Hahaha chết mẹ nó cười.

Day-dreaming said...

Con són chứng mênh 2 vợ chồng làm 10 chai/ tháng đẻ và nuôi 2 đứa con kiểu gì mà vợ chồng vẫn thắm thiết con cái bằng bạn bằng bè, thỉnh thoảng tiệc tùng nho nhỏ đi.

Hay 10 chai lương sống ở bản hẻm xa xôi. Hehe

JoJo said...

Anh vửa mới chinh phục đỉnh Fansipan xong các cô ạ. Anh JoJo kiểm tra sức khỏe và sức bền bản thân xem có đủ tiêu chuẩn mai mốt sinh baby không, thấy vẫn rất ổn. hehe ...

Anh đú thử mới bọn Tai lông thì thấy mình vẫn thua về sức bền so với bỏn tí chút, nhưng sức chịu đựng của anh thì nhất định hơn bỏn nửa boong.

Nghĩ cũng lạ cho cái thú thích mạo hiểm, thích khám phá và chinh phục của con người. Đang đệm êm chăn ấm tự dưng lại rủ nhao đi ngủ bờ ngủ bụi chui rúc trong cái chòi tạm tít trên độ cao 2.800m chỉ để sáng mai lên tới đỉnh. Đêm thì gió hú, rét buốt ngủ chẳng được, tranh giành nhau từng chén rượu chống cái lạnh thấu buốt, mới tờ mờ sáng đã nai nịt lên đường.

(cắt cồng lấy doanh số)

6 son said...

Phải đã từng là Voi rùi lại là Chó thì mới bít tiêu pha là vô cùng con Mơ Ngày ợ,hehe.
Thui theo Bitcoin đi .
Bỏ mẹ chủ đề bần nông mí cần lao đi
Zì nhẻ,
Con nầu Tinh Bông thì ấm vầu thân nó đi ,hehe.

6 son said...

Zọt Phôi Phai.

Chiếc quần đùi kẻ mua những năm lâu lắm zờ đã bạc mầu, 2 bên bẹn hình thành nên nếp gấp mĩ miều của lão hóa.
Đâu đó trên nếp gấp đã bạc mầu ới sợi vải đã sang!
Trưa nai húp bát Nậm-Pịa aka cứt, no ễnh bụng đứng lên nghe cái phựt..........đứt dây chun.
Quần đùi kẻ rơi vô tư xuống gối củ lạc.
Một cảm zác nuối nuối tiếc tiếc lùa vào lạnh toát zữa 2 chân.
Khiến Gã zùng mình.
Đời người cũng vại!
Thời zan cứ trôi trôi mà tuổi chẳng đợi tài.
Hỡi ai ui, liệu còn bao nhiêu lần kéo lên rùi tụt xuống nữa đơi.

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Zì mõm thối 137.
Ông gõ gàng nói nà chưa tiềm được con ưng cái bụng chớ nói đéo gì dư ý của Zì dcm.
Ông cần thông tin của bỏn, cụ tỷ hơn là thằng o-đờ vật liệu chế xuất dững đồ đó.
Zì mõm thối nhẽ biết?
Hợp tác nhể. Ngon gất.[/co][/si]

Unknown said...

Thunhập 10 chai/tháng mà ở Nụi hay Gồng thì 1 người sống cũng ngang ông chó chứ đéo jì.

Đạikhái là đủ xèng thuê jan nhà 20m2 có toalét, cắn cơm bụi, thithoảng bú lọ bia hơi vỉa hè, và đá choác fò Jáp Bát.

Chứ đừng nghĩ đến chiện cuối ngày đi vụt tennis hay tắm spa, cuối tuần mò lên Tam Đảo hay zắt vện sốpbinh, cuối năm cả nhà sang Xiêm coi sex. Tấtnhiên sẽ đéo bâugiờ có chiện nghe opera Nhàhát Nhớn, nghỉ hè ở Tibet, cỡi xe Matiz cho đỡ mưa đỡ nắng.

Sống như thế mà cũng vênhváo được thì đúng là thiêntài.

bữa no bữa đói said...

An Hoang Trung Tuong said... (140)
Các cô cứ đi nhiều xem nhiều biết nhiều, gòi sẽ thấy, jống Lừa đéo nên tồntại trên đời. Kểcả Zì.

