Latest Comments
Sunday, 17 November 2013


Money of future (Tiền của maisau)

Tiền của maisau


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


WHAT IS MONEY: TIỀN LÀ GÌ?

Thưa văncông xuchiêng. Dear soutien-amateur fellows.

Trung Tướng nhắc một phần của bài học về tiền trong sách Fast-MBA:

Tiền là gì mời văncông xuchiêng địnhnghĩa.

Tiền có các chứcnăng chính:
(i) đánhgiá,
(ii) lưuthông,
(iii) dựtrữ,
(iv) thanhtoán.

Chứcnăng đánhgiá, aka thước đo giátrị, khỏi cần thảoluận. Một con xe giá 10 triệu Cụ, hay một quả nhà giá 10 triệu Tơn, đó là những đánhgiá, dùng tiền.

Chứcnăng lưuthông, aka phươngtiện lưuthông, là chứcnăng quantrọng nhất của tiền. Các cô đem 20,000 con xe bán lấy tiền, rồi đem tiền mua 1 quả nhà, đó là những lưuthông.

Vì chứcnăng lưuthông là quantrọng cănbản, nên tiền càng lúc càng tậptrung cho chứcnăng này, mà nhạt mẹ các chứcnăng khác.

Chứcnăng dựtrữ, aka phươngtiện cấttrữ, ngược mẹ chứcnăng lưuthông. Tiền không mang ra chợ tiêupha sắmsửa, mà nhét vào tủ, hay chôn gậm giường.

Chứcnăng thanhtoán, aka phươngtiện thanhtoán, là hệquả của chứcnăng lưuthông và chứcnăng đánhgiá. Nhândân trả lương nhau, đóng thuế, vaymướn nợnần, etc, đều bằng tiền, đó là những thanhtoán.

Nếu không có tiền, mọi hoạtđộng kinhtế của các cô ngưngtrệ, aka chết, bởi không tồntại đánhgiá, lưuthông, dựtrữ, thanhtoán. Các cô thành những ông bò. Bò cần cỏ và chuồng. Bò đéo cần tiền.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


PRIMITIVE DECENTRALIZED MONEY: TIỀN TỰDO NGUYÊNTHỦY

Nguyênthủy, tiền sửdụng tựdo, không qua các trunggian pháthành chảdụ ngânhàng.

Chúng chínhxác là tiền tựdo nguyênthủy, primitive decentralized money.

Nhândân tự thỏathuận với nhau lấy gì làm tiền: vỏ sò, thúng thóc, cục vàng. Tiền càng chuẩn khi chúng càng khó kiếm và càng được đámđông rộngrãi chấpnhận.

Những món sò, thóc, vàng, etc đó, thựcchất là những tàisản các cô kiếm bằng bùhôi laođộng và mánhkhóe doanhthương. Chúng đơnsơ nhưng côngchính, và đặcbiệt vữngbền.

Giátrị của sò, thóc, vàng cóthể giảm hay tăng tùy mứcđộ khanhiếm và thôngdụng, nhưng khôngthể xuống zero. Các cô vác một thúng thóc sang Mexico, nó vẫn là một thúng thóc, không giống tờ 500K polymer Ông Cụ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


CENTRALIZED MONEY: TIỀN TRUNGƯƠNG TẬPQUYỀN

Thờigian trôi thờigian trôi. Các lãnhchúa thay nhau chiếm quyền điềukhiển nhândân. Họ nhậnthức rằng, tiền tựdo nguyênthủy kìmhãm họ.

Nếu đánh thuế 1 triệu côngdân bằng thóc, lãnhchúa sẽ nhập-kho mỗi năm 1 triệu thúng thóc. Quá nhọcnhằn và thậmchí vôdụng. Thu và giữ thóc đã nhọc 2-3 phần, giàu bằng thóc còn nhọc 10-15 phần.

Đánh thuế bằng vàng không chắc hiệuquả hơn, bởi vàng hữuhạn. Nếu lượng vàng trong nhândân đạt 1 triệu lạng, thì lãnhchúa khôngthể giàu vượt 1 triệu lạng.

Và lãnhchúa sángtạo ra tiền trungương tậpquyền, centralized money.

Là thứ tiền các cô đang tiêu.

Tiền đó do lãnhchúa độcquyền pháthành, qua ngânhàng hay khobạc trungương, in trên mảnh giấy xanh hay đồng xu nhôm trắng, và lưu trong máytính.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Khi vuivẻ, lãnhchúa in tiền vừa đủ, tiền của các cô đứng giá, các cô cũng vuivẻ. Khi đấy, tiền mạnhmẽ như vàng.

Lúc chánchường túngkém, lãnhchúa in tiền nhanh như wanking (aka thủzâm), tiền của các cô mất giá, hànlâm gọi là lạmphát (aka pháthành thừa), các cô vỡ mẹ mồm xuchiêng. Lúc đấy, tiền mongmanh hơn khói.

Ngày WW2 chưa chínhthức khaitrương, bên Áo hay Hung có những tỷphú hóa thành hànhkhất chỉ sau 1 đêm, khi tiền họ bị lãnhchúa hạ giá 1 triệu lần. RIP các anh.

Vậy, tiền trungương tậpquyền là quà của lãnhchúa, đéo phải quà của văncông xuchiêng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


MODERN DECENTRALIZED MONEY: TIỀN TỰDO HIỆNĐẠI

Thờigian trôi thờigian trôi. Văncông xuchiêng nhậnthức rằng, họ nên quay lại thuở kinhtài nguyênthủy, nơi tiền bùhôi họ không dễ bị cướpđoạt bởi lãnhchúa tay to, không dễ bị quảtang bởi côngan chim bé, không chịu giớihạn của địalý và chínhtrị, không chịu ảnhhưởng của chinhchiến và thiêntai.

Và nhất là, không cần bọn trunggian mặt cặc.

Họ muốn một thứ tiền bềnvững như vàng, nhưng nhẹ hơn, tiện hơn, kín hơn, và không hữuhạn.

Cái gì của thếgian không hữuhạn?

Vậtchất ảo (cyberspace) không hữuhạn.

Và tiền tựdo hiệnđại khaisinh, trong khônggian vậtchất ảo, thứ vậtchất đo bằng bytes và bits.

Tiền tựdo hiệnđại cũng có đúng bốn chứcnăng tiền hoànhảo, nhưng:
(i) không có trunggian pháthành,
(ii) không có ngânhàng điềuphối,
(iii) không dễ kiếm bằng bùhôi,
(iv) nhưng cóthể kiếm bằng bùhôi.

Bốn đặctính trên chính là các đặctính của vàng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


BITCOIN, THE MONEY OF FUTURE: BITCOIN TIỀN CỦA MAISAU

Năm 2008, thiêntài ảo Satoshi Nakamoto sángtạo vàng điệntử Bitcoin (BTC), tiênphong tiền tựdo hiệnđại.

Trung Tướng gọi Satoshi là thiêntài ảo, bởi Nakamoto không phải tên anh ấy. Nó là một nickname. Như Trung Tướng, Satoshi vĩđại nhờ thànhtựu nickname. Cóthể, anh ấy chết lâu rồi, và tangma anh ấy không một người thamdự, quantrọng đéo gì.

Satoshi tạo 50 BTC đầutiên, và tung vào thịtrường.

Nguyêntắc kiếm Bitcoin BTC khá giảndị. Các cô thamgia một chợ Bitcoin (kêu là blockchain) trên mạng internet, rồi bật máytính chạy phầnmềm kiếm Bitcoin chuyêndụng do chợ cungcấp hoặc các cô tự setup. Phầnmềm này sẽ âmthầm giải các bàitoán matrận (puzzle) của chợ.

Giải xong một matrận, các cô kiếm (tạo) được 50 BTC.

Hànhvi giải matrận kêu là đào mỏ (mining).

Máytính đào mỏ chuyêndụng kêu là máy đào (bitcoin miners) hay máy băm (bitcoin hash).

Côngnghệ đào mỏ chuyêndụng gồm hai nhánh: ASIC và GPU.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Các bàitoán matrận của các chợ blockchain được sinh tựđộng bởi chính phầnmềm giải chúng. Chúng khó tới nỗi một máytính phổthông phải nhai vài năm mới xong một bài. Người (aka máytính) giải xong một bài sẽ có ngay bài khác cho nhândân khác cùng đào.

Tiền BTC của các cô không save tại máychủ, không mướn ngânhàng mẹ nào. Chúng nằm luôn trong máytính các cô. Mạng máytính nganghàng (peer-to-peer) của anhem Bitcoin sẽ ghi sốdư tàikhoản (balance) và các giaodịch (transaction) của các cô, tươngtự hệthống Bittorrent. Tintặc hacker không chọc nổi mạng lưới sâu và rộng kinhkhủng này.

Bitcoin trưởngthành mãnhliệt. Nếu năm 2009, một BTC chỉ có giá $0.7, thì nay đã $400. Lãnhchúa Germany đã chínhthức côngnhận Bitcoin. Các đạigia mạng như Baidu, Reddit, Wordpress, etc, đã thành chợ blockchain. Giaodịch của chợ trứdanh Blockchain.info đã lên 30 tỷ Tơn.

Lãnhchúa USA và Japan quantâm Bitcoin cũng.

Và đây là tàikhoản Bitcoin của Trung Tướng:

1Atxzu1c1hRhXp31LBAt6tRSi9uBkwKRSq

Nếu ngại đào mỏ, các cô cóthể mua Bitcoin tại các chợ blockchain hay Bitcoin broker, hoặc làm thuê cho Trung Tướng, đong tiền của maisau.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(@2013)

Page:


990 comments:1 – 200 of 990   Newer›   Newest»
Unknown said...

Đéo hiểu mấy đcm

Unknown said...

Đéo hiểu thì ngậm mồm lại gòi đọc cho đến lúc hiểu.

Có nhấtthiết fải sủa lên một câu thế không.

Xèng đấy chứ đéo fải cứt đâu.

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]
Bài mới Ông ưng gất he he.
Zì mồm thối nói gõ hơn về "bài toán ma trận" đi. Đoạn này khó khó là, đéo hình dung nủi.[/co][/si]

Unknown said...

Mới cách nay vài hôm Nhị ca của Soái gởi qua cái link Bitcoin và nói là him "start using it", thế chó nầu hôm nay Zì biên bài này quá hay.

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Các đặc tính của Bitcoin giống như Vàng (Au).
Cơ mà cái nài có vẻ vô hạn:"Người (aka máytính) giải xong một bài sẽ tương ngay bài khác cho nhândân khác cùng đào."
Điều gì khống chế nó hữu hạn khi cứ đào là có? Nhẽ càng về sao thì gần dư đéo thể đào đặng (bởi khó quá)???
Nếu hữu hạn, sẽ là bâu nhiêu??? Thằng lồn con lồn nầu quy định?
Địt mẹ ong thủ quá Zì mõm thối. [/co][/si]

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Đút buồi, thăng thôi mai nghiên sao, địt bẹ.[/co][/si]

pín said...

Dì vĩ đại đã quai lại, địt mẹ tưởng chết mẹ rồi hehe.
còn anh em nào ko uống li mừng Dì quai lại nào hehe

Lyquy said...

[ss:-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469); ][fo: face="sans-serif" size="6"]Theo nhời Zì kèn to bằng dép làm cái acc Bitcoin đã, sau này tôi sớm dự Zi cho văn công mặt cặc zao dịch bằng cái này, đéo chơi paypal nữa phỏng[/fo][/ss]

Unknown said...

Nếu bitcoin trở nên Thông dụng và mọi thanh toán đều qua btc thì Cần j usd, eur, vnđ nữa nhỉ, mà như vậy thì cần quái j nhà bank nữa. Bà bán rau có thể ngồi nhà giao dịch, Cần đéo ra chợ nữa....

Unknown said...

Theo jaothức chuẩn Bitcoin thì:

- Cứ 4 năm độ khó của các bàitoán matrận Bitcoin sẽ tăng gấp đôi, đềfòng các tiếnbộ côngnghệ sẽ đẩy nhanh tốcđộ đào mỏ Bitcoin.

- Số BTC được jớihạn ở mức 21,000,000. Nên không ai cóthể tạo ra quá nhiều khiến Bitcoin mất já.

- Đơnvị BTC nhỏ nhất là 0.00000001. Vậy trên thựctế cóthể luânchuyển 21 ngàn ngàn tỷ BTC. Đây là con số đủ lớn cho tàichính toàncầu trong hàng ngàn năm nữa.

- Bitcoin kếtthúc hoạtđộng năm 2140, nghĩa là gần 130 năm nữa.

- Lúc mới hoạtđộng 2008, 1 BTC được xáclập tỷjá 1 Tơn. Hiệntại nó đã tăng gần 500 lần. Nếu con nầu đầưtư 1,000 Tơn năm 2009 mua Bitcoin, thì năm nay cỏn đã có 500,000 Tơn. Tiền này cóthể mang bán ở các chợ Bitcoin hoặc cho các côngty lớn như Baidu, Wordpress.

- Những người thamja Bitcoin cóthể tự tạo fầnmềm (đào mỏ và jaozịch mua bán BTC) của mình theo đúng jaothức chuẩn, thì các đặctính trên tựđộng được jìnjữ và tuânthủ. Cũng jống như BitTorrent, zùng fầnmềm nào thì cũng chiasẻ file theo cách ychang nhau.

Cathnga said...

He he, bài nài em chả hiểu mấy, nhưng đọc thấy thú vị gất.

Chúc mừng Záng sinh Zì yêu !!!

