Latest Comments
Sunday, 9 March 2014


Following cops (Theo chân hìnhsự)

Trích Ngũ Niên Sách 2014

Theo chân hìnhsự

Chú Bựa là chú Trung Tướng.

Là chú họ, Bựa không già hơn Trung Tướng mấy. Lắm bận nhỡ mồm, Trung Tướng toàn kêu y bằng mày, xưng anh. Bựa không phiền.

Bựa học trường cảnhsát Suối Hai đâu quãng 197x, xong về Tỉnh Lẻ làm hìnhsự (*0.1). Mấy chục năm múc nhau với tộiphạm đủ dạng đủ cấp, Bựa không dính nhát đạn đường dao nào của bọn bỏn, mà toàn bị đồngđội làm thịt, đủ ngón đủ bài (*0.2).

Bựa được đềbạt sếp hìnhsự Tỉnh Lẻ cũng lâu rồi (*0.3).

Loạt phóngsự này của Trung Tướng chép từ những cú rong chơi cùng Bựa.

À quên, Bựa giàu khỏi tả, sởhữu vài biệtthự rộng như dinh thượngthư, xepháo gáigung nhiều khỏi tính.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Theo chân hìnhsự No1: Đánh Hôi

Kếtluận trước, là, đánh Lừa mà không bị đánh lại, không bị xét tội, thì sướng vôhạn vôtận. Chibộ cứ hỏi các chú Bộ Đội Bắn Đòm, lâm trận dữ như thú, xiên đồngbào đồngloại chả áynáy, đủ rõ (*1.1).

Lần nọ, Bựa túm được một thằng hiếpdâm trẻcon. Thằng này mới bị bắt quảtang bịt mồm tìm cách tỉn một bé mười-sáu tuối trong nhà-xí côngcộng, chứ chưa phá trinh chọc vách gì (*1.2). Nên tả thêm, rằng bé này cao chừng thước sáu lăm, vú dài đoành (*1.3). Sao nó dám khai mười-sáu tuối nhở.

Bựa quăng thằng hiếpdâm vào phòng trakhảo luôn (*1.4). Trung Tướng gọi thằng này là thằng Hiếp. Lưu-ý tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa, và không nhấtthiết khác tên thật.

Đội hìnhsự, bảy tám gã Tay To, gồm cả sếp Bựa, nhao nhao đấm đá thằng Hiếp như đấm đá đống rơm đống cát, như không đấm thì không yêu Ông Cụ, như không đá thì không biết dùng những chân Lừa vào việc mẹ gì (*1.5).

Trung Tướng thì cứ gót giày da dộng xuống thằng Hiếp, huỵch huỵch huỵch huỵch huỵch huỵch, không đếm baonhiêu phát, không ke trúng khoanh nào (*1.6). Một hồi mới nhớ có con côn nhịkhúc đút cốp Uây Tàu (*1.7).

Trung Tướng lôi con côn vụt thằng Hiếp búp búp búp búp búp búp. Bựa quát, khéo vỡ dái làm biênbản phiền đấy (*1.8). Trung Tướng nói yêntâm cháu đập kêu cục cục cục. Chắc Trung Tướng đập toàn trúng xương thằng Hiếp.

Độ ba bốn phút, thằng Hiếp nằm ngayđơ, máu tuôn tóeloe. Bựa chửi ầm, ai bảo chúng mày đánh chảy máu, ngu như lông lồn.

Một Tay To chạy xách xô nước toalét. Vèo cái, thằng Hiếp được tráng sạch bong, chỉ còn rỉ dăm vệt máu.

Sau không thấy vụ này đăng báo phát tivi, cũng không thấy xử (*1.9). Trung Tướng hỏi Bựa thằng Hiếp ra sao. Bựa chả nhớ thằng Hiếp thằng nào. Trung Tướng nói, cái thằng hiếp con bé trong nhà-xí, mình quật nảy tưngtưng đó đó. Bựa chịu, không nhớ. Ngày đục chục Lừa, thì nhớ thế chó (*1.10).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Theo chân hìnhsự No2: Đặctình

Một bận Bựa tựdưng phôn Trung Tướng, hỏi mày dạo này đong tiền thế nào, xôngxênh không.

Trung Tướng nói cháu đong tiền như đánh dậm, bữa dày bữa mỏng, khủnghoảng lắm (*2.1).

Bựa nói, hay mày làm đặctình cho chú, xong có ngay chục giấy xài nhòe (*2.2).

Trung Tướng hỏi, là sao?

Bựa giảithích, đạikhái Trung Tướng vào vai một đạigia trẻ thủđô, xuống Tỉnh Lẻ làmăn với đốitượng nghivấn của thằng bạn Bựa bên cảnhsát kinhtế, xong lừa tròng nó cho bọn Bựa tóm (*2.3).

Bựa nói, mọi khoản ănchơi của mày chú lo hết, xong việc đếm Ông Cụ lận lưng (*2.4).

Đắnđo đéo gì nữa, Trung Tướng trựcchỉ Tỉnh Lẻ, phi luôn.

Gặp Trung Tướng, thằng Phò cảnhsát kinhtế bạn thân Bựa nói, mày xong quả này trong một tháng, thì anh thêm mày năm giấy, là mười-lăm giấy, okay.

Trung Tướng hỏi, tiền tiêu, tháng baonhiêu?

Thằng Phò đáp, hai triệu tiêu vặt, ănnhậu baonhiêu thanhtoán bấynhiêu, một con Crown Royal Saloon, tàixế riêng, vét Boss, kiếng Armani, bút Mont Blanc, cặp Samsonite (*2.5).

Trung Tướng hỏi, phòphạch, thì sao?

Thằng Phò nói, coi như tiền nhậu. Nhưng hai tháng không xong, thì mày cút, đéo xu nào nhé.

Trung Tướng đồng-ý.

Đốitượng của thằng Phò là một lãothành gộc, cựu cam gộc, đươngkim tỉnhủyviên, đươngkim giámđốc một Sở gộc, quen thân ông nội Trung Tướng (*2.6). Theo quyhoạch, Trung Tướng sẽ xin đốitượng cấp tám hécta đất xây một xínghiệp chếbiến thủysản, xong tặng nó hai trăm năm mươi ngàn Ông Tơn (*2.7).

Ba ngày nằm nhà Bựa nghiêncứu đốitượng, buồn phát ọe, Trung Tướng bảo Bựa, chú có trận hay hay cháu chơi mới (*2.8).

Bựa nói, mày nhớ mụ Nhờn không?

Trung Tướng nói, mụ Nhờn chăn phò Quán Cháy, chú dong cháu chơi mấy lần (*2.9).

Bựa bảo ừa, tối nay bắt, đi không?

Trung Tướng ừa.

Xới phò mụ Nhờn sâu tít trong hẻm 114 Quán Cháy, hoạtđộng từ 1962, sánglập bởi mụ Nhớt mẹ mụ Nhờn, tính ra đã hơn ba chục năm liêntục liêntục liêntục (*2.10). Dân-chơi Tỉnh Lẻ không đứa nào không biết mụ Nhờn. Mụ hồnnhiên vuivẻ, chăn toàn phò lựa nhưng giá bìnhdân, lại có nhiều chiêu marketing thâmhậu, tỷ như free baocaosu, khuyếnmãi chè chén kẹo gum, tỉn hai tặng một (*2.11). Và, oách nhất, là mụ nuôi được cam gộc, khiến dân-chơi luôn thấy antoàn (*2.12).

Thôngthường, cam bọn Bựa muốn tóm một xới phò, thì chỉ cần thôngbáo chủ xới trước dăm hôm, xong căn hẹn đánh xe xuống chõm đíchxác giai trên gái dưới (*2.13). Cực giảndị.

Nhưng tóm mụ Nhờn nhẽ không giảndị thế, nên Bựa phải bầybố như Gia Cát Tàu (*2.14).

Theo quyhoạch, Trung Tướng sẽ cùng toán cam tiênphong của thằng Bửn đệ ruột Bựa xộc vào xới mụ Nhờn bắt phò quảtang. Toán cam hậutống của thằng Tởm cũng đệ ruột Bựa baovây vòng ngoài đềphòng cam của mụ Nhờn đánh-tháo (*2.15). Đạiquân cam của Bựa chờ tiếpứng nếu vỡ trận.

Toán thằng Bửn hóatrang rất nghề, hoặc nhemnhuốc hôihám cộccằn xíchlô xe-thồ bốcvác, hoặc bóngbảy tungtăng thanhnhã kỹsư côngchức sinhviên.

Đúng 18 giờ 18 phút, thằng Bửn búng tay choách choách. Toán Trung Tướng vào xới mụ Nhờn như dân-chơi.

Thằng Bửn đạp một cửa buồng. Cửa như không chốt khóa gì, mở toác (*2.16).

Trong buồng một đôi đang tỉn nhau mêmải mêmải. Con phò nằm phưỡn, dang chân, thằng giai gồng mông thúc kèn ọp ọp ọp (*2.17).

Một cam giơ máy-ảnh, bấm phạch phạch phạch.

Thằng Bửn chửi, địt mẹ ai ở nguyên đấy, côngan đây.

Thằng Tỉn Phò rút kèn. Nó không đeo bao gì, kèn toàn bựa trông khắm quá. Trung Tướng ngứa mắt nhảy phốc tới nó, tung đùi cò giã bịch phát, nó bụm kèn, rống như bác mất (*2.18). Côngnhận đánh Lừa sướng vôtận.

Thằng Bửn chửi, địt mẹ Trung Tướng, không đánh phạm nhé (*2.19).

Chiếndịch thànhcông. Kếtcục nói luôn: vợchồng mụ Nhờn lãnh án bốn năm tù giam, Bựa nhận huychương gì quên mẹ, thằng Bửn lên một sao (*2.20).

Tối ý Bựa mở tiệc mừng. Ngồi bên phải Bựa là thằng Bửn, ngồi bên trái Bựa là, thằng Tỉn Phò.

Giời ạ, nó là đặctình.

Sớm sau, Trung Tướng bảo Bựa, ông cháu đếch cho cháu chơi quả này đâu, chú tìm thằng khác.

Xong bắt ngay xe-đò về thủđô.

May thật, tham ngàn rưởi Ông Tơn nhẽ nghẻo mẹ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Theo chân hìnhsự No3: Tay To Đệ Nhất

Trung Tướng thích gọi cam đệtử chú Bựa là bọn tay-to.

Không đơngiản vì bọn bỏn cơbắp toàn bự như phích Tàu, còn vì bọn bỏn sống anhchị cantrường, chả kinh cái mẹ gì ngoài sếp.

Tay To nhất-hạng của Bựa là thằng Phích. Trung Tướng thân thằng này.

Thằng Phích võnghệ khỏi khen nhé. Thái Cực Đạo, Thiếu Lâm Đạo, Thần Đạo, Nhu Đạo, chả món nào nó không thuầnthục (*3.1). Chồng gạch mười viên, nó chặt phầm phát, nát như cháo hoa. Cây bạchđàn hai tuối, nó đá khực phát, gục như thươngbinh tuột nạng.

Thằng Phích đục Lừa khét-tiếng (*3.2). Phạm hay gianghồ thấy nó thì cứt đái cứ mặcđịnh chảy tètè. Có tên đạibàng Bựa khảo mãi không nhận tội, thằng Phích dọa, cứng họng hả mày, xong nắm sọ, vặn rột phát, hysinh luôn (*3.3).

Một bữa, bọn thằng Phích đá banh phủi, đấu với bọn thằng Chọi (*3.4). Lưu-ý tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật. Bọn thằng Chọi thực ra chả quen gì bọn thằng Phích, đá cùng sân gạ nhau đấu uống bia thôi.

Thằng Chọi chừng 16 tuối, bé tí, đá hậuvệ.

Thằng Phích đá tiềnđạo.

Hai bên đang hăngsay, thằng Chọi nhỡ chân ngáng thằng Phích ngã quay-cu-đơ, ộc máu mồm. Thằng Phích túm thằng Chọi, vả pạc phát, phòi máu mũi.

Thằng Chọi không khóc không van, chạy thốc vào con hẻm cạnh sân banh. Bọn thằng Chọi ngỡ nó hãi Anh Hình Sự Tay To, không chơi nữa, nên bắt bọn thằng Phích loại bớt một thằng, chơi tiếp.

Ai dè thằng Chọi điếc không sợ đạibác, nó biết thằng Phích Tay To chó đâu. Nhoáng cái, nó chạy thốc ra sân banh, vác một con rựa to ịch, mắt đỏ rực như Lê Văn Tám (*3.5).

Thằng Phích bỏ banh chạy mêman như lên-đồng, thằng Chọi vừa rượt thằng Phích vừa lahét kinhdị.

May cho thằng Phích, sân banh gần một doanhtrại Bộ Đội Bắn Đòm (*3.6). Thằng Phích nhảy ngay vào trạm-gác, nơi có chú bộđội bồng quả AK báng nhựa, trỏ tay kêu, thằng đó chém tôi (*3.7).

Chú bộđội kéo khóa rốp rốp, chĩa súng nhằm thằng Chọi.

Thằng Chọi lởnvởn đàng xa, mồm không ngơi rủaxả thằng Phích.

Thời ý điệnthoại môbai chưa quầnchúng, nên kếtcuộc thằng Phích nhờ chú Bộ Đội Bắn Đòm gọi cho trungđoàn-trưởng, xong nhờ trungđoàn-trưởng gọi cho Bựa (*3.8).

Bựa phái quân cưỡi xe hụ còi phóng tới, đến lượt thằng Chọi chạy mất mặt.

Sau bữa ý, thằng Phích thôi chơi banh.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Theo chân hìnhsự No4: Hiếpdâm

Vừa xuống Tỉnh Lẻ, thằng Chột Ba Hột thôngbáo Trung Tướng, này, thằng Mo Chim To bạn thân mày Búa gọi đấy (*4.1).