[si="6"][co="#0033FF"]Hố hố !! Anh phản đối, địt mẹ. Chả dụ lếu giống Lừa không tồn tại thì bọn loài người biết thế lồn nầu là văn minh vì đéo có so sánh&đối chứng. Và đó là lí do để Lừa tòn tại. [/co][/si]

Unknown said...

An Hoang Trung Tuong said... [fo: color="#FF9966"](151)[/fo]

Cồng nài Zì nói chitiêu cho 1 Lừa nhế, đéo fải cho cả jađình.

Cả jađình 10 chai thì bú cặc vã mà sống.

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Nói mà đút buồi dữngg ông chó ông nhợn dcm.
Chỉ salong chém gió là tài, nghĩ kiếm cắn cho đời bớt nhọc nhằn đê. Lũ đười ươi.[/co][/si]

Day-dreaming said...

Tính sơ sơ ở thành phố:
Ăn sáng 15K/người x4 x30(ngày)= 1chai 8

Ăn trưa& tối coi như một nguời 60K: =60K x 4 x 30(ngày)= 7 chai 2

Tổng cộng gần hết mẹ 9 chai rồi. Trong khi theo mức tính trên thì thời giá giờ đủ năng lượng? Đâu còn cho học hành (ở nước mà giáo dục cũng toàn dân), đời sống tinh thần??

JoJo said...

Con Lói chuột mới mụ Zắm cũng hài hước vô đối. "Thưởng" là cách nói thậm xưng của anh thôi chứ lá cải do anh chỉ đạo sản xuất chứ ai, hố hố...

Dưng điều anh nói không nhất thiết khác sự thật. Việc công dân nhiều nước (nhiều là từ hai trở lên nha :)), đẻ đái ngoài hưởng chế độ thông thường từ Chính phủ như đa số các nước, họ còn được lĩnh thêm tiền trợ cấp "hỗ trợ" vượt trội so với các nước khác, như vậy không phải "thưởng" thì là gì hả con Chuột theo đuôi kia?

Còn nếu nói phải thế lọ thế chai mới được lấy vợ, mới được sinh con đẻ cái thì vô chừng, và, các cô đang sống trên cung trăng chứ không phải hạ giới. Chém trên quán thì được chứ chém trên bàn rượu dễ ăn cái bát vào mõm lắm. Haha ... Salong ơi!!! lý thuyết ơi!!!!!!!!

Unknown said...

Zì chỉ từng đường-đi-nước-bước cho các cô đong xèng mà các cô có đong đéo đâu.

Để gòi jờ ngồi thỏamãn với 10 trẹo nuôi đủ jađình 1 vện 2 con huhuhu.

Zì muốn chết quá địt mẹ xuchiêng.

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Kiếu đéo gì chúng cũng đẻ con mẹ nó gòi, nói nhẽ chúng về đập chết nhi đồng hay sâu.
Số phận chúng mài thuộc chúng mài, ông kệ mẹ. [/co][/si]

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Pm mụ Zì kiểu đéo gì vậy? [/co][/si]

6 son said...

Cô Ngựa:
Lừa có cấm ghạch nung đâu.
Ghạch bê tông xốp phỏng?
Cái đó mần dây chuyền thửa thì cũng hột rẻ thui.
Thợ xây không khoái xây ghạch đó lắm vì lúc cắt zất mất time.

Unknown said...

Con Bò He vầu FBook mà biem cho Zì

Con nài vửa bẩu mần điệntử jờ lại mần gạch xốp là sao?

Bọn gạch xốp đang lópbi cho lãnhchúa cấm gạch nung có fỏng?

bữa no bữa đói said...

[si="6"][co="#0033FF"]Nhất ăn, nhì mặc, thứ ba đút cặc vào lồn.

Cắn thế đéo nầu cũng được, OK!

Mặc thế đéo nầu cũng được, OK!

Đút vầu lồn (or cặc) nầu cũng được, OK or not OK?[/co][/si]

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Con Ngựa cồng 138.
Địt bẹ giờ cô mới nghĩ đến cái này à hố hố, ông đã từng mần nó 6 niên trước gòi.
Khó khăn đéo phải là có bán được hay không mà là công nghệ tạo nên chất lượng và giá thành của nó.
"Gạch không nung" ông đã từng mần ở Lào Cai. Giờ chết sặc bởi công nghệ Tào hồi hổi.[/co][/si]

JoJo said...

