Latest Comments

Tư-vấn Kinh-doanh

Thôngbáo đặtcọc order mua sách Bựa Ngũ Niên.

Khi nhận đủ 299 order (MOQ), Trung Tướng mới in sách. Nếu không có đủ order, kếhoạch xuấtbản sẽ bị hủy, khoản deposit này sẽ được hoàntrả.

Có ba lựachọn: sách bìa da giấy kinhthánh vellum (leather hardcover book), sách bìa da giấy kinhthánh kèm chứngthư và bản mềm (leather hardcover book full option), sách bìa carton giấy carbon (paper hardcover book).

Sách dày 650 trang, kíchthước 10x15cm, in mực đen, font Tahoma cỡ 7 hoặc 8, có búttích của Trung Tướng và sốhiệu sách ở trang 1.

Giá một cuốn bìa da giấy kinhthánh là $48.85.

Giá một cuốn bìa da giấy kinhthánh kèm chứngthư là $68.85.

Giá một cuốn bìa da giấy kinhthánh kèm chứngthư và bản mềm là $108.85.

Giá một cuốn bìa carton giấy carbon là $35.85.

Tiền cọc tươngứng là $8.85, $18.85, $5.85. Sách kèm chứngthư và kèm bản mềm yêucầu deposit ngang nhau. Giá trên chưa gồm phí shipping cost.

Deposit for printed book


Package option:
Book register number:


Hình chụp bản bông (proof printing):Order listings

Danhsách đăngký mua sách Bựa Ngũ Niên Chọnlọc 2008-2013

Số đã đặt cọc: 299 (100% có chủ)

Sốhiệu & Tên & Loại sách

#001  Vip  {LC&C}
#002  Toi_vua [1]  {LC&C}
#003  Toi_vua [2]  {LC&C}
#004  lam (Maria Lam Khe FB)  {LC}
#005  baominh [1]  {LC&C}
#006  Mít  {LC}
#007  Ton Dong [1]  {LC}
#008  0 (...820148@gmail..)  {Paper}
#009  Blue8819  {LC}
#010  ironcrossfreedom [1]  {LC&C}
#011  Thieu Soai  {LC}
#012  Vamp-kid  {LC}
#013  Bon chen  {LC}
#014  Meomeo (Thuy Raugi FB)  {LC&C}
#015  Khanh Toan Luong [1]  {LC}
#016  Sói Xám  {LC}
#017  (...giang69@yahoo..)  {LC}
#018  binh tran  {LC}
#019  Mr Lee  {Paper}
#020  ironcrossfreedom [2]  {LC&C}
#021  Chi Sinhf Vuong  {LC&C}
#022  Chó [2]  {LC}
#023  Ja  {LC&C}
#024  Saigon Catinat  {LC}
#025  Khanh Toan Luong [2]  {LC}
#026  To Nga (...ad98@gmail..)  {LC}
#027  Lý Toét [2]  {Paper}
#028  Don Chun  {LC}
#029  Manga  {LC}
#030  Bộng Mỡ  {LC&C}
#031  Ngau Pín for his friend  {LC}
#032  Tacdatacvang  {LC}
#033  Lang Thang  {LC&C}
#034  manfromrussia [1]  {LC&C}
#035  Hoa vang (by Chuoi)  {LC}
#036  tieu thithi  {LC}
#037  Nam Van  {LC}
#038  Tu Vu (...aic@gmail..)  {LC}
#039  Ba Bích (by Chuoi)  {LC}
#040  Tướng Khoái (by Chuoi)  {LC}
#041  Lý Toét [1]  {LC&C}
#042  XâyxậpZì  {LC&C}
#043  Meo hoang  {Paper}
#044  mylee  {LC&C}
#045  manfromrussia [2]  {LC&C}
#046  Hugh [2]  {LC}
#047  Lằng Nhằng  {LC}
#048  MrSimacai  {Paper}
#049  Hồng Quân  {Paper}
#050  Gaugau Gau  {LC}
#051  mientai haylua  {LC}
#052  Hugh [3]  {LC}
#053  Hoai Mien  {LC}
#054  King Filter  {LC}
#055  Ankihu BAM  {LC}
#056  bom bia  {LC}
#057  Pao Vangz  {LC&C}
#058  Kao nguyen [1]  {LC}
#059  Kao nguyen [2]  {LC}
#060  Miêu Nữ  {LC}
#061  Thi Thuy Linh Nguyen FB  {Paper}
#062  Chó [3]  {LC}
#063  3Anna  {LC}
#064  Jade Ng [1]  {LC}
#065  Song Moc  {LC&C}
#066  Bĩnh bầu  {LC}
#067  Hugh [4]  {LC}
#068  Cậu Hai  {LC}
#069  Huy Go (Kiasu)  {LC}
#070  Trần Đần (...quy77@gmail..)  {LC&C}
#071  Điệp Liên Tú  {LC}
#072  lau ngudai  {LC}
#073  Thanh So (...vquang@yahoo..)  {LC}
#074  Đời Culi  {LC&C}
#075  gialang  {LC}
#076  ngắn đuôi Con mèo  {LC}
#077  Rô xinh  {LC}
#078  thì Bựa Bựa (by Chuoi)  {LC}
#079  Fort Minable  {LC}
#080  Deobietj  {LC}
#081  quancu  {LC&C}
#082  Thanh Nghiem (by Chuoi)  {LC}
#083  gioăng  {LC&C}
#084  CủChuốiTây  {LC&C}
#085  Khoai  {LC}
#086  Tùng Lốp  {Paper}
#087  cunconbkhp (...bkvnf@yahoo..)  {Paper}
#088  Dad Nguyen  {LC}
#089  dozer Bull  {LC}
#090  long  {LC&C}
#091  Chó [1]  {LC}
#092  master  {LC}
#093  caikhi  {LC}
#094  Nguyen Sang  {LC}
#095  Rốt  {LC}
#096  Ngau Pín  {Paper}
#097  cu Tí (...nvt4@gmail..)  {LC}
#098  jerrylouis  {LC}
#099  Ech ngoi day gieng  {LC}
#100  Thang Le [1]  {LC}
#101  Bát Giới  {LC}
#102  Sất  {LC&C}
#103  A Choen  {LC}
#104  Hugh [5]  {LC}
#105  Sư Tổ (...minh1991@gmail..)  {LC&C}
#106  I Vy  {LC}
#107  Trịnh Tiến Bình (by Don Chun)  {LC}
#108  Ong Tre  {LC&C}
#109  daubac vodanh  {LC}
#110  Toilatao (by Chuoi)  {LC}
#111  QueHanoi (by Chuoi)  {LC}
#112  teoem (...quang@yahoo..)  {LC}
#113  Mót Ị  {Paper}
#114  Hanh Ngoc  {Paper}
#115  Jade Ng [2]  {LC&C}
#116  Vua Bịp (...htd@gmail..)  {LC}
#117  Con Cam  {LC}
#118  Son Pham (by Chuoi)  {LC}
#119  babyblue (...ocbao@gmail..)  {LC&C}
#120  cao.boi.tejas  {Paper}
#121  Chep Chep Chep  {LC}
#122  (...hcu@yahoo..)  {Paper}
#123  comat [1]  {LC&C}
#124  (...nguyent@hotmail..)  {LC&C}
#125  Gấu và Sóc Nâu  {LC&C}
#126  Netizen  {LC&C}
#127  Bùi Dũng FB  {LC}
#128  Anh Già (by Chuoi)  {LC&C}
#129  cun con lon ton  {LC&C}
#130  frank fantom  {Paper}
#131  Catbuper  {LC}
#132  Maria  {LC&C}
#133  Anh Chí (...saiko@gmail..)  {Paper}
#134  Nguyễn Chí Long FB  {LC&C}
#135  Đông Tư  {LC}
#136  do bo phe cu  {LC}
#137  Liu Tiu  {LC&C}
#138  (...huydang@gmail..)  {LC}
#139  bethoong  {LC}
#140  loki (...canh@gmail..)  {LC}
#141  Nhat Linh [1]  {LC}
#142  (...enlo2000@yahoo..)  {LC}
#143  Nguyen Nguyen Tran  {LC&C}
#144  Pepsti (by Chuoi)  {Paper}
#145  vangson.donkey  {LC}
#146  vô ngã (...kieule@yahoo..)  {LC}
#147  Khuong Duc [2]  {LC&C}
#148  (...huybinh1@gmail..)  {LC}
#149  (...nebulas@gmail..)  {LC}
#150  letai (by Chuoi)  {LC}
#151  Thien Di  {LC&C}
#152  Gió  {LC&C}
#153  (...dinh8@gmail..)  {Paper}
#154  (...emtrai@gmail..)  {LC}
#155  Phuong Duong  {LC}
#156  Mu Sic SG (by Cho)  {LC}
#157  Mu Sic SG for Chu Chu (by Cho)  {Paper}
#158  (...lethu6872@gmail..)  {LC}
#159  Trung Úy (...uy29@gmail..)  {LC}
#160  Tuong Can  {LC&C}
#161  Monsoon Tran  {LC&C}
#162  Dũng Hoàng Anh  {LC&C}
#163  Thang Le [2]  {LC&C}
#164  Thanh Le (...1175@gmail..)  {LC}
#165  Tam Bat Dinh (by Chuoi)  {LC}
#166  Hugh [6]  {LC}
#167  leanh dang  {LC&C}
#168  Phonghip  {LC&C}
#169  GaTay (by Don Chun)  {Paper}
#170  Thang Le [3]  {Paper}
#171  Nhat Linh [2]  {LC&C}
#172  Hugh [7]  {LC}
#173  ngoan (Son Ngoc)  {LC}
#174  (...ngs@hotmail..)  {LC&C}
#175  van chinh nguyen (by Chuoi)  {LC}
#176  (...phanminh@gmail..)  {LC}
#177  something good (by Linh Le)  {Paper}
#178  adam (...duy9@gmail..)  {LC}
#179  Day-dreaming  {LC}
#180  (...ntd@yahoo.com.vn)  {Paper}
#181  Bien Man  {LC&C}
#182  KPAnh (Mualaux)  {LC&C}
#183  Đào Mỏ (by Chuoi)  {LC}
#184  Alimare Rose Blossom FB  {LC&C}
#185  quang (...quanghuy@gmail..)  {LC}
#186  BlackOwl  {LC}
#187  HuongdieuHN  {LC&C}
#188  Cờ Lôn  {LC}
#189  tania ozawa  {LC}
#190  (...linh1@yahoo..)  {LC}
#191  Lisieux  {LC}
#192  Đôn Lò (by Chó)  {LC}
#193  an nam mit (...luong@yahoo..)  {LC}
#194  Nguyen Minh Quan (Bia333) [1]  {Paper}
#195  RedArrow (by Chuoi)  {LC&C}
#196  Pantalon IV  {LC&C}
#197  Sergei Novosky (...giti@yahoo..)  {LC}
#198  Tuonglai513  {LC}
#199  gõ đầu trẻ  {LC&C}
#200  Son Le Ngoc (...son@dobla..)  {LC&C}
#201  bus zus  {LC}
#202  (...thanh912@gmail..)  {LC}
#203  Nguyen Minh Quan (Bia333) [2]  {Paper}
#204  Khuong Duc [1]  {LC}
#205  Lục Huyền Cầm Thủ  {LC}
#206  Nhân còi (...nhan@gmail..)  {LC&C}
#207  sputnik Anna  {LC}
#208  Quang Luu (...wangpp@gmail..)  {Paper}
#209  MaDog (...anhbn@gmail..)  {LC}
#210  Kha Ngu (replaced Tam Sau)  {LC}
#211  Raul (...manh@gmail..)  {LC}
#212  Long Phan FB  {LC&C}
#213  Hugh [8]  {LC}
#214  đầu tôm  {LC}
#215  Danh Ẩn (...anh710@gmail..)  {LC}
#216  (...huy@yahoo..)  {LC}
#217  Hugh [9]  {LC}
#218  dienbienphu win  {LC&C}
#219  (...ngnn@gmail..)  {LC}
#220  Krishna (by Chó)  {LC}
#221  Gai Ngoan (...bac1988@gmail..)  {LC&C}
#222  Tom Tom (...ocnguyen@yahoo..)  {LC}
#223  Con Kiến (...hai312@gmail..)  {LC&C}
#224  Hoai Thy Tran FB (by Chuoi)  {Paper}
#225  AIVANHO (by Chuoi)  {Paper}
#226  Ngỗng Béo (by Chuoi)  {LC}
#227  Chó [4]  {LC}
#228  Bần Nông Lừa (by Netizen)  {LC&C}
#229  Chó [5]  {LC}
#230  Chó [6]  {LC}
#231  Chó [7]  {LC}
#232  Chó [8]  {LC}
#233  (...bxd@gmail..) [1]  {Paper}
#234  comat [2]  {LC}
#235  Hóng  {LC}
#236  Vuong Nghia (by Chuoi)  {LC}
#237  Adagio  {LC}
#238  Kheo Leo  {LC}
#239  Trinh Phong Thien (by Chuoi)  {LC}
#240  Chó [9]  {LC}
#241  Merkava  {LC&C}
#242  Hugh [1]  {LC}
#243  Hugh [10]  {LC}
#244  HOTMAN  {LC}
#245  Chó [10]  {LC}
#246  Miumiu (by Chuoi)  {LC&C}
#247  Lua Rat  {LC}
#248  Truc Bui (...truc@gmail..)  {LC}
#249  Hoang Van Do (...hv@hd..)  {LC}
#250  leloi  {Paper}
#251  Xachien Nguyen  {LC}
#252  PaChi  {LC&C}
#253  Thai Son Vo (...oanacc@yahoo..)  {LC}
#254  Phong Vân  {LC}
#255  cafecafao  {LC&C}
#256  Ton Dong [2]  {LC}
#257  Thich Bao Hiem  {LC&C}
#258  Italiano  {LC}
#259  Chó [11]  {LC}
#260  (...bxd@gmail..) [2]  {LC}
#261  Paktran76 (by Chuoi)  {Paper}
#262  Minh Dam Le  {LC&C}
#263  HappyHeart (...fhf@gmail..)  {LC}
#264  Lười Mèo  {LC}
#265  tmtung2001  {LC&C}
#266  Mark Nguyen (...salon@gmail..)  {LC}
#267  Cò Con  {LC&C}
#268  Hung Bui (...bm06@gmail..)  {Paper}
#269  Cuongtran Tran (Con Lat Dat)  {LC}
#270  Duy Hieu (…duyhieu@gmail..)  {LC}
#271  Po Tam  {LC}
#272  (...mta@gmail..)  {LC&C}
#273  Ba Lap (...en1978@gmail..)  {LC&C}
#274  Hugh [11]  {LC}
#275  (...lyhpc@gmail..)  {LC}
#276  Hugh [12]  {LC}
#277  Xoong Thủng  {LC&C}
#278  Hoàng Còi (by Chuoi)  {Paper}
#279  Vu Van Oai FB  {LC}
#280  baominh [2]  {LC}
#281  Ottawa  {LC&C}
#282  Simacai  {LC&C}
#283  alex xander (...h1808@gmail..)  {LC}
#284  Lít Delete  {LC&C}
#285  Anh Văn (...model@yahoo..)  {LC&C}
#286  QUANRE17  {LC&C}
#287  Trà Trảm Mã (by Chuoi)  {Paper}
#288  Ông Bò He He  {LC&C}
#289  David Nguyen  {LC&C}
#290  TNK (...khang@gmail..)  {LC}
#291  Son Vo (…sontq@yahoo..)  {Paper}
#292  thangquan (by Chuoi)  {LC&C}
#293  (...bxd@gmail..) [3]  {LC&C}
#294  Daddy (...thang@yahoo..)  {LC&C}
#295  Danco  {Paper}
#296  Suapa (...anh@gmail..)  {Paper}
#297  LNVT  {LC}
#298  Nguoi Ha Loi  {LC}
#299  pe^te^211  {LC}
Page:


621 comments:1 – 200 of 621   Newer›   Newest»
gamacde said...

Anh đặt gạch tư vứn kinh doanh. Con mụ Zì và các bậu giúp anh với. Anh thànk các cô.. Vện anh đang học chơi forex, có cô nào rành bày nó nên chơi sàn nào an toàn giúp anh. Anh thường xuyên xa nhà nên để nó ưng gì làm nấy cho đỡ buồn. Thành các cô nhiều nhiều. Giá mụ Zì lập sàn, anh cũng bảo nó tham gia ở đây cho an toàn. Anh tin tưởng mụ Zì hơn chỗ nào hết, thế mới tài. Khà khà.

An Hoang Trung Tuong said...

[si="6"][co="blue"]
@con Mắc Đẻ

Chơi Forex (Foreign Exchange Trading) online chưa bao-jờ là cuộc-chơi zễzàng.

Bảnchất của Forex là gủigo, hên-sui. Nếu chưa đủ máome cờbạc và/hoặc xèng/vàng chưa đủ đông/thừa, thì các cô nên tránh cho xa.

Cô nầu chưa có kháiniệm về Forex thì mời gúc.

Chả fải ngẫunhiên mà hầu-hết các trang web Forex đều có địachỉ liênlạc hết-sức mậpmờ, thậmchí là không có địachỉ liênlạc.

Nếu bọn Forex nầu có địachỉ côngkhai và gõgàng, thì hehe lại đăngký kinhzoanh ở zững vùng lãnhthổ vôcùng nhậycảm như đảo Virginia, Tahiti, Mandives, Panama.. Tại zững thiênđàng thuế đó, zoanhnghiệp gần-như được thả-lỏng toànbộ, chỉ cần nạp thuế mở cty, là xong hehe.

Chả có jì lạ, gằng khi mọi việc êmái thì mọi người cùng vuivẻ, còn khi có động (chảzụ có ai đó thắng nhớn zo biếnđộng của thịtrường), thì hehe chủ của Forex Web sẽ biến-mất không tămtích.

Thế nên yêucầu của con Mắc Đẻ, gằng nhờ Zì chỉ ga một "Forex Antoàn", và cơbản, là một yêucầu hàihước.

Chả khác đéo jì con Lói đòi-hỏi Fò không siđa để hehe cỏn vét-máng. Có-thể đafần Fò không siđa đấy, zưng đòi-hỏi đó thựcsự là ngớngẩn. Đã chơi Fò thì fải biết gủigo của việc viểng chứ.

Nếu con Mắc Đẻ đợi ở Zì một nhời khuyên, thì Zì chỉ có-thể khuyên thế nài. Nếu liều và thừa xèng, thì sin mời cô cứ thử, ở đâu cũng thế cả thôi, độ antoàn là như nhau, hehe nghĩa là đều đéo có antoàn đéo jì sất.

Còn nói một cách chânthành, thì Zì khuyên vợchồng con Mắc Đẻ nên tiềm cách khác để đong xèng. Forex không fải là chỗ cho kẻ Amateur. Vỡ mồm có ngài.
[/co][/si]

gamacde said...

Củm ơn con Zì ma xó nha. Cái gì mụ cũng biết. Tài tài là. Khà khà.

Unknown said...

[si="5"][co="red"]Thiếu gì sàn ngon fxcm là một ví dụ, nhưng FX thì không hề ngon. Anh khuyên vợ chồng cô táng lô đề cho dễ chứ tiền tài khoản vèo phát là hết đó. Để giết thời gian mời vợ chồng cô thử hết cho anh 50 cái tài khoản micro rồi hãy chơi tài khoản thường, bay 50 cái tài khoản thường thì hẵng tính tiếp có chơi nhớn nữa thôi hehe.[/co][/si]

gialang said...
This comment has been removed by the author.
Trung-Ương-Lừa said...

[si="5"][co="red"]Anh gialang sao không tìm cách giảng bài cuốn hút sinh viên hơn? Vì trong bài anh đã chỉ ra chỗ ưu và khuyết của nghề anh đang mần r̀ui đóa thôi. Khi anh muốn thay đổi thì anh phải có sẵn kế hoạch và dự tính mần gì thì hãy đổi. Hoặc nhận ra thời cơ làm gìau, hoặc theo đuổi đam mê... [/co][/si]

Nguyên Soái Giucop said...

[si="6"][co="#0000FF"] @ Con TW Lừa: Muốn bài jảng hay & cuốn hút fải có đam mê và đầu tư nhiều thì jan. Dững cái nầy con Làng chưa có.

@ Con Làng: Câu hỏi của cô khó bỏ mẹ. Chỉ mình cô biết cô mạnh cái gì, yếu cái gì, và đam mê cài gì thì mới mần tốt được. Những cái ngoan xơi, lắm xèng thiên hạ mần hết gòi khàkhà[/co][/si]

gialang said...

Anh Trung Ương Lừa:
Cảm ơn anh đã gợi ý. Vấn đề là tôi không có khả năng ăn nói, diễn đạt tốt (khả năng sư phạm tôi tự đánh giá là yếu) mặc dù tôi đã cố gắng nỗ lực trong thời gian qua. Tôi chỉ biết một điều chắc chắn là mình không hợp với nghề này.

Ong_Vò_Vẽ said...

[si="6"][co="660099"]

Anh Già Làng,

Anh giảng muốn hấp dẫn thì phải bựa một chút, phải dùng thực tại chứng minh.....chứ đùng có cứng ngắc lý thuyết. Học sinh buồn ngủ là phải.

Anh đã sinh hoạt quán Bựa nên việc dùng Bựa có giới hạn chọn lọc tôi tin anh sẽ hấp dẫn được sinh viên đó.
[/co][/si]

voòng ngẩu pín said...

Anh Gialàng thử nhét giao-cấu vào bài giảng xem có hơn tý nào ko, đá thêm tý sex cũng hút hàng đó. Mà địt mẹ đằng lồn nàochả bỏ nghề anh quậy mẹ bung bét lên, biết đéo đâu thành hàng độc khà khà !!!
Tỷ như giảng về cái gì tròn tròn thì anh lôi chuyện đâm bi vào ,,,, đại loại thế .
Vớ vẩn lên hiệu trưởng như chơi khà khà !!!

BẦN NÔNG LỪA said...

Anh Già Làng, anh đéo yêu nghề thì anh bỏ mẹ đi, địt mẹ anh định tra tấn cuộc đời anh và tuổi thơ mấy em sinh viên đến bao giờ, tìm việc gì anh yêu thích và đam mê mà làm rồi đâu tư nhiều time với xèng vào thì có ngày anh cũng hâppy thôi

THÀI 9 CÀLỜCÀLÌN said...

[si="26"]giừo mới biết con già làng phải gọi thài bằng chú...thế mà trước ngó cồng nó thài cứ đinh ninh thài phải gọi nó bàng chú...đù má[/si]

An Hoang Trung Tuong said...

@con Jà Làng

Cô chưa nói gõ chiênmôn của cô là jì, kinhnghiệm của cô thế nầu, đã từng mần zoanhnghiệp bâu lâu trước khi mần jáo.., nên Zì khó tưvấn chínhxác được.

Ở tuổi của cô ga làm zoanhnghiệp chưa fải quá muộn, zưng cũng chả sớmsủa jì đâu.

Bỏn chủ zoanhnghiệp sẽ khó jả cho cô mức lương fùhợp với độ tuổi và trìnhđộ của cô, nên nếu cô muốn có mức đãingộ tươngxứng thì cũng mệt fết.

Zưng cô thấy đéo hợp với nghề, thì đúng là nên chiển nghề. Cô tạmthời có-thể mần 2 mang (aka Chân Trong Chân Ngoài), vì thờijan của nghề jáo tươngđối gộnggãi. Cái nài còn tùy vầu chiênmôn của cô. Zì có con bạn mần jáo kếtoán, cỏn tổchức một đội mần kếtoán thuê (không fải cty đâu nha), tháng thunhập gòng cũng vầu quãng 30 trẹo Cụ, không tồi.

Chườnghợp cô quyếttâm gời bỏ hẳn nghề jáo, thì cô fải trìnhbài gõ về các ngón chiênmôn & kinhnghiệm của cô cho Zì nghe nha.

Nhiều bọn Tây gất thích các kịu-jáoviên, vì trìnhđộ khá ngon, và đứngđắn, zuy có kinhnghiệm thì hơi đuối.

Nếu cô mần ngành đặcthù như sinhhọc, môitrường, chếtạo máy.. thì cô đéo lo không có người nhận đâu. Nếu cô mần các ngạch đó thì hehe xin đéo đâu chả được.

bichdang65 said...

[si="7"][co="#FF0000"]Chết cười cô Pín .Góp í kiểu ấy thì trường đại học thành mẹ quán bựa về đêm.. khàkhà,.Cười bể bụng [/co][/si]

voòng ngẩu pín said...

[si="6"]. Anh 65 thấy tôi tư vấn vãi cứt ko khà khà , con Già thử nghe tôi 1 phen xem sao, đằng đéo nào chả 1 công té khà khà .....[/si]

bichdang65 said...

[si="7"][co="#FF0000"]Anh già làng ạ .Tôi có thời gian tính bỏ nghề gian lận thương mại,rút ruột dự án(Thời buổi vật giá biến động ,lỗ dễ ẹt,chỉ mình cán răng chịu, lời tí thì nó moi ,nó chửi,thanh tra,kiểm toán,cắt đầu, chặt đít cho nên chán).Tính xin chuyễn qua làm nghề giáo(xin dạy ở ĐHCN HCM).Vậy hoàn cảnh xã hội hiện tại mà anh đang bắn súng hai tay cớ chi anh phải chuyễn nghề.Tôi khuyên anh nên yêu nghề,có thể bằng quan hệ xin dạy môn nhàn nhàn ,ít tốn thời gian,giành thời gian còn lại tìm và làm việc ngoài.Dư thời gian nữa thì vào quán bựa chọn sở trường để tán dóc.Có mối quan hệ công việc sau này kinh tế phát triển lại ,thì bành trướng hoặc chuyển hướng nếu thích.Thương trường bây giờ khốc liệt lắm ,tính anh ít nói cũng hạn chế cho việc luồn lách.Thời điểm này mà anh chuyễn nghề khác đéo tự sát.Coi như thời gian này là tập sự hai tay.Dạy đại học Lừa không hai súng thì vợ con đói thật.Lịt mẹ! [/co][/si]

gialang said...
This comment has been removed by the author.
chandoi said...