Trung Tướng hỏi, tội gì.

Chột Ba Hột nói, hiếpdâm.

Trung Tướng gào, địt con mẹ, cái thằng Mo Chim To ý hiếpdâm mẹ gì. Bọn nào gọi, hìnhsự à, hay điềutra (*4.2).

Chột Ba Hột nói, điềutra.

Trung Tướng nói, không bị tỉn đâu, nhưng anh đéo can được, Mo Chim To ơi Mo Chim To, tội mày quá.

Mo Chim To là giảngviên đạihọc, ẻolả phốppháp, đúngmực điềmđạm. Chim nó to như cây bương, nhưng đốcchứng hoạttinh (*4.3). Yêu vài gái đều thấtbại. Yêu thấtbại đâm ra yếmthế. Gặp gái coro như sâu-đo. Ai kêu nó Chim To nó ức lòi mắt.

Thăm Mo Chim To, Trung Tướng hỏi, đầu đuôi sao?

Mo Chim To bảo nó với thằng Lôi Nhai Xôi với thằng Tấp Cám Hấp cùng chơi con Công Lông Din, tựdưng con Công Lông Din phóng đơn kiện mình nó, tội hiếpdâm.

Con Công Lông Din, Trung Tướng biết, là chủ quán chè Thái Tốc Mái phố Bà Đun Gà, kiêm gái đú, xinh như em Brook Shields bên Beverly Hills, mắt đen như đốt, má lúm như dùi, mày dài như đắp, môi phồng như sưng (*4.4).

Trung Tướng hỏi, tụi mày chơi nó ngoài côngviên à, hay đâu?

Mo Chim To đáp, chơi nhà anh.

Trung Tướng đay, ngu con ơi.

Trung Tướng hỏi, mày chơi nó nhát đầu à, hay sau?

Mo Chim To đáp, anh chơi cuốicùng.

Trung Tướng đay, ngu con ơi.

Trung Tướng hỏi, mày chơi xong nói gì, hay im?

Mo Chim To đáp, anh hôn nó, khen nó xinh.

Trung Tướng đay, ngu con ơi. Thậm ngu con ơi.

Trung Tướng hỏi, nó nói gì, hay im?

Mo Chim To đáp, nó cho anh cái quần con (*4.5).

Trung Tướng đay, ngu con ơi. Ngu đéo nhịn được.

Xong hỏi, mày trả tiền nó không?

Mo Chim To đáp, anh bo năm chục (*4.6).

Trung Tướng nói, ờ, sao nó kiện mày nhở.

Mo Chim To nói, anh biết đéo. Mày hỏi anh Bựa coi có cách gì không?

Trung Tướng bảo chú Bựa.

Qua mấy hôm, Bựa gọi cả thằng Mo Chim To cả Trung Tướng, nói, tội mày nặng đấy, bên điềutra xếp khung 4 năm (*4.7).

Trung Tướng cãi, con Công Lông Din là con phò, tụi nó ba thằng chơi, trả năm chục ngàn.

Bựa quát Trung Tướng, mày câm ngay. Nó khai mày rủ nó, hiếp nó, cướp quần nó, ấn tiền vú nó. Tangchứng đủ. Ba thằng chơi tội gấp ba. Báo đài ngửi thấy thì mày tung bay tà áo tung bay em ơi (*4.8).

Mo Chim To tái ngoẹt, nói, sao giờ, anh?

Bựa nói, giờ còn nhõn cách, mày xúi ông-bà-già vác tráp ănhỏi sang nhà con Công Lông Din, bọn điềutra lấy cớ ép nó bãinại, rút đơn, xong mày lượn mẹ Sài Gòn (*4.9).

Y nhấn thêm, tốn đấy.

Mo Chim To hỏi, nhiêu anh?

Bựa nói, ông XYZ đòi đúng trăm hăm-lăm triệu (*4.10).

Trung Tướng kháy, lẻ thế, trăm rưởi.

Bựa chửi, địt mẹ mày, đùa mày à. Điềutra nó ra giá, địt mẹ mày đố thằng nào bớt một xu.

Kếhoạch thànhcông. Con Công Lông Din được giai ngon ănhỏi. Thằng Mo Chim To sạch nuột bay Sài Gòn.

Qua mấy hôm, Bựa gọi Trung Tướng, dúi năm triệu Ông Cụ.

Trung Tướng hỏi, tiền gì chú?

Bựa cười, tiền thằng bạn mày chứ tiền đéo gì, bà-già nó buôn nhựa, tiền đông như Kinh Kông hố hố (*4.11).

(@2006)

Chúgiải và khảobiên và minhhọa mời đọc trong Ngũ Niên Sách 2014

Page:


4,999 comments:1 – 200 of 4999   Newer›   Newest»
Bazi Lốp said...Bóc tem nào he he

ironcrossfreedom said...

Our Only Hope:
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=dpkboIyH6iE]

QUANRE17 said...

Theo chân hìnhsự No2: Đặctình

Anh Buồi Mềm tỉnh đòn đấy, đcm hám xèng mần đặctình nhẽ chết mẹ xó gừng tự thuở nào gồi cũng nên...

Hoa vang said...

Hùi tôi còn độc thân vui tính thích lang thang,đêm noel rảnh rỗi sinh nông nổi,rủ mấy 3 con bạn đi quán rượu Lừa hát karaoke,1 con có thằng bồ đi cùng.
Đến cửa quán gặp ngay thằng điên đại bàng đang chửi con cháu gái nó vì tội cũng xí xớn tính vào đấy chơi,nó nhìn thấy chúng tôi tưởng bạn con cháu kia,thế quay ra chửi chúng tôi.Thằng bồ con bạn tôi vì là NKC nên bức xúc nói lại mấy câu,thế là nó đấm con nhà giời một trận,gọi cả lũ chó chết ra đánh hội đồng,đen.Chúng tôi gào thét xông vào kéo bọn kia ra nhưng không xuể vì đông quá,cuối cùng thì thằng kia cũng chạy được.
Mịa,chúng tôi vào báo cảnh sát,bọn lên kế hoạch nửa tiếng vẫn chưa xuất phát,cuối cùng điều 3 xe đến vây quán,bắt cả lũ ra để bọn tôi nhận mặt.Cuối cùng thằng bị đánh chỉ đại 2 thằng ,lúc vào lấy lời khai bọn cảnh sát Nhật còn bảo chúng tôi sao láng cháng đến tiệm rượu Lừa làm gì?Ở đấy toàn bọn tội phạm thôi,hehe.Biết nó là tội phạm mà ko có bằng chứng cũng pó tay,hehe,tổ sư bọn cảnh sát máy.
Đen hơn nữa là hai thằng chó toàn dân ăn trợ cấp,có kiện nó ra tòa cũng chả có tiền bồi thường,hehe,nên hết ngày tạm giam nó được thả vì thằng bị đánh ko muốn mất thêm tiền luật sư.
Bài học rút ra là éo nên xuất hiện ở những nơi tuyền bọn Lừa tụ tập.

Anonymous said...

Đặc tình cho cam bắt các sới phò gọi là"Lợn giống"
ĐM bọn mạt hạng.

Unknown said...

Đù má thằng Bắc kỳ tuyền xỉa răng bằng lông lồn ra đây anh hỏi? Mày thất chất BKC trong tác phẩm bất hủ này dư lào?
Mả ba mày, đừng để anh chờ nghe, thằng chuyên ngậm cứt phun người, lại còn tỏ ra ta đây là anh Hai Nam Bộ!
Địt vào lồn má mày phát nữa.

Nguoi Ha Loi said...

Đọc bài này thật là mở mắt nhìn đời. Hồi ở Lừa tui hông bao giờ dính dáng tới cam hay giới giang hồ nên cũng hông biết tưởng tượng được giữa cam với giang hồ ai tệ hơn ai.

Thế mới thấy làm kiếp lừa nhục thật.

Hoa vang said...

Cam điều tra ở đâu cũng có bài kinh điển là ông Ác ông Thiện phối hợp moi cung.Mấy em xộ khám bên đây kể chuyện bắt đầ hỏi cung cũng có 1 anh hùng hổ chửi bới,xô bàn xô ghế,cuộn tờ báo đập vào đầu uỳnh uỳnh,rồi bỏ ra ngoài.Tiếp theo có một anh hiền hiền mang trà tới cho,tỉ tê tâm sự,khuyên bảo nên khai nhanh cho rồi.Mỗi lần khai có anh ngồi ghi chép lời khai bằng tay,nếu có chỗ nào nhầm lẫn thì bắt đầu từ tên tuổi ngày sinh tháng đẻ,tuần tự khai lại từ đầu đến chỗ sai,hehe,thử thách thần kinh phết.
Mấy em đi chợ bị bắt ,ngồi khám xong rồi em nào ra cũng em chừa chừa,từ cái kim em cũng đi mua,em sợ lắm rồi,3721 ngày lại bị bắt vì xách nhầm chai nước gội đầu,hêhê

Nguoi Ha Loi said...

À, kể chiện bài thơ Ngài của Gái nhân ngài 8/3. Đầu buổi sáng nai tui có được mấy lời chúc của mấy con bạn hàng nhân ngài 8/3. Nhân thể một buối business meeting hông thành vì tắc đường hết miệ thời gian, tui rủ mấy con đi xem mấy ngôi nhà. Dọc đường tui dịch "vội" bài thơ Ngài Của Gái sang tiếng Mỹ, đến đoạn "vện sướng kêu như ve", thằng bạn tui khoái trí cười nghiêng ngả rồi cứ gạ tui dịch trọn vẹn bài nầy ra cho bọn bỏn. Tui có bẩu, tao hông tải được toàn bộ sự giàu có về ý tứ trong thơ của TT sang tiếng Mỹ được, mà sao mày hiểu được cái absurdity trong thể loại văn nầy? Tui có mấy con bạn bên này cũng kỳ cục rất chi bộ ợ.

Hoa vang said...

Đi tù ở Japan cũng nhọc nhằn phết,sáng đúng giờ gấp chăn màn đúng cách,tập thể dục ăn sáng rồi bắt đầu làm việc 8 tiếng trong im lặng.Tuần tắm một hay hai lần gì đó không nhớ,nó chỉ xả nước trong 5 phút,em nào chưa có kinh ngiệm thì có khi đầu tóc còn nghyên xà phòng,cho nên mấy chị phụ nữ ra ngoài việc đầu tiên là đi khám phụ khoa,kể ra cũng dã man nhỉ?Tuy nhiên em nào cũng béo trắng ra vì ăn ỉa có điều độ.Không lắc,không hút,khong bài bạc đến sáng như thói quen sinh hoạt của mấy ẻm,có khi đi tù khiến mấy ẻm thọ thêm vài tuổi không chừng

6 son said...

Vàng Xon Người Hà Lội ngây thơ thật!
Ở đâu cũng vại thui e ui.
Mấy món nầy là Lừa tha từ bên zãy chết về đó Em.

Hoa vang said...

Cả loạt bài này ý Dì nói làm nghề cam ở Lừa thì bọn tội phạm chỉ là muỗi,đồng nghiệp mới là hổ báo cần cảnh giác trăm lần,hehe

Hoa vang said...

Cam không thể chết dưới tay bọn giang hồ được,chỉ có thể chết trong tay đồng nghiệp và bọn giang hồ cỏ không bít ảnh là cam.
Chủ nhật các cô nghỉ ngơi sau đêm trừơng phục vụ gái,tôi tranh thủ bam lấy số

Nguoi Ha Loi said...

Vàng Son Hà Lội ngai thơ@6 son

Nhẽ vại. Tui đã bẩu là tui hông có kinh nghiệm giang hồ mà. Nhưng tui nghĩ, bên Lừa hông có gì kiềm chế, hoặc bắt các anh cam phải công khai trước công luận và chịu trách nhiệm về những việc các anh ấy làm. Bên tai lông, ít ra là còn có tòa án xử và bị can/bị cáo có thể yêu cầu có luật sư của mình trong các buổi lấy cung.

Bên nầy, một trong các lập luận cãi tội của luật sư biện hộ là bị cáo đã bị cảnh sát gài bẫy. Nếu có bằng chứng là bị gài bẫy thì tòa hông kết tội nổi đâu nhé.

Thì Bựa Bựa said...

Anh Cối Xay cần gì phải nóng với loại không đáng như thế.

Chửi như Zì và mụ Chỉnh thì khác gì rưới nước hoa vào dân BKC.

Còn cốp bết để chửi như cô Bắc Kỳ thì khác gì ném phân vào dân BKC. Phân chưa kịp ném thì người mình đã hôi rình rồi.

Nó chỉ khác nhau đơn giản có vậy.

AIVANHO said...

[si="5.99"][co="#FF0000"] Hôm nay 9-3.
Hậu ngày quốc tế phụ nữ.
Sáng nay mình dậy sớm, lên FB, gặp 1 em hỏi: “Thoát khỏi ngày 8-3 anh có mừng không?”

[/co][/si]

Hoa vang said...
This comment has been removed by the author.
AIVANHO said...

[si="5.99"][co="#FF0000"] Hàng ngày, cuộc sống thường nhật cứ kéo ta đi, lo với cơm áo gạo tiền, lo với mạng sống rình rập khi bước ra đường – Chưa lúc nào thấy nguy hiểm khi ra đường như bây giờ, phụ nữ thật dũng cảm. Bạn bè mình, cô vợ mình, chị gái mình đã trở thành những “tay chuyên “chạy xe đường dài lo lắm chứ.

[/co][/si]

AIVANHO said...

[si="5.99"][co="#FF0000"]
Nói chuyện với mấy người bạn có ông nói: Ở những nơi nào có cái trò tôn vinh thì chính những nơi đó coi cái tôn vinh chả ra cái mẹ gì!
Nghe thì cực đoan, nhưng cũng không thể phủ nhận.