Con Ngựa sản xuất gạch đó chỉ để làm các công trình phụ thôi nha con nài. Cùng lắm làm tường ngăn cho mấy căn hộ thu nhập thấp (nhớ dặn chủ đầu tư ém kỹ đừng để người mua biết kẻo họ trả lại nhà). Con Vinh Cao Ngạn đệ anh tận dụng xỉ than mần món mỏn nhưng tiêu thụ kém lắm, ế lắm.

Bọn đệ anh JoJo đang không biết phải làm gì với đống tro xỉ than mỗi năm thải ra hàng chục triệu tấn đây ngoài việc đem đổ thành núi và tống ra biển, hehe ...

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Ok Zì.
Ngựa non háo đá.
Điều tiên quyết cho thành công loại gạch nài là công nghệ:
1. Công nghệ tạo nên chất lượng (cường độ chịu lực, khối lượng riêng aka độ nhẹ.
2. Công nghệ phải phù hợp với vùng nguyên liệu.
Công nghệ này thay đủi nhanh như đánh địt.[/co][/si]

Unknown said...

Con Són ngu nhở

Gạch xốp chúng mần cả gạch nguyên lẫn gạch nửa. Cắt cái đéo jì. Xây vài chục viên gạch nguyên mới cần đến một viên gạch nửa.

Gạch xốp aka [fo: color="#FF0000"]gạch nguội chính là tươnglai của Lừa[/fo] các cô. Con nầu có côngnghệ và vốnliếng hãy cốgắng jìnjữ thịtrường, đừng bỏ cuộc.

Không nghe Zì thì cắn cứt.

Quantrọng nhất bigiờ là 2 chữ M trong 4M: jảm játhành & tăng chấtlượng (thuộc về vướnđề côngnghệ aka Method) và marketing để quầnchúng thấy muốn zùng.

Trong đó Zì nghĩ marketing quantrọng hơn. Nên lópbi cho lácải tung tin chánhphủ chuẩnbị cấm gạch nung, và lópbi nghịtrường luôn.

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Con Jồ 164 nói ngu dư ông chó.
Không quá 5 niên nữa cô đéo bâu giờ còn nhìn thấy viên gạch hồng đỏ tươi rói mới tinh nha. Chúng sẽ biến mất vĩnh viễn vì tài nguyên là đất sét (dễ khai thác) hết con mẹ nó gòi.[/co][/si]

6 son said...

Lừa cũng có lộ trình từ lâu đưa % ghạch xốp bắt buộc vầu các công trình dân dụng.hehe
Nhưng con nói cứ nói con đề nghị cứ đề con xây cứ xây.
Không bít qua năm tới thì sẽ sao đơi???

6 son said...

Zì chưa xây bâu zờ mà nói như đúng rùi.
Có những chỗ ghạch nửa có vừa cái con cặc.hehee

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Các cô địt bẹ lũ con lợn đéo có não nhờ.
Mạn đéo gì đi Chùa Hương (Hà Tây cũ) địt bẹ có con Tào đặt mẹ cái máy trong làng nghề tăm tre nứa vầu...chỉ để thu mua bụi mùn cưa các loại và các cô dững con lợn có biết chùng mần gì không?
Chúng mần củi ép dùng đốt lò sưởi cho Tai lông.
Kiếm khá rất.
Đéo thằng nào biết máy mảy dư nầu vì chúng kín cổng cao tường.
Hãy động não lên hỡi dững con lợn đói khổ.[/co][/si]

Unknown said...

Bên Đông Âu thời 196x đã đạitrà zùng gạch xốp nguội gòi. Xây nhà to bự như caoốc biuđinh hay nhà bé tẹo của tưnhân đều zùng gạch gảnh hết.

Zì đéo hiểu sao Lừa các cô đến jờ vưỡn zùng gạch đất nung?