[si="7"][co="#FF0000"]Bạn thân nối khố của tôi cùng nghề với già làng http://www.ebook.edu.vn/?page=1.10&view=15697 (BẢO HUY).Hai tay hai sung cho các dự án tây lẫn ta sống nhàn hạ gấp trăm lần tôi ,anh cần tư vấn chính nghề của anh,tôi sẽ giúp đở [/co][/si]

Unknown said...

Tôi đạp xích lô xin đc spam post thử 1 phát xem có đuợc ko , từ dạo TT chuyển ỳa hú sang đây mới pót nhát đầu tiên

Unknown said...

Trung tuớng và toàn thể chi bộ cho tôi được giãi bày dài dòng một chút nhé , rất mong đuợc thông cảm . Tôi chơi nick Tôi Đạp Xích Lô , tham gia cà phò và theo dõi blog của TT bên ỳa hú cũng đuợc hơn 3 năm rồi . Chủ yếu đọc là chính , cmt chỉ vài cái .Chủ yếu là do vốn sống còn quá non nên ko dám phát biểu gì . Nay có 1 số vấn đề mong được TT và chi bộ cho lời khuyên .
Trình bày sơ qua về bản thân , 31 tuổi , nguời gốc bắc , học xây dựng công trình , đi làm 3 năm thì sang tàu học tiếp và kiếm ăn bằng việc vặt + chơi cá độ , học kiến trúc ở tàu xong về vn mở cty với bạn , đúng lúc thị truờng BDS như bòi nên rút vốn lại làm nhỏ lẻ , giờ đang ở xì gòn , mới vào làm 1 cty XNK và fowarder logistic . Khả năng làm sales tạm ổn , tiếng trung khá , tiếng anh đọc và nghe khá , nói và ngữ pháp như bòi . Xấu zai , vốn có 300 , quan hệ xã hội ít , vì lang thang vạ vật ko ổn định và bản tính cũng ít giao tiếp và ko nói nhiều . Rất mong đuợc TT cho lời khuyên hoặc phán sao cũng đuợc . Cảm ơn chi bộ thối đã đọc đến tận đoạn này ^^

chandoi said...

[si="6"][co="#FF0000"]@ Con đéo có tên:Lịt mệ quán bây giờ nhiều anh công trình hâm hâm vào nhở.Đi làm lãnh lương là được rồi con ạ.Co vòi thời buổi này là tốt .Lao ra gió cở 300 chử 3000 là ra đi không hẹn ngày trở lại.Cứ liên lạc với anh,địt mẹ muốn cày thì khi nào tới thời điểm tốt anh tặng cho cái cần câu gãy mắt mồi 300 vào mà kiếm cá.Chào then công trình mẹt lồn xấu trai ,[/co][/si]

An Hoang Trung Tuong said...

@con Ăn Lâu

Nhẽ vốn của cô 300 là 300 ngàn Tơn? Hay 300 trẹo Cụ?

Nếu vốn là Cụ, thì con Chân Zòi nói đúng gòi đó. Cô còn trẻ, zưng đã có kinhnghiệm và chìnhđộ, nên đi mần thuê vài năm kiếm thịtrường đã.

Tầm tuổi xấpxỉ 30 mà xin đi mần thuê thì gất tốt. Tuổi đó (kèm thêm kinghnghiệm & chìnhđộ) có-thể júp cô mần sếp ngai và luôn. Nếu cô tỏ được nănglực, thì việc fáttriển côngviệc nài cùng mới các sếp sòng trong cty, hoặc ga ở ziêng run your own biz, là khá zễzàng.

Còn nếu vốn là Tơn, thì trong thờibuổi nài cũng nên cẩntrọng. Nếu độ 5 năm trước có 300 ngàn Tơn, thì cô có-thể mở zoanhnghiệp không fải nghĩ. Zì sẽ chỉ cách tậntình & miễnfí. Nghề của cô cũng haiho fết.

Zưng mấy năm nai (và nhẽ vài năm tới) thì chiệu cô ạ. Nhiều thằng có cả trẹo Tơn mà méo hết cả mặt, đang nói là já đéo đi làm mà ở nhà đi chơi thì chỉ lỗ xèng đi chơi, chứ đi làm thì hehe teo mẹ hết vốn.

Số xèng đó cô mua tạm một cănhộ/đất zẻzẻ để cho thuê, bù vầu xèng lương culy. Cứ bòn lãi độ 1-2 chục chai Cụ một tháng là ổn, chờ thời đã.

Với chínhsách thuếkhóa hiện-nai, thì nếu cô mua bấtđộngsản bằng xèng ziêng (đéo fải đi vai đi mượn), vưỡn là cách tốt để jữ xèng. Cho-zù thịtrường nài đang đóng-cứng, thì cũng đéo có jì ngại, bởi cô có fải jả xèng lãi đéo đâu.

An Hoang Trung Tuong said...

A hailà con Đầu Tôm có thích đi trồng gừng không? Quê cô ở đâu vậy? Hay là mở quán hehe như con Sáu Són?

gialang said...

[si="6"][co="blue"] TT đâu rồi, tư vấn nốt giúp tôi với nào. Anh Chandoi bảo có thể giúp gì được tôi, tiếp nữa đi anh [/co][/si]

UNAUNIN said...
This comment has been removed by the author.
Ly Ly said...

[si="6"]Chào các Bựa, nhờ Zì và các Bựa tư vấn dùm em. Em vừa phỏng vấn [co="#0000FF"]Công ty này[/co]
. Họ vừa khai trương văn phòng ở Việt Nam, và chuẩn bị tham gia một công trình ở Hồ Tràm-Vũng Tàu.
Có ai biết thêm chút ít về công ty này không ạ, bởi lúc đi phỏng vấn họ chỉ đề nghị kí hợp đồng 1 năm. Em thấy như thế giống như làm cộng tác viên, mặc dù em vẫn được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.
Có phải họ định làm xong công trình này rồi thôi nên chỉ kí hợp đồng ngắn hạn không ạ?
Họ còn nói nếu có việc đột xuất làm thêm ngoài giờ ( mà điều này là thường xuyên) thì vẫn không được tính vào lương mà sẽ bù thêm ngày nghỉ. Điều này có phổ biến ở các công ty nước ngoài khác không?
Em mới ra trường nên mấy vụ hợp đồng lao động không rành lắm.
À, em học ngành kiến trúc, nhưng nếu vào công ty này thì chỉ làm họa viên.
Mong Zì và các bựa tư vấn dùm em.[/si]

An Hoang Trung Tuong said...

@em Lý Yêu

Bọn Sing đó chiên làm biển-hiệu quảngcấu, gòi trangtrí, event.. em ạ.

Bọn mới vầu Lừa nầu chả thế, nó có biết nó trụ được hai không mà ký hợpđồng zài hạn hả em? Nhất là bọn Sing nài làm zịchvụ là chính, chẳng đầutư jì nhớn.

Ký 1 năm là đúng gòi. Em thấy lươnglậu chếđộ tạm ổn thì cứ ký đi. Mới ga trường sợ quái jì. Nếu làm ngon thì bỏn kéo em qua thịtrường khác luôn khi cty ở Lừa sập, không có jì fải sợ.

Hết năm thì lại ký tiếp. Hoặc nếu chán thì baibai em chuồn đi chỗ khác.

THÀI 9 CÀLỜCÀLÌN said...

con dì nồng nỗng lanh cha lanh chanh..ngoài việc chính đi làm chiên môn và tìm giải nghiệm thì việc quan trọng không kém là kiếm vài con trâu nó kéo cầy cho mình...giả dụ ..những con thất học như con tế bên úc nhợn chả hạn...con đó vừa thất học vừa thất tình 2 yếu tố đó đủ để mần trâu đi cày cho em lỳ...hãy bẩu con tế nó ấp li cây sừn xi vi sớm rùi hẹn in tơ viêu trên chát bốc chỗ thầy thuê địa điểm mần giám đốc ở đó ế,...đù má tư vứn phải dẫn dụ chứ nông toèn như con zì thì biết tiến biết lui thế nào...con zì lồn to hỉu không..hay phải để chưn lên bàn giả thích đây.

Ly Ly said...

[si="6"]Trời, Zì trả lời em rồi hả, nhanh dữ vậy ta! Nghe Zì, anh Tế, Thài 9 tư vấn vậy là em ok rồi, hổng thắc mắc gì nữa. Tại em cũng lo xa chứ em còn 1 đợt phỏng vấn nữa, ko biết có pass ko, hehe. Em cảm ơn Zì và các Bựa nhiều lắm. Hôn Zì và các Bựa nà.[/si]

Beto said...

Chào các Bựa, và Zì kèn hỏng.

Tui đang mần IT ở Nhựt bủn, muốn chuyển sang làm xuất nhập khẩu cho đông xèng. Tuy nhiên chưa biết mần dư nào. Nhờ Zì và các bựa tư vấn dùm.

Thành Zì và các Bựa.

UNAUNIN said...

Ơ, đéo con nầu tư vấn cho anh à, thui anh xoá mẹ đề nghị, nhẽ vứn đề lài anh phải tự giải quyết, địt còn mẹ chi bựa phát

An Hoang Trung Tuong said...

Đì mé con Nỉn nài chứ hỏi gòi chưa nhận được jả-nhời thì xóa đi? Quán là cái hố-xì nhà cô đấy à? Đồ con ngựa đầu bò.

pepsti said...

Địt mẹ chi bộ chó khỏe hông ta !
Cho mỗ hỏi tý, sau vụ kết kim này có đổi tiền không nhỉ ?.
Nếu đổi tiền thì có khi làm quả nợ nhiều nhiều vào ấy nhở. Thế là đổi phát thì he hê... Hòa cả làng !.

pepsti said...

Địt mẹ hỏi câu ấy đéo hay lắm.
Mà chi bộ cho hỏi : Khi nào thì một chính phủ sẽ thực hiện việc đổi tiền ?
Với câu trả lời cho câu hỏi trên thì ai hiểu thế nào thì hiểu

Anonymous said...

@con Bé To

Hỏi chungchung thế thì đéo ai jả-nhời được hả?

Cô đang mần IT là mần jì? Lương hiệntại thế nào? Cơhội thế nào? Tươnglai thế nào? Gòi jađình jờ như nào? Lýzo bỏ nghề ngoài vì xèng thì còn jì nữa?

Cô muốn sang nghề XNK cụthể là XNK cái jì? Ở đâu? Lương kỳvọng bâu-nhiêu? Kếhoạch zài-hạn ga sao? Đã có ai offer jì chưa? Cô đã điềunghiên jì chưa? Hai là cô mới chợt nghĩ đến chiện đó vì "có thằng XYZ kể thế".

Anonymous said...

@con Bẹp Tí

Bê Xê Tê có đổi xèng hai không thì chưa biết. Zưng ở Lừa thì đéo có jì là đéo thể.

Khảnăng kinhtế tămtối như thế nài, lạmfát cao thế nài.. kéo zài thêm chút nữa thì hehe việc đổi xèng sẽ được cânnhắc.

Việc toantính đánh thuế xecộ là vì Bê Xê Tê jờ đéo còn cách nầu để đong xèng nữa, ngoài tăng thuế.

Nếu vấp fải fảnứng khốcliệt của quầnchúng, thì hehe Bê Xê Tê sẽ quẫy đủ trò thôi.

Nếu cô vai được xèng nhiềunhiều trước khi đổi xèng thì hehe Zì sin trúc mừng thôi chứ biết nói đéo jì nữa.

Anonymous said...

[si="8"][co="grey"]Zì và chi bộ cho anh hỏi cái:
anh đang muốn mua 1 lô hàng ở nước mẹ, anh bảo bỏn trả L/C at sight 100%, bỏn đéo nghe, bắt đặt cọc 30%, còn 70% còn lại bằng L/C, anh cảm thấy thế đéo nầu í,
Chi bộ cho anh xin tí comment, anh đéo cảm ơn
[/co][/si]

An Hoang Trung Tuong said...

@con Jồ

Nếu số xèng mua hàng của cô không nhớn (khoảng vài trăm ngàn Tơn đổ lại), và cô đã đến cty bỏn để làm việc, thấy cơsở vậtchất ổn, thì cũng không sợ đâu.

Zì tuyền fải mua kiểu đó, trả 100% bằng TT. Có-thể đặt cọc bằng xèng mặt USD hoặc CNY. Tỷlệ % cọc theo thỏathuận.

Chứ vài trăm ngàn mà cũng LC thì nhọc lắm, một xèng gà ba xèng thóc, tuyền zững thứ linhtinh bỏn ngán là fải.

Mà LC thì chỉ hợp với bỏn khi bỏn chiển hàng bằng đường-bể hoặc air, chứ nếu chiển bằng ôtô thì bỏn cũng ngại lấy xèng vì thủtục lằngnhằng.

Nếu cô mua đường bộ thì sẽ có já zẻ hơn, vì bỏn chỉ nạp thuế nộiđịa. Nếu mua đường air thì đắt hơn, vì bỏn fải nạp thuế xuấtkhẩu.