Mai em lại lên gừng, trong thời gian em không có mặt ở quán, Zì chớ nhắc tới tên em phòng việc em bị cắn phải lưỡi.

Chầu Zì và các cô chước vì Nga chả biết cồng cái gì về vấn đề nài, ti nhiên vẫn hóng đều.

Unknown said...

Đạikhái hiểu về các bàitoán matrận Bitcoin nó như này.

Các cô đã đăngký zùng online banking chưa? Có zùng khóa bảomật token không?

Lếu zùng gòi, các cô sẽ thấy, mỗi lần bấm khóa token, các cô sẽ có được một con số jả-ngẫunhiên (pseudo-random) khác nhau, zùng làm mãsố bímật trong các jaozịch banking. Con số này kêu là Nonce (từ gốc Italiano nha, nghĩa là "đéo fải nó").

Nguyêntắc của việc tạo ra Nonce là chọn ngẫunhiên một số N, rồi mãhóa nó, vídụ thành zãy số JEOIWENAOSFUSIRUATG. Khi các cô nhập zãy số đã mãhóa, bank sẽ tra nó với số N xem có đúng không, và sẽ chấpnhận jaozịch của cô.

Việc mãhóa N thành Nonce rất zễ, zưng việc ngược lại (từ Nonce tìm ra N) thì khó đến mức gần như không thể. Lếu số N càng nhớn, mứcđộ khó càng cao.

Các bàitoán matrận Bitcoin có nhiệmvụ mò ra zững con số N đó. Theo quyước chung, số N của Bitcoin sẽ zài zần theo thờigian chứ không cốđịnh.

Để mò ra số N, chỉ có một cách là thử từng số từng chữ cho đến lúc thấy được Nonce. Hoạtđộng này kêu là Brute Force Attacking.

Các máytính Bitcoin Miner được thiếtkế CPU chỉ có mỗi nhiệmvụ là tìm N cho thật nhanh.

Unknown said...

Đéo cần biết các cô có tiêu được Bitcoin không, zưng zững bọn bán máy đào mỏ BTC đã bán các sảnphẩm của chúng với já vài ngàn Tơn.

Con nài já trên 6 ngàn Tơn. Tốcđộ tínhtoán 1200 GH/s. GH đọc là Giga-hash.

[img=https://hashfast.com/wp-content/uploads/2013/10/4U-front-perspective-TOP-ON-1024x768-300x300.jpg]

Anonymous said...

Cày BTC free thử trên trang này http://www.landofbitcoin.com/

Unknown said...

Ảnh trong bài là một xưởng Bitcoin của zân chuyênnghiệp

[im]https://lh5.googleusercontent.com/-9JX5gHwmefc/UoemsXEk2KI/AAAAAAAAFck/xQMa-ibWUiQ/s480-no/0.07.jpg[/im]

Unknown said...

Đào Bitcoin càng ngày càng khó tới mức mà các máytính cánhân hầunhư đéo làm nổi, nên các nhóm đào Bitcoin đã thiếtkế fầnmềm để hàng ngàn máy cùng đào, rồi sẽ chiasẻ sảnfẩm cho nhau.

Já 1 BTC hôm nay đã gần 500 Tơn rồi. Lừa cũng đã có khá nhiều con kinhzoanh, zưng chỉ zừng ở mứcđộ muabán đầucơ BTC.

Unknown said...

Wikileaks đã từ lâu nhận donation của bátánh bằng Bitcoin và cả Litecoin, một loại tiền điệntử tựdo tươngtự Bitcoin.

Đây là 1 tàikhoản Bitcoin của chúng: 135rnKsXJUp8vk5MSk4XAXX8uVmtAAaYDp

Gọi là tàikhoản, zưng zãy số đó thựcchất là một cái khóa côngkhai (Public Key) của zững jaozịch BTC cánhân Wikileaks.

Unknown said...

Jaozịch Bitcoin gầnnhư miễnfí hoàntoàn. Các cô chỉ tốn xèng khi muốn đổi BTC thành cash đút vầu túi, zưng fí cũng không quá cao.

Mua bán Bitcoin tại đây. Thằng MtGox này khá uytín:

https://www.mtgox.com/

Tỷjá hiệntại 450 Tơn.

Các đạilý muabán Bitcoin tincậy khác list ở đây:

https://en.bitcoin.it/wiki/Selling_bitcoins

Unknown said...

Hiệnjờ Zì cũng có hơn 2 BTC hehe, tươngđương 900 Tơn

Já đóngcửa hômqua 470 Tơn. Já hiệntại 440 Tơn. Đcm đánh võng chả khác đéo jì chấng Lừa nhẻ văncông xuchiêng.

Thôi chầu chầu. Zì đi hẹnhò mới con vện bụng sáu múi bướm to như cái chày jã cua bể.

Mia Otto said...

Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết thế hả Zì.

Anh em nhà Winklevoss thật là vãi chưởng nhở, cá mập nòi có khác.


Củ Chuối Tây said...

Trung Tướng!

Đầu tư con nài

[im]https://lh5.googleusercontent.com/-9JX5gHwmefc/UoemsXEk2KI/AAAAAAAAFck/xQMa-ibWUiQ/s480-no/0.07.jpg[/im]

hoặc con nài vài ngàn Tơn:

[im]https://hashfast.com/wp-content/uploads/2013/10/4U-front-perspective-TOP-ON-1024x768-300x300.jpg[/im]

Nhẽ bọn văn công thối mồm, răng vẩu đéo dám nhể?

Củ Chuối Tây said...

ảnh ATM của Bitcoin

[im]http://cafef.vcmedia.vn/thumb_w/252/Images/Uploaded/Share/40286d7b2e4618f9b6b557f6eb959bb7/2013/07/08/bitcoin/bitcoin-atm-san-sang-hoat-dong.jpg [/im]

Chiếc máy sẽ giúp nâng cao khả năng chuyển đổi các đồng tiền pháp định sang tiền ảo chỉ trong 15 giây và chấp nhận các đồng tiền từ hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới

Unknown said...

Thiếtbị đào mỏ Bitcoin tạija của các cánhân chim bé trông như này:

[img=http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/730738103_1/8-cores-fpga-bitcoin-miner.jpg]

Các anh ấy zùng các GPU (card đồhọa, có tốcđộ xửlý tínhtoán cực nhanh) của các hãng NVidia, ATI, etc, để ghép thành các bộ đào mỏ Bitcoin Miners.

Bộ trong hình trên zùng 16 con GPU.

Anh này còn zùng 8 con iPhone để mần một bộ đào mỏ ziđộng:

[img=http://mybitcoinmining.com/wp-content/uploads/2013/10/-82272713098175071.jpg]

Nhưng các anh ấy chả đọ được với côngnghiệp đào mỏ của Tào hehe. Tào lúc đéo nầu cũng thánh nhẻ đcm. Đây là một côngxưởng đào Bitcoin Thâm Trấn:

[img=http://i00.i.aliimg.com/img/pb/885/646/452/452646885_147.jpg]

Unknown said...

Khi Bitcoin thịnhhành, con phone của các cô chính là cái ví điệntử (e-wallet).

Khi mua hàng, các cô chỉ cần chĩa camera phone vầu cái tem của hàng hảng, gòi xách hàng về nhà zùng thôi thế mới thánh.

Các em fò chínhủy sẽ in mã QR Code vầu mông. Mã mả chính là sốhiệu Bitcoin của ẻm. Các cô chĩa phone vầu mông mổng, thế là ẻm mời các cô lên jường jaocấu nhẹnhàng zịuzàng.

HITS said...

Nếu thế sau nài các chính phủ và thể chế chính trị sẽ như nào ? Bọn nó toàn in tiền vay mượn tương lai tiêu sài hiện tại, hả Zì ?

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Zì thánh nhẻ, dần ông mường tượng ga gòi địt mẹ he he.
Tidiên, con số 21trẹo BTC và 140 niên tồn tại hoạt động của nó được móc từ đâu ga thế hở Zì?
Điều cặc nầu làm giá BTC lại biến động? Giả nhời được cái này nhẽ đầu cơ ngon khà khà.[/co][/si]

Unknown said...

Các lãnhchúa đếquốc rất quantâm côngnghệ Bitcoin, các cô ạ.

Chúng sẽ bớt được gất nhiều côngsức để vậnhành hệthống ngânhàng trungương. Chúng cũng đứng ngoài các cuộc tấncông tàichính hay chiếntranh tiềntệ.

Nước Tào sẽ đéo lo bị nước Mẽo cướp trắng hàng ngàn tỷ Tơn như zững năm qua.

Nước Mẽo cũng đéo fải lo tìm cách kéo hàng ngàn tỷ Tơn của bọn ngoạiquốc về nhà.

Các ngânhàng cũng đéo cần chi hàng chục trẹo Tơn mỗi năm để chống lại hacking.

Ziêng xèng chiphí cho côngnghệ thôngtin tiếtkiệm được của các ngânhàng cũng lên đến hàng trăm tỷ Tơn mỗi năm.

Xèng chi cho in xèng và quản xèng cũng hàng chục hàng trăm tỷ nữa.

Unknown said...

Từ lúc Zì chơi Bitcoin tới jờ cũng kiếm được chừng 500 Tơn lãi gòi hehe. Đấy là Zì đéo đào mỏ, đéo làm jì cả. Chỉ đơnjản mua thử thế thôi.

Zì cũng đéo hìnhzung được nó fát nhanh như thế. Lếu biết trước, Zì đã có vài trẹo ngon như gửa đít đéo fải làm jì đời thế mới xuchiêng chứ.

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Satoshi aka thông minh đơi[/co][/si]
[im]C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop[/im]

Unknown said...

Tầm 2010-2011, một thanhniên tintin zùng máy cánhân đào chămchỉ thì mỗi tháng kiếm được chừng vài chục BTC tươngđương quãng vài trăm Tơn.

Zưng jờ máy cánhân đéo đào được nữa, nên BTC tăng já manzợ đcm xuchiêng quá.

Vài chục BTC thời sơkhai đó jờ bán nhanh cũng được 10-20 ngàn Tơn ngon nhẻ.

Unknown said...

HITS said...

Tiền nài cũng có vẻ giống tiền ảo của game online nhỉ.

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Đèo mịa dán hềnh với dẫn thùy linh như cặc, tuyền hỏng là sâu.[/co][/si]

Unknown said...

Bọn Mẽo và Nhật đặcbiệt quantâm Bitcoin vì hạtầng côngnghệ IT của chúng cực mạnh.

Lếu lãnhchúa China quyếtđịnh zốc xèng zựtrữ vầu Bitcoin, thì bọn Mẽo Nhật sẽ biến hết các zàn siêu máytính của chúng thành các máy đào mỏ Bitcoin.

Máytính của bộ quốcfòng Mẽo hiện có khảnăng đào cả triệu BTC mỗi năm. Với tỷjá hiệnnay, khoản đó tươngđương nửa tỷ Tơn, zưng tươnglai sẽ mauchóng jatăng khi tàinguyên Bitcoin cạnkiệt. Jống ychang các mỏ vàng vậy.

Kếhoạch của chúng là thật nhanhchóng đào chiếm khoảng 1/2 tới 2/3 trong tổngsố 21 trẹo BTC. Đcm đây chính là sứcmạnh của 1/2 thếjới chứ đéo jì. BTC cóthể tăng já tới 20-50K Tơn trong chục năm nữa, và số BTC zựtrữ của Mẽo sẽ tươngđương vài trăm tỷ tới cả ngàn tỷ Tơn lúc lủng, nghĩa là bằng mẹ lượng Tơn quốcja Mẽo hiện đang lưuhành trên thếjới.

Unknown said...

Con Hít ngu như ông bò. Đéo chịu đọc kỹ jì cả.

Tiền ảo của game là tiền Centralized, cũng như xèng ngânhàng thôi. Nó fải có bọn fáthành, vízụ chủ đầutư game. Thằng chủ đó đéo chịu thanhtoán cho các cô là các cô vỡ mẹ mồm.

Còn Bitcoin là xèng tựzo. Nó như vàng, zưng là vàng ảo. Nó đéo fụthuộc sự khốnnạn hay tửtế của bấtcứ con lãnhchúa nầu cả.

HITS said...

Ôi địt mẹ, nói đéo gì mấy cái game mà tiền coin do bọn phát hành nó bán hả Zì. Ý là các loại game như WoW, Lineage kia. NPH đéo can thiệp dc mẹ gì. Người chơi tự cày rồi mua bán với nhau. Game online vn như lìn đcm.

HITS said...

Bọn lãnh chúa nó chơi trò ghi nợ đcm gọi là trái phiếu chính phủ, nó sợ bùôi gì. Tương lai thằng khác trả nó trả đéo đâu mà lo.

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Con Hits ngu thì câm đi đặng tự gúc or hóng Ông cồng he he.
Tiền trong mấy cái games lồn của cô chỉ có giá trị trong trỏng, đéo được thừa nhận bên ngoài bởi nhẽ: Đéo đúng "Giao thức" chuẩn nên đạc tính đéo được chấp nhận (Giao thức là cái lồn gì thì hỏi Zì he he).
Địt bẹ anh Satoshi nhẽ khởi nguồn Bitcoin cũng từ games he he.[/co][/si]

HITS said...

Tôi nói giống, tương tự chứ tôi có nói là như vại đâu hả hehe anh Bò?
Tiền là trung gian được một cộng đồng công nhận or lãnh chúa chứng nhận và định giá trị nó.
Tương lai tiền nhẽ thuộc về thông tin điện tử nhể.
Đùng phát cúp mẹ nó điện thì bốc cứt nhể.