Ngoài zững nhượcđiểm kinhhoàng như nặng, khó xây, tốn vữa, xấu, bẩn, không bền, thì gạch nung còn tànphá môitrường (khi nung và khi bóc đất nôngnghiệp), játhành cao (bên Tai Lông játhành gạch nung gấp đôi thậmchí gấp ba gạch nguội, đắt gần bằng đá ong), và khó vậnchuyển.

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Cồng 165 ông sửa là trọng lượng riêng not khối lượng riêng. ĐỊt mẹ già gòi lẫn cẫn quá.[/co][/si]

Unknown said...

Xây [fo: color="#FF0000"]gạch đất nung tốn vữa gấp đôi xây gạch xốp nguội[/fo] các cô ạ.

Địt cụ con Són đừng tưởng Zì đéo mần thợ xây mà Zì đéo biết jì nha.

Các cô fải lấy [fo: color="#FF0000"]chitiết đó đưa vầu marketing[/fo].

Chứ jờ bầnnông chỉ thấy gạch nguội đắt hơn là bỏn zí lồn vầu mua gòi.

JoJo said...

con Bò cười lại nhầm là Trâu (167): con nài thông minh nhỉ? Anh JoJo nói sự thật và chỉ sự thật thôi. Hiện tại là như thế, còn về tương lai ai dám chắc, kể cả việc ứng dụng khoa học công nghệ sẽ cho ra những vật liệu mới tối ưu hơn gạch không nung đó. Anh còn có cả bảng đánh giá chất lượng gạch không nung so mới gạch nung nữa cơ nên đừng có cãi anh. Còn về đất làm gạch ư, chưa hết được đâu, còn nhiều lắm ...

Đến như các loại khoáng sản người ta còn chưa lo hết mà Bò cười lại lo hết đất nung gạch thì đúng là He He.

Việc cô nói 5 niên nữa không thấy gạch đỏ, cô có dám cá mới anh không? Chỉ được cái vui tính hồ đồ.

bữa no bữa đói said...

[si="6"][co="#0033FF"]Hồi cô Giáp mần Trùm Đẻ, Fồng dành hẳn một bên cánh gà Nhà triển lảm mần Trung tâm sinh đẻ có kế hoạch, bất cứ con Lừa đực đương độ tuổi sinh đẻ nầu nhởn nhơ qua Trung tâm đều bị bọn nhân viên ra bá vai gạ đình sản (lấy nịt buộc cuống dái), lếu đồng ý bỏn sẽ được bồi dưỡng đâu mấy loét Cụ (anh đéo nhớ) thấy vậy bọn nghiện bờ sông Lấp sáng đéo nào cũng xếp hàng yêu cầu được đình sản để chấp hành Chủ trương Chính sách, dưng bỏn bị Trung tâm từ chối mới lí do Các bạn không nằm trong diện đối tượng. Hehe, đố các cô biết bỏn suy luận kiểu đéo gì mà các ông nghẹn đéo được đình sản?[/co][/si]

Unknown said...

Xây gạch nguội lớp áo vữa bên ngoài tường chỉ zày trungbình 1.5cm. Còn gạch đất nung thì lớp lớp zày mẹ 5cm.

Các cô cứ thử xây đi gòi biết, chứ trakíu tiêuchuẩn trong sách thì sai ngay sai ngay. Cứ xây đi gòi sẽ thấy fần chiphí ximăng chúng lệch nhao như nào.

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Con Jồ thần gúc mà ngu, địt bẹ ông lói cho mà sáng cái não nhế. Cái bảng đào bòi mà cô có đấy chỉ là 1 công nghệ tạo ra loại gạch không nung đấy. Công nghệ thì thiếu lồn gì. Ông tỷ dụ:
- Cũng là gạch không nung ở vùng nhiều đá vôi khác hẳn với vùng nhiều đá phong hóa.
- Với nguyên liệu chính khác nhao sẽ cho loại gạch khác nhao.[/co][/si]

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Con Zì salong địt mẹ.
Lớp vữa trát mà dày 5cm thì cần đéo gì phải gạch nữa, tự nó cũng đủ để làm tường bao che not chịu lực.
2 lớp dày mẹ nó 10 xen ti mét gòi.
cuôn zở he he.[/co][/si]

JoJo said...