Trườnghợp cô chưa biết bỏn là ai, thì đươngnhiên bắt bỏn chơi LC cho lành. Nếu bỏn đéo chiệu thì tiềm bọn khác.

Thiếu đéo jì supplier bển mà sợ.

Anonymous said...

[si="7"][co="gray"]
Zì mồm lồn - mũi cặc ơi, tư vứn cho anh nhanh cái, không anh đào mả tổ nhà Zì lên đấy,

Chi bựa cũng giúp anh với nhế,

Vụ anh hỏi lần trước í, anh quyết định mua, và định sang tận kho bên nó ở cảng Thiên Tân,

Anh định bay từ Hà Nụi sang Bây Jinh, rồi thuê xe về Thiên Tân...

Anh chỉ biết tiếng Anh, anh định thuê phiên dịch bên Thiên Tân, júp anh với,

Anh còn phải chuẩn bị jì để mần việc cho nuột bên nước mẹ,

Có cách nào làm Visa nhanh nhất hông?

hép hép hép bờ li...

[/co][/si]

An Hoang Trung Tuong said...

@con Jồ

Zì đéo hiểu cô làm ăn kiểu jì? Volume của cô là bâu-nhiêu? Mà cô cứ mần như trò đùa?

Đéo mẹ lần đầu chưn-ướt-chưn-gáo đi mua-bán mới bọn ngoạiquốc, thì Zì khuyên thật-lòng cô nên thuê một đám tưvấn thươngmại cưngcứng vầu.

Cô mà không bỏ xèng cho bọn bỏn, thì họcfí của cô có-thể sẽ fải trả không ít đâu.

Nếu cô chỉ đi thámthính thì không sao. Mần visa cô có-thể thuê bọn Zulịch. Já khoảng 50 Tơn cho visa một lần. Nếu kìkèo thì có-thể bớt chút-đỉnh. Hoặc cô cũng có-thể tự đi xin visa, chẳng khó đéo jì, chỉ mất thời jan thôi.

Nếu xin cấptốc trong vòng 2-3 ngài thì bỏn có-thể chạt cô 80-100 Tơn. Nếu xin hehe trong vòng 1 ngày thì 120-150 Tơn. Nếu muốn sáng xin chiều lấy thì hehe cũng có já tất.

Nếu cô sang tận bển (Thiên Tân) mới thuê fiênzịch thì đắt fết đấy. Mà có khi còn lỡ hết việc. Thiên Tân đéo-thể nhiều Tào gốc Lừa như mạn Lưỡng Quảng được.

Bọn Tào nói tiếng Mẽo như cái đầu buồi luôn, kể-cả ở Bắc Kinh Thượng Hổi Thiên Tân. Nên nếu cô chỉ biết tiếng Mẽo mà sang bển đéo có fiênzịch, thì hehe cô chỉ còn nước bốc cứt mà cắn-vã.

Cô có-thể thuê một con Tào gốc Lừa ở Quảng Đông mần fiênzịch, gòi trả xèng cho cỏn chại tào caotốc lên Thiên Tân đón cô, mất chừng vài trăm ngàn Cụ, đéo đáng kể.

Con nài cô thuê ngai tại Nụi cũng được chả khó đéo jì.

Con cỏn sẽ đòi xèng công tầm vài trăm ngàn Cụ/ngày tùy trìnhđộ & sứckhỏe, đéo cần nuôi ăn. Tuynhiên nếu cô bắt cỏn đi xa thế, thì cô fải lo chỗ ngủ cho cỏn. Cô có-thể zùng cỏn như ông trâu ông ngựa, bắt bê-vác lôi-kéo hànghóa đồđạc vôtư.

Cô mua cái buồi jì mà fải lên Thiên Tân? Đéo mẹ chả nhẽ ở Thâm Trấn lại không có hay sao? Ở Thâm Trấn cô muốn mua Nuke cũng có ngai và luôn.

Lần sao zùng fông chữ nhỏ thôi nhớ chưa đủ móa con văncông đầu bò. Địt mẹ cô mà zùng fông bự như nài again thì Zì jí buồi vầu nói mới cô nữa.

caikhi said...

Sao anh Dồ không đi mẹ đường bộ từ Nụilên biên, sang Bình Tường. Rùi Ở Bình Tường anh thuê 1 thằng "tai" (dẫn đường). Bọn này Bình Tường nhiều rất. Toàn người Hoa ngày xưa ở Lừa, nên tiếng Lừa cả tiếng nước mẹ đều như tiếng mẹ đẻ. Bỏn sẽ đưa anh đi và làm cửu vạn cho anh luôn như TT bẩu.

Sau đó từ BT anh cùng nó fi lên Nam Ninh, từ NN ngồi fi cơ thi Thiên Tân thôi.

Phí 1 ngày cho thằng tai là 200 Mao, đi mấy ngày tính tiền mấy ngày

Anonymous said...

[si="5"][co="gray"]
Anh đéo cảm ơn con Zì và anh Khỉ,

Anh đéo fẩy tay mơ đâu, khi cần anh có hơn 50 sự giúp đỡ ở bên nước mẹ: Cỏng, Cửng Hải, Thâm Trấn, Vân Nam...

Chỉ là con bán hàng ép anh đặt cọc 30%, anh sẽ sang kiểm tra kho cỏn, nếu ok, anh mới xuống tiền,

Như jì biên cồng trước, cơ ngơi bỏn ok, hàng ngon là xuống tiền được fỏng ạ?

anh mua hơn 400K Tơn,

Có jì cứ cảnh báo anh luôn nha, tuần sau anh sang Thiên Tân...

Sợ buồi


[/co][/si]

Bù bà bù bựa said...

[si="5"][co="red"]trang tư vấn kinh doanh Zì tướng đưa thêm cái đổi tiền vào bị lỗi gì ý. cứ 1 phút nó lại hiện thông báo:


The page at http://atat.ro says:
would you like some igoogle widget
OK CANCEL


Bấn gà đen hay ung thư gì nó cũng load lại trang hết.

lại phải tua xuống dưới.

[/co][/si]

caikhi said...

Xin hỏi Trung Tướng hay anh chị nầu biết.

Công ty tôi nhận được meo và điện thoại (rất nhiều lần) của bọn nầu đó. Bỏn cứ gạ mần thẻ Apec để đi 18 nước không cần visa. Giá 700 Tơn/suất.

Vậy xin hỏi như thế có bị đắt không? Tôi có thể đi mần tự, mà đéo cần qua bỏn, không?. Nếu mần tự thì qua sở ngoại vụ?

Thành!!!

BẦN NÔNG LỪA said...

Cô Khỉ, ui đù mẽ cô cũng là doanh con bà nó nghiệp à, thời buổi khó khăn nài cô phải cân nhắc một tí, nếu đéo đi nhiều thì mua thẽ apec làm đéo gì.

Anh không biết ở nụi thế nào, ở gòng thì cty anh làm hết 600 tơn, nhờ công ty dịch vụ nó làm.

Cô có thể tự làm, nhưng đi lại cũng mệt rất, với lại không quen thủ tục thì bọn nó hành cũng ra bã luôn.

18 nước trong Apec thì đa số đều xin được visa dễ dàng, nên nếu đi ít, và đi có kế hoạch trước thì anh khuyên cô chịu khó xin visa, trừ khi cô rũng rĩnh xiền và muốn điệu thì làm một cái cho nó vui.

caikhi said...

Thành anh Nông Lừa. Vậy là rõ, tôi thì cứ tưởng nếu làm thẻ đấy thì mỗi lần đi không cần xin visa, thì sẽ rẻ hơn nên tôi hỏi thôi.

Tôi mà doanh nghiệp gì đâu anh. Gọi là mở cái công ty siêu nhỏ, lấy cái tư cách pháp nhân đi nhập hàng đỡ phải qua trung gian. Vậy thôi hehe.

caikhi said...

Có anh chị nầu (bao gồm cả Trung Tướng) có nguồn hàng đậu phộng (lạc) với số lượng không hạn chế không?

Thằng bạn Tầu của tôi đang khát hàng nầy quá. Nếu anh chị nào có hoặc biết nguồn. Xin mời liên hệ tôi.

Vi said...

Hi a caikhi. Quê e đất lạc này. Nhưng hơn tháng nữa mới thu hoạch. Lúc ấy a còn cần k để e gom.

caikhi said...

@Vi iu:

Em phải xem xem mỗi lần gom thì có thể được vài nghìn tấn không đã. Mới lại lạc khô, đã bóc vỏ rồi em nhé.

Cần thiết anh sẽ đưa thằng Tầu bạn anh về chỗ em.

Vi said...

oai, nhiu thế ạ. Chõ e, đến mùa thu hoạch lạc, người ta đến tận nhà cân mua lạc vỏ í. Tai địa phương cũng có vài cơ sở thu mua lạc vỏ về bóc nhưng e chắc k có số lượng nhiều như vậy đâu a caikhi ui.
Hì, trật mói làm ăn mất rùi, huhu

Budifa (Âm-hộ có hạn, lịu-đạn vô-biên) said...

@ Khỉ Cái

Mần thẻ APEC thì hông cần xin visa nữa. Nếu đi nhiều thì sẽ lợi, còn đi ít thì hông

Ngoài ra được check in/out ở cổng riêng nên nhanh hơn và hehe oai hơn

Liu-í bọn Úc Nhợn, Nhựt Bửn nó check kỹ, đi chơi mờ dùng thẻ bỏn fát-hiện là đuổi mẹ về ngai và luôn

caikhi said...

Thành anh Fa. Tôi thì đi ít, chủ yếu sang nước mẹ thui. cần kiểu gì rẻ và tiện chứ hông cần oai hehe.

@Vi iu: Vậy em tiềm hiểu xem nếu quê em mờ tận thu thì được khoảng bao nhiêu nhé. Nếu ít thì cũng phải khoảng chục xe 1 chuyến thì bỏn mới mần được. Ít quá bỏn không đủ chi phí.

Mrtata said...

Em đang tậptành chơi Gold, dù biết là a ma tơ thì không nên nhưng rảnh quá, mí lại, em cũng chơi be bé thôi:)
Zì có dự báo gì về giá Gold không ạ?
Em nghĩ sẽ còn lên nữa, sẽ có đụngđộ ở đâu đó :D

An Hoang Trung Tuong said...

@cô Tà Tà

Zì mà zựbấu được về já Gold ngắn-hạn thì Zì đã mua cả quả-đất nài gòi.

Còn já gold zài-hạn thì Zì bàn trong bài Doomsday năm ngoái ở Quán cũ.

Tran Quang said...

Tôi thấy bài Money making ở Quán-bựa cũ hay (http://quanbua2.wordpress.com/2010/09/23/money-making/), cô Zì nếu có thời-gian tư vấn cho tôi với.
----------------------------
1C 2A 3C 4A 5A 6B 7B 8 Trống 9A 10C 11B 12B 13C 14C 15B
Thanks Zì, rất !

Lừa Ông said...

[si="5"][co="blue"]

Hôm trước nghe Bựa nào hỏi Dì về mua điện thoại Tào trên alibaba, cho tôi hỏi với:

- Tôi cần mua khoảng 50- 100 con mỗi order, mỗi năm có thể có 5-7 order như vậy.

- Cấu hình tuỳ order: nhưng có 2 loại chính:

(1) 3.2" - 4.3", CPU 1GHz, 1GB Ram, wifi, 3G, camera, Android OS, Pin trâu

(2) 7" - 10", CPU 1GHz or higher, 1GB Ram, 16GB storage, wifi, 3G, Camera, Android OS, pin trâu cũng

Cả 2 loại trên đều cần in logo cty trên vỏ và cái splash cũng.

Phải chịu được va đập, tỷ như rơi từ 1.5m xuống đéo xi nhê gì, màn hình cảm ứng cũng phải xài được ít nhất bằng tuổi bẩu hành, chứ đéo phải 3 tuần sau thì vác búa ra nện mới ăn.


- Đó, làm sâu để tôi chọn được thằng nào good good aka chất lượng hàng ổn, giá reasonable, loại (1) tối đa 100 Tơn, loại (2) khoảng 200 Tơn

- Tôi đã vầu Alibaba, quăng 1 cái RFQ lên thì nhận được vài chục cái reply, tôi như lạc mẹ vầu forest các anh các chị ợ.

Người Bần Nông phải nàm thao, nàm thao đơi?

[/si][/co]

caikhi said...

@Lừa ông

Như anh Già Đểu đã nói. Anh có thể sang mẹ Lũng Vài mờ tiềm. Tôi đưa anh sang đéo cần phí, thế mới tài. Còn không có thời gian thì mời anh liên hệ mới tôi. Mờ tốt nhất anh cứ gửi mẹ cho tôi cái mẫu. Mần với Tầu thì có mẫu là nhanh nhất. Đỡ lằng nhằng.

Lừa Ông said...

[si="5"][co="blue"]

Đội ơn anh Cái khỉ, tôi ở Gồng, thế nên tôi đang nhờ đại bàng trog này hỏi hộ xem có đường dây nào chiển thẳng về đây cho tôi được không.