Nhiều ông đã làm gì để chị em phụ nữ vui?
Hay chỉ là những việc làm tỏ vẻ quan tâm, sự hời hợt trong mấy ngày sinh nhật, 20/10, 14/2, 8/3…
Sự gia trưởng ăn trong dòng máu, trọng nam khinh nữ, sự buồn phiền khi vợ sinh con gái… đã làm nhiều chị em nhiều bà mẹ rất khổ tâm- Hệ lụy là kéo theo cả một xã hội chậm tiến!
[/co][/si]

AIVANHO said...

[si="5.99"][co="#FF0000"]
Chị gái cả của mình lấy phải chồng mõm tanh. Chị làm quần quật hàng ngày để lo cuộc sống gia đình, anh rể mình suốt ngày rượu. Chị đẻ 2 gái, lão ko chịu, lão đòi đẻ thêm đứa nữa, rồi lão dụ ngon ngọt chị, nào sinh thêm thằng cu sẽ tu chí làm ăn…chị mình cắn răng đẻ thêm đứa nữa, may cho chị là một đứa con trai – Nhưng, thằng đàn ông của chị vẫn chả chịu làm ăn, lại rượu chè thêm be bét, tháng rồi tên chồng chị ngã xe vì rượu ko dưới 3 lần. Giờ chị thật nhăn nheo, già nua trong khi các bạn chị phơi phới, chị có lần buột miệng: Chắc khi nào nó chết mới hết khổ!
[/co][/si]

AIVANHO said...

[si="5.99"][co="#FF0000"]
Mình nên người cũng bởi sự dạy dỗ của mẹ, sự va đập cuộc sống – mối quan hệ xã hội, hehe vợ mình cũng “dạy dỗ” mình khá nhiều. Những năm đầu lấy vợ, mình lu bu với cuộc sống chả quan tâm gì, nhớ lần mua quà 8/3 năm nẳm, cô vợ vứt quà vào 1 xó ko thèm đụng đến. Mấy hôm cũng chả thấy bóc quà, mình hỏi, cô bẩu: Chả lẽ mỗi ngày ấy là quan tâm đến vợ, quà chỉ có mỗi ngày đó?
Đó, cô cổ cho mình bài học làm người, quan tâm hàng ngày, thường xuyên, quà đâu cần những ngày đó, quà cả trong những ngày thường hehe.
[/co][/si]

AIVANHO said...

[si="5.99"][co="#FF0000"]

Trở lại câu hỏi ban đầu, mình trả lời cô bạn:
“Anh trân trọng phụ nữ, trong suy nghĩ và hành động của anh thì phụ nữ ngày nào cũng là ngày 8-3. Hehe. Ngày 8-3 là ngày tăng thêm trân trọng để tặng hoa, quà, lời chúc etc…”

Đó cũng là quan điểm của mình.
Ngày qua mình đã ko gửi được lời chúc đến tất cả mọi người, xin thứ lỗi.
Các quý cô – Những vàng son quán Bựa bất hủ! Những người phụ nữ tinh hoa, cao cả, ngày nào các quý cô cũng là 8-3.

[/co][/si]

Hoa vang said...

Cô Hô là giai tốt nè,em nào lấy được cô chắc rất may mắn,tôi chả tinh hoa gì mấy,cũng không biết cô có chúc tôi không,nhưng tôi vẫn cảm ơn cô như thường.

Unknown said...

@ Hoa Vàng Mũi To.

Sao lại sửa nhể: Đầu mũi to là nhơn ái, công bình. Dáng mũi hình túi mật là giàu và thọ.

Sách tướng bảo thế, hé hé thì cứ tin thế.

Hoa vang said...

Cảm ơn cô Bia,em cũng không chắc mũi có phải hình túi mật không,thấy bảo cái sống mũi tẹt,thu hẹp thì cản trở đường hoạn lộ của chó

Unknown said...

@Hoa vàng

Vụ Nâng nền, Chống thấm thì Bia không rành à nha. chắc mụ Bựa Đúp hoặc các vs khác thui.

bb.

AIVANHO said...

[si="5.99"][co="#FF0000"]

Em Hoa Vàng không cần đập mũi đâu em. Chuẩn đầu như zậy là có của ăn của để.

[/co][/si]

Lão Bựa said...

Cô Hố câm mõm đi xem nào.
Một bộ phận không nhỏ của các cụ rất hài lòng với câu:
Liền ông rộng miệng thì sang, liền bà rộng miệng tan hoang cửa nhà.
Lão không có bình luận gì nhưng địt mẹ các cụ phát đéo vì lý do gì. He he.

6 son said...

Cam ở đâu cũng vại thui.
Không có tội bắt mần chi,hehe.

AIVANHO said...

[si="5.99"][co="#FF0000"]

Lão Bựa! Em Hoa Vang đang hỏi về phá tướng. Mà Lão nói gì tôi đéo hiểu.

[/co][/si]
Lão Bựa said...

ĐKM lũ bựa thời suy thoái nhế. Tham gia góp ý mí trát mẹ cứt vầu mặt. Đáng ra phải cảm ơn nhưng nó ra mẹ giữa đường dõng dạc tuyên bố: ĐKM đừng bao giờ nhắc đến bố mày nhé, quên mẹ bố mày đi.
Bọn đấy cải tạo và giáo hóa thế đéo có phỏng?
Người ta chưởi hay góp ý thì mình phải soi vầu đấy để thấy cái bản mặt ngu của mình và tự sửa chữa để tiến bộ. Lão hơi đéo đâu mà đi chỉ tay, day trán cho lũ mặt cặc chúng mày. U mê, u mê. Xấu hổ với lũ lừa chúng mày dù có thiên di hay không.
Với lão thì Lady first. Còn những cô thiếu manly thì cút.

Lão Bựa said...

AIVANHO said... (30)
Cô cứ nói năng mà không sợ vạ miệng? Xem cho người ta là phải rất cẩn thận cầu toàn. Cô nói khơi khơi vô trách nhiệm thế là sao?
Mình nói phát rùi nhấc mẹ đít chạy. Cô có biết người ta sẽ ra sao sau khi tin cô phán bậy không hử?
Dờ cái thần hồn. Đéo biết người ta ra sao chứ cô mang vạ trước đấy.

nang_giua_trua said...

6 son said... (29)

Cam ở đâu cũng vại thui.
Không có tội bắt mần chi,hehe.

...........

Sửa như này mới chuẩn, Son:

"Không có tội, sao bắt được? Phải làm cho ra tội."

He he

Unknown said...

Địt mẹ Lão Bựa nhá, có thấy ai chửi lão đâu?
Người dễ thương thế chửi chửi cái buồi. Chỉ muốn nhét cứt vào mồm thằng Bắc Kỳ hỗn lão, vô học thôi.
Hế hế.., Mà đù má cái thằng lãm lồn đấy nó ngấm cứt rồi nên đéo dám vác mặt ra đây. Sợ xấu hổ với các vàng son, có phỏng?

Meo hoang said...

ĐCM tôi ko muốn lèm bèm nhưng lại nghe chị LÓI chửi về câu " thằng bán gà " đcm tôi có điên đâu mà nóng mắt vì câu củ lồn đó. Nếu chị hay ai muốn chửi tôi tiểu nhân xin hãy đọc lại cồng số 4662...xem tại sao tôi nóng mắt vì thói tiểu nhân hạ đẳng...đcm tôi nhác lại lần cuối này vì chị Lói.đcmẹ chị tôi ko trích hết cả cồng thành ra lèm bèm.mời đọc lại cồng 4662. à vâng đcm tôi xin các anh chị đừng hời hợt và dừng mẹ chuyện củ lồn tại đây đi.đcm.

Lão Bựa said...

Cối Xay said... (34)
DDKMNC. Đéo có ai chưởi mình mới buồn tủi. Lão chỉ mong chúng chưởi lão mục mả thì lão mới sướng.
Cô Bắc kỳ mới cô Trung úy đâu gòi? Thiếu các cô quán mất mẹ nó vuôi. He he.

Lão Bựa said...

Meo hoang said... (36)
Cô càng nói thì càng ngu. Cô lên quán này để làm cái đéo gì thế?
Mọi người yêu thương và ủng hộ cô thế nào thì cô biết mẹ rồi.
Đéo gì như đỉa phải vôi. Con đĩ bựa và mọi người đã nói với cô như thế mà vẫn còn sủa ăng ẳng, ăng ẳng.
Nhẽ cải tạo cô thì bịt mắt và trói vầu cột rùi cho cô 5 phát AK mí phát k59 vầu tai nhân đạo nhở.
Vặn nhỏ volume đi cái xem nầu.

jerrylouis said...

hehe, con mèo húng nhể
thế hóa ra cô vẫn muốn là thằng...BĐS à?

QUANRE17 said...

Hoa vang said... (17)

Phá tướng cái con khỉ, sao đến giờ nài gồi, mà Vàng yêu của Zượng còn tin vầu mái cái sự ba lăng nhăng ái hả em.??? Nếu thái mũi xấu, thì em cứ việc phá ga mà zán cho đẹp...quan trọng nà cứ đẹp sướng đã... năn tăn mần chó gì...

Unknown said...

cô Bựa Não làm tôi nhớ đến cô Get đéo chiệu được hehe.
Gét uôi..giờ này cô ở đâu.

Lão Bựa said...

Con Cam said... (40)
Cô Cám ( đéo phải Tấm ) cứ chửi mục mả lão đi. Đéo nghe chửi thì tiến bộ thế đéo?
Thanks cô rất.

QUANRE17 said...

Con Cam said... (40)
Zượng LAI cồng nài của con Cam, hehee...Zựng độ ngẫn mí cả ẩm ưởng... của giống zở nài phải zưới con Trực cả ngàn bong chứ ko ít, đcm.

QUANRE17 said...

nang_giua_trua said... (33)

Zư nài mí đùng nài Nắng yêu của Zượng " Ko tẩn cho có...Có tẩn cho ẹo xèng ga thì thôi...Thằng càng nhiều tóc thì càng phải tẩn mạnh"...

Lão Bựa said...

QUANRE17 said... (42)
Cô đã nói với lão là đừng bao giờ nhắc đến cô. Thế đéo nào lại đá xoáy lão thế hử?
Đéo thích thảo luận thì thôi. Lão đã nói goodbye you rồi cơ mà.
ĐKM qua ngày 8/3 lại hung hăng. Bố láo thây.

bữa no bữa đói said...

[si="6"][co="#0033FF"]Thấy thằng con nhớn có biểu hiện giồng cây nêu trong quần (aka cửng buồi hehe), nhà Thông thái bèn bẩu mới cỏn Địt mẹ!! Nhẽ đã đến lúc mài phải tự mặc lấy quần áo bước khỏi nhà và mần lấy bánh mì mà cắn rồi kiếm lấy con vợ mang đây để nối dõi tông đường, nghe chưa thằng mặt lồn? Dạ vâng, con sẽ đi ngay đây, thưa cha. Thằng Mặt lồn quày quả bước ra cửa. Hượm hẵng đi, nghe tao dặn đã. Chuyện gì, thưa cha?. Lếu mài kiếm được con bỏ mẹ nầu để mần vợ thì ẻm phải có đức tính giống dư dững hạng người sau khi ra đường, vầu bếp và lúc lên giường. Thứ nhứt là có phong thái dư một bà hoàng, thứ nhì là phải biết ăn nhời chồng dư một con ở, thứ ba là có kĩ năng dư một con điếm và cái thứ ba là quan trọng nhứt lếu muốn có đứa nối dõi tông đường. Mài là con tao, một nhà thông thái, nhẽ đéo cần phải nói cụ tỉ, đúng không? Con đã nhớ, thưa cha. Ờ, bước cho khuất mắt tao, chúc chân cứng đá mềm.

Và rồi thằng Mặt lồn cũng dong được một Vàng Son về hớn hở khoe mới nhà Thông thái Thưa cha, đây là người vợ mà con kén đúng theo ý cha. Sao mầy dám chắc? Cha không phải nghĩ, tụi con đã tổ chức sống thử mới nhao và dững gì nàng thể hiện là đã giống dư một con điếm khi ra đường, giống một bà hoàng khi vầu bếp và lúc lên giường hehe giống dư một con ở, nàng nằm ườn mẹ ra, muốn mần gì thì mần, phê phết thưa cha. Hố hố!! Mài đã ấm vầu thân suốt đời. Con yêu, xin chúc mầng.[/co][/si]

Meo hoang said...

Địt mẹ Cối xay...anh ko phải nóng mắt với loại súc sinh...đcm ae uốn diệu đi nào ...súc sinh vô học anh để tôi bần nông tiếp đón.đcmẹ lộ mặt đi rồi nói chuyện.địt mẹ anh hùng bàn phiếm.xin lỗi mọi người.

Củ Chuối Tây said...

@ cô ăn trưa bỏ tối (aka bữa no bữa đói)

Cồng nhạt như nước dắm. dcm. Đi tìm vợ mà tìm như thế thì gúc cũng đéo tìm được.

Manga said...


[si="5"][co="#996600"]Loạt bài này của TT hay, nhưng cơ mà từ khi biết TT ra săch, anh định hehe để dành đọc sách sảnh luôn thể cơ.

À nhân thể hỏi ngu phát, món gà hấp muối của chị Nắng mí anh Rẻ í, tôi thắc mắc nấu vậy không cháy nồi ah?[/co][/si]

Meo hoang said...

À địt mẹ bây giờ tôi say rồi tôi lại kể vụ thanh toán nhau ở phố Phan đình Phùng NỤI năm 1998...đcm kết thúc bằng 2 án dựa cột.địt mẹ Dì thích khóa mõm tôi cứ khóa...anh Cối xay với anh 2 Bựa lui ra .à vâng đcm bọn anh hùng bàn phiếm.

Meo hoang said...

Bây giờ tôi ziệu zồi tôi lèm bèm đấy...anh nào ranh giá thì lui ra ko ảnh hưởng...đcm anh hùng bàn phiếm.