QUANRE17 said...

Chiều nai Zượng chỉ cần bệ bốn chức năng cơ bản của xèng nà
Oánh já.
Niu thông
Zự chữ
Thanh toán
Za chém, cũng đủ nàm bọn Lừa Cỏng cônđồ vãi mẹ cả zắm non....còn zững thứ cao siêu bên zưới ,, để thưthư zượng thẩm từtừ gồi chém sao cũng chả muộn, dcm chớ có đùa mí zượng.

À quên chưa hỏi thăm mặt Nồn em yêu buồi mềm bất hủ ! Chả hai em vưỡn được mạnh jỏi chớ, gạo nài sinh hoạt tình zục có đều đặn hông hả em ???

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Mái tính bộ cuốc phồng Mẽo mỗi năm đào được cả trẹo BTC tương đương nửa tỷ tơn@Zì.
Thế sâu nó đéo đào tư nửa tỷ tơn để mần dàn máy thế, 1 năm khấu hao sạch sành sanh, và cứ để đới sẽ tự sinh lời tiế theo.
Với con số hĩu hạn 21 trẹo BTC, 1 trẹo nà 0,5% mẹ gòi. Nhớn hơn khối tài sản của Asean chớ đùa.[/co][/si]

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Muốn nhanh cứ phải củ từ dư con Rẻ nà ông ưng.
Địt bẹ con Rẻ cho thơm loa, tiên nhân nhà mài hốc húp cho nắm vầu gòi mát híp con mẹ nó gòi he he.[/co][/si]

nang_giua_trua said...

Nếu ngại đào mỏ, các cô cóthể mua Bitcoin tại các chợ blockchain hay Bitcoin broker, hoặc làm thuê cho Trung Tướng, đong tiền của maisau.@Trung Tướng.


Em nhận chân mần thuê nhá Trung Tướng. Thật ấy!

Cơmà chả biết Trung Tướng có chịu thuê em hông?

MBTrading said...

Tôi có thắc mắc, tổng số tiền không đổi là 21tr Bitcoin thì số tiền kiếm được do mining là từ đâu ra???Như con Zì đang giữ 2 Bitcoin thì vẫn như vậy...21tr= tổng số tiền các pháp nhân đang nắm giữ vậy mining lấy tiền đâu ra????

MBTrading said...

Cái em Nắng nói là Trading thì em phải có lượng vốn USD tương đương...đây sẽ là phương cách kiếm lời chính từ mining...Bitcoin này hồi đó tôi thấy hay giới thiệu trên Kitco, tôi thấy nó rủ vô một dự án đào mỏ nào đó he he he lúc đó tôi ngu quá không tham gia...như con zì là khôn rồi

HITS said...

hehe Tiền tự sinh ra do giải ma trận, tức cứ giải 1 bài thì anh dc 50 BTC, và limit của nó sau khi đào các kiểu là 21 tr tức chạm số nài thì kết thúc đào bới. Anh Train.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"][co="#0000FF"]

Địt mẹ có bài mới gòi, hehe. Nhưng văn phong Zì zạo nài nó cứ thế đéo nầu ý, e thấy khang khác. hehe
[/co][/si]

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Cô Chết-Đi, cô nên đọc lại bài. Con người đang tìm kiếm 1 loại tiền mới xuất hiện có những yếu tố như Vàng nhưng không phải là Vàng thật mà là Vàng Ảo.Và nó xuất hiện từ Satoshi. Bitcoin là sự quy ước chung của toàn nhân loại, nếu vì lý do gì đấy không được một phần chấp nhận, nó sẽ chết và đúng như 2BTC Zì đang giữ, tất nhiên chả có giá trị đéo.
Trước kia Vàng đéo có giá trị, nó chỉ có giá trị khi con người chấp nhận nó.[/co][/si]

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Các cô còn nhớ khái niệm "giới hạn" aka lim trong toán học nhể. 21trẹo như đường tiệm cận // trục tung aka trục Y, còn mining là các giải bài toán đéo có dạng cụ thể mà phải giải theo cách "mò nghiệm" aka thử. Nó sẽ càng khó khi các con số dễ thử đã được sử dụng. [/co][/si]

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Sorry ông nhầm, sửa lại cồng 49 "...// với trục hoành aka X".
Đéo xin lỗi đới sao hem he he.[/co][/si]

Unknown said...

[si="6"][co="#006666"]Thiên tài ảo Satoshi Nakamoto: Trong tiếng Nhật, Satoshi có nghĩa là "rõ ràng suy nghĩ" hay "khôn ngoan." Naka có thể có nghĩa là "bên trong" hoặc "quan hệ" và moto được sử dụng để mô tả "nguồn gốc" hoặc "nền tảng." Đặt tất cả lại với nhau và bạn sẽ có được "tư duy rõ ràng trong nền tảng.[/co][/si]

Củ Chuối Tây said...

Gúc đi bọn mồm buồi, dcm.

Củ Chuối Tây said...

Tiền là đây chứ đéo đâu hả bọn bú cặc ngựa?

[im]http://genk2.vcmedia.vn/N0WoyYblO3QdmZFKPMtKnadHAHTevz/Image/2012/Tran-Anh/4_minero-monedavirtual-bitcoin-autormiguelsuarez-d4bd5.jpg[/im]

Số Bitcoin nhận được sẽ tương ứng với công sức các "thợ đào" bỏ ra

Củ Chuối Tây said...

Mỗi giờ có khoảng 300 đồng tiền Bitcoin được tạo ra, nhưng cứ 4 năm tỷ lệ này lại giảm một nửa và tổng lượng cung Bitcoin không vượt quá 21 triệu đồng tiền vào năm 2140.

Căn cứ vào tính thuận tiện cho lưu thông, sự đơn giản trong thanh toán và bất khả xâm phạm về thuật toán (aka không thể có sự can thiệp bằng quyền lực nhà nước) nên Bitcoin cứ lên giá ầm ầm.

Củ Chuối Tây said...

Khi tiền mất giá, các cô cứ vác mẹ đô, tiền ông cụ mua Bitcoin thế là ngon có phỏng? Sợ buồi dề.

Unknown said...

Nhức đầu wá... Anyway mụ Bựa đã nâng tầm văn công lên đâu chừng ba tấc... Từ mồm lồn mụ mủ nâng lên mồm xu chiêng...

Rô xinh said...

@ Anh Nát ơi anh Toét ơi Dì ơi Meo ơi các anh chị bựa ơi giúp em với.
Bọn tai nó có cái quỹ tên, 2eme pilier (caisse de pension), bọn lao động phải đóng 8% thu nhập mỗi tháng để dành dụm trong case chúng muốn mua già, hoặc về già ôm 1 cục qua nước ngoài sinh sống...

Cái quỹ nài dịch chính xác qua lừa ngữ là gì huhu?

Rô xinh said...

Mua nhà sorri...

Buataem said...

Thầy Zì giảng thêm chỗ từ bitcoin biến thành tiền đi!
20 $ đầu tiên từ thần đồng Nhật donate.
Vậy 1 đống $ sau ai donate mà thành tiền???

MBTrading said...

Ở Lừa gọi là Bảo Hiểm Xã Hội, có tính chất gần giống thôi chứ nội dung khác nhau xa lắm.. bên Mỹ hình thức tương đương là 401K he he he

Củ Chuối Tây said...Bitcoin được “khai thác” bằng máy tính thông qua giải các thuật toán cực khó nhằm xác nhận giao dịch. Mức độ khó của thuật toán tỷ lệ thuận với số lượng Bitcoin được tạo ra.

Vậy, ai sở hữu Bitcoin đồng nghĩa với việc có thể sở hữu các giao dịch bí mật, không sợ sự kiểm soát, đánh thuế của chính phủ.

Củ Chuối Tây said...

Khi coi Bitcoin là vàng ảo, đương nhiên trở thành nơi trú ẩn cho những cơ khủng hoảng, lạm phát tiền của các chính phủ.

Giống như vàng vật chất, tính chất trao đổi thuận tiện, bí mật của nó là cơ sở khiến nhiều cá nhân, tổ chức sẵn sàng bỏ nhiều tiền để sở hữu nó.

Saigon Catinat said...

Dịch ra tiếng Việt thì hơi khó, tôi không biết khái niệm tương đương bên ngành bảo hiểm VN.

Bảo hiểm bổ sung bắt buộc?

Thôi thì tôi giải thích ý nghĩa theo hiểu biết riêng nhé, rồi mọi người cùng góp ý nên dịch thế nào cho đúng.

Tìm trên nét thì thấy hệ thống bảo hiểm Thụy tổ chức dựa trên 3 piliers (trụ cột):
1- Nhà nước
2- Tư nhân bắt buộc
3- Tư nhân tự nguyện

Bên Pháp cũng tổ chức tương tự, tên gọi thì khác thôi.

Đại khái, về y tế, tai nạn, hưu trí thì mọi người được hưởng chế độ 1, bảo vệ được phần cơ bản, không được 100%. Ví dụ đi khám bác sĩ 23€, chế độ 1 trả 16€, phần còn lại bệnh nhân tự trả.

Vì không được 100% nên cần phải có bổ sung.

Pilier 2 là chế độ bổ sung bắt buộc: một lao động mỗi tháng phải đóng 1 phần, chủ đóng cho một phần, tự động trừ vào lương.

Nhờ có chế độ 2 này mà, ví dụ làm mắt kiếng giá 400€, chế độ 1 chỉ trả chưa tới 100€, phần còn lại là chế độ 2 lo.

Thí dụ này là theo bên Pháp nghe, bên Thụy có thể khác, nhưng nguyên tắc là vậy.

Còn chế độ 3 là tùy thuộc mỗi người tự đóng thêm để được thêm quyền lợi, hoàn toàn tự nguyện.

Rô xinh said...

Merci cô Trết và anh Nát.
Em có hiểu về chế độ vận hành của thằng pilier nài là như vậy, nhưng không biết từ tương đương tiếng Lừa để dịch qua cho chính xác.

Unknown said...

Đề tài hay đéo chịu, bé hiểu được ý chính zồi cơ mà đi vầu sâu sa thì vưỡn mịt mù sương khói. Kê sa lông ngồi hóng, đạch mẹ các chú các thím bam chủ đề khác thì vầu bam box nha, nói linh tinh ở đai bé nhét xi liếp vầu mồm à.
Nói theo cách dễ hỉu thì Bitcoin giống như vàng ảo còn mái tính là mái anh thợ đào vàng, số lượng Bitcoin mái tính đào dc 21 trẹo là hết mức nên Bitcoin mới có giá trị còn nếu số lượng Bitcoin đào được là vô hạn thì nó chả còn giá trị đéo. Em hiểu vại có đúng hông Zì, nếu mái chục năm sao có anh su pà man ưu tú hơn anh Nhật Bổn kia tìm ra cách đào Bitcoin vô hạn thì sao? Điều gì chắc chắn là Bitcoin chỉ đào được hữu hạn ở mức 21 trẹo hả Zì?

Unknown said...

Còn nữa, với phương thức đào tương tự như đào Bitcoin ngta có thể chế ra các coin khác như Betcoin Bopcoin Buoicoin... thì sao? Cái gì cũng có giá trị khi nó là của hiếm và càng độc càng giá trị, với sự phát triển của mái tính như hiện nai thì điều gì đảm bảo cho chỗ đứng của Bitcoin?

Unknown said...

Điều làm cho Bitcoin trở nên khác biệt với các loại tiền ảo hiện nai là nó không chịu sự quản lý của cơ quan nào, bé nghĩ điều nài không hoàn toàn là lợi thế.

bữa no bữa đói said...

[si="6"][co="#0033FF"]"Xèng đấy chứ đéo fải cứt đâu." Con Zì quăng ra một hình thức kiếm xèng nhẽ rất hạp thời trang mới tư duy kiếm cắn Lừa đó là Săn Bắn Hái Lượm (đéo biết Quý ông Quý bà ở new tổ quốc có bỏ được thói thỏi?), ti diên mới óc Lừa bỏn chỉ có thể băn khoăn liệu bán một con bò xịt lốp (aka què chân)thì bỏn sẽ tậu được cái máy đào Bitcoin dư lào or tậu ễnh ương vì bỏn đéo biết nó là cái củ lồn gì. [/co][/si]

Ngựa - PhoBitcoin.com said...
This comment has been removed by the author.
Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"][co="#0000FF"]

Địt mẹ e thắc mắc Zì và CACC ơi?

Đứng sau Bitcoin thựcSự là ai? vưỡn còn là bí ẩn.

NguyênTắc vậnHành của Bitcoin là P2P nhưng liệu những người sánglập hay tồntại một thếlực có khảnăng gianlận trong quátrình tạo Bitcoin hay không?


Bitcoin là kẻ khởi đầu cho tiền điệntử dạng p2p nhưng ko chắc là cuối cùng, rất có thể có 1 dạng khác ra đời tiệnlợi hơn và thay thế Bitcoin ko?

Thuật toán của Bitcoin sử dụng hiện tại chưa thể xâm nhập, là an toàn tuyệt đối zưng tương lai có thể ko và nếu có sẽ xuất hiện Bitcoin giả ko.?


[/co][/si]

Lý Toét said...

Em Rô,
Theo tiếng Lừa trong nước, quỹ này gọi là BH xã hội. Chữ này rất chi là chung chung, không xài được.

Chế độ hiện tại, phải đóng vào quỹ BHXH 24% lương, trong đó người hưởng lương đóng 7% và người chủ đóng 17%. Khi nghỉ, người hưởng lương chỉ được nhận một phần trong số đã đóng góp trong suốt quá trình đi làm.