Anh cho tôi cái số, có gì tôi đánh giây thép nhờ anh, số dây thép của tôi đơi: 099.5555.795

[/si][/co]

Già Không Đều said...

Con Lừa Ông thử vào đây xem có chọn được mẫu nào ưng ý không nhế. Anh thấy giá bọn này hợp yêu cầu của Cô, bảo hành tại Lừa ok, nếu Cô thấy ổn thì chọn cách "đặt mua trả tiền trước nhận máy sau" thì giá sẽ tốt hơn, tính đi tính lại so với mua vé máy bay đi Guangzhou từ Gồng rùi chi phí nọ kia cũng quá cha.

Giang hồ đồn thổi chất lượng tụi này cũng ok, hàng OEM từ nước mẹ.

Hoai Mien said...

@ Zì iu

Em muốn chia sẻ các công cụ phân tích kỹ thuật trong giao dich Forex ở đây Zì có đồng ý không?

Trên kia ai đó hỏi về Forex, đó là một cuộc chơi không dễ dàng cần sử dụng rất nhiều các công Cụ phân tích hòng bảo tồn vốn và kiếm tiền. Miên nhắc trước là bảo tồn vốn trước khi nghĩ đến chuyện kiếm tiền nha.

Nếu Zì iu đồng ý em mới cùng chia se. Thanks Zì.

Miumiu said...

Đã đến jờ chén bữa trưa. Đã đến jờ chén bữa trưa.
Đề nghị chi bộ thư zãn trong zây lát.

Em đang bị chặt đẹp 5 trẹo Cụ câu slogan cho 1 trung tâm đào tạo bé tẹo teo.
Các bựa giai đẹp gái đẹp tranh thủ vừa chén bữa trưa vừa nghĩ ra nhời hay í đẹp quăng lên đây giúp em tiết kiệm trong thời buổi thóc cao gạo kém tí đê nào.

Zì ơi Zì ời iiiiiiiiiiii

MrSimaCai said...

@Cô Miu vàng son, cô hãy nói chút chút về trung tâm của cô, nó dậy cái gì, ở đao, thành lập bao lâu dzùi, target customer là ai và chiết lý kinh dzoanh của cô thì Cai cụt tai có thể giúp cô. Nhế.

Miumiu said...

Mẹc xì Mít tơ Cai!
Miu quê Mù Cang Chải, nhẽ chúng mình đồng hương?

TT nó hoạt động được gần 2 năm.
02 đối tượng KH chính:
- Doanh nghiệp NN, DN tư nhân.
- Sinh viên mới ra trường.
Thêm một số đối tượng linh tinh khác, vì sản phẩm có xu hướng sẽ p.triển đa dạng.

Zản zị thôi, Miu muốn tất cả khách hàng, bỏ xèng & time đến TT of Miu phải thu nhặt được những kiến thức,trải nghiệm thực tế, ko sách vở, nót giáo điều,để bỏn có thể ứng dụng được luôn vào công việc đang sôi sùng sục hàng ngày.
Kỳ vọng 70% khách hàng hài lòng & có kỹ năng khi rời lò.

TT of Miu y hệt như vầy Mr Cai này:
http://www.viettraining.com.vn/?lang=1

Chỗ Miu đong xèng địa bàn rộng, ao chuôm đủ cả, có thể coi như VN thu nhỏ, dân trí tầm vừa, đạt 5 còi, chấm rẻ cho 6 cộng.
Nói chung khai thác cũng khá xương xẩu.
Nhưng nhẽ Miu đã đứng được = 2 chưn hehe, nên bây h muốn định vị nó (oánh ko?) và phủ sóng rộng Mù Cang Chải tí.

Tên nó: Tầm nhìn, slogan Miu ấp ủ: Tầm nhiền đem lại thành công (chuối chuối thế nào, nên dấm dứ mãi ko dám xài hehe)

Miu pha trà ướp mí hoa ngâu gùi nè, mời Mr Cai!

Miumiu said...

Chiên da GKĐ đây nữa, nổ giúp Miu đi, Miu lấy thêm cái ghế nữa đây, đao đao, pơ lì.

Bố trí 1 em chân dài da trắng rót trà nữa này hehe.

Già Không Đều said...

Khổ, suốt ngày cứ đem chân dài ra mơi, không nghiện cũng thành nghiện he he.

5 triệu một câu Slogan thì cũng hông đắt đâu Miu ah, nếu nó thực ra là một slogan giá trị của một tụi tư vấn chiên nghiệp. Còn đôi khi tự mình nghĩ ra cho đứa con tinh thần của mình, thì chỉ cần một ly Trung Nguyên số 7 trong một chiều mưa bất chợt ngồi một mình ở đâu đó.

Già Không Đều said...

"Tầm nhìn đem lại thành công" nghe hơi dài dài diễn dịch nhỉ.

Một câu Slogan ở đâu quên rùi Anh thấy hay này:

"Think different" aka "Hãy nghĩ khác"

Ngắn gọn mà gợi mở...

Già Không Đều said...

Tên trung tâm đã là "Tầm Nhìn" gì gì tiếng Ăng Lê rồi thì kg cần nhắc lại ở câu Slogan. Hãy đơn giản, ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ. Anh vừa nghĩ dùm em câu này, xem có ưng không he he? Tùy.


"Nâng Tầm Bạn"

Miumiu said...

GKĐ
Đúng vậy! Miu biết mà.
Mai Miu ký HĐ, họ sẽ đưa 02 câu, Miu chọn 1.
Hông biết có được như kỳ vọng ko.

Vửa tiếc xiền (bệnh viêm màng túi nó di căn sang đới), vửa bâng khuâng, nên lên gào chi bộ đấy!

Ui, sến lại nhão rồi chời.

Thui thui, mời các bựa nổ ầm ầm đi cho zui.
Nếu ngon, Miu sẽ mua của quán, có phải hơn không, nhờ!


Đi bể có bị cái chi xẹt trúng ko mà hum nay mềnh màng quá vậy Mr GKĐ?

An Hoang Trung Tuong said...

Trong fần Marketing của Fast MBA có bài Copywriting hehe. Hai Zì bốt thử một đoạn cho em Mìu thamkhảo nhể.

An Hoang Trung Tuong said...

Thực ga 5 trẹo một câu Copywriting là zẻ em Miu à. Và hehe chắc chấtlượng của nó cũng trungbình thôi.

Zì thường nhét Copywriting vầu bộ nhậnziện. Já bi-jờ quãng 250-300 chai tùy kháchhàng hehe.

MrSimaCai said...

@Miu vàng son; thẩm cồng Miu xong Cai nghĩ Miu thuộc dạng thích chơi slogan dạng SỰ THỰC NGẦM HIỂU và hơi đẹp đẹp, tròn tròn. Những dạng sharpen dư Shockwave or Just do it chắc Miu đíu thích.

Thôi rét còm măng cô vài thứ; First Headway aka Lối tiên phong aka hẻm dẫn đầu gì đới. Or, Suit the Elite aka hợp tinh hoa aka tinh hoa tương xứng gì đới. Or, Bright Shine aka tỏa sáng aka sáng tỏa, chơi chữ từ bright side aka bờ sáng aka đường sáng.

Dưng tư vấn qua nét thế lầy mù mờ bỏ mẹ, chắc phải nhờ công lực bà Zì để tìm ra brand key cho cô Miu.

À, advice cô, slogan là 1 trong dững components quan trọng, nó nên tương thích với chiết lý hoạt động, cá tính chủ sở hữu và something related. Nó sẽ tồn tại với cô hoài *trừ thằng đầu puồi LG Lucky Golden Star sau đổi thành Life is good như dái asinero* nên níu cô chưa tự tin với slogan đó thì vội làm con bà gì nhể?

Miumiu said...

Zì yều à, đừng hò Miu là Mìu, , toàn là đùi và mình vầy à hà hà.

Thui ko giỡn, ngim túc cảm ơn Zì, Cai, aGKĐ tư vấn liền tù tì!

Miu không vội không được, vì Miu đã phạm vào 1 sai lầm đáng tiếc, may mà chưa răng, nhẽ thị trường cũng dễ tính, và Miu cũng kiềm hãm ko quá hiếu động.

Thời điểm này thích hợp để Miu tiếp tục nhảy nhót nhí nhố. Miu đang đặt hàng vài cái TVC bé bé, nên phải có đầy đủ logo, slogan, website chuẩn.

"Nâng tầm bạn" của GKĐ iu Miu cũng thích, đọc lên gợi cảm giác bình ổn, tự tin, nhưng kết hợp với Tầm nhìn Eng lịch nhẽ các dấu huyền hơi gần nhau nhờ. Thấy thiếu thiếu 1 chút gì của sự bức phá, trẻ trung, phỏng a?

Gợi í của Cai, làm Miu nghĩ đến: "Vượt trội dẫn đầu" nhưng ai đó đã dùng rồi.

Miu đã định hình ra câu slogan 4 chữ, âm đầu sẽ ko có dấu, kiểu như: Nâng, Năng, Đi .....
3 từ còn lại sẽ cho người đọc 1 cảm giác tin cậy, vững chãi, an toàn và hehe thật là đẳng cấp vượt trội, đại khái thế.
Có cả sếp đi học mừ, ko đẳng cấp bố mầy thèm vầu hờ hờ

Ai da, nhẽ Miu sẽ rời lich lui lại 1 chút.
Miu chắc chắn sẽ có 1 câu slogan như í với hehe XỰ CHỢ ZÚP, nhờ!

Tất nhiên ko phải vì Miu tiếc xiền mà Miu thích thế, nếu có đủ time và đầu lâu ko bị đau, còn nếu ko thì kệ mẹ bọn tư vấn.

Hôm sau, đong được xèng, Miu mua cái khác hoành hơn, nếu thích hihihi.

À Zì tạm ứng bài về Copywriting cho em đọc tí, em đăng ký MBA rồi mà.
Nhá nhá Zì đẹp giai chưa già không hói

nhudaubuoi_tb said...

@Em Miu: em lấy luôn câu con mẹ Đốp hai dùng là "ĐẲNG CẤP TINH HOA" đi.

nhudaubuoi_tb said...

Hoặc là "NÂNG TẦM ĐẲNG CẤP" hai là "ĐỘT PHÁ GIỚI HẠN" nghe cũng hoành phết.

leloi said...

[si="5"][co="red"]Cô nào biết cho anh hỏi chút.
Anh đang làm cái tài khoản PP mà đéo xác nhận được email address mặc dù anh đã qua bước hoàn tất việc lựa chọn 2 câu hỏi bảo mật, anh thấy ngược với hướng dân của thằng này http://www.vnpaypal.com/2010/07/xac-nhan-paypal-xac-nhan-email-va-tin.html
- Anh có phải chờ đến khi thằng PP nó mail lại cho anh không?
- Hay anh đã khai báo sai ở bước nào?
Anh cứ cảm ơn trước nhé.
.[/co][/si]

Nhi Lê Mỹ said...

Dì và chi bộ tư vấn giúp em vụ này với!

Em có số vốn 200 triệu cụ. Em muốn mở quán bán xôi gà hấp hành và bún măng gà. Mở quán này em cần địa điểm như thế nào thì thích hợp? (Gần trường học, chợ, văn phòng...?).

Vốn đầu tư cần bao nhiêu?

Cám ơn dì và chi bộ nhiều!

An Hoang Trung Tuong said...

@em Mỹ

Ngành hàng của em thuộc về nhucầu zânsinh thiếtyếu, và em mở đâu cũng được. Em chỉ cần thuê một chỗ vừa nhucầu và có thờihạn thuê tốt (chẳnghạn thuê kiosk ý, đỡ bị bọn mất-zại zở-chứng nếu em thuê nhà tư). Thuê cạnh trường-học hoặc vănfòng hoặc bịnhviện hoặc nhà-mái xínghiệp bến xe bến tào.. đều OK. Thậmchí mở ngay trong khu zâncư cũng OK.


@con Lọi

Con nài mần lại đi tộ-sư-bố cô.

Anonymous said...

[si="6"]Kinh tế khó khăn, bây giờ làm gì để kiếm được xèng đây hả zì?[/si]

Mr Lee said...

Chầu Dì kèn teo hói đào vĩ đại.

Dì tư vấn thêm em vụ đũa, khả năng em sẽ xuống xèng đầu tư làm ăn chung.

Việc trước mắt:
Gọi 1 bên định giá tài sản và đánh giá công ty.

Bên nài họ sẽ định giá tài sản hữu hình mà công ty đương có, chả dụ 6 tỷ cụ.

Phần tài sản vô hình (thương hiệu, khách hàng...) thì đánh giá như thế nào? chả dụ ảnh nói là x tỷ cụ thì biết đâu mà lần?

Chuin said...

Tôi có xem lại bài Making Money của Zì. Mong Z ì chỉ cho tôi đường đi nhé. Thành Zì rất.
1) Xiền là?
A. Phươngtiện.

(2) Cô yêu xiền?
B. Mãnhliệt.


(3) Cô mần xiền?

C. Đến hiu.

(4) Thốngkê là?

B. Một khoahọc.

(5) Masát là?

C. Both.

(6) Oxygen need for?

B. Cháy.

(7) Oxygen need for?