Manga said...

Ấn tượng anh Phích tayto phết. Zăm ban võ nghệ, bẻ cổ phạm đéo rướn mày, lại thêm can trường anh chị mờ vẫn chạy tuột cứt bởi cu trẻ trâu.

Ờ mà còn phải gọi sếp cứu. Đúng chất can trường Lừa hehe.

Meo hoang said...

Địt mẹ anh Jelesits../.cồng 38...tôi chả húng đéo j hết. Nhưng cái đit con mẹ bọn anh hùng bàn phiếm. địt mẹ tôi bần nông thế thôi. Câc anh tránh mẹ ga cho đỡ ảnh hưởng ranh giá.à vâng đcm. Tôi vẫn ziệu nhà sàn và tin tin cho bọn GATO chết mẹ đi. đcm loại giẻ rách ( sr anh zượng zẻ ) [img=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1425674_1415192265382863_2033760889_n.jpg]
E ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn
Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông...
Địt mẹ anh hùng bàn phiếm...à vâng ĐM.


E

Lý Toét said...

Lão Bựa said [fo: color="#FF9966"](28)[/fo]
Mụ Bựa tin tin nhể,

Đó là do văn hoá GATO của Lừa. Gái miệng rộng thì khó giữ, kẻ bất tài thì tự an ủi vậy. Đây miệng rộng
[img=http://www.bharatnow.net/wp-content/uploads/2014/01/julia-roberts-in-paris.jpg]

Lừa như vậy cũng được xem là rộng
[img=http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/04/01/small22281.jpg]

Hiểu văn hoá Lừa mới bán hàng cho Lừa được.

Nguoi Ha Loi said...

Hỏi ngu phát nữa @Manga

Món gà hấp muối đấy lại cứ phải hấp cả con à?

Bên tôi có một loại gà rất ngon, thịt thơm, mềm thậm chí hơi giòn và hông hề nhão, là hàng sách tai từ Philly về hoặc chỉ có thể mua được từ 1 cửa hàng duy nhất trong vùng, zưng chúng khá to, thịt sạch sẽ gồi mà còn chừng hơn 1 kg. Tui đang định xẻ nửa để làm bún thang, còn nửa hấp muối, có được hông?

Mình đang cố tình ăn bớt thịt đi, mà công thức toàn loại nấu cả con là sâu?

Lại nữa, có loại gà chỉ hơn nắm đấm liền ông một tẹo, nuôi bằng ngô nên da vàng rộm, thịt có ngon hơn thịt gà tây một chút, nhẽ làm gà hấp muối là vừa cacc nhẻ?

nang_giua_trua said...

Manga said... (48)

.............

Cứ thử thì biết Manga. Đấy là Nắng còn biên thêm là lót giấy thiếc dưới đáy nồi.

Thựctế có bữa chả có giấy Nắng cứ thế đổ trựctiếp muối vào nồi cũng chả sao, he he

nang_giua_trua said...

Nguoi Ha Loi said... (54)


........

Cả con, nửa con, 1/3, 1/4... cứ vừa theo sức mà mần thôi chứ, he he

Phonghip said...

Chiện xẩy ra đúng như kể không thêm bớt một sợi lông buồi nầu hắn ạ.

Còn cái vụ võ nghệ của thằng Phích, Trung Tướng e nó cũng là nổ thôi hố hố.

Nếu các hắn chơi mới hình sự, thì sẽ biết chắc chắn một điều, hình sự đéo bâu giờ đối đầu mới giang hồ gộc (hoặc bọn khùng, còn nguy hiểm hơn cả giang hồ gộc) trừ khi bị bắt buộc.

Địt mẹ đã chọn cái nghiệp dễ nghẻo như chùi đít, mà gặp đéo ai cũng húng, thì thọ thế đéo nầu quá 30 hử?
@Trung tuong
Hê hê

QUANRE17 said...

Thằng Phích chính nà con Phong Hiếp, đcm.

Unknown said...

Ở đây có anh chị nào là cam, chơi với cam, cho cam vay tiền chỉ cho em cách đòi được nợ của bỏn trong 3 nốt nhạc với???

Mít said...

Vửa đi về đơi hehe

Thanks mụ Zẻ quả gà muối nhẻ, thứ hai mần xem ra nào. Gà công nghiệp bên này ú na ú nần à nha, sức mụ một con phờ mẹ zâu bẩu đảm. Vếu thì to khỏi chê, mà lại trắng trắng là. hố hố (Giờ Mít ăn ga dai thấy chán dất.)

Cách làm gà của Nắng Mít cũng đã làm, cơ mà Mít dùng lá sen lót nồi, và chụp lên lưng chị Gà. Nấu xong có mùi lá sen cũng thơm.

QUANRE17 said...

Mít said... (60)

Ui..bên Mụ có lá Sen thì ngon quá. bọc lá Sen mà hấp thì nhất...mà gà béo quá thì mụ nên bóc bớt mỡ đi.

HITS said...

Phonghip said...
Đcm anh Híp phát hehehe
Đọc mà đéo hiểu à? Thằng Pích nó đánh phạm đấy chứ có phải đánh nhau ngoài đường đéo đâu. Hehe.

Mít said...

Lá sen khô thôi mụ ợ, của đâu ra lá sen tươi, tuy Mít thèm nuôi một cây cẩy sau vườn dất. hé hé

Phonghip said...

Trang Hoàng said...
Ở đây có anh chị nào là cam, chơi với cam, cho cam vay tiền chỉ cho em cách đòi được nợ của bỏn trong 3 nốt nhạc với???

9 March 2014 13:14:00 GMT+7
Hí hí. Nhiều hông nhiều hông ?
Có chia hông chia hông ?

Phonghip said...

Đéo có cái nợ nào dzễ đòi bằng đòi cam
Ha ha thế mới tài!

QUANRE17 said...

Phonghip said... (64)
Vừa định nhắc em Trang hỏi con Hiếp , thì con Hiếp đã nhải vầu.., Mẹ con Hiếp nài ngưởi thái mùi xèng thì nhanh vãi mả...đcm Zượng mà phán thì cấm có lệch bao giờ tmt.

Phonghip said...

Hê hê
Zượng xê ga để làm ăn tý. Gòy qua cỏn nhậu với Zượng.
Hê hê đcm.

Phonghip said...

Đang xem thái bình thiên cuốc do cỏn sản xuất
Đcm nhìn bọn tvb xấu đéo chịu
Sao thời xưa nhìn bỏn đẹp vãi chưởng
Hay thời đó gái gòng như puồi
Chắc vậy,

Phonghip said...

Anh hít nói cái lồn gì đéo hiểu?

Unknown said...

Phonghip. 50 củ anh ạ, giờ cộng cả lãi nũa là 70, anh ảnh cứ ngọt nhạt kêu khó khăn này kia rồi ì ra. Giấy nợ quá hạn hơn năm rồi. Em dọa ra gặp thủ trưởng của ảnh thì ảnh lại cuống lên bẩu thông cảm này nọ, ì ra tiếp.

Giờ lãi không trả đã 7 tháng, em đòi luôn là chẳng có gì tàn ác nhở?Mấy giang hồ đòi 2/3 anh ạ, quá cao so với mối ngon thế này phỏng ạ? Giờ đàm phán em lấy gốc, người đòi được lấy lãi được không?

Anh cam nợ xèng em, nếu hóng quán thì mau chóng trả tiền nhé. Tự nguyện thì em chỉ lấy gốc thôi, hời thế còn gì.

Unknown said...


Anh lại trồi lên để giáo hóa bọn mọi rợ Bắc Kỳ Chó mà điển hình là thằng rợ Mèo Hoang. nó là nỗi ô nhục của đất nước VN. Lũ chó Bắc Kỳ đi đâu cũng làm những việc xấu xa, nhục nhã như: ăn cắp, nói láo, lừa đảo, cướp của, giết người, hôi của, tham nhũng... Người nước ngoài như Anh, Mỹ, Nhật nhìn vào cứ nghĩ rằng đó là bản chất xấu xa của người VN chúng ta nhưng họ không biết rằng tất cả những hành vi súc sinh, đốn mạt đó chỉ do bọn chó Bắc Kỳ gây ra . Bắc Kỳ chó đã làm ô nhục, ô uế cả một đất nước VN chỉ vì bản chất súc sinh của chúng.

Bọn Bắc Kỳ nó man rợ như súc vật, đến con chó nó nuôi coi nhà còn lôi ra giết ăn thịt nữa, ác vãi! Thão nào bọn Bắc Kỳ răng vẫu giống mõm chó. đã thế còn bú mắm tôm tòm tọp, thối không thể tả... chửi lộn thì văng nước phun bọt đầy cã mõm thối vkl. Ở thì dơ khỏ phải nói đàn ông thì hôi nách, đàn bà Bắc Kỳ thì miệng thúi .... ai mà dám đứng gần chắc ngất xỉu. Một cái thau vừa giặt quần áo đàn bà đàn ông kể cae quần lót quần sịp, rồi rửa rau rửa chén, đựng nước tắm, nấu ăn... ghê tởm, mấy cái quán trà đá ngoài đường buổi chiều mấy khu tập thể nó thải nước tiểu ra cống bay lên khai nồng nặc đi qua bum mũi chạy ko kịp, thế mà tụi nó ngồi cả ngày uống nước, rít thuốc đông như vịt, đúng là Bắc Kỳ ko còn gì để nói, ko bao giờ ưa được.

Chân dung thằng rợ Mèo Hoang BKC đây:
[img=https://scontent-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1/1460991_457523051032390_412457116_n.jpg]

[[img=https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1/1476581_462188030565892_340889225_n.jpg]

Phonghip said...

Đọc còng trang chết con mẹ nó cười suýt ngất luôn
Thế còn nhờ vả chi nữa.
Làm đúng mẹ rồi cần đéo nhờ giang hồ với cam
H. Ha ha
Em đi ngất đây Zượng ơi

Unknown said...

bây giờ có nhiều chiêu đòi nợ bựa phết.

Đó là thuê 1 tay bặm trợn đi theo sát sạt con nợ 24/24 không dọa dẫm chửi bới câu nào. Thi thoảng hỏi thăm vài câu về khoản nợ vớ vẩn.

cacc đừng nói không ăn thua nha,đi ra đường thì thấy lẽo đẽo theo mình còn ở trong nhà nhìn ra lúc nào cũng thấy nó nhìn chòng chọc vào nhà rít thuốc.

Hê hê khoảng gần tháng thôi thấy tâm lý bấn loạn thế nào

Anonymous said...

Mịa, bài viết này là của mày hả thằng Hoàng lợn? Thế ý mày muốn nói gì ở bải này hử thằng ngu (thằng Hoàng lợn), thằng dòi bọ, đồ con lợn!

- Nếu mày định nói việc CAM đánh người tùy thích là sai trái thì mày đúng là đồ con lợn đần độn, xưa nay bọn Giao Chỉ lúc nào chẳng bị đòn: quan đánh dân, quan to đánh quan nhỏ, vua đánh tất cả ... ấy là truyền thống của dân tộc Giao Chỉ, đồng chí Sắc (người có lăng mộ ở Đồng Tháp) cũng bị vua quan nhà Nguyễn định đánh đòn (100 hèo hay 50 hèo nhỉ?) vì tội đồng chí Sắc cho người đánh dân đến chết đấy thôi, vì thế dân Giao Chỉ chúng mày đương nhiên là sinh ra để ăn đòn, thế thì có gì là lạ nhỉ? Mà dân Giao Chỉ chúng mày toàn đồ xảo quyệt, không cho ăn đòn mới lạ, đấy! Không tin thì mày thử bán sách của mày với 50% tiền lấy trước còn lại thì sẽ lấy sau khi bán sách xem, anh đảm bảo ít nhất cũng 1/3 số người (thậm chí đến 1/2 số người) không thèm trả tiền tiếp, mà thậm chí còn lên mạng khoe là không trả tiền cho mày dư là 1 chiến công (vì đã lừa được mày) ấy chứ, mày (thằng Hoàng lợn) dám cá độ với anh không? Mịa con chó (thằng Hoàng lợn)

- Hay mày (thằng Hoàng lợn) nói CAM đánh dân là vi phạm cái gì gì mà chính phủ Giao Chỉ mới ký với quốc tế về chống tra tấn đấy? Mịa thằng Hoàng ngu như con bò, anh đố mày tìm được cái gì mà chính phủ Giao Chỉ mày ký với thế giới (trừ các nước XHCN anh em) mà chính phủ mày tuân thủ đấy, mịa thằng con bò (thằng Hoàng lợn)

- Hay mày định nói CAM luôn tìm cách để móc tiền quần chúng? CAM bịa chứng cớ hay kiếm đặc tình để đưa quần chúng vào chỗ phải nộp tiền? Thế hóa ra mày (thằng Hoàng lợn) là con dòi không có óc à? Mày nghĩ mày đang sống ở đâu? Mày tưởng CAM là để giữ trật tự XH thật à? Mày (thằng Hoàng lợn) không biết nhiệm vụ chính của CAM là bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ à? Nếu có bảo vệ dân thì bảo vệ nhân dân thôi chứ hơi đâu là bảo vệ quần chúng! Mịa mày, mày không biết thật hay giả vờ không biết thế hả con chó?

Thằng Hoàng lợn chắc giờ chỉ cắm mặt xuống vì nhục nhã, đúng là đồ con dòi

Còn lũ con lợn dại chúng mày nữa, bam gì mà bam như phá mả bố chúng mày thế hả? Còm mênh của anh đi đây mất tiêu rồi, đứa nào hay đọc trả lời anh: Thế bữa trước đã có kết luận là đơn xin học của đồng chí Thành là thật hay giả chưa? Lũ lợn dại

Mịa thằng Mèo Hoang, thằng bán gà, mày có bán gà không? Nếu có thì có mịa gì xấu hổ chuyện bán gà hả thằng bán gà?