Gạch không nung hiện tại giá rẻ hơn gạch nung khoảng 30% nhưng chịu lực kém hơn gạch nung khoảng 20% (theo bảng phân tích anh đã xem). Mấu chốt gạch không nung chưa phổ biến vì quan niệm vật liệu truyền thống và tâm lý sử dụng chất phế thải làm vật liệu xây nhà.

Hiện đã có cả gạch sinh thái nữa rồi, nó rất nhẹ, rất bền, chịu lực rất tốt nhưng vẫn chưa có chỗ đứng trên thị trường. Lý do tương tự gạch không nung trên.

Anh cũng biết đã có gạch chịu nhiệt, chịu lực cực tốt nhưng chỉ dành cho các công trình đặc thù. (trước đây loại gạch này phải nhập khẩu).

Nhìn chung, ngành vật liệu xây dựng Lừa vẫn có cửa sáng để cạnh tranh mí ngoại quốc, ăn nhau ở chi phí vận chuyển, chứ công nghệ thì cứ học nước ngoài là OK. hehe...

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]"Thước thợ" là cái củ lồn gì các cô biết không.
Nó cũng là cái thước bình thường dưng dài hơn, thường 1,5-2m được làm bằng gỗ hoặc nhuôm hoặc kẽm...
Mục đích của nó là lấy mặt phẳng khi trát, lát.
Có cái đấy nên độ dày lớp trát trung bình thực tế nhõn 1cm. [/co][/si]

Unknown said...

Con lợn He đéo nhiền thấy Zì nói là số trungbình à?

Tường "mười" của Lừa thường sau khi xây xong zầy 20cm, nhất là nhà tưnhân. Không tin mời đo thử.

bữa no bữa đói said...

[si="6"][co="#0033FF"]Anh khuyên các cô nên giải tán ý định mần gạch không nung, lếu kiếm cắn được chắc đéo đến lần các cô, vì Lừa mần nhà phụ thuộc vầu tập quán xây dựng. chả dụ cùng là gạch nung dưng ở Gồng bỏn thường xài gạch 4 lỗ, còn bọn Nụi, Fồng lại xài gạch chỉ 2 lỗ gần dư đặc và bọn thiết kế muốn kiếm cắn cũng phải tôn trọng cái tập quán củ lồn này mà đéo cần lí do tmt.[/co][/si]

Unknown said...

Con lợn He câm mồm đi

Gạch đất nung tốn vữa vì kíchthước không đều, lại lồi lõm sứtsẹo. Xây kiểu đéo jì cũng fải fủ thật nhiều vữa (vữa trát?) thì tường mới fẳng được. Ngoài ra vữa để gắnkết các viên gạch đất nung (vữa xây?) cũng tốn gấp đôi gấp ba so với gạch nguội.

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Em Jồ vui tánh nhể.
Tương lai gần, rất gần nhé. Gạch là vật liệu bao che not chịu lực đối với các công trình lớn (từ cấp 3 giở lên đến 2, 1 và đặc biệt). Và khi đấy chúng đéo còn gọi là gach với cách hiểu dư hiện nai, chúng biến mẹ thành tấm tường mô-đun (gần dư tường lắp ghép). Cái này cần công nghệ, tất nhiên.
Loại công trình này sẽ chiếm đa số tỷ trọng các công trình dân dụng.
Phần còn lại là nhà dân nhỏ lẻ thì cần vật liệu địa phương (không tốn nhiều chi phí vận chiển).
Vậy nên mỗi công nghệ cần phù hợp với nguyên liệu đầu vào tại địa phương quyết định.
Đéo thể lấy công nghệ lước ngài vầu nhế.
[/co][/si]

Unknown said...

Zì côngnhận gạch đất nung sẽ đéo thể sống lâu được.

Cái làm jì ngạcnhiên là, tại sao đến jờ nài vưỡn còn nhiều gạch nung thế.

Nhẽ đúng như các cô nói, Lừa quá bảothủ và đầnđộn. Muốn sửa thóiquen của chúng chỉ có cách nã đạn vầu đầulâu.

JoJo said...

Vừa rồi lên chỉ đạo công tác nhân sự LaoCai và Sapa anh JoJo thấy nhiều cửa kiếm cắn cũng hay.
Bi giờ tay to chúng nó kiếm nhanh như chảo chớp, chính sách còn chưa ban ra chúng chủng đã ký kết mới nhao xong xuôi đâu vào đấy gòi. Thật là một lũ mất nết, cơ hội :).