Ta nên gọi nó là Quỹ hưu cho đơn giản.

Unknown said...

Bọn mặt cặc xuchiêng

- 50 coin đầutiên là để làm vízụ thôi hehe. Chứ sau đó thì anhem quanlại cứ jải được một huzzle có ngay 50 coin mới toe. Nhưthể nó được đào lên từ mỏ vậy.

- Ai đứng sau Bitcoin thì biết thế đéo nầu được, zưng chắcchắn có. Không có bột thì gột nên cặc thôi chứ được cái mẹ jì.

- Đang có một zựán bímật của Silicon cũng tươngtự như Bitcoin, mới được đầutư 20 trẹo Tơn. Nhẽ năm sau hoạtđộng.

- Bitcoin sập cũng chả sao cả. Lại có zựán khác được triểnkhai. Thươngtrường luôn như vậy. Dont pay bucks if you dont afford to lose.

- Bitcoin jả nhẽ đéo có, vì cần đéo jì fải làm jả khi cóthể đào được Bitcoin. Lếu làm jả được thì đào mẹ cho nhanh. Zưng jaozịch jả (Fraudulent Transaction) thì đéo là chiện hiếm.

Các vướnđề của Bitcoin là:

- Chống các jaozịch jảmạo.
- Chống các thểloại hacking.
- Đảmbảo tính bềnvững lâuzài.

Meomeo said...

Rô Xinh ơi, cái caisse de pension mà Rô hỏi chính là bảo hiểm hưu trí (hay quỹ hưu). Hàng tháng tiền lương sẽ tự động trừ đi 5,5% (or 8%, not sure) và chủ đóng 1/2 nữa.

Về nguyên tắc, số tiền mình đóng này sẽ ko thể rút ra cho đến năm 60 tuổi (tất nhiên ko tính trường hợp lăn đùng ra ốm, chết, hay tai nạn ko còn sức lao động). Chỉ có duy nhất một trường hợp được lấy số tiền mình đã đóng đó là đầu tư bất động sản (mua nhà, đất, xây dựng hoặc sửa chữa nhà). Mà số tiền lấy ra cũng ko quá 60%, kịch kim 75% cho một số cá biệt.

Ví dụ chó Rô 50 tuổi (ví dụ cho dễ thôi, chứ Meo biết chó Rô mới trên 30). Số tiền đóng hàng tháng đã đạt 85k €, tụi Rô muốn có 50k€ để mua nhà chả hạn. Tụi Rô có quyền hỏi tụi bảo hiểm giữ caisse de pension.

Cách tính thua thiệt như sau:
- nếu vay Ngân hàng 50k€ trong vòng 15 năm (đến 65 tuổi nghỉ hưu), lãi xuất cố định 4%, nghĩa là mỗi tháng trả cả gốc và lãi 368€/tháng. Tổng sỉ vả sau 15 năm là 66 240€, tức mất mẹ nó 16 240 € tiền lãi xuất.

- nếu rút tiền từ quỹ hưu (caisse de pension) 50k€, tụi tủi cũng tính lãi nghe, còn cao hơn, hê hê, tmt, 5% hàng năm, tức Rô phải trả 2500€ lãi xuất mỗi năm, 15 năm là 37 500 €.
Thế thì rút tiền ra làm đéo gì nhể. Cơ mà thế này. Cái quỹ đó ứng trước (thực ra là tiền đã góp của chó Rô) 50k€, nhưng theo luật, tụi tủi vẫn phải trả lãi xuất 3,25% cho số tiền đã đóng đó trong vòng 15 năm. Nghĩa là 50k€*3,25%15 = 30 783€.
37 500€ ( số tiền phải trả lãi cho 50k€ ứng trước) - 30 783€ (kiếm được) = 6717€

Rô sẽ mất 6717€ thay vì 16 240€ tiền lãi nếu vay Ngân hàng.

Đấy nó hoạt động theo nguyên tắc thế. Tỉ giá lãi xuất có thể thay đổi, cộng thêm thuế má tí tỉnh nữa.

Nếu ko, số tiền pension này chỉ có thể được động đến khi về hưu nhé. Nếu chó Rô ở lại quê hương iu dấu, thì ko được lấy một cục đâu, nó sẽ là lương hưu nhận mỗi tháng. Còn nếu biến ra nước ngoài, thì được đem theo một cục.

Vì thế đây có thể dịch sang Lừa's language là quỹ (hay bảo hiểm) hưu trí, hí hí.

Unknown said...

Zì cũng có Netcoin, văncông xuchiêng ạ.

Vướnđề là chưa biết mần cách nầu để đong xèng hehe.

Zì đã có 3 trong 4M (là Method aka Côngnghệ, Money, Management) zưng lại đéo có Market. Không có tay to thamgia thì đéo xong khoản Market nài được.

Chảnhẽ lại bán Văn Bựa thu Netcoin, gòi bán Netcoin cho con nầu muốn mua Văn Bựa hehe.

Zì cần một thằng bán lẻ cỡ nhớn mần backup. Thằng này fải cungcấp cho Zì quãng 2-4 trẹo Tơn hànghóa để promotion. Zì đảmbảo thuhồi vốn sau 2 năm thậmchí ngắn hơn.

Zưng Tây Lông thì chúng đéo biết Zì là ai. Còn Lừa thì chả thằng đéo nầu tin thằng nầu.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...


[si="6"][co="#0000FF"]

@zÌ Bitcoin jả nhẽ đéo có, vì cần đéo jì fải làm jả khi cóthể đào được Bitcoin.

Zưng mà Bitcoin ngàicàng khanhiếm và sẽ hết đào được vầu năm gì gì ấy Zì, Lếu thuậToán SHA256 bị Fá giải thì nhẽ có Bitcoin giả thật, zưng Bitcoin đéo ai Qảnlý đc nên nếu điều đó xải ga cũng đéo có ai ga tay loại trừ Bitcoin Zả aka hệ thống Bitcoin sẽ xụp đổ.Phỏng Zì?

Địt mẹ e cứ thấy về zài hạn nó gủi go sao ấy, đầu tư chơichơi thi đc chứ quăng mẹ cả tài sản vầu thì có ngài bù buồi. hehe
[/co][/si]

Meomeo said...

Em gõ cồng dài, một mạch rồi post, chưa kịp đọc cồng anh Lý, anh đã dịch sang "quỹ hưu". Chuyên gia có khác. Gọi bảo hiểm xã hội thì chung chung khó hình dung thật

Unknown said...

Đúng là nếu có cách decode SHA256 thì hehe sẽ có Bitcoin jả. Chínhxác là Bitcoin thật, zưng được đào một cách cựckỳ nhanhchóng cho đến lúc hết mẹ 21 trẹo miếng.

Lúc lủng cóthể xải ga các trườnghợp:

- Bọn đào được Bitcoin kiểu đó sẽ bán fájá toànbộ BTC chúng có, khiến Bitcoin sụpđổ.

- Chúng đéo bán fá já, zưng chúng sẽ lũngđoạn Bitcoin như một thằng lãnhchúa.

Kiểu đéo jì cũng húp cứt.

Unknown said...

@em Méo yêu

hehe [fo: size="5" face="" color="#F8078B"]caisse de pension[/fo] thì ngay thằng Gúc cũng zịch là Quỹ Hiutrí chứ có jì lạ đâu? Không tin mời em thử.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"][co="#0000FF"]

Địt mẹ zưng Fải công nhựn ý tưởng về Bitcoin hay thật , đơn Zản như Vàng bạc ngoài thực tế vậy mà đéo nghĩ ga.hehe.

chắChắn sẽ được lưu Hành gộng gãi trong tươngLai zưng sẽ có 1 hiệp Hội toànCầu Quảnlý Zao Zịch (Zĩ nhiên chỉ QuảnLý về bẩu mật và ko có quyền gì về thông tin Bitcoin or Holder)


[/co][/si]

Lý Toét said...

Các bạn hiểu bitcoin hay cái gì tương tự phức tạp nhỉ. Nó chỉ đơn giản như xèng các bạn đương có.

Xèng các bạn gởi băng có thời hạn, xèng này tuy là tài sản của bạn nhưng lại không thuộc về bạn cho đến khi đáo hạn.

Xèng thực sự là của các bạn khi mà:

hoặc nó đang nằm trong túi bạn
hoặc đang trong bank không kỳ hạn

mà số này rất ít so với tổng tài sản của các bạn. Bitcoin cũng thế thôi, cần gì cho lắm mà tham lam.

Unknown said...

Tàichính là một lãnhvực cực hay. Zưng các cô mà học ở Lừa thì chỉ bốc cứt.

Chiênviên tàichính xịn bên Tây Lông lúc đéo nầu cũng cần. Lương vầu tầm trăm ngàn Tơn trở lên.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

Từ câuchiện fiếm về một loại vàng ảo của zân văncông xuchiêng, các lãnhtụ tàiba cũng cóthể gút ga bàihọc cho mình.

Zì biết Lừa các cô nên làm jì để cứuvãn nền kinhtế cặc chó. Zưng Zì đéo thảoluận đâu. Zì đút buồi vầu quê các cô. Cho các cô chết mẹ hết đi.

Lý Toét said...

Netcoin của Zì giống như điện, còn Market giống như máy móc. Thời kỳ đồ đá, chưa có máy móc thì bán điện cho ai, phỏng.

Mít said...

@ em Rô xinh

"caisse de pension" = quỹ hưu trí?

Tương đương của nó ở Mẽo là pension funds, nhằm cung cấp income cho người nghỉ hưu.

Unknown said...

Đúng gòi mụ Toét.

Đcm Netcoin của Zì tântiến cực, zưng đéo tiềm được chỗ bán.

Tấtnhiên có gủigo nên Zì mới cần đầutư để chiasẻ. Chứ lếu đéo có gủigo thì hehe Zì cứ triểnkhai thôi nói làm đéo jì nhiều.

Lý Toét said...

Kinh tế lừa thiếu gì cách mần cho nó khá lên. Lãnh tụ cứ bỏ xèng của lãnh tụ ga, gom hết gạo mới cà phê gồi đốt bỏ, là một cách.

Unknown said...

Bitcoin khiến chánhphủ đếquốc cực đau đầu vì

- Nó đéo fạm luật cặc nầu cả.
- Nó quá antoàn để nghingờ fraudulent.

Lếu Bitcoin được chấpnhận gộnggãi, thì đếquốc chỉ có cách bám theo nó mà sống thôi chứ đéo fá nó được. Lúc đấy các lãnhchúa sẽ túm bọn muabán kinhdoanh như MtGox để nã thuế và điềutra tộifạm, chứ bảnthân Bitcoin vôcan hoàntoàn.

Mít said...

Ơ, vừa nói xong thì thấy TT nói rồi hì hì

Unknown said...

Tiền Netcoin của Zì có tổng lượng liuhành quãng 210 trẹo đơnvị, gấp 10 lần Bitcoin, và đéo có thờihạn cuốicùng.

Jaothức Netcoin đơnjản hơn Bitcoin và chạy cũng nhanh hơn.

Độ bẩumật thì chưa test được thế mới đen.

Cathnga said...

He he, vại thì Zì nhờ mái chiên za hách thử xem sao???
Nhẽ đây là hệ thống tài chánh mới thay thế cho hệ thống cũ.
Tụi lightworker suốt ngài nói về chiện hệ thống tài chính hiện tại đang bị thay thế.

Unknown said...

Thànhcông nó còn zo nhiều thứ lắm các cô ạ.

Lúc nãi em Ria có nhắc đến con Winklevoss. Nhẽ các cô cũng biết gòi. Ýtưởng Facebook là của con nài. Đcm con Zúccânbấc thế đéo nầu lại chen vầu được và thànhcông đến tận hômnay, còn con Winklevoss chỉ được một khoản đềnbù títẹo.

Có một con khác còn đen hơn nữa. Con nài gốc Tào tên Gạo. Đcm con Gạo chính là đứa biên zững zòng code đầutiên của Facebook, zưng thayvì nhận một ghế sánglậpviên trịjá hiệnnay tầm 20 tỷ, cỏn chỉ đòi 400 Tơn xèng công coding vì cỏn đéo tin Facebook thànhcông.

Đcm đen như chó mực nhẻ văncông xuchiêng.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"][co="#0000FF"]

Lếu Bitcoin BềnVững thựcSự, niên 21xx gì ý, 21 trẹo Bitcoin khaiThác HToàn, vàng trên toàn thếZới đéo tính lòngđất ướcTính 200.000 Tấn, tương đương 1 Bitcoin ngang mẹ 10 kg vàng.

Địt mẹ, Zì có 2 BTC tỷFú mẹ gòi.


[/co][/si]

Unknown said...

@em Nga yêu

Không thuê hacker test Netcoin được vì nó là mạng P2P như Bitcoin vậy. Chỉ khi người zùng đông đến hàng vạn thì mới test được.

Unknown said...

Đcm Quán Bựa toàn caothủ IT trốn mẹ đâu hết gòi hehe. Sao động đến nghề mà câm như chó vậy. Nhỡ Zì nói jì sai thì sao đcm xuchiêng.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"][co="#0000FF"]
Uôi địt mẹ,

trúc mầng Zì vĩĐại, 20 kg vàng chứ đùa đéo đâu nhẽ.[/co][/si]

Unknown said...

Đcm theo nguyêntắc Zì xâyzựng cho Netcoin, thì sau khoảng 100 trẹo đồng đầutiên được khaithác, zững đồng sau đó đào được khó hơn lên jời.