Thằng Toét, cút con mịa mày về bờ lốc của mày đi, không gửi được bài, thằng lợn (thằng Toét)

Cô Cấn said...

Báo xếp à nếu không phải chỗ thân tình thì họ tránh căng thì hướng dẫn ra tòa dân sự.

Đòi dần nếu nó bí 5 triệu cũng lấy còn không thì thỏa thuận lấy 60% gốc và quên đi.

HITS said...

Cua Đồng said... (73)
Còn cách hay hơn nhiều, mời anh sang Blog của anh Pín phóng tin BBC. Bài: Anh cụt.

Unknown said...

Lý Toét said... (53)
"...Hiểu văn hoá Lừa mới bán hàng cho Lừa được".
Cứ như thày Lý phán thì nhẽ Dì Kèn to vĩ đại cũng đéo hiểu gì về văn hóa Lừa cho lắm?
Vì tuyển tập của y ỷ giờ vẫn còn khá nhiều, đéo làm sao đẩy nủi!
Nhưng nghệ thuật dắt Lừa (để làm gì đéo biết, và đéo cần biết TMT) thì quả là cao thủ.
Phảikhông thầy Lý?

Cô Cấn said...

Bạn tui vỡ nợ bị XHĐ ép nó tức dùng cam Nụi đập bỏn kia tơi bời. Ý tôi nói XHĐ bản chất lưu manh dễ nó đòi khó nó bỏ coi như mình mất cả tiền lẫn tình.

Cô Cấn said...

Tôi có lần bị nợ tiền làm vài trăm thôi Bỏn nợ giai và trả nhỏ giọt trong khi lãi NH 2% lãi ngoài 6% tháng. Tôi thỏa thuận với Cỏn bớt 20% bằng lãi NH 1 năm và cỏn đồng ý nhưng đến hẹn vẫn nhỏ giọt dcm cay cay là.

Cô Cấn said...

He he gặp đúng cao thủ rồi dcm mấy cu em quen biết chắc không dọa nổi lơ mơ Cam nhà nó đập chết và mất cả luôn.

Thì Bựa Bựa said...

Cô Bac Ky said... (71):

Muốn có kết luận thì phải dựa trên thống kê số lớn hoặc điều tra xã hội nha.

Ở đó mà phán khơi khơi hoặc chỉ nhìn vào vài hiện tượng đơn lẻ để quy kết bản chất thì có gì mà hay ho.

Nhẽ cô tìm thấy niềm vui khi dìm hàng người khác vì người ta cao hơn cô?

Nếu đúng như thế thì ta chúc mừng cô đã tìm thấy niềm vui an ủi nơi chốn ảo này.

Ta là bắc kỳ chó mà đọc còm của cô ta thấy cô đáng thương rất.

Unknown said...

HITS said... (76)
tôi vừa đọc đến đoạn anh cụt bị cam bắt vì bán trắng rồi thả về.

Tôi lại nhớ tới mấy năm trước tôi ra bắc thăm nhà, xóm tôi có 2 thằng nghiện bị bắt lên đồn nửa đêm vã quá không có thuốc, 2 thằng ỉa té re đầy buồng giam. sáng ra mấy anh CA đuổi về gấp đéo hỏi câu nào

Unknown said...

Ô cái địt mẹ thằng Bắc Kỳ bất hiếu, chó má mày lại vạch váng cứt trong cái bàn thờ nhà mày nổi lên rồi đấy hở?
Đúng là ngu như lợn. Buồi ba mài khi làm việc để đẻ ra mày chắc phải như nài:
[im]https://lh6.googleusercontent.com/-NJ_c6wXKubU/Uup_bV6Q2ZI/AAAAAAAAFhk/ieZrgMgP29I/w480/0.04.JPG[/im]
Đúng là đồ súc sinh. Mài cứ việc lải nhải, có điều bớt cái chanh chua, hãm lìn, đạo đức giả lại để các anh chị trong quán đỡ ói mửa vì mài.

Cô Cấn said...

Tôi quyết định tự đòi vì rất chi thất vọng với XHĐ bỏn mặt nhàu nhưng đầu Phẳng. Tôi chờ ngày bầu cử HĐND mua 1 tấm vải trắng khoét lỗ ở giữa chui đầu vào vai vác cái chổi làm tay trước sau lấy mực tàu gi chữ Lạy ông chủ, Lạy quan lớn cho con xin tiền công và đội nón mê đứng ngoài vỉa hè nhà cỏn tất nhiên vẫn đi giày đen he he.

DragonFly said...

Các cô mải chửi nhau linh tinh mà đéo chịu thâm 4 bài mới post, phụ công "bạn thân" Hóy.

Tại sao "bạn thân" Hóy lại post vào thời điểm này? Mời các cô đọc lại 4 bài:

No1: Đánh Hôi
No2: Đặctình
No3: Tay To Đệ Nhất
No4: Hiếpdâm

Các cô thấy jì ở mối liên hệ của các nhân vật trong 4 chuyện trên? Hệ Hệ

Địtmẹ, chuyện No1 có làm các cô nhớ đến cái clip anh post hôm hổm mà em Mít và con Lói phát hiện ra cái sự "đánh hôi' đó.

Đó, tính bần nông bầy đàn ở chỗ đó. Nhân vật "Trung Tướng" ở đây phải chăng chính là loại người này(nhan nhản trong xã hội Lừa đương đại).

Đó là loại mất phương hướng, bạc nhược, dễ kích động, chó đàn, cáo mượn oai hùm. Bất luận đúng sai, không có tư duy phân tích....blo...bla

Và trên tất cả là độ tàn nhẫn, các cô có liên tưởng đến lũ mọi zợ bần nông trong công cuộc Cải Cách Ruộng Đất không? Hệ Hệ

Chúng cố ép người khác vào tội để thỏa mãn sự khát máu, vô nhân tính dưới sự động viên khuyến khích của tầng lớp bần nông lãnh tụ. Hệ Hệ

Địtmẹ, anh đi ngủ, cô nào chém jó tiếp bám sát vào nội dung bài sẽ thấy nhiều thứ hay ho rất, khi liên hệ với xã hội hiện tại.

Noted: Đéo tự nhiên "bạn thân" Hóy post 4 bài này vào thời điểm này! Thâm ý cả đấy. Tại sao, các cô ngẫm đi. Hệ Hẹ

Unknown said...

Hôm qua, hình như có thằng cặc nào (chủ quán thì phải he he?) nói về 11 thức cấm bót lên quán vì nó man rợ, thiếu lòng nhân ái hehe. Mở mắt nghe nhi đồng nó dạy dỗ con nhá
(Cấm thằng Bắc Kỳ xem vì với cái óc lớn nhà mày xem cho nó phí màn hình)
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=hLhKqrouBZU]

Cô Cấn said...

Dcm 20 phút sau hàng xóm, học sinh và người đi đường bu lại xem và hỏi han rất đông. Tổ dân phố ra hỏi chuyện và báo cho cỏn ý đừng để mang tiếng mất trật tự cùng lúc Cam phường xuống giải tán đám đông và mời lên phường hỏi chuyện. Dcm Cỏn gọi điện ngay cho tôi hứa chiều trả thế mà lúc trả lại định chia làm 2 đợt tất nhiên tôi đéo nghe.

Qua chuyện vừa rồi thì rất nên áp dụng với món nợ nhỏ còn nợ lớn cần nhờ đội chuyên nghiệp vì tôi chưa có kinh nghiêm.

Ngọc Xồm said...

Anh người yêu giá lâm, lũ dòi bọ còn không mao quỳ xuống. Mời anh uống miếng lước chè cho thông cổ nhé Chỉnh bấy bi.

Ngọc Xồm said...

Cacc mà đi qua đoạn Phú Túc Đồng Nai sẽ thấy xe tải, xe ben, xe khách đi rất trật tự, nghiêm chỉnh, vì cam đoạn này làm rất gắt. Tài xế phóng bạt mạng đoạn nào thì phóng, tới Phú Túc là cứ phải nhè nhẹ chân ga. Hẳn là các anh cam đoạn này, yêu công việc, thực thi nghiêm chỉnh nhiệm vụ do Đảng và nhà nước đề ra, hêhhehe có cái nồn ý, chẳng qua trước khi thằng cam nào ra đường đều phải nhét túi sếp 1,5tr/cam/ca không toét mắt ra soi ăn tiền thì có mà mút bòi sống qua ngày.
Cacc thấy đó, bọn lừa đéo ưa sự thượng tôn pháp luật, từ quan tới dân, cứ phải phạt chết con mẹ nó đi thì mới mong bỏn nghiêm chỉnh, cho nên lừa ăn đòn toét đào lao, bị đòi tiền trắng trợn là phải phép, thế bỏn mới biết sợ mà bớt húng chó ngu si, chuẩn không Chỉnh ay?

QUANRE17 said...

Ngơ Ngác said... (88)

Zượng mà vả nhát nài thì Công mài cũng ko nhận za mài đao Ngác nhé...Chỉnh nhà mài gá nâm thì mài cứ việc vô tư chổng mông ga mà đón nhá...niên quan đéo gì đến chúng Zượng hả con gẳm...chỉ bố náo ăn cắp nà hông ai bằng, dcm.

Củ Chuối Tây said...

đọc cồng mụ 2m vừa hài hước, chửi duyên duyên vãi mả.

mụchỉnh: thỉnh thoản trồi lên vài cồng nhế.

DELAmovichNguyen said...

Dcm. Zì Vĩ đại ơi. Zì mở block trên trang Facebook của gì cho tôi cái. Tôi hứa sẽ đéo cãi nữa đâu. Mỗi lần vào nhà Zì tôi phải đổi nick mệt quá. Thank Zì!

pín said...

đéo tha, dcm giwof tôi cũng bắt chước Dì vĩ đại, lock luôn đéo nói nhiều hahaha.
đéo thể dân-chủ với lừa đc dcm, giwof phải độc-tài haha.

Ngọc Xồm said...

Em bảo lũ dòi bọ chứ em có bảo Zượng phải quỳ đâu nào, Zươngj đừng tự xếp mình chung mới lũ dòi bọ chớ hê hê hê hê.

Phonghip said...

H. Ha ha.
Mẹ con ngáo đá ranh đéo chịu
Sao Zượng hớ quoài vậy Zượng
Ha ha ha !!

Phonghip said...

Các cụ nói
Làm trai tìm vợ chợ đông lfm gái tìm chồng giữa chốn ba quân
Nhẽ đéo sai con ngáo đá dân chợ trời vừa ranh vừa mất dạy
Đcm ha ha ha

Phonghip said...

Đồng chí bựa nào nhiếp ảnh gia tư vấn cho tôi cái
Tôi nên mua loại máy ảnh nào để đi bụi chụp hình
Tôi đéo biết cái đéo gì về chụp hình !
Nhưng tôi thích ra dáng biết chụp hình
Hê hê
Thành thành

Bazi Lốp said...


[si="6"][co="#336600"] Tôi đơi, tôi đơi. Chúc chi bộ chủ nhật mệnh màng nhế .


Chi Bộ chém gió vui đéo chiệu. Giờ tôi đi bệnh viện với con vện làm cái thủ tục nhận con cái đã. Tí về tôi chém tiếp .
[/co][/si]

Lý Toét said...

Cối Xay [fo: color="#FF9966"](77)[/fo]
Đây không phải là sản phẩm đại chúng. Đây là món lưu niệm của Bựa viên, nên nó khác với tiêu chuẩm marketing đại chúng. Bây giờ chỉ còn vài cuốn nhưng nếu mụ Bựa thông báo hạn chót, có thể ngay cả tớ cũng phải nhường cuốn thứ 2 cho Bựa khác.

Hoa vang said...

Dượng Rẻ,hiện giờ em đang làm ăn tốt,chó thì ngoan ngoãn yêu chiều rất,hehe,vứi nại em cũng sợ đau nữa.
Mụ Lão Bựa nói gì chả hiểu,ai tư vấn gì thì nghe tham khảo,làm hay không do mềnh chớ,lão lo bò trắng răng làm gì?
Mà miệng tôi có rộng đâu nhẻ?

Phonghip said...

Giải cứu thành công máy bay bị cướp của hãng hàng không Malaysia Airlines
09/03/2014 16:00 | 4 lượt xem
Giải cứu thành công máy bay bị cướp của hãng hàng không Malaysia Airlines
rích nguồn tin AFP, vào chiều tối qua lúc 19h ngày 8/3/2014 (Giờ GMT) lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của Trung Quốc đã tấn công giải cứu thành công chiếc máy bay Boeing 777-200 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Theo hãng tin AFP, sau khi nhận được thông tin hổ trợ từ cục tình báo Trung ương Mỹ CIA, lực lượng chống khủng bố Trung Quốc dưới sự hổ trợ của máy bay không người lái đã tiếng hành bố ráp giải cứu an toàn cho 227 hành khách và 12 người thuộc phi hành đoàn, trong đó có 2 trẻ sơ sinh.Theo thông tin ban đầu, hai nghi phạm được xác định là Abu khaled (43 tuổi) quốc tịch Afghanistan và Mujahed Walli (47 tuổi) quốc tịch Yemen. Hai nghi phạm này đều nằm trong sách đen của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA.

Abu khaled và Mujahed Walli (ảnh: AFP)

Cũng theo AFP vụ giải cứu diễn ra tại một sân bay bỏ hoang trên đảo Desor cách đảo Thổ Chu, Phú Quốc (Kiên Giang - Việt Nam) khoảng 300 hải lý (khoảng 600km) về phía bắc. Hiện Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato Sri Anifah Hj Aman chưa có bình luận gì về vụ giải cứu trên.(Trích nguồn: AFP)
Đụ má

Lý Toét said...