Sang năm anh JoJo phải tham gia vào giai cấp Nhân Dân thôi, chứ đứng ngoài nhiền chúng cắn miếng to miếng dài mà Gato quá đy.

Chỉ ngại là vài năm nữa muốn mần cái Thẻ xanh Mẽo theo kế hoạch lại khó vì thuộc giai cấp ND, hic.

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Con Zì nhẽ vác thước đi đo lớp trát nhà tập thể Nguyễn Công Trứ, nó xây từ dững thập niên 70 của thế kỷ trước gòi.
Hiện nay gạch đất nung đa phần làm bằng máy nên kích thước tương đối đồng đều.
Việc bỏn thợ đéo biết xây thì vẹo vọ cả mảng tường là bình thường. Lớp trát vì thế sẽ dày.
Thợ giờ tai nghề cao phết, nghiệm thu trát tường dùng đèn mà vẫn qua được thì khá gòi còn gì.
He he[/co][/si]

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Jồ lại chém gòi. Nhân sự Lào Cai từ cấp trưởng phòng các huyện giở lên ông đơi nắm mẹ trong lòng bàn tai.
Cô có biết con nầu sẽ nên chủ tịt hông mà chém.
Sa Pa nhõn đất đai là ngon, nhiều con nhập kho, điển hình gần đơi nà con Lập.
Giờ hết mẹ nó gòi.
Ông đương mần 02 dự án trên Sa Pa nhé.
Đừng có chém vầu đá em Jồ.[/co][/si]

bữa no bữa đói said...

An Hoang Trung Tuong said... (183)
Con lợn He câm mồm đi

Con Zì nhẽ đéo biết lồn gì về gạch, với công nghệ lò tuy-nen bỏn có thể mần ra gạch nung mười viên dư một (cùng size&color), bọn Giếng Đáy chuyên mần gạch xây khoe mạch vữa. Gạch con Zì nói là gạch phò, mần bằng đất bãi (đéo phải đất thịt) mới bị lồi lõm. Cái chính là giá thành.

Day-dreaming said...

Lại cãi nhau về gạch đá rồi. Vừa may có anh giai bên cạnh cũng húng lên muốn nhảy vào sới.

anh giai: xét về chất lượng của gạch nung và không nung

thứ nhất: ngâm nước để kiểm tra chất lượng độ bền vật liệu. Rõ ràng gạch nung tốt hơn

thứ hai: xem tuổi thọ: gạch nung đã được dùng từ rất lâu đời với các công trình vĩnh cửu. Tương lai các công trình lớn vẫn ko thể dùng gạch ko nung

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Zì set cho ông cái phông chữ nầu, địt mẹ cứ cốp cốp bết bết nhọc nhọc là.[/co][/si]

HITS said...

"Thước thợ" là cái củ lồn gì các cô biết không.
Nó cũng là cái thước bình thường dưng dài hơn, thường 1,5-2m được làm bằng gỗ hoặc nhuôm hoặc kẽm... @Ông Bò He He said... (180)

Quan trọng là ở giữa nó phải rỗng để cuối ngài khi huýt sáo vác thước trở về anh thợ hehe nhét vào đấy 1 hai vài cây sắt.

Day-dreaming said...

Anh giai tiếp:
Gạch ko nung làm từ cát và xi măng, ko qua nhiệt, dùng phản ứng thủy phân cát+ xi măng+ nước = gạch ko nung

Gạch nung= đất sét+cát+vôi+nhiệt độ. Phản ứng hóa học sinh ra khí thải độc hại

Đồng ý gạch ko nung tạm thời chưa ảnh hưởng đến môi trường, nhưng vẫn phải phá núi, đào cát...làm xi măng...tác hại đều tương đương

JoJo said...

Con Trâu cười ngây thơ nhỉ, với một đất nước mỗi năm hứng hơn chục cơn bão và động đất ngài càng nhiều mà con nài bẩu gạch chỉ để làm vật liệu bao che thì anh chiệu cô gòi.