Để đào được một đồng Netcoin, một máytính mạnh của các cô hiệnnay fải mất khoảng hơn 1 tỷ năm hehe.

Lúc đó một Netcoin không játrị bằng 10 ký vàng, mà bằng 1,000 tấn.

Vướnđề là nhândân có chấpnhận hay không.

Unknown said...

Thôi xuống lúi hẹnhò sáu múi

Cathnga said...

Nhân dân tương lai của Zì còn đang mải chưởi nhao với bần nông ạ.

Anh Lý Các-mác ơi ời, Nga ưng gất khi cả Zì và anh xuất hiện.

He he, Zì cứ "Nga yêu, Nga yêu" đê, từ ngài mai thì cấm được nhắc tới "Nga" đấy.

Lý Toét said...

Mơi bàn tiếp, tớ cũng 6 múi đơi.

Unknown said...

Aha, vừa lướt bép thì thấy cái cồng nài,con Dì cứ cửn thựn nha...

Anonymous writes: Tôi chỉ có 1 ao ước là gặp thằng khốn An hoàng trung tướng 1 lần để đấm vỡ mõm nó, từ bao nhiêu năm nay rồi, chẳng hiều chúng ta là lũ Lừa hay sao mà để 1 khối ung nhọt như vậy ngay thủ đô?

http://my.opera.com/Nhula1giacmo/blog/2011/10/28/cai-ly-thang-meo?cid=113587422&startidx=3900#comment113587422

Cathnga said...

He he, chắc có Bựa nào xông vầu quảng cáo cho Quán Zì đấy chứ??? @xu lua

Nga cũng đi hẹn hò 6 múi đơi vì anh Lý hẹn Zì xinh đẹp mất gòi.

Unknown said...

Đậu má post xong đống cồng mới biết bị khoá mẹ mõm, hãm lìn đéo tả. Nhưng mà cứ cồng vì biết là vẫn đọc được, mời mọi người cắn cứt, mời mời. Khi nào rỗi lại chơi cái clone xỉa xói bọn giả tạo ảo tưởng sức mạnh đỡ buồn.
Đọc sơ qua cồng Zì bé thấy có câu trả lời cho câu hỏi của bé trong trỏng mà bé zí buồi vào thẩm cồng vì tâm trạng không tốt, khi nào tâm trạng vui vẻ bé vào nghiên cứu sau.
Nếu bé ko nhận mình là con Ngác chắc đã chẳng bị khoá mõm, nhưng mà giả tạo không quen, có chơi clone cũng phải công chính, phỏng Zì.

Cọp Già Gác Kiếm said...

[si="6"] [co="#009999"]
Dcm, Bitcoin là một vụ rất hay gồm 2 đỉnh cao Tài Chính Tiền Tệ và IT.

Thằng IT thì thường đéo biết gì về TC Tiền Tệ, ngược lại, thằng TCTtệ thì cũng hay đéo rành về IT.

Vì thế cho nên, đéo thằng nào biết đúng sai mà chem.!

Mà hay 1 chỗ là mấy thằng xài, thì lại đéo rành về IT lẫn TC TTệ, thế mới tài!

Từ từ, si nghĩ kỹ chút rồi chém sao!
[/co] [/si]

Mia Otto said...

Anh Toét

Em dự anh 1 múi, chứ 6 múi gì mà đòi níu chân chàng chảng hehe :D

Đọc entry nài của Zì, em nhớ bộ fin In time.

Fin fỉn cũng nhínhảnh nhốnhăng. Nhưng ýtưởng thếgiới vậnhành không bởi xèng mà bởi thìgian, quả thực vãi chạn.

Ai biết đâu được, "Tiền của maisau" sẽ là gì.

Will see

Mia Otto said...

Em nhắc quả Winklevosses không nhằm vụ Facebook của bọn bỏn.

Mà nhằm vụ bỏn ôm Bitcoin từ thời $9 rồi kìa.

Nào mời, trong khi các ông bé còn ngồi +-x/, cá mập chúng ôm ngập mồm rồi ạ.

Đen mới chả đỏ. Vấnđề là có dám mần hay không, cuốicùng mới tính đến Lady Luck nhé.

XâyxậpZì said...

Cậu bất ngờ đọc được bài này nói về Bitcoin cũng, nhưng là mặt khác cuả vấn đề, cô nào quan tâm Chôm tiền

- Bitcoin cuả Tàu, GBL chạy làng (off line) ôm theo 4.1 triệu Bitcoins.

- Bọn Czech, bị hacker chôm tiền, không biết nhiêu?

- Hồi tháng 9, Bitfloor bị hacker cũng tiêu 250,000$

- Năm ngoái, 228,845$ bị chôm từ Bilcoinica.

Hehe, bài viết cuả tờ Business insider.

Mia Otto said...

Nói tới nhínhảnh, mần tí nhínhảnh cho nó đúng độ tuổi :D

Vang muàhè

[youtube=http://youtu.be/5kER0VatMlY]

Cathnga said...

Đầu tư tài chính luôn có gủi go, nhưng đầu tư gủi go lại có lợi nhuận cao nhất dưng mà thường thì chỉ dành cho tụi chiên nghiệp.
Vụ nổ bong bóng về cntt 2001 cho tới chục năm sau thành quả của nó thật to nhớn. Nga đọc ở đao ấy nhở??? nhẽ "Thế giới phẳng" hay cuốn nào đó hông nhớ nủi.
Thực ga, mọi thứ phát triển thât nhanh ở thời điểm lịch sử hiện nay.
Zì làm ơn đổi cái tem Các-Mác cho anh Lý với, Các-Mác ngố bỏ mẹ đi Zì gắn cho con Hoy thì được, đêm qua em gọi anh "Lý Các-mác" giờ trong miệng mọc nhọt gòi.
Zì đổi tem "Gia Cát Lượng" được hông???

Unknown said...

dcm hai và quá mới
Zì giảng thêm làm thía nầu để xác nhận aka đút xèng vầu đúng ví mềnh và quản lý xèng của mềnh không để thằng khác ăn cắp như thế nầu hả Zì mồm buồi bất hủ

Lý Toét said...

Em Nga,
Đầu tư tài chính là trò chơi mà ở đó tổng giá trị gia tăng được tạo ra bằng zero, tương tự như đánh bạc.

Nếu kiên nhẫn, em có thể cò con kiếm được tiền từ nhà cái. Nhưng nếu ăn thua với nhà cái, kết cục ra sao, em biết rồi.

Nhiều người thất bại bởi vì họ muốn "dỡ ngói nhà cái lợp chuồng lợn nhà mình".

Em Ria,
Cảm ơn em. Stt tớ viết không thể không có động từ.

Unknown said...

Chínhxác là Bitcoin thật, zưng được đào một cách cựckỳ nhanhchóng cho đến lúc hết mẹ 21 trẹo miếng@ Some where on the Comments

Văn công lắp máy nào để đấu lại với những phần mềm chạy trên hệ thống datacenter như thế này??
[im]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlU1hMlZtLiBGHFjBfbjBEdD7CzKzYfFsDXywKNrQboHs3us1iDw[/im]

hay
[im]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ3ej1EJrxo0ZFVnQUd7yA9aocQjt6gl4dvgplLYqBeuICmSsolVg[/im]

Hay chẳng cần datacenter mẹ gì cả, anh mà là Bill Gate, anh miễn phí luôn Windows cho thằng nào chấp nhận làm 1 node trong mạng đào bới của anh.

Vậy là rút cục BitCoin OR The Same, vẫn sẽ là tài sản của lãnh tụ (công nghệ), đéo phải của quần chúng.

Khác với vàng, đá quý, quần chúng có thể liều - tìm cơ hội đổi đời.
[youtube=CjVqf3FQnc0]

Cathnga said...

@Anh Lý: Em vừa gúc các hình thức đầu tư tài chính đơi:
1. Góp vốn (mua cổ phần) thành lập doanh nghiệp lần đầu
2. Mua/bán chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá)
3. Mua lại cổ phần, sáp nhập doanh nghiệp.
Ở đây em đang muốn đề cập tới "đầu tư gủi go" ví như cho 1 công nghệ mới, tốt đẹp hơn, xóa sổ được tụi chánh quyền đè đầu cưỡi cổ cùng với các hoạt động tài chính thiếu minh bạch thì nhẽ nên đổi. Có lẽ ló gần giống với hình thức thứ nhất kể trên.
Em cũng ghét oánh bạc lắm.
Đầu tư gủi go thì: số tiền để trả cho 1 cổ phiếu chỉ là 1 xu - gủi go lớn, nhưng lếu thành công thì nó có thể trở thành cả 1 gia tài.
Tụi giào thương chơi cái nài, tới khi thành công gòi, nó mới đem bán cho tụi oánh bạc chơi. - Là "cha giào" dại thế. He he

Cathnga said...

Tuy là gủi go lớn, dưng những người quyết tâm làm giào họ lại thường sẽ hoàn trả toàn bộ xèng cho nhà đầu tư khi họ cài đủ xèng giả nợ - lếu dự án đó bị thất bại là Kyosaki đã làm thế và trong dự án tiếp theo, ông vẫn nhận được sự ủng hộ của các nhà đầu tư. - Thế mới tài, thế mới giào có về mọi mặt. Tài vật và tinh thần cùng các mối quan hệ tốt là sự giào có chân chính.

Cọp Già Gác Kiếm said...

[si="6"] [co="#009999"]
Nếu ai có nghiên cứu về Bán Hàng Đa Cấp thì Bitcoin là Sản Phẩm tuyệt vời số 1 để dung cách bán này!
[/co] [/si]

Ngựa - PhoBitcoin.com said...
This comment has been removed by the author.
Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]
Địt mẹ Jì lại trồi lên láoLếu gòi đơi,

pùn quá đéo con nầu chưởi nhao nhẽ.
[/co] [/si]

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]
Chưởi tạm con Cọp ễnh ương nhát nhẽ.

Địt mẹ con nài đéo Fânbiệt được sảnFẩm là gì à, Bitcoin là Fươngtiện thanhToán traođổi, có Fải SảnFẩm éo đâu mà cô đòi bán đa cấp Bitcoin.

MôHình bánHàng sảnFẩm Bitcoin thế nầu cô lói xem nầu con mồm lồn.
[/co] [/si]

Kao nguyen said...

Bitcoin mang trong mình giấc mơ của một đồng tiền ẩn danh, không bị bất kì chính quyền nào kiểm soát, và việc này biến Bitcoin trở thành đồng tiền mơ ước cho công cụ rửa tiền.
Việc không tuân theo các qui luật, tiêu chuẩn về tài chính chắc chắn sẽ đỡ tốn chi phí rất nhiều như bà Zì nói, Làm thế nào để các nhà cầm quyền kiểm soát thị trường tài chính ảo này? Sự bất ngờ lớn nhanh như thổi của các đồng tiền ảo, vốn được xem là “ sản phẩm khùng điên của những người yêu công nghệ và thích lạng lách” đã đặt ra nhưng câu hỏi lớn về các luật lệ cho các nhà cầm quyền. Ở Luas thì sao? Thật chẳng biết được ra sao.!
Trong tuần này, Ủy ban Thượng viện về Các vấn đề An ninh Nội bộ và Chính phủ Mẽo sẽ tổ chức hội thảo về "các rủi ro, đe dọa và tiềm năng" của các đồng tiền ảo, trong đó có Bitcoin. Hy vọng rằng người ta có thể kiểm soát nó, để nó tồn tại!
Các nghiệp vụ Phái sinh và Bitcoin có liên quan gì với nhau? Làm sao để tạo ra một thị trường, nơi có đủ độ tin cậy để giao thương? Hãy bắt đầu bằng các tem VIP xanh, VIP đỏ của Bựa quán??!

Cọp Già Gác Kiếm said...

[si="6"] [co="#009999"]
Con Ngựa Già này ngu như con Ngựa mà hay hí…! Dcm cô!

Bitcoin có bán, có mua, có đầu cơ hông cô? Vậy đéo là sản fẩm chớ là cái đéo giề?

Còn công dụng của nó thì là xèng, thì cũng như công dụng của BCS là địt, hiểu chưa!

Mà đã là Sp thì phải có cách Phân Phối, dung Đa cấp rất OK, còn tại sao OK, cô cũng đừng Gúc, bởi cô cũng đéo hiểu đâu, mất công! Dzậy nha…!
[/co] [/si]

Cọp Già Gác Kiếm said...

Nếu Zì cho Cọp mần Đạilý Bitcoin thì Cọp sẽ nói mặt tốt, còn bằng không, Cọp vạch mẹ lác với hắc lào ra hết luôn!

dcm, Tiền mà, có tiền là đen thành trắng hết..! OK hơm Zì???

Unknown said...

Phong Vân said... [fo: color="#FF9966"](112)[/fo]

Zì chưa nghiênkíu kỹ về độ khó của Bitcoin Mining, zưng với Netcoin của Zì, thì muốn đào được 50 xèng ở mức cao nhất (chínhxác là mỗi 50 đồng trong tổngsố 13 triệu đồng Netcoin cuốicùng), thì một máytính Terahash (mạnh gấp vài chục ngàn lần máytính desktop của các cô đang zùng) fải mất 4,400 tỷ tỷ năm.

Nghĩa là, nếu các cô chạy cùng-lúc 1 tỷ máy Terahash, các cô fải sau 4,400 tỷ năm mới đào được 1 hố Netcoin kiếm 50 đồng xèng.

Nếu các cô zùng tấtcả máytính hiện có trên quảđất chạy đào, thờigian còn lâu hơn thế hehe vì jờ toànbộ máy của tấtcả các lãnhchúa cộng lại đéo bằng 1 tỷ Terahash.