Bài này thảo luận về cách mà công quyền nói chung và CAM nói riêng xử lý với đám quần chúng và kể cả đám đã thoát ra khỏi giai cấp Quần chúng, đã gia nhập lực lượng Nhân dân. Làm Lừa phải biết chuyện đó để cư xử với công quyền cho phải phép.

Đã vào tay CAM thì bằng mọi giá mà thoát ra. Trong đồn CAM có nghĩa là đã phó thác cho CAM.

Các vụ được khui ra trên báo chí chẳng qua là cùng giai cấp Nhân dân loại nhau ra khỏi hàng ngũ. Quần chúng bên dưới chẳng có vai trò gì trong những việc nội bộ như thế.

Khi CAM đưa ra bằng chứng thì cấm cãi, vì bằng chứng ấy do CAM tạo ra, nên kết quả là chắc chắn đúng đến 101%. Điều này lý luận gọi là sự phát triển từ Tự phát đến Tự giác.

Lý Toét said...

Bạn nào thảo luận về đòi nợ thuê,

Đòi nợ thuê không chỉ là đâm thuê chém mướn. Điều tiên quyết là phải nắm vững cân đối tài chính của con nợ: cả nợ phải trả và nợ phải thu của con nợ.

Phonghip said...

Anh lý anh lý
Gõ gàng là tào với mẽo chia sẻ thông tin nhể anh lý!
Thế thì chống tào thế đéo được mà cứ gần gần hả anh lý. Hê hê !

Lý Toét said...

Tất cả các quan hệ ở xứ Lừa chỉ là đấu tranh giai cấp.

Triết lý sống ở Lừa là: Đừng để CAM xa dân. Là chủ DN, ta cần phải chia sẻ lợi tức với CAM. Ngược lại CAM sẽ chia sẻ thông tin với ta.

Unknown said...

@ Híp Phó Nháy

Ra góc Pasteus mua cài Ních - Kong khoảng 2.5 k ông Tơn, Mua thêm ống telex khoảng 1.000 tơn, Mua thêm thùng giữ ẩm vài chục tơn, bla bala. Chụp cắt lớp thôi thì, xoạch xoành xoạch

Unknown said...

À nhớ mua cả pin nhé. hé hé. Mụ chứ thấy nó chớp 1s mấy hình đâu. Lông em Nga2c cứ gọi là phất con mẹ nó phơ

Phonghip said...

bom bia said... (106)
Dạ cám ơn
Ngất mẹ!

Unknown said...

À mà nhớ mua cả giá, kệ nữa nhé. hé hé hé. hết mẹ 3 cồng. Đi nhậu tý

Lý Toét said...

Chỉnh,
Bạn nói phó bảng Sắc đánh người là sai trái với tinh thần Sử đảng. Cụ yêu nước, không hợp tác với Pháp nên từ quan về hưu sớm, sống điền viên.

Bạn cần phân biệt rõ đánh với tra tấn. Đánh là để phủ đầu, để làm án cho thuận lợi. Còn tra tấn là việc đặng chẳng đừng khi tội phạm nhất quyết không chịu khai theo ý đồ của CAM. Lời khai này không nhất thiết phải phù hợp với sự thật.

Phong Híp,
Chia sẻ thông tin quốc tế là chuyện bình thường.

ironcrossfreedom said...

Lý Toét said... (102)
Minh hoạ:
Khổng Như Lai xử lý đám Đấu Chiến Thắng Phật:[im]https://lh5.googleusercontent.com/8wnyV6Q98nXP2FjGAod7v5I2Vq0s2A2D_QnBHvWWUUg=w450-h350-p-no[/im]

Xoong Thủng said...

Địt mẹ cô bia doạ cô híp sợ tụt trứng dái. Cô cho tôi biết cô dành bao tiền cho việc mua máy? Cô muốn bấm phát ra ảnh luôn hay muốn đi sâu vào nhiếp ảnh? Cô chụp du lich, trẻ con linh tinh hay muốn đong xèng?

Phonghip said...

Nói rồi đó thủng.
Chơi chơi kiểu tintin lấy số đó mà

Phonghip said...

Địt mẹ cái tin cứu được máy bay là tin vịt
Địt mẹ thế mới đau

No said...


Ông chiêm sắt oằn mình bai qua bể
Cõng cục vàng đẫy tễ túi ba gang
Điểu tham thực cháy thành than sa mạc
Su-shi ơi cạm bãi mắc lưới Giời

Con Hóa không quà con Hóa điên!

Phao lo nguyện cào bình an!

Anonymous said...

Toét: Đầu chỉ để mọc tóc?

- Quần chúng thì ai mà trốn được việc nộp tiền cho CAM, từ đơn giản như tiền ANQP hay tiền An ninh khu phố? Muốn được CAM chia sẻ thông tin (kiểu dạng 1 ông anh) thì ngoài chuyện nộp tiền còn cần phải trở thành 1 NHÂN DÂN, dạng nhân dân đầy tớ càng "bé" càng tốt (bé theo lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu, chứ theo cấp quyền lực thì là cao)

- Đồng chí Sắc không cố tình đánh người, mà đồng chí Sắc chỉ vô tình đánh chết người khi say rượu, mà khi say rượu thì đồng chí Sắc rất dữ đòn (lời đồng chí Thanh, chị ruột đồng chí Thành, con đồng chí Sắc), giả sử thực sự đồng chí Sắc không đánh người nhưng do yêu nước (chắc kiểu yêu nước của bố đồng chí Đại Tướng?) nên từ quan thì tại sao triều đình Huế lại nghị tội đồng chí Sắc đánh chết người để cắt chức đồng chí Sắc? Giả sử triều đình Huế làm thế để bêu xấu đồng chí Sắc thì tại sao đồng chí Thành (con đồng chí Sắc) lại tự tiện viết thư xin nhà cầm quyền cho đồng chí Sắc chức vụ gì đó để sống? Nhẽ đồng chí Thành là phản động định bôi nhọ đồng chí Sắc?

Đọc sử Đảng phải biết phân biệt giữa những đoạn tiểu thuyết và những đoạn sự thực, hiểu Đảng không hề dễ, theo Đảng cũng khó hơn là đi theo gái, thế nên Đảng mới là tinh hoa của dân tộc chứ, lũ con lợn, bọn dòi bọ chúng mày thì làm sao mà hiểu được, phỏng? Lũ chó dại

No said...

An Hoang Trung Tuong said... (4603)

....
Có cái jì mới đâu mà tuyền bắt Zì fải nhai đi nhai lại hả bọn [b]súcvật?[/b]

Sáng Thế khen Hoàng Tướng tự tin gọi các con là vại.

Các con happy với giáo hóa:

[im]http://luongtamconggiao.files.wordpress.com/2012/02/74539_105152382886161_100001741997841_38283_4928492_n.jpg[/im]

Lý Toét said...

Bạn Chỉnh có khiếm khuyết lớn về Đảng sử,

Phó bảng Sắc không đánh người ở công đường. Vì thời đó, lính lệ cũng tuân thủ pháp luật, nên huyện quan không thể tuỳ tiện đánh người.

Đánh người ở đây là đánh người nhà. Người nhà theo nghĩa thời ấy là người ở đợ, not con, not cháu. Vì phó bảng Sắc lỡ tay đánh chết đứa con ở (con ở thì có giá trị gì chứ) nên bị án phạt mấy chục hèo. Và cho lựa chọn, hoặc là bị cách chức, hoặc là từ chức. Tương truyền, đ/c Sắc đánh người khi uống rượu như là một thú vui.

Chỉnh không nên mập mờ giữa đánh người trong khi thi hành công vụ và trong khi uống rượu ở nhà. Nên bạn áp dụng tương đương giữa trường hợp đ/c Sắc đánh con ở với đ/c CAM thoải mái đánh người trong đồn là sai về lý luận căn bản. Lập luận theo kiểu của bạn là đánh tráo khái niệm.

Thì Bựa Bựa said...

Nào, tranh thủ anh Lợn ta đang đi giao hàng ở Nụi, ta múa thêm với cô Kỳ Bắc cái cho vui cửa vui nhà nhỉ

(anh Lợn đừng tự hạ thấp mình mà tranh luận với cô cổ nha, dễ bị dính rọ mõm lắm đó).

trích: Lũ chó Bắc Kỳ đi đâu cũng làm những việc xấu xa, nhục nhã như: ăn cắp, nói láo, lừa đảo, cướp của, giết người, hôi của, tham nhũng...[hết trích]

Xin hỏi cô Kỳ Bắc đã từng khi nào ăn cắp thời gian, ăn cắp ý tưởng, ... của người khác chưa? Nếu chưa từng, xin nhận của ta 1 lạy.

Việc nói láo cũng. Nếu cô chưa từng nói láo với ai, cũng xin nhận của ta 1 lạy.

Việc lừa đảo cũng. Lừa tình cảm, lừa tiền bạc, lừa niềm tin,... Nếu cô chưa từng lừa đảo ai, cũng xin nhận của ta 1 lạy.

Những mục còn lại, ta ko cần phải nhắc nữa, cô Kỳ Bắc nhỉ.

Lý Toét said...

Xin lỗi các Bựa, ở trên viết
Tương truyền, đ/c Sắc đánh người khi uống rượu như là một thú vui.

Xin đọc lại là
Tương truyền, đ/c Sắc đánh người nhà (người ở) khi uống rượu như là một thú vui.

Ngọc Xồm said...

Chú Hiếp mới Zượng Rẻ cứ chởi bé mất dạy hoài à, bé tủi thân ghê mợi, cho bé đính chính là cũng nhiều người dạy lắm mà bé hổng (thèm) nghe chớ hông phải bé mất dạy đâu nha địt mẹ.

Unknown said...

Đây nài cuôn Hiếp:

[img=http://vtcdn.com/sites/default/files/imagecache/med/images/2012/3/30/img-1333067909-1.jpg]

Xoong Thủng said...

Cô Híp, lấy số với bọn tin tin thì đéo mấy khi nó xem hình mà nó khoái máy to, lens aka ống kính tele to dù là cô chụp landscape.
Nếu muốn như vậy cô phải đầu tư 25-35tr cụ cho máy DSLR (ống kính rời). Dùng đồ secondhand nhé
VD:
Nikon: D300- 14tr cụ / AF 80-200/2.8D III - 16tr cụ
Canon: 60D- 13tr cụ/ EF 70-200/4 14tr cụ

Đéo biết anh chụp cụ tỉ cái gi nên tôi tạm đưa mấy em tele to to vào.

Còn thật sự anh cần ảnh đẹp mà đéo phải học thì nên mua P&S chụp cho nhàn. Giò nhiều máy P&S chụp vãi hàng luôn. DSLR mà đéo biêt dùng còn không bằng.

ĐM sau này anh vác máy DSLR nặng, đéo sử dụng thành thạo chụp ra ảnh như buồi đứng có chửi tôi he he

Phonghip said...

Oke
Thành xon thủng

Cô Cấn said...

Cấp báo hãng GABAY mất liên lạc Nụi đang chờ?

DragonFly said...

"Thằng Phò đáp, hai triệu tiêu vặt, ănnhậu baonhiêu thanhtoán bấynhiêu, một con Crown Royal Saloon, tàixế riêng, vét Boss, kiếng Armany, bút Mont Blanc, cặp Samsonite (*2.5)."
-----------
Địtmẹ con Zì Mọi trước giờ rất chỉn chu trong bài viết dù trong thì đá chính tả lung tung cho hài hước. Hệ Hệ

Tên riêng hàng hiệu mà viết sai, anh chê! Hệ Hệ

DragonFly said...
This comment has been removed by the author.
DragonFly said...

Câu trên viết thiếu:"dù trong cồng thì đá chính tả lung tung cho hài hước." Hệ Hệ

Lão Bựa said...

Đứa nào đá xoáy cô Bắc kỳ người yêu của lão thế? Bố láo thây.

Lão Bựa said...

DragonFly said... (126)
Cô Ruồi không biết con đĩ bị fake hử? Ngây con mẹ nó thơ rùi.

Lão Bựa said...

thì Bựa Bựa said... (119)
Cô Bắc kỳ nói có sai đâu nào?

DragonFly said...

Cô Não Bựa rảnh thì phân tích bài theo trải nghiệm cuộc sống của mình đi. Cô từng ấy tuổi chắc không thiếu kinh nghiệm xương máu. Hệ Hệ

Chém tào lao ít thôi, rác bỏ mẹ! Không thấy chán sao? Hệ Hệ

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

Thằng Toét, mày có câm mõm ngay không? Đồng chí Sắc đánh chết người là thằng đi kiện gì đó, thằng đó cũng là dân có của, dưng cơ mà đồng chí Sắc say rượu mà thấy thái độ thằng đó hơi lấc cấc (nó có tiền mà) nên sai đánh cho bõ ghét, ai ngờ đánh nó chết, thế mới nên chuyện chứ. Cơ mà thằng Toét cũng cãi cùn nó vừa vừa thôi, đánh chết thằng dân hay thằng người ở cũng chỉ là đánh chết thằng (người) dân, bây giờ CAM với cả cán bộ vẫn đánh chết dăm ba thằng dân đấy chứ (mời đọc báo Đảng), vậy mà chế độ phong kiến nhà Nguyễn lại cắt chức rồi phạt đánh đòn cán bộ (quan) đang đương chức như đồng chí Sắc, nhẽ chế độ phong kiến nhà Nguyễn là chế độ tàn ác, suy đồi, hủ bại, "bị chủ Pháp khinh bỉ và nhân dân ghét" (báo cáo QTCS2 ngày 21/9/1923 của đồng chí Quốc) là thật chứ không phải là Đảng ta bịa nhỉ? Mịa bọn phong kiến, bọn đốn mạt thật

Con Ngác: mày còn trẻ, tâm hồn còn ngây thơ trong trắng thì mày lên đây giao du với lũ mất dạy làm gì? Tìm cái công mênh nào anh viết về chuyện bố mẹ chơi với bọn hư hỏng mà làm con trở thành kẻ mất dạy, mất nết để đọc nhé, chơi với lũ hư hỏng thì không sớm thì muộn cũng thành kẻ mất dậy thôi, nhớ lời anh!!!