Chúng ta sẽ đi lại những cái các nước đã mần, dĩ nhiên, kể cả một building cũng chỉ cần lắp ráp. Nhưng nó phải tùy từng nơi và tùy công năng nữa. Hôm vừa rồi anh đi Mường Lát, cách biên giới Lao 2km, dân chủ yếu sống nhà sàn, nhà gỗ; ra trung tâm huyện Quan Hóa thì dân xây nhà gạch, vào khách sạn thì toilet vách kính mầu, về Nụi thì toàn gỗ ván ép, anh leo Fans thì bọn Tai lông ngủ lều, He He ...

Con Trâu cười: Sapa là quê (n) anh JoJo đấy, anh nói lại kẻo bé nhầm hàng thì khổ lại không biết kêu ai. Trâu cười có biết con Vịn theo chỉ đạo của anh hiện tại cỏn đang ở đâu hông ta? Còn con Ưởng đệ anh gần hết tuổi nên anh chiếu cố cho cỏn hốt cú chót thôi mừ.

Hiện anh đang chỉ đạo bỏn bán miếng 4.000m2 đất vàng ngay trung tâm, Trâu hỏi đại ca Trâu xem có hứng anh bảo đệ anh để cho?
Còn con Lập chiện xưa quá gòi nha cu, hot là một mụ cơ ... He He!

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Nhẽ ông định không chửi nhưng thấy con Dầy Mình ngu quá đéo chịu được.
Thứ nhứt: gạch làm ra để cho cô ngâm nước à? Lớp trát có bởi tác dụng chính là chống thấm, ngoài ra còn vì thẩm mỹ.
Thứ nhị: Cô đéo hiểu thế nào là công trình vĩnh cửu à? Vĩnh cửu theo tiêu chuẩn Lừa là tồn tại ổn định từ 50 niên giở lên. Cô muốn xây di tích vĩnh cửu thì lấy mẹ nó đá xanh Thanh Hóa tốt hơn.
Đã thấy não giãn ra chưa hở con lợn he he.[/co][/si]

JoJo said...

Thôi, chào cả lò, anh JoJo đi ngụ.
G9!

Anh nhớ một nàng ...
Chúc em ngủ ngon!

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Day-dreaming said...

Lừa nhân làm ngược mẹ. Cần làm công trình vĩnh cửu để đời thì ăn cáp bớt xén...vùa khai trương xong thì nứt, xuống cấp để được trùng tu, sửa chữa. Trong khi xây nhà dân dụng 1-2 tầng thì theo mốt ăn chắc mặc bền, móng to hoành chẳng để làm đéo, tường 20 dày. Sau 2 ba năm lại đập chỗ nọ, phá cơi nới ra chỗ kia...tổng thể hỏng toàn diện

HITS said...

Mạn đéo gì đi Chùa Hương (Hà Tây cũ) địt bẹ có con Tào đặt mẹ cái máy trong làng nghề tăm tre nứa vầu...chỉ để thu mua bụi mùn cưa các loại và các cô dững con lợn có biết chùng mần gì không?
Chúng mần củi ép dùng đốt lò sưởi cho Tai lông.
Kiếm khá rất.
Đéo thằng nào biết máy mảy dư nầu vì chúng kín cổng cao tường. @Ông Bò He He said... (170)
Nhẽ đâu anh muốn nói đến cái mái nài:
[im]http://images02.jaovat.com/ui/7/44/81/1370612972_517924381_1-Hinh-anh-ca--may-ep-ci-trau-may-ep-cui-trau.jpg[/im]

Day-dreaming said...

Con Bò he he @195

Lại thứ nhất: cứ cho là lớp trát chống thấm nước. Nhưng gach ko nung dùng sẽ thấy hậu quả rõ ràng hơn ở sứ điều kiện khí hậu này: rêu mốc, bong rộp nhanh hơn.Đến gạch nung, trát dầy ở đây còn bong tróc, mốc đen mốc đỏ, mỗi năm phải ko ngừng bảo trì, sơn sửa

Lại thứ hai:Ở Lừa đếu gì có ý định xây công trình vĩnh cửu hơn 50 năm. Chỉ là kế hoạch năm năm lần một rồi lần hai.Share this post please batoong«Oldest ‹Older   1 – 200 of 1874   Newer› Newest»

Post a Comment