Lãnhchúa [fo: color="#FF0000"]Tay To[/fo] chỉ cóthể thắng zễzàng ở jaiđoạn đầu đào mỏ, khi côngnghệ chưa đạt caotrào. Zưng lúc đó chúng có quantâm đéo đâu. Và đây là cơhội của [fo: color="#FF0000"]Chim Bé[/fo].

Các cô hãy maumau đào Netcoin sớm nhất chừng nào còn cơhội. Hiệntại máy Terahash đào một hố Netcoin (Netcoin Hole, aka 50 đồng Netcoin) hết 3 fút. Một mỏ Netcoin (Netcoin Mine) có quãng 16,000 hố. Máytính lìutìu của các cô đào một hố hết 2 tuần. Nếu các cô chung nhau vài chục con cùng đào thì đươngnhiên sẽ tốn ít thờijan hơn.

Cọp Già Gác Kiếm said...

[si="6"] [co="#009999"]
Dcm, Hack thì khác đéo gì bọn trộm cướp Ngân Hàng và In Bạc Giả, loại tiền nào mà đéo có rủi ro, tỉ lệ thế nào thôi!

(cồng nài là ủng hộ nè !)
[/co] [/si]

Cọp Già Gác Kiếm said...

[si="6"] [co="#009999"]
Netcoin của Zì ở Lừa nó sẽ đéo hiểu Giá Trị là gì, để làm gì, khi nào dùng...ect!

Đó là quá tốt để mần Đa Cấp, vì những thằng trong Tháp sẽ đéo cần biết cái Sp cỏn mua bán cso giá trị thật sự là gì, chỉ biết nó có thể dùng làm công cụ để đong xèng của thằng dưới tháp.

Ở Lừa thì Zì cứ Đa cấp mà thôi, cần đéo gì tay to phân phối...!
[/co] [/si]

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]
haha địt mẹ chết cười con Cọp, gúc gúc cái lồn.

Thứ 1: Lếu chỉ được muaBán là cô cho Bitcoin là sảnFẩm thì Jì chiệu mẹ. Tất cả vàngBạc, tiền, giàyDép đều có giáTrị muaBán, traoĐổi, thanhToán. Cô phải biết giá trị nầu lớn được sử dụng nhiểu hơn chứ con ngẫn.
[/co] [/si]

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]
Thứ 2: bán đaCấp Bitcoin cái củCặt Jì đơi nời, khỏi gúc Jì nói luôn. SảnFẩm của đaCấp tất cả đều có điểm chung là độcQyền ( ít nhất gần Jống zư vại aka có công zụng đặcBiệt) và Já bán cao gấp nhiều lần Játrị thực, vì Já bán bâu gồm Játrịthực cộng với JáTrịThặngDư trả cho các cấp.
[/co] [/si]

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]
Lếu cô có thể lập được 1 Com chuyên bán đaCấp Bitcoin, Já bán của cô sẽ cao hơn JáthịTrường chừng vài lần, có lồn ai mua, haha.

Hãi nhớ Bitcoin là FươngTiện thanhToán traoĐổi tựZo nha anh Cọp.
[/co] [/si]

Cọp Già Gác Kiếm said...

[si="6"] [co="#009999"]
Con Ngựa nên tìm hiểu SảnPhẩm trong kinh tế là cái gì nhe!

Dcm, cô phải nổ một hồi mới biết cô ngu ở chỗ nào!

Dcm, ngu mà còn bí mật nữa !
[/co] [/si]

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]
TìmHiểu cái lồn, hehe. Cô hãi tậpTrung thì Fảnbiện cồng Jì,đéo cãi được thì ngậmMẹMõm mà học

đuối Lý sủa đổng vại đéo ai thèm đọc, hehe.
[/co] [/si]

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]

A lun mồm bẩu bán đaCấp Bitcoin, vại cái Company của a vậnHành thế nầu, nói thử xem. Ko lói đc thì phản biện cồng e ở trên xem. Trích lại đơi nời.

"...Lếu cô có thể lập được 1 Com chuyên bán đaCấp Bitcoin, Já bán của cô sẽ cao hơn JáthịTrường chừng vài lần, có lồn ai mua, haha.

Hãi nhớ Bitcoin là FươngTiện thanhToán traoĐổi tựZo nha anh Cọp."
[/co] [/si]

Cọp Già Gác Kiếm said...

[si="6"] [co="#009999"]
Con Ngựa đã chịu khó Gúc hơn, Cọp khen!

Dcm, độc quyền thì chế mẹ ra cái Netcoin lồn nào đó như Zì, rồi tuyên bố sẽ quy đổi ra các loại Netcoin khác như Bitcoin với tỉ giá tương lai là lồn lồn gì đó...!

Rồi lập Tháp để đào Netcoin, mỗi con trong Tháp có 2 nhiệm vụ:

(1) Mua đồ nghề để đào
(2) Giới thiệu con khác vô tháp

Nhiệm vụ (2) là chính.
Xong...!
[/co] [/si]

Cọp Già Gác Kiếm said...

[si="6"] [co="#009999"]
Con vô sau, ngoài chiện mua bộ đồ nghề để đào còn phải mua một số Netcoin ban đầu làm “vốn ban đầu”, theo giá thị trường.

Dcm, thị trường thì trong tay ta, thỉnh thoảng ta cứ nhích giá lên tí, cho nguyên cái Tháp nó máu.

Cứ thế, mỗi con trong tháp vừa đào Netcoin để bán cho con sau, và ăn hoa hồng của việc bán bộ đồ nghề đào!

Dcm, cứ thế mà lượm xèng thôi! Đéo nói nhiều!
[/co] [/si]

Cọp Già Gác Kiếm said...

[si="6"] [co="#009999"]
Nổ máy bay ở Nga: con trai tổng thống Tatarstan thiệt mạng
http://tuoitre.vn/The-gioi/580753/no-may-bay-o-nga-con-trai-tong-thong-tatarstan-thiet-mang.html

Dcm, Tôi đéo bao giờ đi mái bai chung với yếu nhơn...!
[/co] [/si]

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]

Khen khen cái lồn, địt mẹ Jì cóp nguyên cồng ở trên xún mà con nài khen Jì cái lồn gì. Địt mẹ con cọp ngu nhát nữa.
[/co] [/si]

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]

Địt mẹ Netcoin or Bitcoin đặcTrưng để nó Fáttriển là FươngTiệnThanhToán bìnhĐẳng, ko bất cứ ai kiểmSoát được.

Cô đòi tự chế ra và độc quyền kiểmSoát, có lồn ai mua, đụ mẹ Jì nóng rồi đó con ngu nài.


Jì cá 100% con nài chưa hiểu ro Bitcoin là gì.Lồn mẹ nó chứ
[/co] [/si]

Binh Nhì said...

[si="6"][co="#000000"]Tôi lại trồi lên đơi rồi, địt mẹ lũ xu chiêng nhát(mượn lời Zì mồm lồn) rồi tôi mí đi vào chuyên môn.

Bít coi, các cô chủ trò là con Zì hô hào sẽ đóng vai trò thay thế Vàng trong tương lai vì mức độ khan hiếm dần. Thay thế được cặc, dcm các cô.[/co][/si]

Binh Nhì said...

[si="6"][co="#000000"]Vàng khan hiếm đó là sự khan hiếm tự nhiên, nó hữu hạn và các cô đéo có cách nào can thiệp được. Nhưng bít coi là ảo và là 1 cuộc chơi do con người tạo ra, bởi vậy đến 1 lúc cũng như tiền, lãnh chúa túng quẫn cũng lại giở trò và cướp đi mồ hôi công sức của bần nông. dcm đéo ai ngẫn thế? tất cả rồi cũng phải quy về vàng. bít coi cùng lắm thì cũng chỉ thay thế tiền giấy, chứ thay thế cho vàng thế đéo.

Bài này con Zì mồm lồn phải vứt vào mục thần bí, hoặc viễn tưởng hơn là kinh tài.[/co][/si]

Đỉnh cao trí tuệ said...

cái vụ Creative connection ở Đà Nẽng vừa rồi nhẽ bàn đến Bitcoin của Zì?
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/149726/ty-phu-the-gioi-hop-kin-o-da-nang.html

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]

@Binh Nhì:

Bitcoin or tươngTự Bitcoin ko thayThế Vàng càng ko thaiThế tiền Giấy như cô nói mà songSong tồnTại cùng vàng nó là vàng Ảo.

Jống như xèng điệnTử và xèng thật hiện nai vậy.
[/co] [/si]

Cọp Già Gác Kiếm said...

[si="6"] [co="#009999"]
Á Đù, con Ngựa ngu khôn chập chờn nhỉ!

Bitcoin dùng để mần lồn gì thì đéo quan trọng, đó là chuyện tương lai, còn bây giờ dùng nó để đong xèng thế nào?

Đa Cấp là cách để đong xèng với Bitcoin, Netcoin...Ngựa hiểu chưa Ngựa?

Kiên nhẫn có hạn à nhe Ngựa! Ngu quá là Cọp ăn thịt mài luôn nghe chưa!
[/co] [/si]

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]

HAHA, a Cọp chỉ có thể đong xèng được từ Bitcoin bằng đầuCơ or bán dụngCụ mining.

Còn lập Company đaCấp chuyênBán Bitcoin zư anh là ko thể, e nhắc lại đéo thể.

Thứ 1: A đéo có đủ Bitcoin để bán, vì nó hữuHạn. A vận hành thế nầu khi hết Bitcoin.

2: giá bán của anh sẽ cao hơn giá thị trường và đéo ai mua.Đó là đặc trưng của đa cấp.

3. Đa cấp cái mõm lồn a Cọp, hehe. Thôi e ngủ trưa, đời Lừa nhọc quá, trúc a Cọp ngon Giấc nhẽ.

[/co] [/si]

Cọp Già Gác Kiếm said...

[si="6"] [co="#009999"]
Cuôn Binh Nhì coi lại mấy bài về Vàng đi! Vàng quý vì nó hiếm nên có được Sự Quy Ước giá trị cao! Chớ địt mẹ, cô mà lạc lên đảo hoang thì củ khoai quý hơn cục vàng đó.

Đến khi con người dùng một ThứKhác để Quy Ước Giá Trị cao hơn, biết đéo đâu sẽ là gì, thì Vàng biến thành vỏ ốc như thời tiền xử mà thôi!

Hơi khó hiểu chút, chịu khó nhăn cái trán lại suy nghĩ nhe! Dcm...
[/co] [/si]

Binh Nhì said...

[si="6"][co="#000000"]Địt mẹ con Cọp nhát,

Anh đang nói về tính thực sự khan hiếm giữa Bitcoin và Gold để có thể được lũ loài người chấp nhận.

Cô cứ lập lờ cái lồn gì thế?[/co][/si]

Cọp Già Gác Kiếm said...

[si="6"] [co="#009999"]
Cuôn Ngựa vẫn lo hí hí mà hông chịu đọc kỹ càng à.

(1) Phải lập Netcoin riêng của mềnh, đặt là LồnCoin chẳng hạn, rồi gắn với Bitcoin và các coin khác bằng công thức quy đổi. Như vậy là có sự độc quyền và set giá tùy ý.

(2) Lồncoin trong tương lai sẽ là Vàng, đó là một điều phải làm cho tất cả các con tham gia Đa Cấp tin, đéo nói nhiều.

(3) Để đào Lồncoin cần:
- Mua một Bộ Đào giá ví dụ 100tơn
- Mua một số lượng Lồncoin từ thằng trên để khởi động máy đào, ví dụ 5 Lồncoin giá 5 tơn chẳng hạn, giá này tăng theo thời gian nhe.

(4) Mỗi con nào giới thiệu được 1 con khác vào Tháp, hướng dẫn cách đào sẽ được hưởng hue hồng theo công thức lồn+bùi/chim x bướm...v..v..., đéo cần hiểu, chỉ biết nếu tìm được 100 con vô dưới tháp mình thì cô thành ĐạiTướng Lồn, thu mỗi tháng 120 trẹo cụ! Dễ hiểu hông?

Rồi, cứ thế vận hành! Số lượng Lồncoin đào được sẽ tính toán sao cho đủ với sự phát triển của Tháp, khan hiếm tí thì sẽ lên giá, đéo phải 1 tơn = 1 Lồncoin như hồi đầu mà sẽ là 19tơn= 1 lồncoin.

Ngựa hiểu chưa Ngựa!
[/co] [/si]

Cọp Già Gác Kiếm said...

[si="6"] [co="#009999"]
Tại sao cuôn Binh Nhì biết là Vàng hiếm, có phải là cô nghe một số thằng mồm lồn nào đó từ xưa đến giờ nói với cô bằng các nghiên cứu đánh giá khoa học gì đó hai không?

Và cô luôn nghĩ đó là Sự Thật đéo thai đủi! Có bao giờ cô nghĩ địt mẹ, ngay dưới hầm cầu nhà cô có 1 tỉ tấn vàng mà mấy thằng Khoa Học lồn hiện giờ đéo thể nhận ga hay không?

Bitcoin cũng vậy, sự hiếm của nó cũng sẽ do một số thằng nói! Nó được công nhận hiếm nếu những thằng đó nói đủ hay, đủ lớn và đủ nhiều! Chấm hết! Dcm...!
[/co] [/si]

Cọp Già Gác Kiếm said...

[si="6"] [co="#009999"]
Lũ làm vài chục con Trung Kỳ Chó tèo, dcm nhưng mà vì lũ lên đéo phi quây tào được, nên số chết do Tai nạn giao thông nhiều khi giảm còn nhiều hơn số đó!