B. Hôhấp.

(8) Kipling là?

A. Một ông tầubay.

(9) Kiệt Lý là?
B. A gay.


(10) Thimphu là?

C. Both wrong.

(11) Giết Lừa là?

B. Mần một Lừa chết tốt.

(12) Diving là?

B. Một môn thểthao.

(13) Khóa pha là?

C. Both wrong.

(14) Hai đường songsong sẽ?
C. Còn tùy.

(15) Nhiều xiền cô sẽ?
B. Phát từthiện.


Chuin said...

Điền form nè Zì:
- Kỳvọng: Tạo ga doanh nghiệp lớn. Công ty phát triển bền vững có thể tồn tại nhiều thế hệ.

- Nghề chiênmôn: Xai dựng

- Nghề khoáikhẩu: Kinh doanh.

- Đang mần: Culi cho công ty Úc nhợn.

- Thích mần: chủ tịch tập đoàn.

- Năngkhiếu: tổng hợp vấn đề.

- Thâmniên: 2 năm mần kinh doanh thời sanh viên + 1,5 năm mần công ty.

- Tuổi: 25.

- Vốnliếng: 50 triệu Cụ.

- Giađình: 6 người.

- Bạnhữu: nhiều bạn thân nhưng ko cùng chí hướng, ít hoặc ko có bạn thù.

- Đồngnghiệp: bạn gái.

- Sứckhỏe: ít đau ốm nhưng ko khỏe mạnh cơ bắp, nói chung cũng ổn.

- Nhansắc: not bad, not bad.

- Sởthích: Kinh doanh, du lịch.

- Ưuđiểm: nắm bắt nhanh vấn đề, sáng tạo, sẵn sàng sửa chữa khuyết điểm.

- Nhượcđiểm: tính kiên trì ko cao.

Zì júp tôi mới nhé. Tôi thành rất.

An Hoang Trung Tuong said...

Chuin said... [fo: color="#FF9966"](80)[/fo] [im]http://lh5.googleusercontent.com/-uqPZvUL31IY/T4_FSVNEq1I/AAAAAAAAAVA/l1oFp92W1P8/s40/vip04.gif[/im] [im]http://lh4.googleusercontent.com/-r2FeUR9WQ2E/T77YJK1fJlI/AAAAAAAABKM/0g20BZRm2Q8/s68/tintin.gif[/im]

[fo: size="5" face="" color="#A93F18"] Tôi có xem lại bài Making Money của Zì. Mong Z ì chỉ cho tôi đường đi nhé[/fo]

Zì nhiền qua, thì thấy cô đủ tưchất để làm việc cô muốn, zưng cô đang thiếu hai thứ:

(1) Kinhnghiệm

Chủyếu là kinhnghiệm thịtrường. Cô cần làm thêm cho Tây vài năm để kiếm thịtrường và học nhiều mẹomực của chúng.

(2) Vốn

Đươngnhiên số vốn của cô gất hạnchế để bắtđầu ngay một zựán khảzĩ bằng chuyênmôn và kỹnăng hiệntại.

Tóm lại Zì chỉ có-thể khuyên tạm cô là làm thêm culy vài năm, lận thêm chút vốn, và kiếm kinhnghiệm.

Đạikhái thế, có jì bàn sau.

Chuin said...

Vâng cảmơn Zì zành thờijan tưvấn cho tôi. Tôi cũng nghe nhời khuyên Zì hômtrước là kiếm đường sang Sin, tôi chuẩn bị CV gồi, nhưng cuối năm chuyển việc không ổn cho lắm(việc bên đó ít, việc đang làm đang bận), mới lại năm nai vận tôi đen như mực. Đầu năm tới tôi apply. Hivọng có thànhcông.
Thành Zì nhiềunhiều.

nhudaubuoi_tb said...

Zì có thể chỉ cho tôi cách viết 1 CV tiếng Anh ấn tượng được không, khi phỏng vấn cần nói những gì, thanks.

Glory King said...

@con Buồi:

Từ kinh nghiệm bản thân, là nộp CV một nhát ăn ngay, chị khuyên cô thế này:

Chị không biết cách cô định nghĩa một "CV ấn tượng" là thế nào. Vì trên thực tế, một CV ấn tượng là một CV càng đơn giản càng tốt.

Chị biết điều này trái ngược với mọi cẩm nang và tư vấn củ buồi của bọn expers mặt lồn, song với chị, chưa bao giờ sai.

Thế nào là một CV đơn giản? Cô không phải dùng đến đồ họa để tạo hiệu ứng graphic bắt mắt đéo gì cho CV của cô, mà cứ dùng Gạch Đầu Dòng.

Phải, cứ gạch đầu dòng, liệt kê và liệt kê. Còn liệt kê những gì thì cô biết chứ sao hỏi chị?

Trình tự một CV đơn giản và gây ấn tượng tốt cho employer như sau:

Đầu trang: Họ tên đầy đủ, Số điện thoại, E-mail liên lạc, Địa chỉ nhà, Ngày tháng năm sinh, Quốc tịch. This is enough.

Tiếp theo: Career Objective. Nêu thật ngắn gọn tham vọng cô muốn đạt được trong công ty ứng tuyển.

Tiếp theo: Desired Position. Nói vị trí cô muốn mần.

Tiếp theo: Professional Experiences. Gạch đầu dòng thật ngắn gọn thời gian công tác (nếu có) tại chỗ làm cũ.

Tiếp theo: Professional Achievments. Phần này mới là show hàng thật sự. Gạch đầu dòng thật ngắn gọn những thành tích tại chỗ làm cũ.

Tiếp theo: Skills Summary. Liệt kê kỹ năng chuyên môn & tài lẻ của cô, thạo món gì, biết nói mấy ngoại ngữ, mỗi ngoại ngữ trình độ ra sao.

Liu ý, trừ khi cô bị dị tật khiến mồm đéo thể giao tiếp bình thường, thì cứ thêm vào mấy dòng "Good presentation skill" (kỹ năng thuyết trình tốt) đéo sao cả.

Tiếp theo: Education. Nói cô từng học trường nào. Bằng cấp gì.

Cuối cùng: Refrences. Liệt kê tối đa họ tên, chức danh và thông tin liên lạc của mấy con sếp cũ nơi cô từng làm (tên giáo viên, giảng viên nếu cô chưa từng đi làm anywhere).

Phần này nhằm tăng độ tin tưởng nơi nhà tuyển dụng mới đối với cô. Để bọn có cơ sở check lại nhân thân cô. Thường thì bỏn cũng bỏ qua công đoạn này, nếu những phần trên của cô đủ nuột nà.

Chúc cô thành công. Ngày xưa khi chị viết CV là tự mày mò, bắt chước CV gúc của bọn Tây Lông, chứ đéo ai hướng dẫn chị tận tình thế này đâu nha con mặt lồn.

Glory King said...

À phần khoe ngoại ngữ, cứ liệt kê cả tiếng Lừa nha cô, và ghi trình độ là Mother Tongue thế mới tài.

Glory King said...

Sorry, phần References, cô bỏ đi hai chữ "tối đa" hộ chị. Thanks.

nhudaubuoi_tb said...

Thanks chị Lói, nhân tiện có thể chỉ anh một số kinh nghiệm khi phỏng vấn được chăng (lưu ý là phỏng vấn bằng tiếng Anh nhé).

Glory King said...

@con Buồi:

Chỉ cần không nói lắp, nói vấp, và giữ thái độ điềm đạm là ổn rồi.

Cái cô cần lo lắng là CV, chứ đéo phải phỏng vấn, vì CV ngon chúng nó mới gọi cô phỏng vấn.

CV đểu thì nó vứt mẹ vào sọt rác, còn cô cứ dài cổ chờ.

nhudaubuoi_tb said...

Cám ơn chị Lói, năm mới mau mau thoát Lừa nhé, hehe.

vừ a xoắn said...

chào chi bộ!e là gà mới,mong Zì và chi bộ tư vấn giúp em,em đang buôn bánh cuốn Mễ sở(Hưng Yên),em cung cấp cho thị trường Hà Nội,giao hàng tận nơi cho các nhà hàng,quán ăn,quán cóc vỉa hè...,em ít vốn(10 triệu cụ)lại là lần đầu làm buôn bán ,em thấy bánh cuốn là thứ dễ ăn,giá cả phải chăng nên em làm,bánh cuốn Mễ Sở nhà em cũng là loại ngon có tiếng,nhà em lại làm lâu rồi nên có tay nghề làm bánh vững...em muốn làm đầu mối cung bánh cho HN,em đã in tờ rơi quảng cáo phát trên địa bàn Long Biên,đã đi tiếp thị ở những quán ăn,quán vỉa hè hơn tuần nay rồi ,thi thoảng nhận được cái ậm ,ừ của chủ nhưng đến giờ vẫn ....chưa thấy gì,em đã tham khảo giá của loại bánh này trên mạng:3k/chiếc,2,5k/chiếc và 2,2k/chiếc cũng có(tùy khoảng cách,và sỗ lượng đặt hàng),em bán giá 2k/chiếc,dịch vụ giao hàng tận nơi(miễn phí),giao hàng trước 8h sáng....thế mà vẫn ...ko có liên hệ nào là sao?(đã 1 tuần rồi),giờ em vẫn đang tiếp tuch quảng cáo tờ rơi,em là phận gái,có ý làm ăn tử tế,lâu dài chứ ko hề chộp ,giật,tầm bậy,mong gì và chi bộ hiến kế giúp em,em cảm ơn!

QUANRE17 said...

Có con nào thạo việc, vào júp Xoắn yêu của anh fát đi tụi bai.

Manga said...

E Xoắn cứ quăng trực tiếp câu hỏi vầu bài đương tham luộn ấy, đừng ngại. Bọn mặt cặc cứ kinh tài là nổ hăng lắm

Trung-Ương-Lừa said...

Tiếp thị đâu phải em làm một lần đâu em. Giống dư anh Quấn Rẻ, phải bam miệt mài hàng ngài hàng ngài, đcm (hơi thô lỗ với VS dưng anh kệ hehe)hàng ngài thì bỏn mới nhớ.

Quai lại (not quai tay) chiện của em, em nên đi lại một vòng nữa dững nơi em đã phát tờ rơi để khách hàng nhớ lại rằng "ờ con bé nài đã giới thiệu bánh cuốn hôm trước mà mình quên mẹ cách để liên lạc cỏn rồi", đại khái thế. Còn máu hơn thì mang hàng mẫu cho bỏn thử, nếu có vị đặc biệt, tỉ zư mùi thơm của miệng anh Rẻ, sẽ dễ lưu lại trong đầu lâu bỏn hơn kiểu nói miệng truyền thống.

Tạm thế nhe. Chúc em buôn may bán đắt. Nhớ trả công cho anh Rẻ chiện mần ví dụ sinh động hahaha

Cọp Già Gác Kiếm said...

bánh cuốn đó là cái bánh cuốn đéo gì thế cô, cho xem cái hình coi...!???

vừ a xoắn said...

em dốt it nên chưa post ảnh nên được,Cọp và chi bộ thông cảm,chờ em mầy mò rồi post lên sau,em cảm ơn ý kiến của các đồng chí ở trên!

vừ a xoắn said...
This comment has been removed by the author.
Jack Nguyen said...

Chào các anh chị bựa, theo trào lưu đầu tư vào thị trường Miến Điện, tôi đã nhanh tay mua được một tên miền là
Burma Markets , tôi cũng mới vừa thành lập một website B2B trên đó. Anh chị ghé thăm và cho ý kiến nhé. thanks

Sất said...

Anh Jack mat lon trao!

Đầu tư cái giề, anh đầu cơ tên miền đấy chớ!

Đừng nhầm lẫn khái niệm, anh nên đi học FMBA đi hehe!

Dung Phạm Quang said...
This comment has been removed by the author.
Te Hoa said...

Cô Đéo Bựa bài trước hỏi về dự án tôm của anh, từ giờ đến cuối tuần anh sẽ bốt lên toàn văn dự án cho cô xem.

Cô Sáng Lỷ vuôi tính. Nuôi tôm bây giờ toàn dùng bạt nhựa HDPE phủ lên ao đất hoặc ao cát, độc là độc thế đéo.

Te Hoa said...

Không giống như con cá tra của Ku Tồ, đéo bao giờ sợ chết, chỉ sợ ế quá lứa lỡ thì mất giá. DCM, giá cả lên xuống 3-5k/kg là lãi vỡ mõm hoặc lỗ sặc tiết.

Con tôm thì đéo sợ đéo có thị trường, đéo sợ giá thấp. DCM chỉ sợ chết trẻ. Giá tôm trung bình 130k/kg trong khi giá thành trung bình 70k-80k/kg

Te Hoa said...

Hôm rồi anh xuống Quất Lâm, Nam Định. Bần nông chết hết vì tôm rồi CACC a. Nhẽ anh phải mua ít ao giúp bà con lấy tiền trả ngân hàng các cô ợ.

DCM, vùng này thế đéo, làm muối bao năm đéo đủ sống, giờ nuôi tôm tôm chết. Nhẽ chỉ nuôi đúng con Cave là sống tốt

Te Hoa said...