Thằng bựa bựa: ăn cắp thời gian, ăn cắp ý tưởng, nói láo, lừa đảo toàn là những đức tính mà dân Giao Chỉ chúng mày ca tụng là thông minh sáng tạo đấy chứ (tỷ dụ như Chi Mạc Đĩnh làm thơ bị bí, liếc nhìn của sứ thần Triều Tiên rồi tự ứng thành 1 bài thơ, được dân Giao Chỉ chúng mày khen, đó có phải là ăn cắp ý tưởng không hả con lợn (bựa bựa)? Những cái khác tự mày xem trong truyện dân gian nhé), mày chê dững cái đó nhẽ mày (thằng bựa bựa) là đồ mất gốc? Mịa thằng mất gốc khốn nạn, mày (thằng bựa bựa) không bằng con chó ghẻ

Thằng Lão Bựa: mày ngu quá con lợn, phây thì phây nhưng bài này của thằng Hoàng lợn nên thằng Lài (DragonFly) nói thế thì có gì sai? Mày (thằng Lão Bựa) nói vừa ngu vừa ngô nghê vừa chán vừa nhảm, nhẽ mày bị thần kinh?

Phonghip said...

Đòng chí sắc khi ra làm quan đã đổi thanh đòng chí huy( nhẽ cho nó huy hoàng )
Đồng chí toét với đòng chí chỉnh cứ sắc sắc quoài
Sắc thấy mẹ bi chừ

Loser said...

Thâm với chả ý cái lồn. ĐCM

Phonghip said...

Thi con mẹ gì thi tới 3 lần cộng với lo mới đậu
Hèn chi stress nặng
Nghiện rượu là phải
Chi bộ thông cảm được hông?

Lý Toét said...

Bạn Chỉnh ngoan cố nhỉ,

Đ/c Sắc không có đánh ai ở công đường. Đ/c ấy chỉ có thể sai lính lệ aka CAM thời đó phạt roi ai đó. Bạn có thấy có quan nào đánh chết người kể cả là quan nhỏ nhất như bí thư xã. Chỉ có vợ quan đánh chết người thì có.

Đúng là đ/c Sắc có lỡ tay làm chết người trong lúc tiêu khiển với chén rượu. Người bị nạn ở đây là kẻ ăn kẻ ở chứ không phải nguyên đơn, bị đơn gì. Nếu đánh nguyên đơn, nhẽ đồng chí ấy phải bị tống ngục.

Bạn Chỉnh bị hách ních hay là thiếu kiến thức về pháp luật thế.

Phonghip said...

Đồng chí chỉnh với đồng chí toét sai hết sai hết !!
Người bị đánh chết đang bị tạm giam vì tội chậm đóng thuế thân
Tôi đúng ngay đó nên biết
Hai đồng chí đừng cãi

Phonghip said...

Đúng là như vậy
Đồng chí huy tri huyện lôi người chậm đóng thuế thân ra hỏi bao giờ người nhà mày đem xèng lên nộp ,không nộp tao lấy con mẹ gì nộp cho quan trên
Lệ bát ,lệ cửu đâu đập nó cho tao ( có thể hiểu là vừa tu bình chuối hột vừa hét lên)
Kết quả ra sao thì không nói nhưng sự thật nó là như thế

Nguoi Ha Loi said...

Anh Chỉnh với chả anh Toét hông thấy chế độ phong kiến nhà Nguyễn thối nát lắm sao? Thời xưa nó trù dập đồng chí Sắc, vì một lỗi cỏn con (mỗi một nhân mạng muỗi) mà bị phạt roi rồi bị mất việc. Thời nai thì chỉ cần luân chiển công tác hoặc đá lên trên là xong. Không khéo cái thằng người nhà (hoặc nguyên đơn aka anh Toét) lại là kẻ tự tử trên chốn công đường vì quá ân hận cho tội lỗi của mình như một số vụ xảy ra tại các đồn CA phường xã đấy thây. Miệ bố chúng, tự tử ở đâu chả tự tử, tự dưng vào chốn công đường tự tử để oan sai cụ Sắc ra, khiến anh Ba từ đó mới ra đi tìm đường cứu nước cứu nhà.

Lão Bựa said...

Mụ Chỉnh lâu lâu mới ra khỏi giường nhở? Dâm đãng nó vừa vừa thôi.
Chửi mục mả lão đi. Lão vẫn đang trùm chăn xem văn công múa hát nè.
Cô Ruồi cứ chờ đấy. Từ từ, chứ nói ị là ị ngay thế đéo. Cứt đâu mà sẵn thế. Hệ hệ ( copy của cô phát, đéo trả tiền lisence nhế .

Lão Bựa said...

Nguoi Ha Loi said... (141)
Em hóm thật đấy. Đọc xong lão chạy ra ban công cười như thằng bị vợ bỏ.

Kinh Luân said...

Đăng ký thương hiệu, sin phép Quán từ giầy trở đi tên Kinh Luân là CẶC, là CẶC.
A Chỉnh, CẶC thấy anh mang tinh thần Bạochúa Hoànghậu (BH). Lời BH với Ngác lột tả tính yêu thương chúa mẹ đối với con, khà khà.
Kon LB cháo lòng từ si nghĩ đến hình thức. CẶC thật.

Lão Bựa said...

Lý Toét said... (138)
Đọc comment của em ấy đi rồi tự vả vầu mõm mấy cái đi.

Nguoi Ha Loi said...

Lão Bựa, chả phải thế sao, thời nai người chết chốn công đường không nhiều nhưng cũng chả ít, nhưng nhờ chính sách cán bộ đúng đắn, có còn thấy ai phải vất vả đi tìm đường cứu nước nữa đâu?

Thì Bựa Bựa said...

Mụ Chỉnh nhẽ bị hách ních cmnr.

Ta có chê "ăn cắp, nói láo, lừa đảo" đéo đâu. Những cái đó nó nằm trong máu ta rồi, chê nó thì khác đéo gì ta tự tay bóp dái mình à.

Cơ mà ta thấy thằng ku Kỳ Bắc trong máu nó đéo có mấy cái này nên ta mới phải lạy nó để xem nó nhóm máu gì mà mùi thum thủm đéo tả nổi.

Dù sao mụ Chỉnh so ta với con chó ghẻ là ta cũng thành mụ nhiều nhiều rồi.

Vậy là ta cũng được thăng 1 cấp, đứng hàng thứ 3.

Thành mụ 1 lần nữa. Địt mẹ à vâng (@ GÀ BAY'S).

Lão Bựa said...

Em người hà lội.
Lão đã tầu ngầm ( email ) với em rùi đấy thây. He he. Hóm lắm nha.

Thì Bựa Bựa said...

@ anh Tương Cặn có tin gì về anh Lợn của ta ko.

Chiều nay anh ảnh đi chuyến đầu tiên chở lợn Mường về Nụi.

Ta cầu chúc cho Công ty GÀ BAY'S gặt hái được thành công.

Lão Bựa said...

Cô bựa double.
Lảm nhảm cái gì thế? Uống mấy chai rồi? Đá thúng đụng nia gia trưởng BKC hử?

Phonghip said...

Đồng chí người lội so sánh thế khập khiễng quá
Không nên ngàn lần không nên
Thời thởi làm mẹ gì có xì ke ,ma tuý đá ,nhiều thứ như bây giờ ,ung thư ,thức ăn chưa nhiễm khuẩn nên không thể chết tự nhiên như bây giờ ,hoặc lên cơn nghiện đập mẹ dâdu lâu vào tường được.
Thời thởi chỉ bị đập chết tốt !

Thì Bựa Bựa said...

@ Bựa lão: Hiểu được chết liền.

Thôi, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Zượng Rẻ, ta cũng xin lão đừng nhắc tên ta trong cồng của lão. OK?

Nước sông của lão xin đừng phạm đến nước giếng của ta.

[youtube=mVLhurq5XcM]

Lão Bựa said...

Kinh Luân said... (144)
Cô cũng tỏ vẻ nguy hiểm nhở?

Lão Bựa said...

thì Bựa Bựa said... (152)
Có người chửi mình phải lấy làm mừng. Cô đã nói thế thì goodbye you.
ĐKM bọn lừa ngu vô đối. Thôi kệ mẹ chúng mày a dua bầy đàn tự sướng mí nhau. Cút mẹ nó về đọc Mao tuyển đê. Lũ súc vật hèn mọn ưa nặng.

Unknown said...

Anh Bại Lão nên đọc cái nầy sẽ hạp hơn mí tuổi tin của anh.

Lão Bựa said...

Cam Ho Đào said... (155)
Cô lẩm cẩm giơ tay phát biểu nhưng ú a ú ớ, lão đéo hiểu mẹ gì. Rút mẹ nó cái dây quần lại là cô muốn nói cái gì thế? Link của cô, lão nhìn mà đéo hiểu cô muốn nói gì. ĐKM báo của đảng mí chính phủ phát.

Unknown said...

Chết cười với cô Chỉnh. Bị kiện bị đánh chết nghe còn có lý, đi kiện mà chị đánh chết, coi thấy có lý lắm sao???

Cô Chỉnh nếu trồi lên thì mau xin lỗi bác Lý, còn tôi dự là cô sẽ không trồi lên và lấy lý do bận công chuyện.

Củ Chuối Tây said...

aha. Đù má mụ Lão Bựa đang nhí nhố cái gì thế?

Củ Chuối Tây said...

Có người chửi mình phải lấy làm mừng. Cô đã nói thế thì goodbye you.

Chết cười với lập luận nài của mụ Lão Bựa. Đéo ai lại lấy làm mừng, vì thằng khác chưởi mình cơ chứ. Đồng chí Minhgâu và Đảng vĩ đại của ta chưa bao giờ dạy như vậy nha.

Đồng chí Bác chỉ nói rằng phải giữ phẩm hạnh như giữ con ngươi của mình (aka thằng nào chọc thì phải chọc lại nó ngay), thậm chí nếu thằng nào ngu thì phải lợi dụng nó.


Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Lão Bựa said...

CủChuốiTây said... (159)
Cô cứ thích ngu thật nhiều hử?
Người ta chưởi mình, lếu mình có bản lĩnh thì xem xét tại sao họ chưởi và tìm ra cái sai của mình.
Cứ nhảy tưng tưng lên, tụt quần tụt áo ăn vạ?
Lão đéo hiểu cô tý nào. He he.

Unknown said...

Sao cháu thấy bác Lão Bựa bị chửi mãi mà chưa nhận ra cái ngu của mình? Lẽ nào bác không ngu hoặc là bác không biết xem xét?

Unknown said...

Sai chứ không phải ngu, cháu biên nhầm. Mà cháu thấy bác cũng không sai thật, bác chỉ ngu thôi.

Củ Chuối Tây said...

Lão Bựa said...(161)


Nhẽ mụ không phải đảng viên của Đảng cũng phải nhể? Thảo nào chỉ cắm đầu kiếm tiền mà chẳng bâu giờ vì nhân dân quyên mình.

Đảng ta (do thậm xưng @m2) luôn đầy bản lĩnh chính trị, đâu cần xem xét đến bọn lưu vong, bọn khúc dồi ngàn dặm nói gì và mình sai thế nào. Cũng chẳng cần nhảy tưng tưng lên hay tụt quần ăn vạ.

Đảng ta vẫn thật tự hào là đầy tớ, là lãnh tụ của giai cấp công nhân, đưa nước ta đi lên con đường xhcn đấy thôi.

Ở xứ này không học đảng thì nhẽ học theo mụ hở. Hố hố, chết cười với lão bựa.

Củ Chuối Tây said...

@ cô Trang Hoàng: chưởi chết cụ Lão Bựa đi, đéo phải các mác, phong cách thì xì tin rất. cứ chưởi vãi mả đi.

đừng tưởng 18 mà không ăn được 81 nha. khà khà

Lão Bựa said...

Trang Hoàng said... (162)
Người ta chửi mới thấy mình ngu. Nhưng không phải ai chửi mình cũng phải nghe có phỏng? Chắt lọc info để update đó là tiêu chí của lão.
Nhiều con lừa ngu thậm chí ngu vô đối lun. Giáo hóa bọn bỏn hầu như không thể.
Thôi lão đi tọa với con mụ một múi.
ĐKM con đĩ bựa với thằng 6 múi phát.

Unknown said...

Anh Bại Lão kính mến!

Để được tinh hoa anh nên:

1. Học tiếng Việt (bước này anh mới hoàn thành, chúc mừng anh);

2. Đọc báo mạng (Tôi vừa gửi link)

3. Chat Y!M (trong 3 năm);

4. Chơi phây (cũng 3 năm);

4. Vào lốc An Hoàng Trung Tướng.

Như vậy là tới 2020 khi đất nước ta cơ bản thành nước công nghiệp, anh mới chơi được lốc.

Chúc anh thành công!

Unknown said...

KỆ ĐI LŨ BỰA!
CỨ ĐỂ LÃO BI BÔ CHO VUI,DKM CÁC CÔ CŨNG LẮM MỒM ZẤT!
ĐÉO ĐỂ Ý NỮA,THẾ THÔI.

KHÀ KHÀ!!!

Lý Toét said...

Em Trang,
Mụ Chỉnh phán xanh dờn: đ/c Sắc đánh người đi thưa kiện nên bị cách chức. Dựa trên cơ sở:
- đ/c Sắc bị mất chức tri huyện Bình Khê
- đ/c ấy có truyền thống uống rượu rồi đánh người (lời bà Thanh, chị ruột ông Cụ).