Dcm, thế có Lũ là tốt quá còn đòi cái đéo gì?
[/co] [/si]

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]

Địt mẹ con Cọp có hiểu Bitcoin là gì ko mà cô đòi lập Lồn Coin riêng hả.

Jì cho là cô có đủ trình độ côngNghệ và kiếnThức để tạo được một thứ tươngTự Bitcoin, ai thừa nhận thứ cô đã tạo và bỏ xèng thật mua nó hả con ngẫn.

Địt mẹ Jì thật chứ Jì điên với độ ngu của con nài lắm gòi, đa cấp cái máo lồn Jì đơi nời.

[/co] [/si]

6 son said...

Tui đọc bài nầy như Chó đọc cửu chương.
Nom zống zống như vụ mua Tắc Kè.
Tự nhin có Con dưới Nụi gọi lên bẩu:
- Xem có Tắc Kè to từ 400gm zở lên thì bâu nhiêu mua cũng.
Hum sau có ngay Con trong Bản bẩu:
- Anh ui có mua Tắc Kè to không??
- Tui hỏi nhiêu???
Cỏn bẩu:
- 35 trẹo / 1 đôi.
Tui gọi cho Con Nụi thì cỏn gởi lên lun cho 50 trẹo để đi gom.
Gom tấm 10 đôi thì COn Nụi gọi mãi đéo nghe máy.hehe

Ngựa - PhoBitcoin.com said...
This comment has been removed by the author.
Sất said...

Zì ơi, anh có 1 thắc mắc.

Tỷ dụ, có thằng nào đó dăng dối cho anh thừa kế 25 bitcon.

Sau một thời gian anh quên mẹ pass thì 25BTC này coi như tiền rách đưa ra khỏi lưu thông ah?

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]

Con nầu có ý tạo 1 Bitcoin riêng , Jì cũng sin nhét cức vầu mõm , Địt mẹ trìnhĐộ CôngNghệ BậpBẹ Lừa các cô mà cũng đòi titatitoe sánh với Silicon Valey.[/co] [/si]

Cọp Già Gác Kiếm said...

[si="6"] [co="#009999"]
Dcm, với con khác thì Cọp ỉa vầu mồm gòi, riêng con Ngựa thì cố gắng bềnh tễnh hơn, Ngựa mà...!

Không đủ sức lập Lồncoin thì mần Đailý cho mội Buồicoin khác, xin gắn mác Lồncoin vầu để độc quyền phân phối mà làm giá.

Mà cần đéo gì tin tưởng là cái Lồncoin gì, chỉ biết bỏ ga 105 tơn để bắt đầu gia nhập tháp, khi dưới mềnh có 100 con thì thu nhập là 120 trẹo cụ/tháng, đại khái vậy.

Vô Đa Cấp đéo vì giá trị của sản phẩm mà vì tương lai có xèng của thằng bên dưới, Ngựa hiểu chưa Ngựa! Dcm, đéo hiểu nữa thì đi chết lấy xương nấu cao ngựa đi, ngu gì ngu dữ vại!
[/co] [/si]

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]

Zì có tạo netcoin riêng thì e nói thật nó cũng đéo khác gì Zing xu or tiền ảo fay búc. Chỉ được liu hành ở quán bựa và đéo phải 1 dạng Bitcoin đúng Nghĩa.

Ở đó mà con Cọp đòi bán đa cấp. địt mẹ.

[/co] [/si]

Cờ Lôn said...

Các anh dừng cãi nhau 1 chút để tôi hỏi 1 bu zì lít nhỏ nhỏ mà tôi sắp thực hiện nhá:
Tôi đang có dự định mở 1 loạt hiệu thuốc tây ở quê, do mấy lần về quê thấy ông già kêu than mua thuốc khó quá, toàn phải chạy 2-3km. Tôi thấy đây cũng là một thị trường rất tiềm năng do ở quê thì dân số cũng đông, dân trí thấp mà hiệu thuốc thì lèo tèo. Tuy nhiên tôi lại chả có kinh nghiệm gì trong việc mở cái này cả. Chỉ biết rằng mở hiệu là phải mượn bằng và thuê bon trình dược viên. Đầu vào thì ko lo rồi.
Anh chị nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp tôi để tôi đong xèng cho nhóc nhà tôi thiên di với. Thành trước.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]

Tháp tháp cái củ lồn con Cọp mặt cặt.

Địt con mẹ, Jì nủi điên với con ngu nài quá.

"Độc quyền phân phối mà làm giá" @Cọp: Địt mẹ Jì biết ngai là con nài đéo hiểu Bitcoin là cái gì mà.


Thôi địt mẹ cô câm mõm đi cho Jì nhờ, Jì đoán là cô cũng biết sai gòi mà ngại, Jì éo nói ai biết đâu. Địt mẹ con cọp ngẫn.
[/co] [/si]

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]

@Cờ Lôn:
a có xèng đầu tư khoản đó ở Lừa thì đúng là đéo bâu giờ lỗ. Cả đầu vào và đầu ra a đéo phải lo gì sất, chỉ lo 1 vướn đề là bọn lãnhTụ quê a thôi. Lót tay bỏn tí, địt mẹ hấng chí nó đi kiểmTra: 1 viênThuốc expiry nó tính 1,5 trẹo cụ. Địt con mẹ, bà Chị e bị hốt những 50 viên. May là đưa đút kịp thời.
[/co] [/si]

Cọp Già Gác Kiếm said...

[si="6"] [co="#009999"]
Con Ngựa đéo biết cặc gì về Đa Cấp, đã bảo Gúc mà còn đéo?

Đa Cấp chính thống thì quan trọng Giá Trị của sp phân phối, còn đa phần đéo cần Giá Trị.

Đợt rồi, có mấy con bán Đa cấp mấy cái gian hàng ảo trên mạng mà đong được mấy trăm tỉ cụ, vưa bị hốt đó.
[/co] [/si]

Cọp Già Gác Kiếm said...

[si="6"] [co="#009999"]
Địt me, đến giờ thì Cọp ân hận vì đã thảoluận với Con Ngựa Già mà Ngu.

Như thông lệ, Cọp sẽ thể hiện sự khinh bỉ của mình bằng sự ImLặng!
[/co] [/si]

Cọp Già Gác Kiếm said...

[si="6"] [co="#009999"]
Tiệm ThuốcTây thì có 2 loại:

(1) Loại to đùng, đủ thuốc, bán theo toa là chính, như con Mỹ Châu, Bảo Châu.... Loại này tổng vốn cần khoảng 5 tỉ cụ/1 tiệm, có thể ít hơn nếu cô có uy tín để có nợ tốt.
(2) Loại thứ 2, nhỏ lìu tìu khu lao động, bần nông. Chủ yếu bán theo kiểu tự kê đơn. Có nghĩa con bần nông ra khai em bị ngứa lồn quá, thì phải biết bán cho cỏn 5 viên xanh đỏ tím vàng..về uống hết ngứa! Cái này thì con đứng bán phải đủ giỏi và liều, thường thuê mấy con BS, y sĩ mới ra trường. Vốn không cần nhiều, vài trăm trẹo là đủ, mua đúng mấy thứ phổ thông thôi.
(3) Loại nào cũng phải thuê bằng của 1 con Dược sĩ mới mở được, giá thuê chắc tầm 5-10 trẹo cụ/tháng? lâu quá ko update!
(4) Đầu nhập thì có mấy chợ bán sĩ, nó đóng cho cô đủ hàng trong vòng 1 nhát địt cực nhanh! Đéo phải lo.
[/co] [/si]

Cọp Già Gác Kiếm said...

[si="6"] [co="#009999"]
Hôm nai bam thế là đủ.

Con vện tintin đang giận, để đi địt giảng hòa 1 cái!
[/co] [/si]

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]

@Cọp
Lồn mẹ con nài đaCấp đéo ai chả biết mà cô đi Jảng, Địt mẹ Jì đẻ ga nó mà.

Thứ 1: SảnFẩm FânFối đéo có Játrị đặcThù thì có chó nó mua.Địt mẹ. Janhàngảo ko có giá trị hả con mặt cặt, TPCN Vision, Hiberlife...ko Já trị ak.

Thứ 2: Jì nhắc lại Hãi nhớ Bitcoin là FươngTiện thanhToán traoĐổi tựZo đéo có Játrị tiêuZùng or thựcTiễn. Nó là vàng điệnTử, địt mẹ con Cọp mài định bán vàng đa cấp ak.

Thứ 3: Con Cọp nên ngậm mẹ mõm lại sớm hơn.
[/co] [/si]

MrSimacai said...

Cai thấy anh Cọp phán đúng mà dcm. Ngay thời điểm này, sau khi ZÌ tung ra bài khai sáng về tiền ảo thì sẽ thu hút được phần kha khá nhân zân nhào vô hưởng lợi.

Và đó là tiền đề cho bán hàng đa cấp chứ đéo đâu. Chỉ cần 1 coin, và coin đó đéo bị mất giá (chắc chắn là đéo mất, mà chỉ có tăng trong dài hạn) thì thiếu gì thằng nhảy vô.

Anh Cọp tuyển chân rết thì tôi xin làm 1 chân. TSB anh thay lời chầu buổi trưa.

Lý Toét said...

Thành quả nền Giáo dục cách mạng
Tặng thành viên CủChuối

Cám ơn ý tưởng của thành viên Rô xinh

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]

@Cai
Đúng chỗ nầu thưa a Cai. Địt mẹ thứ các anh định bán đéo phải là Bitcoin, bảnChất Bitcoin đéo phải dùng để bán.


[/co] [/si]

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]

Lếu a tạo ra 1 thứ gọi là coin và bán đaCấp, nó đéo phải một dạng của Bitcoin. Và đéo liên quan cặt gì đến Bitcoin mà ta muốn thẩu luận cả.


[/co] [/si]

Lone wolf said...

Ai dùng bit coin coi chừng bị hack đấy nhé, địt mẹ vàng trong tay an toàn hơn cái tiền ảo này zì ợ : http://nhipsongso.tuoitre.vn/Bao-mat/578926/Hacker-cuom-trieu-do-tu-vi-dien-tu%C2%A0Bitcoin-Inputsio.html

Cọp Già Gác Kiếm said...

[si="6"] [co="#009999"]
Quyết định đéo thảoluận với kẻ đéo cùng đẳng cấp trí tuệ với mình mà còn hay sủa (aka Ngựa) là một quyết định sáng suốt!

Cô nào giào lòng hảo tâm thì dại dỗ thêm cho con Ngựa nài dùm nhe, Cọp mệt gòi! Mời mời...!
[/co] [/si]

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]

Đẳng cấp củCặt, haha. Địt mẹ ai Fong cho a cái đẳngCấp ấy, Fán ngu như ông bò í mà xưng đẳngCấp, hehe.

Đéo biết Bitcoin là củ cặt gì mà đòi bán Đa Cấp Bitcoin.HEHE.
[/co] [/si]

MrSimacai said...

Cô Ngựa, bitcoin nó là gì thì nó cũng là 01 loại hàng hóa thưa cô Ngựa. Nó may mắn vì nó hội đủ các yếu tố của tiền, nên ta gọi nó là tiền aha.

Mà đã là hàng hóa, thì nó mặc nhiên là đối tượng hoặc là mục tiêu của các hành vi mua bán đổi chác trục lợi đầu cơ vân vân.

Và vì vậy, đa cấp là hình thức thích hợp để kinh doanh bitcoin lúc còn sơ khai.

Hay cô Ngựa sẽ lại tiếp tục truy vấn: bitcoin là hữu hạn thế thì kinh doanh thế đéo nầu ? Zì vĩ đại chỉ có 2 coin hehe thì làm sao kéo theo 1000 thằng văn công cùng xuống xèng mua 2 coin đó rồi chúng lại bán 2 coin đó cho 1 triệu thằng khác nữa ?

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]
@A Cai:
Thẩu luận vầu vướn đề Zư cô Jì sẽ tiếp tục.

Cô bẩu Jì bán đa cấp Bitcoin, thế Já cô định bán 1 Bitcoin là bâu nhiêu. Cô nên nhớ đặc trưng đa cấp là Giá bán cao gấp nhiều lần giá thực, Và cô có biết Bitcoin được trao đổi mua bán tự do trên thị trường không.

[/co] [/si]

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]
1000 thằng văn công cùng xuống xèng mua 2 coin đó rồi chúng lại bán 2 coin đó cho 1 triệu thằng khác nữa ?@Cai

Địt mẹ 1000 thằng văn công nầu lại xún xèng mua 1 thứ với Já 5 đồng trong khi nó có thể zễZàng mua trên thịTrường với Já là 1 đồng.

Địt mẹ e thật đéo hiểu vướn đề đơn Zản thế nài mà sâu mấy anh chị quán Bựa cãi như phá mả ấy nhẽ, lại toàn có tem Fiếu mới ác chứ.

[/co] [/si]

MrSimacai said...

Cô Ngựa, Cai sẽ nhờ anh Lý già hói Các Mác giải thích cho cô, vì Cai đéo đủ trình để nói cho tường tận ngọn ngành cái này.

Ok không cô ? Lời anh Lý là phán quyết cuối cùng nhé.