Sắp tới anh dự kiến đi thực tế đến thăm con Dương "Đệ nhất tôm miền Trung", Con Hải Bạc Liêu hiện đang giữ kỷ lục quốc gia về năng suất. Rồi sau đó theo bọn CP sang Tháilan xem chúng làm ăn thế nào.

DCM, cái mình nghĩ là đột biến, là công nghệ cao thì ở Thái Lan nó đã làm chán chê rồi.

son pham said...
This comment has been removed by the author.
son pham said...

Dì Tướng!

Em đăng ký 1 cuốn nha Dì?
Số nhiêu cũng được, Dì chọn giúp em.

Thành Đì rất!

Catbuper said...

Trung Tướng Kèn to cho em đăng ký 01 cuấn nhé, loại 35 $ vì em đang khan xèng.

Thân Lừa said...

[fo: color="#3333ff" size="6"]Trung Tướng cho tôi đăngký một cuốn. (Tôi đéo đọc mà để cho nhiđồng đọc!)[/fo]

Thân Lừa said...

[fo: size="6" color="#3333ff"]Soát lại thấy số 22 còn vắng, tôi đăng ký nhé![/fo]

Cú Đêm said...

Anh đăng ký 1 cuốn nha Zì, số đéo nầu cũng được.

Khục khục!

Đông Tư said...

Zì cho anh đăng ký 1 cuốn nha, số 135. Nếu số này đã có bựa khác đăng ký thì cho anh số nào cũng được. Tks.

something good said...

[si="12"]Anh thấy mới có 199 người đăng ký mua sách, chắc vẫn còn. Trung Tướng cho anh đăng ký 1 quyển nhé.[/si]

Thehungchu said...

Trung Tướng kèn Napoleon cho em hủy đơn hàng này nhé.

Thanks Trung Tướng.

Song Moc said...

Xin đăng ký một cuốn, loại full options.
Vừa trả Zì $9.9 annual fee cho paidbox năm thứ 2 mới view thấy còm của Zì nói là đang cân nhắc việc mở tiếp. Zì có thể refund hoặc offset vào order này nhé. thnks

tieu thithi said...

Em đăng kí cuốn số 036 nha, hiện tại số nài đến giờ chưa có ai đăng ký .

Hy vọng lần nài Zì ko cho ăn shít Lừa như lần trước nữa [(o)]

Đọc mấy cồng gần đây của em Ngác về gêm, tự dưng điếu tin em là gái nữa, tmt hà hà...


RedArrow said...

Nếu Trung Tướng bán dưới 200 ông Tơn thì cho em đăng ký một quyển số 195 với nhé

Bien Man said...

[fo: face="Sans-serif" color="#003333"]Anh đăng ký cuốn số 181 nhé lãnh chúa mlt. À vâng ĐM.[/fo]

Kheo Leo said...

[fo: color="#666600" face="sans-serif" size="4"]Trung Tướng, anh đăng ký cuốn 238![/fo]

Tiểu tốt said...

Zì ơi, cho em đăng kí lại sách do trùng số.

Em chọn số 097. He he, em coi kĩ rồi, không trùng ai. Em chọn bản bìa mềm rẻ xèng thôi Zì ạ

Thành Zì rất

Nebula My said...

Zi cho tôi đăng ký 1 cuốn số 206, thanh kiu

luc lac said...

Chầu Zì vĩ đại, tôi đặt 01 cuốn số 150 hoặc 290.

luc lac said...

Loại rẻ nhất Zì nhé.

RedArrow said...

Zì cho em tư vấn nhờ với. Với thu nhập khoảng 2000 ông Tơn thì nên đầu tư vào đâu hở Zì? Em có 2 đứa con, một 10 tuổi, một 6 tuổi, muốn đầu tư để cho chúng nó sau này thiên di theo con đường học hành. Cám ơn Zì vạn bội.

RedArrow said...

Em hiện nay vẫn đang đầu tư rất bần nông là gửi tiết kiệm bằng VND Zì ạ, và 1/4 thì em đã chuyển sang gửi tiết kiệm bằng USD rồi, nhưng em nghĩ nếu nền kinh tế sập thì ngân hàng bọn nó cũng chẳng chả lại cho mình đâu.

Thân Lừa said...

[fo: color="#3333ff" size="6"]Không biết cô Đỏ có nhầm không, chứ chỉ với 2.000 ông Tơn, cô gửi tiết kiệm 30 chai ông Cụ, 500 ông Tơn? Nhẽ hơi vất vả để thiên di theo đường học hành![/fo]

dienbienphu win said...

[si="6"][co="0000FF"]

Zìkènteo cho tôi đặt 1 kuốn 218 nhé

[/co][/si]

Raul said...

Tôi cũng đua đòi 1 cuốn, số đéo nào cũng được, loại bìa mềm nhé (dcm, tôi nghèo).

Raul said...

A, dcm, tôi đổi ý rồi, đéo thể số ngẫu nhiên được. Tôi đăng ký cuốn số 211. Ý tôi coi nó là đầu tư vào tài sản cố định.

King Filter said...

À, ăn Tết lâu quá không online, Zì Bựa cho Qua đặt 1 cuốn nhé.

Số: 054, hoặc 065, hoặc 136 nhé.

Thanks.

ngoan said...

Zi cho đang ký 01 cuốn nha. Số nào cũng ok.

Nick thanh toán paibox là ng...8@gmail.com

Danco said...

Zì để dành và cho tôi đăng ký cuốn cuối cùng nhá. Số nào cũng được. TMĐ! (thế mới độc). Thành thành Zì.

Bia333 said...

[fo: size="5" face="cursive" color="#ff0000"]Zì cho tôi đăng ký 1 cuốn nhá. Cảm ơn zì trước.[/fo]

Thanh Le said...

Em đặtcọc 1 cuốn leather hardcover book. Transaction ID : 7W900476PN0330356. Thành Zì.

Son Ngoc said...
This comment has been removed by the author.
ngoan said...


Hi Zì.
Đã đặt cọc 01 cuốn:

Feb 13, 2014 21:00:32 GMT+07:00
Transaction ID: 7UX21759YE570772B

Raul said...

Bữa trước nghe đồn vụ bìa nọ bìa kia, tôi chỉ biết đặt bìa mềm. Nay đọc nội dung chi tiết, tôi đặt cuốn bìa da giấy kinh thánh nhé, và đã đặt cọc . Trans ID 53G07333KG675650E

Tam Sau said...

EM XIN DANG KY 1 CUON SO 05,NEU CHUA AI LAY SO NAY

Tam Sau said...

CUON SO 05 CO CHU ,ZI CHO EM SO NAO CUNG DUOC THANKS...

An Hoang Trung Tuong said...

Tam Sau said... [fo: color="#FF9966"](137)[/fo]

Cô nhiền lên zanhsách trên bài sẽ thấy số 005 thuộc về cô Baominh.

Tam Sau said...

EM NHIEN ROI,ZI CHO SO NAO CUNG DUOC,1 BAN BIA MEM GIA RE NHAT,CAM ON ZI NHIEU...

CủChuốiTây said...

@ cô Thập tự sắt: Thành nha.

@ Zì: xin lỗi vì Chuối không cập nhật trang này, giờ mới vào thấy giá.

Nội sang tuần chuyển xèng cọc.

CủChuốiTây said...

Bắt đầu nhận chuyển xèng mua sách giùm nha văn công.

Cô nầu chưa có địa chỉ mail, thì vui lòng inbox vào fb .

Ton Dong said...

Cho anh order thêm cuốn 256 để tặng cho người bạn là vàng son Madonna Lily.

MADONNALILY - MADONNALILY said...

Ton Dong said... (143)
---------
Ui cám ơn Tơn Đông.

Trong ngày tình yêu,đã nhận quà của tình yêu, lại được nhận thêm quà của tình bạn - từ một người bạn thân xa tít tắp mù khơi. Tơn làm em cảm động quá.

Chúc Tơn và VS của Tơn có một Valentine thật ấm áp nhé.

Bát Giới said...

[fo: size="6" face="sans-serif" color="#003300"]Anh đặt cuốn [ss:line-height: 25.200000762939453px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);]leather hardcover book[/ss][/fo][fo: size="6" face="sans-serif" color="#003300"]
[/fo][ss:line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: size="6" face="sans-serif" color="#003300"]Your transaction ID for this payment is: [/fo][/ss][ss:line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: size="6" face="sans-serif" color="#003300"]
[/fo][/ss][ss:line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: size="6" face="sans-serif" color="#003300"]94P03471RB1325809.[/fo][/ss]

teoem said...

[ss:line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: face="cursive" size="4" color="#cc6600"]Mới thanh toán khoản đăng ký xong nhe mụ dì, xách bìa da dê giấy kinh thánh[/fo][/ss][ss:line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: face="cursive" size="4" color="#cc6600"]
[/fo][/ss][ss:line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: face="cursive" size="4" color="#cc6600"]Paypal transaction ID : 2H9640195L0148937[/fo][/ss][ss:line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: face="cursive" size="4" color="#cc6600"]
[/fo][/ss][fo: face="cursive" size="4" color="#cc6600"][ss:line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);]Tui chọn số 112 nhe, search rồi, chưa thấy ai đăng ký.[/ss][/fo][fo: face="cursive" size="4" color="#cc6600"][ss:line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);]
[/ss][/fo][fo: face="cursive" size="4" color="#cc6600"][ss:line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);]Thanks.[/ss][/fo]

MADONNALILY - MADONNALILY said...

Ton Dong said... (143)
-----------

@ Zì:

Cuốn Tơn tặng em, em chọn loại bìa
bìa carton giấy carbon là $35.85 Zì nhé.
--------------
@Tơn: Cho phép em được chọn loại bìa carton chứ không phải loại sách bìa da như anh đề nghị nhé. Ok với em nha!

Một lần nữa cám ơn anh.


BlackOwl said...

[si="5"][co="#660000"]Vừa hoàn thành đặt cọc nha Zì. (Transaction ID: 4ER15640X2855362L, Resister number 186, Package option: Leather hardcover book). Thanks Zì[/co][/si]

I Vy said...

E order chuyển Zì rồi nhé:
Transaction ID #3GX58417LW2578708
Item Title:
Printed book order deposit
Package option: Leather hardcover book
Book register number: 106

jerrylouis said...

Zì thân mến
đặtcọc đã xong (loại 48.85 Obama): Your transaction ID for this payment is: 9A328574MA558554C.
chưa rõ lắm vậnchuyển và nhậnhàng như nào...không thấy Zì nói đến

An Hoang Trung Tuong said...

jerrylouis said... (150)

Shipping như eBay vậy thôi cô. Khi thanhtoán Paypal, sẽ có yêucầu nhập địachỉ nhận hàng

CủChuốiTây said...

Zì cho anh Chuối hỏi chút.

Đặt cược rồi sau khi thông bấu chính thức chuyển nốt hay chơi nguyên cả gói để còn biết chuyển.

Gói 108Tơn của Zì bâu gồm phun ốp sừn chưa?

An Hoang Trung Tuong said...

CủChuốiTây said... (152)

Khi nào nhận xèng order chínhthức Zì sẽ thôngbáo.

Các cô nào đã đặt cọc thì chỉ cần chuyển nốt số còn thiếu trong order. Các cô sẽ được gửi một Code để nhập vào form thanhtoán, xácnhận đã deposit.

Cô nào quên Code thì cứ chuyển cả gói, Zì sẽ refund lại số đã deposit. Lếu Zì quên thì nhắc Zì tại Quán.

Cô nào thanhtoán thẳng không cần đặt cọc thì zùng form thanhtoán riêng.

CủChuốiTây said...

Còn tượng và các thứ khác như bút nữa. Nó ở trong nói nầu hở Zì?

An Hoang Trung Tuong said...

CủChuốiTây said... (154)

Những gói đó sẽ tính sau, các cô ạ. Nhẽ không cần deposit.

I Vy said...

Zì làm thêm cái tool thanh toán tất cả luôn đi. E muốn thanh toán như vậy cho tiện.

CủChuốiTây said...

@ I Vy: đồng ý rất.

Zì có thể mở thêm tool thanh toán tất chứ?

jerrylouis said...

Mạomuội hỏi tòmò Zì chút
Nhẽ Zì có biết bọn Ngô Tuấn sinh niên 63 học MGU Nga rồi bị đuổi về nước?

ironcrossfreedom said...

Zì cho hỏi đề nghị đã được thông qua?
[im]https://lh6.googleusercontent.com/jCr8l8IHpX_uPZpHI62-yI0m0JFF8h5AqgaxBbfCpKc=w260-h150-p-no[/im]

Phần tên người mua trên thẻ gắn cho tôi Amalfi Cross Symbol màu đỏ Christian Knight (nick name Amalfi Cross). Nếu in lên bìa sách được thì càng tốt, Thank Zì!
[im]https://lh6.googleusercontent.com/MlPt5nZgiabJCggZKm51fLqqc9LPSzlwXnL_uEmjOT8=w195-h137-p-no[/im]

Fort Minable said...