Lập luận này không vững vì:
- Lẽ thường, Tri huyện thấy nguyên đơn đến phải mừng mới phải chứ sao lại đánh người ta
- Thời phong kiến - thực dân không có chuyện quan say rượu nơi công đường
- đ/c Sắc có lính lệ aka CAM của đ/c ấy, nên đ/c ấy tự tay đánh người là phạm pháp

Sự thực là, đ/c Sắc có đánh người thật nhưng mà là người nhà aka con ở trong lúc nhậu ở nhà vào giờ nghỉ. Chẳng may, đứa ở kia có người nhà biết chữ nên kiện lên quan. Kết quả ra sao thì ta đã biết.

Thảo luận như vậy để mọi người rõ chuyện.
---

Tớ bình rằng bạn Chỉnh đánh tráo khái niệm: Chỉnh liên hệ việc đ/c Sắc đánh người với việc CAM ngày nay đánh kẻ tình nghi khi bị bắt vào đồn. 2 việc khác hẳn nhau.
- đ/c Sắc đánh con ở trong phạm vi gia đình
- Các đ/c CAM ngày nay chỉ đánh người nơi công sở, CS hình sự đánh kẻ tình nghi như là một công việc thường nhật.

Bàn về Lịch sử đảng thì phải nghiêm túc, có cơ sở và biện chứng.

bữa no bữa đói said...

[si="6"][co="#0033FF"]Lừa các cô lếu phấn đấu kèm mới may mắn thì có thể tiến hóa thành Chó với thiên chức cắn thịt và gặm xương Lừa để giữ gìn sự ổn định đặc thù của đàn Lừa, dưng đôi khi để tăng tính chó trong thiên chức đã nêu thì sẽ xảy ra hiện tượng Chó gặm xương Chó.[/co][/si]

Unknown said...

MANG TIẾNG NÀ BỰA NỌ BỰA CHAI,DKM .
CÁ NHÂN A THẤY LÃO CHẢ HẠI ĐÉO AI CHO DÙ LÃO CŨNG HÂM HÂM CHÚT.
DCM GẦN BẢY SỌI GÒI,SỐNG ĐỘC THÂN,,,NGHĨ ĐI BỌN BỰA. A THẬT!

Củ Chuối Tây said...

@ anh Hồ Cẩm Đào


Bam linh tinh clgt? Xứ Lừa đéo cần phải học những thứ đó mới tiến lên CNH HDH nha anh.

Chỉ cần 01 chỉ thị,01 nghị quyết là ắt sẽ tiến lên.

Lão Bựa said...

ĐKMNC. Muốn đi tọa với mụ một múi cũng đéo xong là thế đéo. Một bộ phận không nhỏ giăng biểu ngữ biểu tình cái mả mẹ gì thế. Lão chỉ đạo nhốt hết chúng mày giờ. Bố láo thây. Lời vàng ngọc của đảng mí chính phủ đéo care tuyền tin bọn phản động. Cứ dờ hồn. Cho mẹ vầu trại ăn cơm hẩm mí rau, ngày 2 bát lưng lưng rùi nghe đài truyền thanh thì biết đảng ta vĩ đại như thế nầu.

Unknown said...

Địt mẹ con Lão Bựa ngộ nghĩnh nhẻ. Mà tôi đéo hiểu bỏn cứ lảm nhảm cái đéo gì nữa, thế mới tài, đcm...

[im]http://2.bp.blogspot.com/-3SHAEFP60-k/T8J1bA_K0kI/AAAAAAAAKFQ/DGlwyxBVvWM/s320/SAM0754_05960.JPG[/im]

Những kiếp người sống lâu trăm tuổi
Ỳ như một chiếc bình vôi
Càng sống càng tồi
Càng sống càng bé lại

Unknown said...

HÁ HÁ,,, CỒNG NÀO A ĐÉO NHỚ A PHÁN TƯỚNG SỐ LÃO B,,,ĐÚNG Y CHANG,DKM.
LÃO MAU MỒM , TỐT BỤNG, RUỘT ĐỂ DƯỚI BUỒI...NÓI CHUNG LÃO ĐÉO NHAM HIỂM.
CÓ LẼ VÌ TÍNH CÁCH MÀ NGAY CẢ BỰA CŨNG KHÓ TIÊU HÓA NÀY MÀ MỤ BÉO CỦA LÃO KO CHỊU NỔI NHIỆT CHĂNG?!
KHÀ KHÀ...

Lý Toét said...

Đồng ý với em Lội là chế độ ta dân chủ vạn lần hơn CNTB @ phó Doan.

Unknown said...

Anh Già @175:
Dm anh "Ruột để dưới buồi" anh nói mẹ trĩ cho nhanh.

Tôi nghĩ cỏn trĩ mẹ lên não.
Anh để ý xem cỏn đéo biết cồng này bị chửi đâu mà.

Thôi tôi đi tọa, một tuần miệt mài bốc vác đang chờ.

Meo hoang said...

Tôi xin phép anh 2 bựa và anh Cối xay vào ngay phòng nằm ôm vện . chỗ này ko phải của 2 anh...Tôi về Nụi Giao hàng đc anh đéo gì Thần quán bựa đãi cái ziệu đéo j hộp ziệu phải mở bằng khóa...đcm bần nông tôi bú ừng ực...hai anh tôi vừa nhác tên trân trọng mời đi ngủ. Con lợn nào ngon ra mặt đi và xuống đường. Tao đang ở Sông Nhuệ hô teo đầu cầu Hà đông phong 402 tầng 4. ĐCM chúng mày đến luôn và ngay. NHIỀU tao khen ít tao phê bình... à vâng xin lỗi quý vị.Địt mẹ tằng BKC súc vật hạ đẳng.Gio bố mày nằm ôm tin tin. Bố lừa đảo đấy GATO đi con chó.

Unknown said...

Bác Lý thảo luận thánh thật
[img= https://www.dropbox.com/s/sp4h6ftyx6sk3dd/Levitation.gif]

Phonghip said...


Đội hìnhsự, bảy tám gã Tay To, gồm cả sếp Bựa, nhao nhao đấm đá thằng Hiếp như đấm đá đống rơm đống cát, như không đấm thì không yêu Ông Cụ, như không đá thì không biết dùng những chân Lừa vào việc mẹ gì (*1.5).
Ha ha. Đọc cười suýt rớt mất mẹ hòn dái
Càng yêu cụ đấm càng nhiều ha ha !

Meo hoang said...

Côn lợn BKC tao nói rõ tên mày mà ko dám ra mặt thì câm mẹ mà đi...hoặc có sủa thì bố coi như ko chấp loại anh hùng bàn phím.Địt mẹ mày xuống đường đi bố chờ. Bỏ kiểu giẻ rách này đi. Bố ko vấn đề. Nhưng để người tử tế phải nghe bố khó chịu nghe chưa con.à vâng ĐCM mày Bắc kỳ .

Hàn Sĩ said...

[si="5"]hehe... cô Kinh, cô nên đặt tên là LỒN, vì Cặc là nghĩa mới của Tự do đó cô... đcmnc.

Cô Lão bựa chém về LỒN và ĐỊT đê, hehe anh khoái khi đọc cái kiểu ngượng ngùng của cô khi chém về LỒN & ĐỊT hehe...

Anh tính chém tiếp về chuyện uống bia nhìn LỒN nhưng quên mẹ viết tới đâu... nãn thật... đcmnc.[/si]

Unknown said...

Nhân tiện trên cơ sở biện chứng bác Lý có thể thảo luận hộ em là tại sao con Lói up được ảnh gif, còn em thì cả ảnh thường và ảnh gif đều không up được. Bác không bao giờ cồng có ảnh mà thảo luận được thì đúng là bố của thánh.

QUANRE17 said...

Meo hoang said... (178)

Lại sai zồi có phỏng.???

Phonghip said...

Thằng Tỉn Phò rút kèn. Nó không đeo bao gì, kèn toàn bựa trông khắm quá. Trung Tướng ngứa mắt nhảy phốc tới nó, tung đùi cò giã bịch phát, nó bụm kèn, rống như bác mất (*2.18). Côngnhận đánh Lừa sướng vôtận.
Hê hê chết con mẹ nó cười
Đọc đi đọc lại hôm nay nhậu đéo cần mồi
Zì thánh đéo cụ
Rống như bác mất ha ha. Đcm bác mất huhu

MADONNALILY - MADONNALILY said...

@Zì
------------------
"Theo chân hình sự", "Cam múa", "Binh nhì cảnh sát giao thông" là loạt bài của Zì viết về Cam hay nhưng nhẽ chưa phản ánh hết các mánh lới trong nghề của Cam.

Ly khẳng định là thực tế còn sinh động, khốc liệt và thậm chí - hài hước hơn nhiều.

Có thể Zì biết mà không viết hết? Mà cũng có thể Zì cần "Theo chân hình sự" thêm nhiều nữa, hehe.

Quán này toàn kền kền với Cam lướt như đi catwak mời các đồng chí confirm, hehe.

Meo hoang said...

ĐCM Bắc kỳ. Bố biết mày khích đẻ bố chửi mày bị Dì khóa mõm. Nhưng ko sao bố làm bố chịu và bố mời mày xuống đường luôn và ngay.à vâng đcm mày BKC.Thà mình bố bị khoa mõm còn hơn cả quán phải dẫm vào cứt của mày.

MADONNALILY - MADONNALILY said...

Bonus thêm hai quả link về Cam của Zì cho những ai quan tâm:

http://quanbua2.wordpress.com/2010/06/23/cam-mua/

https://quanbua2.wordpress.com/2008/06/27/binh-nhi-c%E1%BA%A3nh-sat-giao-thong/

Unknown said...

Anh Mèo hoang việc đéo gì phải cai cú với mấy con chó dại, anh công chính hơn bọn bỏn ở chỗ anh đã chấng minh người thật việc thật, đã từng ra mặt nhạo nhẹt với mấy con bựa ngoài đời (nếu anh có í định lừa đảo tí cũng đéo sao, í tôi là anh việc treo đầu gà bán BĐS hoặc săn bắt bướm ấy mờ, hehehe), còn bọn bỏn núp trong bóng tối sủa vu vơ thì hãi coi dững tiếng bebe của chúng như dắm thoảng mây bai đi thưa anh, đcm...

Lão Bựa said...

Xu Lua said... (174)
Đời Culi said... (177)
Đang ôm mụ béo thấy các cô bi bô mất mẹ nó hấng. Im mõm đi không cái lũ nói ra không biết mình nói gì hử?
Lão đã nói ngu vừa vừa và in ít thôi. Đéo care mới cái lũ ngu nhanh và nhiều. ĐKM lũ lừa này cứ phải tống mẹ vào lò thiêu để lấy tro bón rau nhở.
Cô Mèo hen vẫn đéo cải tạo được. Có im mõm đi không hử? Cô ôm đến một trăm hay nghìn con phò thì có đéo gì mà khoe ở đây. Phát dồ có phỏng? Lên quán đéo học được cái hay tuyền nói ngu. Con đĩ bựa không khóa mõm cô mới lạ đấy.
ĐKM con đĩ, thằng thợ rèn bố láo, thằng chim dị tật đéo chịu đi chỉnh hình, bọn thanh niên xung phong phát.
Đéo gì như đười ươi ôm ống khói thế. Lão đá tụt dái chúng mày giờ.
Cáu đéo tả.

Meo hoang said...

à vâng ZƯỢNG ZẺ....Tôi mang con lợn còi cho anh đéo gì Cường quê gì ...thần quán bựa. Được anh mời bú cái ziệu đéo blu...đéo gì mà hộp phải mở bằng chìa khóa , thú thật tôi chưa nhiền thấy bao gio. đcm GIỜ TÔI PHÊ RỒI LẠI VỀ NHÀ NGHỈ ...nằm ôm tin tin...và chờ con lợn BKC. Địa chỉ tôi đã nói rõ ở cồng chước. đcm mày BKC mời mời.

Unknown said...

Lão Bựa nói bé thôi không sẽ kéo IQ của cả tỉnh Lạng Sơn xuống đấy.

Unknown said...

Thế đéo nào cũng đang hì hục clone cái nix khác chửi tiếp cho coi hẹ hẹ.

Lấy cái nix 2nd của tôi mà xài này anh Mèo:

ID: Hạ sách dùng binh@ngủ đi.com
Pass: Người Việt Thầm Lặng

Hẹ hẹ. Ngủ ngon!

Lão Bựa said...

Trang Hoàng said... (192)
VS nầu lão không biết nhở? Cho lão chút info được hơm?

Phonghip said...

Trang Hoàng said...
Lão Bựa nói bé thôi không sẽ kéo IQ của cả tỉnh Lạng Sơn xuống đấy.

9 March 2014 23:36:00 GMT+7
Có thể cho phép gọi là đòng chí trang. Giống như gọi đồng chí minhuong được không?
Ha ha ha ha. Thâm vãi

pín said...

lại diệu nhẻ các anh bạn tôi?

Phonghip said...

Đây anh pín tôi làm ba lọ ken gòy. Giờ tiếp lọ nữa

Phonghip said...

Mời mời
Địt mẹ con lói chồi lên ngay bú mài

Thì Bựa Bựa said...

(anh Lợn đừng tự hạ thấp mình mà tranh luận với cô cổ nha, dễ bị dính rọ mõm lắm đó)
[/hết trích]

Thôi xong.

Rọ mõm 3 ngày cho tâm nó tĩnh.

Biết ngay.

Địt mẹ anh Lợn, ko nghe ta thì cắn cứt mà chết đi.

Đút buồi vào với chả vấn nữa.

Unknown said...

Con Bựa mlt said #199:

Cô cũng tư vấn như lưng. Đéo ai làm như anh ảnh, trừ phi mang tính khảo sát.

Ảnh đang có dấu hiệu chán do lợi nhuận không như kỳ vọng và sẵn sàng hất đổ tất cả không thấy sao?Share this post please batoong«Oldest ‹Older   1 – 200 of 4999   Newer› Newest»

Post a Comment