Anh Lý, anh giải thích giúp Cai với. Dcm Cai nói ra ý này nó móc lốp ý kia loằng ngoằng đéo ai đọc. Thành anh rất.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]

HàngHóa KinhZoanh đaCấp hầu như là ĐộcQuyền, mời anh Cai và a Cọp zẫnChứng 1 côngTy ĐaCấp thịnhVượng bằng cách bán 1 thứ ai ai cũng zễ zàng mua được ở nơi khác. Bitcoin bảnChất ko thể độcQuyền zo đó đéo thể Đa Cấp.
[/co] [/si]

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]
Vâng, mời Zì or a Lý or any Các Mác vầu Zải thích cho cô Cai và cô Cọp. Lếu Ngựa sai Ngựa xin nhận ngai và lun.

[/co] [/si]

Sất said...

Con Ngựa nó thảoluận đúng gòi đó.

Con Cai zới con Cọp ngu thì ngậm bớt cái mõm lại.

Anything coin trên cõi ảo không áp dụng đa cấp được.

Hàng áp dụng đa cấp buộc phải có giá trị sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào đó.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]
Zì vĩ đại huyền tuyền có thể tậu ga Bựa xu Zùng để học FMBA or vầu mậtThất thậmChí quyĐổi thành xèng thật và ápZụng đaCấp với nó.

Zưng Bựa xu tuyệt nhiên ko phải 1 dạng Bitcoin.
[/co] [/si]

Sất said...

Trước giờ trên cõi ảo này anh thấy da cấp trước giờ chỉ có bọn quảng cấu chơi thôi.

Referral network ý.

MADONNALILY - MADONNALILY said...

Sến chút nào!

Dẫu biết Zì dị ứng với mọi ngày lễ lạt của Lừa, nhưng Ly vẫn mạo muội vào quán chúc mừng Zì nhân ngày giáo Lừa sớm chút kẻo ngày mai ngày mốt lu bu.

Chúc cho lòng nhiệt tình khai sáng khai tối của cựu giáo đại học aka đương kim giáo online Zì luôn bền bỉ tỏa sáng với những entry, những bài giảng, những cồng... chất lượng, ý nghĩa, thiết thực, thăng hoa... - như vẫn từng.

Chúc cho sức khỏe của Zì, chúc cho công cuộc đong xèng của Zì, chúc cho tình iu tình báo với vện 6 múi của Zì luôn ở đỉnh cao viên mãn. Để không khí Quán cũng luôn rộn ràng xôm tụ, để Quán đỡ bị ảnh hưởng cho những lúc Zì lên cơn cáu kỉnh lãng xẹt hoặc lẳng lặng đi tập huấn môn lặn dài ngày, hehe.

Tiện thể, Ly cũng gửi lời chúc mừng sớm tới tất cả CACC Bựa đã và đang làm nghề giáo.

Dù quan niệm của xã hội về nghề giáo có thay đổi theo chiều hướng nào - thì Ly vẫn yêu quý và kính trọng những người Thầy đã, đang làm nghề một cách tử tế.

Thật may mắn thay, đối với riêng cá nhân mình - Ly không có lý do nào để không kính trọng những người Thầy trong cuộc đời mình.
Phonghip said...

Địt mẹ câc. Đọc bài dzì hơi hiểu hiểu. Đcm đọc tới cồng cai,cọp,ngựa lại đéo hiểu cặc !!!!
Đcm thảo luận như buồi cả lũ. Địt mẹ cái tựa là tiền của mai sau nhe lũ kia. Đcm
Cái hiểu ở đây là đụ mẹ đầu tư bay giờ thì khả năng mai mốt SANG TAY lời nhiều gấp trăm lần vàng
Đéo phải bao cao su mà có hai cái hột xoàn nên đéo cần phải giới thiệu mặt lồn nào cả mà tháp tháp cái lồn
Nhẽ con đĩ ngựa già lần này đúng mẹ. !!!
May !

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#0000FF"]
Con Híp salon nói đúng gòi đới, các cô chỉ kiếm xèng từ Bitcoin qua đầu cơ or bán dụng cụ Mining.

Zĩ nhiên lợiNhuận cao gủiGo cao. Có con gì ở NaUy ấy, niên 2009 bỏ 17 bảng Anh mua Bitcoin và 4 niên sau số tiền nài nhân lên tới 30.000 lần. ĐCM thành triệu Fú mẹ.
[/co] [/si]

Củ Chuối Tây said...

Gần đến ngày của Jáo, lại nhận được quà, chân thành cảm ơn mụ Toét rất.

[im]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS4R0YCzir2mfFzGtzKIrGgUnzlNql4VHkZESsdoZPfQiUBplOpYg[/im]

Phonghip said...

Địt mẹ có cái đéo ji đâu mà cãi. Cần đéo gì tới biết đa cấp với không.
Địt mẹ muốn làm đa cấp thì mày aka đĩ ngựa buộc phải giới thiệu một thằng thì mày mới chính thức là đa cấp
Còn bài này zì chỉ mẹ là có đầu tư thì khả năng mai dau có lãi đéo cần giới thiệu mặt lồn nào cũng đéo cần thằng nào giới thiệu tự bới tự đào !!!
Mà cái lồn bitcoin này là cái củ cặc ji thì anh lại đéo biết
Anh cxung đéo cần biết cứ nghĩ tới tương lai quy thành nhiều xèng là địt mẹ căng mắt đọc trưa giờ.
Run bắn hết cả người
Đcm tham thì hay dzốt !!! Hê hê

Unknown said...

Con Ngựa câm mồm đi.

Chả có đéo ai quyđịnh MLM thì cứ fải bán hàng độcquyền cả. Zưng có một điểm chung của các hãng MLM nhớn là chúng tuyền bán hàng độcquyền.

Zườngnhư điều đó khiến chúng zễ thanhminh với chánhquyền lãnhchúa về lợinhuận của saleman, mặczù ai cũng biết gốczễ của MLM là nguyêntắc Bôngzi ([fo: color="#FF0000"]Ponzi Concept[/fo]), nghĩa là lấy xèng của thằng vầu sau trả cho thằng vầu trước.

Thậmchí đéo cần bán jì mà cũng vưỡn có đacấp MLM. Cái này thì vụ Muabán24 (hay cái đéo jì tươngtự) của Lừa là minhchứng.

Bọn bầnnông đầnđộn vin cớ đám Muabán24 chả bán đéo jì cả mà vưỡn thu xèng đẻ đòi xèng chúng đã đầutư zưng hỏng hehe.

Đcm đó mới là bảnchất của MLM.

Zì khâu mẹ mõm con Ngựa 3 ngày vì tội zùng trùng fông chữ mới Zì. Đcm maomao đủi ngay fông và cỡ chữ. Độcquyền đấy đcm.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"] [co="#6600FF"]
Đủi thì đủi, Kinh Buồi giề.

Địt mẹ, Ngựa có bẩu luật quyĐịnh độcQuyền đéo đao, đã bẩu là hầu như là thế và muốn thànhCông Fải thế.

Địt mẹ con Cai với con Cọp bẩu Zì bán Bitcoin đaCấp ngu bỏ mẹ ga mà Zì đéo chưởi, lại lấy lí zo trùng mào chữ khóaMõm e.

Địt mẹ Jận,đéo vầu quán 3 ngài. DCMNC.
[/co] [/si]

Unknown said...

Con Kiếm có nói bán Netcoin đacấp đéo đâu. Mà kểcả bán cũng chả sai.

Zì tạo ga Netcoin cho các cô đào, zưng Zì đéo tạo thịtrường cho các cô bán. Zì chỉ mua lại Netcoin theo já thỏathuận hehe. Như vậy Netcoin khác đéo jì thựcfẩm zinhzưỡng Hécbơlai.

Là thành MLM ngay chứ đéo jì.

Unknown said...

Hehe chưa đến ngày zưng Zì cứ cảmơn sớm em Ly vì đã chúc sớm hehe.

Zì cũng azua chúc luôn bọn jáo Lừa:

- em Miên Miên
- em Lam Lam
- em Vi Vi
- mụ An Hói
- mụ Roai Hói
- con Chuối Toọc
- con Hô Toọc
- etc con nầu còn chưa có tên tự điền vầu nha

bữa no bữa đói said...


[si="6"][co="#0033FF"]Lộn buồi lên hưởi mần đéo? Bọn Đào mỏ[/co][/si]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ELwyHxHeDeM]

Củ Chuối Tây said...

Cô Hô (aka Aivanho) bỏ giáo rồi, mong Zì, cho cổ ra khỏi hàng nghề "cao quý nhứt trong những nghề cao quý". DCM.

pín said...

địt mẹ nhân ngày giáo mà đéo chửi đc bọn giáo dăm câu như con Pháo chửi năm kia hehe lương tâm tôi cắn rứt quá dcm hehe

AIVANHO said...

[si="5.9"][co="#FF0000"] Cảm ơn Zì bất hủ đã chúc mừng ngày giáo Lừa! Mà Zì cũng là záo đó thôi, chúc giáo Zì mạnh
giỏi, cống hiến khai sáng cho lũ Lừa.
Con giáo Chuối sao cứ gato với anh thế nhẻ, anh không làm giáo nữa zưng anh vưỡn đi thỉnh giảng đó nha Chuối!
[/co][/si]

Củ Chuối Tây said...

Hi. Cũng quên chưa chúc mầng Zì, vì Zì cũng là người thầy tuyệt vời. Cảm ơn Zì và quán Bựa.

[im]http://upload.thongtingia.com/sieuthihoa/ContentNews/ImagesNews/2013/1/2/xx.jpg[/im]

P/s: anh Hô, Chuối gato một cách công chính!


AIVANHO said...

[si="5.9"][co="#FF0000"] Pín nghé chỉ yêu thày Tôn thôi nhẻ? Chửi đi anh nghe xem nầu [/co][/si]

King Filter said...

Chà chà, có tên KềnKền bựa nào chơi xỏ, đưa tên cô Già Không Đều lên báo rồi nè:

"Đã 63 tuổi nhưng ông Chuyên vẫn “già không đều”, vì không được vợ (là bà ngoại của nạn nhân) đáp ứng nhu cầu nên ông Chuyên ra các quán internet để thuê nhân viên ở đó tải các hình ảnh, clip sex về trong điện thoại để xem"

Các cô đọc thêm ở đây

AIVANHO said...

[si="5.9"][co="#FF0000"] Hôm nay tôi tham luận về Nho (đạo) với chi bộ!
Đây là tôn giáo Trung Hoa có từ thời thượng cổ, thời Phục Hi, khoảng thế kỉ 28 trước CN. He he, lúc ấy thì Lừa mình đang thế nào nhỉ, chi bộ tự so sánh!
An Nam thì đến thế kỉ thứ 2 mới biết đến bởi bọn Tàu mang sang!
Khổng Tử chỉ chỉ làm việc thu gom, hiệu đính và biên tập thôi nhé!
[/co][/si]

ManoWar said...

Zì biên bài này rất thời sự, hợp ý anh là là, anh đang làm đại lý bán bitcoin ở VN, http://muabitcoin.com bựa nào muốn mua thì liên hệ anh he he. Giá từ lúc anh lập site này cách đây 5 tháng giá một bitcoin từ gần 100$ h lên mẹ 600$, anh chỉ quan tâm đến vấn đề thị trường bitcoin nên cũng không giữ nhiều, nhưng trong đợt vừa rồi anh cũng kiếm được kha khá, he he. Anh đang có một dự án bí mật với bitcoin ở VN sẽ cho chạy rất sớm he he

AIVANHO said...

1. [si="5.9"][co="#FF0000"] Theo Nho giáo, buổi Ban đầu (Sáng thế luận) chỉ có Hai khí của vũ trụ: khí dương chủ động và khí âm thụ động (đàn ông và đàn bà). Nho giáo nói Trời có khí dương dạng quả cầu tròn, trời chứa trong trong mình quả đất (khí âm) - He he nó giống như đàn bà sinh ra bởi cái giẻ sương sườn của đàn ông nhở!
[/co][/si]

AIVANHO said...


[si="5.9"][co="#FF0000"] Năm và tháng Nho giáo được tính theo âm lịch, 60 năm là 1 giáp, 10 giáp là 1 hội, vũ trụ cấu thành như vậy dài 129.600 năm. Chia làm các thời kì:
1.1. Thời kì hỗn độn: Thượng nguyên. Thái cực (Thái cực sinh lưỡng nghi).
1.2. Trung nguyên. Hà đồ.
1.3. Hạ nguyên (Mạt vận) – Hạ thư. Trí tuệ con người phát triển có hại cho xác thể, tức là con người yếu đi về thể chất. Đó là thời các Bựa đang sống.


[/co][/si]

King Filter said...

Không muốn làm mất hứng cô Hô chứ thật ra cô tham luận sai từ đầu rồi.

Nhẽ cô muốn nói tới Lão giáo. Mà thôi cô cứ tiếp phần chính đi.

AIVANHO said...

1. [si="5.9"][co="#FF0000"] Thần phả: Nho giáo mang tính duy vật tuyệt đối.
Chỉ có khí âm và khí dương là tác giả của mọi sự vật he he ta phải tôn kính nó.
Vua Trời (Thiên đế) là khí dương cao nhất. Và vua của Trung Hoa là con trời (thiên tử).
Vua thờ cúng khí dương.
Gia đình thờ cúng tổ tiên.

[/co][/si]

Cờ Lôn said...

Cám ơn anh Cọp và anh Ngựa nhá. Mặc dù 2 anh chửi nhau như hát hay nhưng vẫn dành 2 cồng phân tích và động viên tôi.
Đầu năm sau tôi sẽ tiến hành và bấu cấu các anh nhá.
Tiền ít vốn nhỏ đéo đú được với bitcoin các anh :). Thành các anh nhé.Share this post please batoong«Oldest ‹Older   1 – 200 of 990   Newer› Newest»

Post a Comment