[si="6"][co="#660066"]Zì ơi shipping address trong Transation details là [si="6"][co="#3300CC"]No address provided[/co][/si] thì Zì gửi về địa chỉ lúc đăng kí Paypal của Fort? Merci Zì.[/co][/si]

An Hoang Trung Tuong said...

I Vy said... [fo: color="#FF9966"](156)[/fo]

Zì đềphòng nhỡ không đủ order thì Zì zễzàng refund lại tiền cọc cho các cô và zừng kếhoạch in sách lại. Chỉ khi đủ số deposit Zì mới nhận xèng mua sách. Nhận đủ xèng mua sách thì mới in. Có 300 cuốn thôi mà hehe.

CủChuốiTây said... [fo: color="#FF9966"](157)[/fo]

Okay, sau khi nhận đủ số 300 order deposit, hoặc ít nhất là 250 orders.

jerrylouis said... [fo: color="#FF9966"](158)[/fo]

Zì có biết. Con đó cũng lừngdanh đấy.

ironcrossfreedom said... [fo: color="#FF9966"](159)[/fo]

In hình của cô thẳng lên bìa sách nhẽ khó, vì Zì in  offset. Zưng in trên thẻ thì chắcchắn okay nha cô.

Fort Minable said... [fo: color="#FF9966"](160)[/fo]

Vì khoản thanhtoán này là deposit nên nó không cần địachỉ shipping. Khi nào thanhtoán toànbộ sẽ có option để cô chọn địachỉ nhận hàng.

baominh said...

Anh đã đăng kí cuốn số 005, anh muốn đăng kí thêm một cuốn tặng VàngSon anh có được không? Anh chọn thêm số 280, nếu được Zì cồng phơm để anh chuyển cọc luôn thể.

An Hoang Trung Tuong said...


baominh said... (162)

Tên cô đã có trong zanhsách với sốhiệu 280:

280 baominh (162@TVKD) [**]

Zấu [**] là order thứ hai trở lên. Còn (162@TVKD) là số cồng order.

ironcrossfreedom said...

ironcrossfreedom said... (159)
Thank Zì!

Thang Le said...


Chào Zì,

Em đã đăng ký 1 cuốn bìa da dê kèm chứng thư và bản mềm, số đăng ký 163 (transaction ID 2T124099J19876415) và 1 cuốn bìa carton, số bất kỳ (transaction ID 3LB973605H398201C).

Thành Zì rất.

Song Moc said...

Zì asign cho em 01 số bất kỳ nhé. em cũng chưa thấy tên trong list. Transaction ID :3E9083176U020371G

Pi Canto said...

Zì cho hỏi, "chứng thư" đi kèm là cái gì thế. Đéo biết có bỏ sót còng về nó không.

Đợi đủ 299 chú order rồi đặt cóc, đỡ mất công...mà cũng ko phiền Zì refund.

Son Vo said...

Rồi những người ko thuộc top 300 thì sao Zì. Có được mua sách nữa hông???

Cờ Lôn said...

ZÌ ơi cho tôi đăng ký 1 cuốn số 188 nhé. Chưa thấy con nào đăng ký số này :). Thank Zì.

An Hoang Trung Tuong said...

Pi Canto said... [fo: color="#FF9966"](167[/fo]

hehe cô mà đợi thế thì Zì cũng fải đợi thôi. Vì chưa đủ minimum order thì Zì chưa in sách được.

Chứngthư đi kèm sách Zì đã jảithích gòi, đó là cái thẻ plastic trên có các thôngtin của sách và của cô. Nó như một kiểu Certificate Of Origin (COO) vậy. Cô nào muốn nhận Paper COO cũng có luôn. Cái này thì jống cái Diplom tốtnghiệp đạihọc của cô ý.

Song Moc said... [fo: color="#FF9966"](166)[/fo]

Okay Zì assign gán bừa cho cô số 052 nhẻ.

Thang Le said... [fo: color="#FF9966"](165)[/fo]

Tấtcả payment của mọi văncông đều đã có receipt gởi tới mail Paypal nha cô.

Song Moc said...

OK Thanks Zì - 052/300 Limited Edition

An Hoang Trung Tuong said...

Son Vo said... [fo: color="#FF9966"](168)[/fo]

Zì chỉ in 300 cuốn và fáthành 299 cuốn. Các cô ngoài #299 thì vuilòng đợi sách khác vậy.

Yêmtâm, Zì là conbuôn. Các cô mà có nhucầu thì Zì cungứng ngay. Zưng cái jì của Zì cũng là unique. Zì sẽ không in lại một sách đã in.

Zưng Zì nghĩ 300 cuốn là đủ cho các cô gòi.

Hoai Mien said...

Zì đã xác nhận đặt cọc sách của em chưa? Số nào Zì cảm thấy may mắn thì cho em nhé. Chúc Zì vui nhân Valentin.

Suapa said...

Zì cho em 1 cuốn bìa giấy - Giá 35.85 tơn nhé.
Làm sao deposit cho Zì từ Paypal nhể....

Suapa said...

Tẹo quên - Cho em cuốn số 296 Zì yêu nhé

tieu thithi said...

Uồi... Zì in cỡ chữ 7 thì chết cụ em rùi, em lại phải tăng số kính thui. Công mãi mà chả giảm đi đc tẹo nào
Cho em đặt cuốn $48.85 nhé (sao Zì ko làm tròn số đi cho dễ nhẻ)

ironcrossfreedom said...

Dear Zì,

Buyer: Almafi Cross [im]https://lh3.googleusercontent.com/MTN0DAV_GWF_Ujdi4UGfWK4KESR1jEh0UMHT8q17.3HA=s19.2-p-no[/im]

Transaction ID: 4R636015YG434434G
Transaction ID: 7YA97003E14326517

Shipment Terms: Books Deliveried after 06-12 months date of full payment upon notification from the buyer. Done!

Thank Zì!

Anonymous said...

Your transaction ID for this payment is: 4XB63232DX9551618.

Em đã chuyển tiền đặt cuốn số 159 tới Dì.

Thanh So said...

Zì cho em Đký cuốn bìa da giấy kinh thánh số 073. Em đa đạt cọc(transaction ID for this payment is: 9JE72666PS6908515)

ironcrossfreedom said...

Dear Zì, (Sorry Zì xoá giúp comment trên)

Buyer: Amalfi Cross [im]https://lh3.googleusercontent.com/MTN0DAV_GWF_Ujdi4UGfWK4KESR1jEh0UMHT8q173HA=s19.2-p-no[/im]

Transaction ID: 4R636015YG434434G
Transaction ID: 7YA97003E14326517

Shipment Terms: Books Deliveried after 06-12 months date of full payment upon notification from the buyer. Done!

Thank Zì!

Suapa said...

Zì, ID của em for this payment đây: 1KX18985CS456411C.
Zì để em số 296 nhé !

Trần Đần said...

Em đặt cuốn 070 Zì nhé.

:), you just completed your payment.

Your transaction ID for this payment is: 09P22264B4271861M.
We'll send a confirmation email to ...@gmail.com. This transaction will appear on your statement as PayPal *KOA GROUP.

Catbuper said...

Em dat cuon 131 Di nhe.

Transaction ID #94T58186AC217482K

Thanks Di

An Hoang Trung Tuong said...

Các cô thanhtoán Paypal thì nên chúý đến con số [fo: color="#FF0000"]Receipt No[/fo] vídụ 0207-3833-2468-8341

Bởi số [fo: color="#339999"]Transaction ID[/fo] là private, chỉ nên zùng khi cần claim với Paypal Service.

Trong email cồngphơm gửi tới các cô luôn có con số này.

Các cô cũng chúý ghi cả sốhiệu sách đã order (xem zanhsách sốhiệu sách trong mục Tưvấn Kinhdoanh nếu quên) khi thanhtoán Paypal. Hoặc ít nhất thì ghi Bựa Nick mà các cô đang zùng thay cho sốhiệu sách đăngký (Book Register Number).

Nếu các cô không ghi, Zì sẽ không biết ai với ai và fải hỏi lại.

Maria said...


My transaction ID: 0KF00213S4220945W

Package option: Leather hardcover book full option.

Register number: 132

Many thanks

_____________________________
"Hated, adored, but never ignored"

CủChuốiTây said...

Zì check giùm Chuối nha. Thành rất.

you just completed your payment.

Your transaction ID for this payment is: 6L990708LY065163M.

leather hardcover book full option

Thanh Le said...

Em đã đặtcọc rồi, nhưng chưa chọn số. Zì cho em số 164 hoặc 263, em thấy 2 số này chưa có trong list.

Feb 13, 2014 19:17:37 GMT+07:00
Transaction ID: 7W900476PN0330356

Thành Zì rất.

do bo phe cu said...

Zì vĩ thị đại cho tôi đăng ký 1 quả da giê kinh thánh, số nào cũng được.
Nhờ anh cuchuoitay chuyển xèng giúp tôi nhế, paypal này nọ tôi chả xài bao giờ nên thấy nó lằng nhằng gỉ đâu ý. Xin anh nhắn cho tôi số TK của anh vào mail bophecudo@gmail.com đặng thứ 3 tôi chuyển lại cho anh.
Xin chân thành cảm tạ anh rất nhiều.

Con Lat Dat said...

Your transaction ID for this payment is: 9GY73929TY845804X.
Tôi đã deposit 8.85$ cho sách Bựa số 269 bìa dadê con dì nhé.

Simacai said...

Your transaction ID for this payment is: 5S73114500423994Y.
Zì kính yêu, em đã chuyển 18.85$ cho sách kèm chứng thư.
Simacai số đăng ký 282.

CủChuốiTây said...

Zì ơi, làm cái tổng kết tạm thời, xem còn cuốn nầu chưa đặt cái được không?

Còn 3 văn công nhờ đặt sách của Zì, nhưng chưa biết còn số nầu cả.

thông bấu sớm nha Zì.

CủChuốiTây said...

@ do bo phe cu 

Vui lòng sang face liên lạc nha cô, inbox giùm để xác nhận cho tiện à.

An Hoang Trung Tuong said...

CủChuốiTây said... [fo: color="#FF9966"](191)[/fo]

Sốhiệu sách ở ngay trên zanhsách đó cô, đầu mỗi zòng ghi tên người đó.

Vídụ:

[fo: size="3" color="#FF0000"]289   [/fo][fo: size="3"]David Nguyen (421)(506)[/fo]

Nghĩa là:

Số sách 289 đã đặt bởi David Nguyen tại các cồng số (421) và (506) trong bài Dươngvật Bềnhbồng

Hoặc:

[fo: size="3"]---   Hugh (242)[/fo]

Nghĩa là:

Hugh đặt một cuốn số bấtkỳ. Số này sẽ được gán sau khi mọi người chọn xong số của họ.

Tổngsố order hiệntại là 253, nghĩa là vẫn còn quãng gần 50 sách nữa available.

Cô cứ mò trong zanhsách thấy số nào chưa có người chọn là chọn được thôi. Vídụ số 061, 065, 071, 082, etc.

CủChuốiTây said...

Zì cập nhật giùm:

face : Bùi Dũng (Bùi Tiến Dũng) 1 cuốn nha.

face: Thi Thuy Linh Nguyen cuốn 61.

CủChuốiTây said...

Zì cho chuối hỏi phát.

Giao dịch xèng Paypal qua bank, ngoài phí 3% chúng sẽ lấy thêm bâu nhiêu nữa?

Cái này chuyển ít thì chưa thấy, nhưng chuyển nhiều thì chưa rõ. Phiền Zì giúp.

Nhat Linh said...

Dear Zì,

Book number 01: #141
Book number 02: #171 (Da dái of Zì

nhé Zì vĩ đại! ) hehehe

An Hoang Trung Tuong said...

CủChuốiTây said... [fo: color="#FF9966"](195)[/fo]

Lếu cô thanhtoán Paypal bằng thẻ ngânhàng, thì ngânhàng sẽ charge cô như mua hàng bằng thẻ tại các shop vậy. Khoản phí đó sẽ zaođộng theo chínhsách của bank chứ không cốđịnh. Có những lúc sẽ rất cao zo chênhlệch tỷgiá USD/VND của thịtrường liênngânhàng và thịtrường tựzo.

Còn Zì là người nhận xèng của cô, thì Paypal sẽ khấu vào khoản thanhtoán đó chừng 3% cộng thêm một khoản tốithiểu quãng 0.3-0.5 Tơn nữa tùy loại zịchvụ. Nó làm thế để ai chuyển quãng zưới 1 Tơn thì coi như mất trắng hehe.

Lếu cô thanhtoán Paypal bằng Paypal balance, thì thường Paypal charge phí nhỏ hơn hoặc thậmchí không charge phí, cũng tùy loại zịchvụ hay hànghóa mà cô mua/bán.

An Hoang Trung Tuong said...

Nhat Linh said... (196)

Đã nhập zanhsách

thangquan said...

Zì cho tôi đăng ký cuốn 171 da ông dê nhé!
Tôi sẽ lại nhờ anh Chuối!
Thành zì! Thành anh chuối!

thangquan said...

Trùng anh Nhât gòi, Zì cho tôi cuốn 292 nghen!
Thành Zì!Share this post please batoong«Oldest ‹Older   1 – 200 of 621   Newer› Newest»

Post a Comment